Dvě kazuistiky ukazují, že záření 5G může způsobit onemocnění zdravých lidí

- Pixabay

Nová kazuistika dvou dříve zdravých mužů, u nichž se objevily příznaky "mikrovlnného syndromu" poté, co byla na střeše jejich kanceláře instalována věž 5G, a podobná zpráva zveřejněná minulý měsíc ukazují, že neionizující záření 5G může způsobit zdravotní problémy i lidem bez předchozí citlivosti na elektromagnetické záření.

Suzanne Burdicková, Ph.D., 23. února 2023, childrenshealthdefense.org/defender

Funkce mikrovlnného syndromu záření 5G

Nová kazuistika ukazuje, že u dvou dříve zdravých mužů se krátce poté, co byla na střeše jejich kanceláře instalována 5G mobilní věž, rychle objevily typické příznaky "mikrovlnného syndromu".

Podle zprávy zveřejněné 4. února 2023 v časopise Annals of Clinical Case Reports se u mužů objevily bolesti hlavy, kloubů, hučení v uších, abnormální únava, poruchy spánku, pálení kůže, úzkost a problémy se soustředěním.

Zjištění se shodují s výsledky podobné kazuistiky zveřejněné minulý měsíc v časopise Annals of Case Reports, která se dříve objevila ve švédském časopise Medicinsk Access - ukazující, že u dříve zdravého muže a ženy se objevily podobné příznaky mikrovlnného syndromu krátce poté, co byla na střeše jejich bytu instalována věž 5G.

Obě zprávy ukazují, že neionizující záření 5G - hluboko pod úrovní povolenou úřady - může způsobit zdravotní problémy u osob, které v minulosti neměly žádnou citlivost na elektromagnetické záření (EMS).

Podle autorů jsou obě zprávy zřejmě prvními studiemi na světě o zdravotních účincích expozice 5G na člověka.

Hlavní autor případových zpráv, Dr. Lennart Hardell - přední světový vědec zabývající se riziky rakoviny způsobené zářením - uvedl, že obě zprávy jsou "průlomové", protože slouží jako "první varování před zdravotním rizikem".

Lennart Hardell je švédský onkolog a profesor univerzitní nemocnice v Örebro ve švédském Örebro. Je známý svým výzkumem látek způsobujících rakovinu v životním prostředí, jako je Agent Orange, a prohlásil, že mobilní telefony zvyšují riziko mozkových nádorů.

"To se může týkat i 5G a tyto výsledky je třeba brát vážně," řekl.

"Lidé by neměli kvůli 5G opouštět své domovy," řekl dr. Hardell, onkolog a epidemiolog z Nadace pro výzkum životního prostředí a rakoviny, který je autorem více než 100 prací o neionizujícím záření.

Je to jen "špička ledovce

Dr. Hardell řekl serveru The Defender, že tyto dvě případové studie jsou pravděpodobně jen "špičkou ledovce", pokud jde o dopad 5G na zdraví lidí.

Protože výzkum zdravotních účinků vystavení 5G chybí, nevíme podle dr. Hardella, kolik lidí kvůli záření 5G onemocní.

Mona Nilssonová - výkonná ředitelka Švédské nadace pro ochranu před zářením a spoluautorka případových zpráv - uvedla, že je "velkým skandálem", že "5G je již několik let zaváděno ve Švédsku a v USA, aniž by byla provedena jakákoli studie o zdravotních účincích".

"Tyto dvě studie ukazují, že 5G je velmi nebezpečné pro zdraví a že vědci a lékaři, kteří již léta varují před vážnými důsledky pro lidské zdraví v důsledku předpokládaného masivního nárůstu mikrovlnného záření ... měli ve svých odhadech pravdu," dodala Nilssonová.

Záření 5G ovlivňuje mnoho orgánových systémů

V lednové zprávě o případu telekomunikační společnosti nahradily věž 3G/4G mobilní sítě věží 5G na střeše přímo nad bytem zdravého muže a ženy ve věku 63 a 62 let.

Několik dní po instalaci věže 5G se u obou obyvatel začaly objevovat akutní tělesné příznaky, kvůli kterým se museli odstěhovat.

Když se obyvatelé přestěhovali do budovy s mnohem nižší úrovní radiace, fyzické příznaky se rychle zmírnily nebo vymizely.

Měření provedená v jejich bytě ukázala extrémně vysokou úroveň neionizujícího záření v celém bytě. Maximální naměřená hodnota byla více než 2 500 000 mikrowattů na metr čtvereční (μW/m2) - nejvyšší maximální hodnota, kterou použitý měřič dokáže změřit - takže skutečná radiace mohla být ještě vyšší, uvedli dr. Hardell a Mona Nilssonová.

Zjištění zprávy jsou v rozporu s ujištěním švédského úřadu pro radiační bezpečnost, že množství záření, které mobilní věž vyzařuje, je pod, za nebo nad věží relativně nízké, dodala.

Únorová zpráva se zabývala zkušenostmi dvou mužů ve věku 57 a 42 let, když byla věž 3G/4G nahrazena zařízením 5G na střeše jejich kanceláře, kde pracovali jako konzultanti v oblasti informačních technologií a managementu a kde občas spali.

U mužů se příznaky projevily krátce po instalaci věže 5G a rozhodli se přestěhovat - v té době se jejich příznaky zmírnily nebo vymizely.

Hardell a Nilssonová naměřili v kanceláři mužů maximálně 1 180 000 mikrowattů (μW/m2).

V obou kazuistikách byl použit klasický "provokační test", který je v medicíně "nesmírně důležitý", protože podle Hardella jasně ukazuje příznaky, které se objeví, když je člověk něčemu vystaven - například alergenu, léku nebo nové úrovni záření.

