10 přínosů domácích zvířat pro duševní zdraví lidí

 • Domácí zvířata mohou mít obrovský vliv na naši duševní pohodu. Následuje jen několik způsobů, jak nám pomáhají cítit se šťastnější a zdravější.

- Pixabay

Barbora Nová

Domácí zvířata jsou víc než jen roztomilá, přítulná zvířátka, se kterými rádi trávíme čas. Koneckonců existuje důvod, proč lidé, kteří mají domácí mazlíčky, často popisují svou kočku nebo psa jako součást rodiny: V jejich přítomnosti se cítíme lépe, a to jak po fyzické, tak po emocionální stránce.

"Z historického hlediska jsou terapeutické účinky zvířat doloženy možná dříve, než si většina lidí uvědomuje," uvádí dr. Larena Davis ová, poradkyně a klinická ředitelka The Recovery Village Cherry Hill at Cooper. "Staří Řekové zjistili, že koně zřejmě zvedají náladu těžce nemocným."

"Další významné zdokumentované využití v historii, bylo ve středověké Belgii, kdy byli lidé a zvířata rehabilitováni společně, což ukázalo, že společnost lidí a zvířat má pozitivní účinek."

Dokonce i raný antropologický výzkum zjistil, že kočky se domestikovaly počínaje jižní Asií a spřátelily se s lidmi za účelem oboustranně prospěšného vztahu (1).

Vědecké výzkumy dodnes dokumentují tento druh pozitivních účinků. Následují některé z nich, které byly prokázány.

1. Zvířata nám pomáhají se cítit milováni

"Domácí mazlíčci nám mohou zvýšit hladinu dopaminu, serotoninu a oxytocinu," a tyto hormony nám podle ní způsobují, že se cítíme dobře nebo šťastně.

Například oxytocin je často nazýván hormonem lásky, protože podporuje  rozvoj vazeb  s ostatními lidmi, včetně našich dětí (2). A vědci zjistili, že když se na sebe psi a lidé dívají nebo spolu komunikují, u obou se oxytocin zvyšuje (3).

2. Díky zvířatům se cítíme méně osamělí

Domácí mazlíčci jsou našimi společníky - díky nim se můžeme cítit milovaní a přijímaní, ať se děje cokoli.

Bez ohledu na to, kde se v životě nacházíte, domácí mazlíčci jsou nadšeni, že vás mohou milovat a být milováni na oplátku. Je jim jedno, kolik máte peněz, kde žijete nebo co děláte. Prostě vás milují.

Láska a potřeba být milován je základní a primární lidský instinkt. Domácí zvířata poskytují nekonečné množství lásky, která bojuje proti pocitům stresu, osamělosti, smutku a dalším negativním emocím.

Lidé si mohou se svými zvířecími společníky povídat, dotýkat se jich a mazlit se s nimi.

To je jeden z důvodů, proč si tolik lidí během pandemických výluk pořídilo domácí mazlíčky - a podle studie z Malajsie z roku 2021 se předpokládá, že domácí zvířata v těchto obdobích izolace posilují duševní zdraví a pohodu (4).

3. Zvířata vám mohou pomoci snížit krevní tlak

Desítky let trvající výzkumy zjistily souvislost mezi nižším krevním tlakem a vlastnictvím domácího mazlíčka.

Například starší studie z roku 1988 zjistila, že mazlení se psy může pomoci snížit srdeční tep a krevní tlak, zatímco australská studie z roku 1992 zjistila nižší krevní tlak u majitelů domácích zvířat než u těch, kteří zvířata nevlastní, i když měli podobný BMI a socioekonomický profil (5, 6).

Nižší hodnoty vysokého krevního tlaku zjistila také studie z roku 2002 u manželských párů a studie z roku 2007 u starších dospělých osob (7, 8).

Další výzkumy zjistily, že majitelé domácích zvířat mají nižší hladiny triglyceridů a cholesterolu a pacienti s infarktem žijí déle, pokud mají doma chlupatého kamaráda.

Proto American Heart Association uvádí, že mít domácího mazlíčka - zejména psa - by mohlo snížit riziko kardiovaskulárních onemocnění (9).

4. Zvířata snižují stres a úzkost

Domácí mazlíčci mohou lidem pomoci méně se obávat, což má příznivý vliv na hladinu stresu a úzkosti. Navíc interakce se zvířaty může snížit hladinu stresového hormonu kortizolu." 

