7 spouštěčů hyperaktivního močového měchýře. 5 nejlepších typů cvičení a léčby pro ženy s hyperaktivním močovým měchýřem

- Pixabay

Barbora Nová

S hyperaktivním močovým měchýřem (OAB - overactive bladder) se setkává v evropské populaci 12-16 % pacientů a ve Spojených státech přibližně 33 milionů. Obecně platí, že výskyt onemocnění se zvyšuje s narůstajícím věkem, přičemž ve věku do 60 let je toto onemocnění častější u žen, ale po 7. dekádě života převládá u mužů.

Ačkoli je OAB běžný, není normální součástí stárnutí.

K OAB dochází, když se svaly močového měchýře nedokážou uvolňovat a stahovat tak, jak by měly.

Existuje mnoho příčin, včetně lokálních onemocnění močového měchýře, jako jsou záněty (akutní nebo chronické), zhoubné nebo přednádorové stavy, cukrovka, příjem tekutin, poškození svalů pánevního dna, lokální poškození nervů a další.

V důsledku toho se svaly močového měchýře stahují v nesprávnou nebo nevhodnou dobu, což vede k naléhavé a potenciálně časté potřebě močení. V některých případech to může vést i k úniku moči (inkontinenci).

Lidé s OAB mohou zjistit, že určité stavy mohou vyvolat jejich příznaky OAB a způsobit častější nebo obtěžující potíže s močením. 

Následují některé z běžných spouštěčů příznaků OAB, co s nimi můžete dělat, abyste předešli problémům s močovým měchýřem.

1. Nadměrný příjem vody

Pití většího množství vody zvyšuje frekvenci močení. Pro lidi s OAB to může být problematické a může to vést ke zhoršení příznaků.

Může to být intuitivní, ale mnoho lidí se také domnívá, že pití většího množství vody je lepší pro zdraví. V důsledku toho mohou lidé s OAB pokračovat v pití velkého množství tekutin - více, než potřebují.

Analýza studií z roku 2018 z posledních pěti desetiletí zjistila, že nadměrný příjem vody může vyvolat příznaky OAB a že snížení příjmu vody je bezpečný a účinný způsob, jak snížit frekvenci močení (1).

Neexistují přesná doporučení pro to, kolik vody by měl člověk denně vypít. Potřeby se liší v závislosti na různých faktorech, včetně věku, pohlaví, zdravotního stavu a těhotenství a úrovně aktivity (2).

Upravte si příjem vody podle svých potřeb a nedržte se povinnosti vypít 8 sklenic denně, které často uvádějí populární zpravodajské zdroje. Nezapomeňte také, že tekutiny získáváte také z potravin, které jíte, například z ovoce a zeleniny.

2. Zácpa

Močový měchýř a střeva spolu úzce souvisejí, jsou propojeny sítí křížících se nervových drah. V důsledku toho to, co ovlivňuje jedno, může ovlivnit druhé.

Zácpa také způsobuje otok tlustého střeva, který může vyvíjet tlak na močový měchýř a zvyšovat četnost a závažnost příznaků OAB (3).

Zácpě můžete předejít tím, že budete jíst dostatek vlákniny, budete se pravidelně věnovat fyzické aktivitě a budete hydratovaní. Pokud omezení příjmu vody vede k zácpě, upravte ji podle potřeby. Odborník vám také může pomoci lépe vyvážit zdraví močového měchýře a střev.

3. Kouření

Výzkumy zjistily, že lidé, kteří kouří, zejména mladé ženy, mají větší pravděpodobnost, že se u nich vyskytnou potíže s močením, jako je OAB a inkontinence (4).

Kouření může ovlivnit průtok krve v celém těle a ovlivnit tak činnost svalů močového měchýře. Kašel způsobený kouřením může také vyvíjet tlak na svaly pánevního dna, což ztěžuje jejich ovládání a může je časem oslabit (5).