V komentáři k výsledkům Hardell uvedl, že považuje za zajímavé, že 5G zřejmě působí jako "základní biologický mechanismus", protože ovlivňuje "tolik orgánových systémů".

"Jak se dá vysvětlit, že se projevují kognitivní účinky, bušení srdce, problémy se spánkem a tak dále?" řekl.

Jedinci v kazuistikách neměli v anamnéze EMS, takže nebyli "připraveni" na podezření, že by 5G mohl být příčinou jejich onemocnění, dodal dr. Hardell.

Zprávy připravují půdu pro přesnou klasifikaci zdravotních rizik 5G

Podle dr. Hardella má tento typ výzkumu zásadní význam pro to, aby se 5G dostalo do správné regulační klasifikace, která představuje zdravotní rizika pro člověka.

V roce 2011 Mezinárodní agentura pro výzkum rakoviny (IARC) při Světové zdravotnické organizaci klasifikovala radiofrekvenční elektromagnetická pole (RF-EMF) jako "pravděpodobně karcinogenní pro člověka (skupina 2B)". A v lednu IARC oznámila, že bude "koordinovat vypracování hodnocení rizik expozice 5G", které má být zveřejněno v roce 2025.

Dr. Hardell a Mona Nilssonová mezitím zpracovávají již třetí případovou zprávu o zdravotních účincích 5G na člověka a doufají, že ji zveřejní příští měsíc.

Zatímco jejich první dvě zprávy se zaměřily na zdravotní účinky spojené s bydlením pod věží 5G, pro server Defender uvedli, že jejich další případová zpráva bude dokumentovat zdravotní účinky, které zažívají osoby žijící naproti věži.

"I to jsou velmi znepokojivé [situace]," řekla Nilssonová.

Nilssonová uvedla, že již získali měření 2,5 milionu mikrowattů na metr čtvereční (μW/m2) - "což je nejvyšší úroveň, kterou náš měřič dokáže změřit" - ve vzdálenosti 60 metrů od věže, takže lidé žijící v tomto dosahu věže mohou být zářením ovlivněni.

Hardell zdůraznil, že hlášení případů může mít v průběhu času velký dopad. "Připomíná mi to [5G] mé studie o fenoxy herbicidech a dioxinech - vše začalo případovými zprávami," řekl dr. Hardell.

Chemické herbicidy nazval "látkou Agent Orange" s odkazem na to, jak je americké vojenské síly používaly během vietnamské války k likvidaci lesních porostů a plodin pro severovietnamské jednotky a jednotky Vietkongu.

Dr. Hardell uvedl, že v 70. letech 20. století si všiml, že u několika jeho pacientů, kteří pracovali ve švédském lesnictví - měli za úkol postřikovat tvrdé dřevo těmito herbicidy, se objevila vzácná forma rakoviny zvaná sarkom měkkých tkání.

Proto napsal a publikoval o tom zprávu, která vedla k dalším studiím.

"Byl zde velmi velký odpor ze strany lesnického, průmyslového a zemědělského odvětví," řekl.

Přesto o 20 let později IARC klasifikovala tyto typy dioxinů jako "karcinogenní pro člověka (skupina 1)", řekl dr. Hardell.

Ten také uvedl, že jeho případové studie použila americká vláda při poskytování odškodnění veteránům vietnamské války, kteří byli vystaveni působení Agent Orange.

Směrnice pro radiofrekvenční elektromagnetické pole jsou vstřícné k průmyslu, nikoliv založené na vědeckých poznatcích

Mezinárodní komise pro ochranu před neionizujícím zářením (ICNIRP) je soukromá nevládní organizace registrovaná v německém Mnichově, které se "podařilo získat status spolupracující organizace" se Světovou zdravotnickou organizací s cílem "harmonizovat směrnice pro RF-záření na celém světě", uvedl Hardell v přehledovém článku z roku 2021.

Podle dr. Hardella jmenuje ICNIRP své vlastní členy a je uzavřená vůči transparentnosti.

ICNIRP podle něj zveřejnila pouze tři články s pokyny týkajícími se expozice RF-EMF.

"Uznávají se pouze tepelné (zahřívací) účinky RF záření, čímž se vylučují všechny studie prokazující škodlivé účinky při nižších netepelných intenzitách," uvedl dr. Hardell.

Pokyny ICNIRP jsou nastaveny tak, aby umožňovaly velmi vysoké úrovně expozice a nebránily tak zavádění této technologie, uvedl a dodal, že jsou zvýhodňovány průmyslem, zatímco znevýhodňují lidské zdraví a životní prostředí.

"Ve skutečnosti," dodal dr. Hardell, "nebyly směrnice ICNIRP nikdy zpochybněny průmyslem v recenzovaných článcích, což je třeba brát jako zelenou kartu pro přijetí průmyslem."

V roce 2020 místopředseda ICNIRP, doktor Eric van Rongen, Ph.D., uvedl, že 5G záření je pro člověka bezpečné, pokud nejsou překročeny mezní hodnoty ICNIRP.

Van Rongen rovněž uvedl, že pokyny ICNRIP o "bezpečnosti 5G" byly "vypracovány po důkladném přezkoumání veškeré relevantní vědecké literatury".

Nilssonová však uvedla, že pokyny ICNIRP byly vypracovány na základě průměru úrovní RF za 6 minut, což zastírá skutečné nebezpečí, protože věže 5G mohou vysílat pulzující signály.

Předchozí výzkumy prokázaly další riziko plynoucí z pulzujícího záření, uvedla Mona Nilssonová.

Uvedla, že podle autorů přehledu vědeckých studií o EMP provedených do té doby v roce 1971 dospěli vědci v SSSR, USA a Československu nezávisle na sobě k závěru, že pulzní vlnové záření může u zvířat vyvolat větší biologické účinky - včetně poškození orgánů a smrti - než stejná frekvence, pokud není pulzována.

