Falešná pozitivita vyšetření (například u boreliózy)

MUDr. Timothy McCall

Čím více vyšetření je provedeno, tím větší nastává pravděpodobnost, že nejméně jeden výsledek bude falešný. Vezměte třeba v úvahu, jak se provádí rutinní chemické testy: často probíhají na deskách, kam se zakládá okolo 20 odebraných vzorků. Hranice, podle které se vyhodnocuje pozitivita každého vzorku, bývá statisticky nastavena tak, že sama o sobě připouští 5% pravděpodobnost falešného výsledku.

V extrémním případě může být u dvou vyšetření až 10% pravděpodobnost chyby, při šesti vyšetřeních lze podle statistického výpočtu obdržet až 26% pravděpodobnost. Z vyhodnocení 20 vzorků z jedné testovací sady je možné očekávat jeden abnormální výsledek u 2/3 lidí.

  • Čím menší je předpoklad problému, tím spíš se může projevit falešný pozitivní výsledek. Toto je základní princip vyhodnocování vyšetření, ale ne všichni praktičtí lékaři s tím počítají. Zkusím to vysvětlit ještě jinak: řekněme, že jen jeden člověk z tisíce má chorobu X a že testovací metoda připouští 5% možnost falešných pozitivních výsledků. Pokud bude testováno 1 000 náhodně vybraných lidí, měli bychom očekávat, že odhalíme jednoho z nich, který bude mít takovou chorobu. Avšak stejně tak lze očekávat, že u 50 z nich dojde k falešným pozitivním výsledkům. Jinými slovy vyjádřeno, jen jeden člověk z 51, u kterých byly obdrženy abnormální výsledky, by měl skutečně mít tuto chorobu. S tím ale nepočítá mnoho pacientů, kterým je oznámeno, že jejich výsledky vyšetření nejsou v normě. Lékaři by měli být mnohem opatrnější, pokud sdělují takové výsledky.

STUDIE: s jakým porozuměním lékaři interpretují abnormální výsledky vyšetření?
Výzkumníci pobývali v chodbách čtyř Harvardských univerzitních nemocnic a vyptávali se místních praktických lékařů, studentů 4.ročníků a zaměstnanců fakulty na nemoc s pravděpodobným výskytem 1:1000, jak by vyhodnotili výsledek vyšetření, u něhož je 5% pravděpodobnost falešné pozitivity. Lékaři byli požádáni, aby odhadli pravděpodobnost, že někdo z těch, u koho byly obdrženy pozitivní výsledky vyšetření, má skutečně tuto nemoc. Pouze 20% procent zaměstnanců lékařské fakulty odpovědělo správně - že to může být jen jeden z 51. Téměř polovina dotazovaných odpovídala, že 95% z těch, kteří mají pozitivní výsledek, jsou nemocní - jejich odhad byl tedy padesátinásobně vyšší. Pokud byly odpovědi v těchto univerzitních nemocnicích takto chybné, můžeme se jen dohadovat, jak by tomu bylo u běžných lékařů.

  • Některé testy mají velmi vysokou pravděpodobnost falešných výsledků. Třeba takový nově zavedený screeningový test na rakovinu prostaty (PSA) je notoricky známý svou četností mylných výsledků. Mnoho mužů, kteří nemají zhoubný nádor prostaty, se tak setkává s abnormálními výsledky. Dalším takovým příkladem je krevní test na lymeskou boreliózu.

Příklad: testy na lymeskou boreliózu
Test na protilátku na infekci přenášenou klíšťaty je už ze své podstaty nepřesný. Kvůli této skutečnosti doporučují odborníci, aby testy byly předepisovány pouze u lidí, kteří se nacházeli v oblasti se zvýšenou nakažlivostí klíšťat anebo kteří již mají zřetelné příznaky nemoci. Mezi takové příznaky patří charakteristická kožní vyrážka v počátečním stadiu, a pokud není pacient léčen antibiotiky, po několika měsících se projevuje onemocnění kloubů a srdeční nebo neurologické potíže. Lékaři však často nerespektují doporučení specialistů. Diagnózy této nemoci se staly časté - mnoha lidem byla sdělena chybná diagnóza jen na základě falešné pozitivity testu. Někteří z těchto pacientů pak byli léčeni způsobem, kdy se používají nákladné a potenciálně nebezpečné léky, které v jejich případě nedávají naději na zlepšení zdravotního stavu.

