Pití čaje z kombuchy může pomoci snížit hladinu cukru v krvi u lidí s diabetem 2. typu

Barbora Nová

Každodenní pití čaje z kombuchy může pomoci snížit hladinu cukru v krvi u lidí s diabetem 2. typu. Vyplývá to z nové studie zveřejněné 1. srpna 2023 v časopise Frontiers in Nutrition (1).

Vědci z Georgetown University's School of Health the University of Nebraska-Lincoln a MedStar Health uvádějí, že čtyřtýdenní pití fermentovaného čaje z kombuchy je spojeno s nižší hladinou cukru v krvi (nalačno) u lidí s diabetem 2. typu.

V tiskové zprávě uvádějí, že tato zjištění naznačují, že je třeba provést rozsáhlejší studie, které by potvrdily potenciální přínos pití  čake z kombuchy ke snížení hladiny cukru v krvi u lidí s diabetem 2. typu (2).

Co výsledky této studie ukazují o souvislosti mezi čajem z kombuchy a regulací hladiny cukru v krvi?

"Tato průlomová studie přináší první důkazy o potenciálu kombuchy snižovat hladinu cukru v krvi u osob s diabetem 2. typu, nicméně k potvrzení těchto výsledků a navázání na ně je nutný další výzkum," uvedla Kelsey Costa, MS, RDN, dietoložka zastupující Národní koalici pro zdravotní péči (NCHC).

"Myslím, že výsledky studie ukazují výrazné zlepšení hladin cukru v krvi nalačno u osob s diabetem 2. typu," říká Amy Kimb erlainová, RDN, CDCES, dietoložka, certifikovaná specialistka na péči a edukaci diabetiků a mediální zástupkyně Akademie.

Vědci se zabývali účinky, které mělo pití šálku čaje z kombuchy denně po dobu čtyř týdnů na hladinu cukru v krvi. Údaje prokázaly, že kombucha (čaj) snížila průměrnou hladinu glukózy v krvi nalačno ze 164 na 116 miligramů na decilitr, zatímco rozdíl po čtyřech týdnech s placebem nebyl statisticky významný.

Americká diabetologická asociace doporučuje, aby se hladina cukru v krvi před jídlem pohybovala mezi 80 a 130 miligramy na decilitr (3).

Studie se zúčastnilo celkem 12 osob a jednalo se o zkříženou studii, takže každá skupina dostávala po dobu čtyř týdnů jak placebo, tak čaj z kombuchy, a to vše za současného sledování hladiny. Autoři studie uvádějí, že mezi jednotlivými pokusy byla dvouměsíční pauza, aby se "vyplavily" případné biologické účinky nápojů.

Co je třeba vědět o prospěšnosti kvasinek a bakterií pro zdraví

Kelse Costa uvedla, že ačkoli tato pilotní studie byla malého rozsahu, její výsledky jsou slibné a odpovídají vědeckým poznatkům o funkčních vlastnostech a potenciálu složek kombuchy při snižování hladiny cukru v krvi.

Vědci zjistili, že kombucha se skládá především ze tří klíčových složek:

 • bakterie mléčného kvašení
 • bakterie kyseliny octové
 • kvasinky známé jako Dekkera

Některé druhy bakterií mléčného kvašení mají funkční vlastnosti, které pomáhají snižovat hladinu glukózy v krvi nalačno tím, že zabraňují vstřebávání glukózy v krvi po jídle ze střev (4).

Bylo také prokázáno, že kyselina octová, hlavní složka octa, zpomaluje vyprazdňování žaludku a snižuje hladinu glukózy nalačno u lidí s diabetem 2. typu. Toto zpožděné vstřebávání sacharidů umožňuje pozvolnější nárůst hladiny cukru v krvi po jídle.

Kvasinky Dekkera, ačkoli jsou studovány méně podrobně, pravděpodobně přispívají k příznivým účinkům kombuchy na metabolismus glukózy prostřednictvím fermentace a vedlejších produktů.

Obě odbornice upozorňují, že kombucha je obvykle nepasterizovaný výrobek a bakterie a kvasinky v ní obsažené ji mohou za určitých okolností činit nevhodnou pro těhotné ženy  a osoby s oslabeným imunitním systémem.

Jak mohou probiotika a antioxidanty obsažené v čaji z kombuchy ovlivnit zdraví

Kombucha nabízí řadu zdravotních výhod, které z ní činí prospěšný doplněk stravy, zejména pro ty, kteří se snaží zlepšit kontrolu hladiny cukru v krvi.

Jednou z předpokládaných výhod kombuchy je, že čaj z kombuchy obsahuje probiotika. I když zatím neexistují důkazy, které by probiotické účinky kombuchy prokazovaly, obsahuje několik druhů bakterií mléčného kvašení, které by zase mohly mít probiotickou funkci."

Přehled výzkumu naznačuje, že probiotika mohou hrát roli v (5):

 • snížení hladiny glukózy v krvi nalačno
 • zlepšení lipidů a krevního tlaku (snížení těchto kardiovaskulárních rizikových faktorů u lidí s diabetem 2. typu).
 • regulaci hladiny glukózy v krvi, protože pomáhá snižovat inzulinovou rezistenci

Kromě probiotik obsahuje kombucha také polyfenoly neboli antioxidanty, které mohou pomáhat chránit před různými nemocemi.