Podle Mony Nilssonové je od van Rongena nevědecké tvrdit, že studie prokázaly bezpečnost 5G s ohledem na lidské zdraví.

"Eric van Rongen se na žádné takové studie nebude moci odvolávat, protože prostě neexistují!" dodala Mona Nilssonová.

----------------------------------------------------------------

Autorka článku Suzanne Burdicková, Ph.D., je reportérka a vědecká pracovnice časopisu The Defender se sídlem ve Fairfieldu v USA ve státě Iowa. Je držitelkou doktorátu z komunikačních studií na Texaské univerzitě v Austinu (2021) a magisterského titulu v oboru komunikace a vedení na Gonzaga University (2015).

Její vědecké práce byly publikovány v časopise Health Communication. Vyučovala na různých akademických institucích ve Spojených státech.

Originál: childrenshealthdefense.org/defender/5g-cell-towers-microwave-syndrome/

ČT 2 - 2012

ŠKODLIVOST MOBILNÍCH SÍTÍ

51:59

Co Vám hrozí při pravidelném se vystavování elektrosmogu?

Dr. Joachim Mutter, 23. září 2013

Chcete znát tajemství, které sice nerad přiznávám, protože v tom momentu se musím vyhýbat mnoha lítostivým pohledům?

... od roku 2007 nemám žádný mobil...

Také moje manželka a děti netelefonují mobilními, ani bezdrátovými telefony. A nemá to společné s tím, že bychom nechtěli být permanentně rušení při procházkách, nakupování, případně ve společnosti přátel.

Nemá to nic společného ani s tím, že každý majitel mobilu je přesně lokalizovatelný a kontrolovatelný a informace o jeho poloze a rozhovorech jsou na měsíce archivované. Do internetu chodíme jen přes kabel. WLAN a Bluetooth funkce jsou na všech našich pc deaktivované.

Příčinou naší rodinné mobilní fobie také není skutečnost, že tato celá vysílací orgie dnešního století je příliš drahá. Ani to, že bychom považovali vydírání a otrávení přírody a lidí v oblasti těžby tantalu (součást každého mobilu) za nelidské.

Skutečným důvodem je, že jsem měl možnost po dobu mé vědecké kariéry na univerzitní klinice ve Freiburgu nahlédnout do originálních spisů mezinárodní vědy k této problematice.

Pět velkých šanonů formátu A4 plných anglických textů, studií a stovky hodnověrných příběhů utrpení lidí, kterým záření z mobilních telefonů způsobilo onemocnění.

Kdysi jsme mikrovlné záření používali ke kontrole porodnosti. Dnes ním telefonujeme

    Prof. Chiang, poradce WHO, China

Jsou mobilní telefony cigaretami budoucnosti?

My, mobiloví abstinenti nejsme sami, ale patříme určitě k menšině. A tak platí, že se považuje  za cool, když i malé děti jsou majiteli jednoho nebo více mobilních telefonů. Stejně se tak dříve považovalo za perfektní a elegantní kouření. Kuřáci cítili jakousi sounáležitost a někteří "spolupatřili" také později ... k armádě nemocných na rakovinu.

A i když se Helmut Schmidt dožil vysokého věku, není to ještě důkaz, že by kouření bylo neškodné.

Nemám chuť, tak jako při kouření či azbestu 100 let čekat, až pravda opět vyjde na povrch. Vy, já a naše děti žijeme v současnosti. Nedůvěřuji žádným politickým prohlášením, ani prohlášením průmyslu.

Rodiče by měli od této technologie držet svoje děti dostatečně daleko

Prof. König, vedoucí spolkového úřadu pro ochranu proti záření

Pojišťovací koncerny už nepřebírají odpovědnost

Už začátkem roku 2000 vystoupily pojišťovací společnosti z dohod s průmyslem na výrobu mobilních přijímačů. Nepřebírají žádné škody na zdraví způsobené mobilními zařízeními.

Pokud pojišťovací koncerny, tedy společnosti, které pojišťováním vydělávají svoje peníze, zařadí riziko mobilních přijímačů na úroveň azbestu, zde by měl zaostřit sluch snad každý

Na základě dosavadních dat je jejich používání minimálně tak škodlivé jako kouření.

Navzdor tomu obchod s mobilními telefony kvete. Jenom v Německu je momentálně přes 100 milionů smluv. Celosvětově je v provozu více než 5 miliard mobilů. A nejen to! Další zdroje záření jako bezšnůrové telefony a WLAN jsou v milionových množstvích používané.

Nejrůznější zdroje mikrovlného záření

K více jak 5 miliardám mobilů se připájejí tisíce vysílacích věží.

Podobné záření jako u mobilních přijímačů GMS, UMTS (3. generace mobilů) a LTE (Long Term Evolution 4. generace mobilů) je také vyzařováno z bešňůrových telefonů (DECT), rádiového internetu (WLAN - Wireless Local Area Network), babyphonů, moderních elektronických měřičů na topení, měřičů spotřeby elektřiny (Smart Metr) ...

Taktéž bezšňůrové televizní hry patří k mikrovlnému záření. Jen za dobu 20 let se stal tento svět, ve kterém žijeme, místem protkaným tisícovkami umělých technických frekvencí.

A to ještě není započítené záření vysílané z 20 000 satelitů po celém světě. Jedno mají společné a to, že vysílají uměle, vysokofrekvenčně, elektromagnetické pole (HF-EMF).

Ozařovali jsme slepičí vejce v inkubátoru silou záření, které leží pod aktuálními německými hraničními hodnotami. Každé embryo bylo bez výjimky usmrcené. Z kontrolní skupiny, která nebyla ozařována se vylíhla zdravá drůbež

Prof. Dr. A. Varga, Institut hygieny Univerzity v Heidelbergu

Nové výstrahy...

