Vysoké hladiny „dobrého cholesterolu“ mohou zvýšit riziko demence - nová studie - zveřejněná 29. listopadu 2023

- Pixabay

Barbora Nová

Příliš mnoho HDL-C neboli „dobrého cholesterolu“ může být spojeno se zvýšeným rizikem demence.

Podle nové studie zveřejněné 29. listopadu 2023 vysoké hladiny HDL-C, častěji označované jako „dobrý cholesterol“, jsou spojeny se zvýšeným rizikem demence u starších dospělých lidí.

Autoři studie vysvětlili, že velmi vysoké hladiny HDL-C spojené s rizikem demence v jejich výzkumu byly neobvyklé a nesouvisely s dietou, ale byla větší šance, že indikují metabolickou poruchu.

Vědci zkoumali 18 668 zdravých starších účastníků v rámci studie, kteří byli většinou starší 70 let. Během průměrného 6,3 let sledování byli účastníci s velmi vysokým HDL-C (>80 mg/dl nebo >2,07 mmol/l) na začátku studie měla o 27 % vyšší riziko demence ve srovnání s těmi s optimálními hladinami HDL-C (pro muže: 40 až 60 mg/dl nebo 1,03–1,55 mmol/l; pro ženy: 50 až 60 mg/dl nebo 1,55–2,07 mmol /l).

Kromě toho účastníci, kteří byli starší 75 let, prokázali o 42 % zvýšené riziko demence ve srovnání s těmi s optimálními hladinami HDL cholesterolu.

Výsledky ukázaly, že 2 709 účastníků mělo na začátku studie velmi vysoký HDL-C, s 38 případy demence u těch, kteří byli mladší 75 let s velmi vysokými hladinami, a 101 u osob ve věku 75 a starších s velmi vysokými hladinami.

Zjištění byla zveřejněna v The Lancet Regional Health – Western Pacific (1).

Dobrý cholesterol vs. špatný cholesterol

„Pojmy ‚dobrý‘ a ‚špatný‘ cholesterol podle mě příliš zjednodušují rozdíly mezi HDL a LDL cholesterolem,“ uvedla dr. Corey Bradleyová, kardiolog a odborný asistent medicíny na Columbia University Vagelos College of Physicians and Surgeons. "Ale v podstatě byl HDL cholesterol tradičně považován za "dobrý", protože pomáhá transportovat cholesterol z krevního řečiště a přivádět ho zpět do jater."

Na druhou stranu „LDL cholesterol je považován za „špatný“, protože se může hromadit ve stěnách tepen a vést k tvorbě plaků, známé jako ateroskleróza. Nyní se učíme, že role HDL v těle má mnohem více nuancí. V důsledku toho pacientům obvykle vysvětluji, že je to více ‚neutrální‘ než ‚dobré‘,“ uvedla dr. Bradleyová.

Dr. Dylan Wint, neurolog z Cleveland Clinic Lou Ruvo Center for Brain Health, uvedl, že pokud jde o pochopení rozdílu mezi dobrým a špatným cholesterolem, není to tak jednoduché, jako u většiny věcí ve fyziologii.

„Lipoproteiny s nízkou hustotou (LDL a hlavně LDL) jsou nezbytné k přenosu cholesterolu z jater krevním řečištěm do jiných orgánů. LDL se nazýval „špatný“ cholesterol, protože LDL je hlavním typem cholesterolu, který se nachází v plakech, které se hromadí ve stěnách tepen a jsou náchylné k obstrukcím, sraženinám a zánětům. Vysoké hladiny LDL jsou spojeny s ischemickými chorobami, jako je mrtvice a koronární onemocnění,“ uvedl dr. Wint.

„Lipoproteiny s vysokou hustotou (HDL) mají tendenci přenášet cholesterol z tepen do jater. Snížily by tedy pravděpodobnost tvorby plaku, a proto jsou považovány za „dobré“. Oba tyto cholesteroly ve správné rovnováze jsou nezbytné pro ideální fyziologickou funkci,“ uvedl.

Jak příliš mnoho „dobrého cholesterolu“ ovlivňuje riziko demence

„Zatím nemáme žádné důkazy o příčinné souvislosti mezi HDL-C a demencí; toto však není první studie, která naznačuje souvislost,“ uvedla dr. Bradleyová. "Myslím, že je toho ještě hodně, čemu o této asociaci plně nerozumíme, ale určitě nás to vede k tomu, abychom si kladli lepší otázky a důkladněji prozkoumali tento vztah."