Čaj z kombuchy je také bohatým zdrojem antioxidantů zvaných flavonoidy, zejména ta, který se vyrábí ze zelených a červených druhů čaje.

Zařazení čaje z kombuchy do běžného jídelníčku může také pomoci podpořit antioxidační reakci organismu, což je důležité zejména v období zvýšeného psychického a fyzického stresu.

Jaký čaj z kombuchy je nejlepší pro snížení hladiny cukru v krvi?

Je důležité si uvědomit, že ne všechny čaje z kombuchy jsou vytvořeny stejným způsobem.

Kombuchu použitou ve studii vyrobila a darovala společnost Craft Kombucha, komerční výrobce z oblasti Washingtonu, DC. Byla přejmenována na Brindle Boxer Kombucha. Žádný z autorů studie nemá se společností Craft Kombucha žádné finanční vazby.

"Různé studie různých značek čaje z kombuchy od různých výrobců odhalují mírně odlišné mikrobiální směsi a množství," uvedl doktor Robert Hutkins z University of Nebraska-Lincoln a hlavní autor studie. "Hlavní bakterie a kvasinky jsou však vysoce reprodukovatelné a pravděpodobně funkčně podobné mezi jednotlivými značkami a šaržemi, což bylo pro naši studii uklidňující."

Amy Kimberlainová k tomu uvedla, že vzhledem k tomu, že existuje mnoho různých značek nebo výrobců čaje z kombuchy, bylo by důležité konkrétněji prozkoumat, zda tyto výhody byly pozorovány u kombuchy ze zeleného čaje oproti kombuchě z černého čaje, spolu s množstvím přidaného cukru (protože ten se používá k fermentaci čaje, ale přesto by mohl hrát roli v hladině cukru v krvi, pokud je k výrobě kombuchy použito nadměrné množství cukru anebo šťávy).

Proto je nejlepší vybírat čaj z kombuchy v tmavých lahvích, protože blokují světlo a světlo může poškodit prospěšné sloučeniny v čaji z kombuchy.

A přestože je výroba kombuchy doma technicky možná, Kelsey Costa doporučuje, aby pro zabránění kontaminace byla zásadní správná sanitace a používání ingrediencí.

Pozor, některé čaje z kombuchy mohou obsahovat přidané cukry

Při výběru čaje z kombuchy čtěte etiketu a volte varianty s nižším obsahem cukru a kalorií.

Je důležité věnovat pozornost přidanému cukru, protože některé značky mají více přidaného cukru než jiné a bylo prokázáno, že přidaný cukr přispívá k obezitě, ztučnění jater, srdečním chorobám a zvyšuje hladinu cukru v krvi (6).

Podle American Heart Association je maximální množství přidaného cukru, které lze denně zkonzumovat, 36 gramů (9 čajových lžiček) pro muže a 25 gramů (6 čajových lžiček) pro ženy (7).

Závěr

Nová malá studie ukazuje, že každodenní pití čaje z kombuchy může pomoci snížit hladinu cukru v krvi u lidí, kteří žijí s cukrovkou 2. typu.

Po vypití šálku čaje z kombuchy denně po dobu čtyř týdnů se průměrná hladina glukózy v krvi nalačno u účastníků studie snížila ze 164 na 116 miligramů na decilitr.

Předchozí výzkumy potvrzují, že pití čaje z kombuchy může mít pro lidi žijící s cukrovkou 2. typu další zdravotní přínosy, včetně snížení kardiovaskulárních rizik a inzulinové rezistence.

KOMBUCHA NÁSADA

KOMBUCHA EXTRAKT 30:1

Kombucha - dárek přírody

Běžně se můžeme dočíst, že kombuchová kultura je houba, ale není tomu tak. Jedná se totiž o symbiózu několika druhů kvasinek rodu Saccharomyces (hlavně tzv. Schizosaccharomyces) a octových bakterií. Každá kultura má zákonitě trochu jiné složení, které se mění s podmínkami v jakých je pěstována. Kolonii jako takovou tvoří celulóza vytvořená octovými bakteriemi. Životnost kombuchové kultury je zpravidla maximálně půl roku.

Kombucha, jejíž původ je pravděpodobně v Kargasoku, kde žije mnoho dlouhověkých lidí se k nám dostala z Japonska již před první světovou válkou. Již tehdy byly kolem jejích léčivých účinků prováděny rozsáhlé výzkumy. Během druhé světové války kultura kombuchy u nás zanikla a objevila se opět díky snahám o renezanci přírodních léčiv.

V příručkách se nachází  ještě mnoho dalších názvů této kultury. Střízlivě zní "čajová houba", která je používána v dálně východních zemích od Ruska po Japonsko po staletí, jako pravý přírodní všelék. Každopádně kombucha představuje prostředek, který zlepšuje stav trpících a působí jako ochranný prostředek proti různým nemocem a proti ztrátě vitality. Aromatický nápoj připravený z kombuchy většinou z černého čaje obsahuje ve svém hotovém stavu po několikadenním kvašení celou řadu velmi cenných biologických látek.