Květen 2011: Mezinárodní agentura pro výzkum rakoviny WHO, která je považována  za konzervativní, zařazuje mobilní vysílání za "pravděpodobně způsobující rakovinu" (úroveň 2B).

Zařazením do této skupiny se mobily dostaly na stejnou úroveň jako pesticidy, DDT, chloroform, plísňové jedy, výfukové splodiny, těžké kovy (olovo), patogenní bakterie - třeba HPV

Hloupé dětí?

V překladu to znamená, že děti které mají mobilní telefony jsou hloupější. Dr.Rau, ředitel Paracelsusové kliniky v St.Gallenu řekl: "Když budeme děti nadále vystavovat tomuto záření, skončíme s hloupými dětmi".

Studie z roku 2008 dokázala, že děti jejichž matky po dobu těhotenství telefonovaly bezdrárovými telefony jsou častěji hyperaktivní a prokazují poruchy v jednání.

Když tyto děti dostanou mobil před 7.rokem života, se kterým telefonují, má z nich:

 • 25% duševní problémy
 • 34% problémy se stejně starými dětmi
 • 35% prokazují hyperaktivitu
 • 49% nápadné chování

Francie zakázala používání mobilních telefonů pro děti a francouzské odbory odmítají instalaci WLAN do národních knižnic.

Život v blízkosti mobilních vysílačů

Neuvěřitelné, ale všechny vyšetření zdravotního stavu obvatelstva žijícího poblíž zařízení mobilního vyzařování shodně potvrzují:

 • Lidé, kteří žijí déle než 5 let v blízkosti vysílacích věží pro mobilní vysílání umírají až 3x častěji a dříve na rakovinu
 • Dr.Eger to dokázal již v roce 2004 v německém městě Naila. Totéž potvrdily další vědecké výzkumy
 • Vědci z Univerzity Belo Horizonte v Brazílii vyšetřili více než 219 tisíc obyvatel. Výsledek:

čím blíže k vysílací věži žili, tím častěji zemřeli na rakovinu

Nejenom ohrožení rakovinou je zvýšené. Studie ze Španělska, Francie, Německa a Rakouska dokládají: Obyvatelé, kteří žijí v blízkosti vysílačů se stěžují více na:

poruchy spánku, depresi, problémy s klouby, náchylnost na infekce, změny pokožky, poruchy zraku, bolesti břicha, tinitus, závratě, bolesti hlavy, denní únavu, změny krevního tlaku, poruchy paměti

- a to jsou jen nejčastější symptomy.

Co se dá ještě vysledovat v blízkosti vysílacích věží?

Logicky to nejsou jen škodlivé efekty pro lidi, ale i pro rostliny a zvířata. Někteří experti tvrdí, že elektromagnetické záření je důvodem úhynu včel. Také orientace ptactva je narušená. Lékaři-naturopatové potvrzují, že osoby, které trpí chronickou boreliozou, mají větší množství symptomů.

Naopak, fauna a flóra v posledních a zřídkavých "dírách", kde se nedá ještě chytit (omezeně) rádio, televizi anebo telefonovat mobilním telefonem, je daleko zdravější a početnější

Elektrosenzibilita

V mezidobí roste počet elektrosenzibilních lidí. Museli opustit dům, práci, protože jen v těchto "dírách" jsou zdraví. Jen v Německu se to týká 6 milionů obyvatel. A dochází stále k nárůstu.

Nejčastější symptomy elektrosenzibility jsou:

 • vyčerpanost
 • bolesti hlavy
 • únava
 • poruchy spánku
 • podrážděnost
 • nervozita
 • deprese
 • poruchy koncentrace
 • poruchy paměti
 • závratě
 • šumění v uších
 • poruchy srdce a krevního oběhu
 • pálení kůže
 • krvácení z nosu
 • zmatenost
 • pokles krevního cukru až do omdlení

Už v roce 1932 byla nemoc z ozáření krátkými vlnami označená za "mikrovlnný syndrom"

Co můžeme udělat sami?

 • Pokud je to možné, vyhýbat se bezdrátovým komunikačním systémům
 • Omezovat délku telefonních hovorů přes mobil
 • Nepoužívat WLAN, pokud existuje alternativa. (Problémem je bydlení v domech s více byty, kde se nalézá více domácích vysílačů)
 • Vytvořit si bezrádiové a neozařované místo na spaní
 • Trávit co nejvíce času v prostoru s omezeným signálem wifi vysílačů

Může Vás Vaše domácí nebo sousedova wi-fi síť pomalu zabíjet?

Ing. Zdeněk Rozehnal

Žijeme v moderním světě, který nám přináší množství otázek, na které ještě neumíne s určitostí odpovědět.

Často však příjdeme na to, že právě vymoženosti  našeho světa nás pomalu, ale jistě zabíjí, i když si to nechceme připustit, třeba i z neznalosti. Podobné otázky bychom si měli položit i v případě rozumného používání mobilních telefonů anebo domácí wi-fi sítě.

Co když za zhoršeným zdravotním stavem u Vás a Vaší rodiny je právě domácí wi-fi síť?

Každodenní samozřejmostí jsou dnes mobilní telefony a wi-fi zařízení, které nás zpravidla obklopují 24 hodin denně. Naneštěstí, poslední studie nám stále více prezentují, jak tyto zařízení ničí naše životy - mentálně i fyzicky. Podívejte se, jak tato zařízení nás dovedou doslova až ke smrti.

Nespavost

Máte problém s nespavostí? Celou noc se převalujete v posteli a nevíte proč? Vaše zapnutá wi-fi síť anebo telefon, který máte na nočním stolku u hlavy může být tou skutečnou příčinou problémů.

