5 vitaminů a doplňků stravy pro prevenci bolestí hlavy při migréně

- Pixabay

Barbora Nová

Některé doplňky stravy mohou lidem s migrénou nabídnout zdravotní přínosy. Nedostatek některých vitamínů, včetně vitamínu D a hořčíku, může vyvolat epizodu migrény.

Migréna je opakující se neurologický stav, který se běžně vyznačuje bolestmi hlavy, které způsobují středně silnou až silnou bolest.

K léčbě migrény je k dispozici mnoho léků, které však nemusí fungovat u každého stejně a mohou mít nežádoucí vedlejší účinky. Doplňky stravy nebo přírodní alternativy se stávají stále oblíbenějšími možnostmi prevence nebo léčby epizod migrény.

Rostoucí počet výzkumů naznačuje, že některé doplňky stravy nebo jednotlivé živiny, jako je vitamín B2 a melatonin, mohou pomoci s migrénou (1, 2).

Následuje shrnutí účinnosti doplňků stravy pro migrénové bolesti hlavy a informace o jejich bezpečnosti.

Definice migrény

Termín „migréna“ se týká stavu s opakujícími se záchvaty nebo epizodami, které se vyznačují bolestivými bolestmi hlavy. Bolesti hlavy mohou doprovázet další příznaky, jako (3):

 • nevolnost
 • zvracení
 • citlivost na světlo

Bolest při migréně je často pulzující a střední až silná. Může se vyskytovat pouze na jedné nebo obou stranách hlavy. Migrénové bolesti hlavy trvají 4 až 72 hodin, v závislosti na tom, zda jsou úspěšně léčeny (3).

Někteří lidé s migrénou mohou také pociťovat auru s bolestmi hlavy. Aura označuje poruchy vidění, jako je vidění záblesků světla, nebo smyslové jevy, jako je mravenčení a necitlivost (3).

Podle odhadů více než 20 % žen a 10 % mužů zažívá migrénu v určité fázi svého života (3).

Migréna má zřejmě genetický základ. Některé epizody migrény se mohou objevit bez jakéhokoli specifického spouštěče, zatímco jiné mohou být způsobeny dehydratací, stresem nebo dietními faktory (3, 4).

Záchvaty migrény mohou být vysilující. Účinné léčby, které jsou bezpečné a dobře tolerované, mohou být pro jedince s migrénou mimořádně užitečné.

Shrnutí:

 • Migréna je onemocnění mozku, které se vyznačuje středními až silnými bolestmi hlavy, případně doprovázenými nevolností a zvracením, poruchami vidění, citlivostí na světlo, necitlivostí a brněním.

1. Vitamín B2

Vitamin B2 (riboflavin) se v těle účastní mnoha metabolických procesů. Konkrétně tento ve vodě rozpustný vitamín může hrát roli v drahách spojených s rozvojem migrény (5).

Například se předpokládá, že epizody migrény jsou spojeny s oxidačním stresem a zánětem mozku. Oxidační stres je stav nerovnováhy mezi volnými radikály a antioxidanty v těle, který může vést k zánětlivým reakcím (5).

Odborníci se zajímají o schopnost vitaminu B2 pomáhat snižovat oxidační stres a zánět mozku při migréně (5).

Analýza devíti studií ukázala, že užívání 400 mg vitaminu B2 denně po dobu 3 měsíců významně snížilo bolest spojenou s záchvaty migrény, stejně jako trvání a frekvenci epizod (1).

Navíc se předpokládá, že vitamín B2 je dobře snášen a nemá žádné závažné vedlejší účinky. Některé zdravotnické organizace, včetně American Headache Society, specificky doporučují vitamín B2 na migrénu (6, 7).

Shrnutí:

 • Vitamin B2 může pomoci snížit oxidační stres spojený s migrénou. Pokusy na lidech podporují použití doplňků stravy s vitaminem B2 k léčbě záchvatů migrény.

2. Hořčík

Hořčík je hlavní minerál, který je životně důležitý pro udržení nervové funkce, krevního tlaku a svalové funkce. Nedostatek hořčíku je spojován s mírnými a středně těžkými bolestmi hlavy a migrénou (8).

V důsledku toho se předpokládá, že hořčík hraje roli v prevenci a léčbě migrény prostřednictvím řady mechanismů (8).

