Skryté příznaky alergie na červené maso po kousnutí klíštětem

- Pixabay

Barbora Nová

Léto je za dveřmi a s ním bohužel přichází i nárůst počtu kousnutí klíštětem, přičemž kousnutí klíštětem je jedním z mála neblahých vedlejších účinků teplých měsíců a je spojeno s nejrůznějšími onemocněními, mimo jiné s boreliózou a klíšťovou encefalitidou.

Nyní je však kousnutí klíštětem stále více spojováno s dalším onemocněním zvaným alfa-gal syndromem, které způsobuje alergii na červené maso.

Už roku 2017 informovali vědci z Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, že se alfa-gal alergie ve zvýšené míře vyskytuje u zaměstnanců v lesnictví a u lovců. „Tito lidé se velmi často pohybují v lesních porostech a jejich okolí, kde na ně číhají klíšťata.

Souvislost mezi alergií na červené maso a kousnutím klíštětem není nová. Novinkou je však hloubka poznání této alergie a toho, jak se u lidí projevuje. Především se u pacientů mohou projevovat pouze gastrointestinální příznaky, nikoliv typické alergické příznaky, jako je vyrážka nebo dýchací potíže.

Toto pozorování je podrobně popsáno v novém komentáři ke klinické praxi, který byl zveřejněn 24. února 2023 v časopise Clinical Gastroenterology and Hepatology, který vydává Americká gastroenterologická asociace (1).

"Mezi příznaky, které nyní známe patří nevolnost, zvracení a průjem. Lidé by normálně uvažovali v souladu s obrazem gastroenteritidy," uvedla dr. Lisa Ganjhu, gastroenteroložka a klinická docentka medicíny na NYU Grossman School of Medicine.

"Syndrom alfa-gal je znám již delší dobu. Novinkou je zvýšená pozornost a povědomí o tomto stavu," řekl dr. Sebastian Lighvani, alergolog z nemocnice Lenox Hill. "Ve své podstatě se jedná o jedinečný typ alergie, protože jedinec, který se stane alergickým, reaguje na cukr, který se vyskytuje u savců, kteří nejsou primáty. Když jedinec toto maso pozře, může to vyvolat reakci."

Jak může kousnutí klíštětem způsobit alergii na maso?

Alfa-gal je molekula cukru, která se nachází v savcích jako jsou krávy, prasata a ovce (2).

"Když klíště kousne člověka, vloží alfa-gal do kůže spolu s dalšími bílkovinami klíštěte a spustí imunitní reakci," uvedl dr. Lighvani. "Člověk je pak na alfa-gal senzibilizován."

Právě citlivost na alfa-gal vyvolává alergii na červené maso a také alergii na deriváty masa, jako je želatina.

Jaké jsou příznaky alergie na červené maso?

Alergie na červené maso, která se u pacientů s kousnutím klíštětem může vyvinout, se liší od jiných alergií, a proto může být obtížné ji spojit a obtížné ji diagnostikovat.

"Alergická reakce může být různá, od kopřivky nebo vyrážky až po úplnou anafylaxi, což může znamenat pokles krevního tlaku," uvádí dr. Lighvani. "A někdy mají lidé ojedinělé gastrointestinální příznaky. Sní jídlo a později dostanou bolesti břicha, nevolnost, průjem, ale nemají vyrážku. Mohou jít ke svému lékaři a ten jim řekne, že mají IBS nebo potravinovou intoleranci, a po alergii na alfa-gal nikdo nepátrá."

Dalším faktorem, který ztěžuje diagnostiku, je prodleva mezi požitím a reakcí. Mezi požitím potraviny a reakcí může být časový úsek dvou až šesti hodin. Obvykle jsou alergické reakce okamžité nebo do jedné hodiny (3).

