Jak se projevuje makulární degenerace?

- Pixabay

Barbora Nová

Věkem podmíněná makulární degenerace ovlivňuje centrální vidění člověka. Může způsobit tmavé skvrny, zkreslení tvarů a linií a rozmazané vidění a zhoršení barevného vidění.

Věkem podmíněná makulární degenerace (AMD) se obvykle vyskytuje v důsledku stárnutí a je poměrně běžná. Americké Centrum pro kontrolu a prevenci nemocí (CDC) uvádí, že v roce 2019 mělo 12,6 % Američanů starších 40 let věkem podmíněnou AMD (1, 2).

V časných stádiích AMD nemusí mít někteří lidé žádné příznaky. Později se u nich může zhoršit barevné vidění, rovné čáry se stanou rozmazanými a mohou mít zkreslený obraz. 

Následují varovné příznaky AMD, jak vypadá vidění s AMD a další informace.

Včasné varovné signály

Americký Národní oční institut (NEI) uvádí, že člověk nemusí mít příznaky v raných stádiích AMD (3).

Oční lékaři by však mohli být schopni identifikovat drúzy (shluky míst, které už nejsou dobře vyživovány a kde hrozí, že tyčinky a čípky přestanou plnit svou funkci), což jsou malá žlutá ložiska v sítnici. Toto je jeden z nejběžnějších raných příznaků AMD. Proto je důležité docházet na pravidelné oční prohlídky (4).

Osoba s rizikem AMD by měla být obzvláště opatrná a zajistit, aby si naplánovala časté vyšetření. Mezi některé rizikové faktory patří (5):

 • rodinná anamnéza AMD
 • být bělochem
 • být starší 55 let
 • kouření

Příznaky makulární degenerace

Osoba s AMD si může všimnout postupného poklesu zraku. Když lidé zažijí tuto změnu, mohou být v přechodných fázích stavu.

Podle Americké optometrické asociace (AOA) některé příznaky, kterých si člověk může začínat všímat, zahrnují (6):

 • postupný pokles schopnosti jasně vidět předměty
 • tvary se deformují
 • rovné linie vypadají zvlněně nebo křivě
 • zhoršení barevného vidění
 • zažívá temnou nebo prázdnou oblast ve středu vidění

Kvůli této centrální ztrátě zraku může mít člověk potíže se čtením, řízením, rozpoznáváním známých tváří a dalšími činnostmi zblízka.

Existují dva různé typy stavu: mokré a suché. K suché formě dochází v důsledku toho, že se makula s věkem ztenčuje. Naopak vlhká AMD způsobuje rychlejší ztrátu zraku a vzniká v důsledku růstu atypických krevních cév, které poškozují makulu. Obě formy mají stejné příznaky.

Makulární degenerace

 • Jak se projevuje?
            

                    Postupný pokles               Pociťování tmavé                  Rovné čáry

                    schopnosti jasně            nebo prázdné oblasti             vypadají vlnitě

                      vidět objekty                  ve středu vidění                    nebo křivě

                                   Zhoršení barevného vidění             Zkreslení tvarů

Jak vypadá vidění

Člověk s AMD nebude vidět rovné čáry. Místo toho budou vypadat zvlněné nebo pokřivené. To je důvod, proč oční lékaři mohou doporučit osobě s rizikem AMD, aby se pravidelně dívala na  Amslerovu mřížku , aby mohla sledovat zhoršení zraku.

Amslerova mřížka je jednoduchá pomůcka používaná v očním lékařství, která umožňuje pacientovi i lékaři odhalit malé defekty centrálního vidění či změny při věkem podmíněné makulární degeneraci. Jedná se o jednoduchou mřížku, která je obvykle natištěna bíle na černém podkladě.

Podle této oční pomůcky se můžete v klidu domova pravidelně testovat, ideálně každý den. Je to nenáročné a během minuty budete vědět, zda máte zrak v pořádku či se raději objednat na vyšetření. 

Postup při testování

 • pokud nosíte brýle na čtení, nasaďte si je
 • na mřížku se dívejte ve vzdálenosti cca 30 - 40 cm od obličeje
 • levé oko si zakryjte a zaostřete na bod ve středu
 • pozorně si prohlédněte mřížku, ta musí být celá viditelná, pravidelná s rovnoběžnými čarami
 • stejný postup zopakujte s pravým okem

V případě, že při testování pravého či levého oka vidíte nerovnost čar nebo nerovnoběžnost, či některou část mřížky nevidíte vůbec, je důvod objednat se na vyšetření u očního lékaře pro podezření na VPMD.

- Příklad, jak může mřížku vidět osoba s AMD

Kromě toho může osoba zažít následující:

Rozmazané centrální vidění: To může ovlivnit aktivity zblízka, včetně čtení.
Tmavé slepé skvrny v jejich centrálním zorném poli: Může se objevit v jednom nebo obou očích. Jakmile se stav zhorší, může se tato slepá skvrna zvětšit, ztmavit nebo se zhoršit.
Matné barvy: Barvy se mohou jevit jako tmavé a méně živé.

Kdy dochází ke ztrátě zraku?

Podle NEI může u některých jedinců ke ztrátě zraku dojít pomalu a u jiných rychleji. Osoba s AMD nemusí po určitou dobu zaznamenat žádnou ztrátu zraku (7).

