Proč může blokování umělého modrého světla podpořit zdravé vidění

- Pixabay

Ing. Zdeněk Rozehnal

Znečištění je v dnešní době problém, který by lidé neměli brát na lehkou váhu. Moderní výzkum nám otevřel oči pro nebezpečí způsobená vystavením toxickým chemikáliím a malým částicím, které se mohou skrývat ve vzduchu, který dýcháme, ve vodě, kterou pijeme, v potravinách, které jíme, a v produktech, které používáme na naše tělo.

Existuje však ještě jeden typ znečištění, který mnozí z nás přehlížejí a který má stejně škodlivý dopad na naše zdraví jako ostatní typy znečištění. Ačkoli se nejedná o nic neobvyklého, světelnému znečištění bychom měli věnovat větší pozornost, protože ovlivňuje nejen zdraví a funkci našich očí.

Podle studií působí světlo přímo na sítnici - světlocitlivé vrstvy nervové tkáně umístěné v zadní části lidského oka - a umožňuje nám vidět věci a plnit několik nezobrazovacích úkolů. Mezi ně patří synchronizace našich cirkadiánních rytmů do 24hodinového cyklu a potlačení sekrece melatoninu v epifýze, což má velký vliv na naše fyzické, duševní, emocionální a metabolické zdraví (1).

Technologický pokrok bohužel zavedl do našeho každodenního života umělé osvětlení. Nepřirozené zdroje světla, jako jsou LED světla a digitální obrazovky, se nyní staly nevyhnutelnými zdroji světelného znečištění. Toto neustálé vystavování různým vlnovým délkám a intenzitám světla nejenže hrozí trvalým poškozením naší sítnice, ale také působí zkázu na naše celkové zdraví.

Jak umělé modré světlo poškozuje oči

Světlo se skládá z částic vyzařujících energii, které se pohybují ve vlnách různé délky. Tyto vlny tvoří elektromagnetické spektrum a jsou reprezentovány různými barvami. Lidské oko vidí pouze to, co patří do viditelného konce tohoto spektra, který je reprezentován barvami fialovou, indigovou, modrou, zelenou, žlutou, oranžovou a červenou (2).

Světelné paprsky s delší vlnovou délkou patří do červeného konce viditelného spektra a vyzařují méně energie než světelné paprsky na modrém konci. Modré světelné paprsky mají kratší vlnové délky, které se pohybují v rozmezí 380 až 500 nanometrů (nm), a produkují velké množství energie. Přibližně třetinu veškerého viditelného světla tvoří vysokoenergetické modré světlo.

Kromě ultrafialových paprsků obsahuje sluneční světlo různé odstíny červených, žlutých, zelených a modrých světelných paprsků. Při průchodu slunečního světla atmosférou se částice, které tvoří vysokoenergetické vlny krátké délky, srážejí s molekulami vzduchu, což způsobuje, že se modré světlo všude rozptyluje. Díky tomu se lidskému oku jeví obloha modrá (3).

Podle výzkumů tvoří asi 25 % slunečního světla modré světlo, i když skutečné množství se může lišit v závislosti na ročním období, denní době a zeměpisné šířce vaší polohy (4). Na rozdíl od jiných forem světla vaše oči nedokážou modré světlo účinně filtrovat, takže více tohoto vysokoenergetického světla projde vašima očima a dostane se až k sítnici (5).

Protože příliš mnoho vysokoenergetického světla očím škodí, vyvinuli jsme my lidé způsoby, jak omezit množství modrého světla, které se do našich očí dostává. Mžourání při jasném slunečním světle a okamžitý reflex odvrácení pohledu od slunce jsou jen některé z evolučních adaptací, které se nám podařilo vymyslet, abychom ochránili své oči před poškozením modrým světlem.

Bohužel tyto fyzické reakce nám příliš nepomáhají, když se setkáváme s umělým modrým světlem. Kromě toho, že trávíme hodiny a hodiny zíráním na obrazovky telefonů nebo počítačů, vystavuje blízkost těchto umělých zdrojů modrého světla naše oči nebezpečí poškození sítnice (6).

Pokud vás to zajímá, existuje pádný důvod, proč je umělé modré světlo považováno za škodlivější než přirozené modré světlo. Přestože sluneční světlo je větším zdrojem modrého světla než digitální zařízení, přirozené modré světlo má delší vlnovou délku, někde mezi 455 a 495 nm. Tento rozsah ve skutečnosti není škodlivý, ale naopak je prospěšný pro celkové zdraví (7).