Podle nového komentáře jsou alergií více ohroženi pacienti, kteří mají v anamnéze kousnutí klíštětem nebo rádi tráví čas venku. Vědecká práce publikovaná v časopise Annals of Allergy, Asthma & Immunology navíc uvádí, že vyšší riziko hrozí také lidem, kteří se nechají vícekrát kousnout klíštětem (více než čtyřikrát) ( 4 ).

"Opravdu nedoporučujeme kousnutí klíštětem, protože může dojít k opětovnému zhoršení a opětovné senzibilizaci jedince," řekl dr. Lighvani. "Pokud se necháte kousnout vícekrát, znovu to oživí vaši alergickou reakci."

Jak léčit alfa-gal syndrom?

Nejlepším způsobem léčby alfa-gal syndromu je abstinence od spouštěčů. To zahrnuje maso, jako je hovězí, vepřové a jehněčí. Může jít také o výrobky, které obsahují želatinu, jako je želé, gumoví medvídci, nebo dokonce léky, které obsahují želatinové složky nebo gelové kapsle.

"Obecně bych řekla, že pokud jste senzibilizovaní a reagujete, musíte se striktně vyhýbat alfa-galu ve formách, které vyvolávají reakce," uvedla dr. Lighvaniová.

Pokud máte vy nebo váš ošetřující lékař podezření, že byste mohli mít tuto alergii, lze ji diagnostikovat pomocí jednoduchého krevního testu. Alergolog provede vyšetření, včetně krevního testu na zjištění specifických protilátek proti alfa-galu. Pokud jsou tyto protilátky zjištěny, alergolog pacienta poučí o nejlepších postupech, jak se jim vyhnout.

Dr. Lighvaniová doporučuje mít k dispozici také EpiPen, protože stupeň alergické reakce se může u jednotlivých osob lišit. Ganjhu také doporučuje mít u sebe Benedryl, který může alergickou reakci utlumit.

Nejlepším způsobem, jak se celkově vyhnout alergii, je vyhnout se kousnutí klíštětem. Americké Centrum pro kontrolu a prevenci nemocí (CDC) doporučuje následující opatření, abyste se vyhnuli kousnutí klíštětem (5):

 • Používejte repelenty proti hmyzu.
 • Vyhýbejte se zalesněným a křovinatým oblastem.
 • Procházejte se uprostřed stezek.
 • Po návratu domů si zkontrolujte oblečení, zda neobsahuje klíšťata.
 • Prohlédněte výstroj a domácí zvířata.
 • Brzy po pobytu venku se osprchujte.
 • Prohlédněte si tělo, zda na něm nejsou klíšťata, zejména v podpaží, v uších a kolem nich, uvnitř pupku, vzadu na kolenou, ve vlasech a kolem nich, mezi nohama, kolem pasu.
 • Ošetřete oblečení a výstroj přípravky obsahujícími 0,5% permethrinu.

Závěr

Kousnutí klíštětem je spojováno s dalším onemocněním zvaným alfa-gal syndrom, které způsobuje alergii na červené maso.

Podle nových pokynů se u některých pacientů s alfa-gal syndromem mohou projevovat pouze příznaky z oblasti trávicího traktu, nikoliv typické příznaky, jako je vyrážka nebo dýchací potíže.

Alfa-gal je molekula cukru, která se kromě slin klíšťat vyskytuje i u savců, jako jsou krávy, prasata a ovce.

Pentagon prováděl biologické experimenty s americkými občany, mj. klíšťata... borelióza... A co Češi a jejich utajovaný výzkum?

Kongres USA požádal Pentagon, aby mu poskytl zprávu o zkouškách biologických zbraní včetně pokusů s infikovanými klíšťaty na vojenských základnách Fort Detrick (stát Maryland) a na ostrově Plum (stát New York). Odpovídající rozhodnutí bylo přijato bez zbytečné publicity. Ministerstvo spravedlnosti bylo pověřeno, aby „zjistilo, zda ministerstvo obrany realizovalo experimenty s klíšťaty a dalšími druhy hmyzu s cílem použít je jako biologickou zbraň v létech 1950-1975“.