Výzkum uvádí, že včasná detekce a léčba jsou zásadní pro udržení optimálního vidění. Pokud osoba ví, že má AMD, může se pokusit zpomalit progresi onemocnění (8):

 • pravidelnými očními prohlídkami
 • konzumací výživné stravy
 • pravidelnou fyzickou aktivitou
 • nekouřením, je-li to možné

Zatímco pro suchou AMD neexistuje žádná lékařská léčba, osoba s vlhkou AMD se může pokusit zpomalit progresi ztráty zraku pomocí následujících léčebných postupů:

 • Léky proti vaskulárnímu endoteliálnímu růstovému faktoru (VEGF): Lékař aplikuje léky proti VEGF přímo do oka. To zpomaluje vývoj stavu. Ačkoli recenze z roku 2019 uvádí, že se jedná o bezpečnou a účinnou léčbu AMD, vědci tvrdí, že k prokázání dlouhodobých účinků je nutné další testování (9).
 • Fotodynamická terapie: Tato terapie kombinuje injekce a laserové ošetření očí. Národní zdravotnická služba (NHS) ve Spojeném království uvádí, že je to bezpečná léčba, ale může mít vedlejší účinky, včetně pocitu pálení nebo štípání a dočasné citlivosti na světlo (10).

Kdy kontaktovat lékaře

Osoba může kontaktovat očního lékaře, aby si naplánoval pravidelné prohlídky. Měli by také zveřejnit jakoukoli známou rodinnou anamnézu AMD. Navíc, pokud někdo zaznamená jakékoli příznaky AMD, měl by se poradit s očním lékařem.

Na lékaře se můžete obrátit také v případě, že máte potíže se čtením, vařením, rozpoznáváním obličejů nebo jinými činnostmi zblízka.

Závěr

Věkem podmíněná makulární degenerace je stav oka, který způsobuje poškození centrálního zorného pole. Může také způsobit poškození vnímání barev a světla.

Osoba v raných stádiích makulární degenerace nemusí pociťovat žádné příznaky, ale může si začít všímat příznaků, jakmile se dostane do středních stádií. Tento stav je u všech jedinců odlišný a liší se podle toho, jak rychle dojde k centrální ztrátě zraku.

Jednotlivci mohou kontaktovat očního lékaře, pokud pociťují jakékoli příznaky makulární degenerace.

7 tipů pro ochranu vašeho zraku a vyhnutí se, co nejvíce makulární degeneraci

- Pixabay

Ing. Zdeněk Rozehnal

Zatímco v zimních měsících se většinou zdržujete v obytných prostorech, tak v jarním období se pohybujete více venku. Pokud plánujete pobyt na sluníčku, zvláště v letním období, nezapomeňte na kvalitní sluneční brýle.

Je nutné si chránit oči před UVA a UVB paprsky, které by se mohly spolupodílet na vážném onemocnění zraku, nazývající se makulární degenerace.

Makulární degenerace

Také známá jako věkově podmíněná makulární degenerace (AMD), nemoc, která je hlavní příčinou ztráty zraku u lidí ve věku nad 50 let - podle National Eye Institute v USA. Touto chorobou je postiženo více než 10 miliónů Američanů, což je u nich více než šedý zákal a glaukom dohromady - podle American Macular Degeneration Foundation.

Tento stav způsobuje zhoršení makuly, zadní části oka v blízkosti sítnice. I když toto zhoršení nemá vliv na periférní vidění, makulární degenerace může ovlivnit, jak člověk dobře vidí, co je přímo před ním.

Lidé s makulární degenerací zažijí postupnou ztrátu ostrosti, zejména když se dívají na tváře lidí nebo čtou titulky v televizi. To způsobuje tmavé místo ve středu jejich zorného pole. To se také projevuje zkreslením vidění - například při pohledu na roletu, člověk uvidí zvlnění.

Dva typy makulární degenerace

Existují 2 typy makulární degenerace: atrofická, známá jako suchá AMD a neovaskulární nebo mokrá AMD. Suchá varianta tvoří přibližně 85 až 90 procent všech případů AMD. Způsobuje, že se pod makulou tvoří malé žluté usazeniny zvané drusen, což nakonec vede k centrální ztrátě zraku.

Mokrá makulární degenerace způsobuje růst nestabilních krevních cév ve vrstvách sítnice a únik krve, lipidů a séra. Následně dochází k poškození foto receptorů, což pak může způsobit postupnou ztrátu zraku.

Co způsobuje makulární degeneraci?

I když není zcela jasné, co způsobuje přesně makulární degeneraci, přesto lékaři stanovili klíčové faktory, které zvyšují pravděpodobnost této nemoci.

Běloši mají vyšší riziko vzniku než afroameričané nebo hispánci. Ženy mají tendenci mít tyto obtíže dříve než muži.

Dále jsou náchylnější lidé s určitými geny, případně pokud se v blízkém příbuzenstvu tato nemoc objevila. Podle National Eye Institute existuje všeobecně zvýšené riziko AMD u lidí ve věku nad 60 let.

Dodržování zdravého stylu života může pomoci odvrátit tuto nemoc a podpořit celkové zdraví očí. Po přezkumu studií týkajících se AMD v roce 2013 se došlo k závěru, že

hlavním rizikovým faktorem je kouření!

Zdravé stravování, udržování správného krevního tlaku a cholesterolu na normální úrovni a pravidelný pohyb, může snížit riziko onemocnění. Kromě toho je doporučena vhodná ochrana  očí venku.

