Proč je tolik protichůdných zpráv o výhodách mamografu?

Dr. Joseph Mercola

Počátkem roku 2014 byla ukončena jedna z největších a nejdelších studií mamografie, do nichž bylo zapojeno 90 000 žen, které byly sledovány 25 let s výsledkem, že mamografy nemají žádný vliv na úmrtnost v důsledku rakoviny prsu.

Po dobu studie byla úmrtnost na rakovinu prsu prakticky stejná u žen, které absolvovaly pravidelné roční prohlídky na mamografu ve srovnání s těmi, které ne. Navíc 22 procent invazivních karcinomů prsu detekovaných tímto screeningem bylo diagnostikováno nesprávně, což vedlo ke zbytečné léčbě. Na základě toho vědci dospěli k závěru, že „výsledky naznačují, že by měl být znovu posouzen přínos screeningu formou mamografie“

Další zkoumání také nepřineslo důkazy, že by screening pomocí mamografie měl vliv na celkovou úmrtnost, což vážně ve spojení se všemi poznatky zpochybňuje, zda screening formou mamografie skutečně prospívá ženám.

Agentury veřejného zdraví však aktualizovaly tyto nové poznatky pomalu. Například Americká onkologická společnost stále doporučuje absolvovat jednou ročně vyšetření na mamografu počínaje 40. rokem věku, zatímco Americká nadace pro prevenci doporučuje mamograf každý druhý rok počínaje 50. rokem věku.

Nejednotná doporučení vyvolávají u žen smíšené pocity, zda je tento screening prospěšný nebo škodlivý. Na druhé straně na začátku roku 2014 vydala Švýcarská lékařská rada jasné doporučení: Už žádná plošná mamografie.

Proč švýcarská lékařská rada nedoporučila rutinní mamografii?

Po roce přezkoumávání dostupných důkazů uvedla Švýcarská lékařská rada, nezávislý hodnotící subjekt v oblasti posuzování zdravotnických technologií, že jsou „čím dál tím více“ novými informacemi znepokojeni.

Nové „důkazy“ jsou totiž ve značném rozporu s globálním konsensem těch expertů, kteří doporučovali mamografy jako bezpečné a schopné zachránit životy.

Mamografie totiž podle nových poznatků zabraňuje pouze jednomu úmrtí na každých 1000 žen, které byly podrobeny screeningu mamografem, ale na straně druhé způsobuje mnohem více škod

Jejich důkladná revize jim nedala jinou možnost, než doporučit, aby plošné pravidelné screeningové testy na mamografu nebyly u žen zahajovány a probíhající zrušeny.

Švýcarská lékařská rada ve své zprávě zveřejněné v únoru 2014 rovněž doporučila, aby její závěry byly publikovány a ženy by měly být „jasným a vyváženým“ způsobem informovány o přínosech, ale i možných poškozeních v rámci screeningu pomocí mamografu.

Mystifikace

Mnoho žen si bohužel stále neuvědomuje, že věda, která podporuje zdravotní přínosy mamografie, bohužel chybí. Místo toho, aby jim byla řečena pravda, tak se u nich vyvolává pocit viny, že neabsolvování pravidelné roční prohlídky na mamografu je vrcholem jejich zdravotní nezodpovědnosti. Proti této taktice je těžká obrana.

Pokud jde všeobecně o prevenci rakoviny, tak je také mnoho lékařů stejně zmatených a je s nimi manipulováno jako s průměrným člověkem díky neoblomné propagandě vedené mainstreamovými médii a farmakoprůmyslem. Při této mediální propagandě, se omezují nebo ignorují nové poznatky z výzkumu, které dramaticky odporují jejich agendě založené na zisku.