Již studie z roku 2007 konstatovala, že pokud necháváte v noci zapnutou wi-fi síť (i soused) anebo ležíte vedle svého mobilu, vytváříte si z dlouhodobého hlediska garantované problémy se spánkem.

Proto rada: Vypínejte na noc wi-fi a mobilní telefon umístěte minimálně jeden metr od těla. Soused, to je problém...

Poškozují růst buněk

Studie, která byla provedena na dánských dětech odhalila problémy s koncentrací dětí, které spí poblíž zapnutého mobilu. Další studie ukázala, že wi-fi zařízení dokáže úplně zastavit růst rostlin.

Snižují mozkovou kapacitu

Kvůli problémům dánských dětí s koncentrací se vědci pokusili zjistit, co vlastně 4G záření z mobilního telefonu u dětí způsobuje. Výsledky byly šokující. Vlivem tohoto záření dochází u dětí ke snížení mozkové činnosti.

Při dalším testování byla skupina 30 zdravých mužů a žen vystavena wi-fi záření. Nejdříve byla zkoumána kapacita pamětí bez vlivu wi-fi záření a následně byli  testovaní jedinci vystavenii jednu hodinu wi-fi záření.

Výsledek?

Naneštěstí pro ženy vyšly v tomto testu hůře než muži. Po jednohodinovém působení záření na ženský mozek se zjistilo, že se tento začal zpomalovat.

A muži? Výzkum jednoznačně potvrdil, že toto záření ovlivňuje mužskou plodnost, což se projevuje pomalejšími spermiemi a při delším vystavení muže tomuto záření dochází i k poškození DNA. Je nesporné, že wi-fi záření i záření z mobilních telefonů poškozuje naše zdraví.

Dovedeme si dnes představit život bez nich?

Přehled zdravotních problémů, které ovlivňuje záření z mobilů a wi-fi:

 • nádor na mozku (zpravidla na straně přikládání telefonu k uchu)
 • maligní melanom
 • astma
 • kardiovaskulární onemocnění
 • poškození imunity
 • hormonální nerovnováha
 • některé lehčí formy cukrovky
 • poruchy spánku
 • bolesti hlavy
 • Alzheimerova choroba
 • poruchy u dětí známé jako ADHD

Studentky zkoumaly vliv domácí wi-fi sítě na rostliny

15 leté studentky střední školy v Dánsku provedli experiment, který měl za úkol zjistit efekt záření z mobilních zařízení na rostliny. Experiment, který původně navrhla jedna ze studentek, podílející se na něm, vyvolal po vědecké komunitě značný rozruch.

Celé to původně začalo pozorováním a otázkou. Děvčata si totiž všimly, že když spaly se svými mobilními telefony poblíž hlavy, měly potom problémy s koncentrací ve škole následující den. Chtěli proto otestovat, jaký efekt má radiace z mobilního telefonu na lidi. Problémem však bylo, že jejich škola nedisponovala potřebným vybavením na provedení tohoto experimentu.

Proto se děvčata rozhodly, že namísto toho raději provedou experiment, který otestuje vliv mobilní radiace na rostliny.

Jak experiment proběhl?

Studentky umístily šest táců, naplněných semínkami  řeřichy zahradní, do místnosti bez radiace a dalších šest táců do místnosti se dvěma wi-fi routry.

Podle kalkulací děvčat tyto dva routry produkovaly přibližně stejné množství záření jako jeden mobilní telefon. Po dobu následujiících 12 dnů studentky tácy pravidelně zalévaly a dbaly na to, aby měla všechna semena stejné podmínky pro svůj růst, včetně světla a teploty. Výsledky postupně sledovaly, měřily, vážily a fotografovaly.

Na konci experimentu byl výsledek více než jasný.

Rostliny a wi-fi

Jak ukazuje obrázek vpravo, oproti  kontrolnímu vzorku vlevo, semena řeřichy umístěné vedle wi-fi routrů nevyklíčily. Mnohé z nich dokonce kompletně uhynuly. Naproti tomu, semenům umístěným ve vedlejší místnosti mimo dosat routrů, se dařilo výborně. Vykonaný experiment získal studentkám prestižní vyznamenání v regionální vědecké soutěži. Mimo to zaujal i širokou vědeckou obec po celém světě.

Zdroj: Student Science Experiment Finds Plants Won’t Grow Near Wi-Fi Router

Vystavení se bezdrátovému záření snižuje hladinu "hlavního antioxidantu" Glutathionu

Jedním ze zvláště znepokojivých zjištění studie Rubikové a Browna je pozorovatelný pokles glutathionu, "hlavního antioxidantu" v těle, při vystavení se 5G a vlastně veškerému bezdrátovému záření.

Nejméně dvě další studie zjistily, že expozice WCR (bezdrátového komunikačního záření) koreluje s výrazně sníženou hladinou glutathionu, jejíž příznaky se shodují s příznaky Fauciho chřipky.

Rubiková a Brown ve své práci konkrétně poznamenali, že "nález nízkých hladin glutathionu" u pacientů s čínským virem "dále podporuje oxidační stres jako součást" covidové infekce.

Nejméně dvě další studie zjistily, že expozice WCR koreluje s výrazně sníženou hladinou glutathionu, jejíž příznaky se shodují s příznaky Fauciho chřipky.

Rubiková a Brown ve své práci konkrétně poznamenali, že "nález nízkých hladin glutathionu" u pacientů s čínským virem "dále podporuje oxidační stres jako součást" covidové infekce.

WCR je již všeobecně uznáván jako "fyziologický stresor", který způsobuje škodlivé účinky na zdraví od zvýšeného rizika rakoviny a poškození DNA až po problémy s učením a pamětí.