„Když přemýšlíme o vztahu mezi dovolenou a makulární degenerací, hlavním příčinou je vystavení  se slunečnímu záření,“ řekl Dr. Howard R. Krauss, chirurg, neuro-oftalmolog v Providence Saint John's Health Center v Santa Monice v Kalifornii.

Jak se můžete vyhnout makulární degeneraci?

Snížení rizika makulární degenerace vyžaduje správná  zdravotní rozhodnutí po celý život.

Existuje však několik opatření, které můžete udělat na vaší příští dovolené, abyste zabránili degeneraci makuly:

 • Noste sluneční brýle. „Nemoci, které se týkají slunce, se netýkají  jen dovolené, kterou jste měli minulý týden,“ řekl dr.Krauss. „Vztahují se i k dovolené, kterou jste prožili před 40 lety. Ať už způsobuje makulární degeneraci, stárnutí kůže nebo rakovinu, vystavení slunečnímu záření je po dlouhou dobu kumulativní věcí a mělo by být přiměřené. “ Také s ohledem na tvorbu vitamínu D a prevenci rakoviny. Zkontrolujte si sluneční brýle, zda poskytují dostatečnou ochranu před paprsky UVA a UVB. Vzhledem k tomu, že je narušena ozónová vrstva noste ochranu oči i v případě, že je slunce pod mrakem. Zároveň jsou oči chráněny před vysycháním, zvláště když trpíte syndromem suchého oka a poškozením před prachem.
 • Noste klobouk s širokým lemem. Nosit klobouk s širokým lemem je prospěšné pro snížení  působení slunečního světla na oči. To má také další výhodu, že zastíní také pokožku před poškozením UV paprsky.
 • Nekuřte. Lidé, kteří občas kouří doma, mohou být v pokušení zapálit si cigaretu, když jsou na dovolené. Pokud se ale snažíte chránit své oči, odolávejte nutkání kouřit na dovolené - nebo kuřte jen výjimečně.
 • Konzumujte výživnou stravu, bohatou především na antioxidanty, které mohou podpořit zdraví očí. Zvláště kuřáci by měli této informaci věnovat pozornost, protože např.vitamíín C - siilný antioxidant se kouřením v těle ničí. Zaměřte se především na listovou zeleninu s vysokým obsahem luteinu, jako je špenát. Zásadotvorná strava by měla být prioritou, zvláště ve věku nad 60 let. Určitě pravidelně užívejte 1 lžíci kvalitního lněného oleje s lignany denně.
 • Prevence. Nezapomeňte i na dovolené na udržení správného krevního tlaku a cholesterolu.
 • Přiměřený pohyb. Začleňte některé fyzické aktivity v rámci vaší dovolené. To může pomoci udržet vaši váhu na zdravé úrovni, která následně pomáhá udržovat normální krevní tlak a snižuje riziko makulární degenerace.
 • Vyzkoušejte. Podívejte se na čtverečkovaný papír. Pokud si všimnete, že se čáry zvlní nebo vaše vidění ztmavne, dohodněte si schůzku s očním lékařem, abyste si nechali oči zkontrolovat.

9 klíčových vitamínů a živin pro zdravé oči

- Pixabay

Barbora Nová

Vaše oči jsou složité orgány, které ke správnému fungování potřebují mnoho různých vitamínů a živin, přičemž běžné stavy, jako je diabetická retinopatie, věkem podmíněná makulární degenerace (AMD), glaukom a šedý zákal, mohou ovlivnit vaše oči.

Ačkoli tyto stavy způsobuje řada různých faktorů, předpokládá se, že výživa má vliv na všechny z nich – alespoň částečně.

Následuje 9 klíčových vitamínů a živin, které pomáhají udržovat zdraví očí.

1. Vitamín A

Vitamin A hraje klíčovou roli ve vidění tím, že udržuje čistou rohovku, která je vnějším krytem oka.

Tento vitamín je také součástí rhodopsinu, proteinu ve vašich očích, který vám umožňuje vidět za špatných světelných podmínek (1).

Nedostatek vitaminu A je ve vyspělých zemích vzácný, ale pokud se neřeší, může vést k vážnému stavu zvanému xeroftalmie.

Xeroftalmie je progresivní oční onemocnění, které začíná šeroslepostí. Pokud nedostatek vitaminu A pokračuje, vaše slzné kanály a oči mohou vyschnout. Nakonec vaše rohovka změkne, což má za následek nevratnou slepotu (1, 2).

Vitamin A může také pomoci chránit před dalšími očními chorobami. Některé studie ukazují, že diety s vysokým obsahem vitamínu A mohou být spojeny se sníženým rizikem šedého zákalu a AMD (3, 4, 5, 6).

Pro celkové zdraví očí se doporučují potraviny bohaté na vitamín A před doplňky stravy s tímto vitaminem. Sladké brambory jsou vynikajícím zdrojem, stejně jako listová zelená zelenina, dýně a paprika (1).

2. Vitamín E

Má se za to, že mnoho očních onemocnění souvisí s oxidačním stresem, což je nerovnováha mezi antioxidanty a volnými radikály ve vašem těle (7, 8).

Vitamin E je silný antioxidant, který pomáhá chránit vaše buňky – včetně očních buněk – před poškozením volnými radikály, což jsou škodlivé, nestabilní molekuly (9).