Pět faktů o mamografech, které by každá žena měla vědět

Před dalším (nebo prvním) vyšetřením na mamografu by vás mohlo zajímat následující:

1. Mamografy mohou nabídnout méně výhod, než si myslíte

V jednom průzkumu většina žen uvedla, že věří, že mamografie snížila riziko úmrtí na rakovinu prsu nejméně o polovinu a zabránila nejméně 80 úmrtím na 1 000 vyšetřovaných žen. Ve skutečnosti může mamografie přinejlepším nabídnout relativní snížení rizika o 20 procent a v absolutním vyjádření zabránit pouze jednomu úmrtí na rakovinu prsu z 1 000 vyšetřených žen.

2. Mamografie může u žen s mutací genu BRCA 1/2 zvýšit riziko rakoviny prsu

Výsledky publikované v British Medical Journal (BMJ) ukázaly, že ženy mající specifickou genovou mutaci zvanou BRCA1 / 2 (která je spojena s rakovinou prsu) jsou zvláště citlivé na vyvolání rakoviny indukcí.

Ženy nesoucí tuto mutaci, které byly vystaveny diagnostickému záření (které produkují mamografy) před dosažením 30 let, měly dvakrát vyšší pravděpodobnost vzniku rakoviny prsu ve srovnání s těmi, které neměly zmutovaný gen. Zjistilo se také, že roli sehrává i velikost dávky, čím větší je dávka, tím vyšší je riziko vzniku rakoviny.

3. Falešně pozitivní nálezy jsou běžné (a nebezpečné)

V USA je riziko falešně pozitivního testu při 10 vyšetřeních na mamografu přibližně 58 až 77 procent! Na základě chybného vyšetření bude žena zbytečně podrobena dalším testům, jako je biopsie nebo chirurgický zákrok, které sebou nesou vlastní soubor rizik.

4. Mamografie nemusí fungovat, pokud máte hustou prsní tkáň

Až 50 procent žen má hustou prsní tkáň, což způsobuje, že snímky z mamografu se špatně vyhodnocují. Hustá tkáň prsu i rakovina jsou na rentgenovém snímku bílé, což radiologovi téměř znemožňuje detekci rakoviny u těchto žen. Je to jako snažit se najít sněhovou vločku ve vánici.

V amerických státech v Kalifornii, Connecticutu, New Yorku, Virginii a Texasu, byly přijat zákon, který ukládá radiologům povinně informovat pacienty (týká se pochopitelně i mužů) o tom, že mají hustou prsní tkáň, a mamografické vyšetření je pro ně v podstatě zbytečné. Přijetí tohoto zákona se zvažuje na federální úrovni.

5. Existují další možnosti screeningu

Existují další možnosti screeningu, každá s vlastními silnými a slabými stránkami, a vy máte právo tyto možnosti využít. Nicméně si pamatujte, že pouze biopsie může potvrdit rakovinu, protože screeningové metody slouží jen k odhalení případného možného onemocnění.

Velikost pasu souvisí s rizikem rakoviny prsu

Je důležité si uvědomit, že podstoupení mamografu, pokud se rozhodnete či jiné metody není to totéž jako prevence. Abyste se skutečně vyhnuli rakovině prsu, musíte se soustředit na skutečnou prevenci a nejen na včasnou detekci. Jedním ze způsobů, jak toho dosáhnout, je udržování si správné váhy a zejména přiměřené velikosti pasu.

Vědci analyzovali údaje od 93 000 převážně obézních žen po menopauze. Ty zahrnovaly jejich celkový zdravotní stav, stav rakoviny a velikost sukně (která byla použita jako měřítko velikosti pasu). Ta - velikost sukně - byla silně spojena s rizikem rakoviny prsu.

„Studie dospěla k závěru, že zvýšení velikosti sukně bylo jediným prediktivním měřítkem rizika rakoviny prsu. Když si ženy v době 10 let byly nuceny koupit sukni o jedno číslo větší mezi 25 a 65 lety, bylo prokázáno, že mají o 33% vyšší riziko vzniku rakoviny prsu po menopauze. Nákup sukně o 2 čísla vyšší během stejného období byl spojen se zvýšeným rizikem o 77%. ““

Velikost oblečení může být i nespolehlivé, protože velikost 8 v jedné značce se rovná velikosti 10 ve značce jiné. Přesto je předpoklad, že zvětšování velikosti pasu by mohlo zvyšovat riziko rakoviny.

