Standardní verze

Proč je tolik protichůdných zpráv o výhodách mamografu?


Dr. Joseph Mercola

Počátkem roku 2014 byla ukončena jedna z největších a nejdelších studií mamografie, do nichž bylo zapojeno 90 000 žen, které byly sledovány 25 let s výsledkem, že mamografy nemají žádný vliv na úmrtnost v důsledku rakoviny prsu.

Po dobu studie byla úmrtnost na rakovinu prsu prakticky stejná u žen, které absolvovaly pravidelné roční prohlídky na mamografu ve srovnání s těmi, které ne. Navíc 22 procent invazivních karcinomů prsu detekovaných tímto screeningem bylo diagnostikováno nesprávně, což vedlo ke zbytečné léčbě. Na základě toho vědci dospěli k závěru, že „výsledky naznačují, že by měl být znovu posouzen přínos screeningu formou mamografie“

Další zkoumání také nepřineslo důkazy, že by screening pomocí mamografie měl vliv na celkovou úmrtnost, což vážně ve spojení se všemi poznatky zpochybňuje, zda screening formou mamografie skutečně prospívá ženám.

Agentury veřejného zdraví však aktualizovaly tyto nové poznatky pomalu. Například Americká onkologická společnost stále doporučuje absolvovat jednou ročně vyšetření na mamografu počínaje 40. rokem věku, zatímco Americká nadace pro prevenci doporučuje mamograf každý druhý rok počínaje 50. rokem věku.

Nejednotná doporučení vyvolávají u žen smíšené pocity, zda je tento screening prospěšný nebo škodlivý. Na druhé straně na začátku roku 2014 vydala Švýcarská lékařská rada jasné doporučení: Už žádná plošná mamografie.

Proč švýcarská lékařská rada nedoporučila rutinní mamografii?

Po roce přezkoumávání dostupných důkazů uvedla Švýcarská lékařská rada, nezávislý hodnotící subjekt v oblasti posuzování zdravotnických technologií, že jsou „čím dál tím více“ novými informacemi znepokojeni.

Nové „důkazy“ jsou totiž ve značném rozporu s globálním konsensem těch expertů, kteří doporučovali mamografy jako bezpečné a schopné zachránit životy.

Mamografie totiž podle nových poznatků zabraňuje pouze jednomu úmrtí na každých 1000 žen, které byly podrobeny screeningu mamografem, ale na straně druhé způsobuje mnohem více škod

Jejich důkladná revize jim nedala jinou možnost, než doporučit, aby plošné pravidelné screeningové testy na mamografu nebyly u žen zahajovány a probíhající zrušeny.

Švýcarská lékařská rada ve své zprávě zveřejněné v únoru 2014 rovněž doporučila, aby její závěry byly publikovány a ženy by měly být „jasným a vyváženým“ způsobem informovány o přínosech, ale i možných poškozeních v rámci screeningu pomocí mamografu.

Mystifikace

Mnoho žen si bohužel stále neuvědomuje, že věda, která podporuje zdravotní přínosy mamografie, bohužel chybí. Místo toho, aby jim byla řečena pravda, tak se u nich vyvolává pocit viny, že neabsolvování pravidelné roční prohlídky na mamografu je vrcholem jejich zdravotní nezodpovědnosti. Proti této taktice je těžká obrana.

Pokud jde všeobecně o prevenci rakoviny, tak je také mnoho lékařů stejně zmatených a je s nimi manipulováno jako s průměrným člověkem díky neoblomné propagandě vedené mainstreamovými médii a farmakoprůmyslem. Při této mediální propagandě, se omezují nebo ignorují nové poznatky z výzkumu, které dramaticky odporují jejich agendě založené na zisku.

Pět faktů o mamografech, které by každá žena měla vědět

Před dalším (nebo prvním) vyšetřením na mamografu by vás mohlo zajímat následující:

1. Mamografy mohou nabídnout méně výhod, než si myslíte

V jednom průzkumu většina žen uvedla, že věří, že mamografie snížila riziko úmrtí na rakovinu prsu nejméně o polovinu a zabránila nejméně 80 úmrtím na 1 000 vyšetřovaných žen. Ve skutečnosti může mamografie přinejlepším nabídnout relativní snížení rizika o 20 procent a v absolutním vyjádření zabránit pouze jednomu úmrtí na rakovinu prsu z 1 000 vyšetřených žen.

2. Mamografie může u žen s mutací genu BRCA 1/2 zvýšit riziko rakoviny prsu

Výsledky publikované v British Medical Journal (BMJ) ukázaly, že ženy mající specifickou genovou mutaci zvanou BRCA1 / 2 (která je spojena s rakovinou prsu) jsou zvláště citlivé na vyvolání rakoviny indukcí.

