9 preventivních terapií (profylaxe) při migréně

- Pixabay

Ing. Zdeněk Rozehnal

Podle Americké nadace pro migrénu trpí ve Spojených státech migrénou 39 milionů dospělých a dětí (1).

Chronická migréna může být vysilující a často má významný dopad na kvalitu života. Jedním z nejlepších způsobů, jak ji zvládnout, jsou léky nebo terapie určené k prevenci epizod migrény.

V lékařské terminologii se možnosti, které působí jako prevence migrény, označují také jako profylaxe migrény. Některé léky a léčba používané jako profylaktika mohou pomoci snížit četnost a závažnost těchto bolestí hlavy.

Následují nejběžnější možnosti léčby pro prevenci migrény, včetně toho, co říká výzkum o tom, jak účinné jsou tyto možnosti prevence chronické migrény.

1. Blokátory angiotenzinu

Blokátory angiotenzinu jsou léky, které zabraňují tvorbě nebo vstřebávání angiotenzinu, hormonu, který způsobuje zúžení cév.

Mezi blokátory angiotenzinu mohou patřit inhibitory angiotenzin konvertujícího enzymu (ACE) nebo blokátory receptorů pro angiotenzin II (ARB).

Účinnost

V jedné studii z roku 2012 bylo prokázáno, že ARB zvaný kandesartan snižuje ve srovnání s placebem nejen počet dní bolestí hlavy, ale také hodin bolestí hlavy, migrenózních dní a hodin migrény (2).

V jiné studii z roku 2007 prokázal inhibitor ACE zvaný lisinopril významné snížení frekvence migrény a akutních léků u účastníků studie (3).

Nežádoucí účinky

Mezi běžné nežádoucí účinky blokátorů angiotenzinu mohou patřit:

 • kašel
 • závratě
 • únava
 • gastrointestinální příznaky

Inhibitory ACE a ARB se jako profylaxe migrény mohou dlouhodobě projevit až po několika týdnech.

2. Antikonvulziva

Antikonvulziva, známá také jako antiepileptika (AED), jsou léky, které pomáhají léčit a předcházet epileptickým záchvatům tím, že zpomalují nervové signály v mozku.

Antikonvulzivní léky mohou zahrnovat AED s úzkým spektrem pro specifické typy záchvatů nebo AED se širokým spektrem pro více záchvatů.

Účinnost

Podle přehledu z roku 2012 prokázaly divalproex sodný a valproát sodný v klinických studiích účinnost při snižování počtu migrenózních záchvatů. V 11 různých studiích bylo rovněž zjištěno, že topiramát významně snižuje frekvenci migrény (4).

Gabapentin, lamotrigin a oxkarbazepin vykazovaly smíšené výsledky účinnosti v profylaxi migrény.

Nežádoucí účinky

Mezi běžné nežádoucí účinky AED mohou patřit:

 • vyrážka
 • únava
 • zvýšená energie
 • gastrointestinální příznaky
 • parestézie
 • přibývání na váze
 • vypadávání vlasů

Antikonvulziva obvykle začínají působit okamžitě, ale u profylaxe migrény může trvat 4 až 8 týdnů, než se dostaví výsledky.

3. Antidepresiva

Antidepresiva jsou léky, které léčí depresi, úzkost a další duševní stavy změnou neurotransmiterů v mozku.

Mezi antidepresiva běžně patří selektivní inhibitory zpětného vychytávání serotoninu (SSRI) a inhibitory zpětného vychytávání serotoninu a noradrenalinu (SNRI) a další léky.

Účinnost

V dřívější studii bylo prokázáno, že SSRI s názvem fluoxetin po několika měsících léčby významně snižuje index bolesti (5).

Novější přehled z roku 2015 zaznamenal, že SNRI s názvem venlafaxin prokázal v průběhu několika studií snížení intenzity a délky trvání migrény (6).

Amitriptylin, tricyklické antidepresivum, byl rovněž shledán účinným pro profylaxi migrény (7).

Nežádoucí účinky

Mezi časté nežádoucí účinky antidepresiv mohou patřit:

 • nevolnost
 • zvracení
 • ospalost
 • sucho v ústech
 • potíže se soustředěním
 • zvýšená srdeční frekvence

Jako preventivní lék proti migréně se antidepresiva mohou projevit až po 4 až 6 týdnech nebo déle.

4. Beta-blokátory

Beta-blokátory jsou léky, které snižují srdeční frekvenci a krevní tlak tím, že blokují působení hormonu adrenalinu (epinefrinu).

Beta-blokátory, které mohou být neselektivní, kardioselektivní nebo třetí generace, jsou nejčastěji předepisovanými léky pro profylaxi migrény.

Účinnost

Četné studie zjistily, že metoprolol je účinný při snižování frekvence migrény až o 50 %.

Studie z roku 2019 o propranololu rovněž zjistila, že tento lék je účinný při snižování frekvence, trvání a závažnosti migrény (8).

