Přirozená imunita vs. imunita navozená vakcínou Covid-19 - Marc Girardot z PANDY. Reuters - EU tvrdí, že přeočkování na COVID bez schválení EMA může nést pro jednotlivé státy vyšší právní rizika

Nadya Swart, 28. června 2021

Covid-19 přinesl éru dezinformací jako nikdy předtím. S tím souvisí odpovědnost novinářů poskytovat veřejnosti informované, dobře prozkoumané a objektivní zprávy, která nikdy neměla větší význam. Tento článek Marca Girardota, člena PANDY, je nabitý hypertextovými odkazy - každý z nich uvádí zdroj těch faktů, které jsou v článku tvrzeny. Odkazy a obrázky jsou nedílnou součástí tohoto článku, který se hlouběji zabývá problematikou přirozené imunity a očkování Covid-19. Tento článek není a neměl by být chápán jako "anti-vakcinace". Spíše přináší důkazy o přirozené imunitě. Je bezvadně zpracován a stojí za přečtení. A spontánně ho podpořil profesor Michael Levitt, jediný žijící jihoafrický vědec, který získal Nobelovu cenu (viz níže). - Naďa Swartová

Měli by si lidé, kteří se uzdravili z COVIDu, vzít vakcínu?

Epidemiologie, imunologie i klinické údaje říkají jasné "Ne!". Neexistuje žádný dobrý důvod, proč očkovat uzdravené osoby.

Autor: Marc Girardot*

Britský přítel, který se vyléčil z COVIDu, se rozhodl nechat se očkovat, přestože byl přirozeně imunní. Toto je e-mail, který mi nedávno poslal:

"Marcu, ve středu 8 dní po podání 2. dávky vakcíny Astrazeneca jsem utrpěl lehkou mozkovou příhodu. Jelikož jsem maratonský běžec, jsem velmi 'vzácný případ'. Nekouřím, nemám vysoký krevní tlak, vysoký cholesterol, rodinnou anamnézu ani nespadám do žádné z rizikových kategorií pro vznik krevních sraženin...

Varoval jste mě před užitím druhé dávky a já jsem si přál, abych vaši radu uposlechl. Naprosto zbytečně jsem riskoval svůj život a hořce toho lituji."

Na rozdíl od většiny lidí byl Tony informován; byl poučen o síle přirozené imunity, o dlouhém - ne-li celoživotním - trvání imunity, o riziku, které je vlastní každému lékařskému zákroku (ano, očkování je lékařský zákrok!), i o stoupajícím počtu nežádoucích účinků. Přiznal, že si nedokázal představit, že by se to mohlo stát právě jemu...

Ačkoli je těžké přesně posoudit skutečnou závažnost a rozsah nežádoucích účinků souvisejících s očkováním, je zcela zřejmé, že očkování proti COVID-19 není tak neškodné, jak tvrdí farmaceutické firmy, mainstreamová média, akademická obec, zdravotnické úřady a lékařská komunita. A na rozdíl od vysoce rizikových jedinců, kteří jsou stále vnímaví, nemají uzdravení lidé žádný skutečný přínos, který by vyvážil další rizika očkování.

2021 Hlášení nežádoucích účinků

Již více než rok mainstreamová média, zdravotnické autority i mnozí "odborníci" bagatelizují sílu imunitního systému, odmítají přirozenou imunitu a prohlašují, že imunita proti COVID-19 je krátkodobá. Současně byly vakcíny vykreslovány jako stříbrná kulka v této krizi, jako náhodný zákrok bez jakéhokoli rizika. Údaje ukazují jiný obraz a mnozí se hlásí ke slovu, aby zpochybnili oficiální tvrzení. Ukážeme, že se jedná o omyl.

Lidský imunitní systém je jedním z nejdokonalejších výdobytků evoluce. Přežití našeho druhu na něm záviselo po tisíciletí. A dnes na něj stále do značné míry spoléháme. Pro zajímavost, 99 % lidí nakažených virem SARS-CoV-2 se uzdraví bez léčby. Pouze 1 % pacientů nakažených SARS-CoV-2, kteří nedostali včasnou domácí léčbu, skončí v nemocnici. Jinými slovy, imunitní systém v drtivé většině chrání. I vakcíny jsou zcela závislé na imunitním systému: vakcíny v podstatě učí náš imunitní systém, na jaké virové markery se má připravit, nejsou lékem jako takovým. Bez funkčního imunitního systému nemůže být účinná žádná vakcína.

O klamu slábnoucí imunity

Po uzdravení imunitní odpověď ustupuje, zejména prostřednictvím poklesu protilátek. Je to nejen přirozené, ale i nezbytné pro obnovení normálního vyváženého stavu organismu. Stejně jako by byl škodlivý trvalý stav horečky, mohl by vysoký počet bezcílných protilátek nebo T-buněk neustále cirkulujících v těle způsobit vážné komplikace, například autoimunitní onemocnění. Vezmeme-li to z evolučního hlediska, přežili pouze ti, jejichž počet protilátek a T-buněk po infekci klesl. Takže klesající počet protilátek a T-buněk je uklidňující, dokonce zdravý.