STUDIE: příliš častá diagnóza lymeské boreliózy
Výzkumníci z kliniky v the New England Medical Center, která je zaměřená na toto onemocnění a patří mezi světově známé, vyšetřovali ve studii téměř 800 pacientů, kteří k nim byli posláni s diagnózou lymeské boreliózy. Došli k závěru, že jen 23% z nich mělo toto onemocnění, projevující se specifickými příznaky. Dalších 20% prodělalo tuto chorobu v minulosti a stále se u nich vyskytovala protilátka, avšak jejich příznaky byly vyvolány jinými zdravotními potížemi. Zbývajících 57% pacientů nikdy nemělo tuto nemoc. Mnozí z těchto lidí, kterým byla chybně stanovena diagnóza na základě falešných výsledků z laboratorních testů, už byli bezvýsledně léčeni předtím, než jim byla doporučena tato specializovaná klinika.

  • Čím více se výsledek odchyluje od normální hranice, tím je větší pravděpodobnost onemocnění. Řekněme třeba, že normální hranice jsou v rozsahu 10 až 30. Pak zjištěná hodnota 31 nebo 32 bude nejspíš ukazovat na falešný pozitivní výsledek, zatímco hodnota 132 dává vysokou pravděpodobnost. Pokud existují pochybnosti o možném nebezpečí onemocnění, je vhodné opakovat test o několik týdnů nebo měsíců později. Pokud se ale pacient cítí zdravý a test je jen lehce nad hranicí, projeví se to tendencí zůstávat stálým nebo se jen nepatrně měnit. Pokud se onemocnění rozbíhá, výsledky se s časem zhoršují.

TAKÉ FALEŠNÁ NEGATIVITA MŮŽE MÍT ZÁVAŽNÉ DŮSLEDKY!

  • Stane se například, že falešně negativní výsledek mammografického vyšetření vede lékaře k tomu, že včas neurčí diagnózu rakoviny prsu u ženy, která má hmatné bulky v prsech. Lékaři i nemocní mají tendenci přijímat nekriticky výsledky komplikovaných testů. Jestliže jsou zřejmá podezření na vážný problém, jako je třeba zhoubný nádor, je potřeba provádět další testy, aby byla jistota, že diagnóza není chybná. V takových případech bývá totiž v sázce velmi mnoho.

Věnuje váš lékař dostatek času tomu, aby dělal svou práci dobře?

Protože lékaři dostávají jen malé finanční pobídky za délku času, který vám věnují a v mnoha případech jsou za to spíše penalizováni, proto doba k rozhovoru, vyšetření a k vysvětlování odráží, jak opravdový má lékař zájem na vašem zdraví. Naštěstí můžete bezprostředně sledovat, kolik času váš lékař věnuje těmto činnostem.

Pohovor a vyšetření jsou činnosti, díky nimž lékař shromáždí většinu informací pro zajištění dobré péče. Čím menší pozornost věnuje tomuto shromažďování, tím nepřesnější bude jeho prognóza vašeho stavu, rozhodování o dalších vyšetřeních a o další vhodné léčbě. Někteří lékaři vyhledávají zkratky během rozhovoru i během následné tělesné prohlídky. Ti pak bohužel mohou častěji vyžadovat nevhodná vyšetření, protože se při prvotním kontaktu s pacientem nezaměří na správná místa. Také mohou vyžadovat více vyšetření, než by jinak bylo nezbytné k určení diagnózy - bezpečněji a efektivněji - jen s pomocí rozhovoru a prohlídky.