Výhodou u všech terapií s kombuchou je, že její užívání nemá žádné vedlejší účinky, které by ve vlastním slova smyslu biologicky působily.

Jak dalece jde o biologické účinky ukazují bioelektronická vyšetření s kombuchou, které provedl doktor a biolog Wiesner. Také biofyzik Popp už dříve ukázal, že zdravé buňky vykazují určité biofotonové záření. Zmíněný lékař a biolog pak také při svých vyšetřeních stanovil, že mnohé léčivé rostliny a houby vykazují stejné záření jako zdravé lidské buňky. Bioelektronické testy u těchto vyšetření prokázaly, ža podávání produktů z kombuchy vede k okamžitému zlepšení regulační schopnosti celého organismu. Tyto výsledky také potvrzují, že se účinnost kombuchy opírá o více než pouhé biochemické procesy. Při těchto procesech mohou být pomocí testů zjištěny zajímavé výsledky vyšetřením krve u pacientů s rakovinou. Jedná se o elektronické biorezonanční testy. Při nich se ukázalo, že při testování biologických terapeutik s přidáním preparátů z kombuchy bylo zaregistrováno nápadné zesílení účinků na vyvolané terapeutikum. Také u lidí, kteří byli po jaderné havárii v Černobylu ozářeni se po podání kombuchového nápoje dostavilo snížení měřených hodnot ozáření.

Léčivá síla kombuchy

Dr. Rudolf Sklenář se zasloužil o rozvoj účinné biologické rakovinné terapie, při které kombucha hraje podstatnou roli. Denní lékařská praxe a jeho intenzivní bádání po mnoho let pomohly dr. Sklenářovi získat bohaté praktické poznatky a výsledky ohledně tohoto přírodního léčivého prostředku.

První veřejnou zmínku o svých lékařských poznatcích přinesl ohledně "čajové houby" již v roce 1964. "Houba" je nejen cenným biologickým terapeutikem při rakovinových onemocněních, ale má léčivé účinky také u jiných onemocněních látkové výměny.

Lékař, Dr.Rudolf Sklenar z Lichtenštejnska z Oberhessenu napsal v roce 1964 v periodiku "Experiental Healing Science" o své metodě diagnostiky a o léčebných úspěších: "Vynikající přírodní léčivý prostředek je houbový nápoj nazývaný kombucha, který se ze všech pohledů chová jako detoxikační látka a který rozkládá mikroorganismy právě tak jako cholesterol." Dr. Sklenar vyvinul biologickou metodu léčení rakoviny ve které kombucha, právě tak jako jiné biologické léky jako např. Coli-preparát, zabírají důležité místo při zklidnění žaludeční flóry.

V malé 8 stránkové publikaci nazvané "Diagnóza rakoviny založená na krvi a její léčení, před rakovinném stavu a na jiných metabolických nemocích pomocí kombuchy a Coli-preparátu", Dr. Sklenar píše, že vitamíny, kyselina mléčná a kyselina glukoronová mají velmi kladný vliv. "Tyto látky ničí zdraví škodlivé mikroorganismy (viry, bakterie, houby) a rozkládají je na méně škodlivé látky (kyselinu močovou, cholesterol apod.)". Působení kombuchy lze nazvat jako "vynikající detoxikační látka mající kladný dopad na organismus". Kombucha má navíc "pozoruhodný posilňující vliv na systém žláz a podporuje metabolismus."

Dr. Sklenar napsal, že byl schopen pomocí houbového čaje úspěšně léčit: dnu, revma, arteriosklerózu, artritidu, zácpu, impotenci, celkové vyčerpání, obezitu, furunkolozu, ledvinové kameny, cholesterol, rakovinu, zvláště v jejím ranném stádiu, apod.

Kombucha - hodnotný dárek přírody

Nápoj je získáván kontrolovaným kvasným procesem. Podle staré tradice jsou kultury houby přidávany do čajového nálevu a pomocí cukru přivedeny ke kvašení. Kombucha však nekvasí do lihového stavu, ale při kvašení vylučuje do nápoje řadu cenných vitamínů a různé aminokyseliny a párové kyseliny. U těchto kultur se jedná o symbiozu Saccharomyces lidwigii a Saccharomyces apiculatur, Bacterium xylium, Bacterium sylinoides, Bakterium glukonicum, Schizosacharomyces pombe, Acetobacter ketogenum, Torula-druhy, Pichia fermontas pombe, mimo jiných kvasnic. Tyto prvky vyrábějí prostřednictvím kvašení četné rozličné produkty látkové výměny, které přecházejí do nápoje. Mezi nimi jde především o gluconovou, glucurunovou kyselinu, mléčnou kyselinu, kyselinu octovou, stopy kyseliny vinné, dále organické kyseliny, fermenty a některé důležité vitamíny. Kyselina uhličitá dává nápoji jeho osvěžující charakter a je proto lidmi popisován jako pravý "hasič žízně". aromatické látky, které vznikají látkovou výměnou, vytvářejí tak typické aróma kombuchového nápoje. Tímto způsobem zůstává kvasící proces čistý a průhledný. Nápoj nepotřebuje žádné přídavné látky a ve svém přírodním stavu zůstává svým mnohostranným účinkem a léčivou sílou nenapodobitelným kompositem pro lidstvo.