Ženy nesoucí tuto mutaci, které byly vystaveny diagnostickému záření (které produkují mamografy) před dosažením 30 let, měly dvakrát vyšší pravděpodobnost vzniku rakoviny prsu ve srovnání s těmi, které neměly zmutovaný gen. Zjistilo se také, že roli sehrává i velikost dávky, čím větší je dávka, tím vyšší je riziko vzniku rakoviny.

3. Falešně pozitivní nálezy jsou běžné (a nebezpečné)

V USA je riziko falešně pozitivního testu při 10 vyšetřeních na mamografu přibližně 58 až 77 procent! Na základě chybného vyšetření bude žena zbytečně podrobena dalším testům, jako je biopsie nebo chirurgický zákrok, které sebou nesou vlastní soubor rizik.

4. Mamografie nemusí fungovat, pokud máte hustou prsní tkáň

Až 50 procent žen má hustou prsní tkáň, což způsobuje, že snímky z mamografu se špatně vyhodnocují. Hustá tkáň prsu i rakovina jsou na rentgenovém snímku bílé, což radiologovi téměř znemožňuje detekci rakoviny u těchto žen. Je to jako snažit se najít sněhovou vločku ve vánici.

V amerických státech v Kalifornii, Connecticutu, New Yorku, Virginii a Texasu, byly přijat zákon, který ukládá radiologům povinně informovat pacienty (týká se pochopitelně i mužů) o tom, že mají hustou prsní tkáň, a mamografické vyšetření je pro ně v podstatě zbytečné. Přijetí tohoto zákona se zvažuje na federální úrovni.

5. Existují další možnosti screeningu

Existují další možnosti screeningu, každá s vlastními silnými a slabými stránkami, a vy máte právo tyto možnosti využít. Nicméně si pamatujte, že pouze biopsie může potvrdit rakovinu, protože screeningové metody slouží jen k odhalení případného možného onemocnění.

Velikost pasu souvisí s rizikem rakoviny prsu

Je důležité si uvědomit, že podstoupení mamografu, pokud se rozhodnete či jiné metody není to totéž jako prevence. Abyste se skutečně vyhnuli rakovině prsu, musíte se soustředit na skutečnou prevenci a nejen na včasnou detekci. Jedním ze způsobů, jak toho dosáhnout, je udržování si správné váhy a zejména přiměřené velikosti pasu.

Vědci analyzovali údaje od 93 000 převážně obézních žen po menopauze. Ty zahrnovaly jejich celkový zdravotní stav, stav rakoviny a velikost sukně (která byla použita jako měřítko velikosti pasu). Ta - velikost sukně - byla silně spojena s rizikem rakoviny prsu.

„Studie dospěla k závěru, že zvýšení velikosti sukně bylo jediným prediktivním měřítkem rizika rakoviny prsu. Když si ženy v době 10 let byly nuceny koupit sukni o jedno číslo větší mezi 25 a 65 lety, bylo prokázáno, že mají o 33% vyšší riziko vzniku rakoviny prsu po menopauze. Nákup sukně o 2 čísla vyšší během stejného období byl spojen se zvýšeným rizikem o 77%. ““

Velikost oblečení může být i nespolehlivé, protože velikost 8 v jedné značce se rovná velikosti 10 ve značce jiné. Přesto je předpoklad, že zvětšování velikosti pasu by mohlo zvyšovat riziko rakoviny.

Rakovina prsu je nejčastější rakovinou u žen a u obézních žen se předpokládá, že u nich je až o 60 procent vyšší pravděpodobnost vzniku rakoviny prsu než u žen s normální hmotností.

Důvodem tohoto zvýšeného rizika je ta skutečnost, že mnoho rakovin prsu je spouštěno estrogenem, hormonem produkovaným v tukové tkáni. Čím více tělesného tuku tedy máte, tím více estrogenu budete pravděpodobně produkovat. Nadměrný tuk ve vašem středním věku však může být obzvláště nebezpečný.

Proč záleží na poměru obvodu pasu a obvodu boků

Pokud máte vysoký poměr obvodu pasu a obvodu přes boky (muži vyšší než 1, ženy vyšší než 0,85) znamená, že máte zvýšené riziko chronických nemocí, případně jejich zhoršení. Bylo také prokázáno, že navyšování dalších centimetrů na obvodu pasu zvyšuje kardiovaskulární zdravotní rizika. Velikost pasu je také silným indikátorem citlivosti na inzulín, protože studie jasně ukazují, že měření velikosti pasu je jedním z nejúčinnějších způsobů, jak předvídat riziko diabetu, a to by také mohlo hrát roli v rakovině.

Chcete-li si vypočítat poměr pasu a boků, změřte obvod svých boků v nejširší části, přes hýždě a pas na nejmenším obvodu svého přirozeného pasu, těsně nad pupíkem na břiše. Poměr získáte vydělením obvodu pasu a obvodů boků. Výsledek si můžete porovnat v následující tabulce od University of Maryland.

      Poměr pasu k bokům                       Muži                                     Ženy

Závěr

Pokud by zdravotní instituce opravdu chtěly udělat pokrok v prevenci rakoviny prsu, zaměřily by se na účinné informování o škodlivosti cukru (a obilovin) a o jejich roli v obezitě a rakovině.