Naproti tomu většina modrého světla vyzařovaného digitálními zařízeními se pohybuje v rozmezí 400 až 490 nm, přičemž LED obrazovky dosahují maxima někde mezi 435 až 440 nm. Bylo zjištěno, že toto modré světlo s kratší vlnovou délkou a vysokou energií způsobuje nevratné oxidační a fotochemické poškození buněk rohovky a sítnice (8).

Podle studie zveřejněné v časopise International Journal of Ophthalmology může modré světlo o vlnové délce 415 až 455 nm, jaké vyzařují LED diody, způsobovat syndrom suchého oka, šedý zákal a věkem podmíněnou makulární degeneraci. Může také inhibovat produkci melatoninu a zvyšovat produkci hormonů kůry nadledvin, což může vést k hormonální nerovnováze a nekvalitnímu spánku (9).

Vystavení se umělému modrému světlu ovlivňuje vaše celkové zdraví

Váš cirkadiánní rytmus neboli cyklus spánku a bdění je soubor fyzických, psychických a behaviorálních změn, které se řídí 24hodinovým cyklem (10). Tyto změny jsou součástí nevizuálních účinků světla na váš mozek. Ačkoli všechny typy viditelného světla mohou ovlivňovat váš cirkadiánní rytmus, studie zjistily, že největší vliv ze všech má modré světlo (11).

Jak uvádí studie publikovaná v časopise Journal of Biophotonics, modré světlo je zodpovědné za synchronizaci biologických hodin s 24hodinovým slunečním cyklem. Tato synchronizace má zásadní význam pro vaše celkové zdraví, protože ovlivňuje vaši náladu, funkci mozku a kvalitu spánku. Studie ukazují, že u lidí, u kterých není synchronizace spánku a bdění s denním a nočním cyklem, existuje vysoké riziko vzniku psychiatrických a neurodegenerativních onemocnění (12).

To, zda vám modré světlo prospívá, nebo zda jím trpíte, závisí na denní době a intenzitě modrého světla, kterému jste vystaveni. Například vystavení se přirozenému modrému světlu během dne může zvýšit vaši bdělost a napomoci optimálnímu výkonu vašeho mozku. Chronické vystavení modrému světlu o nízké intenzitě vyzařovanému moderními zařízeními, zejména před spaním, však může mít negativní vliv na kvalitu vašeho spánku a způsobit, že se váš cirkadiánní rytmus vychýlí ze synchronizace.

V sítnici vašeho oka se nachází populace specializovaných nervových buněk zvaných gangliové buňky sítnice. Tyto buňky, které pomáhají regulovat reakce vašeho mozku na světlo, jsou extrémně citlivé na modré světlo. Studie publikovaná v časopise Trends in Cognitive Sciences sledovala tyto reakce konkrétně v oblastech mozku spojených s bdělostí, reakcemi na strach a stres, hormonální regulací, emočními reakcemi a regulací chuti k jídlu, což ukazuje, že vystavení modrému světlu ovlivňuje širokou škálu fyziologických procesů a chování (13).

Když modré světlo dopadá na sítnici, gangliové buňky sítnice jsou stimulovány k produkci fotopigmentu zvaného melanopsin. Tento protein potlačuje produkci melatoninu, hormonu uvolňovaného v noci epifýzou na podporu spánku. To vás udržuje během dne vzhůru.

A protože modré světlo spouští produkci melanopsinu, může používání zařízení vyzařujících modré světlo v noci narušit váš spánkový a týdenní cyklus. Jak uvádí studie publikovaná v BMC Research Notes, umělé modré světlo nejenže snižuje vaši ospalost v noci, ale snižuje také vaši bdělost následující den (14).

Harvardská studie také zjistila, že narušení vašeho cirkadiánního rytmu může zvýšit riziko vzniku cukrovky a obezity (15). Nesynchronizované tělesné hodiny nejen zvyšují hladinu cukru v krvi, ale způsobují také pokles hladiny leptinu. Hormon leptin způsobuje, že se po jídle cítíte sytí. Nízká hladina leptinu může způsobit přejídání, což může zvýšit riziko nadváhy nebo obezity.

Studie ukazují, že srdce lidí s nadváhou nebo obezitou musí pracovat intenzivněji, aby udrželo krevní oběh. To znamená, že jejich cévy jsou velmi namáhány a jsou připraveny reagovat tím, že se brání průtoku krve. V důsledku toho se zvyšuje jejich krevní tlak. Vysoký krevní tlak nakonec poškozuje cévy a může vést k onemocnění srdce (16).