Rozvojem chemie a moderní výrobou léčiv byla postižena kombucha stejným osudem jako náš heřmánek, třezalka, bezinky a jiné léčivé bylinky. V poslední době, kdy se lékařská praxe začíná opět zajímat o přírodní léčiva, dochází k renezanci i léčebných procedur kombuchou.

Kombucha - přírodní síly, které se nechají pít

Z obsažených látek je třeba se zvláště zmínit o kyselině glucuronové, která působí jako výtečná látka na odstranění jedů z organismu. Pomáhá proto také tělu zbavit se nikotinových zplodin z kouření a i při paralizaci neblahého vlivu životního prostředí na lidský organismus. Je proto pro lidské tělo tak důležitá, že jako párová kyselina je nápomocna spojení produktů látkové výměny, jakož i tělu cizích substancí (léky a jedy) a tak přispívá k odjedování. Kromě toho je ve vázané formě stavebním prvkem, tak významných polysacharidů jako hyalurunové kyseliny - hlavní substance tkání - oddaluje projevy stárnutí, chondroitinsulfátů - hlavní substance chrupavek, mukoitinsulfátů - stavební prvek žaludeční sliznice a sklivce v oku a heparidů. Proto kombucha příznivě ovlivňuje též onemocnění kostí, kůže, zlepšuje vidění, brzdí kornatění cév, odstraňuje nervozitu a výrazně posiluje celý žlázový systém organismu a výměny látkové.

Dále se v nápoji nachází kyselina mléčná a proto vykazuje silné brzdící účinky proti řadě baktérií, především proti střevním. Kombucha má tudíž i antibiotické vlastnosti. Pozoruhodné jsou výsledky výzkumu tří francouzských imunologů M.J.Bastide, M.Bastide a H.Hadibi, kterým se podařilo stimulovat imunologické síly proti infekčním nemocem prostřednoctvím kvasících zárodků Pichia enzymů.

Nemoci, které byly kombuchou úspěšně léčeny

Kombucha sestává z bílé asi 5 mm silné elastické hmoty - lesknoucí se membrány houbového pletiva, baktérií a kvasinek. Tato "houba" vytváří 25% glucoronové kyseliny, jejímž působením se vysvětluje odstraňování škodlivin z těla. Dochází ke zničení mikroorganismů a rozpouštění škvarků. Je výborným prostředkem pro lidi, kteří mají problémy s látkovou výměnou. Úspěšně byla použita při léčení rakoviny, především jejích předstádií, dně, artritis, reumatu, arterosklerózy, impotenci, otylosti, ledvinových zánětech a zánětech močových cest, hemeroidech, chronických zácpách, blíže nespecikovaných výtocích, poinfarktových stavech, chronických onemocnění jater, žlučníku, akné, různých ekzémů a řadě dalších zejména zánětlivých onemocnění.

Nasazení terapie při rakovině

Z biologie je známo, že nízké baktérie, žijící v alkalickém prostředí a formy hub všech druhů žijících v kyselém prostředí se při svém vývoji navzájem poškozují a brání růstu. Záleží proto na prostředí uvnitř orgnaismu. Stejně jako mnoho ostatních lékařů i dr.Sklenář pozoroval, že každému chronickému onemocnění v jeho konečné formě, tak i rakovině, předchází všeobecné onemocnění organismu, jehož výsledkem je v prvé řadě onemocnění látkové výměny. Pokračující otrava a vytváření zbytků v těle vytvoří potom prostředí pro rozvoj původce choroby. Jak známo každý nemocný rakovinou má nemocná střeva. Alternativní medicína již dávno preferuje větu "Smrt sedí ve střevech" - zde se má tvořit 60% imunity. Rakovina se proto nechá účinně ovivnit přes střevní baktérie. Fiziologické kořeny baktérií nejsou původci, ale naopak důležitými funkčními nositeli látkové výměny a obrannými předchůdci imunosystému. Tak mohl být také prokázán antikarcinogenní vitamín K2. Zde byly také objeveny dvě skupiny enzymů. Jeden enzym byl zcela neúčinný, druhý se proti tomu prosazoval neobyčejně silnou účinností. Tento vykazoval jednu z nejsilnějších protinádorových aktivit, které byly pozorovány.

U rakoviny houba proti houbě

K životu nutné sanaci střev u nemocných rakovinou prostřednictvím colipreparátů přistupuje radikální terapeutický účinek "houby" kombuchy. Německý lékař dr.Kohler docílil překvapivých účinků s glucuronovou kyselinou, která je obsažena v nápoji z kombuchy - u klinicky již odepsaných pacientů s rakovinou. Zveřejnil o tom článek v časopise "Lékařská praxe" č. 24/81.

Výsledky poznatků dr.Kohlera byly v časopise formulovány takto:

 • žádné další metastázy
 • zastavení poklesu váhy, dokonce mírné přibrání na váze
 • zlepšení celkového stavu
 • žádné upoutání a lůžko
 • zvýšený zájem pacientů o okolní dění
 • omezená spotřeba tišících prostředků
 • potlačení dráždění ke kašli

Celou houbu, nejen některé z jejích látek nasazoval i dr.Sklenář k nápojům a preparátům jako protirakovinnou terapii u lidí. Tato terapie zahrnovala i prevenci.