Rakovina prsu je nejčastější rakovinou u žen a u obézních žen se předpokládá, že u nich je až o 60 procent vyšší pravděpodobnost vzniku rakoviny prsu než u žen s normální hmotností.

Důvodem tohoto zvýšeného rizika je ta skutečnost, že mnoho rakovin prsu je spouštěno estrogenem, hormonem produkovaným v tukové tkáni. Čím více tělesného tuku tedy máte, tím více estrogenu budete pravděpodobně produkovat. Nadměrný tuk ve vašem středním věku však může být obzvláště nebezpečný.

Proč záleží na poměru obvodu pasu a obvodu boků

Pokud máte vysoký poměr obvodu pasu a obvodu přes boky (muži vyšší než 1, ženy vyšší než 0,85) znamená, že máte zvýšené riziko chronických nemocí, případně jejich zhoršení. Bylo také prokázáno, že navyšování dalších centimetrů na obvodu pasu zvyšuje kardiovaskulární zdravotní rizika. Velikost pasu je také silným indikátorem citlivosti na inzulín, protože studie jasně ukazují, že měření velikosti pasu je jedním z nejúčinnějších způsobů, jak předvídat riziko diabetu, a to by také mohlo hrát roli v rakovině.

Chcete-li si vypočítat poměr pasu a boků, změřte obvod svých boků v nejširší části, přes hýždě a pas na nejmenším obvodu svého přirozeného pasu, těsně nad pupíkem na břiše. Poměr získáte vydělením obvodu pasu a obvodů boků.

Závěr

Pokud by zdravotní instituce opravdu chtěly udělat pokrok v prevenci rakoviny prsu, zaměřily by se na účinné informování o škodlivosti cukru (a obilovin) a o jejich roli v obezitě a rakovině.

Rakovina prsu je bohužel velkým byznysem a mamografie je jedním z jejích primárních ziskových oborů

To je důvod, proč farmakoprůmysl bojuje proti všem novým informacím, aby mamografii udržel, i když to znamená ignorovat (nebo zkreslovat) pravdu.

Originál: Mercola.com

Více:

MUDr. Ben Johnson

Napsal jsem knihu pro ženy pod názvem Tajemství moudrosti o zdraví poprsí (The Secret of Health Breast Wisdom) protože my, lékařská komunita, způsobujeme ženám rakovinu tím, že od nich požadujeme vyšetření na mamografu.

Imunostimulační a protinádorový účinek extraktů z Reishi a Coriolusu na úrovni klinických studií a stav jejich zavedení do praxe

Neuwirthová J., Gál B., Urbánková P., Smilek P. - Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku LF UK a FN sv. Anny v Brně

Souhrn

Východiska:

Houby  Reishi  a  Coriolus  se  dlouhodobě  užívají  v  Asii  k  léčbě  různých  onemocnění,  především respiračních infekcí, plicních onemocnění a v posledních letech navíc i k léčbě nádorů. Za jejich hlavní bio aktivní komponenty se považují polysacharidy a triterpeny. Preklinické i klinické studie  na  lidech  u  nich  prokázaly  jak  imunomodulační,  tak  přímý  protinádorový  účinek.  Extrakty  z těchto hub jsou proto v Asii užívány v období po onkologické léčbě anebo i během ní v kombinaci s chemoterapií a radioterapií. Extrakty z Coriolu jsou již přes 30 let oficiálně schváleny v Japonsku  a  Číně  jako  účinný  a  současně  netoxický  imunostimulační  doplněk  léčby,  podávaný  zejména  adjuvantně  po  operaci  nádorových  onemocnění.

