Proč selhává léčba lymské boreliózy

James L. Schaller, MD, MAR, PA, DABPN, DABFM, CMI, CMR, PA

Shrnutí 29 důvodů, proč selhává léčba lymské boreliózy (2009)

Dr. James Schaller, M.D. říká "Můj průměrný pacient přede mnou navštívil 10-50 lékařů". Zde jsou některé typické důvody proč jejich léčba selhala. Shrnutí originálního článku.

1) Co se týče interpretace Western Blotu

Mnozí z řad zdravotnického personálu nejsou správně ínformovaní. Jakmile je byť i jeden band WB pozitivní, svědčí to PRO přítomnost LB. Pokud váš ošetřující lékař volí jako 'test první volby' ELISu, vezměte nohy na ramena. (test Elisa není dostatečně citlivý ani spolehlivý, i přes negativní Elisu je třeba provést test metodou Western blot. U něj je nutné VŽDY posoudit rozepsané výsledky jednotlivých antigenů - pokud je jen jediný z těch specifických pozitivní, interpretace testu zní "POZITIVNÍ").

2) Deset let trvající léčba Lymské boreliózy je neakceptovatelná.

Lékař, který aplikuje intravenózní léčbu není 'up-to-date', (neboli používá zastaralých metod). Tato takzvaná 'léčba' pouze sníží počet organismů nebo zlehčí příznaky nemoci, aniž by plně eradikovala jednotlivé typy infekčních agens.

3) Některé navrhované léčebné postupy jsou k ničemu

Autor rozebírá problematiku hyperbarickych komor a test, který na vlastní náklady provedl s nespecifikovaným počtem pacientů (120 vstupů, 2.4 atmosfér po 90 minutách). Všichni účastníci testu měli po zkušební terapii HBOT i nadále pozitivní nálezy u všech čtyřech infekcí. Oslovená majitelka hyperbarické komory nebyla na tato zjištění schopna oponovat žádným nezávislým protiargumentem.

4) Neúspěch léčebných procesů tkví v ignorování nových postupů v léčbě Lymské boreliózy

I u některých 'lékařů obeznámených s problematikou' bylo třeba, aby po nich jejich pacienti doslova vrhli nové informace - mezitím ale uběhlo pár let a všichni víme, jak moc 'nové' jsou 'nové poznatky' po pár letech.

5) Mnozí lékaři věří v existenci jakési 'vyšší autority' v léčbě Lymské boreliózy

Žádný takový expert ale neexistuje. Jsou zde lékaři, kteří mohou nabídnout užitečné informace z minulých výzkumu, ale neexistuje žádná autorita, která by vlastnila know-how na nemoci přenášené klíšťaty a nejnovější informace o koinfekcich.

6) Pisatel byl osloven několika praktikujícími lékaři, aby se s nimi podělil o své poznatky v léčbě Lymské boreliózy

Většina z nich se mu ozvala, protože sami onemocněli Lymskou boreliózou. Byli požádání o pozastavení samoléčby a byly jim nabídnuty rozsáhlé laboratorní testy a konzultace. Většina odmítla.

7) Současná léčebna doporučení jsou často od základu chybná

Je často aplikována bez současné aplikace 'rozbíječů cyst'. Nejběžnější léčba babesiozy představuje 750 mg Mepronu (ekvivalent jedné čajové lžičky) dvakrát denně. Najčastejší bylinná léčba babesiozy představuje Artemisin nebo Artesunat (například Zhang Artemisia jedna kapsle třikrát denně). Všechny tyto postupy selhávají i při dlouhodobém podání. (to jsou jednodruhové léčebné metody).

8) Léčba bartonelly je ztížena tím, že neexistují následně jednoleté slepé studie, tzv. 'follow-upy' po ukončení léčby

Autor zjistil, že Levaquin, Rifampin, Zithromax (Azitromycin), Doxycyclin, Mycobutin, Cumunda (jakási tráva/bylina?), Banderol (extrakt z kůry čehosi, co patří do čeledi 'Otaba' a roste v jižní Americe) a Rife přístroje (Zapper) na různých frekvencích mohou snížit infekční zátěž a vést k počátečním pocitům úlevy. Ale žádná z těchto cest nevede k vyléčení.