Některá možná vysvětlení se týkají toho, jak se HDL cholesterol chová velmi odlišně v mozku ve srovnání se zbytkem těla, dále uvedla dr. Bradleyová. HDL cholesterol může vést ke ztuhnutí krevních cév a v mozku by to mohlo zvýšit riziko mrtvice.

Může také způsobit prozánětlivé změny v mozku, které mohou souviset s některými formami demence. Dále, jak vědci navrhli, hladiny HDL v těle se ne vždy přímo vztahují k funkčnosti částice.

Je možné, že když je HDL ve vysokých úrovních, nebude se chovat stejným způsobem, jako když je v „normálních“ rozmezích, uvedla také dr. Bradleyová.

     „Abnormální úrovně téměř čehokoli – dokonce i věcí, které jsou považovány za ‚dobré‘ – mají tendenci způsobovat problémy. Zdraví je typicky charakterizováno umírněností, rovnováhou a sladěním systémů těla a mozku s využitím, pro které byly určeny.“

     - Dr. Dylan Wint

„HDL cholesterol je transportér, jehož ‚primárním nákladem‘ (myslíme si) je cholesterol. Cholesterol je důležitou součástí mozkových struktur a změna frekvence nebo intenzity interakcí HDL by mohla degradovat normální procesy. S extrémně vysokými hladinami HDL se mění struktura samotných HDL, což by mohlo ovlivnit „cholesterolovou ekonomiku“ mozku. Konečně to nemusí souviset s cholesterolem jako takovým, ale s něčím jiným, co molekula HDL dělá/má (nebo nemá/nemá) pro zachování zdraví mozku,“ uvedl dr. Wint.

Vysoké hladiny HDL-C také souvisí s metabolickými poruchami

Autoři studie poznamenali, že vysoké hladiny HDL-C spojené s rizikem demence byly neobvyklé a nesouvisely s dietou, ale spíše ukazovaly na metabolickou poruchu.

„Vědci v této studii uvedli souvislost s HDL a rizikem demence při hladinách > 80 mg/dl. To je nad tím, co považujeme za „normální“ hladiny HDL, ale hladiny se velmi liší v závislosti na pacientovi. Zatímco výběr životního stylu jistě ovlivňuje hladinu HDL, velmi důležitá je také role genetiky,“ uvedla dr. Bradleyová.

„Existují různé genetické mutace, které mohou způsobit vyšší hladiny HDL popsané v této studii. I když se studie přizpůsobila běžným genetickým mutacím, aby se to pokusila kontrolovat, o úloze genetiky se ještě musíme dozvědět tolik, čemu ještě nerozumíme. Tyto genetické odchylky se mohou vztahovat jak k hladinám HDL, tak k riziku demence, o těchto souvislostech je potřeba se dozvědět mnohem více,“ upřesnila.

Omezení této studie

Největším omezením této studie je demografie.

"Tato studie zahrnovala relativně zdravé bílé pacienty," zdůraznila dr. Bradleyová.

„Zůstává nejasné, jak a zda se tato data vztahují na různorodou populaci. Je těžké aplikovat výsledky této studie na většinu populace pacientů ve Spojených státech. Tato studie jistě vytváří hypotézy a měla by vést k položení dalších otázek o této asociaci, ale je příliš brzy na vyvozování jakýchkoli zobecňujících závěrů,“ uvedla.

Dr. Wint také uvedl několik omezení:

  • „Pouze 9 % účastníků celkově nebylo bílé pleti. Je zřejmé, že rizikové faktory demence se mezi rasově-etnickými skupinami liší.
  • Typ analýzy genomu nedokázal určit, zda by mohl existovat jediný genetický faktor, který by predisponoval jak k extrémně vysokému HDL, tak k demenci.
  • Neexistovaly žádné biomarkery demence, které by mohly nabídnout lepší pochopení toho, co se děje – „Je to vaskulární demence? Alzheimerova choroba? Nějaká další proteinopatie?‘ – a lepší vhled do toho, jaká by mohla být role HDL.“

Závěr

Nová studie ukazuje, že vysoké hladiny HDL-C („dobrého cholesterolu“) mohou být spojeny se zvýšeným rizikem demence u starších dospělých.