Pokud kouříte, může i omezení kouření pomoci s kontrolou příznaků OAB.

4. Kofein

Kofein je diuretikum - zvyšuje produkci moči v těle. Předpokládá se, že také zhoršuje sliznici močového měchýře, což může vést ke svalovým křečím, které způsobují příznaky OAB.

Studie z roku 2011 zjistila, že požití kofeinu v dávce 4,5 mg/kg vedlo ke zvýšení naléhavosti a frekvence močení (6).

Podobně studie z roku 2016 z Ruska zjistila, že starší dospělí, kteří vypili více než 300 mg kofeinových nápojů denně, měli větší pravděpodobnost výskytu příznaků OAB než jejich vrstevníci, kteří konzumovali méně než 300 mg kofeinu denně (7).

Pokud pravidelně pijete kofein, tyto výsledky ukazují, že snížení jeho příjmu může pomoci snížit příznaky OAB.

5. Alkohol

Stejně jako kofein je i alkohol diuretikum a způsobuje, že tělo produkuje více moči. Může také ovlivnit funkci střev, což může vést k zácpě u lidí, kteří konzumují větší množství alkoholu.

Pokud trpíte OAB, zvažte omezení množství vypitého alkoholu. Pokud máte obavy ohledně omezení konzumace alkoholu, odborník vám může pomoci poskytnout podpůrné služby a zdroje.

6. Dráždivé látky ve stravě

Stejně jako kofein mohou některé potraviny způsobit podráždění močového měchýře. To může vést ke svalovým křečím, které vyvolávají naléhavou potřebu močení. 

Mezi příklady běžných látek dráždících močový měchýř ve stravě patří např:

 • kořeněná jídla
 • citrusové potraviny
 • rajčata a výrobky na bázi rajčat
 • cibule
 • mléčné výrobky

Tento seznam není úplný a mnoho dalších potravin může vyvolat příznaky onemocnění močového měchýře. Jiní lidé nemusí mít s těmito druhy potravin žádné potíže.

Pokud si myslíte, že vaše strava může způsobovat příznaky hyperaktivního močového měchýře, ale nejste si jisti, které potraviny jsou na vině, můžete zvážit vedení deníku o stravě/četnosti vyprazdňování močového měchýře, který vám pomůže sledovat, jak jsou vaše příznaky ovlivněny potenciálními spouštěči.

7. Některé léky

Některé léky mohou vyvolat příznaky OAB. Například diuretika, která se běžně používají k léčbě vysokého krevního tlaku nebo otoků, mohou vést k častějšímu nebo naléhavějšímu močení.

Různé další léky mohou vést k příznakům močového měchýře tím, že ovlivňují průtok krve nebo nervovou signalizaci. 

Mezi příklady patří např:

 • jiné léky na krevní tlak, včetně beta-blokátorů, blokátorů kalciových kanálů, alfa-blokátorů a perorálních estrogenů (8).
 • některá antidepresiva, například venlafaxin, escitalopram a paroxetin (9).
 • lithium (10)
 • antipsychotika

Pokud se domníváte, že vaše léky mohou způsobovat problémy s močovým měchýřem, jako je naléhavé močení, častější močení nebo inkontinence, lékař vám může pomoci určit další možnosti léčby.

Co z toho plyne

Funkci močového měchýře může ovlivňovat mnoho faktorů souvisejících se stravou, životní styl a zdravotní stav, které vedou k obtěžujícím příznakům OAB.

Přestože výše uvedené faktory patří mezi nejčastěji uváděné spouštěče příznaků OAB, každý člověk je jiný. Pokud si nejste jisti, co je příčinou vašich potíží s močovým měchýřem, může vám vedení deníku o tom, co jíte a pijete/vyprazdňování močového měchýře pomoci identifikovat souvislosti mezi potenciálními spouštěči a příznaky. 

Pokud jsou nutné změny ve vaší stravě nebo lékovém plánu, mohou vám odborníci pomoci pochopit, jak tyto změny bezpečně provést.