Mezi další potenciální beta-blokátory pro prevenci migrény patří timolol a atenolol.

Nežádoucí účinky

Mezi běžné nežádoucí účinky beta-blokátorů mohou patřit:

 • sucho v ústech
 • ospalost
 • únava
 • přibývání na váze
 • poruchy spánku

Účinnost beta-blokátorů jako preventivního léku chronické migrény se může projevit až po několika měsících.

5. Botulotoxin (botox)

Botox neboli botulotoxin typu A je injekčně podávaný lék vyráběný bakterií Clostridium botulinum, který dočasně oslabuje nebo ochromuje svaly.

Botox se nejčastěji používá ke kosmetickým účelům, lze jej však použít i k léčbě některých zdravotních potíží, například chronické migrény.

Účinnost

V jednom systematickém přehledu vědci analyzovali údaje z 28 studií o účinnosti botoxu při prevenci migrény. Studie zahrnovaly jak studie srovnávající botox s placebem, tak studie srovnávající botox s jinou preventivní léčbou (9).

Výsledky analýzy ukázaly, že botox dokázal snížit frekvenci bolestí hlavy zhruba o 2 bolesti hlavy měsíčně.

Nežádoucí účinky

Mezi běžné nežádoucí účinky botoxu mohou patřit:

 • bolest v místě vpichu
 • pokles víček
 • svalová slabost
 • bolest krku

Botox jako preventivní prostředek proti migréně je nejúčinnější po 4 týdnech, přičemž většina studií zaznamenala výsledky až po 12 týdnech.

6. Terapie peptidem souvisejícím s kalcitoninovým genem (CGRP)

Terapie peptidem souvisejícím s kalcitoninovým genem (CGRP) využívá monoklonální protilátky ke snížení zánětu a bolesti spojené s chronickými epizodami migrény.

Erenumab je nejčastěji používaným lékem pro profylaxi migrény, ale k dispozici jsou i další možnosti medikace.

Účinnost

V jedné rozsáhlé studii vědci přiřadili více než 900 účastníkům studie s chronickou migrénou buď 70 mg erenumabu, 140 mg erenumabu, nebo placebo (10).

Příznaky migrény byly analyzovány každé 4 týdny po dobu 20 týdnů, aby se zjistila účinnost erenumabu při snižování frekvence migrény.

Výsledky ukázaly, že erenumab dokázal ve srovnání s placebem snížit počet migrenózních dnů minimálně o 50 %.

Nežádoucí účinky

Mezi běžné nežádoucí účinky CGRP mohou patřit:

 • bolest v místě vpichu
 • časté infekce horních cest dýchacích
 • gastrointestinální problémy
 • únava
 • nevolnost

CGRP obvykle vykazuje výsledky v prevenci migrény během prvních 2 měsíců, přičemž účinnost se postupem času zvyšuje.

7. Nesteroidní protizánětlivé léky (NSAID)

Nesteroidní protizánětlivé léky (NSAID) jsou léky, které pomáhají snižovat zánět a bolest tím, že blokují produkci prostaglandinů.

NSAID se nejčastěji používají k prevenci menstruační migrény (záchvaty migrény, které se objevují při menstruaci).

Účinnost

Podle pokynů založených na důkazech Americké neurologické akademie a Americké společnosti pro bolesti hlavy vykazuje NSAID mírný přínos pro prevenci záchvatů migrény (11).

Naproxen sodný, flurbiprofen, ketoprofen a kyselina mefenamová prokázaly v klinických studiích přínos.

Dlouhodobé, každodenní užívání NSAID se však pro profylaxi migrény nedoporučuje, protože může vést k bolestem hlavy z nadužívání léků.

Nežádoucí účinky

Mezi běžné nežádoucí účinky NSAID mohou patřit:

 • gastrointestinální příznaky
 • bolesti hlavy
 • ospalost
 • závratě
 • poškození orgánů (vzácné)

Jako prevence menstruačních záchvatů migrény by se NSAID měly užívat 2 až 3 dny před menstruací a během prvních 2 až 3 dnů.

8. Triptany

Triptany, známé také jako agonisté serotoninových receptorů, jsou léky, které pomáhají zmírnit zánět tím, že napodobují účinky neurotransmiteru serotoninu.

Stejně jako NSAID jsou triptany vhodné spíše pro krátkodobé použití, například pro profylaxi menstruační migrény.

Účinnost

Ve studii z roku 2008 bylo zjištěno, že frovatriptan je účinný při snižování frekvence migrény u účastníků studie (12).

Další studie zjistila, že naratriptan byl účinný při snižování záchvatů menstruační migrény, pokud byl užíván 2 dny před menstruací a 3 dny během ní (13).

Zolmitriptan byl podle studie z roku 2014 rovněž shledán účinným při snižování frekvence migrenózních záchvatů (14).