Jestliže se potvrdí, že takové pokusy proběhly, bude Kongres po Pentagonu požadovat, aby podal hlášení o jejich rozsahu a o možném náhodném úniku nakažených klíšťat mimo areál vojenských laboratoří. „Požadujeme odpověď a požadujeme ji hned“, - řekl republikánský senátor státu New Jersey, Christopher Smith.

Příčinou tohoto znepokojení je prudký nárůst výskytu boreliózy (tj. Lymská borelióza). Každoročně se touto nebezpečnou chorobou nakazí 300-400 tisíc Američanů. Borelióza je přenášena hmyzem, sajícím krev a často končí invaliditou nebo smrtí pacienta.

Letos byla vydána kniha s názvem „Pokousaní: tajný příběh Lymské choroby a biologická zbraň“ (Bitten: The Secret Story of Lyme Disease and Biological Weapons). Její autorka, zaměstnankyně Stanfordské univerzity, Chris Newby se sama stala invalidní po onemocnění boreliózou.

V roce 2013 si prostudovala rozhovor, který poskytl švýcarský profesor William Burgdorfer, jenž dříve pracoval ve výzkumném centru Národního ústavu alergických a infekčních onemocnění ve Skalistých horách v USA. V roce 1982 objevil Burgdorfer bakterii, která způsobuje Lymskou boreliózu. Tato bakterie byla nazvána po svém objeviteli - Borrelia burgdorferi. Před tímto objevem prováděl Burgdorfer na objednávku Pentagonu pokusy s hmyzem, který infikoval mikroby tyfu a vztekliny.

Newby píše ve své knize, že v šedesátých létech se ve vojenských laboratořích USA pěstovaly miliony hmyzu schopného přenášet nakažlivé choroby. Odkazuje se na bývalého zaměstnance CIA, který se zúčastnil tzv. projektu „Kuba“, zaměřeného na svržení vlády Fidela Castra. Tento zdroj vypověděl, že v roce 1962 rozptýlili Američané nad plantážemi cukrové třtiny na Kubě nakažená klíšťata s cílem vyvolat epidemii mezi zemědělci a zlikvidovat toto odvětví kubánské ekonomiky. Ve Virginii bylo vypuštěno sto tisíc nakažených kusů hmyzu za účelem kontroly jejich schopnosti přežití v přírodních podmínkách.

Mandelinka bramborová versus Borrelia

Mimochodem mandelinka bramborová je také původem ze Severní Ameriky jako Borrelia burgdorferi  (původ Borrelie afzelii a Borrelie garinii nacházející se v Evropě  je s otazníkem). V Evropě se mandelinka uchytila bezprostředně po první světové válce blízko amerických vojenských základen v Bordeaux a začátkem druhé světové války se začala šířit do Belgie, Nizozemí a Španělska. Zajímavé je, že po druhé světové válce byla v sovětské okupační zóně Německa do roku 1950 napadena téměř polovina všech bramborových polí. Ve východním Německu se mandelince říkalo Amikäfer („americký brouk“) na základě tvrzení tamější vlády, že ji tam shodila americká letadla. V současnosti se mandelinka vyskytuje ve většině Evropy.

V sedmdesátých létech se ve státě Connecticut prudce zvýšil počet nakažených boreliózou. Časově se tato epidemie shoduje s dobou, kdy Burgdorfer objevil bakterii, způsobující onemocnění boreliózou. Této bakterii se říká také „švýcarský agent“ (the Swiss Agent). Její objev však Burgdorfer tajil a nezveřejnil jej na poli oficiální medicíny. Newby se domnívá, že tak činil proto, aby ji bylo možno použít k vojenským cílům. Stopy „švýcarského agenta“ byly nalezeny v krvi pacientů nakažených boreliózou v Connecticutu.