9) Testy používané v současnosti v diagnostice babesiozy, bartonelozy a ehrlichiozy jsou výrazně dysfunkční

Následuje popis úrovně testu v USA, kterou nazývá 'diagnostickou katastrofou': některé DNA nebo PCR testy nezachytily pozitivní infekcí ani na desátý pokus a národní laboratoře neprokázaly babesii nebo bartonellu ani na jednom z více než 1000 vzorků. U pacientů se specifickým druhem babesie nebo bartonelly nenašla tuto infekcí ani jedna z větších národních laboratoří.

10) Znalosti o testování bartonelly a její léčbě hraničí s katastrofou

Bartonella je jednou z nejrozšířenějších infekcí na světě a považovat ji za 'koinfekci' je nesmysl. Když už, pak je 'koinfekce' borrelioza, říká autor. Bartonella byla nalezena v rozsáhlém počtu přenašečů včetně blech, klíšťat, ve slinách domácích zvířat. Bartonella dovede 'vypnout' nebo ztlumit produkci protilátek proti borrelioze, babesioze, ehrlichioze, anaplazmě, i proti svým vlastním protilátkám. Bartonella přežívá v krvi a dostane se do krevního oběhu, aniž by působila vysokou horečku - naopak, ve skutečnosti horečky snižuje. Bartonelloza je 'královnou mezi skrytými infekcemi': 'vypíná' protilátky, horečku a imunitní procesy, zatímco poškozuje orgány na mnoho způsobů.

11) Používání rigidních 'protokolů' nebo 'procedur' v léčbě infekcí přenášených klíšťaty nazývá autor 'sadistickou medicínou'

Přistupuje k jednotlivci jako ke stroji; dochází k objektivizaci pacienta. Snažit se vtěsnat jedinečné organismy se specifickou kombinaci infekcí a svébytnou biochemickou odpovědi do jednotného protokolu, jako by všichni pacienti měli stejně potíže, není dobrá cesta!0

12) Protože bartonella dovede 'vypnout' tvorbu protilátek proti babesii microti nebo duncani a proti borrelia burgdorferi, měla by být zvážena u všech úvodních konzultací

Řešení by mohlo být seznámit se s 40 druhů kožních projevů bartonellové infekce nebo její kombinace s boreliozou. Dalším užitečným postupem je seznámit se s nepřímými laboratorními ukazateli spojenými s bartonellou nebo babesii, mezi které patří IL-6, IL-1B, TNF-a, ECP a VEGF. Klinické vzorce pohybu těchto parametrů najdete v autorově příručce Babesia 2009.

13) Někteří pacienti v sobě nosí malý počet babesií

Babesie i při malém množství působí organismu vážně potíže. Zároveň ale malé množství způsobí, že je PCR test nebo vizuální FISH test nezachytí.

14) Pokud vaše laboratoř netestuje na nově objevené druhy

jako například Babesia duncani, nebo další z mnoha existujících druhů babesie nebo bartonelly, nemůžete tyto infekce vyloučit i přes negativní výsledek. Existujte 'trik' určeny k detekci 'skryté' babesiozy (která kromě přetrvávající únavy, bolesti hlavy a váhového přírůstku může mít za následek právě přetrvávající neúspěch při léčbě cíleně na LB). Postup je následující: pacient užívá nejméně dva různé typy protibabesiové medikace, například Mepron, Artesunat nebo Malarone (Proguanil). Léky jsou užívány deset dní v dávkování, které vy a váš lékař budete považovat za bezpečné a budete ochotni je risknout. Aspoň jeden z přípravků bude mít účinek a povede k úhynu určitého počtu babesií. 10 až 14 dní poté je proveden test hladiny ECP a srovnána s výchozí hladinou. Pokud test výrazně 'poskočí', je průkazem úhynu babesií. (Eosinofily produkují protiparazitárni ECP). Další možností je počkat pět týdnů a testovat na protilátky proti b. microti nebo b. duncani. U jednoho z mladistvých pacientů s pokročilým onemocněním byla babesioza tímto způsobem konečně diagnostikována a po šesti letech poprvé projevil zřetelně známky pokroku, a to už po třech týdnech léčby cíleně na babesie. I zkušení laboranti tyto parazity červených krvinek často přehlédnou. Tento postup vyžene babesie na povrch a může pacientovi ušetřit léta necílené léčby.