Výroba kombuchového nápoje

Když jsem si rozmnožili zárodek houby tak, že již můžeme používat třílitrové nádoby, uvaříme obvyklým způsobem čaj a po schlazení asi na 37°C jej nalijeme do kameninové nebo skleněné nádoby. Přidáme asi 2 dcl hotového kombuchového nápoje a nakonec vložíme opláchnutou houbu. Do nádoby nedáme více než 2 litry čaje. Nemusíme také již dávat tolik cukru, jako když jsme houbu množili. Nejvhodnější je 8,5 dkg cukru na litr čaje. Čím více dáme cukru, tím je nápoj kyselejší.

Někteří lidé, kteří nesnášejí běžný černý čaj, mohou použít čaj bylinkový, nebo slabý odvar černé kávy. Nevhodný je zelený čaj nebo uměle aromatizovaný. Houbu můžeme použít opakovaně 3-4x, protože starší houba tmavne, ale hlavně nápoj z ní vyrobený již není tak chutný, postrádá charakteristickou vůni a perlivost. Stará houba je náchylnější k plesnivění. K běžnému užívání nápoje jednou osobou, postačí vyrábět jej ve třech sklenicích. Proto si necháme pouze tři nově vzniklé houby, ostatních se zbavujeme. Houbu nelze skladovat.

Co se týče množství vypitého nápoje za den, doporučuje se 1/3 - 2/3 litru, a to nejlépe po 1-2 dl ráno na lačno, před či po obědě a nějakou dobu před spaním (ráno organismus potřebné látky dobře vstřebá a v poledne a večer organické kyseliny pomohou při trávení). Samozřejmě je možné vypít denně i větší množství nápoje, zvláště při horším zdravotním stavu. Vždy však mějte na paměti, že všeho se má užívat s mírou. Aby bylo dosaženo blahodárného účinku na zdraví, je třeba užívat nápoj dlouhodobě. Někdy se pozitivní účinky dostaví po krátké době, jindy až po několika měsících či dokonce po roce, záleží na druhu onemocnění a organismu toho kterého člověka.

Cukr nelze nahradit umělým sladidlem. Proto pro silné diabetiky není kombuchový nápoj vhodný. Diabetik musí počítat s tím, že když vypije 2 dcl kombuchového nápoje, je to totéž jako by zkonzumoval 1,7 dkg cukru a podle toho musí upravit svůj jídelníček. Pro diabetiky je proto vhodnější nechat kombuchový nápoj místo 10 dnů kvasit 3 - 4 týdny. Takto získaný nápoj je však hodně kyselý a nedá se pít, proto se užívá po 2 - 3 lžících ve sklenici vody. V každém případě je nutné se radit s ošetřujícím lékařem.

Nejčastější příčiny plesnivění houby

Několik dnů po založení kombuchového nápoje se počne na hladině čaje tvořit tenký šedý škraloupek. Není to plíseň - je to nově se tvořící houba. Plíseň na houbě je vždy zelená a po plísni výrazně páchne. Nikdy se nesnažíme houbu omývat a houbu znovu používat. Není-li houba v zakouřeném prostředí, může být příčina plesnivění nízká teplota prostředí. Bývá to po nikotínu nejčastější důvod. Nápoj vzniká kvasným procesem a proto potřebuje bezpodmínečně i teplo. Teplota nesmí klesnout pod 22°C. Nejvhodnější teplota je 26 - 36 °C.

Další příčinou špatného kvašení a následně plesnivění může být i příliš chlórovaná voda. V takovém případě vodu převaříme a necháme 24 hodin odstát, než z ní připravíme čaj pro kombuchový nápoj.

Nabídka kombuchy 

ZDE

Jedině ochranná známka "Superionherbs" garantuje množství účinných látek v níže uvedených extraktech a samozřejmě u každé šarže.

Reishi extrakt, Reishi spór a Reishi Triterpen Max

Reishi extrakt, Reishi spór a Reishi Triterpen Max
Reishi (čínsky Ling Zhi) a její užívání, uvádějí staré čínské spisy z doby už před více než 2 400 lety. Tato vzácná houba je také nazývaná latinsky Ganoderma lucidum, v překladu "božská houba...

Cordyceps sinensis

Cordyceps sinensis
Cordyceps je velice specifická cizopasná houba, která roste od nepaměti pouze v horských oblastech Číny a Tibetu. Pro své specifické účinky je v čínské medicíně především Cordyceps sinensis používán...

Sibiřská Čaga

Sibiřská Čaga
Čaga, dřevokazná houba se živí šťávami stromů, především z břízy, jilmu, jeřabiny, jasanu, ale nejvyšší léčivé účinky má houba Čaga rostoucí na břízách. Ideální sběr je na podzim a na jaře, kdy má...

Hericium erinaceus

Hericium erinaceus
Hericium je poměrně vzácná houba, která svým tvarem připomíná mořský korál. Roste paraziticky především na tvrdém dřevě dubů a buků, přičemž roste zejména v jihovýchodní Asii. Na našem území ji...