Nežádoucí účinky

Mezi běžné nežádoucí účinky triptanů mohou patřit:

 • bolest hlavy
 • závratě
 • nevolnost
 • únava

Při použití k profylaxi migrény mohou triptany prokázat účinnost na příznaky migrény a její prevenci během několika hodin.

9. Vitamínové nebo bylinné doplňky

Kromě výše uvedených možností medikace mohou mít přínos pro prevenci migrény také některé vitamínové a bylinné doplňky. Patří mezi ně např:

 • CoQ10
 • devětsil
 • hořčík
 • melatonin
 • vitamín B2
 • vitamín B12
 • vitamín D

Účinnost

Podle výzkumu je devětsil nejúčinnějším bylinným doplňkem pro snížení frekvence a závažnosti migrenózních záchvatů (15).

Kromě toho se ve výzkumných studiích prokázala účinnost hořčíku a riboflavinu pro profylaxi migrény. Účinné mohou být i další doplňky stravy, jako je například CoQ10.

Nežádoucí účinky

Vitamínové doplňky běžně nezpůsobují nežádoucí účinky, pokud jsou užívány v souladu s pokyny a pokud nedochází k interakci s jinými léky, které možná užíváte, nebo zdravotním stavem, který můžete mít.

Před užíváním jakýchkoli doplňků stravy na migrénu je vhodné se poradit s odborníkem.

Doplňky a jejich možné nežádoucí účinky

 • coQ10 - mírná nespavost nebo zažívací potíže.
 • devětsil - plynatost, bolest hlavy, svědění očí, průjem, dýchací potíže, únava, žaludeční nevolnost, ospalost.
 • hořčík - řídká stolice, žaludeční potíže, nevolnost (u osob s ledvinovými problémy je vyšší riziko výskytu nežádoucích účinků).
 • melatonin - ospalost, závratě, bolesti hlavy a nevolnost.
 • vitamín B2 - vysoké dávky mohou způsobit svědění, necitlivost, pocity pálení/štípání, oranžovou moč, citlivost na světlo.
 • vitamin B12 - mírný průjem, svědění, kožní vyrážka, bolest hlavy, závratě, nevolnost zvracení.
 • vitamin D - nadměrné množství může vést k hyperkalcémii; příznaky zahrnují bolesti hlavy, únavu, nadměrnou žízeň, nadměrné močení, nevolnost, zvracení, sníženou chuť k jídlu.

Jak si vybrat vhodnou léčbu?

Výběr správné možnosti léčby pro profylaxi migrény je často otázkou pokusu a omylu, což může být obtížné a frustrující, zejména pokud je kvalita vašeho života negativně ovlivněna chronickou migrénou.

Obecně platí, že preventivní léky se začínají podávat v nízké dávce a časem se upravují až na vyšší dávku. U většiny léků na profylaxi migrény může trvat 2 až 3 měsíce, než se dostaví plné výsledky, přičemž nejlepší výsledky jsou přibližně po 6 měsících.

V konečném důsledku je cílem profylaxe migrény snížení frekvence migrény o 50 % v průběhu celého roku.

Jaké další preventivní postupy můžete dodržovat?

Prevence migrény často zahrnuje více než jen preventivní léky. Důležitou roli v prevenci opakující se migrény může hrát také změna životního stylu.

Následuje několik osvědčených postupů pro prevenci chronické migrény:

 • Veďte si deník známých spouštěčů. Vytvoření deníku bolestí hlavy je důležitým krokem k tomu, abyste byli schopni identifikovat spouštěče migrény a vyhnout se jim. Zvažte možnost vyzkoušet aplikaci pro sledování spouštěčů a vzorců migrény.
 • Zvažte doplňkové terapie. Doplňkové možnosti léčby migrény, jako je akupunktura nebo akupresura, mohou přinést další úlevu od příznaků.
 • Dodržujte správnou spánkovou hygienu. Špatný spánek je jedním z nejčastějších spouštěčů migrény, takže dodržování správné spánkové hygieny hraje v prevenci migrény zásadní roli.
 • Pravidelně cvičte. Výzkum ukázal, že mírné cvičení, například jóga, může pomoci snížit četnost a závažnost chronické migrény.
 • Upřednostněte relaxaci. Stres je dalším známým spouštěčem u lidí s opakovanými záchvaty migrény, takže dovednosti zvládání stresu jsou důležitým nástrojem prevence.
 • Léčte záchvaty migrény co nejdříve. Profylaxe migrény neznamená, že už nikdy nebudete mít migrénu, proto je důležité mít po ruce pohotovostní léky pro případ, že se záchvat migrény nevyhnutelně objeví.

Jako vždy byste měli úzce spolupracovat s odborníkem na vytvoření plánu prevence migrény, který vám bude vyhovovat.

Nejčastější dotazy

Co znamená profylaxe migrény?