Jedním z možných vysvětlení by mohlo být, že HDL cholesterol se v mozku chová velmi odlišně ve srovnání se zbytkem těla. HDL cholesterol může vést ke ztuhnutí krevních cév a v mozku by to mohlo zvýšit riziko mrtvice.

Vědci zjistili, že vysoké hladiny HDL-C spojené s rizikem demence byly neobvyklé a nesouvisely s dietou, ale spíše ukazovaly na metabolickou poruchu.

Lečte záněty a ne cholesterol!

Dr. Mark Sircus AC., OMD, DM

V Česku a na Slovensku užívá přes milión lidí statiny na snížení cholesterolu v krvi, ale... Je to velký podvod. Dokazují to lékaři, kteří jsou na Vaší straně, ale i studie u Japonců. Japonští vědci potvrdili, jakož i výsledky z posledních let, že vysoká hladina cholesterolu nepatří mezi rizikové faktory srdečních onemocnění nebo úmrtí, jak všichni běžně věříme. Skutečnost je přesně opačná.

Vysoký cholesterol má spojitost s delší dobou života, zatímco jeho snížené hladiny souvisí s dřívějším vznikem chorob a s úmrtími.

Dr. Dwight Lundell, bývalý šéf chirurgie v Heart Hospital v Banneru v Arizoně, říká více jak 5 let, ať lidé neužívají léky na cholesterol - statiny.

Dr. Dwight Lundell: „My lékaři se všemi našimi školeními, znalostmi a autoritou často získáváme poměrně velké ego. Tak tady je. Přiznávám, že jsem se mýlil. Jako kardiochirurg s 25letými zkušenostmi, který provedl více než 5000 operací srdce, přičemž všichni měli záněty v tepnách, jsem dospěl k názoru, že je ten správný čas přiznat - celá prevence je špatná“.

Jeho frontální útok na oblast kardiologie značně zpochybňuje praxi v předepisování léků ke snížení cholesterolu a v úpravě stravy, která přísně omezuje příjem tuků. Lékaři byli v této oblasti neustále bombardováni vědeckou literaturou, účastnili se seminářů dalšího vzdělávání, ale tyto informace byly špatné.

Bohužel pro příliš mnoho lidí to skončilo předčasnou SMRTÍ!

Dr. David Brownstein také o tomto problému veřejně hovořil před mnoha lidmi. Dospěl až tak daleko, že napsal, aby lidé neužívali léky na cholesterol - statiny, který jim předepisuje jejich kardiolog. A dokonce publikoval článek o Statinové katastrofě, o předepisování tohoto neužitečného léku.

Víme, že záněty ve stěnách tepen jsou tou skutečnou příčinou srdečních onemocnění. Neexistuje totiž žádný jiný způsob, proč by se cholesterol mohl usazovat ve stěnách cév a způsobovat onemocnění srdce a mrtvice. Jedním z důvodů proč v těle dochází k zánětům je nedostatek hořčíku, což způsobí, že se cholesterol usazuje v cévách.

Proto základním léčivem pro prevenci a léčbu onemocnění srdce by měl být hořčík a ne statiny a to i u cukrovky a aterosklerózy. Hořčík slouží jako přírodní antagonista (antagonisté vápníku  - léky bránící vstupu vápníku do buňky. Užívají se zejména v léčbě srdečních a cévních onemocnění jako angina pectoris, poruchy srdečního rytmu a hypertenze. Více blokátory kalciového kanálu vápníku), normalizuje krevní tlak a nepravidelný tep.

Hořčík je hlavní volbou pro srdce!

Ideální denní dávka pro dospělého člověka je 350 mg až 400 mg hořčíku denně.

Největší viníci chronického zánětu? Sójový, kukuřičný a slunečnicový olej s přemírou nenasycené mastné kyseliny omega-6, které se nacházejí v mnoha průmyslově zpracovaných potravinách, dále to jsou vysoce zpracované sacharidy - cukr, mouka a všechny výrobky z nich vyrobené.

Nízká hodnota hořčíku v těle je však nejzákladnějším viníkem.

Hořčík je ideální lékem pro kardiology. Bohužel je naprosto běžně ignorován. Horší je, že používají jiné blokátory kalciových kanálů, statinové léky a další pochybné látky se značnými vedlejšími účinky, jako je "mozková mlha" (ztráta paměti), vznik cukrovky 2.typu a mezi které patří také snížení zpravidla již nízkých hladin hořčíku u pacientů.