Coriolus versicolor (Outkovka pestrá)

Coriolus versicolor (Outkovka pestrá)
- na konci stránky: "Klinické studie s Coriolusem u onkologických pacientů" Coriolus versicolor nebo-li čínsky YunzhiYunzhi je druhem dřevokazné houby, která je již celá staletí využívá v tradiční...

Shiitake

Shiitake
Shiitake (lat. Lentinus edodes), česky Houževnatec jedlý je uznávaný přírodní prostředek jako Reishi, Cordyceps, Hericium a Sibiřská Čaga. Jejími hlavními aktivními komponenty jsou polysacharidy...

Hlíva ústřičná

Hlíva ústřičná
V posledních desetiletích se základní výzkum věnuje daleko podrobněji než kdykoli jindy komlexnějšímu složení a biologickým účinkům hlívy ústřičné a jejím jednotlivým složkám. Na základě výsledků...

Agaricus

Agaricus
Agaricus blazei Murill, česky žampion brazilský Agaricus blazei Murrill je jedlá brazilská houba s nízkým obsahem kalorií a velkým množství živin. Pochází z malé brazilské vesnice jménem Piedade...

BetaGlukan Maxcell (s Resveratrolem a Acerolou)

BetaGlukan Maxcell (s Resveratrolem a Acerolou)
Beta glukany 1,3/1,6D jsou přírodní polysacharidy nacházející se také v buněčných stěnách kvasinek rodu Saccharomyces cerevisiae a všech medicinálních hub. Obsažené beta-glukany jsou získávány...

C-Max komplex (Camu camu s quercetinem)

C-Max komplex (Camu camu s quercetinem)
Synergická kombinace extraktu z plodů ze stromu Camu Camu a quercetinu s maximální vstřebatelností vitamínu C. Camu Camu Camu Camu je nízký malý strom rostoucí divoce podél řek v oblastech...

Ashwagandha

Ashwagandha
(Ashwagandhá – witánie snodárná – witánie uspávající – Withania somnifera) je polokeř, který dorůstá do výšky 1 - 1,5 metru. Původem je ze severozápadní Indie. Roste také v severní Africe a na...

Kurkumin (fytosomální extrakt), italský patent

Kurkumin (fytosomální extrakt), italský patent
10 prokázaných zdravotních přínosů kurkuminu Koření známé jako kurkuma je možná nejúčinnějším existujícím doplňkem stravy. Mnoho kvalitních studií ukazuje, že kurkuma má zásadní přínosy pro vaše...

Rdesno mnohokvěté - He shou wu

Rdesno mnohokvěté - He shou wu
Che-šou-wu (He Shou Wu) je v asijské bylinné medicíně jednou z nejpopulárnějších a nejvíce ceněných posilujících bylin. He-šou-wu je zpracovaná kořenová hlíza rostliny Polygonum multiflorum (rdesno...

Graviola - Annona

Graviola - Annona
Extrakt z listí ze stromu Graviola - přirozený zabiják rakovinových buněk – 10.000 krát silnější než chemoterapie A proč to nevíme? Je to proto, protože určité velké korporace chtějí dostat zpět...

Maca

Maca
Maca, přezdívaná jako peruánský ženšen nebo peruánská viagra roste v jihoamerických Andách, vyskytuje se ve výškách kolem 4000 metrů n.m. a odolává až mrazům -20°C, stejně jako žáru slunce. Vzhledem...

Chitomax

Chitomax
Princip působení Chitomaxu: Je známo, že viskózní vláknina a zejména chitosan působí na metabolismus tuků, snižuje vstřebávání cholesterolu ze stravy a váže se na žlučové kyseliny, a tím snižuje...

Fenuprim

Fenuprim
chitomax + bylinky + kyselina alfalipoová FENUPRIM – jedinečná kombinace pěti přírodních látek, synergicky působících, která vám může pomoci při formování vaší postavy. Pro většinu lidí jsou právě...

Dračí krev

Dračí krev
Dračí krev – Dragons blood Když se v amazonské džungli někdo poraní, škrábne nebo je pokousán hmyzem, někdy můžete vidět jak mačetou sekne do jednoho druhu stromu a temně rudou pryskyřici si kápne do...

Danshen Q10 cardio

Danshen Q10 cardio
Danshen Q10 cardio Synergická kombinace extraktů a mikroživin pro normální funkci srdce. Kombinace extraktu z kořene Danshen, koenzymu Q10, vitamínu E a thiaminu je synergická kombinace – působení...

Šafrán

Šafrán
Saffron – Brain and Neuro balancer Přírodní doplněk stravy určený ke zmírnění stresu, zlepšení nálady a zvýšení pocitu pohody. Obsahuje unikátní synergicky působící kombinaci patentovaného extraktu...

Ostropestřec mariánský (fytosomální extrakt), italský patent

Ostropestřec mariánský (fytosomální extrakt), italský patent
Silybin Phytosome® – silibinin s vysokou vstřebatelností - novinka na ochranu a regeneraci jater Jaterní buňky odstraňují mj. z krve trávicího ústrojí baktérie, viry a jiné patogeny. Zdravá játra do...