5 nejlepších typů cvičení a léčby pro ženy s hyperaktivním močovým měchýřem

Pokud máte problémy s únikem moči, terapie a cvičení vám mohou pomoci posílit svaly močového měchýře a zlepšit jeho kontrolu. To může zahrnovat Kegelovy cviky a trénink močového měchýře.

Hyperaktivní močový měchýř může být velmi nepříjemný. Posílá vás na toaletu častěji, než byste si přáli. Přerušuje vaše aktivity a může vést k epizodám inkontinence a pocitům trapnosti.

Jak tedy mohu posílit svůj močový měchýř, abych udržela moč?

Co když vám ale několik jednoduchých cviků pomůže překonat příznaky OAB? Následují tipy, které vám pomohou tento stav léčit.

1. Kegelovy cviky

Chcete-li pomoci při léčbě OAB, zvažte zařazení Kegelových cviků do své každodenní rutiny. Opakování Kegelových cviků může posílit svaly močového měchýře a zlepšit jeho kontrolu.

Při provádění Kegelových cviků jednoduše stlačujte svaly pánevního dna. Pokud si nejste jista, jak tyto svaly izolovat, přestaňte močit uprostřed proudu, až půjdete příště na toaletu. Svaly, které používáte k přerušení močení, jsou tytéž, které byste měla stahovat při Kegelových cvicích.

Národní institut pro diabetes a nemoci trávicího ústrojí a ledvin (NIDDKD) doporučuje držet každý "stisk" po dobu 3 sekund. Postupně přejděte na 3 série po 10 opakováních každý den. Nezapomeňte přestat, pokud pociťujete bolest (11).

2. Biofeedback

Technika zvaná biofeedback vám může pomoci provádět Kegelovy cviky efektivněji. Při biofeedbacku lékař zavede do pochvy sondu.

Lékař pak pomocí počítačových grafů a zvukových signálů zjistí, které svaly během Kegelových cviků stahujete.

Pokud stahujete nesprávné svaly, lékař vám pomůže najít a zapojit ty správné, abyste dosáhla lepších výsledků.

3. Trénink močového měchýře

Trénink močového měchýře může také pomoci při příznacích OAB. Toto cvičení trénuje váš močový měchýř, aby zadržel více moči, než jej vyprázdníte. Když váš močový měchýř dokáže zadržet více moči, můžete mezi návštěvami toalety prodloužit dobu (12).

Následují postupné kroky:

 • Uvědomte si, jak často průměrně močíte za den.
 • Po zjištění této základní hodnoty trénujte svůj močový měchýř, aby zadržel více moči, a to tak, že mezi jednotlivými přestávkami na toaletu budete čekat co nejdéle, i když je to nepříjemné.
 • Po několika týdnech tréninku byste měla být schopna dobu mezi návštěvami toalety prodloužit.

4. Elektrická stimulace

Elektrostimulace vám může také pomoci získat kontrolu nad močovým měchýřem.

Při této léčbě se používá dočasný drát nebo implantovaná elektroda, která do vašeho močového měchýře přivádí elektrické impulsy. Tyto signály způsobují stahování svalů vašeho močového měchýře, což může časem pomoci svaly posílit.

Americký Úřad pro kontrolu potravin a léčiv (FDA) schválil dva typy elektrické stimulace pro léčbu OAB: perkutánní stimulaci holenního nervu (PTNS) a sakrální neuromodulaci (SNS).

5. Vaginální kužely

Jako vaginální posilovací nástroj pro svaly pánevního dna můžete použít také vaginální kužely. To může být užitečné, pokud nemáte tolik času investovat do biofeedbacku nebo elektrické stimulace.

Následuje, jak používat vaginální kužely:

 • Pro začátek si do pochvy umístěte lehký kužel.
 • Pomocí svalů pánevního dna jej nadzvedněte.
 • Až budete schopna udržet lehčí kužely bez nepříjemných pocitů, můžete trénovat svaly na zvedání těžších kuželů. Svaly pánevního dna se během tohoto procesu posílí.