Studie z roku 2015 zjistila, že vyrůstání se psem jako domácím mazlíčkem je spojeno s nižší úrovní úzkosti v dětství (10).

A studie z roku 2018 zjistila, že terapeutičtí psi pomáhají stresovaným studentům vysokých škol (11).

5. Zvířata vás povzbuzují, abyste chodili ven

Některá domácí zvířata, například psi, potřebují čas strávený venku, takže pokud máte psa, je pravděpodobnější, že vyjdete z domu a dostanete se na čerstvý vzduch.

To může být prospěšné zejména pro lidi, kteří žijí s některými duševními poruchami.

Pro některé lidi může mít domácí zvíře vliv na to, zda zůstanou izolováni doma nebo se vydají ven se svým mazlíčkem.

6. Zvířata nás přimějí k většímu pohybu

Některá domácí zvířata, například psi, vyžadují pravidelný pohyb, což znamená, že i vy byste díky tomu mohli mít více pohybu.

"Majitelé psů chodí denně v průměru o 22 minut více než ti, kteří psy nemají," uvádí Tash a Hollandová-Kornegayová, poradkyně pro duševní zdraví s licencí v Severní Karolíně, Texasu, Floridě, Mississippi a Georgii.

Zdůrazňuje, že samotné cvičení může být pro duševní zdraví velmi prospěšné.

Bylo prokázáno, že i krátká procházka kolem bloku snižuje úzkost, depresi a negativní náladu (12).

7. Domácí zvířata mohou snížit pocity deprese

Bylo zjištěno, že psi a koně pomáhají snižovat pocity deprese, a proto je mnozí terapeuti a psychiatři někdy využívají jako součást terapie.

8. Zvířata mohou pomoci snížit příznaky posttraumatické stresové poruchy

Psi - zejména služební - jsou často předepisováni válečným veteránům s posttraumatickou stresovou poruchou, protože výzkum zjistil, že jsou velmi prospěšnou součástí zotavení (13).

Studie z roku 2018 zjistila, že služební psi mohou pomoci zmírnit příznaky posttraumatické stresové poruchy u veteránů tím, že snižují jejich depresi, zlepšují jejich odolnost, snižují osamělost a zlepšují jejich celkovou psychickou pohodu (14).

Studie z roku 2013 zjistila podobné přínosy - psi snižují pocity osamělosti, starostí a podrážděnosti (15).

9. Zvířata pomáhají o nás pečovat

Služební psi mohou také pomáhat lidem zvládat psychiatrické nebo zdravotní potíže tím, že plní specifické úkoly.

Například "lidé se služebními psy vědí, že je jejich pes upozorní na záchvaty. To člověka zbavuje obrovského stresu, protože se může cítit jistější, že na něj jeho psí přítel dohlíží."

10. Zvířata pomáhají nám cítit se šťastní

Například studie z roku 2016, které se zúčastnilo 263 dospělých Američanů, zjistila, že majitelé domácích mazlíčků jsou se svým životem spokojenější než ti, kteří domácího mazlíčka nemají (16).

Nejlepší typ domácího mazlíčka pro duševní zdraví

Domácí zvířata všech typů mohou lidem pomoci poskytnout společnost, pohodlí a pocit rutiny. Možná však stále máte nějaké otázky týkající se vašeho duševního zdraví:

Je jedno zvíře lepší než druhé pro posílení mého duševního zdraví?

Většina výzkumů se zaměřuje na přínos koní a psů pro duševní zdraví.

Například studie z roku 2016 zjistila, že majitelé psů mají nejvyšší celkový pocit pohody ve srovnání s majiteli koček a lidmi bez domácích zvířat (17). To může mít mnoho důvodů, uvádí dr. Davisová.

Ano, kočky mohou být samostatnější, zatímco psi se obecně snaží zavděčit a jsou to smečková zvířata, ale větší pocit odměny může být způsoben tím, že vyžadují větší zodpovědnost. Dr. Davisová upřesňuje, že můžete pociťovat větší nárůst sebevědomí, protože se o ně staráte a více chodíte ven.

Pro některé lidi však může být tato další zodpovědnost příliš velká, zejména pokud máte fyzická omezení, která zpomalují nebo znemožňují vaši schopnost věnovat psům potřebnou péči a pohyb.