Jedna sedmiletá studie nazvaná AREDS (age-related eye disease studies) na 3640 osobách s AMD ukázala, že užívání 400 IU (mezinárodních jednotek) vitaminu E a několika dalších živin v denním doplňku stravy snížilo riziko přechodu do pokročilých stadií o 25 % (10).

Některé studie navíc naznačují, že diety s vysokým obsahem vitamínu E mohou pomoci předcházet šedému zákalu souvisejícímu s věkem. Je však zapotřebí dalšího výzkumu, protože některé studie neukazují žádnou souvislost mezi vitamínem E a tímto stavem (11).

K udržení správného zdraví očí se však doporučuje strava, která obsahuje dostatečné množství vitamínu E. Některé potraviny bohaté na vitamín E zahrnují ořechy, semena a oleje na vaření. Losos, avokádo a listová zelenina jsou také dobrými zdroji vitaminu E (9, 12, 13).

3. Vitamín C

Stejně jako vitamín E je vitamín C silným antioxidantem, který může chránit vaše oči před škodlivými volnými radikály (14).

Vitamin C a několik dalších živin se používá v doplňku stravy AREDS, což může být přínosem pro pacienty s AMD. Při každodenním užívání se může snížit riziko progrese tohoto stavu o 25 % (10).

Kromě toho je vitamín C nutný k tvorbě kolagenu, proteinu, který poskytuje strukturu vašemu oku, zejména v rohovce a bělmu (15).

Několik pozorovacích studií také naznačuje, že vitamín C může pomoci snížit riziko vzniku šedého zákalu, což je stav, který způsobuje zakalení oka a zhoršuje vidění (16).

Například jedna observační studie prokázala o 75% snížené riziko vzniku šedého zákalu, když byl denní příjem vitaminu C vyšší než 490 mg, ve srovnání s 125 mg nebo méně (17).

Další studie zjistila, že pravidelné užívání doplňků stravy s vitaminem C může snížit riziko šedého zákalu o 45 % (18).

Citrusy a tropické ovoce, paprika, brokolice a kapusta obsahují obzvláště vysoké množství vitamínu C, což z nich dělá skvělé možnosti, jak zvýšit jeho denní příjem (14, 19).

4. Vitamíny B6, B9 a B12

Vědci také studovali několik vitamínů B pro jejich vliv na zdraví očí, zejména vitamíny B6, B9 a B12.

Tato kombinace vitamínů může snížit hladiny homocysteinu, proteinu ve vašem těle, který může být spojen se zánětem a zvýšeným rizikem rozvoje AMD (20).

Klinická studie u žen prokázala o 34% snížené riziko rozvoje AMD při užívání 1 000 mcg vitamínu B12 spolu s vitamíny B6 a B9 (21).

K potvrzení výhod těchto doplňků stravy je však zapotřebí dalšího výzkumu. Kromě toho není jasné, zda by zvýšení příjmu potravin bohatých na vitamíny skupiny B mělo podobné účinky.

5. Riboflavin

Dalším vitamínem B studovaným ve vztahu ke zdraví očí je riboflavin (vitamín B2). Jako antioxidant má riboflavin potenciál snižovat oxidační stres ve vašem těle, včetně očí (22).

Zejména vědci studují potenciál riboflavinu předcházet šedému zákalu, protože dlouhodobý nedostatek riboflavinu může vést k tomuto stavu. Je zajímavé, že mnoho jedinců s šedým zákalem má také nedostatek tohoto antioxidantu (23, 24).

Jedna studie zjistila o 31–51% snížené riziko rozvoje katarakty, když diety účastníků studie zahrnovaly 1,6–2,2 mg riboflavinu denně, ve srovnání s 0,08 mg denně (25).

Zdravotní úřady doporučují konzumovat 1,1–1,3 mg riboflavinu denně. Obvykle je snadné dosáhnout tohoto množství, protože mnoho potravin má vysoký obsah riboflavinu. Některé příklady zahrnují oves, mléko, jogurt, hovězí maso a obohacené cereálie (23).

6. Niacin

Hlavní funkcí niacinu (vitamínu B3) ve vašem těle je pomáhat přeměňovat jídlo na energii. Může také působit jako antioxidant (26).

Nedávno studie naznačily, že niacin může hrát roli v prevenci glaukomu, což je stav, při kterém se poškodí zrakový nerv vašeho oka (27).

Například pozorovací studie o spotřebě živin u dospělých Korejců a jejich riziku glaukomu zjistila souvislost mezi nízkým příjmem niacinu a tímto stavem (28).

Studie na zvířatech navíc ukázala, že vysoké dávky doplňků stravy s niacinem byly účinné v prevenci glaukomu (29).

Celkově je zapotřebí více výzkumu o potenciální souvislosti mezi niacinem a glaukomem.

Doplňky stravy s niacinem by měly být používány s opatrností. Když je niacin konzumován ve vysokých množstvích 1,5–5 gramů denně, může mít nepříznivé účinky na oči, včetně rozmazaného vidění, poškození makuly a zánětu rohovky (30, 31).

Neexistuje však žádný důkaz, že konzumace potravin s přirozeně vysokým obsahem niacinu má nějaké nepříznivé účinky. Některé zdroje potravy zahrnují hovězí maso, drůbež, ryby, houby, arašídy a luštěniny.