Za prvé, hořčík může pomoci zabránit nadměrné aktivaci receptorů mozkových buněk a snížit prozánětlivou signalizaci podílející se na rozvoji migrény (8).

Užívání doplňků stravy s hořčíkem může být podle starších výzkumů zvláště účinné při léčbě premenstruačních migrénových bolestí hlavy. Je to pravděpodobně proto, že nedostatek hořčíku může být spojen s tímto typem migrény u žen (9).

Jedna pozorovací studie na více než 10 000 dospělých ženách zjistila, že ženy s nejvyšším příjmem hořčíku v potravě měly nižší pravděpodobnost výskytu migrény ve srovnání s těmi, které měly nejnižší příjem hořčíku (10).

Kromě toho je hořčík užitečný při léčbě epizod migrény, které nejsou spojeny s menstruací.

Přehled 21 studií dospěl k závěru, že intravenózní podávání hořčíku může významně zmírnit akutní migrénu, zatímco užívání perorálních doplňků stravy s hořčíkem pomáhá předcházet záchvatům migrény a výrazně snižuje frekvenci a intenzitu (11).

Studie z roku 2021 na 63 lidech zjistila, že užívání 500 mg oxidu hořečnatého denně po dobu 8 týdnů bylo přibližně stejně účinné při prevenci migrény jako lék valproát sodný a nemělo nežádoucí vedlejší účinky (12).

Potenciál hořčíku při léčbě migrény podporuje také Americká nadace pro migrénu. Doporučují užívat 400–600 mg doplňků stravy s oxidem hořečnatým denně jako preventivní možnost proti migréně (13).

Mějte na paměti, že doplňky stravy s hořčíkem mohou způsobit průjem. To je obvykle známka toho, že ho berete příliš mnoho.

Máte-li zájem o užívání hořčíku na pomoc s epizodami migrény, promluvte si se svým lékařem, abyste zjistili nejlepší dávku a formu pro vás (14).

Shrnutí:

 • Nedostatek hořčíku je spojen s migrénou. Několik studií podpořilo výhody užívání doplňků stravy s hořčíkem k prevenci a léčbě záchvatů migrény.

3. Vitamín D

Nedostatek vitaminu D je spojen s migrénou (15, 16).

Je to pravděpodobně kvůli jeho roli v boji proti zánětu v mozku. Kromě toho může vitamin D zlepšit vstřebávání hořčíku a snížit produkci látek, které se zvyšují během záchvatů migrény (17).

Užívání doplňků stravy s vitamínem D může pomoci předcházet a léčit záchvaty migrény, zejména u lidí s nedostatkem vitamínu D.

Analýza pěti vysoce kvalitních studií z roku 2021 zjistila, že užívání doplňků stravy s vitamínem D významně snížilo trvání, frekvenci a závažnost migrénových bolestí hlavy ve srovnání s užíváním placeba (18).

Další přehledová studie dospěla k závěru, že užívání 1 000–4 000 mezinárodních jednotek (IU) vitaminu D denně může pomoci snížit frekvenci epizod migrény (15).

K prozkoumání účinnosti, bezpečnosti a dávkování vitaminu D při léčbě migrény je však zapotřebí dalšího výzkumu.

Shrnutí:

 • Vitamin D může pomoci zabránit bolestem hlavy různými způsoby a nedostatek této živiny je spojen s migrénou. Užívání vitamínu D může pomoci předcházet záchvatům migrény.

4. Koenzym Q10

Koenzym Q10 (CoQ10) je sloučenina podobná vitaminu, která má v těle antioxidační účinky (19).

Jako antioxidant může chránit před oxidačním stresem spojeným s migrénou. Koenzym Q10 může také snížit hladiny enzymů, které se zvyšují během záchvatů migrény a vedou k zánětu nervů (19).

Proto může koenzym Q10 pomoci při léčbě migrény.

Studie na 20 dospělých lidech s migrénou zjistila, že užívání 200 mg koenzymu Q10 denně po dobu 60 dnů vedlo k významnému snížení délky trvání, frekvence a bolesti hlavy, kterou lidé zažívali.

Účastníci také snášeli tento doplněk stravy dobře a nehlásili vedlejší účinky (20).

Analýza šesti studií také zjistila, že koenzym Q10 snižuje trvání a frekvenci záchvatů migrény. Nesnížilo to však jejich závažnost (19).