15) Testy na bartonellu z většiny amerických národních laboratoří jsou nepoužitelné

Velké laboratoře testují pouze jeden až dva druhy agens z celého rodu, referenční meze jsou nastavené nerealisticky vysoko a fakt, že bartonella umí 'vypnout' své protilátky, není v obecném povědomí. Lékařské závěry o negativitě pacientů na základě negativního nálezu protilátek z takových laboratoří nelze brát vážně.

16) Klíšťové infekce a zánětlivé procesy snižují schopnost realistického úsudku a způsobují osobnostní změny (kvůli postižení frontálního laloků mozku)

Změny osobnosti mohou vést k situacím, kdy se pacient domnívá, že je vyléčen (ale zatím došlo jen k zlepšení stavu). Někteří pacienti záměrně vyhledávají nekvalitní laboratoř a sabotují léčbu, nebo zcela odmítají další testování a pozitivní výsledky testu jsou potlačovány a ignorovány.

17) Někteří pacienti se domnívají, že jejich problémy jsou způsobeny plísní, bez ohledu na onemocnění z klíšťat

Obojí má stejný význam a kterýkoli z těchto původců může být příslovečnou poslední kapkou. Někteří pacienti onemocní po zátopách, při prosáknutí vody, nebo jiném problémů souvisejícím s vodou. Podle výzkumu v USA vykazovala třetina všech obytných objektů přítomnost plísní.

18) Pokud přebýváte v objektu, kde jsou problémy s plísní

Není při průměrném vdechnutí 40,000 – 120,000 za týden s podivem, že vaše léčba stagnuje. Prach spolu s vysokou vlhkosti vzduchu vedou k růstu plísní a bakterií uvnitř objektů a přítomnost plísní znesnadňuje léčbu (boreliozy).

19) Borelioza přináší nejméně jeden povrchový biotoxin - BbTox1

Pacienti s 15/16–6/5–51 HLA pravděpodobně nejsou schopni zbavit se biotoxinu z LB a je třeba použít pojiva, například cholestyraminu (který byl k navázání biotoxinu používán už v 70. letech).

20) Mnoho pacientů s klišťovými nemocemi trpí zvýšenou zánětlivou reakcí

Proto by veškeré dávky medikace měly začínat na nízké úrovni a měly by být postupně zvyšovány spolu s podáním prostředků na ochranu jater. Podat plně dávky hypersenzitivnímu organismu je hazard - masivní úhyn může způsobit ataky paniky, dušnost, bolesti na prsou, velké bolesti hlavy. Tento přístup, který není pacientovi šitý 'na míru', bývá častým jevem ve velkých ordinacích, které užívají několik vybraných protokolů jako rutinu.

21. 'Rychlá pomoc' - váš organismus bude potřebovat stimulaci

Abyste vydrželi v práci, nepřišli o partnera a postarali se o děti v situaci, kdy přichází bolest, únava, nespavost, deprese a úzkost, jsou stimulancia užitečným komponentem léčby. Spát více než 8 hodin vám nijak zvlášť neprospěje. Použití přírodních nebo syntetických stimulantů rozebírá autor v příručce 'The Diagnosis and Treatment of Babesia'.

22) Pokud se vám váš ošetřující personál nezdá být zcela na svém místě, jděte jinam

Najděte si někoho, kdo věc bere vážně, nikoliv někoho, kdo vám 'prokáže laskavost' tím, že nechá udělat pár laboratorních testů (autor též doporučuje, že Váš lékař by měl mít načteno nejméně 1000 hodin o této oblasti nových infekcí).

