11 důvodů, proč děti mladší 12 let nemají používat mobily, tablety...

Ing.Zdeněk Rozehnal

Necháváte své dítě hrát si s mobilním telefonem nebo tabletem? Existuje mnoho důvodů, proč by  děti mladší 12 let neměly používat tato zařízení, případně velmi omezeně.

Tyto technologie se stále rozvíjí a zlepšují náš život, ale víte, co tyto přístroje způsobují při používání dětem? Děti by měly mít omezený přístup k těmto zařízením, jako jsou mobilní telefony, tablety ..., aby se zabránilo vývojovým poruchám.

Výzkum potvrzuje, že tyto technologie poškozují naše děti, přesto mnoho dospělých nadále podporuje jejich neomezené používání u nich. Tato zařízení působí na děti a už i batolata a děti se dnes noří do virtuálního světa, což je ochuzuje o kritické faktory pro vývoj, chování a učení.

Důvody, proč omezovat dětem přístup k elektronickým zařízením

1. Rychlý růst mozku

Dětem mezi 0-2 roky se mozky ztrojnásobí a ty pokračují ve stavu rychlého vývoje do 21 let. Časný vývoj mozku je určován environmentálními stimuly nebo jejich nedostatky.

Stimulace vývoje mozku způsobené nadměrným vystavením popisovaným technologiím se ukázala být spojena s deficitem pozornosti, kognitivním zpožděním, zhoršeným učením, zvýšenou impulsivitou a sníženou schopností samoregulace.

2. Zpožděný vývoj

Popisované technologie omezují pohyb dětí, což může mít za následek zpožděný vývoj. 1 ze 3 dětí vstupuje do školy s vývojovým zpožděním, což negativně ovlivňuje gramotnost a úspěch v následujícím studiu. Naopak pohyb zvyšuje pozornost a schopnosti učení.

Určitě lze konstatovat, pokud se používají mobily, tablety dětmi do 12 let, je to škodlivé pro jejich vývoj a učení.

3. Epidemie obezity

Děti, které mají ve svém dětském pokoji elektrotechnická zařízení, mají  o 30% zvýšené riziko obezity. Například 1 ze 4 kanadských dětí a 1 ze 3 amerických dětí je obézní. U 30 procent dětí, které jsou obézní, se později vyvine diabetes a obézní jedinci mají vysoké riziko mozkové mrtvice a infarktu, což zkracuje očekávanou délku života.

Děti 21.století mohou být první generací, která nepřežije své rodiče.

4. Nedostatek spánku

Minimálně 60% rodičů nehlídá využití těchto technologií u svých děti a 75% dětí má možnost využívat nebezpečné technologie ve svých pokojích. Díky tomu těchto 75 procent dětí ve věku 9 - 10 let trpí nedostatkem spánku a to až do té míry, že to ovlivňuje jejich známky ve škole.

5. Duševní onemocnění

Nadměrně využívání technologií dětmi vede  k nárustu duševních chorob  jako je deprese, úzkost, poruchy navazování vztahů, deficitu pozornosti, autismu, bipolární poruchy, psychózy a problematického chování dítěte.

Realita: 1 z 6 kanadských dětí má diagnostikováno duševní onemocnění.

6. Agresivita

Násilí v médiiích může způsobit agresivitu u dětí, zvláště když jsou malé děti vystaveny výskytu fyzického a sexuálního násilí. Třeba v mobilních hrách se zobrazuje sex, vraždy, znásilnění, mučení a mrzačení, stejně jako v televizních pořadech.

USA označily násilí publikované v médiích za riziko veřejného zdraví kvůli možnému dopadu na agresivitu dětí.

Stále častěji se používají mechanismy na zvládání agresivních projevů dětí.

7. Digitální demence

Vysokorychlostní obsah médií může přispět k nedostatku pozornosti, stejně jako k poklesu koncentrace a paměti. Paměť se zhoršuje tím, že mozek si přeuspořádává neuronová spojení v přední mozkové kůře.

Výsledkem je, že děti, které nedokáží koncentrovat svou pozornost, se nedokážou ani dobře učit.