Wikipedie:
Lymská borelióza (též lymeská borelióza) je infekční onemocnění způsobené přinejmenším třemi druhy gramnegativní bakterie rodu Borrelia. Borrelia burgdorferi je hlavním původcem nemoci v Severní Americe, zatímco druhy Borrelia afzelii a Borrelia garinii jsou původcem většiny případů lymské boreliózy v Evropě (Borrelia burgdorferi je v Evropě vzácná). Pojmenována je podle městečka Old Lyme ve státě Connecticut ve Spojených státech, kde bylo v roce 1975 poprvé popsáno několik případů této nemoci. (Následně zde byly zjištěny stovky případů).

JENOM NÁHODA?

Old Lyme je vzdáleno jen několik kilometrů od zařízení Plum Island Animal Disease Center, ve kterém během studené války probíhal tajný kontroverzní program biologických obranných a útočných zbraní.

V okolí ostrova se objevovaly zmutované mrtvoly zvířat a až do roku 1997 byla aktivita na Plum Island veřejnosti neznámá. Ačkoli si Allen Steere již v roce 1978 uvědomoval, že lymskou boreliózu přenášejí klíšťata, až do roku 1981 nebyl znám její původce, bakterie B. burgdorferi, kterou identifikoval Willy Burgdorfer.

Bakterie Borrelia je na člověka přenesena kousnutím infikovaným klíštětem (i jiným hmyzem), náležícím do několika druhů rodu Ixodes. Mezi počáteční příznaky patří zvýšená teplota či horečka, bolest hlavy, únava, deprese, bolest svalů či kloubů a charakteristická prstencovitá vyrážka erythema migrans v podobě červených skvrn s bledým středem. V případě neléčení nemoci zahrnují další symptomy klouby, srdce a centrální nervovou soustavu. Ve většině případů odezní infekce a její příznaky po léčbě antibiotiky, zejména pokud je nemoc podchycena v raném stádiu. Opožděná nebo nedostatečná léčba může vést k propuknutí mnohem vážnějších symptomů, které mohou omezovat funkčnost a být obtížně léčitelné.

...

V Ćesku je nejvyšší promořenost klíšťat boreliemi v Evropě. Počet nakažených v Česku sice procentualně nedosahuje úrovně v USA (300 - 400 tisíc nakažených ročně z 327 milionů občanů USA by znamenalo v Česku ročně cca 10 000 postižených boreliozou), ale každoročně soustavně roste. A pravděpodobně se na 1 promile dostaneme, vzhledem k tomu, že máme proti Američanům více než 10 let zpoždění.

Podivnosti v Česku

Zvláštní je priorita Česka v promořenosti klíšťat boreliémi v Evropě a delší časový posun výskytu boreliozy oproti Američanům. Nebyly prováděny testy i v Česku, obdobně jako v USA a neuniklo něco z české laboratoře? Borrelia afzelii a Borrelia garinii jsou totiž antigenně odlišné od americké Borrelie burgdorferi. V době studené války, totiž například "brňáci" pracovali na biologických zbraních hromadného ničení, přičemž např. vyvinuli virus, který usmrcoval všechny lidi, kteří nežili v Evropě po určitou dobu. Jestli si dobře vzpomínám ze studií, tak 2 roky... A to je malý střípek ledovce. Prezident Donald Trump prohlásil, že "nastolí mír" v Afganistánu za 2 dny, pokud bude chtít... Československo vyvinulo tyto zbraně před více než 35 lety, při použití, bez poškození infrastruktury a přírody. S tím mj. přímo souvisí, že Česko má nejlepší chemické vojsko na světě.

Jedině ochranná známka "Superionherbs" garantuje množství účinných látek v níže uvedených extraktech a samozřejmě u každé šarže.

Reishi extrakt, Reishi spór a Reishi Triterpen Max

Reishi extrakt, Reishi spór a Reishi Triterpen Max
Reishi (čínsky Ling Zhi) a její užívání, uvádějí staré čínské spisy z doby už před více než 2 400 lety. Tato vzácná houba je také nazývaná latinsky Ganoderma lucidum, v překladu "božská houba...