Jak chránit oči a zdraví před umělým modrým světlem

Chronické vystavení umělému modrému světlu z chytrých telefonů, tabletů, televizních obrazovek, počítačů nebo notebooků, zářivek a LED světel může vést k vážným zdravotním problémům. Může také způsobit degradaci sítnice a urychlit genetická onemocnění, která postihují sítnici. Chcete-li si zachovat zdravý zrak a optimální zdravotní stav, musíte své oči před umělým modrým světlem chránit.

Paprsky modrého světla se díky svým kratším vlnovým délkám mihotají snadněji než paprsky s delší vlnovou délkou. Toto blikání vytváří odlesky, které podle odborníků způsobují bolesti hlavy, únavu očí a fyzickou i psychickou únavu, kterou lidé často pociťují, když se hodiny dívají na LED obrazovky (17).

Odborníci také tvrdí, že lidé, kteří dlouhodobě používají digitální zařízení, nemají tendenci mrkat tak často jako obvykle, což může způsobovat nepříjemné pocity a suché oči (18). Přestože jsou vaše oči vybaveny filtry přirozeného světla, ty nestačí k ochraně sítnice před nevratným poškozením způsobeným umělým modrým světlem (19).

Jakmile je vaše sítnice poškozena, nevyhnutelně se u vás objeví problémy se zrakem, které mohou nakonec vést k věkem podmíněné makulární degeneraci (AMD). AMD je progresivní oční onemocnění a je hlavní příčinou trvalé ztráty zraku zejména u starších osob ve věku 50 let a více (20). Kromě AMD je nadměrné vystavení modrému světlu spojováno také s glaukomem a dalšími degenerativními onemocněními sítnice (21).

Vyloučit ze svého života všechny zdroje umělého modrého světla je dnes zcela nemožné. Vždyť digitální zařízení s LED obrazovkami se pro nás stala nepostradatelnými nástroji téměř ve všech aspektech našeho každodenního života. Pokud tedy patříte k mnoha lidem, kteří musí v rámci své práce trávit hodiny před digitální obrazovkou, nejlepší věc, kterou můžete udělat, abyste obešli negativní účinky umělého modrého světla, je snížit jeho expozici.

Nastavte si u zařízení, u kterých to jde filtr modrého světla. Můžete také používat brýle blokující modré světlo, které vám pomohou snížit množství modrého světla, které při práci proniká do vašich očí.

Podle studie zveřejněné v časopise PLoS One je odstranění modré složky umělých zdrojů světla účinným způsobem ochrany očí (22). Nošení brýlí blokujících modré světlo při používání počítače, telefonu nebo tabletu přináší následující výhody:

 • Podporuje zdravé vidění.
 • Poskytuje skvělou ochranu vašich očí.
 • Zabraňuje únavě očí a digitálnímu namáhání očí.
 • Podporuje zdravý spánek.

Například brýle Groovy Bee® Blue Light Blocking Amber, které jsou určeny pro venkovní i vnitřní použití před spaním, vám pomohou snížit celkové vystavení modrému světlu, ať už jdete kamkoli. 

Nerozbitné brýle Groovy Bee® Unbreakable Indoor Blue Light Blocking Glasses (Tea Tint) jsou určeny pouze pro použití v interiéru a jsou vhodné do tmavého prostředí. Tyto brýle jsou vyrobeny z vysoce odolného materiálu, prošly testem nárazu padající koule a jen tak se nerozbijí. Jsou také vybaveny speciálními čočkami, které nejenže blokují modré světlo, ale také zajišťují vynikající ostrost vidění a účinnější kontrast mezi červenými a modrými předměty.

Závěr

Zabraňte tomu, aby umělé modré světlo poškozovalo vaše oči a zdraví, nastavte si u zařízení filtr modrého světla minimálně 2 hodiny před spánkem, případně noste brýle blokující modré světlo, které vás maximálně ochrání!

LED žárovky vám mohou nezvratně poškodit oči, narušit spánek a snížit imunitu - varování francouzské agentury - jak se ochránit

- Pixabay

Ing. Zdeněk Rozehnal

Francouzská agentura pro potraviny, životní prostředí a bezpečnost a ochranu zdraví při práci (ANSES) publikovala 400 stránkovou zprávu týkající se nebezpečnosti LED osvětlení pro naše oči.