Jistě, korelace neznamená vždy příčinnou souvislost, ale v tomto případě je více než pravděpodobné, že WCR - a zejména časná aktivace v 5G ve Wuhanu, epicentru plandemie - přímo přispívá k šíření a závažnosti wuhanského viru.Více zde: https://www.uspesna-lecba.cz/glutathion/

WCR je již všeobecně uznáván jako "fyziologický stresor", který způsobuje škodlivé účinky na zdraví od zvýšeného rizika rakoviny a poškození DNA až po problémy s učením a pamětí.

Imunita - Glutathion - MUDr. David Frej

Jedině ochranná známka "Superionherbs" garantuje množství účinných látek v níže uvedených extraktech a samozřejmě u každé šarže.

Reishi extrakt, Reishi spór a Reishi Triterpen Max

Reishi extrakt, Reishi spór a Reishi Triterpen Max
Reishi (čínsky Ling Zhi) a její užívání, uvádějí staré čínské spisy z doby už před více než 2 400 lety. Tato vzácná houba je také nazývaná latinsky Ganoderma lucidum, v překladu "božská houba...

Cordyceps sinensis

Cordyceps sinensis
Cordyceps je velice specifická cizopasná houba, která roste od nepaměti pouze v horských oblastech Číny a Tibetu. Pro své specifické účinky je v čínské medicíně především Cordyceps sinensis používán...

Sibiřská Čaga

Sibiřská Čaga
Čaga, dřevokazná houba se živí šťávami stromů, především z břízy, jilmu, jeřabiny, jasanu, ale nejvyšší léčivé účinky má houba Čaga rostoucí na břízách. Ideální sběr je na podzim a na jaře, kdy má...

Hericium erinaceus

Hericium erinaceus
Hericium je poměrně vzácná houba, která svým tvarem připomíná mořský korál. Roste paraziticky především na tvrdém dřevě dubů a buků, přičemž roste zejména v jihovýchodní Asii. Na našem území ji...

Coriolus versicolor (Outkovka pestrá)

Coriolus versicolor (Outkovka pestrá)
- na konci stránky: "Klinické studie s Coriolusem u onkologických pacientů" Coriolus versicolor nebo-li čínsky YunzhiYunzhi je druhem dřevokazné houby, která je již celá staletí využívá v tradiční...

Shiitake

Shiitake
Shiitake (lat. Lentinus edodes), česky Houževnatec jedlý je uznávaný přírodní prostředek jako Reishi, Cordyceps, Hericium a Sibiřská Čaga. Jejími hlavními aktivními komponenty jsou polysacharidy...

Hlíva ústřičná

Hlíva ústřičná
V posledních desetiletích se základní výzkum věnuje daleko podrobněji než kdykoli jindy komlexnějšímu složení a biologickým účinkům hlívy ústřičné a jejím jednotlivým složkám. Na základě výsledků...

Agaricus

Agaricus
Agaricus blazei Murill, česky žampion brazilský Agaricus blazei Murrill je jedlá brazilská houba s nízkým obsahem kalorií a velkým množství živin. Pochází z malé brazilské vesnice jménem Piedade...

BetaGlukan Maxcell (s Resveratrolem a Acerolou)

BetaGlukan Maxcell (s Resveratrolem a Acerolou)
Beta glukany 1,3/1,6D jsou přírodní polysacharidy nacházející se také v buněčných stěnách kvasinek rodu Saccharomyces cerevisiae a všech medicinálních hub. Obsažené beta-glukany jsou získávány...

C-Max komplex (Camu camu s quercetinem)

C-Max komplex (Camu camu s quercetinem)
Synergická kombinace extraktu z plodů ze stromu Camu Camu a quercetinu s maximální vstřebatelností vitamínu C. Camu Camu Camu Camu je nízký malý strom rostoucí divoce podél řek v oblastech...

Ashwagandha

Ashwagandha
(Ashwagandhá – witánie snodárná – witánie uspávající – Withania somnifera) je polokeř, který dorůstá do výšky 1 - 1,5 metru. Původem je ze severozápadní Indie. Roste také v severní Africe a na...

Kurkumin (fytosomální extrakt), italský patent

Kurkumin (fytosomální extrakt), italský patent
10 prokázaných zdravotních přínosů kurkuminu Koření známé jako kurkuma je možná nejúčinnějším existujícím doplňkem stravy. Mnoho kvalitních studií ukazuje, že kurkuma má zásadní přínosy pro vaše...

Rdesno mnohokvěté - He shou wu

Rdesno mnohokvěté - He shou wu
Che-šou-wu (He Shou Wu) je v asijské bylinné medicíně jednou z nejpopulárnějších a nejvíce ceněných posilujících bylin. He-šou-wu je zpracovaná kořenová hlíza rostliny Polygonum multiflorum (rdesno...

Graviola - Annona

Graviola - Annona
Extrakt z listí ze stromu Graviola - přirozený zabiják rakovinových buněk – 10.000 krát silnější než chemoterapie A proč to nevíme? Je to proto, protože určité velké korporace chtějí dostat zpět...

Maca

Maca
Maca, přezdívaná jako peruánský ženšen nebo peruánská viagra roste v jihoamerických Andách, vyskytuje se ve výškách kolem 4000 metrů n.m. a odolává až mrazům -20°C, stejně jako žáru slunce. Vzhledem...

Chitomax

Chitomax
Princip působení Chitomaxu: Je známo, že viskózní vláknina a zejména chitosan působí na metabolismus tuků, snižuje vstřebávání cholesterolu ze stravy a váže se na žlučové kyseliny, a tím snižuje...

Fenuprim

Fenuprim
chitomax + bylinky + kyselina alfalipoová FENUPRIM – jedinečná kombinace pěti přírodních látek, synergicky působících, která vám může pomoci při formování vaší postavy. Pro většinu lidí jsou právě...