Konečně, kombinace koenzymu Q10 s dalšími suplementy, jako je L-karnitin, hluchavka a hořčík, se také zdá být prospěšná při léčbě migrény (21, 22).

Před kombinováním doplňků je dobré promluvit si se zdravotnickým pracovníkem, jako je váš lékař nebo lékárník, abyste se ujistili, že je pro vás bezpečné užívat společně.

Shrnutí:

 • Antioxidační vlastnosti koenzymu Q10 naznačují, že může pomoci léčit záchvaty migrény. Některé studie dospěly k závěru, že doplňky stravy s koenzymem Q10 mohou snížit počet a délku epizod migrény.

5. Melatonin

Melatonin je hormon, který v noci uvolňuje epifýza ve vašem mozku. Pomáhá vám usnout.

Rozvoj bolestí hlavy a epizod migrény může být spojen s abnormalitami postihujícími epifýzu, které vedou k nízkým hladinám melatoninu (23).

Užívání melatoninu může pomoci předcházet záchvatům migrény, pravděpodobně tím, že chrání mozek před toxickými molekulami, reguluje neurotransmitery, zmírňuje bolest a další (24).

Studie na 49 lidech s migrénou nebo chronickými bolestmi hlavy zjistila, že užívání 4 mg melatoninu 30 minut před spaním po dobu 6 měsíců významně snížilo frekvenci bolestí hlavy (25).

Některé výzkumy naznačují, že melatonin může být také stejně účinný při prevenci záchvatů migrény a lépe snášen než lék amitriptylin (26).

Výzkum využití melatoninu v prevenci migrény je však stále omezený. Melatonin je obecně považován za bezpečný, ale k vyhodnocení možných vedlejších účinků a účinnosti je zapotřebí více studií (27).

Shrnutí:

 • Podle omezeného výzkumu může být užívání melatoninu užitečné při prevenci záchvatů migrény a snížení frekvence bolesti hlavy.

Bezpečnost doplňků stravy doporučených pro migrénu

Než vyzkoušíte doplněk stravy k prevenci nebo léčbě migrény, je důležité zvážit jeho bezpečnostní profil.

Doporučované doplňky stravy v toto článku jsou obecně považovány za bezpečné a dobře tolerované. Výzkum jejich použití v prevenci a léčbě migrény naznačuje, že dávky používané ve stávajících studiích (6, 12, 20, 27) nevykazují žádné závažné vedlejší účinky.

Pokud máte zájem vyzkoušet doplňky stravy na migrénu, můžete si promluvit se svým lékařem nebo lékárníkem. Mohou vám pomoci pochopit možné přínosy a rizika, vhodné dávkování a na jaké případné vedlejší účinky si dát pozor.

Shrnutí:

 • Zatímco doplňky stravy v tomto článku jsou obecně považovány za dobře tolerované, možné vedlejší účinky spojené s dlouhodobým užíváním nejsou známy.

Tipy na prevenci migrény

Kromě léků a doplňků stravy mohou předcházet záchvatům migrény i některé tipy týkající se stravování a životního stylu.

Tyto zahrnují:

 • Sledujte příjem jídla a pití. Poznamenejte si vše, co spouští záchvat migrény, a v budoucnu toto jídlo nebo pití omezte nebo se mu vyhněte.
 • Omezte alkohol a kofein. Tyto látky mohou u některých lidí vyvolat záchvaty migrény. Zkuste vyměnit kávu za čaj bez kofeinu a místo míchaného nápoje obsahujícího alkohol si udělejte náhražku bez alkoholu.
 • Snažte se nevynechávat jídla. Někteří lidé mohou zjistit, že vynechávání jídel nebo nejíst v pravidelných intervalech může způsobit migrénu. Snažte se jíst jídlo každý den ve stejnou dobu.
 • Zůstaňte hydratovaní. Dehydratace může být spouštěčem záchvatů. Noste s sebou láhev s vodou po celý den a pravidelně ji doplňujte.
 • Snižte hladinu stresu. Vyzkoušejte meditaci, psaní deníku, vaření, jógu a další formy relaxace. Pokud je váš stres stále obtížné zvládnout sami, promluvte si s kvalifikovaným odborníkem na duševní zdraví.
 • Omezte expozici jasným světlům. Pokud jasná světla zhoršují vaše migrénové bolesti hlavy (nebo je způsobují), držte se dál od blikajících světel, jako v nočních klubech nebo na jiných místech. Udělejte si během dne pravidelné přestávky od počítače a televize.