8. Závislost

Když rodiče umožní dětem kontakt s větším množstvím technických zařízení, sami se od nich odpoutávají. A když chybí tato vazba, dítě se více váže na zařízení. To následně může vést k závislosti.

1 z 11 dětí ve věku 8 až 18 let je dnes závislých na technologiích.

9. Radiační emise

V květnu 2011 klasifikovala světová zdravotnická organizace WHO mobilní telefony jako riziko kategorie 2B (možný karcinogen) kvůli radiačním emiseím.

V roce 2013 Dr. Anthony Miller z School of Public Health University v Torontu doporučil, aby na základě výzkumu byla radiofrekvenční expozice překlasifikována jako 2A (pravděpodobně karcinogenní), nikoliv 2B.

10. Neudržitelnost

Způsob, jakým jsou děti vychovávány a vzdělávány v technologickém světě, již není udržitelný. Potenciál pro výuku životních dovedností u dětí se přesunuje do virtuální roviny.

Budoucnost je děsivá pro děti, které technologie využívají až příliš.

11. Zátěž pro oči

Je stále běžnější, že děti po několikahodinovém sledování displejů a obrazovek trpí deformací očí. To může také být nazýváno syndromem počítačového vidění.
Problémem se zrakem u dětí dokážete předejít tak, že jim budete limitovat  čas jejich nepřetržitého sledování na 30 minut.


Zdroj: 11 Reasons Why Children under the Age of 12 Should not Use Handheld Devices

Francie schválila průlomový zákon o elektromagnetickém záření: Děti do tří let nesmí být vystavovány wi-fi a prodejci mobilů musí doporučit příslušenství pro snižování vystavení radiofrekvenčnímu záření


Francouzský parlament schválil přelomový zákon týkající se elektromagnetického záření mobilních telefonů a wi-fi.

Zákon ustanovuje:

 • každý, kdo zamýšlí vybudovat jednu nebo více radiostanic regulovaných Francouzským telekomunikačním úřadem ANFR, musí na žádost starosty předat lokální vládě výpočty elektromagnetických polí, které se následkem vysílání vytvoří. Tato informace musí být zveřejněna
 • ANFR vytvoří národní výbor zkoumající vystavení veřejnosti elektormagnetickým polím. Každý rok dostane od ANFR zprávu o výsledcích měření elektromagentického záření v zemi a o opatřeních učiněných pro snížení úrovní na místech, kde jsou vysoké
 • během jednoho roku ANFR vytvoří mětské mapy všech telekomunikačních věží ve Francii
 • jakákoliv reklama na mobilní telefony musí zmínit jasně a zřetelně doporučené příslušenství, které snižuje vystavení radiofrekvenčnímu záření. Ti, kteří tak neučiní, dostanou pokutu 75 tisíc euro
 • každý, kdo prodává mobilní telefony, musí na žádost poskytnout příslušenství vytvořené pro děti mladší 14 let, které omezuje vystavení záření
 • bezdrátový internet je zakázán na místech, kde si hrají anebo odpočívají dětí do tří let
 • bezdrátový přístup k internetu na základních školách musí být vypnut, pokud není používán při učení
 • rok od schválení zákona má Francouzský parlament získat zprávu o elektromagnetické senzitivitě (citlivost k elektromagnetickému záření)
 • pokuta za reklamu s mobilem u ucha

Zdroje: NaturalNews.com, Le Monde

Co Vám hrozí při pravidelném se vystavování elektrosmogu?

Dr. Joachim Mutter, dne 23.září 2013

Chcete znát tajemství, které sice nerad přiznávám, protože v tom momentu se musím vyhýbat mnoha lítostivým pohledům?

... od roku 2007 nemám žádný mobil...

Také moje manželka a děti netelefonují mobilními, ani bezdrátovými telefony. A nemá to společné s tím, že bychom nechtěli být permanentně rušení při procházkách, nakupování, případně ve společnosti přátel.

Nemá to nic společného ani s tím, že každý majitel mobilu je přesně lokalizovatelný a kontrolovatelný a informace o jeho poloze a rozhovorech jsou na měsíce archivované. Do internetu chodíme jen přes kabel. WLAN a Bluetooth funkce jsou na všech našich pc deaktivované.