Dračí krev

Dračí krev
Dračí krev – Dragons blood Když se v amazonské džungli někdo poraní, škrábne nebo je pokousán hmyzem, někdy můžete vidět jak mačetou sekne do jednoho druhu stromu a temně rudou pryskyřici si kápne do...

Danshen Q10 cardio

Danshen Q10 cardio
Danshen Q10 cardio Synergická kombinace extraktů a mikroživin pro normální funkci srdce. Kombinace extraktu z kořene Danshen, koenzymu Q10, vitamínu E a thiaminu je synergická kombinace – působení...

Šafrán

Šafrán
Saffron – Brain and Neuro balancer Přírodní doplněk stravy určený ke zmírnění stresu, zlepšení nálady a zvýšení pocitu pohody. Obsahuje unikátní synergicky působící kombinaci patentovaného extraktu...

Ostropestřec mariánský (fytosomální extrakt), italský patent

Ostropestřec mariánský (fytosomální extrakt), italský patent
Silybin Phytosome® – silibinin s vysokou vstřebatelností - novinka na ochranu a regeneraci jater Jaterní buňky odstraňují mj. z krve trávicího ústrojí baktérie, viry a jiné patogeny. Zdravá játra do...

Boswellia (fytosomální extrakt), italský patent

Boswellia (fytosomální extrakt), italský patent
Boswellia Phytosome® - novinka s vysokou vstřebatelností, s protizánětlivým a protibolestivým účinkem Boswellia serrata, česky kadidlovník pilovitý je středně velký strom z čeledi březulovitých. Jeho...

S-Acetyl-L-Glutathion

S-Acetyl-L-Glutathion
Glutathion je nejsilnější antioxidant, který vytváří tělo, přičemž S-acetyl-L-Glutathion je nejpokročilejší formou biologicky dostupného glutathionu. Jeho účinnost se rovná nitrožilnímu podávání...

NMN (nikotinamid mononukleotid)

NMN (nikotinamid mononukleotid)
Pokud vás zajímají inovace v oblasti stárnutí a dlouhověkosti, možná jste slyšeli o NMN, což je zkratka pro nikotinamid mononukleotid. Je to molekula, kterou vaše tělo vytváří přirozeně, ale někteří...

Supík - sirup pro DĚTI na podporu imunity - unikátní složení

Supík - sirup pro DĚTI na podporu imunity - unikátní složení
Unikátní kombinace vysoce kvalitních extraktů z hub a rostlin, doplněná o betaglukan vysoké čistoty (nad 80%) a vitamíny na podporu imunity. Devět složek synergicky spojených v blahodárný komplex na...

4x Instantní káva i s extrakty z hub Čaga, Cordyceps a Hericium

4x Instantní káva i s extrakty z hub Čaga, Cordyceps a Hericium
  KOHI-FOCUS SLOŽENÍ: Instantní káva 76,4 % (100% káva Arabica), Ashwagandha extrakt 10 %, Chaga extrakt 8 %, Tulsi extrakt 5 %, Sibiřský ženšen extrakt 0,5 % 100% Arabika, zklidňující...

Každá nemoc je způsobena narůstající jedovatostí lidského organismu.

Úžasný: MUDr. Henry Bieler

 

 

NEJPOPULÁRNĚJŠÍ STRÁNKY

 

       NOVĚ PUBLIKOVANÉ ČLÁNKY

         ČERVENEC 2024 - 14 článků

 

Zkušenosti klientů s Úspěšnou léčbou především boreliózy, chlamydiózy, únavového syndromu...

 

Nejlepší DIETY pro celkové zdra ví v roce 2024 - středomořská, DASH a MIND - U.S. News & World Report

  

100% REISHI - houba mládí a zdravé dlou h ověkosti - 3 unikátní, bezkonkurenční extrakty

31 důvodů proč se NENECHÁM OČKOVAT - izraelský rabín Chananya Weisman

Dr. Peter  McCullough: Jak přírodně DETOXIKOVAT tělo PO OČKOVÁNÍ mRNA vakcínou (protokol) - video

  Devastující efekt pro zdraví - glutaman sodný, aspartam a další excitotoxiny

Jak se přírodní cestou uzdravit z chronické Boreliózy, Chlamydiózy, EB virózy... únavového syndromu

CORDYCEPS - silná imunita a nárůst energie

Překyselené tělo: začátek vážné nemoci

ZVRÁCENÍ POSTUPU DIABETU 2. typu začíná u ignorování běžných doporučení, MUDr. Sarah Hallbergová - video

Protokol pro prevenci pro uzdravené klienty - Ing. Zdeněk Rozehnal

BOSWELIA serrata (kadidlo) - jeden z nejsilnějších přírodních léků Matky Země

Tibetská houba, tibetské krystaly a kombucha - darování, prodej

Léčte záněty a ne Cholesterol, MUDr. Marc Sircus

100% ČAGA ze Sibiře, nejvyšší množství účinných látek garantující Certifikát 

Mamografie způsobuje rakovinu prsu, MUDr. Ben Johnson, M.D., N.M.D., D.O.

Účinný lék na rakovinu plic na Kubě, proč ho mít nemůžeme? Leif Davenport

Artróza - kmenové buňky - Podvod!

Lékaři se sami uzdravili z Roztroušené sklerózy, prof. George Jelinek, dr. Terry Wahlsová

Jak se skutečně zdravě stravovat...

Proč průběžně a jak detoxikovat tělo

  PROTINÁDOROVÝ účinek extraktů z REISHI a CORIOLUSU na úrovni klinických studií

Žaloba na farmaceutické korporace, MUDr. Matthias Rath

Koloidní stříbro - účinné přírodní antibiotikum, hustoty koloidního stříbra, doporučené dávkování

 

  Odstranění rtuti, hliníku a dalších toxinů z těla, včetně p revence - MUDr. Dietrich Klinghardt

Zblblo již lidstvo natolik, že se nechá obelhat pohádkami o vražedném oxidu uhličitém?