Jakákoli léčba nebo léky, které se používají s cílem zabránit vzniku záchvatů migrény, se označují jako profylaxe migrény.

Který lék se používá k profylaxi migrény?

Jak bylo uvedeno výše, existuje poměrně mnoho možností medikace pro prevenci migrény, včetně:

 • blokátory angiotenzinu
 • antikonvulziva
 • antidepresiva
 • beta-blokátory
 • botox
 • léčba peptidem souvisejícím s kalcitoninovým genem (CGRP)
 • nesteroidní protizánětlivé léky (NSAID)
 • triptany
 • vitamíny a doplňky stravy

Jaká je nejlepší profylaxe migrény?

Nejlepší profylaxe migrény je ta, která vám vyhovuje. Různí lidé mohou mít různé potřeby v oblasti medikace a léčby. Časem můžete zjistit, že nejužitečnější je kombinace různých strategií.

Závěr

Profylaxe migrény je jedním z nejdůležitějších léčebných postupů pro snížení četnosti opakujících se epizod migrény.

Možnosti preventivní léčby migrény zahrnují léky, jako jsou antidepresiva, antikonvulziva, beta-blokátory a další.

Kromě možností medikace hrají v profylaxi migrény důležitou roli také změny životního stylu.

Pokud se potýkáte s chronickými záchvaty migrény, které výrazně snižují kvalitu vašeho života, poraďte se s odborníkem, jaké možnosti preventivní léčby máte k dispozici.

Migréna - zkušenosti dr. Bielera, dr. Srivastavy a nízká hodnota hořčíku

- Pixabay
 

Níže jsou uvedeny 3 poznatky, které omezují propuknutí migrény. Uplatněním těchto 3 metod nastáva synergický efekt a dochází ke značnému omezení potíží souvisejících s migrénou, což již potvrdilo více žen, které jsem seznámil s níže uvedenými poznatky. Jako klíčové se ukazuje vyřazení cukrů a škrobů ze stravy.

O migréně

Migrénami je postiženo asi 17% žen a 4% mužů, doba trvání je většinou v rozpětí od 4 do 72 hodin.

Podle ortodoxní medicíny u většiny postižených záchvat vyvolává kombinace více příčin:

 • stres (dokonce i úleva po stresu)
 • určité druhy potravin (např. čokoláda, víno, vysokotučné sýry)
 • vysoká fyzická vyčerpanost
 • nedostatek a i nadmíra spánku
 • nepravidelná strava
 • hladovění

U žen sehrávají důležitou úlohu i hormonální vlivy, především menstruace.

Existují dva základní typy migrény:

 • Migréna s aurou - postihuje asi 20% pacientů. Většinou se jedná o přechodnou zrakovou poruchu, částečnou ztrátu zraku, případně jiné zrakové projevy (např. jiskření před očima)
 • Migréna bez aury - postihuje přibližně 80% pacientů
A tím ortodoxní chronická medicína končí! A nasazuje léky proti bolesti, což je v zájmu hlavně farmalobby.
 

Lékaři - naturopatové

Poznatky z léčby migrény dr. Henry Bielerem

Dr. Bieler popisuje mnoho případů vyléčení bolesti hlavy a uvádí:

Řešením je odlehčením velkého náporu na játra, která pak obnovila svoji funkci při čištění krve. Obnovila se tak rovnováha mezi nadledvinkami, podvěskem mozkovým a štítnou žlázou. Zjistil jsem skoro u všech zmíněných případů, že

migréna je vlastně druh alkoholického bolení hlavy

Tato informace pravděpodobně mnohé udiví, zvláště ty, kteří migrénou trpí. Nejedná se totiž o alkohol z nadměrného pití, ale o alkohol, který je vytvářen v žaludku samotného nemocného fermentací cukrů a škrobů, nalézajících se v jídle postiženého. Vzniklý alkohol v zažívacím traktu však obsahuje jedy a lze s klidem prohlásit, že je škodlivější, nežli ten v láhvi vodky.

Při léčení pacientů s migrénou jsem proto zanamenal, že když byly z jejich stravy odstraněny škroby a cukry a zvýšeny určité přírodní látky, detoxikace se velmi zlepšila.

Migrény se pak objevovaly velmi zřídka

Zkušenosti dr. Srivastavy z univerzity v Odense

Dr. Krishna C. Srivastava jedné ženě doporučil při začínající migréně (projevem zraková porucha - aura) aplikovat zázvor - půl gramu mletého zázvoru rozpuštěného v čisté vodě. Do 30 minut se snížila bolest hlavy.

Tato žena užívala další 4 dny třetinu kávové lžičky mletého zázvoru 4x denně. Byl to takový pozitivní přínos, že jej trvale zařadila jako součást pravidelné stravy.