Protože je hořčík bezpečný a snadno použitelný, je proto k dispozici pro okamžité použití na pohotovostních odděleních zdravotnických zařízení. Nejvhodnější jsou dvě formy hořčíku, a to chlorid hořečnatý a hydrogenuhličitan hořečnatý. Hydrogenuhličitan hořečnatý je pro orální použití s vodou a chlorid hořečnatý (olej) může být použit jak orálně, tak i lokálně.

V současnosti je nejúčinnější chelátová vazba hořčíku na aminokyselinu, která zajišťuje jeho maximální vstřebatelnost do organismu.

Dr. Ladislav Šafránek: Na počátku "podvodu" s cholesterolem byly zfalšované studie, zaplacené farmaceutickým průmyslem!

Zhoršení zraku až úplná slepota je uváděna jako jeden z mnohých rizik dlouhodobé aplikace statinů proti zvýšenému cholesterolu. Pokud statiny „léčený“ pacient informuje o nápadném zhoršení zraku lékaře z oficiální chemické medicíny, ten prostě konstatuje, že se to starším lidem "normálně" stává.

Neúspěch regenerační kloubní léčby zaznamenávají lidé, kteří mají utlumeny přirozené regenerační pochody – nejčastěji podáváním nějakých chemických „léků“. Jde například o statiny, určené ke snížení cholesterolu nebo chemikálie užívané za účelem potlačení zánětů a bolestí.

Dr. Fereydoon Batmanghelidj: Cholesterol ve skutečnosti zachraňuje lidské životy, protože funguje jako obvaz, vodotěsný obvaz, který si tělo samo vyprojektovalo. Když se krev stává koncentrovanou a kyselou a proudí staženými tepnami nebo kapilárami při dehydrataci, dochází v arteriálním systému k odřeninám a trhlinám; samozřejmě nejprve v kapilárách srdce.

Kdyby tam nebyl cholesterol, aby zakryl trhliny a oděrky, dostala by se krev pod membránu, sloupla ji a tato osoba by okamžitě zemřela.

Cholesterol je vlastně prozatímní zachránce, který dává tělu čas, aby se ze svých problémů zotavilo. Nikdy jsme to nepochopili. Jsme impulzivní lékaři. Myslíme si, že když je něčeho moc, je třeba to snížit, a když je něčeho málo, je třeba to zvýšit.
 
Neptáme se, proč je toho málo nebo moc!
 
"Léčba" cholesterolu je desetimiliardový průmysl. Existuje zpráva, že statiny, léky snižující hladinu cholesterolu, ve skutečnosti způsobují také amnézii. Jinými slovy: mozek zcela ztratí představu o tom, co se děje. Tato zpráva byla zveřejněna vynikajícím lékařem. Byl lékařem u letectva a v současnosti pracuje jako vědec v NASA. Velice dobře ví, o čem píše, protože sám měl tento zdravotní problém.
 

Studie v British Medical Journal

Skupina mezinárodních vědců publikovala studii v British Medical Journal (Britský lékařský časopis), která zjistila, že neexistuje žádný vztah mezi takzvaným „špatným cholesterolem“ a úmrtími v důsledku onemocnění srdce.
 
Naopak, studie došla k závěru, že až 92 % lidí s vysokou hladinou cholesterolu v krvi žije déle. Nejlepším způsobem, jak si udržet zdravé srdce, tak není užívání léků na cholesterol, ale prostřednictvím dodržování zásad zdravého životního stylu.

Jak dále uvádí profesor Sherif Sultan z Irské Univerzity: Snižování cholesterolu pomocí léků u lidí nad 60 let je plýtvání času a zdrojů.  Na druhou stranu, změna životních návyků je jedinou a nejdůležitější cestou, jak si zajistit kvalitu života v důchodovém věku.

"Snižování cholesterolu léky je totální ztrátou času."

 

 

Spoluautor studie, dr. Malcolm Kendrick, přidává: Starší lidé s vysokou hladinou špatného LDL cholesterolu (lipoproteiny s nízkou hustotou) žili ve skutečnosti déle a měli méně onemocnění srdce.