Shrnutí:

 • Taktiky, které pomáhají předcházet záchvatům migrény, zahrnují sledování potravinových spouštěčů, jídlo v pravidelných intervalech a zmírnění stresu.

Závěr

Lidé, kteří mají migrénu, mohou mít zájem o doplňky stravy k prevenci nebo léčbě záchvatů, zejména pokud nemohou tolerovat léky.

Některé výzkumy podporují použití vitaminu B2, hořčíku, vitaminu D, koenzymu Q10 a melatoninu k pomoci s migrénou. Informace o účincích dlouhodobého užívání však nejsou k dispozici.

Pokud máte zájem vyzkoušet doplněk na migrénu, promluvte si se svým lékařem o bezpečnosti, dávkování a možných vedlejších účincích.

Jedině ochranná známka "Superionherbs" garantuje množství účinných látek v níže uvedených extraktech a samozřejmě u každé šarže.

Reishi extrakt, Reishi spór a Reishi Triterpen Max

Reishi extrakt, Reishi spór a Reishi Triterpen Max
Reishi (čínsky Ling Zhi) a její užívání, uvádějí staré čínské spisy z doby už před více než 2 400 lety. Tato vzácná houba je také nazývaná latinsky Ganoderma lucidum, v překladu "božská houba...

Cordyceps sinensis

Cordyceps sinensis
Cordyceps je velice specifická cizopasná houba, která roste od nepaměti pouze v horských oblastech Číny a Tibetu. Pro své specifické účinky je v čínské medicíně především Cordyceps sinensis používán...

Sibiřská Čaga

Sibiřská Čaga
Čaga, dřevokazná houba se živí šťávami stromů, především z břízy, jilmu, jeřabiny, jasanu, ale nejvyšší léčivé účinky má houba Čaga rostoucí na břízách. Ideální sběr je na podzim a na jaře, kdy má...

Hericium erinaceus

Hericium erinaceus
Hericium je poměrně vzácná houba, která svým tvarem připomíná mořský korál. Roste paraziticky především na tvrdém dřevě dubů a buků, přičemž roste zejména v jihovýchodní Asii. Na našem území ji...

Coriolus versicolor (Outkovka pestrá)

Coriolus versicolor (Outkovka pestrá)
- na konci stránky: "Klinické studie s Coriolusem u onkologických pacientů" Coriolus versicolor nebo-li čínsky YunzhiYunzhi je druhem dřevokazné houby, která je již celá staletí využívá v tradiční...

Shiitake

Shiitake
Shiitake (lat. Lentinus edodes), česky Houževnatec jedlý je uznávaný přírodní prostředek jako Reishi, Cordyceps, Hericium a Sibiřská Čaga. Jejími hlavními aktivními komponenty jsou polysacharidy...

Hlíva ústřičná

Hlíva ústřičná
V posledních desetiletích se základní výzkum věnuje daleko podrobněji než kdykoli jindy komlexnějšímu složení a biologickým účinkům hlívy ústřičné a jejím jednotlivým složkám. Na základě výsledků...

Agaricus

Agaricus
Agaricus blazei Murill, česky žampion brazilský Agaricus blazei Murrill je jedlá brazilská houba s nízkým obsahem kalorií a velkým množství živin. Pochází z malé brazilské vesnice jménem Piedade...

BetaGlukan Maxcell (s Resveratrolem a Acerolou)

BetaGlukan Maxcell (s Resveratrolem a Acerolou)
Beta glukany 1,3/1,6D jsou přírodní polysacharidy nacházející se také v buněčných stěnách kvasinek rodu Saccharomyces cerevisiae a všech medicinálních hub. Obsažené beta-glukany jsou získávány...

C-Max komplex (Camu camu s quercetinem)

C-Max komplex (Camu camu s quercetinem)
Synergická kombinace extraktu z plodů ze stromu Camu Camu a quercetinu s maximální vstřebatelností vitamínu C. Camu Camu Camu Camu je nízký malý strom rostoucí divoce podél řek v oblastech...

Ashwagandha

Ashwagandha
(Ashwagandhá – witánie snodárná – witánie uspávající – Withania somnifera) je polokeř, který dorůstá do výšky 1 - 1,5 metru. Původem je ze severozápadní Indie. Roste také v severní Africe a na...