Příčinou naší rodinné mobilní fobie také není skutečnost, že tato celá vysílací orgie dnešního století je příliš drahá. Ani to, že bychom považovali vydírání a otrávení přírody a lidí v oblasti těžby tantalu (součást každého mobilu) za nelidské.

Skutečným důvodem je, že jsem měl možnost po dobu mé vědecké kariéry na univerzitní klinice ve Freiburgu nahlédnout do originálních spisů mezinárodní vědy k této problematice.

Pět velkých šanonů formátu A4 plných anglických textů, studií a stovky hodnověrných příběhů utrpení lidí, kterým záření z mobilních telefonů způsobilo onemocnění.

Kdysi jsme mikrovlné záření používali ke kontrole porodnosti. Dnes ním telefonujeme

    Prof. Chiang, poradce WHO, China

Jsou mobilní telefony cigaretami budoucnosti?

My, mobiloví abstinenti nejsme sami, ale patříme určitě k menšině. A tak platí, že se považuje  za cool, když i malé děti jsou majiteli jednoho nebo více mobilních telefonů. Stejně se tak dříve považovalo za perfektní a elegantní kouření. Kuřáci cítili jakousi sounáležitost a někteří "spolupatřili" také později ... k armádě nemocných na rakovinu.

A i když se Helmut Schmidt dožil vysokého věku, není to ještě důkaz, že by kouření bylo neškodné.

Nemám chuť, tak jako při kouření či azbestu 100 let čekat, až pravda opět vyjde na povrch. Vy, já a naše děti žijeme v současnosti. Nedůvěřuji žádným politickým prohlášením, ani prohlášením průmyslu.

Rodiče by měli od této technologie držet svoje děti dostatečně daleko

Prof. König, Vedoucí spolkového úřadu pro ochranu proti záření

Pojišťovací koncerny už nepřebírají odpovědnost

Už začátkem roku 2000 vystoupily pojišťovací společnosti z dohod s průmyslem na výrobu mobilních přijímačů. Nepřebírají žádné škody na zdraví způsobené mobilními zařízeními.

Pokud pojišťovací koncerny, tedy společnosti, které pojišťováním vydělávají svoje peníze, zařadí riziko mobilních přijímačů na úroveň azbestu, zde by měl zaostřit sluch snad každý.

Na základě dosavadních dat je jejich používání minimálně tak škodlivé jako kouření.

Navzdor tomu obchod s mobilními telefony kvete. Jenom v Německu je momentálně přes 100 milionů smluv. Celosvětově je v provozu více než 5 miliard mobilů. A nejen to! Další zdroje záření jako bezšnůrové telefony a WLAN jsou v milionových množstvích používané.

Nejrůznější zdroje mikrovlného záření

K více jak 5 miliardám mobilů se připájejí tisíce vysílacích věží.

Podobné záření jako u mobilních přijímačů GMS, UMTS (3.generace mobilů) a LTE (Long Term Evolution 4. generace mobilů) je také vyzařováno z bešňůrových telefonů (DECT), rádiového internetu (WLAN - Wireless Local Area Network), babyphonů, moderních elektronických měřičů na topení, měřičů spotřeby elektřiny (Smart Metr) ...

Taktéž bezšňůrové televizní hry patří k mikrovlnému záření. Jen za dobu 20 let se stal tento svět, ve kterém žijeme, místem protkaným tisícovkami umělých technických frekvencí.

A to ještě není započítené záření vysílané z 20 000 satelitů po celém světě. Jedno mají společné a to, že vysílají uměle, vysokofrekvenčně, elektromagnetické pole (HF-EMF).

Ozařovali jsme slepičí vejce v inkubátoru silou záření, které leží pod aktuálními německými hraničními hodnotami. Každé embryo bylo bez výjimky usmrcené. Z kontrolní skupiny, která nebyla ozařována se vylíhla zdravá drůbež
Prof. Dr. A. Varga, Institut hygieny Univerzity v Heidelbergu

Nové výstrahy...

Květen 2011: Mezinárodní agentura pro výzkum rakoviny WHO, která je považována  za konzervativní, zařazuje mobilní vysílání za "pravděpodobně způsobující rakovinu" (úroveň 2B).