Extrakt z Reishi

    Pokročilé gynekologické karcinomy - zastavení růstu nádorů - léčba extraktem z Reishi

Extrakt z Coriolusu

Celý článek

zveřejněný v journalu "Klinická onkologie"

OVĚŘENÉ PŘÍRODNÍ EXTRAKTY

S CERTIFIKÁTY

Níže uvedené nejúčinnější přírodní přípravky s ochrannou známkou Superionherbs sice mohou velice dobře účinkovat, nicméně je vhodné souběžně začít u sebe, protože chronické obtíže mají zpravidla tyto společné jmenovatele:

Jedině ochranná známka "Superionherbs" garantuje množství účinných látek v níže uvedených extraktech a samozřejmě u každé šarže.

Reishi extrakt, Reishi spór a Reishi Triterpen Max

Reishi extrakt, Reishi spór a Reishi Triterpen Max
Reishi (čínsky Ling Zhi) a její užívání, uvádějí staré čínské spisy z doby už před více než 2 400 lety. Tato vzácná houba je také nazývaná latinsky Ganoderma lucidum, v překladu "božská houba...

Cordyceps sinensis

Cordyceps sinensis
Cordyceps je velice specifická cizopasná houba, která roste od nepaměti pouze v horských oblastech Číny a Tibetu. Pro své specifické účinky je v čínské medicíně především Cordyceps sinensis používán...

Sibiřská Čaga

Sibiřská Čaga
Čaga, dřevokazná houba se živí šťávami stromů, především z břízy, jilmu, jeřabiny, jasanu, ale nejvyšší léčivé účinky má houba Čaga rostoucí na břízách. Ideální sběr je na podzim a na jaře, kdy má...

Hericium erinaceus

Hericium erinaceus
Hericium je poměrně vzácná houba, která svým tvarem připomíná mořský korál. Roste paraziticky především na tvrdém dřevě dubů a buků, přičemž roste zejména v jihovýchodní Asii. Na našem území ji...

Coriolus (Outkovka pestrá)

Coriolus (Outkovka pestrá)
- na konci stránky: "Klinické studie s Coriolusem u onkologických pacientů" Coriolus versicolor nebo-li čínsky YunzhiYunzhi je druhem dřevokazné houby, která je již celá staletí využívá v tradiční...

Shiitake

Shiitake
Shiitake (lat. Lentinus edodes), česky Houževnatec jedlý je uznávaný přírodní prostředek jako Reishi, Cordyceps, Hericium a Sibiřská Čaga. Jejími hlavními aktivními komponenty jsou polysacharidy...

Hlíva ústřičná

Hlíva ústřičná
V posledních desetiletích se základní výzkum věnuje daleko podrobněji než kdykoli jindy komlexnějšímu složení a biologickým účinkům hlívy ústřičné a jejím jednotlivým složkám. Na základě výsledků...

Agaricus

Agaricus
Agaricus blazei Murill, česky žampion brazilský Agaricus blazei Murrill je jedlá brazilská houba s nízkým obsahem kalorií a velkým množství živin. Pochází z malé brazilské vesnice jménem Piedade...

BetaGlukan Maxcell (s Resveratrolem a Acerolou)

BetaGlukan Maxcell (s Resveratrolem a Acerolou)
Beta glukany 1,3/1,6D jsou přírodní polysacharidy nacházející se také v buněčných stěnách kvasinek rodu Saccharomyces cerevisiae a všech medicinálních hub. Obsažené beta-glukany jsou získávány...

C-Max komplex (Camu camu s quercetinem)

C-Max komplex (Camu camu s quercetinem)
Synergická kombinace extraktu z plodů ze stromu Camu Camu a quercetinu s maximální vstřebatelností vitamínu C. Camu Camu Camu Camu je nízký malý strom rostoucí divoce podél řek v oblastech...

Ashwagandha

Ashwagandha
(Ashwagandhá – witánie snodárná – witánie uspávající – Withania somnifera) je polokeř, který dorůstá do výšky 1 - 1,5 metru. Původem je ze severozápadní Indie. Roste také v severní Africe a na...