Kurkumin (fytosomální extrakt), italský patent

Kurkumin (fytosomální extrakt), italský patent
10 prokázaných zdravotních přínosů kurkuminu Koření známé jako kurkuma je možná nejúčinnějším existujícím doplňkem stravy. Mnoho kvalitních studií ukazuje, že kurkuma má zásadní přínosy pro vaše...

Rdesno mnohokvěté - He shou wu

Rdesno mnohokvěté - He shou wu
Che-šou-wu (He Shou Wu) je v asijské bylinné medicíně jednou z nejpopulárnějších a nejvíce ceněných posilujících bylin. He-šou-wu je zpracovaná kořenová hlíza rostliny Polygonum multiflorum (rdesno...

Graviola - Annona

Graviola - Annona
Extrakt z listí ze stromu Graviola - přirozený zabiják rakovinových buněk – 10.000 krát silnější než chemoterapie A proč to nevíme? Je to proto, protože určité velké korporace chtějí dostat zpět...

Maca

Maca
Maca, přezdívaná jako peruánský ženšen nebo peruánská viagra roste v jihoamerických Andách, vyskytuje se ve výškách kolem 4000 metrů n.m. a odolává až mrazům -20°C, stejně jako žáru slunce. Vzhledem...

Chitomax

Chitomax
Princip působení Chitomaxu: Je známo, že viskózní vláknina a zejména chitosan působí na metabolismus tuků, snižuje vstřebávání cholesterolu ze stravy a váže se na žlučové kyseliny, a tím snižuje...

Fenuprim

Fenuprim
chitomax + bylinky + kyselina alfalipoová FENUPRIM – jedinečná kombinace pěti přírodních látek, synergicky působících, která vám může pomoci při formování vaší postavy. Pro většinu lidí jsou právě...

Dračí krev

Dračí krev
Dračí krev – Dragons blood Když se v amazonské džungli někdo poraní, škrábne nebo je pokousán hmyzem, někdy můžete vidět jak mačetou sekne do jednoho druhu stromu a temně rudou pryskyřici si kápne do...

Danshen Q10 cardio

Danshen Q10 cardio
Danshen Q10 cardio Synergická kombinace extraktů a mikroživin pro normální funkci srdce. Kombinace extraktu z kořene Danshen, koenzymu Q10, vitamínu E a thiaminu je synergická kombinace – působení...

Šafrán

Šafrán
Saffron – Brain and Neuro balancer Přírodní doplněk stravy určený ke zmírnění stresu, zlepšení nálady a zvýšení pocitu pohody. Obsahuje unikátní synergicky působící kombinaci patentovaného extraktu...

Ostropestřec mariánský (fytosomální extrakt), italský patent

Ostropestřec mariánský (fytosomální extrakt), italský patent
Silybin Phytosome® – silibinin s vysokou vstřebatelností - novinka na ochranu a regeneraci jater Jaterní buňky odstraňují mj. z krve trávicího ústrojí baktérie, viry a jiné patogeny. Zdravá játra do...

Boswellia (fytosomální extrakt), italský patent

Boswellia (fytosomální extrakt), italský patent
Boswellia Phytosome® - novinka s vysokou vstřebatelností, s protizánětlivým a protibolestivým účinkem Boswellia serrata, česky kadidlovník pilovitý je středně velký strom z čeledi březulovitých. Jeho...

S-Acetyl-L-Glutathion

S-Acetyl-L-Glutathion
Glutathion je nejsilnější antioxidant, který vytváří tělo, přičemž S-acetyl-L-Glutathion je nejpokročilejší formou biologicky dostupného glutathionu. Jeho účinnost se rovná nitrožilnímu podávání...

Supík - sirup pro DĚTI na podporu imunity - unikátní složení

Supík - sirup pro DĚTI na podporu imunity - unikátní složení
Unikátní kombinace vysoce kvalitních extraktů z hub a rostlin, doplněná o betaglukan vysoké čistoty (nad 80%) a vitamíny na podporu imunity. Devět složek synergicky spojených v blahodárný komplex na...

4x Instantní káva i s extrakty z hub Čaga, Cordyceps a Hericium

4x Instantní káva i s extrakty z hub Čaga, Cordyceps a Hericium
  KOHI-FOCUS SLOŽENÍ: Instantní káva 76,4 % (100% káva Arabica), Ashwagandha extrakt 10 %, Chaga extrakt 8 %, Tulsi extrakt 5 %, Sibiřský ženšen extrakt 0,5 % 100% Arabika, zklidňující...