Kromě příznaků hyperaktivního močového měchýře

Existuje více důvodů, proč zařadit cvičení pro OAB do své každodenní rutiny. Kegelovy cviky a další aktivity na posílení močového měchýře vám mohou pomoci získat kontrolu nad močovým měchýřem, zmírnit příznaky a vyhnout se potenciálně trapným nehodám.

Navíc mohou také snížit riziko přidružených komplikací, jako jsou poruchy spánku a emocionální potíže. 

Pokud máte po vyzkoušení těchto možností stále potíže s ovládáním močového měchýře, poraďte se se svým lékařem. Může vám doporučit, abyste tyto techniky zkombinovali s léky nebo jinou léčbou.

Jaké jsou další způsoby léčby hyperaktivního močového měchýře?

V závislosti na závažnosti inkontinence existují i jiné způsoby léčby hyperaktivního močového měchýře než cvičení. Mezi přírodní léčebné postupy patří akupunktura a také některé doplňky stravy, bylinky a esenciální oleje.

Jaké vitaminy pomáhají při kontrole močového měchýře?

Existuje několik doplňků stravy a bylin, které mohou pomoci zmírnit OAB. 

Patří mezi ně např:

Pokud nezabírají, může vám lékař předepsat některé léky, botoxové injekce, nervovou stimulaci a v některých případech i operaci.

Jaké jsou komplikace hyperaktivního močového měchýře?

Život s neléčeným OAB může velmi narušit váš život a může vám způsobit potíže i rozpaky. Může negativně ovlivnit vaši schopnost žít doma i v práci a může vést k poruchám nálady, jako je úzkost nebo deprese.

Kromě toho může OAB vést k infekcím močových cest (UTI) a může způsobit vaši dehydrataci. V neposlední řadě je OAB podle výzkumu rizikovým faktorem pádů a zlomenin u seniorů.

Proč najednou neudržím moč?

Hlavními příčinami OAB jsou také těhotenství a menopauza.

V menopauze mohou hormonální změny oslabit svaly močového měchýře. V těhotenství může rostoucí děloha vyvíjet na močový měchýř stále větší tlak, protože vaše dítě roste.

To se může po porodu vyřešit, ale v některých případech se to nestane a může to vyžadovat léčbu.

Kdy navštívit lékaře?

Obecně platí, že pokud močíte více než osmkrát denně nebo více než dvakrát za noc, můžete mít OAB. Návštěva lékaře za účelem vyšetření může být užitečným dalším krokem.

Na OAB mohou ukazovat dva další příznaky: náhlá, silná potřeba močit nebo únik moči po takovém nutkání.

Pokud tedy máte pocit, že je na vaší toaletní rutině něco neobvyklého nebo rušivého, navštivte lékaře, abyste se dozvěděli více a pomohl vám zmírnit vaše obavy.

Závěr

OAB může být frustrující. Způsobuje časté nutkání jít na toaletu a může narušovat vaše každodenní aktivity.

Může dokonce vést k příležitostným nehodám, které mohou vyvolat rozpaky.

Je důležité vědět, že existují terapie a cvičení, které vám mohou pomoci získat lepší kontrolu nad svaly močového měchýře.

Jedině ochranná známka "Superionherbs" garantuje množství účinných látek v níže uvedených extraktech a samozřejmě u každé šarže.

Reishi extrakt, Reishi spór a Reishi Triterpen Max

Reishi extrakt, Reishi spór a Reishi Triterpen Max
Reishi (čínsky Ling Zhi) a její užívání, uvádějí staré čínské spisy z doby už před více než 2 400 lety. Tato vzácná houba je také nazývaná latinsky Ganoderma lucidum, v překladu "božská houba...