Dr. Malcolm Kendrick, autor knížky The Great Cholesterol Con k tomuto tématu v ní napsal přesně tato slova: „Opravdu si nemyslím, že bych měl říkat ještě něco jiného, než jen opakovat tento fakt:

pokud máte vyšší hladinu cholesterolu LDL, budete žít déle. A to platí především u starších jedinců.“

Dr. Matthias Rath: Farmaceutický průmysl poskytuje produkty, které pouze mírní symptomy zatímco podporují chorobu v pozadí jako předpoklad pokračujícího obchodu. K zakrytí tohoto podvodu tento průmysl používá dvakrát více peněz, než vynakládá na výzkum příštích léčebných terapií.

Drogy snižující hladinu cholesterolu, obzvlášť statiny a fibráty, jsou ve velkém prodávány pod záminkou prevence kardiovaskulárních chorob. Je známo, že tyto léky, v dávkách běžně podávaných miliónům pacientů na celém světě, indukují rakovinu.

Došlo i na Japonce. A...

- Pixabay

Vysoká hladina cholesterolu znamená delší život

Ethan A. Huff, 1. červenec 2015

Pokud si stále myslíte, že zvýšený cholesterol je nebezpečný pro vaše zdraví, pak zřejmě nevěnujete dostatečnou pozornost posledním potvrzeným výsledkům vědy. Japonští vědci potvrdili, jakož i výsledky z posledních let, že vysoká hladina cholesterolu nepatří mezi rizikové faktory srdečních onemocnění nebo úmrtí, jak všichni běžně věříme. Skutečnost je přesně opačná.

Vysoký cholesterol má spojitost s delší dobou života, zatímco jeho snížené hladiny souvisí s dřívějším vznikem chorob a s úmrtími

Výsledky tohoto výzkumu byly publikovány v magazínu The Annals of Nutrition & Metabolism a plné znění jeho závěrů naleznete v odkazech na konci článku. Tyto jsou v naprostém protikladu s obvyklým mýtem, že vysoký cholesterol patří k hlavním příčinám aterosklerózy. Vědci totiž prostřednictvím tzv. kohortové studie odhalili analýzou velkého množství epidemiologických dat, že tato široce rozšířená hypotéza nemá prakticky žádnou vědeckou oporu.

Všeobecnou zaujatost proti cholesterolu označili autoři studie za „cholesterolovou teorii“ a domnívají se, že

největším faktorem, který za ní zůstává ještě stále skrytý, jsou PENÍZE

Kdyby bylo veřejnosti vysvětleno, jak bývá cholesterol ve skutečnosti prospěšný, výrobci léků by přišli o svůj multimiliardový byznys! Trh s léky na bázi statinu by totiž mohl následně zkolabovat a výrobci by pak museli hledat jiný podvodný lék ke své falešné propagaci.

Japonsko, jako země s velmi dlouhou délkou života, bylo dlouho obcházeno ve výzkumu potvrzujících domněnky, že cholesterol je škodlivý. Vědecká pozorování nám však stále častěji ukazují, že populace Japonců i se svou vysokou průměrnou hladinou cholesterolu vykazuje vůbec nejnižší úmrtnost na všechny nemoci.

Jinými slovy, věda dokládá, že vysoká hladina cholesterolu znamená delší život.

Tyto závěry zaujaly čtyři autory zmiňované studie natolik, že při svém vyhodnocování dat zašli ještě o něco dále a dospěli k obdobnému výsledku:

vysoký cholesterol není škodlivý a dokonce ti, kteří mají jeho hladinu sníženou, ve skutečnosti vykazují zvýšené riziko vzniku chronických chorob nebo úmrtí

„Souvislosti mezi úmrtností a hladinami cholesterolu v krvi v Japonsku jsou velmi překvapivé: úmrtnosti ubývá mezi lidmi s vyššími hladinami cholesterolu LDL a je to doloženo velkým množstvím japonských studií, prováděných mezi širokou populací,“ píší autoři v závěru své studie.

„Teorie, že čím nižší je hladina cholesterolu, tím lepší je tak v případě Japonců postavena úplně na hlavu - ve skutečnosti je přesný opak pravdou ... 

Na základě údajů z Japonska musíme nyní navrhnout nový směr v používání medikací proti cholesterolu, pokud chceme přispět k celkovému zlepšení zdraví populace: konkrétně je potřeba si uvědomit, že vyšší cholesterol nezvyšuje všeobecnou úmrtnost a v souvislosti s tímto poznáním je nutné změnit náš přístup k tomuto druhu léčiv.“

Originál: https://www.naturalnews.com/049918_high_cholesterol_nutrition_dietary_health.html

Proč je to překvapivě tak? Je to hlavně stravou:

Každá nemoc je způsobena narůstající jedovatostí lidského organismu.