Zpráva tvrdí, že LED žárovky mohou vést ke stavu nazývanému makulární degenerace, která způsobuje slepotu.

ANSES volá mimo jiné po tom, aby vládní úředníci snížili maximální limit pro vystavení se LED světlům (v současnosti je do 167 minut za den), které emitují více modrého světla, než jiné druhy osvětlení.

LED světla mají delší životnost než běžné světla a jsou až o 90% účinnější než normální žárovky (respektive při stejné svítivosti spotřebují pouze cca 10% elektřiny oproti klasickým žárovkám).

LED osvětlení je tak levnější a v současnosti převzalo již více než polovinu trhu s osvětlením. A představitelé průmyslu říkají, že tento podíl bude dále růst a do roku 2020 by mu mělo patřit odhadem až 60% trhu.

O modrém světle a jeho účinku na naše zdraví a duševní pohodu je známo následující:

Předchozí výzkum již potvrdil poškozující účinky modrého světla na naše oči

Vystavování se modrému světlu může v lidských očích způsobit poškození fotoreceptorů (buněk v oku, které reagují na světlo), což v konečném důsledku může vést ke ztrátě zraku.

Modré světlo způsobuje fototoxicitu, to znamená stav, při kterém se buňky očí nebo kůže poškodí a jsou tak na světlo citlivější než normálně. Zpráva vydaná ANSES říká, že LED světla tak mohou způsobovat nevratné poškození retinálních buněk, což povede ke ztrátě vidění.

Příliš dlouhé vystavování se modrému světlu způsobuje smrt očních buněk, nazývané také jako makulární degenerace - oční stav vedoucí u lidí nad 50 let k slepotě.

Právě makulární degenerace je v západních zemích hlavní příčinou ztráty zraku. Postihuje více než 3% populace, což je více než oční zákaly a glaukom dohromady.

LED světla se dnes používají v domácnostech, v pouličním osvětlení a na pracovištích, jakož i v prostředí průmyslu. Jsou přítomny také ve světlometech aut, a dokonce i v některých hračkách. Čím je světlo bělejší, tím je ve spektru vyšší koncentrace modrého světla.

A co používání smartphonů a dalších elektronických zařízení?

Víme už, že modré světlo v laptopech, smartphonech a tabletech, zejména když se používají v tmavé místnosti, může narušovat spánek a zpomalovat tvorbu melatoninu.

Přestože zpráva říká, že tato zařízení představují pro poškození oka nižší riziko, její autoři rozlišují mezi akutním a chronickým vystavením LED osvětlení.

Přestože je chronická expozice LED světlům nízké intenzity méně nebezpečná, po čase může způsobovat stárnutí retinální tkáně a zhoršené vidění stejně jako akutní vystavování se LED světlům vysoké intenzity.

Vystavování se modrému světlu nepostihuje jen váš zrak

LED světla mají na vaše těla větší vliv, než si mnozí z nás myslí.

Zpráva uvádí, že narušení tvorby melatoninu může zhoršovat zdravotní stavy, jako jsou cukrovka, onemocnění srdce a dokonce i některé formy rakoviny.

Modré světlo může negativně ovlivnit hlavně ty druhy rakoviny, které jsou ovlivňovány rozpadem hormonů - jako jsou rakovina prsu a prostaty, protože modré světlo vyvolává zmatek v hormonech potřebných pro dobrý spánek.

Noční směny a nedodržování biorytmů

Skutečnost, že vystavování se modrému světlu v noci může mít negativní dopad na hormony, je podezřelá jako vysvětlení, proč mají lidé, kteří pracují na noční směny, vyšší riziko chronických onemocnění, včetně rakoviny.

Modré světlo dokáže také pronikat kůží a nepříznivě působit na její integritu, což může potenciálně vést k předčasnému stárnutí kůže a vráskám.

Navíc zpráva ANSES také tvrdí, že některé LED světla mají stroboskopický efekt, způsobovaný změnami elektrických proudů, což může vést k bolestem hlavy a vyššímu riziku úrazů.

Modré světlo sice dokáže oklamat oči, ale mozek ne, protože ten chybějící frekvence v podvědomí registruje.
To pak může způsobovat následující zdravotní problémy:
 • závratě, motání hlavy
 • bolesti hlavy
 • migrény
 • křeče
 • únavu
 • neschopnost koncentrace
 • stavy úzkosti a podrážděnosti

Zpráva ANSES dále říká, že už i omezené se vystavení modrému světlu během noci narušuje cirkadiánní rytmus a tím ovlivňuje spánek.