7. Lutein a zeaxanthin

Lutein a zeaxanthin jsou součástí rodiny karotenoidů, což je skupina prospěšných sloučenin syntetizovaných rostlinami.

Oba tyto karotenoidy lze nalézt v makule a sítnici vašich očí, kde pomáhají filtrovat potenciálně škodlivé modré světlo a chrání vaše oči před poškozením (32).

Několik studií naznačuje, že tyto rostlinné sloučeniny mohou zabránit šedému zákalu a zabránit nebo zpomalit progresi AMD (33, 34).

Randomizovaná, kontrolovaná studie zjistila potenciální výhody luteinu pro lidi s šedým zákalem. Během dvou let ti, kteří užívali doplňky stravy obsahující 15 mg luteinu třikrát týdně, zaznamenali zlepšení zraku (35).

Doporučené denní dávky a bezpečné doplňkové dávky nebyly pro tyto sloučeniny stanoveny. Ve studiích však bylo použito až 20 mg luteinu denně po dobu 2 let bez nežádoucích účinků (36).

Nicméně doplňky stravy nemusí být nutné. Už 6 mg luteinu a zeaxantinu může přinést výhody a strava bohatá na ovoce a zeleninu toto množství přirozeně poskytuje. Zvláště vysoký obsah těchto karotenoidů mají vařený špenát, kapusta a zelený salát (36).

8. Omega-3 mastné kyseliny

Omega-3 mastné kyseliny jsou druhem polynenasycených tuků. Buněčné membrány vaší sítnice obsahují vysokou koncentraci kyseliny dokosahexaenové (DHA), konkrétního typu omega-3 (37).

Kromě toho, že pomáhají formovat buňky vašeho oka, omega-3 tuky mají protizánětlivé vlastnosti, které mohou hrát roli v prevenci diabetické retinopatie.

Přehled 31 studií potvrdil, že strava s vysokým obsahem mastných ryb – jako je tradiční středomořská strava – může chránit před diabetickou retinopatií. Ačkoli je třeba tato zjištění potvrdit dalším výzkumem, naznačují, že za to mohou mastné kyseliny (38).

Omega-3 tuky mohou také prospět jedincům se syndromem suchého oka tím, že jim pomáhají produkovat více slz. S tímto stavem nedostatek slz způsobuje suchost, nepohodlí a občasné rozmazané vidění (37, 39, 40).

Pro zvýšení omega-3 mastných kyselin ve vaší stravě zařaďte bohaté zdroje, jako jsou ryby, lněné semínko, chia semínka, sóju a ořechy. Omega-3 lze také nalézt v kuchyňských olejích, jako je především olivový olej (41).

Shrnutí:

 • Omega-3 mastné kyseliny mají protizánětlivé vlastnosti a mohou pomoci předcházet diabetické retinopatii, pokud jsou součástí vaší stravy. Tyto tuky mohou také pomoci lidem se syndromem suchého oka.

9. Thiamin

Thiamin neboli vitamín B1 hraje roli ve správné funkci buněk a přeměně potravy na energii (42).

Je možná účinný při snižování rizika šedého zákalu (43, 44).

Pozorovací studie na 2 900 lidech v Austrálii ukazuje, že strava s vysokým obsahem thiaminu snižuje riziko vzniku šedého zákalu o 40 %. Tato studie také naznačuje, že protein, vitamín A, niacin a riboflavin mohou chránit před šedým zákalem (43).

A co víc, thiamin byl navržen jako potenciální léčba pro raná stádia diabetické retinopatie.

Klinická studie zjistila, že 100 mg thiaminu užívaného třikrát denně snižuje množství albuminu v moči – což je známka diabetické retinopatie u diabetu 2. typu (45).

Potravinové zdroje thiaminu zahrnují celozrné potraviny, maso a ryby. Kromě toho se thiamin často přidává do potravin, jako jsou snídaňové cereálie, chléb a těstoviny (42).

Závěr

Výzkum ukazuje, že určité vitamíny a živiny mohou pomoci předcházet nebo zpomalit progresi několika různých očních onemocnění.

Doplňky stravy mohou být prospěšné, pokud máte podezření, že vám některý z těchto vitamínů ve vaší stravě chybí.

Avšak konzumace stravy bohaté na živiny bohaté na ovoce, zeleninu, celozrnné výrobky, bílkoviny a zdravé tuky vám poskytne všechny živiny, které vaše oči – a zbytek vašeho těla – potřebují pro optimální zdraví.

Jedině ochranná známka "Superionherbs" garantuje množství účinných látek v níže uvedených extraktech a samozřejmě u každé šarže.

Reishi extrakt, Reishi spór a Reishi Triterpen Max

Reishi extrakt, Reishi spór a Reishi Triterpen Max
Reishi (čínsky Ling Zhi) a její užívání, uvádějí staré čínské spisy z doby už před více než 2 400 lety. Tato vzácná houba je také nazývaná latinsky Ganoderma lucidum, v překladu "božská houba...

Cordyceps sinensis

Cordyceps sinensis
Cordyceps je velice specifická cizopasná houba, která roste od nepaměti pouze v horských oblastech Číny a Tibetu. Pro své specifické účinky je v čínské medicíně především Cordyceps sinensis používán...