Cordyceps sinensis

Cordyceps sinensis
Cordyceps je velice specifická cizopasná houba, která roste od nepaměti pouze v horských oblastech Číny a Tibetu. Pro své specifické účinky je v čínské medicíně především Cordyceps sinensis používán...

Sibiřská Čaga

Sibiřská Čaga
Čaga, dřevokazná houba se živí šťávami stromů, především z břízy, jilmu, jeřabiny, jasanu, ale nejvyšší léčivé účinky má houba Čaga rostoucí na břízách. Ideální sběr je na podzim a na jaře, kdy má...

Hericium erinaceus

Hericium erinaceus
Hericium je poměrně vzácná houba, která svým tvarem připomíná mořský korál. Roste paraziticky především na tvrdém dřevě dubů a buků, přičemž roste zejména v jihovýchodní Asii. Na našem území ji...

Coriolus versicolor (Outkovka pestrá)

Coriolus versicolor (Outkovka pestrá)
- na konci stránky: "Klinické studie s Coriolusem u onkologických pacientů" Coriolus versicolor nebo-li čínsky YunzhiYunzhi je druhem dřevokazné houby, která je již celá staletí využívá v tradiční...

Shiitake

Shiitake
Shiitake (lat. Lentinus edodes), česky Houževnatec jedlý je uznávaný přírodní prostředek jako Reishi, Cordyceps, Hericium a Sibiřská Čaga. Jejími hlavními aktivními komponenty jsou polysacharidy...

Hlíva ústřičná

Hlíva ústřičná
V posledních desetiletích se základní výzkum věnuje daleko podrobněji než kdykoli jindy komlexnějšímu složení a biologickým účinkům hlívy ústřičné a jejím jednotlivým složkám. Na základě výsledků...

Agaricus

Agaricus
Agaricus blazei Murill, česky žampion brazilský Agaricus blazei Murrill je jedlá brazilská houba s nízkým obsahem kalorií a velkým množství živin. Pochází z malé brazilské vesnice jménem Piedade...

BetaGlukan Maxcell (s Resveratrolem a Acerolou)

BetaGlukan Maxcell (s Resveratrolem a Acerolou)
Beta glukany 1,3/1,6D jsou přírodní polysacharidy nacházející se také v buněčných stěnách kvasinek rodu Saccharomyces cerevisiae a všech medicinálních hub. Obsažené beta-glukany jsou získávány...

C-Max komplex (Camu camu s quercetinem)

C-Max komplex (Camu camu s quercetinem)
Synergická kombinace extraktu z plodů ze stromu Camu Camu a quercetinu s maximální vstřebatelností vitamínu C. Camu Camu Camu Camu je nízký malý strom rostoucí divoce podél řek v oblastech...

Ashwagandha

Ashwagandha
(Ashwagandhá – witánie snodárná – witánie uspávající – Withania somnifera) je polokeř, který dorůstá do výšky 1 - 1,5 metru. Původem je ze severozápadní Indie. Roste také v severní Africe a na...

Kurkumin (fytosomální extrakt), italský patent

Kurkumin (fytosomální extrakt), italský patent
10 prokázaných zdravotních přínosů kurkuminu Koření známé jako kurkuma je možná nejúčinnějším existujícím doplňkem stravy. Mnoho kvalitních studií ukazuje, že kurkuma má zásadní přínosy pro vaše...

Rdesno mnohokvěté - He shou wu

Rdesno mnohokvěté - He shou wu
Che-šou-wu (He Shou Wu) je v asijské bylinné medicíně jednou z nejpopulárnějších a nejvíce ceněných posilujících bylin. He-šou-wu je zpracovaná kořenová hlíza rostliny Polygonum multiflorum (rdesno...

Graviola - Annona

Graviola - Annona
Extrakt z listí ze stromu Graviola - přirozený zabiják rakovinových buněk – 10.000 krát silnější než chemoterapie A proč to nevíme? Je to proto, protože určité velké korporace chtějí dostat zpět...