V takovém případě může být vhodnější méně náročné domácí zvíře - například kočka.

Záleží na tom, zda mám standardní domácí zvíře, zvíře s emocionální podporou nebo psychiatrické služební zvíře?

Služební zvířata a zvířata emoční podpory mají často specializovaný výcvik, aby se mohla věnovat specifickým potřebám lidí.

Nakonec však největší podporu duševního zdraví přináší sblížení se zvířetem - takže "obyčejné" zvíře může být stejně prospěšné.

Nakonec platí, že "kterékoli zvíře, s nímž se člověk cítí být spojen, je pro něj to nejlepší." Pro některé lidi jsou to psi, kočky, ptáci, ale pro jiné třeba koně nebo ještěři.

Závěr

Nyní, když víte o mnoha fyziologických a psychologických výhodách pouta s domácím zvířetem, vás možná povzbudí, abyste věnovali více času praktikování všímavosti s tím svým nebo abyste si našli zvíře, které vám vyhovuje, uklidňuje vás a omlazuje.

Pejsci mohou pomoci snížit stres u dětí: Co je vhodné vědět

- Pixabay

Ing. Zdeněk Rozehnal

Odborníci tvrdí, že čas strávený se psy může pomoci snížit hladinu stresu u dětí.  Vyplývá to ze studie zveřejněné 15. června 2022 v časopise PLOS ONE.

Studie zkoumala úroveň stresu u dětí ve Velké Británii před a po 20 minutách strávených s vycvičeným psem a profesionálním psovodem. Sezení probíhala dvakrát týdně po dobu čtyř týdnů.

Výsledky byly porovnány s kontrolní skupinou dětí, které čas se psy netrávily, a se skupinou, která se místo toho věnovala meditaci.

Vědci uvedli, že děti, které trávily čas se psy, vykazovaly po interakci se psy výrazně nižší hladinu kortizolu (stresového hormonu) než kontrolní skupina nebo skupina meditující. To se týkalo jak běžných škol, tak škol se speciálními vzdělávacími potřebami.

Vědci uvedli, že intervence se psy může úspěšně snížit hladinu stresu u školáků, ale zároveň upozorňují, že je třeba provést další výzkum, aby se určilo optimální množství času stráveného se psy, které sníží stres.

Předchozí výzkum

Výsledky nové studie se shodují se závěry předchozích výzkumů.

Přehled literatury z roku 2018 uvádí, že psi poskytují úlevu od stresu a sociální podporu ve smyslu zvýšení sociální interakce, zmírnění osamělosti a deprese a případně zvýšení pohybové aktivity.

Andrea Dornová, MSW, klinická sociální pracovnice, autorka knihy When Someone Dies: A Children's Mindful How-To Guide on Grief and Loss, a matka dvou chlapců, uvádí, že nejnovější výzkumy potvrzují, že vystavení dětí psům má významný přínos pro snížení stresu.

Andrea Dornová uvádí, že vystavení dětí zdravým a dobře vycvičeným psům může přinést několik dalších výhod, které snižují stres.

Patří mezi ně následující:

 • Pozitivní, věrná a bezpodmínečná láska a spojení (tj. pocit sounáležitosti).
 • Důležité lekce o péči, které mohou posílit sebedůvěru a pocit bezpečí.
 • Možnost soustředit se mimo sebe, což poskytuje rozptýlení od stresu a úzkosti.
 • Zvýšení sociálních dovedností a snížení problémů s chováním.
 • Pocit bezpečí, díky němuž se děti mohou cítit v bezpečí.
 • Stimulace a regulace smyslového a nervového systému prostřednictvím hlazení nebo držení psa.

Tipy odborníků pro úspěch

Dr. Sandra Bonatová, je poradkyní dětského lékaře ve společnosti VIP StarNetwork, poskytovateli mobilních zdravotních služeb a služeb na místě. Absolvovala rezidenční program v oboru všeobecné pediatrie a stáž v oboru dětské endokrinologie.

Sandra Bonatová doporučuje, pokud se dítě nikdy předtím nesetkalo se psem, aby se před přivedením psa do rodiny s ním trochu seznámilo. To lze provést buď prostřednictvím interakce se psem kamaráda nebo člena rodiny, nebo v jiném typu kontrolovaného prostředí.