Kurkumin (fytosomální extrakt), italský patent

Kurkumin (fytosomální extrakt), italský patent
10 prokázaných zdravotních přínosů kurkuminu Koření známé jako kurkuma je možná nejúčinnějším existujícím doplňkem stravy. Mnoho kvalitních studií ukazuje, že kurkuma má zásadní přínosy pro vaše...

Rdesno mnohokvěté - He shou wu

Rdesno mnohokvěté - He shou wu
Che-šou-wu (He Shou Wu) je v asijské bylinné medicíně jednou z nejpopulárnějších a nejvíce ceněných posilujících bylin. He-šou-wu je zpracovaná kořenová hlíza rostliny Polygonum multiflorum (rdesno...

Graviola - Annona

Graviola - Annona
Extrakt z listí ze stromu Graviola - přirozený zabiják rakovinových buněk – 10.000 krát silnější než chemoterapie A proč to nevíme? Je to proto, protože určité velké korporace chtějí dostat zpět...

Maca

Maca
Maca, přezdívaná jako peruánský ženšen nebo peruánská viagra roste v jihoamerických Andách, vyskytuje se ve výškách kolem 4000 metrů n.m. a odolává až mrazům -20°C, stejně jako žáru slunce. Vzhledem...

Chitomax

Chitomax
Princip působení Chitomaxu: Je známo, že viskózní vláknina a zejména chitosan působí na metabolismus tuků, snižuje vstřebávání cholesterolu ze stravy a váže se na žlučové kyseliny, a tím snižuje...

Fenuprim

Fenuprim
chitomax + bylinky + kyselina alfalipoová FENUPRIM – jedinečná kombinace pěti přírodních látek, synergicky působících, která vám může pomoci při formování vaší postavy. Pro většinu lidí jsou právě...

Dračí krev

Dračí krev
Dračí krev – Dragons blood Když se v amazonské džungli někdo poraní, škrábne nebo je pokousán hmyzem, někdy můžete vidět jak mačetou sekne do jednoho druhu stromu a temně rudou pryskyřici si kápne do...

Danshen Q10 cardio

Danshen Q10 cardio
Danshen Q10 cardio Synergická kombinace extraktů a mikroživin pro normální funkci srdce. Kombinace extraktu z kořene Danshen, koenzymu Q10, vitamínu E a thiaminu je synergická kombinace – působení...

Šafrán

Šafrán
Saffron – Brain and Neuro balancer Přírodní doplněk stravy určený ke zmírnění stresu, zlepšení nálady a zvýšení pocitu pohody. Obsahuje unikátní synergicky působící kombinaci patentovaného extraktu...

Ostropestřec mariánský (fytosomální extrakt), italský patent

Ostropestřec mariánský (fytosomální extrakt), italský patent
Silybin Phytosome® – silibinin s vysokou vstřebatelností - novinka na ochranu a regeneraci jater Jaterní buňky odstraňují mj. z krve trávicího ústrojí baktérie, viry a jiné patogeny. Zdravá játra do...

Boswellia (fytosomální extrakt), italský patent

Boswellia (fytosomální extrakt), italský patent
Boswellia Phytosome® - novinka s vysokou vstřebatelností, s protizánětlivým a protibolestivým účinkem Boswellia serrata, česky kadidlovník pilovitý je středně velký strom z čeledi březulovitých. Jeho...

S-Acetyl-L-Glutathion

S-Acetyl-L-Glutathion
Glutathion je nejsilnější antioxidant, který vytváří tělo, přičemž S-acetyl-L-Glutathion je nejpokročilejší formou biologicky dostupného glutathionu. Jeho účinnost se rovná nitrožilnímu podávání...

Každá nemoc je způsobena narůstající jedovatostí lidského organismu.