Boswellia (fytosomální extrakt), italský patent

Boswellia (fytosomální extrakt), italský patent
Boswellia Phytosome® - novinka s vysokou vstřebatelností, s protizánětlivým a protibolestivým účinkem Boswellia serrata, česky kadidlovník pilovitý je středně velký strom z čeledi březulovitých. Jeho...

S-Acetyl-L-Glutathion

S-Acetyl-L-Glutathion
Glutathion je nejsilnější antioxidant, který vytváří tělo, přičemž S-acetyl-L-Glutathion je nejpokročilejší formou biologicky dostupného glutathionu. Jeho účinnost se rovná nitrožilnímu podávání...

NMN (nikotinamid mononukleotid)

NMN (nikotinamid mononukleotid)
Pokud vás zajímají inovace v oblasti stárnutí a dlouhověkosti, možná jste slyšeli o NMN, což je zkratka pro nikotinamid mononukleotid. Je to molekula, kterou vaše tělo vytváří přirozeně, ale někteří...

Supík - sirup pro DĚTI na podporu imunity - unikátní složení

Supík - sirup pro DĚTI na podporu imunity - unikátní složení
Unikátní kombinace vysoce kvalitních extraktů z hub a rostlin, doplněná o betaglukan vysoké čistoty (nad 80%) a vitamíny na podporu imunity. Devět složek synergicky spojených v blahodárný komplex na...

4x Instantní káva i s extrakty z hub Čaga, Cordyceps a Hericium

4x Instantní káva i s extrakty z hub Čaga, Cordyceps a Hericium
  KOHI-FOCUS SLOŽENÍ: Instantní káva 76,4 % (100% káva Arabica), Ashwagandha extrakt 10 %, Chaga extrakt 8 %, Tulsi extrakt 5 %, Sibiřský ženšen extrakt 0,5 % 100% Arabika, zklidňující...

Každá nemoc je způsobena narůstající jedovatostí lidského organismu.

Úžasný: MUDr. Henry Bieler

 

 

NEJPOPULÁRNĚJŠÍ STRÁNKY

 

       NOVĚ PUBLIKOVANÉ ČLÁNKY

         ČERVENEC 2024 - 16 článků

 

Zkušenosti klientů s Úspěšnou léčbou především boreliózy, chlamydiózy, únavového syndromu...

 

Nejlepší DIETY pro celkové zdra ví v roce 2024 - středomořská, DASH a MIND - U.S. News & World Report

  

100% REISHI - houba mládí a zdravé dlou h ověkosti - 3 unikátní, bezkonkurenční extrakty

31 důvodů proč se NENECHÁM OČKOVAT - izraelský rabín Chananya Weisman

Dr. Peter  McCullough: Jak přírodně DETOXIKOVAT tělo PO OČKOVÁNÍ mRNA vakcínou (protokol) - video

  Devastující efekt pro zdraví - glutaman sodný, aspartam a další excitotoxiny

Jak se přírodní cestou uzdravit z chronické Boreliózy, Chlamydiózy, EB virózy... únavového syndromu

CORDYCEPS - silná imunita a nárůst energie

Překyselené tělo: začátek vážné nemoci

ZVRÁCENÍ POSTUPU DIABETU 2. typu začíná u ignorování běžných doporučení, MUDr. Sarah Hallbergová - video

Protokol pro prevenci pro uzdravené klienty - Ing. Zdeněk Rozehnal

BOSWELIA serrata (kadidlo) - jeden z nejsilnějších přírodních léků Matky Země

Tibetská houba, tibetské krystaly a kombucha - darování, prodej

Léčte záněty a ne Cholesterol, MUDr. Marc Sircus

100% ČAGA ze Sibiře, nejvyšší množství účinných látek garantující Certifikát 

Mamografie způsobuje rakovinu prsu, MUDr. Ben Johnson, M.D., N.M.D., D.O.

Účinný lék na rakovinu plic na Kubě, proč ho mít nemůžeme? Leif Davenport

Artróza - kmenové buňky - Podvod!

Lékaři se sami uzdravili z Roztroušené sklerózy, prof. George Jelinek, dr. Terry Wahlsová

Jak se skutečně zdravě stravovat...

Proč průběžně a jak detoxikovat tělo

  PROTINÁDOROVÝ účinek extraktů z REISHI a CORIOLUSU na úrovni klinických studií

Žaloba na farmaceutické korporace, MUDr. Matthias Rath

Koloidní stříbro - účinné přírodní antibiotikum, hustoty koloidního stříbra, doporučené dávkování

 

  Odstranění rtuti, hliníku a dalších toxinů z těla, včetně p revence - MUDr. Dietrich Klinghardt

Zblblo již lidstvo natolik, že se nechá obelhat pohádkami o vražedném oxidu uhličitém?

Jak na Parkinsona? Glutathionem, Hericiem a odstraněním neurotoxinů Chlorellou

Proč my máme potravinové alergie, přičemž je naši prarodiče neměli?

 

OVĚŘENÉ PŘÍRODNÍ PŘÍPRAVKY

Cílem správné medicíny je předcházení nemocí a prodloužení zdravé dlouhověkosti. Ideálem medicíny je odstranit mít potřebu lékaře.