Doktorka Akua Boetangová, licencovaná psychoterapeutka a členka Americké asociace pro manželskou a rodinnou terapii rodičům doporučuje následující strategie, které mohou dětem pomoci, aby si psa co nejvíce užily:

 • Dovolte dětem, aby určily, jak může být zvíře součástí jejich emocionální pohody.
 • Poučte dítě o tom, jak může péče o zvíře sloužit jako potenciální prostředek ke zmírnění stresu.
 • Zajistěte, aby odpovědnost spojená se psem nepřidávala dítěti další stres.

Co dalšího je třeba zvážit před pořízením pejska

Temperament psa

"Hledejte psa, který je klidný, sebevědomý, mazlivý a přátelský," doporučuje Sandra Bonatová.

Andrea Dornová s ní souhlasí a poznamenává, že psi nároční na údržbu nebo psi s agresivitou v minulosti mají potenciál zvyšovat úzkost v rodině a domácnosti.

Zapojení rodiny

"Před zapojením dítěte do procesu může být užitečné provést určitý průzkum a šetření," doporučuje Andrea Dornová.

"Promluvte si s dítětem o tomto možném novém přírůstku do rodiny a umožněte mu setkat se s potenciálními psy, abyste našli takového, ke kterému bude cítit vztah."

Načasování seznámení

Zvažte načasování příchodu psa do domácnosti, doporučuje Sandra Bonatová.

"Ujistěte se, že je dostatek času věnovat se novému pejskovi a ujistit se, že členové rodiny jsou doma a mohou si se psem nastavit rutinu," poradila.

Závazek rodiny

Socializace, výcvik a cvičení jsou pro pohodu psa důležité.

Tento časový závazek je třeba zvážit ještě před pořízením psa do rodiny.

Finanční způsobilost

Psi mohou být skvělým prostředkem ke zmírnění stresu, ale potřebují péči a mohou představovat neuvěřitelně velký finanční závazek, upozorňuje Andrea Dornová.

Zvažte, k jakému veterináři bude váš pes chodit a jaké budou náklady na krmivo, návštěvy veterináře a případné neočekávané zdravotní náklady.

"Pokud si myslíte, že tyto závazky zvládnete, je skvělé. Pokud se vaše rodina rozhodne, že pes by mohl být příliš velkým závazkem, může být na zvážení menší domácí zvíře."

"Ačkoli jsou psi skvělými společníky, vaše dítě bude stále pociťovat mnoho stejných výhod, které zmírňují stres, od jakéhokoli domácího mazlíčka, který vaší rodině vyhovuje," doplnila Andrea Dornová.

Dozor dospělých

Aby bylo vlastnictví psa pro rodinu pozitivní, je podle dr. Bonatové nezbytné zapojení rodičů a jejich dohled (zejména u dětí mladších 10 let).

"Malé děti a děti se speciálními potřebami nemusí být dostatečně vyspělé, aby ovládaly své agresivní nebo zlostné impulsy, a proto by měly být po celou dobu pobytu se psem pod dohledem."

Vzorové chování

Mějte na paměti, že vy udáváte tón domácnosti. Rodiče by měli dítě naučit správnému způsobu péče o psa a chovat se k němu laskavě a trpělivě.

Co když je vaše dítě stále ve stresu?

Pokud už vaše rodina má psa (nebo několik psů) a vaše dítě nebo děti stále zažívají vysokou míru stresu, možná přemýšlíte, co můžete dělat dál.

Sandra Bonatová rodičům navrhuje, aby se dítě aktivněji podílelo na péči o psa.

"Mohou také nechat dítě, aby se psem dělalo různé aktivity, jako je například vodění psa na procházku, hraní si se psem na dvoře nebo trénování psa na nové povely či triky."

Pokud však nakonec dítě i přes čas strávený se psem nebo psy stále pociťuje vysokou míru stresu, je třeba zvážit a zavést jiné formy snižování stresu.

"To může zahrnovat cvičení, meditaci, terapii hrou a kognitivně-behaviorální terapii."

Závěr

V nové studii vědci tvrdí, že interakce se psy pomáhá snižovat hladinu stresových hormonů u dětí.

Podle odborníků může vlastnictví psa také pomoci naučit děti zodpovědnosti a sociální interakci.

Upozorňují však, že rodiče by měli zvážit finanční a časovou náročnost při pořízení pejska.

Může být váš mazlíček vaším novým probiotikem?