Cordyceps sinensis

Cordyceps sinensis
Cordyceps je velice specifická cizopasná houba, která roste od nepaměti pouze v horských oblastech Číny a Tibetu. Pro své specifické účinky je v čínské medicíně především Cordyceps sinensis používán...

Sibiřská Čaga

Sibiřská Čaga
Čaga, dřevokazná houba se živí šťávami stromů, především z břízy, jilmu, jeřabiny, jasanu, ale nejvyšší léčivé účinky má houba Čaga rostoucí na břízách. Ideální sběr je na podzim a na jaře, kdy má...

Hericium erinaceus

Hericium erinaceus
Hericium je poměrně vzácná houba, která svým tvarem připomíná mořský korál. Roste paraziticky především na tvrdém dřevě dubů a buků, přičemž roste zejména v jihovýchodní Asii. Na našem území ji...

Coriolus versicolor (Outkovka pestrá)

Coriolus versicolor (Outkovka pestrá)
- na konci stránky: "Klinické studie s Coriolusem u onkologických pacientů" Coriolus versicolor nebo-li čínsky YunzhiYunzhi je druhem dřevokazné houby, která je již celá staletí využívá v tradiční...

Shiitake

Shiitake
Shiitake (lat. Lentinus edodes), česky Houževnatec jedlý je uznávaný přírodní prostředek jako Reishi, Cordyceps, Hericium a Sibiřská Čaga. Jejími hlavními aktivními komponenty jsou polysacharidy...

Hlíva ústřičná

Hlíva ústřičná
V posledních desetiletích se základní výzkum věnuje daleko podrobněji než kdykoli jindy komlexnějšímu složení a biologickým účinkům hlívy ústřičné a jejím jednotlivým složkám. Na základě výsledků...

Agaricus

Agaricus
Agaricus blazei Murill, česky žampion brazilský Agaricus blazei Murrill je jedlá brazilská houba s nízkým obsahem kalorií a velkým množství živin. Pochází z malé brazilské vesnice jménem Piedade...

BetaGlukan Maxcell (s Resveratrolem a Acerolou)

BetaGlukan Maxcell (s Resveratrolem a Acerolou)
Beta glukany 1,3/1,6D jsou přírodní polysacharidy nacházející se také v buněčných stěnách kvasinek rodu Saccharomyces cerevisiae a všech medicinálních hub. Obsažené beta-glukany jsou získávány...

C-Max komplex (Camu camu s quercetinem)

C-Max komplex (Camu camu s quercetinem)
Synergická kombinace extraktu z plodů ze stromu Camu Camu a quercetinu s maximální vstřebatelností vitamínu C. Camu Camu Camu Camu je nízký malý strom rostoucí divoce podél řek v oblastech...

Ashwagandha

Ashwagandha
(Ashwagandhá – witánie snodárná – witánie uspávající – Withania somnifera) je polokeř, který dorůstá do výšky 1 - 1,5 metru. Původem je ze severozápadní Indie. Roste také v severní Africe a na...

Kurkumin (fytosomální extrakt), italský patent

Kurkumin (fytosomální extrakt), italský patent
10 prokázaných zdravotních přínosů kurkuminu Koření známé jako kurkuma je možná nejúčinnějším existujícím doplňkem stravy. Mnoho kvalitních studií ukazuje, že kurkuma má zásadní přínosy pro vaše...

Rdesno mnohokvěté - He shou wu

Rdesno mnohokvěté - He shou wu
Che-šou-wu (He Shou Wu) je v asijské bylinné medicíně jednou z nejpopulárnějších a nejvíce ceněných posilujících bylin. He-šou-wu je zpracovaná kořenová hlíza rostliny Polygonum multiflorum (rdesno...

Graviola - Annona

Graviola - Annona
Extrakt z listí ze stromu Graviola - přirozený zabiják rakovinových buněk – 10.000 krát silnější než chemoterapie A proč to nevíme? Je to proto, protože určité velké korporace chtějí dostat zpět...