Pro některé zdravotní potíže stačí jen samotný rozhovor k tomu, aby bylo možné stanovit diagnózu nebo přinejmenším vyloučit některé možnosti. Třeba migrény jsou tak typické ve svých příznacích, že pozorné sledování jejich vývoje může být jen jedinou věcí, která je potřebná k diagnóze. V případě bolestí u srdce při angíně pectoris pak může pohovor pomoci rozhodnout, zda je oprávněné žádat další vyšetření.

Jak je tedy důležitý pohovor pro stanovení správné diagnózy? Univerzitní výzkumníci v Západní Virginii zkoumali relativní přínos pohovoru, tělesné prohlídky a laboratorních vyšetření u 80 pacientů, kteří přišli na kliniku s nemocí, která nebyla předtím diagnostikována. Zjistili, že pouhým pohovorem by mohli lékaři stanovit diagnózu v 76 % případů. Následnou tělesnou prohlídkou by mohlo být diagnostikováno dalších 12 % pacientů. A jen u dalších 11 % by mohly být rozhodujícími laboratorní testy.

Aby mohl lékař vést pohovor v přiměřeném rozsahu, musí si k tomu vyčlenit dostatečně dlouhý čas. Lékaři, kteří s vámi stráví ve spěchu jen pár minut, se zeptají jen na to nejnutnější, pohlíží přitom na hodinky a pak chvátají pryč z místnosti, nebudou určitě schopni poskytovat prvotřídní péči. Mohou opominout příležitost k získání nezbytných informací, což je může přivést ke stanovení chybné diagnózy, k vyžádání nevhodných vyšetření nebo k předepsání špatných léků. V takovém případě se zřejmě po setkání tohoto druhu nebudete cítit zrovna nejlépe.

Omezením zdravotní osvěty se rovněž podkopává kvalita lékařské péče. Pacienti, kteří toho vědí málo o svém zdravotním stavu, budou s menší ochotou dodržovat pokyny svého lékaře, uskutečňovat změny svého životního stylu, brát předepsané léky a všímat si vedlejších účinků léčby. A také se méně často cítí spokojení s kvalitou lékařské péče.

Někteří lékaři nedokáží věnovat dostatek času pacientům, protože jim to nepřináší finanční prospěch, zatímco jiní mohou prostě být oběťmi svých úspěchů. Takoví lékaři, kteří jsou velmi žádaní, bývají natolik vytížení, že nejsou schopni poskytovat péči na té úrovni, na niž mají pacienti právo. Jiní lékaři, kteří mají závazky povinné praxe v nemocnicích a současně pracují na část úvazku i ve výuce, bývají přetíženi dlouhou pracovní dobou.

Ať už jsou důvody jakékoliv, lékaři, kteří nevěnují dostatek času svým pacientům, nemohou poskytovat prvotřídní péči - bez ohledu na to, jak velkými jsou odborníky nebo jak skvělá je jejich pověst.

Jak dobře předepisuje váš lékař léky?

V tom, jak předepisují léky, se lékaři velmi liší. Někteří to dělají střídmě. Jiní je rozdávají, jakoby to byly svíčky na oslavy svátku Halloween. Moje lékařské vzdělání mi umožňuje přezkoumat seznam pacientových medikací a vytušit mnoho o lékaři, který je předepisuje. Často tak mohu tipovat, že je lékař staromódní, hodně ovlivněný farmaceutickými firmami nebo nedbalý k nákladům na léky.

Dokonce i bez lékařského vzdělání jste schopni se naučit, jak udělat obdobný odhad. Vše co k tomu potřebujete, jsou základní znalosti, jak by léky měly a neměly být předepisovány. Aby byl lék předepsán vhodně, musí lékař rozumět tomu, jaké jsou předpoklady pro jeho užívání. Než vyplní recept, měl by se sám sebe ptát několik otázek. Je tento lék vhodný pro podmínky, o které se jedná? Jaká dávka by měla být užívána? Kolikrát denně? Jak dlouho? Jaké vedlejší účinky připadají v úvahu? Bude se tento lék vzájemně ovlivňovat s jinými léky, které užívá pacient?