Maca

Maca
Maca, přezdívaná jako peruánský ženšen nebo peruánská viagra roste v jihoamerických Andách, vyskytuje se ve výškách kolem 4000 metrů n.m. a odolává až mrazům -20°C, stejně jako žáru slunce. Vzhledem...

Chitomax

Chitomax
Princip působení Chitomaxu: Je známo, že viskózní vláknina a zejména chitosan působí na metabolismus tuků, snižuje vstřebávání cholesterolu ze stravy a váže se na žlučové kyseliny, a tím snižuje...

Fenuprim

Fenuprim
chitomax + bylinky + kyselina alfalipoová FENUPRIM – jedinečná kombinace pěti přírodních látek, synergicky působících, která vám může pomoci při formování vaší postavy. Pro většinu lidí jsou právě...

Dračí krev

Dračí krev
Dračí krev – Dragons blood Když se v amazonské džungli někdo poraní, škrábne nebo je pokousán hmyzem, někdy můžete vidět jak mačetou sekne do jednoho druhu stromu a temně rudou pryskyřici si kápne do...

Danshen Q10 cardio

Danshen Q10 cardio
Danshen Q10 cardio Synergická kombinace extraktů a mikroživin pro normální funkci srdce. Kombinace extraktu z kořene Danshen, koenzymu Q10, vitamínu E a thiaminu je synergická kombinace – působení...

Šafrán

Šafrán
Saffron – Brain and Neuro balancer Přírodní doplněk stravy určený ke zmírnění stresu, zlepšení nálady a zvýšení pocitu pohody. Obsahuje unikátní synergicky působící kombinaci patentovaného extraktu...

Ostropestřec mariánský (fytosomální extrakt), italský patent

Ostropestřec mariánský (fytosomální extrakt), italský patent
Silybin Phytosome® – silibinin s vysokou vstřebatelností - novinka na ochranu a regeneraci jater Jaterní buňky odstraňují mj. z krve trávicího ústrojí baktérie, viry a jiné patogeny. Zdravá játra do...

Boswellia (fytosomální extrakt), italský patent

Boswellia (fytosomální extrakt), italský patent
Boswellia Phytosome® - novinka s vysokou vstřebatelností, s protizánětlivým a protibolestivým účinkem Boswellia serrata, česky kadidlovník pilovitý je středně velký strom z čeledi březulovitých. Jeho...

S-Acetyl-L-Glutathion

S-Acetyl-L-Glutathion
Glutathion je nejsilnější antioxidant, který vytváří tělo, přičemž S-acetyl-L-Glutathion je nejpokročilejší formou biologicky dostupného glutathionu. Jeho účinnost se rovná nitrožilnímu podávání...

Supík - sirup pro DĚTI na podporu imunity - unikátní složení

Supík - sirup pro DĚTI na podporu imunity - unikátní složení
NOVINKA  Unikátní kombinace vysoce kvalitních extraktů z hub a rostlin, doplněná o betaglukan vysoké čistoty (nad 80%) a vitamíny na podporu imunity. Devět složek synergicky spojených v...

Každá nemoc je způsobena narůstající jedovatostí lidského organismu.

Úžasný: MUDr. Henry Bieler

 

 

NEJPOPULÁRNĚJŠÍ ČLÁNKY

 

       NOVĚ PUBLIKOVANÉ ČLÁNKY

           BŘEZEN 2024 -31 článků

           DUBEN 2024 - 15 článků

 

Nejlepší DIETY pro celkové zdra ví v roce 2024 - středomořská, DASH a MIND - U.S. News & World Report

  

100% REISHI - houba mládí a zdravé dlou h ověkosti - 3 unikátní, bezkonkurenční extrakty

31 důvodů proč se NENECHÁM OČKOVAT - izraelský rabín Chananya Weisman

Dr. Peter  McCullough: Jak přírodně DETOXIKOVAT tělo PO OČKOVÁNÍ mRNA vakcínou (protokol) - video