Úžasný: MUDr. Henry Bieler

 

 

NEJPOPULÁRNĚJŠÍ ČLÁNKY

 

       NOVĚ PUBLIKOVANÉ ČLÁNKY

           ČERVEN 2024 - 24 článků

 

Nejlepší DIETY pro celkové zdra ví v roce 2024 - středomořská, DASH a MIND - U.S. News & World Report

  

100% REISHI - houba mládí a zdravé dlou h ověkosti - 3 unikátní, bezkonkurenční extrakty

31 důvodů proč se NENECHÁM OČKOVAT - izraelský rabín Chananya Weisman

Dr. Peter  McCullough: Jak přírodně DETOXIKOVAT tělo PO OČKOVÁNÍ mRNA vakcínou (protokol) - video

  Devastující efekt pro zdraví - glutaman sodný, aspartam a další excitotoxiny

Jak se přírodní cestou uzdravit z chronické Boreliózy, Chlamydiózy, EB virózy... únavového syndromu

CORDYCEPS - silná imunita a nárůst energie

Překyselené tělo: začátek vážné nemoci

ZVRÁCENÍ POSTUPU DIABETU 2. typu začíná u ignorování běžných doporučení, MUDr. Sarah Hallbergová - video

Protokol pro prevenci pro uzdravené klienty - Ing. Zdeněk Rozehnal

BOSWELIA serrata (kadidlo) - jeden z nejsilnějších přírodních léků Matky Země

Tibetská houba, tibetské krystaly a kombucha - darování, prodej

Léčte záněty a ne Cholesterol, MUDr. Marc Sircus

100% ČAGA ze Sibiře, nejvyšší množství účinných látek garantující Certifikát 

Mamografie způsobuje rakovinu prsu, MUDr. Ben Johnson, M.D., N.M.D., D.O.

Účinný lék na rakovinu plic na Kubě, proč ho mít nemůžeme? Leif Davenport

Artróza - kmenové buňky - Podvod!

Lékaři se sami uzdravili z Roztroušené sklerózy, prof. George Jelinek, dr. Terry Wahlsová

Jak se skutečně zdravě stravovat...

Proč průběžně a jak detoxikovat tělo

  PROTINÁDOROVÝ účinek extraktů z REISHI a CORIOLUSU na úrovni klinických studií

Žaloba na farmaceutické korporace, MUDr. Matthias Rath

Koloidní stříbro - účinné přírodní antibiotikum, hustoty koloidního stříbra, doporučené dávkování

 

  Odstranění rtuti, hliníku a dalších toxinů z těla, včetně p revence - MUDr. Dietrich Klinghardt

Zblblo již lidstvo natolik, že se nechá obelhat pohádkami o vražedném oxidu uhličitém?

Jak na Parkinsona? Glutathionem, Hericiem a odstraněním neurotoxinů Chlorellou

    Zkušenosti klientů s Úspěšnou léčbou především boreliózy, chlamydiózy, únavového syndromu...

 

Proč my máme potravinové alergie, přičemž je naši prarodiče neměli?

 

OVĚŘENÉ PŘÍRODNÍ PŘÍPRAVKY

Cílem správné medicíny je předcházení nemocí a prodloužení zdravé dlouhověkosti. Ideálem medicíny je odstranit mít potřebu lékaře.

MUDr. William J. Mayo

 

 

TŘI UNIKÁTNÍ EXTRAKTY

Z DUANWOOD RED REISHI

Za  účinné  se  z  Reishi  považují  pouze  kvalitně  provedené  a  čisté  extrakty,  které  mají  dobrou  biologickou  dostupnost  a  jsou  zbavené  nestravitelného  chitinu;  nelze  tedy  použít  pouhý  prášek  z  usušené  houby.

 

          EXTRAKT                 SPÓR

Nejsilnější extrakt z REISHI na českém trhu!!!100% spórový prášek z Duanwood Red Reishi!!!

 

TRITERPEN MAX

Extrakt s vysokým obsahem triterpenoidů. Více než 20 triterpenoidů%!