Při té spoustě různých preparátů, které jsou v dnešní době dostupné, neexistuje lékař, který by je znal všechny. Dobří lékaři toho vědí hodně o lécích, které pravidelně předepisují a studují informace o málo známých lécích ještě předtím, než je předepíšou. Je však očividné, že to tak nedělají úplně všichni lékaři. Asociace pojišťoven pro praktické lékaře prováděla analýzu u 400 soudních projednávání případů chybného předepsání léků, aby se odhalily nejčastější chyby. Ve většině případů se zjistilo, že zúčastněný lékař se dopustil více než jediné chyby.

Nejčastější chyby a jejich četnost je uvedena v následující tabulce:

TYP CHYBY ČETNOST
Nesprávné dávkování 27,2 %
Nevhodný lék vzhledem k okolnostem 24,9 %
Selhání při sledování vedlejších účinků 20,6 %
Nedostatečná komunikace ze strany lékaře 18,1 %
Selhání při sledování hladin léků 13,2 %
Nedostatečné znalosti o lécích 13,2 %
Nebyl zvolen nejvhodnější preparát 13,0 %
Nedostatečná doba podávání 12,7 %
Selhání při pozorování léčebného efektu 12,5 %
Nedostatečné seznámení s historií léčby 12,2 %
Nedostatečné záznamy ve zdravotní dokumentaci 9,9 %
Přehlédnutí alergických reakcí na léky 9,7 %

Zatímco jen některá pochybení se vztahovala k lékům, se kterými nebyli lékaři dobře obeznámeni, naprostá většina se týkala léků, které lékaři předepisovali nejvíce. Co však shledaly pojišťovací společnosti jako nejvíce alarmující, byl fakt, že téměř všem chybám bylo možné zabránit.

Ačkoliv předepisování léků je jedna z hlavních činností praktických lékařů, studenti medicíny absolvují poměrně malou instruktáž z farmakologie - nauky o lécích. Mnoho prodejních zástupců farmaceutických firem má ve skutečnosti za sebou rozsáhlejší výcvik z farmakologie nežli průměrný lékař.

Protože jsou neustále zaváděny nové léky, tak lékař, který má už 10-letou praxi, možná předepisuje celé tucty léků, na které nebyl oficiálně vyškolený. Mnoho lékařů se samozřejmě sebevzdělává a zaměřují se na informace o nových lécích, které pak předepisují. Jiní však spoléhají na informace, které si přečetli v nabídkách a inzerátech nebo je zaslechli od prodejních zástupců. A jsou dokonce i tací, kteří předepisují léky, o kterých vědí jen málo.

Z toho všeho vyplývá, že abyste se vyhnuli chybám při užívání léků, potřebujete věnovat pozornost tomu, jak si počíná váš lékař. Nemůžete jen prostě předpokládat, že všechno bude automaticky v pořádku jen proto, že někdo nosí bílý plášť a má u svého jména titul. V několika dalších příspěvcích tohoto seriálu budeme probírat, na co si dávat pozor.

Než užijete lék, přesvědčte se, že vaše diagnóza je správně stanovena

Jak je to jen možné, měl by se lékař pokusit o stanovení diagnózy ještě předtím, než předepíše léky. Proto by před lékovou terapií měly vždy předcházet důkladný pohovor a prohlídka. Nezbytné mohou někdy být i laboratorní testy. Bohužel ne všichni lékaři věnují čas tomu, aby dělali svou práci důkladně. Pokud vezmeme v potaz finanční pobídky v manažerském způsobu řízení lékařské péče, jaké existují v poslední době, pak se problém s nevhodným předepisováním léků může ještě zhoršovat.