Úžasný: MUDr. Henry Bieler

 

 

NEJPOPULÁRNĚJŠÍ ČLÁNKY

PROTOKOL PRO PREVENCI

  

100% REISHI - houba mládí a zdravé dlou h ověkosti - 3 UNIKÁTNÍ, BEZKONKURENČNÍ EXTRAKTY

31 důvodů proč se NENECHÁM OČKOVAT - izraelský rabín Chananya Weisman

  Devastující efekt pro zdraví - glutaman sodný, aspartam a další excitotoxiny

Jak se přírodní cestou uzdravit z chronické Boreliózy, Chlamydiózy, EB virózy... únavového syndromu

CORDYCEPS - silná imunita a nárůst energie

Překyselené tělo: začátek vážné nemoci

ZVRÁCENÍ POSTUPU DIABETU 2. typu začíná u ignorování běžných doporučení, MUDr. Sarah Hallbergová - video

Tibetská houba, tibetské krystaly a kombucha - darování, prodej

Léčte záněty a ne Cholesterol, MUDr. Sircus

100% ČAGA ze Sibiře, nejvyšší množství účinných látek garantující Certifikát 

Mamografie způsobuje rakovinu prsu, MUDr. Ben Johnson, M.D., N.M.D., D.O.

Účinný lék na rakovinu plic na Kubě, proč ho mít nemůžeme? Leif Davenport

Artróza - kmenové buňky - Podvod!

Lékaři se sami uzdravili z Roztroušené sklerózy, prof. Jelinek, dr. Wahls

Jak se skutečně zdravě stravovat...

Nejúčinnější kloubní výživa, MUDr. Ladislav Šafránek

Proč průběžně a jak detoxikovat tělo

  PROTINÁDOROVÝ účinek extraktů z REISHI a CORIOLUSU na úrovni klinických studií

Žaloba na farmaceutické korporace, MUDr. Matthias Rath

Koloidní stříbro - účinné přírodní antibiotikum, hustoty koloidního stříbra, doporučené dávkování

 

Porovnání AMERICKÉ a RUSKÉ vakcíny na Covid -19, mechanismy účinků všech i připravovaných vakcín

 

  Odstranění rtuti, hliníku a dalších toxinů z těla, včetně p revence - MUDr. Dietrich Klinghardt

 

Zblblo již lidstvo natolik, že se nechá obelhat pohádkami o vražedném oxidu uhličitém?

Jak na Parkinsona? Glutathionem, Hericiem a odstraněním neurotoxinů Chlorellou

    Zkušenosti klientů s Úspěšnou léčbou především boreliózy, chlamydiózy, únavového syndromu...

 

Proč my máme potravinové alergie, přičemž je naši prarodiče neměli?

 

OVĚŘENÉ PŘÍRODNÍ PŘÍPRAVKY

 

NEJNOVĚJŠÍ ČLÁNKY

ZDE

Cílem správné medicíny je předcházení nemocí a prodloužení zdravé dlouhověkosti. Ideálem medicíny je odstranit mít potřebu lékaře.

MUDr. William J. Mayo

 

 

TŘI UNIKÁTNÍ EXTRAKTY

Z DUANWOOD RED REISHI

Za  účinné  se  z  Reishi  považují  pouze  kvalitně  provedené  a  čisté  extrakty,  které  mají  dobrou  biologickou  dostupnost  a  jsou  zbavené  nestravitelného  chitinu;  nelze  tedy  použít  pouhý  prášek  z  usušené  houby.

          EXTRAKT                 SPÓR

Nejsilnější extrakt z REISHI na českém trhu!!!100% spórový prášek z Duanwood Red Reishi!!!

 

TRITERPEN MAX

Extrakt s vysokým obsahem triterpenoidů. Více než 20 triterpenoidů%!

ZDE ROSTE NEJÚČINNĚJŠÍ REISHI

DUANWOOD RED REISHI

zdroj výše nejúčinnějších extraktů

Video z návštěvy Čechů u pěstitelů Duanwood Red Reishi v Číně, v horské oblasti Jiangshan

 

FAKTA O REISHI,

MYKOLOGIE, HISTORIE, PĚSTOVÁNÍ, ÚČINNÉ LÁTKY, JAK JE TO S JEJÍ KVALITOU?