  Devastující efekt pro zdraví - glutaman sodný, aspartam a další excitotoxiny

Jak se přírodní cestou uzdravit z chronické Boreliózy, Chlamydiózy, EB virózy... únavového syndromu

CORDYCEPS - silná imunita a nárůst energie

Překyselené tělo: začátek vážné nemoci

ZVRÁCENÍ POSTUPU DIABETU 2. typu začíná u ignorování běžných doporučení, MUDr. Sarah Hallbergová - video

Protokol pro prevenci pro uzdravené klienty - Ing. Zdeněk Rozehnal

BOSWELIA serrata (kadidlo) - jeden z nejsilnějších přírodních léků Matky Země

Tibetská houba, tibetské krystaly a kombucha - darování, prodej

Léčte záněty a ne Cholesterol, MUDr. Marc Sircus

100% ČAGA ze Sibiře, nejvyšší množství účinných látek garantující Certifikát 

Mamografie způsobuje rakovinu prsu, MUDr. Ben Johnson, M.D., N.M.D., D.O.

Účinný lék na rakovinu plic na Kubě, proč ho mít nemůžeme? Leif Davenport

Artróza - kmenové buňky - Podvod!

Lékaři se sami uzdravili z Roztroušené sklerózy, prof. George Jelinek, dr. Terry Wahlsová

Jak se skutečně zdravě stravovat...

Proč průběžně a jak detoxikovat tělo

  PROTINÁDOROVÝ účinek extraktů z REISHI a CORIOLUSU na úrovni klinických studií

Žaloba na farmaceutické korporace, MUDr. Matthias Rath

Koloidní stříbro - účinné přírodní antibiotikum, hustoty koloidního stříbra, doporučené dávkování

 

  Odstranění rtuti, hliníku a dalších toxinů z těla, včetně p revence - MUDr. Dietrich Klinghardt

Zblblo již lidstvo natolik, že se nechá obelhat pohádkami o vražedném oxidu uhličitém?

Jak na Parkinsona? Glutathionem, Hericiem a odstraněním neurotoxinů Chlorellou

    Zkušenosti klientů s Úspěšnou léčbou především boreliózy, chlamydiózy, únavového syndromu...

 

Proč my máme potravinové alergie, přičemž je naši prarodiče neměli?

 

OVĚŘENÉ PŘÍRODNÍ PŘÍPRAVKY

Cílem správné medicíny je předcházení nemocí a prodloužení zdravé dlouhověkosti. Ideálem medicíny je odstranit mít potřebu lékaře.

MUDr. William J. Mayo

 

 

TŘI UNIKÁTNÍ EXTRAKTY

Z DUANWOOD RED REISHI

Za  účinné  se  z  Reishi  považují  pouze  kvalitně  provedené  a  čisté  extrakty,  které  mají  dobrou  biologickou  dostupnost  a  jsou  zbavené  nestravitelného  chitinu;  nelze  tedy  použít  pouhý  prášek  z  usušené  houby.

 

          EXTRAKT                 SPÓR

Nejsilnější extrakt z REISHI na českém trhu!!!100% spórový prášek z Duanwood Red Reishi!!!

 

TRITERPEN MAX

Extrakt s vysokým obsahem triterpenoidů. Více než 20 triterpenoidů%!

ZDE ROSTE NEJÚČINNĚJŠÍ REISHI

DUANWOOD RED REISHI

zdroj výše nejúčinnějších extraktů

Video z návštěvy Čechů u pěstitelů Duanwood Red Reishi v Číně, v horské oblasti Jiangshan

 

FAKTA O REISHI,

MYKOLOGIE, HISTORIE, PĚSTOVÁNÍ, ÚČINNÉ LÁTKY, JAK JE TO S JEJÍ KVALITOU?