Četnost a síla migrén u ní znatelně poklesla

Dr. Srivastava řekl, že zázvor je téměř stejně účinný jako moderní léky a zkracuje délku trvání bolesti hlavy a zabraňuje jí jedním nebo několika mechanismy. Vzhledem k tomu, že se neobjevily žádné vedlejší účinky, doporučuje všem vyzkoušet účinek zázvoru v prevenci proti migrénám.

Pravidelné užívání zázvoru v množství  1 - 1,5 g mletého denně je velkým přínosem pro naše zdraví a oproti chemickým lékům je bez vedlejších účinků.

Hořčík a bolest hlavy

Nejčastější typ bolesti hlavy je takový, při kterém se ortodoxní medicínou nezjistí žádné strukturální poškození mozku (pomocí CT MR), ani jiné onemocnění. V tomto případě hovoříme o primární nebo funkční bolesti hlavy, kterou trpí cca 20% populace.

Nejčastěji se jedná o migrénu, na druhém místě je tzv.tenzní bolest hlavy. Příčinou této primární bolesti hlavy je porucha neuroregulačních funkcí, ve kterých sehrává hořčík funkci neuroregulátora.

V této roli hořčík:

 • zabraňuje cévním stahům a zhlukování krevních destiček
 • stabilizuje membrány nervových buněk (povrchové obaly)
 • ovlivňuje mnoho receptorů v mozku
 • ovlivňuje tvorbu a uvolňování cévních a zánětlivých látek v mozku a neurotransmiterů (přenašečů nervových impulzů)

Všechny uvedené mechanismy se uplatňují při vzniku migrény. Je vědecky dokázané, že

POZOR!

lidé, trpící migrénami, mají v době akutního ataku nižší hladinu hořčíku v krvi, ale i nižší hodnoty koncentrace vnitrobuněčného hořčíku při porovnání se zdravými jedinci

Doplnění hořčíku u těchto postižených, vede k poklesu výskytu a dokonce i intenzity migrén. Některé výzkumy potvrzují účinnost hořčíku i při tenzní bolesti hlavy, když při dlouhodobé léčbě hořčíkem dochází k výraznému poklesu výskytu a intenzity bolesti (užívání minimálně 3 měsíce).

A v konečném důsledku to pro pacienta znamená, že nemusí užívat tolik léků proti bolesti.

Ideální denní dávka u dospělých mužů by měla být 400-420 mg a u žen 310-320 mg. U dětí se používá váhový koeficient. Doplňky stravy s hořčíkem můžete užívat buď s jídlem nebo i na prázdný žaludek. Těhotným a kojícím ženám se doporučuje vyšší denní dávka, tj. až 450 mg. Bohužel konzumace rafinovaných potravin (kupříkladu bílá mouka, loupaná rýže) vede k relativnímu nedostatku hořčíku v těle. Ke ztrátám tohoto minerálu dochází také výrazným pocením. Nedoporučuje se užívat hořčík po jídle, protože snižuje aciditu žaludku.

Více:

Jedině ochranná známka "Superionherbs" garantuje množství účinných látek v níže uvedených extraktech a samozřejmě u každé šarže.

Reishi extrakt, Reishi spór a Reishi Triterpen Max

Reishi extrakt, Reishi spór a Reishi Triterpen Max
Reishi (čínsky Ling Zhi) a její užívání, uvádějí staré čínské spisy z doby už před více než 2 400 lety. Tato vzácná houba je také nazývaná latinsky Ganoderma lucidum, v překladu "božská houba...

Cordyceps sinensis

Cordyceps sinensis
Cordyceps je velice specifická cizopasná houba, která roste od nepaměti pouze v horských oblastech Číny a Tibetu. Pro své specifické účinky je v čínské medicíně především Cordyceps sinensis používán...

Sibiřská Čaga

Sibiřská Čaga
Čaga, dřevokazná houba se živí šťávami stromů, především z břízy, jilmu, jeřabiny, jasanu, ale nejvyšší léčivé účinky má houba Čaga rostoucí na břízách. Ideální sběr je na podzim a na jaře, kdy má...

Hericium erinaceus

Hericium erinaceus
Hericium je poměrně vzácná houba, která svým tvarem připomíná mořský korál. Roste paraziticky především na tvrdém dřevě dubů a buků, přičemž roste zejména v jihovýchodní Asii. Na našem území ji...

Coriolus versicolor (Outkovka pestrá)

Coriolus versicolor (Outkovka pestrá)
- na konci stránky: "Klinické studie s Coriolusem u onkologických pacientů" Coriolus versicolor nebo-li čínsky YunzhiYunzhi je druhem dřevokazné houby, která je již celá staletí využívá v tradiční...

Shiitake

Shiitake
Shiitake (lat. Lentinus edodes), česky Houževnatec jedlý je uznávaný přírodní prostředek jako Reishi, Cordyceps, Hericium a Sibiřská Čaga. Jejími hlavními aktivními komponenty jsou polysacharidy...