23) Někteří pacienti recidivují kvůli 'únavě z léčby'

Mají za sebou IV. léčbu, léčbu obnášející 40 pilulek denně, vyzkoušeli široké spektrum léčebných metod a mají toho všeho po krk. Fungují na 80%. Takový stav nastane, když nejste na samém počátku léčby léčení cíleně a efektivně. Zvažte krátkou přestávku v léčbě a upřímně si promluvte s ošetřujícím lékařem. Nezaměňujte 'zlepšení stavu' s 'vyléčením'.

24) Léčebný postup, který vede k vyléčení, není stejný jako léčebný postup, který bakterie pouze vyleká

Vyléčení není pouhé snížení počtu tělísek. Například užívání Billicinu (intramuskulární benzathine penicilin) jedenkrát týdne bez použití 'rozbíječe cyst' vás z LB nikdy nevyléčí. Takže o pár let později se může ukazatel známý jako CD57 (podmnožina NK-buněk, dobrý ukazatel snížení imunitního systému boreliozou, v ČR se netestuje) octnout pod hranicí 90. Toto je mimochodem dobrý test, který je možná specifický při LB nebo aspoň pro klíštěcí nemoci. C3a a C4a zcela určitě specifické nejsou.

25) Jste-li nemocní už řadu let a trpíte-li mnohočetnými infekcemi

Nevyléčíte se za čtyři měsíce. Nenechte se odradit cynickými příbuznými, přáteli nebo zdravotnickým personálem, kteří budou očerňovat vašeho ošetřujícího lékaře a přemlouvat vás, abyste se s ním rozloučili. Nejčastější argument bývá 'finanční aspekt věci' nebo 'netrvá ta léčba nějak dlouho?', resp. 'nepostupuje nějak pomalu?'

26) V posledních letech se objevila myšlenka o existenci biofilmu LB

Organizace s milionovými granty na výzkum se tomuto tématu nikdy nevěnovaly. Víme, že mnoho spirochét tvoří biofilm, který snižuje účinnost antibiotik. Někteří odborníci se domnívají, že některé enzymy mohou narušit biofilm LB. Enzymy jsou ale jako 'klíče' a u žádného z nich nebylo prokázáno, že je tím pravým 'klíčem' k narušení biofilmu LB.

27) Mnoho specialistů je drahých, a úroveň jejich 'specializace' je velmi nejistá

Někteří jsou příliš úzce vyhranění a další naopak neváhají vyzkoušet až příliš. Takže se vrhnete na internet, čtete jako šílení, děláte psí kusy, čtěte zpovědi miliónů pacientů. Jeden měsíc se cítíte celkem dobře, ty další už nejsou až tak dobré. Ptáte se sami sebe, proč musíte tohle všechno podstoupit, proč musím tohle všechno číst a zjišťovat - to není dobře. To, co byste nepřečetli ani za deset let, už přečetl někdo jiný.

28) Existuje mnoho zdrojů

Knihy a internetové stránky, kde se lze dočíst o prevenci klíštěcích a bleších kousnutí. Naučte se základní kroky k ochraně, zabere vám to půl hodiny - jistě nestojíte o znovunakažení.

29) Infekce přenášené bodavým hmyzem přinášejí osamění

Destruují mezilidské vztahy díky sníženému úsudku, deprese, mozkové mlhy, vzteku, úzkosti, extrémní nesnášenlivosti a odmítání léčby. Bartonella je pravděpodobně nejhorší příčinou těchto potíží, ale borelioza a babesie mohou při 'die-off' reakcích potíže zhoršovat. V konečně fázi může onemocnění vést k rozvodu, ztrátě rodinných vazeb a přátelství, což dále vede ke ztrátě podpory a zdrojů v nemoci. Izolace vede ke snížení šanci se léčit...

Více:

Každá nemoc je způsobena narůstající jedovatostí lidského organismu.

Úžasný: MUDr. Henry Bieler

 

 

NEJPOPULÁRNĚJŠÍ STRÁNKY

 

       NOVĚ PUBLIKOVANÉ ČLÁNKY

         ČERVENEC 2024 - 14 článků

 

Zkušenosti klientů s Úspěšnou léčbou především boreliózy, chlamydiózy, únavového syndromu...