 

 

 

 CORDYCEPS, EXTRA SILNÝ

NEJVYŠŠÍ GARANTOVANÉ MNOŽSTVÍ ÚČINNÝCH LÁTEK - CERTIFIKÁT COA

Nejsilnější Cordyceps na českém trhu!!!

CORDYCEPS - video

100% Sibiřská Čaga

ČAGA - video

HERICIUM - video

 

  BETAGLUKAN           HLÍVA

        extrakt               extrakt

Betaglucan MaxCellHlíva ústřičná

BETAGLUKAN - video

 

    KURKUMIN            AŠVAGANDA

        extrakt                    extrakt

Betaglucan MaxCellNejsilnější Ašvaganda na Českém trhu

ASHWAGANDHA - video

 

RDESNO             ANNONA

extrakt                  extrakt

Vysoce účinný extrakt z listů

 

ČAGA - video

Z ověřených dat vyplývá, že člověk, který covid prodělal, je třináckrát lépe chráněn, než člověk, který má dvě dávky vakcíny.

prof. Jiří Beran, 13.11.2021

prof. Jiří Beran, 15.11.2021

 

TEČKOVANÝ PŘÍBĚH

"NEVĚŘÍM UŽ BÍLÝM PLÁŠŤŮM, ALE LIDEM"

medicinský inženýr

JURAJ Orság


 

TEČKOVANÉ PŘÍBĚHY

dokument z 31. srpna 2022

Nadační fond Svědomí Národa

 

KUBEK 2009

 

DOKUMENT ČT 2

BYZNYS V BÍLÝCH PLÁŠTÍCH

DOKUMENT ČT 2

ŠKODLIVOST MOBILNÍCH SÍTÍ

             TEST

BARVOSLEPOSTI

 

 

ROK SI NIČÍME IMUNITU,

možná i proto je tolik nemocných, říká česká vědkyně, vedoucí týmu Centra buněčného a tkáňového inženýrství FN u sv. Anny...

doc. RNDr. Irena Koutná, Ph.D.

Aktualizovaný jmenný seznam s portovců zemřelých od 1.1.2021 do 31.12.2023 v souvislosti s "vakcinací" na covid

Ú MRTÍ - 1480

SRDEČNÍ ZÁSTAVY - 2107

   PATOLOG dr. Ryan Cole oprávněně VAROVAL

 

RENOMOVANÝ PATOLOG   dr. RYAN COLE - přednáška

ALARMUJÍCÍ EFEKT  covid (spike) injekcí (mRNA) na mozek, srdce, ledviny a ostatní orgány

 • Spousta lidí postrádá enzym, který rozkládá RNA
 • Naprosto porušujeme Norimberský kodex z roku 1947...

český dabing - 17:08

Lékařský summit, San Antonio, Texas, USA - 27.7.2021

 

AMERICA´S FRONTLINE DOCTORS

POSTAVIT SE NA ODPOR

 

FRONTLINE NEWS

 

 

ZAČNĚTE U SEBE

ZÁKLADEM ZDRAVÍ JE PREVENCE S NÁVRATEM K PŘÍRODĚ

Doporučuji:

každé ráno cca 30 minut před snídaní

vypít cca 4 dcl vlažné čisté pramenité vody s citrónem (můžete přidat až půl lžičky jedlé sody) a pro posílení imunity a energie můžete použít dvojitý extrakt (1-2 kapsle) z

  a nejdříve po 15 minutách:

případně nejen pro psychiku:

pro střevo kvalitní probiotika:

 • kysané zelí, které si sami jednoduše vyrobíte POUZE VY! Pozor na "BRUSELSKÉ" kysané zelí! S éčkama
 

 

VÁLEK U MORAVCE V OVM

10. dubna 2022

NEHORÁZNĚ LŽE

 

 

Fakta nepřestávají existovat tím, že se o nich nesmí hovořit. Pravda je dcerou času

 

SVĚT SE ZBLÁZNIL

Toto je novodobá reklama na co?

MUDr. Anastasia Maria Loupis: Tento model je v ohrožení života