Hlíva ústřičná

Hlíva ústřičná
V posledních desetiletích se základní výzkum věnuje daleko podrobněji než kdykoli jindy komlexnějšímu složení a biologickým účinkům hlívy ústřičné a jejím jednotlivým složkám. Na základě výsledků...

Agaricus

Agaricus
Agaricus blazei Murill, česky žampion brazilský Agaricus blazei Murrill je jedlá brazilská houba s nízkým obsahem kalorií a velkým množství živin. Pochází z malé brazilské vesnice jménem Piedade...

BetaGlukan Maxcell (s Resveratrolem a Acerolou)

BetaGlukan Maxcell (s Resveratrolem a Acerolou)
Beta glukany 1,3/1,6D jsou přírodní polysacharidy nacházející se také v buněčných stěnách kvasinek rodu Saccharomyces cerevisiae a všech medicinálních hub. Obsažené beta-glukany jsou získávány...

C-Max komplex (Camu camu s quercetinem)

C-Max komplex (Camu camu s quercetinem)
Synergická kombinace extraktu z plodů ze stromu Camu Camu a quercetinu s maximální vstřebatelností vitamínu C. Camu Camu Camu Camu je nízký malý strom rostoucí divoce podél řek v oblastech...

Ashwagandha

Ashwagandha
(Ashwagandhá – witánie snodárná – witánie uspávající – Withania somnifera) je polokeř, který dorůstá do výšky 1 - 1,5 metru. Původem je ze severozápadní Indie. Roste také v severní Africe a na...

Kurkumin (fytosomální extrakt), italský patent

Kurkumin (fytosomální extrakt), italský patent
10 prokázaných zdravotních přínosů kurkuminu Koření známé jako kurkuma je možná nejúčinnějším existujícím doplňkem stravy. Mnoho kvalitních studií ukazuje, že kurkuma má zásadní přínosy pro vaše...

Rdesno mnohokvěté - He shou wu

Rdesno mnohokvěté - He shou wu
Che-šou-wu (He Shou Wu) je v asijské bylinné medicíně jednou z nejpopulárnějších a nejvíce ceněných posilujících bylin. He-šou-wu je zpracovaná kořenová hlíza rostliny Polygonum multiflorum (rdesno...

Graviola - Annona

Graviola - Annona
Extrakt z listí ze stromu Graviola - přirozený zabiják rakovinových buněk – 10.000 krát silnější než chemoterapie A proč to nevíme? Je to proto, protože určité velké korporace chtějí dostat zpět...

Maca

Maca
Maca, přezdívaná jako peruánský ženšen nebo peruánská viagra roste v jihoamerických Andách, vyskytuje se ve výškách kolem 4000 metrů n.m. a odolává až mrazům -20°C, stejně jako žáru slunce. Vzhledem...

Chitomax

Chitomax
Princip působení Chitomaxu: Je známo, že viskózní vláknina a zejména chitosan působí na metabolismus tuků, snižuje vstřebávání cholesterolu ze stravy a váže se na žlučové kyseliny, a tím snižuje...

Fenuprim

Fenuprim
chitomax + bylinky + kyselina alfalipoová FENUPRIM – jedinečná kombinace pěti přírodních látek, synergicky působících, která vám může pomoci při formování vaší postavy. Pro většinu lidí jsou právě...

Dračí krev

Dračí krev
Dračí krev – Dragons blood Když se v amazonské džungli někdo poraní, škrábne nebo je pokousán hmyzem, někdy můžete vidět jak mačetou sekne do jednoho druhu stromu a temně rudou pryskyřici si kápne do...

Danshen Q10 cardio

Danshen Q10 cardio
Danshen Q10 cardio Synergická kombinace extraktů a mikroživin pro normální funkci srdce. Kombinace extraktu z kořene Danshen, koenzymu Q10, vitamínu E a thiaminu je synergická kombinace – působení...

Šafrán

Šafrán
Saffron – Brain and Neuro balancer Přírodní doplněk stravy určený ke zmírnění stresu, zlepšení nálady a zvýšení pocitu pohody. Obsahuje unikátní synergicky působící kombinaci patentovaného extraktu...

Ostropestřec mariánský (fytosomální extrakt), italský patent

Ostropestřec mariánský (fytosomální extrakt), italský patent
Silybin Phytosome® – silibinin s vysokou vstřebatelností - novinka na ochranu a regeneraci jater Jaterní buňky odstraňují mj. z krve trávicího ústrojí baktérie, viry a jiné patogeny. Zdravá játra do...

Boswellia (fytosomální extrakt), italský patent

Boswellia (fytosomální extrakt), italský patent
Boswellia Phytosome® - novinka s vysokou vstřebatelností, s protizánětlivým a protibolestivým účinkem Boswellia serrata, česky kadidlovník pilovitý je středně velký strom z čeledi březulovitých. Jeho...