LED osvětlení také nepříznivě ovlivňuje naše životní prostředí a ANSES pro zajištění bezpečnosti lidí a zvířat doporučuje zpřísnění norem pro světelné znečištění. Důkazy potvrzují nárůst mortality a úbytek rozmanitosti zvířecích a rostlinných druhů, které souvisí s nočním osvětlením, které zahrnuje i LED světla.

Kdo má největší riziko poškození oka LED osvětlením?

Nejnáchylnější na poškození oka modrým osvětlením jsou starší lidé a především děti.

Děti ještě nemají v očích plně vyvinuté čočky, a tak je u nich při vystavení modrému světlu větší pravděpodobnost vzniku poškození vidění a narušení spánku.

Spěte v co největší tmě!

Když nastane čas jít spát, zajistěte, abyste měli v ložnici co největší tmu. Bylo prokázáno, že vystavení pokojovému osvětlení potlačuje tvorbu melatoninu o více než 50%, ale o úbytek vašeho melatoninu se může postarat i malé množství světla.

Melatonin je hormon mládí a s rostoucím věkem klesá jeho vytváření v mozku. Pokud je tvořen ve 30 letech ze 100%, tak v 60 letech pouze z 10%. Je to také antioxidant 20-30x silnější než vitamíny C a E. Nejvíce melatoninu (noční forma serotoninu) se tvoří od 22:00 do 03:00 hodin.

O melatoninu pojednávám podrobně zde: Melatonin - spánek, mládí a svěžest

Pouze zavřít oči nestačí, neboť světlo dokáže pronikat i přes vaše víčka do hloubky 2,5 cm.

Pokud jsou pro vás zatemňovací rolety nemožnou investicí, stejně a za daleko méně peněz poslouží i maska na spaní. Mějte také na paměti, že škodlivý vliv může mít i digitální budík s LED displejem, takže ho buď vyměňte za jiný, nebo zakryjte displej. Nejlepší je spát v co největší tmě, zvláště pokud se uzdravujete z vážné nemoci, například z chronické boreliózy.

Poruchy zraku: Syndrom suchého oka, glaukom, degenerace makuly

Ing. Zdeněk Rozehnal

Zrak je dokonalý mechanizmus, který však dokonale funguje málokomu. I když zrakem vnímáme více jak 80% informací o okolním světě, nevěnujeme mu většinou dostatečnou pozornost hlavně ve středním věku. Proto stále více lidí trpí různými vrozenými a získanými chybami. Statistitka ukazuje, že 90% lidí se ve věku od 40 let začíná znatelně zhoršovat zrak - hůře vidí, začínají mít problém se čtením, trápí se slabozrakostí a s dalšími chorobami očí.

Šedé, zelené a žluté komplikace

Mezi nejčastější nemoci očí patří šedý a zelený zákal čočky a degenerace žluté skvrny. Šedý zákal také souvisí s jejím zabarvením. Pokud je čočka zdravá, je čirá, protože neobsahuje cévy a nervy.

Pokud se čočka začne zakalovat, černá barva zornice se mění na na černošedou a následně na šedivobílou. Zornice je viditelná i volným okem, pacientovi se zhoršuje zrak, začne mít poruchy vidění a vnímání barev, někdy má i dvojité vidění.

Je to i důsledek stárnutí organismu, kdy se mění struktura čočky, velikost, respektive lom paprsků. snižuje se obsah draslíku v čočce a na druhé straně se zvyšuje obsah vápníku v ní. V podstatě se sklerotizuje jádro čočky, což způsobí zhoršené vidění.

Tuto změnu ovšem může vyvolat i užívání některých chemických léků, cukrovka i vrozené dispozice. V těchto případech je účinný operační zákrok, přičemž pacient po něm zpravidla opět dobře vidí.

Když hrozí glaukom

Celosvětově tímto onemocněním trpí přibližně 67 milionů lidí. V konečném stádiu nemoci dostává sítnice modrozelenou barvu, laicky to nazýváme zeleným zákalem. Je to chronické onemocnění, při kterém dochází k úbytku gangliových buněk sítnice, a tím i nervových vláken, které tvoří zrakový nerv.