Maca

Maca
Maca, přezdívaná jako peruánský ženšen nebo peruánská viagra roste v jihoamerických Andách, vyskytuje se ve výškách kolem 4000 metrů n.m. a odolává až mrazům -20°C, stejně jako žáru slunce. Vzhledem...

Chitomax

Chitomax
Princip působení Chitomaxu: Je známo, že viskózní vláknina a zejména chitosan působí na metabolismus tuků, snižuje vstřebávání cholesterolu ze stravy a váže se na žlučové kyseliny, a tím snižuje...

Fenuprim

Fenuprim
chitomax + bylinky + kyselina alfalipoová FENUPRIM – jedinečná kombinace pěti přírodních látek, synergicky působících, která vám může pomoci při formování vaší postavy. Pro většinu lidí jsou právě...

Dračí krev

Dračí krev
Dračí krev – Dragons blood Když se v amazonské džungli někdo poraní, škrábne nebo je pokousán hmyzem, někdy můžete vidět jak mačetou sekne do jednoho druhu stromu a temně rudou pryskyřici si kápne do...

Danshen Q10 cardio

Danshen Q10 cardio
Danshen Q10 cardio Synergická kombinace extraktů a mikroživin pro normální funkci srdce. Kombinace extraktu z kořene Danshen, koenzymu Q10, vitamínu E a thiaminu je synergická kombinace – působení...

Šafrán

Šafrán
Saffron – Brain and Neuro balancer Přírodní doplněk stravy určený ke zmírnění stresu, zlepšení nálady a zvýšení pocitu pohody. Obsahuje unikátní synergicky působící kombinaci patentovaného extraktu...

Ostropestřec mariánský (fytosomální extrakt), italský patent

Ostropestřec mariánský (fytosomální extrakt), italský patent
Silybin Phytosome® – silibinin s vysokou vstřebatelností - novinka na ochranu a regeneraci jater Jaterní buňky odstraňují mj. z krve trávicího ústrojí baktérie, viry a jiné patogeny. Zdravá játra do...

Boswellia (fytosomální extrakt), italský patent

Boswellia (fytosomální extrakt), italský patent
Boswellia Phytosome® - novinka s vysokou vstřebatelností, s protizánětlivým a protibolestivým účinkem Boswellia serrata, česky kadidlovník pilovitý je středně velký strom z čeledi březulovitých. Jeho...

S-Acetyl-L-Glutathion

S-Acetyl-L-Glutathion
Glutathion je nejsilnější antioxidant, který vytváří tělo, přičemž S-acetyl-L-Glutathion je nejpokročilejší formou biologicky dostupného glutathionu. Jeho účinnost se rovná nitrožilnímu podávání...

Supík - sirup pro DĚTI na podporu imunity - unikátní složení

Supík - sirup pro DĚTI na podporu imunity - unikátní složení
NOVINKA  Unikátní kombinace vysoce kvalitních extraktů z hub a rostlin, doplněná o betaglukan vysoké čistoty (nad 80%) a vitamíny na podporu imunity. Devět složek synergicky spojených v...

Každá nemoc je způsobena narůstající jedovatostí lidského organismu.

Úžasný: MUDr. Henry Bieler

 

 

NEJPOPULÁRNĚJŠÍ ČLÁNKY

 

       NOVĚ PUBLIKOVANÉ ČLÁNKY

           BŘEZEN 2024 -31 článků

           DUBEN 2024 - 20 článků

 

Nejlepší DIETY pro celkové zdra ví v roce 2024 - středomořská, DASH a MIND - U.S. News & World Report

  

100% REISHI - houba mládí a zdravé dlou h ověkosti - 3 unikátní, bezkonkurenční extrakty

31 důvodů proč se NENECHÁM OČKOVAT - izraelský rabín Chananya Weisman

Dr. Peter  McCullough: Jak přírodně DETOXIKOVAT tělo PO OČKOVÁNÍ mRNA vakcínou (protokol) - video