Jak na Parkinsona? Glutathionem, Hericiem a odstraněním neurotoxinů Chlorellou

Proč my máme potravinové alergie, přičemž je naši prarodiče neměli?

 

OVĚŘENÉ PŘÍRODNÍ PŘÍPRAVKY

Cílem správné medicíny je předcházení nemocí a prodloužení zdravé dlouhověkosti. Ideálem medicíny je odstranit mít potřebu lékaře.

MUDr. William J. Mayo

 

 

TŘI UNIKÁTNÍ EXTRAKTY

Z DUANWOOD RED REISHI

Za  účinné  se  z  Reishi  považují  pouze  kvalitně  provedené  a  čisté  extrakty,  které  mají  dobrou  biologickou  dostupnost  a  jsou  zbavené  nestravitelného  chitinu;  nelze  tedy  použít  pouhý  prášek  z  usušené  houby.

 

          EXTRAKT                 SPÓR

Nejsilnější extrakt z REISHI na českém trhu!!!100% spórový prášek z Duanwood Red Reishi!!!

 

TRITERPEN MAX

Extrakt s vysokým obsahem triterpenoidů. Více než 20 triterpenoidů%!

ZDE ROSTE NEJÚČINNĚJŠÍ REISHI

DUANWOOD RED REISHI

zdroj výše nejúčinnějších extraktů

Video z návštěvy Čechů u pěstitelů Duanwood Red Reishi v Číně, v horské oblasti Jiangshan

 

FAKTA O REISHI,

MYKOLOGIE, HISTORIE, PĚSTOVÁNÍ, ÚČINNÉ LÁTKY, JAK JE TO S JEJÍ KVALITOU?

 

 

 

 CORDYCEPS, EXTRA SILNÝ

NEJVYŠŠÍ GARANTOVANÉ MNOŽSTVÍ ÚČINNÝCH LÁTEK - CERTIFIKÁT COA

Nejsilnější Cordyceps na českém trhu!!!

CORDYCEPS - video

100% Sibiřská Čaga

ČAGA - video

HERICIUM - video

 

  BETAGLUKAN           HLÍVA

        extrakt               extrakt

Betaglucan MaxCellHlíva ústřičná

BETAGLUKAN - video

 

    KURKUMIN            AŠVAGANDA

        extrakt                    extrakt

Betaglucan MaxCellNejsilnější Ašvaganda na Českém trhu

ASHWAGANDHA - video

 

RDESNO             ANNONA

extrakt                  extrakt

Vysoce účinný extrakt z listů

 

ČAGA - video

Z ověřených dat vyplývá, že člověk, který covid prodělal, je třináckrát lépe chráněn, než člověk, který má dvě dávky vakcíny.

prof. Jiří Beran, 13.11.2021

prof. Jiří Beran, 15.11.2021

 

TEČKOVANÝ PŘÍBĚH

"NEVĚŘÍM UŽ BÍLÝM PLÁŠŤŮM, ALE LIDEM"

medicinský inženýr

JURAJ Orság


 

TEČKOVANÉ PŘÍBĚHY

dokument z 31. srpna 2022

Nadační fond Svědomí Národa

 

KUBEK 2009

 

DOKUMENT ČT 2

BYZNYS V BÍLÝCH PLÁŠTÍCH

DOKUMENT ČT 2

ŠKODLIVOST MOBILNÍCH SÍTÍ

             TEST

BARVOSLEPOSTI

 

 

ROK SI NIČÍME IMUNITU,

možná i proto je tolik nemocných, říká česká vědkyně, vedoucí týmu Centra buněčného a tkáňového inženýrství FN u sv. Anny...

doc. RNDr. Irena Koutná, Ph.D.

Aktualizovaný jmenný seznam s portovců zemřelých od 1.1.2021 do 31.12.2023 v souvislosti s "vakcinací" na covid

Ú MRTÍ - 1480

SRDEČNÍ ZÁSTAVY - 2107

   PATOLOG dr. Ryan Cole oprávněně VAROVAL

 

RENOMOVANÝ PATOLOG   dr. RYAN COLE - přednáška

ALARMUJÍCÍ EFEKT  covid (spike) injekcí (mRNA) na mozek, srdce, ledviny a ostatní orgány

 • Spousta lidí postrádá enzym, který rozkládá RNA
 • Naprosto porušujeme Norimberský kodex z roku 1947...

český dabing - 17:08

Lékařský summit, San Antonio, Texas, USA - 27.7.2021

 

AMERICA´S FRONTLINE DOCTORS

POSTAVIT SE NA ODPOR

 

FRONTLINE NEWS

 

 

ZAČNĚTE U SEBE

ZÁKLADEM ZDRAVÍ JE PREVENCE S NÁVRATEM K PŘÍRODĚ

Doporučuji:

každé ráno cca 30 minut před snídaní

vypít cca 4 dcl vlažné čisté pramenité vody s citrónem (můžete přidat až půl lžičky jedlé sody) a pro posílení imunity a energie můžete použít dvojitý extrakt (1-2 kapsle) z

  a nejdříve po 15 minutách:

případně nejen pro psychiku:

pro střevo kvalitní probiotika:

 • kysané zelí, které si sami jednoduše vyrobíte POUZE VY! Pozor na "BRUSELSKÉ" kysané zelí! S éčkama
 

 

VÁLEK U MORAVCE V OVM

10. dubna 2022

NEHORÁZNĚ LŽE

 

 

Fakta nepřestávají existovat tím, že se o nich nesmí hovořit. Pravda je dcerou času

 

SVĚT SE ZBLÁZNIL

Toto je novodobá reklama na co?

MUDr. Anastasia Maria Loupis: Tento model je v ohrožení života