Přesná příčina není známa, ale rizikové faktory jsou:

 • vysoký vnitřní oční tlak
 • vysoky a nízký krevní tlak
 • cukrovka
 • porucha hustoty krve
 • užívání některých chemických léků
 • věk pacienta
 • rodinný výskyt

První varovné příznaky:

 • zhoršení vidění v šeru a v noci
 • rozostřené vidění
 • výpadky v zorném poli

Primární glaukom je bezpříznakový, neprojevuje se žádnými potížemi, zčervenáním, ani jinými změnami na oku. Nicméně později postižený postupně ztrácí zrak, až v konečné fázi oslepne. Při tomto typu glaukomu se zvyšuje vnitrooční tak, a to v důsledku poruchy odtoku tekutiny uvnitř oka.

Často se to projeví až tehdy, když jou změny na zrakovém nervu nezvratné. Pokud se onemocnění neléčí, pacient má tzv. trubicové vidění - vidění je jako přes trubku.

Oční záchvat

Glaukomový záchvat má dramatický průběh - bolest hlavy, zvracení, extrémní hodnoty očního tlaku. Tento stav vyžaduje okamžitou léčbu. Pacient se zeleným zákalem se musí starat o oči, snižovat oční tlak kapkami, a to většinou doživotně.

Pokud není farmakologická léčba přínosná, přistupuje se k mikrochirurgickému zákroku, případně k operaci laserem.

Degenerace makuly

Je to strašák šedesátníků, degenerace žluté skvrny v oku, která je zodpovědná za jasné a ostré vidění. Patří k nejrozšířenějším očním onemocněním, přičemž způsobuje těžké poškození zraku. V rozvinutých zemích je hlavní příčinou slepoty u lidí nad 65 let.

Atroficko-degenerativní změny probíhají většinou na obou očích. Onemocnění postihuje 5x častěji ženy než muže, častěji modrooké bělochy, než černochy, případně lidi s rodinnou zátěží.

Degenrace makuly je zatím neléčitelná, a jen u některých pacientů se dá stabilizovat anebo zpomalit její průběh.

Syndrom suchého oka

Člověk za normálních okolností vyprodukuje tolik slz, aby byla očnice dostatečně vlhká. Slzy na povrchu vytvážřejí vlhké prostředí, čímž zajišťují ochranu rohovky a spojivky.

Nedostatek slz, případně jejich vysoké odpařování, poškozuje povrch oka, což se projevuje zánětem a nepříjemnými pocity:

 • pálení, svědění, řezání očí
 • tlak v očích, únava očí
 • zhoršení vidění
 • bolesti hlavy

Poruchy stability slzného filmu jsou spojené s rozvojem tzv. syndromu suchého oka. Na příznaky si ztěžuje každý pátý pacient, který navštíví očního lékaře.

Slzný film, který zvlhčuje povrch oka jej také chrání před poškozením, protože obsahuje enzymy, které eliminují škodlivé bakterie.

Syndrom suchého oka může vzniknou také v důsledku nedostatečného mrkání, přičemž opět trápí převážně ženy, což souvisí především s hormonálními změnami v období menopauzy.

Navíc poruchy slzotvorby mohou způsobit i různé onemocnění jako cukrovka, revmatimus, kožní onemocnění, aplikace kontaktních čoček. Tvoření slz klesá i s vyšším věkem.

Snížení vylučování slz můžeme pozorovat kolem 30.roku života, přičemž kritická hranice pro dosatečnou tvorbu slz je okolo 45.roku. U lidí nad 70 let je diagnostikován syndrom suchého oka téměř u každého.

Léčba vychází ze závažnosti a z příčin, které způsobují onemocnění. Lehčí formy se léčí pomocí "umělých slz", respektive očních kapek. Ty oko zvlhčují a chrání.
V těžších případech se doporučují speciální gely, případně operační zákrok, který dočasně (trvale) zablokuje odtokové kanálky. Cílem léčby je vytvoření rovnoměrné vrstvy slzného filmu, který určitou dobu vydrží a tím zabrání vysychání a dráždění oka.

Je dobré vědět:

 • sluneční brýle s kvalitním filtrem noste i při zatažené obloze, škodlivé UV záření prochází i přes mraky - ozonová vrstva je značně poškozena. Brýle Vás ochrání i před poškozením očí prachem, zvláště při silném větru. Také před neúměrným vysycháním očí
 • oči nikdy nemněte, nedotýkejte se jich nečistými rukami
 • do bazénu noste ochranné brýle
 • v místostech, kde se zdržujete zabezpečte dostatečně vlhký vzduch
 • dodržujte pitný režim
 • při práci s pc i při sledování televize častěji mrkejte a odklánějte pravidelně zrak do jiných prostor
 • nechoďte spát bez odstranění kosmetických přípravků z očí

Více:

Každá nemoc je způsobena narůstající jedovatostí lidského organismu.