S-Acetyl-L-Glutathion

S-Acetyl-L-Glutathion
Glutathion je nejsilnější antioxidant, který vytváří tělo, přičemž S-acetyl-L-Glutathion je nejpokročilejší formou biologicky dostupného glutathionu. Jeho účinnost se rovná nitrožilnímu podávání...

Supík - sirup pro DĚTI na podporu imunity - unikátní složení

Supík - sirup pro DĚTI na podporu imunity - unikátní složení
Unikátní kombinace vysoce kvalitních extraktů z hub a rostlin, doplněná o betaglukan vysoké čistoty (nad 80%) a vitamíny na podporu imunity. Devět složek synergicky spojených v blahodárný komplex na...

4x Instantní káva i s extrakty z hub Čaga, Cordyceps a Hericium

4x Instantní káva i s extrakty z hub Čaga, Cordyceps a Hericium
  KOHI-FOCUS SLOŽENÍ: Instantní káva 76,4 % (100% káva Arabica), Ashwagandha extrakt 10 %, Chaga extrakt 8 %, Tulsi extrakt 5 %, Sibiřský ženšen extrakt 0,5 % 100% Arabika, zklidňující...

Každá nemoc je způsobena narůstající jedovatostí lidského organismu.

Úžasný: MUDr. Henry Bieler

 

 

NEJPOPULÁRNĚJŠÍ ČLÁNKY

 

       NOVĚ PUBLIKOVANÉ ČLÁNKY

           ČERVEN 2024 - 17 článků

 

Nejlepší DIETY pro celkové zdra ví v roce 2024 - středomořská, DASH a MIND - U.S. News & World Report

  

100% REISHI - houba mládí a zdravé dlou h ověkosti - 3 unikátní, bezkonkurenční extrakty

31 důvodů proč se NENECHÁM OČKOVAT - izraelský rabín Chananya Weisman

Dr. Peter  McCullough: Jak přírodně DETOXIKOVAT tělo PO OČKOVÁNÍ mRNA vakcínou (protokol) - video

  Devastující efekt pro zdraví - glutaman sodný, aspartam a další excitotoxiny

Jak se přírodní cestou uzdravit z chronické Boreliózy, Chlamydiózy, EB virózy... únavového syndromu

CORDYCEPS - silná imunita a nárůst energie

Překyselené tělo: začátek vážné nemoci

ZVRÁCENÍ POSTUPU DIABETU 2. typu začíná u ignorování běžných doporučení, MUDr. Sarah Hallbergová - video

Protokol pro prevenci pro uzdravené klienty - Ing. Zdeněk Rozehnal

BOSWELIA serrata (kadidlo) - jeden z nejsilnějších přírodních léků Matky Země

Tibetská houba, tibetské krystaly a kombucha - darování, prodej

Léčte záněty a ne Cholesterol, MUDr. Marc Sircus

100% ČAGA ze Sibiře, nejvyšší množství účinných látek garantující Certifikát 

Mamografie způsobuje rakovinu prsu, MUDr. Ben Johnson, M.D., N.M.D., D.O.

Účinný lék na rakovinu plic na Kubě, proč ho mít nemůžeme? Leif Davenport

Artróza - kmenové buňky - Podvod!

Lékaři se sami uzdravili z Roztroušené sklerózy, prof. George Jelinek, dr. Terry Wahlsová

Jak se skutečně zdravě stravovat...

Proč průběžně a jak detoxikovat tělo

  PROTINÁDOROVÝ účinek extraktů z REISHI a CORIOLUSU na úrovni klinických studií

Žaloba na farmaceutické korporace, MUDr. Matthias Rath

Koloidní stříbro - účinné přírodní antibiotikum, hustoty koloidního stříbra, doporučené dávkování

 

  Odstranění rtuti, hliníku a dalších toxinů z těla, včetně p revence - MUDr. Dietrich Klinghardt

Zblblo již lidstvo natolik, že se nechá obelhat pohádkami o vražedném oxidu uhličitém?

Jak na Parkinsona? Glutathionem, Hericiem a odstraněním neurotoxinů Chlorellou

    Zkušenosti klientů s Úspěšnou léčbou především boreliózy, chlamydiózy, únavového syndromu...

 

Proč my máme potravinové alergie, přičemž je naši prarodiče neměli?

 

OVĚŘENÉ PŘÍRODNÍ PŘÍPRAVKY

Cílem správné medicíny je předcházení nemocí a prodloužení zdravé dlouhověkosti. Ideálem medicíny je odstranit mít potřebu lékaře.

MUDr. William J. Mayo

 

 

TŘI UNIKÁTNÍ EXTRAKTY

Z DUANWOOD RED REISHI

Za  účinné  se  z  Reishi  považují  pouze  kvalitně  provedené  a  čisté  extrakty,  které  mají  dobrou  biologickou  dostupnost  a  jsou  zbavené  nestravitelného  chitinu;  nelze  tedy  použít  pouhý  prášek  z  usušené  houby.