 

 

 

 CORDYCEPS, EXTRA SILNÝ

NEJVYŠŠÍ GARANTOVANÉ MNOŽSTVÍ ÚČINNÝCH LÁTEK - CERTIFIKÁT COA

Nejsilnější Cordyceps na českém trhu!!!

CORDYCEPS - video

100% Sibiřská Čaga

ČAGA - video

HERICIUM - video

 

  BETAGLUKAN           HLÍVA

        extrakt               extrakt

Betaglucan MaxCellHlíva ústřičná

BETAGLUKAN - video

 

    KURKUMIN            AŠVAGANDA

        extrakt                    extrakt

Betaglucan MaxCellNejsilnější Ašvaganda na Českém trhu

ASHWAGANDHA - video

 

RDESNO             ANNONA

extrakt                  extrakt

Vysoce účinný extrakt z listů

 

ČAGA - video

Z ověřených dat vyplývá, že člověk, který covid prodělal, je třináckrát lépe chráněn, než člověk, který má dvě dávky vakcíny.

prof. Jiří Beran, 13.11.2021

prof. Jiří Beran, 15.11.2021

 

TEČKOVANÝ PŘÍBĚH

"NEVĚŘÍM UŽ BÍLÝM PLÁŠŤŮM, ALE LIDEM"

medicinský inženýr

JURAJ Orság


 

TEČKOVANÉ PŘÍBĚHY

dokument z 31. srpna 2022

Nadační fond Svědomí Národa

 

KUBEK 2009

 

DOKUMENT ČT 2

BYZNYS V BÍLÝCH PLÁŠTÍCH

DOKUMENT ČT 2

ŠKODLIVOST MOBILNÍCH SÍTÍ

             TEST

BARVOSLEPOSTI

 

JAREK NOHAVICA

ZADEK JAK ŽOK

A přece nakonec - ÚSPĚŠNÁ LÉČBA

 

 

ROK SI NIČÍME IMUNITU,

možná i proto je tolik nemocných, říká česká vědkyně, vedoucí týmu Centra buněčného a tkáňového inženýrství FN u sv. Anny...

doc. RNDr. Irena Koutná, Ph.D.

Aktualizovaný jmenný seznam s portovců zemřelých od 1.1.2021 do 29.4.2023 v souvislosti s "vakcinací"

Ú MRTÍ - 1291

SRDEČNÍ ZÁSTAVY - 1863

   PATOLOG dr. Ryan Cole oprávněně VAROVAL

 

Stav k 23.11.2022

RENOMOVANÝ PATOLOG   dr. RYAN COLE - přednáška

ALARMUJÍCÍ EFEKT  covid (spike) injekcí (mRNA) na mozek, srdce, ledviny a ostatní orgány

  • Spousta lidí postrádá enzym, který rozkládá RNA
  • Naprosto porušujeme Norimberský kodex z roku 1947...

český dabing - 17:08

Lékařský summit, San Antonio, Texas, USA - 27.7.2021

 

AMERICA´S FRONTLINE DOCTORS

POSTAVIT SE NA ODPOR

 

FRONTLINE NEWS

 

 

ZAČNĚTE U SEBE

ZÁKLADEM ZDRAVÍ JE PREVENCE S NÁVRATEM K PŘÍRODĚ

Doporučuji:

každé ráno cca 30 minut před snídaní

vypít cca 4 dcl vlažné čisté pramenité vody s citrónem (můžete přidat až půl lžičky jedlé sody) a pro posílení imunity a energie můžete použít dvojitý extrakt (1-2 kapsle) z

  a nejdříve po 15 minutách:

případně nejen pro psychiku:

pro střevo kvalitní probiotika:

  • kysané zelí, které si sami jednoduše vyrobíte POUZE VY! Pozor na "BRUSELSKÉ" kysané zelí! S éčkama
 

 

VÁLEK U MORAVCE V OVM

10. dubna 2022

NEHORÁZNĚ LŽE

 

 

Fakta nepřestávají existovat tím, že se o nich nesmí hovořit. Pravda je dcerou času

 

 

 

Standardní verze