Úžasný: MUDr. Henry Bieler

 

 

NEJPOPULÁRNĚJŠÍ ČLÁNKY

 

       NOVĚ PUBLIKOVANÉ ČLÁNKY

           BŘEZEN 2024 -31 článků

           DUBEN 2024 - 23 článků

 

Nejlepší DIETY pro celkové zdra ví v roce 2024 - středomořská, DASH a MIND - U.S. News & World Report

  

100% REISHI - houba mládí a zdravé dlou h ověkosti - 3 unikátní, bezkonkurenční extrakty

31 důvodů proč se NENECHÁM OČKOVAT - izraelský rabín Chananya Weisman

Dr. Peter  McCullough: Jak přírodně DETOXIKOVAT tělo PO OČKOVÁNÍ mRNA vakcínou (protokol) - video

  Devastující efekt pro zdraví - glutaman sodný, aspartam a další excitotoxiny

Jak se přírodní cestou uzdravit z chronické Boreliózy, Chlamydiózy, EB virózy... únavového syndromu

CORDYCEPS - silná imunita a nárůst energie

Překyselené tělo: začátek vážné nemoci

ZVRÁCENÍ POSTUPU DIABETU 2. typu začíná u ignorování běžných doporučení, MUDr. Sarah Hallbergová - video

Protokol pro prevenci pro uzdravené klienty - Ing. Zdeněk Rozehnal

BOSWELIA serrata (kadidlo) - jeden z nejsilnějších přírodních léků Matky Země

Tibetská houba, tibetské krystaly a kombucha - darování, prodej

Léčte záněty a ne Cholesterol, MUDr. Marc Sircus

100% ČAGA ze Sibiře, nejvyšší množství účinných látek garantující Certifikát 

Mamografie způsobuje rakovinu prsu, MUDr. Ben Johnson, M.D., N.M.D., D.O.

Účinný lék na rakovinu plic na Kubě, proč ho mít nemůžeme? Leif Davenport

Artróza - kmenové buňky - Podvod!

Lékaři se sami uzdravili z Roztroušené sklerózy, prof. George Jelinek, dr. Terry Wahlsová

Jak se skutečně zdravě stravovat...

Proč průběžně a jak detoxikovat tělo

  PROTINÁDOROVÝ účinek extraktů z REISHI a CORIOLUSU na úrovni klinických studií

Žaloba na farmaceutické korporace, MUDr. Matthias Rath

Koloidní stříbro - účinné přírodní antibiotikum, hustoty koloidního stříbra, doporučené dávkování

 

  Odstranění rtuti, hliníku a dalších toxinů z těla, včetně p revence - MUDr. Dietrich Klinghardt

Zblblo již lidstvo natolik, že se nechá obelhat pohádkami o vražedném oxidu uhličitém?

Jak na Parkinsona? Glutathionem, Hericiem a odstraněním neurotoxinů Chlorellou

    Zkušenosti klientů s Úspěšnou léčbou především boreliózy, chlamydiózy, únavového syndromu...

 

Proč my máme potravinové alergie, přičemž je naši prarodiče neměli?

 

OVĚŘENÉ PŘÍRODNÍ PŘÍPRAVKY

Cílem správné medicíny je předcházení nemocí a prodloužení zdravé dlouhověkosti. Ideálem medicíny je odstranit mít potřebu lékaře.

MUDr. William J. Mayo

 

 

TŘI UNIKÁTNÍ EXTRAKTY

Z DUANWOOD RED REISHI

Za  účinné  se  z  Reishi  považují  pouze  kvalitně  provedené  a  čisté  extrakty,  které  mají  dobrou  biologickou  dostupnost  a  jsou  zbavené  nestravitelného  chitinu;  nelze  tedy  použít  pouhý  prášek  z  usušené  houby.

 

          EXTRAKT                 SPÓR

Nejsilnější extrakt z REISHI na českém trhu!!!100% spórový prášek z Duanwood Red Reishi!!!

 

TRITERPEN MAX

Extrakt s vysokým obsahem triterpenoidů. Více než 20 triterpenoidů%!