Každá nemoc je způsobena narůstající jedovatostí lidského organismu.

Úžasný: MUDr. Henry Bieler

 

 

NEJPOPULÁRNĚJŠÍ ČLÁNKY

 

       NOVĚ PUBLIKOVANÉ ČLÁNKY

           ČERVEN 2024 - 14 článků

 

Nejlepší DIETY pro celkové zdra ví v roce 2024 - středomořská, DASH a MIND - U.S. News & World Report

  

100% REISHI - houba mládí a zdravé dlou h ověkosti - 3 unikátní, bezkonkurenční extrakty

31 důvodů proč se NENECHÁM OČKOVAT - izraelský rabín Chananya Weisman

Dr. Peter  McCullough: Jak přírodně DETOXIKOVAT tělo PO OČKOVÁNÍ mRNA vakcínou (protokol) - video

  Devastující efekt pro zdraví - glutaman sodný, aspartam a další excitotoxiny

Jak se přírodní cestou uzdravit z chronické Boreliózy, Chlamydiózy, EB virózy... únavového syndromu

CORDYCEPS - silná imunita a nárůst energie

Překyselené tělo: začátek vážné nemoci

ZVRÁCENÍ POSTUPU DIABETU 2. typu začíná u ignorování běžných doporučení, MUDr. Sarah Hallbergová - video

Protokol pro prevenci pro uzdravené klienty - Ing. Zdeněk Rozehnal

BOSWELIA serrata (kadidlo) - jeden z nejsilnějších přírodních léků Matky Země

Tibetská houba, tibetské krystaly a kombucha - darování, prodej

Léčte záněty a ne Cholesterol, MUDr. Marc Sircus

100% ČAGA ze Sibiře, nejvyšší množství účinných látek garantující Certifikát 

Mamografie způsobuje rakovinu prsu, MUDr. Ben Johnson, M.D., N.M.D., D.O.

Účinný lék na rakovinu plic na Kubě, proč ho mít nemůžeme? Leif Davenport

Artróza - kmenové buňky - Podvod!

Lékaři se sami uzdravili z Roztroušené sklerózy, prof. George Jelinek, dr. Terry Wahlsová

Jak se skutečně zdravě stravovat...

Proč průběžně a jak detoxikovat tělo

  PROTINÁDOROVÝ účinek extraktů z REISHI a CORIOLUSU na úrovni klinických studií

Žaloba na farmaceutické korporace, MUDr. Matthias Rath

Koloidní stříbro - účinné přírodní antibiotikum, hustoty koloidního stříbra, doporučené dávkování

 

  Odstranění rtuti, hliníku a dalších toxinů z těla, včetně p revence - MUDr. Dietrich Klinghardt

Zblblo již lidstvo natolik, že se nechá obelhat pohádkami o vražedném oxidu uhličitém?

Jak na Parkinsona? Glutathionem, Hericiem a odstraněním neurotoxinů Chlorellou

    Zkušenosti klientů s Úspěšnou léčbou především boreliózy, chlamydiózy, únavového syndromu...

 

Proč my máme potravinové alergie, přičemž je naši prarodiče neměli?

 

OVĚŘENÉ PŘÍRODNÍ PŘÍPRAVKY

Cílem správné medicíny je předcházení nemocí a prodloužení zdravé dlouhověkosti. Ideálem medicíny je odstranit mít potřebu lékaře.

MUDr. William J. Mayo

 

 

TŘI UNIKÁTNÍ EXTRAKTY

Z DUANWOOD RED REISHI

Za  účinné  se  z  Reishi  považují  pouze  kvalitně  provedené  a  čisté  extrakty,  které  mají  dobrou  biologickou  dostupnost  a  jsou  zbavené  nestravitelného  chitinu;  nelze  tedy  použít  pouhý  prášek  z  usušené  houby.

 

          EXTRAKT                 SPÓR

Nejsilnější extrakt z REISHI na českém trhu!!!100% spórový prášek z Duanwood Red Reishi!!!

 

TRITERPEN MAX

Extrakt s vysokým obsahem triterpenoidů. Více než 20 triterpenoidů%!