  Devastující efekt pro zdraví - glutaman sodný, aspartam a další excitotoxiny

Jak se přírodní cestou uzdravit z chronické Boreliózy, Chlamydiózy, EB virózy... únavového syndromu

CORDYCEPS - silná imunita a nárůst energie

Překyselené tělo: začátek vážné nemoci

ZVRÁCENÍ POSTUPU DIABETU 2. typu začíná u ignorování běžných doporučení, MUDr. Sarah Hallbergová - video

Protokol pro prevenci pro uzdravené klienty - Ing. Zdeněk Rozehnal

BOSWELIA serrata (kadidlo) - jeden z nejsilnějších přírodních léků Matky Země

Tibetská houba, tibetské krystaly a kombucha - darování, prodej

Léčte záněty a ne Cholesterol, MUDr. Marc Sircus

100% ČAGA ze Sibiře, nejvyšší množství účinných látek garantující Certifikát 

Mamografie způsobuje rakovinu prsu, MUDr. Ben Johnson, M.D., N.M.D., D.O.

Účinný lék na rakovinu plic na Kubě, proč ho mít nemůžeme? Leif Davenport

Artróza - kmenové buňky - Podvod!

Lékaři se sami uzdravili z Roztroušené sklerózy, prof. George Jelinek, dr. Terry Wahlsová

Jak se skutečně zdravě stravovat...

Proč průběžně a jak detoxikovat tělo

  PROTINÁDOROVÝ účinek extraktů z REISHI a CORIOLUSU na úrovni klinických studií

Žaloba na farmaceutické korporace, MUDr. Matthias Rath

Koloidní stříbro - účinné přírodní antibiotikum, hustoty koloidního stříbra, doporučené dávkování

 

  Odstranění rtuti, hliníku a dalších toxinů z těla, včetně p revence - MUDr. Dietrich Klinghardt

Zblblo již lidstvo natolik, že se nechá obelhat pohádkami o vražedném oxidu uhličitém?

Jak na Parkinsona? Glutathionem, Hericiem a odstraněním neurotoxinů Chlorellou

    Zkušenosti klientů s Úspěšnou léčbou především boreliózy, chlamydiózy, únavového syndromu...

 

Proč my máme potravinové alergie, přičemž je naši prarodiče neměli?

 

OVĚŘENÉ PŘÍRODNÍ PŘÍPRAVKY

Cílem správné medicíny je předcházení nemocí a prodloužení zdravé dlouhověkosti. Ideálem medicíny je odstranit mít potřebu lékaře.

MUDr. William J. Mayo

 

 

TŘI UNIKÁTNÍ EXTRAKTY

Z DUANWOOD RED REISHI

Za  účinné  se  z  Reishi  považují  pouze  kvalitně  provedené  a  čisté  extrakty,  které  mají  dobrou  biologickou  dostupnost  a  jsou  zbavené  nestravitelného  chitinu;  nelze  tedy  použít  pouhý  prášek  z  usušené  houby.

 

          EXTRAKT                 SPÓR

Nejsilnější extrakt z REISHI na českém trhu!!!100% spórový prášek z Duanwood Red Reishi!!!

 

TRITERPEN MAX

Extrakt s vysokým obsahem triterpenoidů. Více než 20 triterpenoidů%!

ZDE ROSTE NEJÚČINNĚJŠÍ REISHI

DUANWOOD RED REISHI

zdroj výše nejúčinnějších extraktů

Video z návštěvy Čechů u pěstitelů Duanwood Red Reishi v Číně, v horské oblasti Jiangshan

 

FAKTA O REISHI,

MYKOLOGIE, HISTORIE, PĚSTOVÁNÍ, ÚČINNÉ LÁTKY, JAK JE TO S JEJÍ KVALITOU?