ZDE ROSTE NEJÚČINNĚJŠÍ REISHI

DUANWOOD RED REISHI

zdroj výše nejúčinnějších extraktů

Video z návštěvy Čechů u pěstitelů Duanwood Red Reishi v Číně, v horské oblasti Jiangshan

 

FAKTA O REISHI,

MYKOLOGIE, HISTORIE, PĚSTOVÁNÍ, ÚČINNÉ LÁTKY, JAK JE TO S JEJÍ KVALITOU?

 

 

 

 CORDYCEPS, EXTRA SILNÝ

NEJVYŠŠÍ GARANTOVANÉ MNOŽSTVÍ ÚČINNÝCH LÁTEK - CERTIFIKÁT COA

Nejsilnější Cordyceps na českém trhu!!!

CORDYCEPS - video

100% Sibiřská Čaga

ČAGA - video

HERICIUM - video

 

  BETAGLUKAN           HLÍVA

        extrakt               extrakt

Betaglucan MaxCellHlíva ústřičná

BETAGLUKAN - video

 

    KURKUMIN            AŠVAGANDA

        extrakt                    extrakt

Betaglucan MaxCellNejsilnější Ašvaganda na Českém trhu

ASHWAGANDHA - video

 

RDESNO             ANNONA

extrakt                  extrakt

Vysoce účinný extrakt z listů

 

ČAGA - video

Z ověřených dat vyplývá, že člověk, který covid prodělal, je třináckrát lépe chráněn, než člověk, který má dvě dávky vakcíny.

prof. Jiří Beran, 13.11.2021

prof. Jiří Beran, 15.11.2021

 

TEČKOVANÝ PŘÍBĚH

"NEVĚŘÍM UŽ BÍLÝM PLÁŠŤŮM, ALE LIDEM"

medicinský inženýr

JURAJ Orság


 

TEČKOVANÉ PŘÍBĚHY

dokument z 31. srpna 2022

Nadační fond Svědomí Národa

 

KUBEK 2009

 

DOKUMENT ČT 2

BYZNYS V BÍLÝCH PLÁŠTÍCH

DOKUMENT ČT 2

ŠKODLIVOST MOBILNÍCH SÍTÍ

             TEST

BARVOSLEPOSTI

 

 

ROK SI NIČÍME IMUNITU,

možná i proto je tolik nemocných, říká česká vědkyně, vedoucí týmu Centra buněčného a tkáňového inženýrství FN u sv. Anny...

doc. RNDr. Irena Koutná, Ph.D.

Aktualizovaný jmenný seznam s portovců zemřelých od 1.1.2021 do 31.12.2023 v souvislosti s "vakcinací" na covid

Ú MRTÍ - 1480

SRDEČNÍ ZÁSTAVY - 2107

   PATOLOG dr. Ryan Cole oprávněně VAROVAL

 

RENOMOVANÝ PATOLOG   dr. RYAN COLE - přednáška

ALARMUJÍCÍ EFEKT  covid (spike) injekcí (mRNA) na mozek, srdce, ledviny a ostatní orgány

 • Spousta lidí postrádá enzym, který rozkládá RNA
 • Naprosto porušujeme Norimberský kodex z roku 1947...

český dabing - 17:08

Lékařský summit, San Antonio, Texas, USA - 27.7.2021

 

AMERICA´S FRONTLINE DOCTORS

POSTAVIT SE NA ODPOR

 

FRONTLINE NEWS

 

 

ZAČNĚTE U SEBE

ZÁKLADEM ZDRAVÍ JE PREVENCE S NÁVRATEM K PŘÍRODĚ

Doporučuji:

každé ráno cca 30 minut před snídaní

vypít cca 4 dcl vlažné čisté pramenité vody s citrónem (můžete přidat až půl lžičky jedlé sody) a pro posílení imunity a energie můžete použít dvojitý extrakt (1-2 kapsle) z

  a nejdříve po 15 minutách:

případně nejen pro psychiku:

pro střevo kvalitní probiotika:

 • kysané zelí, které si sami jednoduše vyrobíte POUZE VY! Pozor na "BRUSELSKÉ" kysané zelí! S éčkama
 

 

VÁLEK U MORAVCE V OVM

10. dubna 2022

NEHORÁZNĚ LŽE

 

 

Fakta nepřestávají existovat tím, že se o nich nesmí hovořit. Pravda je dcerou času

 

SVĚT SE ZBLÁZNIL

Toto je novodobá reklama na co?

MUDr. Anastasia Maria Loupis: Tento model je v ohrožení života