Výzkumníci při Harvardské lékařské fakultě dělali průzkum u více než 500 lékařů napříč Spojenými státy, aby zjistili, jak důkladně jsou vedeny pohovory s pacienty, než se předepíše terapie pomocí léků. Lékařům byl předložen hypotetický akutní případ muže, který má ostrou bolest v oblasti břicha, která se zmírňuje po jídle, ale zhoršuje při prázdném žaludku. Dále jim bylo ještě sděleno, že u muže bylo provedeno vyšetření před měsícem a z něj vyplynulo podráždění žaludeční výstelky, ale žádný vřed. Lékaři byli dotázáni, zda by zvolili nějakou terapii už za těchto okolností nebo zda by potřebovali ještě další informace.

Více než třetina dotazovaných lékařů by byla připravena bez dalšího dotazování zahájit léčebnou kůru a volili by léky na vředové choroby - v USA dostupné pod názvy Tagamet nebo Zantac. (Tato studie však byla provedena ještě předtím, než začal být znám vliv bakterie Helicobakter pylori na vznik žaludečních vředů). Pokud by položili tito lékaři další otázky, dozvěděli by se, že tento muž užívá 8 tablet aspirinu denně, pije 5 šálků kávy, vykouří dva balíčky cigaret, vypije při obědu dva míchané alkoholické nápoje a dvě skleničky vína každý večer - to všechno se podílí na jeho potížích se žaludkem!

Kdyby se lékaři zeptali na stresovou zátěž, zjistili by, že syn tohoto muže zahynul při autonehodě před dvěma měsíci. V průměru však lékaři pokládali méně než dvě doplňující otázky. Jen jeden ze šesti lékařů se zajímal o stresovou zátěž. Nedostatečný pohovor ze strany lékařů měl velký vliv na doporučení nevhodné terapie pomocí léků.

Všímejte si, zda váš lékař nebere do rukou příliš rychle formulář pro recept. Pokud to vypadá, že lékař se pokouší pouze ztlumit symptomy nemoci, než aby hledal skrytou příčinu, můžete se i sami zeptat, co by mohlo způsobovat vaše příznaky. A mohly by další otázky, prohlídky nebo testy pomoci vyřešit tento problém? Riziko takového postupu, kdy se nehledá příčina, ale pouze se potlačují příznaky, je v tom, že může dojít k prodlení při určení nějaké vážné diagnózy, jako je třeba zhoubný nádor.

Než začnete s užíváním léků, obzvláště když léčba může být dlouhotrvající nebo když hrozí vedlejší nepříznivé účinky, pokuste se zjistit, jak přesně je diagnóza stanovena. Ptejte se lékaře, nakolik si je jistý diagnózou a na jakém základě ji stanovil.

Pokud diagnóza není jistá, může nasazení léků jen zakalit vodu. Pokud se váš stav zlepší, je to způsobeno lékem, nebo by se toho dosáhlo i bez něj? Co uděláte, pokud se příznaky znovu vrátí? Pokud nastanou pochyby o správnosti diagnózy a situace nebude kritická, je často nejlepší přerušit užívání léků a sledovat, co se stane. Vypadá to ale, že mnoho lékařů má opačný názor: "Užívání léků nebolí a mohlo by pomoci, takže proč to nezkusit?"

Jak si ukážeme v příštím článku, u KAŽDÉHO předepsaného léku je možnost vedlejších účinků a výše uvedený přístup k rychlému předepsání léku může vést k problémům všeho druhu.

Zdroj: www.drmccall.com

Každá nemoc je způsobena narůstající jedovatostí lidského organismu.

Úžasný: MUDr. Henry Bieler

 

 

NEJPOPULÁRNĚJŠÍ ČLÁNKY

 

       NOVĚ PUBLIKOVANÉ ČLÁNKY

           ČERVEN 2024 - 17 článků

 

Nejlepší DIETY pro celkové zdra ví v roce 2024 - středomořská, DASH a MIND - U.S. News & World Report

  

100% REISHI - houba mládí a zdravé dlou h ověkosti - 3 unikátní, bezkonkurenční extrakty