Sibiřská Čaga

Sibiřská Čaga
Čaga, dřevokazná houba se živí šťávami stromů, především z břízy, jilmu, jeřabiny, jasanu, ale nejvyšší léčivé účinky má houba Čaga rostoucí na břízách. Ideální sběr je na podzim a na jaře, kdy má...

Hericium erinaceus

Hericium erinaceus
Hericium je poměrně vzácná houba, která svým tvarem připomíná mořský korál. Roste paraziticky především na tvrdém dřevě dubů a buků, přičemž roste zejména v jihovýchodní Asii. Na našem území ji...

Coriolus versicolor (Outkovka pestrá)

Coriolus versicolor (Outkovka pestrá)
- na konci stránky: "Klinické studie s Coriolusem u onkologických pacientů" Coriolus versicolor nebo-li čínsky YunzhiYunzhi je druhem dřevokazné houby, která je již celá staletí využívá v tradiční...

Shiitake

Shiitake
Shiitake (lat. Lentinus edodes), česky Houževnatec jedlý je uznávaný přírodní prostředek jako Reishi, Cordyceps, Hericium a Sibiřská Čaga. Jejími hlavními aktivními komponenty jsou polysacharidy...

Hlíva ústřičná

Hlíva ústřičná
V posledních desetiletích se základní výzkum věnuje daleko podrobněji než kdykoli jindy komlexnějšímu složení a biologickým účinkům hlívy ústřičné a jejím jednotlivým složkám. Na základě výsledků...

Agaricus

Agaricus
Agaricus blazei Murill, česky žampion brazilský Agaricus blazei Murrill je jedlá brazilská houba s nízkým obsahem kalorií a velkým množství živin. Pochází z malé brazilské vesnice jménem Piedade...

BetaGlukan Maxcell (s Resveratrolem a Acerolou)

BetaGlukan Maxcell (s Resveratrolem a Acerolou)
Beta glukany 1,3/1,6D jsou přírodní polysacharidy nacházející se také v buněčných stěnách kvasinek rodu Saccharomyces cerevisiae a všech medicinálních hub. Obsažené beta-glukany jsou získávány...

C-Max komplex (Camu camu s quercetinem)

C-Max komplex (Camu camu s quercetinem)
Synergická kombinace extraktu z plodů ze stromu Camu Camu a quercetinu s maximální vstřebatelností vitamínu C. Camu Camu Camu Camu je nízký malý strom rostoucí divoce podél řek v oblastech...

Ashwagandha

Ashwagandha
(Ashwagandhá – witánie snodárná – witánie uspávající – Withania somnifera) je polokeř, který dorůstá do výšky 1 - 1,5 metru. Původem je ze severozápadní Indie. Roste také v severní Africe a na...

Kurkumin (fytosomální extrakt), italský patent

Kurkumin (fytosomální extrakt), italský patent
10 prokázaných zdravotních přínosů kurkuminu Koření známé jako kurkuma je možná nejúčinnějším existujícím doplňkem stravy. Mnoho kvalitních studií ukazuje, že kurkuma má zásadní přínosy pro vaše...

Rdesno mnohokvěté - He shou wu

Rdesno mnohokvěté - He shou wu
Che-šou-wu (He Shou Wu) je v asijské bylinné medicíně jednou z nejpopulárnějších a nejvíce ceněných posilujících bylin. He-šou-wu je zpracovaná kořenová hlíza rostliny Polygonum multiflorum (rdesno...

Graviola - Annona

Graviola - Annona
Extrakt z listí ze stromu Graviola - přirozený zabiják rakovinových buněk – 10.000 krát silnější než chemoterapie A proč to nevíme? Je to proto, protože určité velké korporace chtějí dostat zpět...

Maca

Maca
Maca, přezdívaná jako peruánský ženšen nebo peruánská viagra roste v jihoamerických Andách, vyskytuje se ve výškách kolem 4000 metrů n.m. a odolává až mrazům -20°C, stejně jako žáru slunce. Vzhledem...

Chitomax

Chitomax
Princip působení Chitomaxu: Je známo, že viskózní vláknina a zejména chitosan působí na metabolismus tuků, snižuje vstřebávání cholesterolu ze stravy a váže se na žlučové kyseliny, a tím snižuje...

Fenuprim

Fenuprim
chitomax + bylinky + kyselina alfalipoová FENUPRIM – jedinečná kombinace pěti přírodních látek, synergicky působících, která vám může pomoci při formování vaší postavy. Pro většinu lidí jsou právě...

Dračí krev

Dračí krev
Dračí krev – Dragons blood Když se v amazonské džungli někdo poraní, škrábne nebo je pokousán hmyzem, někdy můžete vidět jak mačetou sekne do jednoho druhu stromu a temně rudou pryskyřici si kápne do...

Danshen Q10 cardio

Danshen Q10 cardio
Danshen Q10 cardio Synergická kombinace extraktů a mikroživin pro normální funkci srdce. Kombinace extraktu z kořene Danshen, koenzymu Q10, vitamínu E a thiaminu je synergická kombinace – působení...

Šafrán

Šafrán
Saffron – Brain and Neuro balancer Přírodní doplněk stravy určený ke zmírnění stresu, zlepšení nálady a zvýšení pocitu pohody. Obsahuje unikátní synergicky působící kombinaci patentovaného extraktu...