MUDr. William J. Mayo

 

 

TŘI UNIKÁTNÍ EXTRAKTY

Z DUANWOOD RED REISHI

Za  účinné  se  z  Reishi  považují  pouze  kvalitně  provedené  a  čisté  extrakty,  které  mají  dobrou  biologickou  dostupnost  a  jsou  zbavené  nestravitelného  chitinu;  nelze  tedy  použít  pouhý  prášek  z  usušené  houby.

 

          EXTRAKT                 SPÓR

Nejsilnější extrakt z REISHI na českém trhu!!!100% spórový prášek z Duanwood Red Reishi!!!

 

TRITERPEN MAX

Extrakt s vysokým obsahem triterpenoidů. Více než 20 triterpenoidů%!

ZDE ROSTE NEJÚČINNĚJŠÍ REISHI

DUANWOOD RED REISHI

zdroj výše nejúčinnějších extraktů

Video z návštěvy Čechů u pěstitelů Duanwood Red Reishi v Číně, v horské oblasti Jiangshan

 

FAKTA O REISHI,

MYKOLOGIE, HISTORIE, PĚSTOVÁNÍ, ÚČINNÉ LÁTKY, JAK JE TO S JEJÍ KVALITOU?

 

 

 

 CORDYCEPS, EXTRA SILNÝ

NEJVYŠŠÍ GARANTOVANÉ MNOŽSTVÍ ÚČINNÝCH LÁTEK - CERTIFIKÁT COA

Nejsilnější Cordyceps na českém trhu!!!

CORDYCEPS - video

100% Sibiřská Čaga

ČAGA - video

HERICIUM - video

 

  BETAGLUKAN           HLÍVA

        extrakt               extrakt

Betaglucan MaxCellHlíva ústřičná

BETAGLUKAN - video

 

    KURKUMIN            AŠVAGANDA

        extrakt                    extrakt

Betaglucan MaxCellNejsilnější Ašvaganda na Českém trhu

ASHWAGANDHA - video

 

RDESNO             ANNONA

extrakt                  extrakt

Vysoce účinný extrakt z listů

 

ČAGA - video

Z ověřených dat vyplývá, že člověk, který covid prodělal, je třináckrát lépe chráněn, než člověk, který má dvě dávky vakcíny.

prof. Jiří Beran, 13.11.2021

prof. Jiří Beran, 15.11.2021

 

TEČKOVANÝ PŘÍBĚH

"NEVĚŘÍM UŽ BÍLÝM PLÁŠŤŮM, ALE LIDEM"

medicinský inženýr

JURAJ Orság


 

TEČKOVANÉ PŘÍBĚHY

dokument z 31. srpna 2022

Nadační fond Svědomí Národa

 

KUBEK 2009

 

DOKUMENT ČT 2

BYZNYS V BÍLÝCH PLÁŠTÍCH

DOKUMENT ČT 2

ŠKODLIVOST MOBILNÍCH SÍTÍ

             TEST

BARVOSLEPOSTI

 

 

ROK SI NIČÍME IMUNITU,

možná i proto je tolik nemocných, říká česká vědkyně, vedoucí týmu Centra buněčného a tkáňového inženýrství FN u sv. Anny...

doc. RNDr. Irena Koutná, Ph.D.

Aktualizovaný jmenný seznam s portovců zemřelých od 1.1.2021 do 31.12.2023 v souvislosti s "vakcinací" na covid

Ú MRTÍ - 1480

SRDEČNÍ ZÁSTAVY - 2107

   PATOLOG dr. Ryan Cole oprávněně VAROVAL

 

RENOMOVANÝ PATOLOG   dr. RYAN COLE - přednáška

ALARMUJÍCÍ EFEKT  covid (spike) injekcí (mRNA) na mozek, srdce, ledviny a ostatní orgány

 • Spousta lidí postrádá enzym, který rozkládá RNA
 • Naprosto porušujeme Norimberský kodex z roku 1947...

český dabing - 17:08

Lékařský summit, San Antonio, Texas, USA - 27.7.2021

 

AMERICA´S FRONTLINE DOCTORS

POSTAVIT SE NA ODPOR

 

FRONTLINE NEWS

 

 

ZAČNĚTE U SEBE

ZÁKLADEM ZDRAVÍ JE PREVENCE S NÁVRATEM K PŘÍRODĚ

Doporučuji:

každé ráno cca 30 minut před snídaní

vypít cca 4 dcl vlažné čisté pramenité vody s citrónem (můžete přidat až půl lžičky jedlé sody) a pro posílení imunity a energie můžete použít dvojitý extrakt (1-2 kapsle) z

  a nejdříve po 15 minutách:

případně nejen pro psychiku:

pro střevo kvalitní probiotika:

 • kysané zelí, které si sami jednoduše vyrobíte POUZE VY! Pozor na "BRUSELSKÉ" kysané zelí! S éčkama
 

 

VÁLEK U MORAVCE V OVM

10. dubna 2022

NEHORÁZNĚ LŽE

 

 

Fakta nepřestávají existovat tím, že se o nich nesmí hovořit. Pravda je dcerou času

 

SVĚT SE ZBLÁZNIL

Toto je novodobá reklama na co?

MUDr. Anastasia Maria Loupis: Tento model je v ohrožení života