Zařazením do této skupiny se mobily dostaly na stejnou úroveň jako pesticidy, DDT, chloroform, plísňové jedy, výfukové splodiny, těžké kovy (olovo), patogenní bakterie - třeba HPV

Hloupé dětí?

V překladu to znamená, že děti které mají mobilní telefony jsou hloupější. Dr.Rau, ředitel Paracelsusové kliniky v St.Gallenu řekl: "Když budeme děti nadále vystavovat tomuto záření, skončíme s hloupými dětmi".

Studie z roku 2008 dokázala, že děti jejichž matky po dobu těhotenství telefonovaly bezdrárovými telefony jsou častěji hyperaktivní a prokazují poruchy v jednání.

Když tyto děti dostanou mobil před 7.rokem života, se kterým telefonují, má z nich:

 • 25% duševní problémy
 • 34% problémy se stejně starými dětmi
 • 35% prokazují hyperaktivitu
 • 49% nápadné chování

Francie zakázala používání mobilních telefonů pro děti a francouzské odbory odmítají instalaci WLAN do národních knižnic.

Život v blízkosti mobilních vysílačů

Neuvěřitelné, ale všechny vyšetření zdravotního stavu obvatelstva žijícího poblíž zařízení mobilního vyzařování shodně potvrzují:

 • Lidé, kteří žijí déle než 5 let v blízkosti vysílacích věží pro mobilní vysílání umírají až 3x častěji a dříve na rakovinu
 • Dr.Eger to dokázal již v roce 2004 v německém městě Naila. Totéž potvrdily další vědecké výzkumy
 • Vědci z Univerzity Belo Horizonte v Brazílii vyšetřili více než 219 tisíc obyvatel. Výsledek:

čím blíže k vysílací věži žili, tím častěji zemřeli na rakovinu

Nejenom ohrožení rakovinou je zvýšené. Studie ze Španělska, Francie, Německa a Rakouska dokládají: Obyvatelé, kteří žijí v blízkosti vysílačů se stěžují více na:

poruchy spánku, depresi, problémy s klouby, náchylnost na infekce, změny pokožky, poruchy zraku, bolesti břicha, tinitus, závratě, bolesti hlavy, denní únavu, změny krevního tlaku, poruchy paměti

- a to jsou jen nejčastější symptomy.

Co se dá ještě vysledovat v blízkosti vysílacích věží?

Logicky to nejsou jen škodlivé efekty pro lidi, ale i pro rostliny a zvířata. Někteří experti tvrdí, že elektromagnetické záření je důvodem úhynu včel. Také orientace ptactva je narušená. Lékaři-naturopatové potvrzují, že osoby, které trpí chronickou boreliozou, mají větší množství symptomů.

Naopak, fauna a flóra v posledních a zřídkavých "dírách", kde se nedá ještě chytit (omezeně) rádio, televizi anebo telefonovat mobilním telefonem, je daleko zdravější a početnější.

V mezidobí roste počet elektrosenzibilních lidí. Museli opustit dům, práci, protože jen v těchto "dírách" jsou zdraví. Jen v Německu se to týká 6 milionů obyvatel. A dochází stále k nárustu.

Nejčastější symptomy elektrosenzibility jsou:

 • vyčerpanost
 • bolesti hlavy
 • únava
 • poruchy spánku
 • podrážděnost
 • nervozita
 • deprese
 • poruchy koncentrace
 • poruchy paměti
 • závratě
 • šumění v uších
 • poruchy srdce a krevního oběhu
 • pálení kůže
 • krvácení z nosu
 • zmatenost
 • pokles krevního cukru až do omdlení

Už v roce 1932 byla nemoc z ozáření krátkými vlnami označená za "mikrovlnný syndrom"

Co můžeme udělat sami?

 • Pokud je to možné, vyhýbat se bezdrátovým komunikačním systémům
 • Omezovat délku telefonních hovorů přes mobil
 • Nepoužívat WLAN, pokud existuje alternativa. (Problémem je bydlení v domech s více byty, kde se nalézá více domácích vysílačů)
 • Vytvořit si bezrádiové a neozařované místo na spaní
 • Trávit co nejvíce času v prostoru s omezeným signálem wifi vysílačů

ČT 2   Jak škodí mobilní telefon...