ZDE ROSTE NEJÚČINNĚJŠÍ REISHI

DUANWOOD RED REISHI

zdroj výše nejúčinnějších extraktů

Video z návštěvy Čechů u pěstitelů Duanwood Red Reishi v Číně, v horské oblasti Jiangshan

 

FAKTA O REISHI,

MYKOLOGIE, HISTORIE, PĚSTOVÁNÍ, ÚČINNÉ LÁTKY, JAK JE TO S JEJÍ KVALITOU?

 

 

 

 CORDYCEPS, EXTRA SILNÝ

NEJVYŠŠÍ GARANTOVANÉ MNOŽSTVÍ ÚČINNÝCH LÁTEK - CERTIFIKÁT COA

Nejsilnější Cordyceps na českém trhu!!!

CORDYCEPS - video

100% Sibiřská Čaga

ČAGA - video

HERICIUM - video

 

  BETAGLUKAN           HLÍVA

        extrakt               extrakt

Betaglucan MaxCellHlíva ústřičná

BETAGLUKAN - video

 

    KURKUMIN            AŠVAGANDA

        extrakt                    extrakt

Betaglucan MaxCellNejsilnější Ašvaganda na Českém trhu

ASHWAGANDHA - video

 

RDESNO             ANNONA

extrakt                  extrakt

Vysoce účinný extrakt z listů

 

ČAGA - video

Z ověřených dat vyplývá, že člověk, který covid prodělal, je třináckrát lépe chráněn, než člověk, který má dvě dávky vakcíny.

prof. Jiří Beran, 13.11.2021

prof. Jiří Beran, 15.11.2021

 

TEČKOVANÝ PŘÍBĚH

"NEVĚŘÍM UŽ BÍLÝM PLÁŠŤŮM, ALE LIDEM"

medicinský inženýr

JURAJ Orság


 

TEČKOVANÉ PŘÍBĚHY

dokument z 31. srpna 2022

Nadační fond Svědomí Národa

 

KUBEK 2009

 

DOKUMENT ČT 2

BYZNYS V BÍLÝCH PLÁŠTÍCH

DOKUMENT ČT 2

ŠKODLIVOST MOBILNÍCH SÍTÍ

             TEST

BARVOSLEPOSTI

 

 

ROK SI NIČÍME IMUNITU,

možná i proto je tolik nemocných, říká česká vědkyně, vedoucí týmu Centra buněčného a tkáňového inženýrství FN u sv. Anny...

doc. RNDr. Irena Koutná, Ph.D.

Aktualizovaný jmenný seznam s portovců zemřelých od 1.1.2021 do 31.12.2023 v souvislosti s "vakcinací" na covid

Ú MRTÍ - 1480

SRDEČNÍ ZÁSTAVY - 2107

   PATOLOG dr. Ryan Cole oprávněně VAROVAL

 

RENOMOVANÝ PATOLOG   dr. RYAN COLE - přednáška

ALARMUJÍCÍ EFEKT  covid (spike) injekcí (mRNA) na mozek, srdce, ledviny a ostatní orgány

 • Spousta lidí postrádá enzym, který rozkládá RNA
 • Naprosto porušujeme Norimberský kodex z roku 1947...

český dabing - 17:08

Lékařský summit, San Antonio, Texas, USA - 27.7.2021

 

AMERICA´S FRONTLINE DOCTORS

POSTAVIT SE NA ODPOR

 

FRONTLINE NEWS

 

 

ZAČNĚTE U SEBE

ZÁKLADEM ZDRAVÍ JE PREVENCE S NÁVRATEM K PŘÍRODĚ

Doporučuji:

každé ráno cca 30 minut před snídaní

vypít cca 4 dcl vlažné čisté pramenité vody s citrónem (můžete přidat až půl lžičky jedlé sody) a pro posílení imunity a energie můžete použít dvojitý extrakt (1-2 kapsle) z

  a nejdříve po 15 minutách:

případně nejen pro psychiku:

pro střevo kvalitní probiotika:

 • kysané zelí, které si sami jednoduše vyrobíte POUZE VY! Pozor na "BRUSELSKÉ" kysané zelí! S éčkama
 

 

VÁLEK U MORAVCE V OVM

10. dubna 2022

NEHORÁZNĚ LŽE

 

 

Fakta nepřestávají existovat tím, že se o nich nesmí hovořit. Pravda je dcerou času

 

SVĚT SE ZBLÁZNIL

Toto je novodobá reklama na co?

MUDr. Anastasia Maria Loupis: Tento model je v ohrožení života