31 důvodů proč se NENECHÁM OČKOVAT - izraelský rabín Chananya Weisman

Dr. Peter  McCullough: Jak přírodně DETOXIKOVAT tělo PO OČKOVÁNÍ mRNA vakcínou (protokol) - video

  Devastující efekt pro zdraví - glutaman sodný, aspartam a další excitotoxiny

Jak se přírodní cestou uzdravit z chronické Boreliózy, Chlamydiózy, EB virózy... únavového syndromu

CORDYCEPS - silná imunita a nárůst energie

Překyselené tělo: začátek vážné nemoci

ZVRÁCENÍ POSTUPU DIABETU 2. typu začíná u ignorování běžných doporučení, MUDr. Sarah Hallbergová - video

Protokol pro prevenci pro uzdravené klienty - Ing. Zdeněk Rozehnal

BOSWELIA serrata (kadidlo) - jeden z nejsilnějších přírodních léků Matky Země

Tibetská houba, tibetské krystaly a kombucha - darování, prodej

Léčte záněty a ne Cholesterol, MUDr. Marc Sircus

100% ČAGA ze Sibiře, nejvyšší množství účinných látek garantující Certifikát 

Mamografie způsobuje rakovinu prsu, MUDr. Ben Johnson, M.D., N.M.D., D.O.

Účinný lék na rakovinu plic na Kubě, proč ho mít nemůžeme? Leif Davenport

Artróza - kmenové buňky - Podvod!

Lékaři se sami uzdravili z Roztroušené sklerózy, prof. George Jelinek, dr. Terry Wahlsová

Jak se skutečně zdravě stravovat...

Proč průběžně a jak detoxikovat tělo

  PROTINÁDOROVÝ účinek extraktů z REISHI a CORIOLUSU na úrovni klinických studií

Žaloba na farmaceutické korporace, MUDr. Matthias Rath

Koloidní stříbro - účinné přírodní antibiotikum, hustoty koloidního stříbra, doporučené dávkování

 

  Odstranění rtuti, hliníku a dalších toxinů z těla, včetně p revence - MUDr. Dietrich Klinghardt

Zblblo již lidstvo natolik, že se nechá obelhat pohádkami o vražedném oxidu uhličitém?

Jak na Parkinsona? Glutathionem, Hericiem a odstraněním neurotoxinů Chlorellou

    Zkušenosti klientů s Úspěšnou léčbou především boreliózy, chlamydiózy, únavového syndromu...

 

Proč my máme potravinové alergie, přičemž je naši prarodiče neměli?

 

OVĚŘENÉ PŘÍRODNÍ PŘÍPRAVKY

Cílem správné medicíny je předcházení nemocí a prodloužení zdravé dlouhověkosti. Ideálem medicíny je odstranit mít potřebu lékaře.

MUDr. William J. Mayo

 

 

TŘI UNIKÁTNÍ EXTRAKTY

Z DUANWOOD RED REISHI

Za  účinné  se  z  Reishi  považují  pouze  kvalitně  provedené  a  čisté  extrakty,  které  mají  dobrou  biologickou  dostupnost  a  jsou  zbavené  nestravitelného  chitinu;  nelze  tedy  použít  pouhý  prášek  z  usušené  houby.

 

          EXTRAKT                 SPÓR

Nejsilnější extrakt z REISHI na českém trhu!!!100% spórový prášek z Duanwood Red Reishi!!!

 

TRITERPEN MAX

Extrakt s vysokým obsahem triterpenoidů. Více než 20 triterpenoidů%!

ZDE ROSTE NEJÚČINNĚJŠÍ REISHI

DUANWOOD RED REISHI

zdroj výše nejúčinnějších extraktů

Video z návštěvy Čechů u pěstitelů Duanwood Red Reishi v Číně, v horské oblasti Jiangshan

 

FAKTA O REISHI,

MYKOLOGIE, HISTORIE, PĚSTOVÁNÍ, ÚČINNÉ LÁTKY, JAK JE TO S JEJÍ KVALITOU?