Ostropestřec mariánský (fytosomální extrakt), italský patent

Ostropestřec mariánský (fytosomální extrakt), italský patent
Silybin Phytosome® – silibinin s vysokou vstřebatelností - novinka na ochranu a regeneraci jater Jaterní buňky odstraňují mj. z krve trávicího ústrojí baktérie, viry a jiné patogeny. Zdravá játra do...

Boswellia (fytosomální extrakt), italský patent

Boswellia (fytosomální extrakt), italský patent
Boswellia Phytosome® - novinka s vysokou vstřebatelností, s protizánětlivým a protibolestivým účinkem Boswellia serrata, česky kadidlovník pilovitý je středně velký strom z čeledi březulovitých. Jeho...

S-Acetyl-L-Glutathion

S-Acetyl-L-Glutathion
Glutathion je nejsilnější antioxidant, který vytváří tělo, přičemž S-acetyl-L-Glutathion je nejpokročilejší formou biologicky dostupného glutathionu. Jeho účinnost se rovná nitrožilnímu podávání...

NMN (nikotinamid mononukleotid)

NMN (nikotinamid mononukleotid)
Pokud vás zajímají inovace v oblasti stárnutí a dlouhověkosti, možná jste slyšeli o NMN, což je zkratka pro nikotinamid mononukleotid. Je to molekula, kterou vaše tělo vytváří přirozeně, ale někteří...

Supík - sirup pro DĚTI na podporu imunity - unikátní složení

Supík - sirup pro DĚTI na podporu imunity - unikátní složení
Unikátní kombinace vysoce kvalitních extraktů z hub a rostlin, doplněná o betaglukan vysoké čistoty (nad 80%) a vitamíny na podporu imunity. Devět složek synergicky spojených v blahodárný komplex na...

4x Instantní káva i s extrakty z hub Čaga, Cordyceps a Hericium

4x Instantní káva i s extrakty z hub Čaga, Cordyceps a Hericium
  KOHI-FOCUS SLOŽENÍ: Instantní káva 76,4 % (100% káva Arabica), Ashwagandha extrakt 10 %, Chaga extrakt 8 %, Tulsi extrakt 5 %, Sibiřský ženšen extrakt 0,5 % 100% Arabika, zklidňující...

Každá nemoc je způsobena narůstající jedovatostí lidského organismu.

Úžasný: MUDr. Henry Bieler

 

 

NEJPOPULÁRNĚJŠÍ STRÁNKY

 

       NOVĚ PUBLIKOVANÉ ČLÁNKY

         ČERVENEC 2024 - 14 článků

 

Zkušenosti klientů s Úspěšnou léčbou především boreliózy, chlamydiózy, únavového syndromu...

 

Nejlepší DIETY pro celkové zdra ví v roce 2024 - středomořská, DASH a MIND - U.S. News & World Report

  

100% REISHI - houba mládí a zdravé dlou h ověkosti - 3 unikátní, bezkonkurenční extrakty

31 důvodů proč se NENECHÁM OČKOVAT - izraelský rabín Chananya Weisman

Dr. Peter  McCullough: Jak přírodně DETOXIKOVAT tělo PO OČKOVÁNÍ mRNA vakcínou (protokol) - video

  Devastující efekt pro zdraví - glutaman sodný, aspartam a další excitotoxiny

Jak se přírodní cestou uzdravit z chronické Boreliózy, Chlamydiózy, EB virózy... únavového syndromu

CORDYCEPS - silná imunita a nárůst energie

Překyselené tělo: začátek vážné nemoci

ZVRÁCENÍ POSTUPU DIABETU 2. typu začíná u ignorování běžných doporučení, MUDr. Sarah Hallbergová - video

Protokol pro prevenci pro uzdravené klienty - Ing. Zdeněk Rozehnal

BOSWELIA serrata (kadidlo) - jeden z nejsilnějších přírodních léků Matky Země

Tibetská houba, tibetské krystaly a kombucha - darování, prodej

Léčte záněty a ne Cholesterol, MUDr. Marc Sircus

100% ČAGA ze Sibiře, nejvyšší množství účinných látek garantující Certifikát 

Mamografie způsobuje rakovinu prsu, MUDr. Ben Johnson, M.D., N.M.D., D.O.

Účinný lék na rakovinu plic na Kubě, proč ho mít nemůžeme? Leif Davenport

Artróza - kmenové buňky - Podvod!

Lékaři se sami uzdravili z Roztroušené sklerózy, prof. George Jelinek, dr. Terry Wahlsová

Jak se skutečně zdravě stravovat...

Proč průběžně a jak detoxikovat tělo

  PROTINÁDOROVÝ účinek extraktů z REISHI a CORIOLUSU na úrovni klinických studií

Žaloba na farmaceutické korporace, MUDr. Matthias Rath

Koloidní stříbro - účinné přírodní antibiotikum, hustoty koloidního stříbra, doporučené dávkování

 

  Odstranění rtuti, hliníku a dalších toxinů z těla, včetně p revence - MUDr. Dietrich Klinghardt

Zblblo již lidstvo natolik, že se nechá obelhat pohádkami o vražedném oxidu uhličitém?

Jak na Parkinsona? Glutathionem, Hericiem a odstraněním neurotoxinů Chlorellou

Proč my máme potravinové alergie, přičemž je naši prarodiče neměli?

 

OVĚŘENÉ PŘÍRODNÍ PŘÍPRAVKY

Cílem správné medicíny je předcházení nemocí a prodloužení zdravé dlouhověkosti. Ideálem medicíny je odstranit mít potřebu lékaře.