 

Nejlepší DIETY pro celkové zdra ví v roce 2024 - středomořská, DASH a MIND - U.S. News & World Report

  

100% REISHI - houba mládí a zdravé dlou h ověkosti - 3 unikátní, bezkonkurenční extrakty

31 důvodů proč se NENECHÁM OČKOVAT - izraelský rabín Chananya Weisman

Dr. Peter  McCullough: Jak přírodně DETOXIKOVAT tělo PO OČKOVÁNÍ mRNA vakcínou (protokol) - video

  Devastující efekt pro zdraví - glutaman sodný, aspartam a další excitotoxiny

Jak se přírodní cestou uzdravit z chronické Boreliózy, Chlamydiózy, EB virózy... únavového syndromu

CORDYCEPS - silná imunita a nárůst energie

Překyselené tělo: začátek vážné nemoci

ZVRÁCENÍ POSTUPU DIABETU 2. typu začíná u ignorování běžných doporučení, MUDr. Sarah Hallbergová - video

Protokol pro prevenci pro uzdravené klienty - Ing. Zdeněk Rozehnal

BOSWELIA serrata (kadidlo) - jeden z nejsilnějších přírodních léků Matky Země

Tibetská houba, tibetské krystaly a kombucha - darování, prodej

Léčte záněty a ne Cholesterol, MUDr. Marc Sircus

100% ČAGA ze Sibiře, nejvyšší množství účinných látek garantující Certifikát 

Mamografie způsobuje rakovinu prsu, MUDr. Ben Johnson, M.D., N.M.D., D.O.

Účinný lék na rakovinu plic na Kubě, proč ho mít nemůžeme? Leif Davenport

Artróza - kmenové buňky - Podvod!

Lékaři se sami uzdravili z Roztroušené sklerózy, prof. George Jelinek, dr. Terry Wahlsová

Jak se skutečně zdravě stravovat...

Proč průběžně a jak detoxikovat tělo

  PROTINÁDOROVÝ účinek extraktů z REISHI a CORIOLUSU na úrovni klinických studií

Žaloba na farmaceutické korporace, MUDr. Matthias Rath

Koloidní stříbro - účinné přírodní antibiotikum, hustoty koloidního stříbra, doporučené dávkování

 

  Odstranění rtuti, hliníku a dalších toxinů z těla, včetně p revence - MUDr. Dietrich Klinghardt

Zblblo již lidstvo natolik, že se nechá obelhat pohádkami o vražedném oxidu uhličitém?

Jak na Parkinsona? Glutathionem, Hericiem a odstraněním neurotoxinů Chlorellou

Proč my máme potravinové alergie, přičemž je naši prarodiče neměli?

 

OVĚŘENÉ PŘÍRODNÍ PŘÍPRAVKY

Cílem správné medicíny je předcházení nemocí a prodloužení zdravé dlouhověkosti. Ideálem medicíny je odstranit mít potřebu lékaře.

MUDr. William J. Mayo

 

 

TŘI UNIKÁTNÍ EXTRAKTY

Z DUANWOOD RED REISHI

Za  účinné  se  z  Reishi  považují  pouze  kvalitně  provedené  a  čisté  extrakty,  které  mají  dobrou  biologickou  dostupnost  a  jsou  zbavené  nestravitelného  chitinu;  nelze  tedy  použít  pouhý  prášek  z  usušené  houby.

 

          EXTRAKT                 SPÓR

Nejsilnější extrakt z REISHI na českém trhu!!!100% spórový prášek z Duanwood Red Reishi!!!

 

TRITERPEN MAX

Extrakt s vysokým obsahem triterpenoidů. Více než 20 triterpenoidů%!

ZDE ROSTE NEJÚČINNĚJŠÍ REISHI

DUANWOOD RED REISHI

zdroj výše nejúčinnějších extraktů

Video z návštěvy Čechů u pěstitelů Duanwood Red Reishi v Číně, v horské oblasti Jiangshan

 

FAKTA O REISHI,

MYKOLOGIE, HISTORIE, PĚSTOVÁNÍ, ÚČINNÉ LÁTKY, JAK JE TO S JEJÍ KVALITOU?