ZDE ROSTE NEJÚČINNĚJŠÍ REISHI

DUANWOOD RED REISHI

zdroj výše nejúčinnějších extraktů

Video z návštěvy Čechů u pěstitelů Duanwood Red Reishi v Číně, v horské oblasti Jiangshan

 

FAKTA O REISHI,

MYKOLOGIE, HISTORIE, PĚSTOVÁNÍ, ÚČINNÉ LÁTKY, JAK JE TO S JEJÍ KVALITOU?

 

 

 

 CORDYCEPS, EXTRA SILNÝ

NEJVYŠŠÍ GARANTOVANÉ MNOŽSTVÍ ÚČINNÝCH LÁTEK - CERTIFIKÁT COA

Nejsilnější Cordyceps na českém trhu!!!

CORDYCEPS - video

100% Sibiřská Čaga

ČAGA - video

HERICIUM - video

 

  BETAGLUKAN           HLÍVA

        extrakt               extrakt

Betaglucan MaxCellHlíva ústřičná

BETAGLUKAN - video

 

    KURKUMIN            AŠVAGANDA

        extrakt                    extrakt

Betaglucan MaxCellNejsilnější Ašvaganda na Českém trhu

ASHWAGANDHA - video

 

RDESNO             ANNONA

extrakt                  extrakt

Vysoce účinný extrakt z listů

 

ČAGA - video

Z ověřených dat vyplývá, že člověk, který covid prodělal, je třináckrát lépe chráněn, než člověk, který má dvě dávky vakcíny.

prof. Jiří Beran, 13.11.2021

prof. Jiří Beran, 15.11.2021

 

TEČKOVANÝ PŘÍBĚH

"NEVĚŘÍM UŽ BÍLÝM PLÁŠŤŮM, ALE LIDEM"

medicinský inženýr

JURAJ Orság


 

TEČKOVANÉ PŘÍBĚHY

dokument z 31. srpna 2022

Nadační fond Svědomí Národa

 

KUBEK 2009

 

DOKUMENT ČT 2

BYZNYS V BÍLÝCH PLÁŠTÍCH

DOKUMENT ČT 2

ŠKODLIVOST MOBILNÍCH SÍTÍ

             TEST

BARVOSLEPOSTI

 

 

ROK SI NIČÍME IMUNITU,

možná i proto je tolik nemocných, říká česká vědkyně, vedoucí týmu Centra buněčného a tkáňového inženýrství FN u sv. Anny...

doc. RNDr. Irena Koutná, Ph.D.

Aktualizovaný jmenný seznam s portovců zemřelých od 1.1.2021 do 31.12.2023 v souvislosti s "vakcinací" na covid

Ú MRTÍ - 1480

SRDEČNÍ ZÁSTAVY - 2107

   PATOLOG dr. Ryan Cole oprávněně VAROVAL

 

RENOMOVANÝ PATOLOG   dr. RYAN COLE - přednáška

ALARMUJÍCÍ EFEKT  covid (spike) injekcí (mRNA) na mozek, srdce, ledviny a ostatní orgány

  • Spousta lidí postrádá enzym, který rozkládá RNA
  • Naprosto porušujeme Norimberský kodex z roku 1947...

český dabing - 17:08

Lékařský summit, San Antonio, Texas, USA - 27.7.2021

 

AMERICA´S FRONTLINE DOCTORS

POSTAVIT SE NA ODPOR

 

FRONTLINE NEWS

 

 

ZAČNĚTE U SEBE

ZÁKLADEM ZDRAVÍ JE PREVENCE S NÁVRATEM K PŘÍRODĚ

Doporučuji:

každé ráno cca 30 minut před snídaní

vypít cca 4 dcl vlažné čisté pramenité vody s citrónem (můžete přidat až půl lžičky jedlé sody) a pro posílení imunity a energie můžete použít dvojitý extrakt (1-2 kapsle) z

  a nejdříve po 15 minutách:

případně nejen pro psychiku:

pro střevo kvalitní probiotika:

  • kysané zelí, které si sami jednoduše vyrobíte POUZE VY! Pozor na "BRUSELSKÉ" kysané zelí! S éčkama
 

 

VÁLEK U MORAVCE V OVM

10. dubna 2022

NEHORÁZNĚ LŽE

 

 

Fakta nepřestávají existovat tím, že se o nich nesmí hovořit. Pravda je dcerou času

 

SVĚT SE ZBLÁZNIL

Toto je novodobá reklama na co?

MUDr. Anastasia Maria Loupis: Tento model je v ohrožení života