MUDr. William J. Mayo

 

 

TŘI UNIKÁTNÍ EXTRAKTY

Z DUANWOOD RED REISHI

Za  účinné  se  z  Reishi  považují  pouze  kvalitně  provedené  a  čisté  extrakty,  které  mají  dobrou  biologickou  dostupnost  a  jsou  zbavené  nestravitelného  chitinu;  nelze  tedy  použít  pouhý  prášek  z  usušené  houby.

 

          EXTRAKT                 SPÓR

Nejsilnější extrakt z REISHI na českém trhu!!!100% spórový prášek z Duanwood Red Reishi!!!

 

TRITERPEN MAX

Extrakt s vysokým obsahem triterpenoidů. Více než 20 triterpenoidů%!

ZDE ROSTE NEJÚČINNĚJŠÍ REISHI

DUANWOOD RED REISHI

zdroj výše nejúčinnějších extraktů

Video z návštěvy Čechů u pěstitelů Duanwood Red Reishi v Číně, v horské oblasti Jiangshan

 

FAKTA O REISHI,

MYKOLOGIE, HISTORIE, PĚSTOVÁNÍ, ÚČINNÉ LÁTKY, JAK JE TO S JEJÍ KVALITOU?

 

 

 

 CORDYCEPS, EXTRA SILNÝ

NEJVYŠŠÍ GARANTOVANÉ MNOŽSTVÍ ÚČINNÝCH LÁTEK - CERTIFIKÁT COA

Nejsilnější Cordyceps na českém trhu!!!

CORDYCEPS - video

100% Sibiřská Čaga

ČAGA - video

HERICIUM - video

 

  BETAGLUKAN           HLÍVA

        extrakt               extrakt

Betaglucan MaxCellHlíva ústřičná

BETAGLUKAN - video

 

    KURKUMIN            AŠVAGANDA

        extrakt                    extrakt

Betaglucan MaxCellNejsilnější Ašvaganda na Českém trhu

ASHWAGANDHA - video

 

RDESNO             ANNONA

extrakt                  extrakt

Vysoce účinný extrakt z listů

 

ČAGA - video

Z ověřených dat vyplývá, že člověk, který covid prodělal, je třináckrát lépe chráněn, než člověk, který má dvě dávky vakcíny.

prof. Jiří Beran, 13.11.2021

prof. Jiří Beran, 15.11.2021

 

TEČKOVANÝ PŘÍBĚH

"NEVĚŘÍM UŽ BÍLÝM PLÁŠŤŮM, ALE LIDEM"

medicinský inženýr

JURAJ Orság


 

TEČKOVANÉ PŘÍBĚHY

dokument z 31. srpna 2022

Nadační fond Svědomí Národa

 

KUBEK 2009

 

DOKUMENT ČT 2

BYZNYS V BÍLÝCH PLÁŠTÍCH

DOKUMENT ČT 2

ŠKODLIVOST MOBILNÍCH SÍTÍ

             TEST

BARVOSLEPOSTI

 

 

ROK SI NIČÍME IMUNITU,

možná i proto je tolik nemocných, říká česká vědkyně, vedoucí týmu Centra buněčného a tkáňového inženýrství FN u sv. Anny...

doc. RNDr. Irena Koutná, Ph.D.

Aktualizovaný jmenný seznam s portovců zemřelých od 1.1.2021 do 31.12.2023 v souvislosti s "vakcinací" na covid

Ú MRTÍ - 1480

SRDEČNÍ ZÁSTAVY - 2107

   PATOLOG dr. Ryan Cole oprávněně VAROVAL

 

RENOMOVANÝ PATOLOG   dr. RYAN COLE - přednáška

ALARMUJÍCÍ EFEKT  covid (spike) injekcí (mRNA) na mozek, srdce, ledviny a ostatní orgány

 • Spousta lidí postrádá enzym, který rozkládá RNA
 • Naprosto porušujeme Norimberský kodex z roku 1947...

český dabing - 17:08

Lékařský summit, San Antonio, Texas, USA - 27.7.2021

 

AMERICA´S FRONTLINE DOCTORS

POSTAVIT SE NA ODPOR

 

FRONTLINE NEWS

 

 

ZAČNĚTE U SEBE

ZÁKLADEM ZDRAVÍ JE PREVENCE S NÁVRATEM K PŘÍRODĚ

Doporučuji:

každé ráno cca 30 minut před snídaní

vypít cca 4 dcl vlažné čisté pramenité vody s citrónem (můžete přidat až půl lžičky jedlé sody) a pro posílení imunity a energie můžete použít dvojitý extrakt (1-2 kapsle) z

  a nejdříve po 15 minutách:

případně nejen pro psychiku:

pro střevo kvalitní probiotika:

 • kysané zelí, které si sami jednoduše vyrobíte POUZE VY! Pozor na "BRUSELSKÉ" kysané zelí! S éčkama
 

 

VÁLEK U MORAVCE V OVM

10. dubna 2022

NEHORÁZNĚ LŽE

 

 

Fakta nepřestávají existovat tím, že se o nich nesmí hovořit. Pravda je dcerou času

 

SVĚT SE ZBLÁZNIL

Toto je novodobá reklama na co?

MUDr. Anastasia Maria Loupis: Tento model je v ohrožení života