 

 

 

 CORDYCEPS, EXTRA SILNÝ

NEJVYŠŠÍ GARANTOVANÉ MNOŽSTVÍ ÚČINNÝCH LÁTEK - CERTIFIKÁT COA

Nejsilnější Cordyceps na českém trhu!!!

CORDYCEPS - video

100% Sibiřská Čaga

ČAGA - video

HERICIUM - video

 

  BETAGLUKAN           HLÍVA

        extrakt               extrakt

Betaglucan MaxCellHlíva ústřičná

BETAGLUKAN - video

 

    KURKUMIN            AŠVAGANDA

        extrakt                    extrakt

Betaglucan MaxCellNejsilnější Ašvaganda na Českém trhu

ASHWAGANDHA - video

 

RDESNO             ANNONA

extrakt                  extrakt

Vysoce účinný extrakt z listů

 

ČAGA - video

Z ověřených dat vyplývá, že člověk, který covid prodělal, je třináckrát lépe chráněn, než člověk, který má dvě dávky vakcíny.

prof. Jiří Beran, 13.11.2021

prof. Jiří Beran, 15.11.2021

 

TEČKOVANÝ PŘÍBĚH

"NEVĚŘÍM UŽ BÍLÝM PLÁŠŤŮM, ALE LIDEM"

medicinský inženýr

JURAJ Orság


 

TEČKOVANÉ PŘÍBĚHY

dokument z 31. srpna 2022

Nadační fond Svědomí Národa

 

KUBEK 2009

 

DOKUMENT ČT 2

BYZNYS V BÍLÝCH PLÁŠTÍCH

DOKUMENT ČT 2

ŠKODLIVOST MOBILNÍCH SÍTÍ

             TEST

BARVOSLEPOSTI

 

 

ROK SI NIČÍME IMUNITU,

možná i proto je tolik nemocných, říká česká vědkyně, vedoucí týmu Centra buněčného a tkáňového inženýrství FN u sv. Anny...

doc. RNDr. Irena Koutná, Ph.D.

Aktualizovaný jmenný seznam s portovců zemřelých od 1.1.2021 do 31.12.2023 v souvislosti s "vakcinací" na covid

Ú MRTÍ - 1480

SRDEČNÍ ZÁSTAVY - 2107

   PATOLOG dr. Ryan Cole oprávněně VAROVAL

 

RENOMOVANÝ PATOLOG   dr. RYAN COLE - přednáška

ALARMUJÍCÍ EFEKT  covid (spike) injekcí (mRNA) na mozek, srdce, ledviny a ostatní orgány

 • Spousta lidí postrádá enzym, který rozkládá RNA
 • Naprosto porušujeme Norimberský kodex z roku 1947...

český dabing - 17:08

Lékařský summit, San Antonio, Texas, USA - 27.7.2021

 

AMERICA´S FRONTLINE DOCTORS

POSTAVIT SE NA ODPOR

 

FRONTLINE NEWS

 

 

ZAČNĚTE U SEBE

ZÁKLADEM ZDRAVÍ JE PREVENCE S NÁVRATEM K PŘÍRODĚ

Doporučuji:

každé ráno cca 30 minut před snídaní

vypít cca 4 dcl vlažné čisté pramenité vody s citrónem (můžete přidat až půl lžičky jedlé sody) a pro posílení imunity a energie můžete použít dvojitý extrakt (1-2 kapsle) z

  a nejdříve po 15 minutách:

případně nejen pro psychiku:

pro střevo kvalitní probiotika:

 • kysané zelí, které si sami jednoduše vyrobíte POUZE VY! Pozor na "BRUSELSKÉ" kysané zelí! S éčkama
 

 

VÁLEK U MORAVCE V OVM

10. dubna 2022

NEHORÁZNĚ LŽE

 

 

Fakta nepřestávají existovat tím, že se o nich nesmí hovořit. Pravda je dcerou času

 

SVĚT SE ZBLÁZNIL

Toto je novodobá reklama na co?

MUDr. Anastasia Maria Loupis: Tento model je v ohrožení života