 

 

 

 CORDYCEPS, EXTRA SILNÝ

NEJVYŠŠÍ GARANTOVANÉ MNOŽSTVÍ ÚČINNÝCH LÁTEK - CERTIFIKÁT COA

Nejsilnější Cordyceps na českém trhu!!!

CORDYCEPS - video

100% Sibiřská Čaga

ČAGA - video

HERICIUM - video

 

  BETAGLUKAN           HLÍVA

        extrakt               extrakt

Betaglucan MaxCellHlíva ústřičná

BETAGLUKAN - video

 

    KURKUMIN            AŠVAGANDA

        extrakt                    extrakt

Betaglucan MaxCellNejsilnější Ašvaganda na Českém trhu

ASHWAGANDHA - video

 

RDESNO             ANNONA

extrakt                  extrakt

Vysoce účinný extrakt z listů

 

ČAGA - video

Z ověřených dat vyplývá, že člověk, který covid prodělal, je třináckrát lépe chráněn, než člověk, který má dvě dávky vakcíny.

prof. Jiří Beran, 13.11.2021

prof. Jiří Beran, 15.11.2021

 

TEČKOVANÝ PŘÍBĚH

"NEVĚŘÍM UŽ BÍLÝM PLÁŠŤŮM, ALE LIDEM"

medicinský inženýr

JURAJ Orság


 

TEČKOVANÉ PŘÍBĚHY

dokument z 31. srpna 2022

Nadační fond Svědomí Národa

 

KUBEK 2009

 

DOKUMENT ČT 2

BYZNYS V BÍLÝCH PLÁŠTÍCH

DOKUMENT ČT 2

ŠKODLIVOST MOBILNÍCH SÍTÍ

             TEST

BARVOSLEPOSTI

 

 

ROK SI NIČÍME IMUNITU,

možná i proto je tolik nemocných, říká česká vědkyně, vedoucí týmu Centra buněčného a tkáňového inženýrství FN u sv. Anny...

doc. RNDr. Irena Koutná, Ph.D.

Aktualizovaný jmenný seznam s portovců zemřelých od 1.1.2021 do 31.12.2023 v souvislosti s "vakcinací" na covid

Ú MRTÍ - 1480

SRDEČNÍ ZÁSTAVY - 2107

   PATOLOG dr. Ryan Cole oprávněně VAROVAL

 

RENOMOVANÝ PATOLOG   dr. RYAN COLE - přednáška

ALARMUJÍCÍ EFEKT  covid (spike) injekcí (mRNA) na mozek, srdce, ledviny a ostatní orgány

  • Spousta lidí postrádá enzym, který rozkládá RNA
  • Naprosto porušujeme Norimberský kodex z roku 1947...

český dabing - 17:08

Lékařský summit, San Antonio, Texas, USA - 27.7.2021

 

AMERICA´S FRONTLINE DOCTORS

POSTAVIT SE NA ODPOR

 

FRONTLINE NEWS

 

 

ZAČNĚTE U SEBE

ZÁKLADEM ZDRAVÍ JE PREVENCE S NÁVRATEM K PŘÍRODĚ

Doporučuji:

každé ráno cca 30 minut před snídaní

vypít cca 4 dcl vlažné čisté pramenité vody s citrónem (můžete přidat až půl lžičky jedlé sody) a pro posílení imunity a energie můžete použít dvojitý extrakt (1-2 kapsle) z

  a nejdříve po 15 minutách:

případně nejen pro psychiku:

pro střevo kvalitní probiotika:

  • kysané zelí, které si sami jednoduše vyrobíte POUZE VY! Pozor na "BRUSELSKÉ" kysané zelí! S éčkama
 

 

VÁLEK U MORAVCE V OVM

10. dubna 2022

NEHORÁZNĚ LŽE

 

 

Fakta nepřestávají existovat tím, že se o nich nesmí hovořit. Pravda je dcerou času

 

SVĚT SE ZBLÁZNIL

Toto je novodobá reklama na co?

MUDr. Anastasia Maria Loupis: Tento model je v ohrožení života