Bridgette Wilcox

Pokud třeba uvažujete o tom, že si opatříte nové domácí zvíře, je tu ještě jeden důvod navíc, proč to udělat: nový výzkum ukazuje, že domácí zvířata (především psi) vyvažují v domě dobré a špatné bakterie tím, že rozšiřují spektrum mikrobů v domácnosti. Tento přínos je možné přirovnávat k působení probiotik, o kterých víme, že posilují náš imunitní systém a příznivě ovlivňují naše střevní bakterie.

Vědecké studie už dříve doložily, že psi nám přináší do domu asi 56 druhů bakterií a tím navyšují různorodost těchto organismů v našich domácnostech. A zatímco se tato vyhlídka bude mnohým ustrašencům zdát děsivou, ve skutečnosti může pro nás být taková expozice prospěšná.

V prvé řadě se totiž ukazuje, že vystavování takovým bakteriím by mohlo mít pozitivní vliv na naše nálady. „Expozice od bakterií zvířat může pro naše střevní bakterie sehrát roli spouštěče změny jejich metabolizace neurotransmiterů. Tyto pak mívají vliv na naše nálady a další mentální funkce.“ Autorem této hypotézy je Jack Gilbert, ředitel centra pro výzkum mikrobioty na univerzitě v Chicagu.

Tento účinek je součástí antidepresivního působení našich domácích miláčků, které bývalo dříve přičítáno pouze zvýšené produkci našich oxytocinů.

Expozice od bakterií ze psů je také přínosná pro imunitní systém a platí to hlavně u dětí. Výsledky studie uvádí, že děti, které vyrůstají v domácnostech se psy, mají nižší pravděpodobnost onemocnění autoimunitními chorobami, jako jsou např. astma nebo alergie, protože jejich imunitní systémy byly vystavovány vyššímu počtu bakterií a tím získaly větší odolnost. Profesor Jordan Peccia z univerzity v Yale přišel dokonce se zjištěním, že alergie bývají projevem špatně nastaveného a příliš citlivého imunitního systému. Následkem pak bývá, že ten reaguje i na ty kontaminanty, na které by neměl. Tím, že malé děti (nejlépe do 3 měsíců věku) vystavíme bakteriím od zvířat, stimulujeme včas jejich imunitní systém a umožníme mu tím, aby se naučil dokonaleji rozlišovat mezi prospěšnými a škodlivými bakteriemi.

Když špinavý znamená zdravý

Výše uvedená zjištění zapadají do tzv. hygienické hypotézy, která říká, že pokud nejsme v dětství vystavováni dostatečnému množství bakterií, oslabuje to náš tělesný imunitní systém. Tato hypotéza byla definována imunologem Davidem P. Strachanem v 80.letech minulého století. Autor v ní použil analogii k posilovacím cvičením, kdy imunitní systém připodobnil ke kulturistům, kteří si postupně přidávají kila na své činky. Imunitní systém je potřeba stejným způsobem „trénovat“ tím, že jej vystavujeme kontaminantům, aby je zdolával.

Hygienickou hypotézu už podpořilo množství vědeckých studií. Mezi takové patří i studie z 90.let minulého století, provedená pod vedením Eriky von Mutiusové, kdy se srovnával výskyt alergií a astmatu v tehdejším Východním a Západním Německu. Výsledkem bylo zjištění, že děti z více znečištěného Východního Německa trpěly alergickými reakcemi a záchvaty astmatu méně často.

Také v rámci další studie, která byla publikována v magazínu the New England Journal of Medicine, se zjistilo, že výskyt astmatu je v komunitě Amišů nižší, než mezi Hutterity. I když obě komunity vykazují podobnou genetickou výbavu a žijí stejným životním stylem, u Amišů je zavedeno pouze tradiční farmaření a proto mívají častější kontakt se zvířaty než Hutterité, kteří využívají i moderní farmářské metody.

Nalezení optimální vyváženosti mezi hygienou a vystavováním kontaminantům může být pro rodiče sice obtížné, ale je reálné. I když nám instituce, které se zabývají prevencí onemocnění, stále dokola doporučují pravidelné čištění a desinfekci domácností, je současně potřeba podněcovat naše děti, aby si často hrály venku, nebály se ušpinit a dostávaly se do kontaktu s domácími zvířaty. Jejich imunitní systém tím dostane tolik potřebné příležitosti k posílení.