 

          EXTRAKT                 SPÓR

Nejsilnější extrakt z REISHI na českém trhu!!!100% spórový prášek z Duanwood Red Reishi!!!

 

TRITERPEN MAX

Extrakt s vysokým obsahem triterpenoidů. Více než 20 triterpenoidů%!

ZDE ROSTE NEJÚČINNĚJŠÍ REISHI

DUANWOOD RED REISHI

zdroj výše nejúčinnějších extraktů

Video z návštěvy Čechů u pěstitelů Duanwood Red Reishi v Číně, v horské oblasti Jiangshan

 

FAKTA O REISHI,

MYKOLOGIE, HISTORIE, PĚSTOVÁNÍ, ÚČINNÉ LÁTKY, JAK JE TO S JEJÍ KVALITOU?

 

 

 

 CORDYCEPS, EXTRA SILNÝ

NEJVYŠŠÍ GARANTOVANÉ MNOŽSTVÍ ÚČINNÝCH LÁTEK - CERTIFIKÁT COA

Nejsilnější Cordyceps na českém trhu!!!

CORDYCEPS - video

100% Sibiřská Čaga

ČAGA - video

HERICIUM - video

 

  BETAGLUKAN           HLÍVA

        extrakt               extrakt

Betaglucan MaxCellHlíva ústřičná

BETAGLUKAN - video

 

    KURKUMIN            AŠVAGANDA

        extrakt                    extrakt

Betaglucan MaxCellNejsilnější Ašvaganda na Českém trhu

ASHWAGANDHA - video

 

RDESNO             ANNONA

extrakt                  extrakt

Vysoce účinný extrakt z listů

 

ČAGA - video

Z ověřených dat vyplývá, že člověk, který covid prodělal, je třináckrát lépe chráněn, než člověk, který má dvě dávky vakcíny.

prof. Jiří Beran, 13.11.2021

prof. Jiří Beran, 15.11.2021

 

TEČKOVANÝ PŘÍBĚH

"NEVĚŘÍM UŽ BÍLÝM PLÁŠŤŮM, ALE LIDEM"

medicinský inženýr

JURAJ Orság


 

TEČKOVANÉ PŘÍBĚHY

dokument z 31. srpna 2022

Nadační fond Svědomí Národa

 

KUBEK 2009

 

DOKUMENT ČT 2

BYZNYS V BÍLÝCH PLÁŠTÍCH

DOKUMENT ČT 2

ŠKODLIVOST MOBILNÍCH SÍTÍ

             TEST

BARVOSLEPOSTI

 

 

ROK SI NIČÍME IMUNITU,

možná i proto je tolik nemocných, říká česká vědkyně, vedoucí týmu Centra buněčného a tkáňového inženýrství FN u sv. Anny...

doc. RNDr. Irena Koutná, Ph.D.

Aktualizovaný jmenný seznam s portovců zemřelých od 1.1.2021 do 31.12.2023 v souvislosti s "vakcinací" na covid

Ú MRTÍ - 1480

SRDEČNÍ ZÁSTAVY - 2107

   PATOLOG dr. Ryan Cole oprávněně VAROVAL

 

RENOMOVANÝ PATOLOG   dr. RYAN COLE - přednáška

ALARMUJÍCÍ EFEKT  covid (spike) injekcí (mRNA) na mozek, srdce, ledviny a ostatní orgány

 • Spousta lidí postrádá enzym, který rozkládá RNA
 • Naprosto porušujeme Norimberský kodex z roku 1947...

český dabing - 17:08

Lékařský summit, San Antonio, Texas, USA - 27.7.2021

 

AMERICA´S FRONTLINE DOCTORS

POSTAVIT SE NA ODPOR

 

FRONTLINE NEWS

 

 

ZAČNĚTE U SEBE

ZÁKLADEM ZDRAVÍ JE PREVENCE S NÁVRATEM K PŘÍRODĚ

Doporučuji:

každé ráno cca 30 minut před snídaní

vypít cca 4 dcl vlažné čisté pramenité vody s citrónem (můžete přidat až půl lžičky jedlé sody) a pro posílení imunity a energie můžete použít dvojitý extrakt (1-2 kapsle) z

  a nejdříve po 15 minutách:

případně nejen pro psychiku:

pro střevo kvalitní probiotika:

 • kysané zelí, které si sami jednoduše vyrobíte POUZE VY! Pozor na "BRUSELSKÉ" kysané zelí! S éčkama
 

 

VÁLEK U MORAVCE V OVM

10. dubna 2022

NEHORÁZNĚ LŽE

 

 

Fakta nepřestávají existovat tím, že se o nich nesmí hovořit. Pravda je dcerou času

 

SVĚT SE ZBLÁZNIL

Toto je novodobá reklama na co?

MUDr. Anastasia Maria Loupis: Tento model je v ohrožení života