Rakovina prsu je bohužel velkým byznysem a mamografie je jedním z jejích primárních ziskových oborů

To je důvod, proč farmakoprůmysl bojuje proti všem novým informacím, aby mamografii udržel, i když to znamená ignorovat (nebo zkreslovat) pravdu.

Originál: Mercola.com

Více:

MUDr. Ben Johnson

Napsal jsem knihu pro ženy pod názvem Tajemství moudrosti o zdraví poprsí (The Secret of Health Breast Wisdom) protože my, lékařská komunita, způsobujeme ženám rakovinu tím, že od nich požadujeme vyšetření na mamografu.

Každá nemoc je způsobena narůstající jedovatostí lidského organismu.

Více úžasný:

MUDr. Henry Bieler

Cílem správné medicíny je předcházení nemocí a prodloužení zdravé dlouhověkosti. Ideálem medicíny je odstranit mít potřebu lékaře.

MUDr. William J. Mayo

 

ROZHOVOR S MUDr. SOŇOU PEKOVOU, Ph.D. - 8. červenec 2021

Globalisty cenzurované video nově na svobodném kanálu

 

KLINICKÉ TESTY LÉKŮ - PODVOD

DOKUMENT ČT 2

BYZNYS V BÍLÝCH PLÁŠTÍCH

 

 

TŘI UNIKÁTNÍ EXTRAKTY

Z DUANWOOD RED REISHI

          EXTRAKT                 SPÓR

Nejsilnější extrakt z REISHI na českém trhu!!!100% spórový prášek z Duanwood Red Reishi!!!

 

TRITERPEN MAX

Extrakt s vysokým obsahem triterpenoidů. Více než 20 triterpenoidů%!

ZDE ROSTE NEJÚČINNĚJŠÍ REISHI

DUANWOOD RED REISHI

zdroj výše nejúčinnějších extraktů

Video z návštěvy Čechů u pěstitelů Duanwood Red Reishi v Číně, v horské oblasti Jiangshan

 

FAKTA O REISHI,

MYKOLOGIE, HISTORIE, PĚSTOVÁNÍ, ÚČINNÉ LÁTKY, JAK JE TO S JEJÍ KVALITOU?

 

 

 

 CORDYCEPS, EXTRA SILNÝ

NEJVYŠŠÍ MNOŽSTVÍ ÚČINNÝCH LÁTEK

Nejsilnější Cordyceps na českém trhu!!!

100% Sibiřská Čaga
Betaglucan MaxCellHlíva ústřičná

 

 

MUDr. Ludmila Eleková: Vakcíny brzdí vývoj. Dříve děti mluvily souvisle od 2 let a dnes? Katastrofa! (1:58:35)

DOKUMENT ČT 2

ŠKODLIVOST MOBILNÍCH SÍTÍ

ZAČNĚTE U SEBE

ZÁKLADEM ZDRAVÍ JE PREVENCE S NÁVRATEM K PŘÍRODĚ

Doporučuji:

každé ráno cca 30 minut před snídaní

vypít cca 4 dcl vlažné čisté pramenité vody s citrónem (můžete přidat až půl lžičky jedlé sody) a pro posílení imunity a energie můžete použít dvojitý extrakt (1-2 kapsle) z

  a nejdříve po 15 minutách:

případně nejen pro psychiku:

pro střevo kvalitní probiotika:

  • kysané zelí, které si sami jednoduše vyrobíte POUZE VY! Pozor na "BRUSELSKÉ" kysané zelí! S éčkama

___________________________________________________

Předpokládané trendy v užívání vitamínů a dalších doplňků stravy v roce 2021 ZDE

 

 

KNIHA

NACISTICKÉ KOŘENY "BRUSELSKÉ EU"

 MUDr. Matthias Rath, Paul Anthony Taylor, Aleksandra Niedzwiecki a August Kowalczyk

v češtině je možno knihu přečíst online zde

Co jste už vždycky chtěli vědět o ‘bruselské EU’ - Ale nikdo se neodvážil vám o tom říci!

 

             TEST

BARVOSLEPOSTI

 

JAREK NOHAVICA

ZADEK JAK ŽOK

A přece nakonec - ÚSPĚŠNÁ LÉČBA

 

 

ROK SI NIČÍME IMUNITU,

možná i proto je tolik nemocných, říká česká vědkyně, vedoucí týmu Centra buněčného a tkáňového inženýrství FN u sv. Anny...

doc. RNDr. Irena Koutná, Ph.D.

 

Jak platné v roce 2020 - 2021

 

PROTESTSONG

V DLOUHÉM ZATMĚNÍ

Ilona Czáková, Roman Horký a KAMELOT

(Oficiální videoklip - Premiéra: 1. 12. 2020)

Do této písně jsme vložili naše srdce a nevymyté mozky