Originál: www.naturalnews.com/2017-06-09-could-your-pet-be-your-new-probiotic.html

Každá nemoc je způsobena narůstající jedovatostí lidského organismu.

Úžasný: MUDr. Henry Bieler

 

 

NEJPOPULÁRNĚJŠÍ STRÁNKY

 

       NOVĚ PUBLIKOVANÉ ČLÁNKY

         ČERVENEC 2024 - 14 článků

 

Zkušenosti klientů s Úspěšnou léčbou především boreliózy, chlamydiózy, únavového syndromu...

 

Nejlepší DIETY pro celkové zdra ví v roce 2024 - středomořská, DASH a MIND - U.S. News & World Report

  

100% REISHI - houba mládí a zdravé dlou h ověkosti - 3 unikátní, bezkonkurenční extrakty

31 důvodů proč se NENECHÁM OČKOVAT - izraelský rabín Chananya Weisman

Dr. Peter  McCullough: Jak přírodně DETOXIKOVAT tělo PO OČKOVÁNÍ mRNA vakcínou (protokol) - video

  Devastující efekt pro zdraví - glutaman sodný, aspartam a další excitotoxiny

Jak se přírodní cestou uzdravit z chronické Boreliózy, Chlamydiózy, EB virózy... únavového syndromu

CORDYCEPS - silná imunita a nárůst energie

Překyselené tělo: začátek vážné nemoci

ZVRÁCENÍ POSTUPU DIABETU 2. typu začíná u ignorování běžných doporučení, MUDr. Sarah Hallbergová - video

Protokol pro prevenci pro uzdravené klienty - Ing. Zdeněk Rozehnal

BOSWELIA serrata (kadidlo) - jeden z nejsilnějších přírodních léků Matky Země

Tibetská houba, tibetské krystaly a kombucha - darování, prodej

Léčte záněty a ne Cholesterol, MUDr. Marc Sircus

100% ČAGA ze Sibiře, nejvyšší množství účinných látek garantující Certifikát 

Mamografie způsobuje rakovinu prsu, MUDr. Ben Johnson, M.D., N.M.D., D.O.

Účinný lék na rakovinu plic na Kubě, proč ho mít nemůžeme? Leif Davenport

Artróza - kmenové buňky - Podvod!

Lékaři se sami uzdravili z Roztroušené sklerózy, prof. George Jelinek, dr. Terry Wahlsová

Jak se skutečně zdravě stravovat...

Proč průběžně a jak detoxikovat tělo

  PROTINÁDOROVÝ účinek extraktů z REISHI a CORIOLUSU na úrovni klinických studií

Žaloba na farmaceutické korporace, MUDr. Matthias Rath

Koloidní stříbro - účinné přírodní antibiotikum, hustoty koloidního stříbra, doporučené dávkování

 

  Odstranění rtuti, hliníku a dalších toxinů z těla, včetně p revence - MUDr. Dietrich Klinghardt

Zblblo již lidstvo natolik, že se nechá obelhat pohádkami o vražedném oxidu uhličitém?

Jak na Parkinsona? Glutathionem, Hericiem a odstraněním neurotoxinů Chlorellou

Proč my máme potravinové alergie, přičemž je naši prarodiče neměli?

 

OVĚŘENÉ PŘÍRODNÍ PŘÍPRAVKY

Cílem správné medicíny je předcházení nemocí a prodloužení zdravé dlouhověkosti. Ideálem medicíny je odstranit mít potřebu lékaře.

MUDr. William J. Mayo

 

 

TŘI UNIKÁTNÍ EXTRAKTY

Z DUANWOOD RED REISHI

Za  účinné  se  z  Reishi  považují  pouze  kvalitně  provedené  a  čisté  extrakty,  které  mají  dobrou  biologickou  dostupnost  a  jsou  zbavené  nestravitelného  chitinu;  nelze  tedy  použít  pouhý  prášek  z  usušené  houby.

 

          EXTRAKT                 SPÓR

Nejsilnější extrakt z REISHI na českém trhu!!!100% spórový prášek z Duanwood Red Reishi!!!

 

TRITERPEN MAX

Extrakt s vysokým obsahem triterpenoidů. Více než 20 triterpenoidů%!