 

 

 

 CORDYCEPS, EXTRA SILNÝ

NEJVYŠŠÍ GARANTOVANÉ MNOŽSTVÍ ÚČINNÝCH LÁTEK - CERTIFIKÁT COA

Nejsilnější Cordyceps na českém trhu!!!

CORDYCEPS - video

100% Sibiřská Čaga

ČAGA - video

HERICIUM - video

 

  BETAGLUKAN           HLÍVA

        extrakt               extrakt

Betaglucan MaxCellHlíva ústřičná

BETAGLUKAN - video

 

    KURKUMIN            AŠVAGANDA

        extrakt                    extrakt

Betaglucan MaxCellNejsilnější Ašvaganda na Českém trhu

ASHWAGANDHA - video

 

RDESNO             ANNONA

extrakt                  extrakt

Vysoce účinný extrakt z listů

 

ČAGA - video

Z ověřených dat vyplývá, že člověk, který covid prodělal, je třináckrát lépe chráněn, než člověk, který má dvě dávky vakcíny.

prof. Jiří Beran, 13.11.2021

prof. Jiří Beran, 15.11.2021

 

TEČKOVANÝ PŘÍBĚH

"NEVĚŘÍM UŽ BÍLÝM PLÁŠŤŮM, ALE LIDEM"

medicinský inženýr

JURAJ Orság


 

TEČKOVANÉ PŘÍBĚHY

dokument z 31. srpna 2022

Nadační fond Svědomí Národa

 

KUBEK 2009

 

DOKUMENT ČT 2

BYZNYS V BÍLÝCH PLÁŠTÍCH

DOKUMENT ČT 2

ŠKODLIVOST MOBILNÍCH SÍTÍ

             TEST

BARVOSLEPOSTI

 

 

ROK SI NIČÍME IMUNITU,

možná i proto je tolik nemocných, říká česká vědkyně, vedoucí týmu Centra buněčného a tkáňového inženýrství FN u sv. Anny...

doc. RNDr. Irena Koutná, Ph.D.

Aktualizovaný jmenný seznam s portovců zemřelých od 1.1.2021 do 31.12.2023 v souvislosti s "vakcinací" na covid

Ú MRTÍ - 1480

SRDEČNÍ ZÁSTAVY - 2107

   PATOLOG dr. Ryan Cole oprávněně VAROVAL

 

RENOMOVANÝ PATOLOG   dr. RYAN COLE - přednáška

ALARMUJÍCÍ EFEKT  covid (spike) injekcí (mRNA) na mozek, srdce, ledviny a ostatní orgány

  • Spousta lidí postrádá enzym, který rozkládá RNA
  • Naprosto porušujeme Norimberský kodex z roku 1947...

český dabing - 17:08

Lékařský summit, San Antonio, Texas, USA - 27.7.2021

 

AMERICA´S FRONTLINE DOCTORS

POSTAVIT SE NA ODPOR

 

FRONTLINE NEWS

 

 

ZAČNĚTE U SEBE

ZÁKLADEM ZDRAVÍ JE PREVENCE S NÁVRATEM K PŘÍRODĚ

Doporučuji:

každé ráno cca 30 minut před snídaní

vypít cca 4 dcl vlažné čisté pramenité vody s citrónem (můžete přidat až půl lžičky jedlé sody) a pro posílení imunity a energie můžete použít dvojitý extrakt (1-2 kapsle) z

  a nejdříve po 15 minutách:

případně nejen pro psychiku:

pro střevo kvalitní probiotika:

  • kysané zelí, které si sami jednoduše vyrobíte POUZE VY! Pozor na "BRUSELSKÉ" kysané zelí! S éčkama
 

 

VÁLEK U MORAVCE V OVM

10. dubna 2022

NEHORÁZNĚ LŽE

 

 

Fakta nepřestávají existovat tím, že se o nich nesmí hovořit. Pravda je dcerou času

 

SVĚT SE ZBLÁZNIL

Toto je novodobá reklama na co?

MUDr. Anastasia Maria Loupis: Tento model je v ohrožení života