Každá nemoc je způsobena narůstající jedovatostí lidského organismu.

Více úžasný:

MUDr. Henry Bieler

Cílem správné medicíny je předcházení nemocí a prodloužení zdravé dlouhověkosti. Ideálem medicíny je odstranit mít potřebu lékaře.

MUDr. William J. Mayo

 

ROZHOVOR S MUDr. SOŇOU PEKOVOU, Ph.D. - 8. červenec 2021

Globalisty cenzurované video nově na svobodném kanálu

 

KLINICKÉ TESTY LÉKŮ - PODVOD

DOKUMENT ČT 2

BYZNYS V BÍLÝCH PLÁŠTÍCH

 

 

TŘI UNIKÁTNÍ EXTRAKTY

Z DUANWOOD RED REISHI

          EXTRAKT                 SPÓR

Nejsilnější extrakt z REISHI na českém trhu!!!100% spórový prášek z Duanwood Red Reishi!!!

 

TRITERPEN MAX

Extrakt s vysokým obsahem triterpenoidů. Více než 20 triterpenoidů%!

ZDE ROSTE NEJÚČINNĚJŠÍ REISHI

DUANWOOD RED REISHI

zdroj výše nejúčinnějších extraktů

Video z návštěvy Čechů u pěstitelů Duanwood Red Reishi v Číně, v horské oblasti Jiangshan

 

FAKTA O REISHI,

MYKOLOGIE, HISTORIE, PĚSTOVÁNÍ, ÚČINNÉ LÁTKY, JAK JE TO S JEJÍ KVALITOU?

 

 

 

 CORDYCEPS, EXTRA SILNÝ

NEJVYŠŠÍ MNOŽSTVÍ ÚČINNÝCH LÁTEK

Nejsilnější Cordyceps na českém trhu!!!

100% Sibiřská Čaga
Betaglucan MaxCellHlíva ústřičná

 

 

MUDr. Ludmila Eleková: Vakcíny brzdí vývoj. Dříve děti mluvily souvisle od 2 let a dnes? Katastrofa! (1:58:35)

DOKUMENT ČT 2

ŠKODLIVOST MOBILNÍCH SÍTÍ

ZAČNĚTE U SEBE

ZÁKLADEM ZDRAVÍ JE PREVENCE S NÁVRATEM K PŘÍRODĚ

Doporučuji:

každé ráno cca 30 minut před snídaní

vypít cca 4 dcl vlažné čisté pramenité vody s citrónem (můžete přidat až půl lžičky jedlé sody) a pro posílení imunity a energie můžete použít dvojitý extrakt (1-2 kapsle) z

  a nejdříve po 15 minutách:

případně nejen pro psychiku:

pro střevo kvalitní probiotika:

 • kysané zelí, které si sami jednoduše vyrobíte POUZE VY! Pozor na "BRUSELSKÉ" kysané zelí! S éčkama

___________________________________________________

Předpokládané trendy v užívání vitamínů a dalších doplňků stravy v roce 2021 ZDE

 

 

KNIHA

NACISTICKÉ KOŘENY "BRUSELSKÉ EU"

 MUDr. Matthias Rath, Paul Anthony Taylor, Aleksandra Niedzwiecki a August Kowalczyk

v češtině je možno knihu přečíst online zde

Co jste už vždycky chtěli vědět o ‘bruselské EU’ - Ale nikdo se neodvážil vám o tom říci!

 

             TEST

BARVOSLEPOSTI

 

JAREK NOHAVICA

ZADEK JAK ŽOK

A přece nakonec - ÚSPĚŠNÁ LÉČBA

 

 

ROK SI NIČÍME IMUNITU,

možná i proto je tolik nemocných, říká česká vědkyně, vedoucí týmu Centra buněčného a tkáňového inženýrství FN u sv. Anny...

doc. RNDr. Irena Koutná, Ph.D.

 

Jak platné v roce 2020 - 2021

 

PROTESTSONG

V DLOUHÉM ZATMĚNÍ

Ilona Czáková, Roman Horký a KAMELOT

(Oficiální videoklip - Premiéra: 1. 12. 2020)

Do této písně jsme vložili naše srdce a nevymyté mozky