ZDE ROSTE NEJÚČINNĚJŠÍ REISHI

DUANWOOD RED REISHI

zdroj výše nejúčinnějších extraktů

Video z návštěvy Čechů u pěstitelů Duanwood Red Reishi v Číně, v horské oblasti Jiangshan

 

FAKTA O REISHI,

MYKOLOGIE, HISTORIE, PĚSTOVÁNÍ, ÚČINNÉ LÁTKY, JAK JE TO S JEJÍ KVALITOU?

 

 

 

 CORDYCEPS, EXTRA SILNÝ

NEJVYŠŠÍ GARANTOVANÉ MNOŽSTVÍ ÚČINNÝCH LÁTEK - CERTIFIKÁT COA

Nejsilnější Cordyceps na českém trhu!!!

CORDYCEPS - video

100% Sibiřská Čaga

ČAGA - video

HERICIUM - video

 

  BETAGLUKAN           HLÍVA

        extrakt               extrakt

Betaglucan MaxCellHlíva ústřičná

BETAGLUKAN - video

 

    KURKUMIN            AŠVAGANDA

        extrakt                    extrakt

Betaglucan MaxCellNejsilnější Ašvaganda na Českém trhu

ASHWAGANDHA - video

 

RDESNO             ANNONA

extrakt                  extrakt

Vysoce účinný extrakt z listů

 

ČAGA - video

Z ověřených dat vyplývá, že člověk, který covid prodělal, je třináckrát lépe chráněn, než člověk, který má dvě dávky vakcíny.

prof. Jiří Beran, 13.11.2021

prof. Jiří Beran, 15.11.2021

 

TEČKOVANÝ PŘÍBĚH

"NEVĚŘÍM UŽ BÍLÝM PLÁŠŤŮM, ALE LIDEM"

medicinský inženýr

JURAJ Orság


 

TEČKOVANÉ PŘÍBĚHY

dokument z 31. srpna 2022

Nadační fond Svědomí Národa

 

KUBEK 2009

 

DOKUMENT ČT 2

BYZNYS V BÍLÝCH PLÁŠTÍCH

DOKUMENT ČT 2

ŠKODLIVOST MOBILNÍCH SÍTÍ

             TEST

BARVOSLEPOSTI

 

 

ROK SI NIČÍME IMUNITU,

možná i proto je tolik nemocných, říká česká vědkyně, vedoucí týmu Centra buněčného a tkáňového inženýrství FN u sv. Anny...

doc. RNDr. Irena Koutná, Ph.D.

Aktualizovaný jmenný seznam s portovců zemřelých od 1.1.2021 do 31.12.2023 v souvislosti s "vakcinací" na covid

Ú MRTÍ - 1480

SRDEČNÍ ZÁSTAVY - 2107

   PATOLOG dr. Ryan Cole oprávněně VAROVAL

 

RENOMOVANÝ PATOLOG   dr. RYAN COLE - přednáška

ALARMUJÍCÍ EFEKT  covid (spike) injekcí (mRNA) na mozek, srdce, ledviny a ostatní orgány

 • Spousta lidí postrádá enzym, který rozkládá RNA
 • Naprosto porušujeme Norimberský kodex z roku 1947...

český dabing - 17:08

Lékařský summit, San Antonio, Texas, USA - 27.7.2021

 

AMERICA´S FRONTLINE DOCTORS

POSTAVIT SE NA ODPOR

 

FRONTLINE NEWS

 

 

ZAČNĚTE U SEBE

ZÁKLADEM ZDRAVÍ JE PREVENCE S NÁVRATEM K PŘÍRODĚ

Doporučuji:

každé ráno cca 30 minut před snídaní

vypít cca 4 dcl vlažné čisté pramenité vody s citrónem (můžete přidat až půl lžičky jedlé sody) a pro posílení imunity a energie můžete použít dvojitý extrakt (1-2 kapsle) z

  a nejdříve po 15 minutách:

případně nejen pro psychiku:

pro střevo kvalitní probiotika:

 • kysané zelí, které si sami jednoduše vyrobíte POUZE VY! Pozor na "BRUSELSKÉ" kysané zelí! S éčkama
 

 

VÁLEK U MORAVCE V OVM

10. dubna 2022

NEHORÁZNĚ LŽE

 

 

Fakta nepřestávají existovat tím, že se o nich nesmí hovořit. Pravda je dcerou času

 

SVĚT SE ZBLÁZNIL

Toto je novodobá reklama na co?

MUDr. Anastasia Maria Loupis: Tento model je v ohrožení života