Hladiny protilátek
během infekce a po infekci

Tento pokles počtu T-buněk a protilátek však vůbec neznamená, že imunita zmizela. Znamená to, že se imunitní systém přizpůsobil nové situaci a nyní je pouze ve strážním režimu: Paměťové B- a T-buňky, které cirkulují v krvi a sídlí v tkáních, fungují jako bdělí a účinní strážci po celá desetiletí:

Všechny nedávné studie skutečně ukazují, že specifická imunita proti viru SARS-CoV-2 zůstává účinná - možná po celý život. Náš imunitní systém je modulární platforma, může se kombinovat nekonečným počtem způsobů, jak čelit mnoha hrozbám v různých souvislostech. Jako takový je neutrální vůči virovým hrozbám, kterým čelí. Jinými slovy, není absolutně žádný důvod se domnívat, že by ti, kteří se uzdravili z Covid-19, ztratili svou imunitu v průběhu let, nebo dokonce v následujících desetiletích.

K omylu o reinfekci

Možná jste také slyšeli o tom, že se lidé znovu nakazili virem SARS-CoV-2. Imunita, ať už přirozená nebo navozená očkováním, skutečně není neproniknutelným štítem, jak mnozí popisují. V podstatě k neškodným a asymptomatickým reinfekcím skutečně dochází. To je ve skutečnosti právě ten mechanismus, kterým se spouští adaptivní imunita.

Symptomatické reinfekce jsou však velmi vzácné. Podobně jako armáda, která přizpůsobuje svou reakci velikosti a postupu nepřátelských sil, poskytuje adaptivní imunita specifickou, rychlou a na zdroje optimalizovanou odpověď. Reinfekce jsou proto většinou asymptomatické a uzdravení pacienti jsou chráněni před závažným onemocněním.

Neškodné reinfekce mohou ve skutečnosti hrát pozitivní roli v oblasti veřejného zdraví jako průběžná aktualizace imunity populace. Mohou napomoci plynulé a postupné adaptaci na nově se objevující varianty a kmeny. A skutečně, nedávná studie ukázala, že páry s dětmi byly častěji asymptomatické než páry bez dětí, nejspíše proto, že děti působily jako přirozené a neškodné nosiče imunity. Pravděpodobným důvodem, proč mají všechny země s vysokou hustotou obyvatelstva velmi nízký počet úmrtí, je skutečnost, že v nich dochází k asymptomatickým reinfekcím, které pravidelně a ve velkém rozsahu aktualizují imunitu obyvatelstva.

O variantě omylu

Jak ukazují výše zmíněné nízké počty reinfekcí, ale také četné studie, varianty se zatím získané imunitě nevyhnuly. Stejně jako Američané mohou bez problémů mluvit a komunikovat v Anglii, aniž by jim bránilo několik slovních variant, přirozené nebo očkováním navozené imunitě nebrání varianty, možná více než imunitě navozené očkováním. Existuje dostatek důkazů o propracovanosti a šíři lidského imunitního systému a je jasné, že jeho arzenálu se nelze vyhnout několika drobnými změnami v genech viru.

Napříč světem (zeměmi: Kanada, Ekvádor, Gabon, Německo, Indie, Singapur, Švédsko, Velká Británie, USA, Tanzanie, Zambie) prokazují četné studie vysokou úroveň již existujících zkříženě reagujících T-buněk a protilátek proti SARS-CoV-2. Jinými slovy, mnozí z nich již byli do značné míry imunní vůči jiným koronavirům. To je pravděpodobné vysvětlení nečekaně vysokého počtu asymptomatických osob během pandemie. Ještě důležitější je, že to dokazuje, že i při velkých genetických rozdílech je předchozí imunita vůči příbuzným koronavirům dostatečná k tomu, aby se zabránilo závažné Covid. Je tedy zcela zřejmé, [že] varianty nepředstavují pro běžnou populaci, která se již zotavila, žádný problém.

O omylu, že vakcína je lepší než přirozená imunita

Možná jste slyšeli lidi tvrdit, že vakcíny poskytují lepší ochranu než přirozená imunita. To je zajímavý způsob ohýbání reality. Jak může být vakcína účinnější v imunizaci než nemoc, kterou se snaží napodobit?

Teoreticky existuje několik důvodů, které vysvětlují, proč je přirozená imunita lepší než imunita navozená vakcínou:

 • Méně imunitních cílů: mRNA/DNA vakcíny představují pouze část genetického kódu viru (5-10 %). Nevyužívají například vysoce imunogenní epitopy ORF1. Imunitní systém proto rekrutuje menší počet T-buněk využívajících užší repertoár, což má za následek méně účinnou odpověď. Logika: Představte si, že přijdete o několik klíčových hráčů fotbalového turnaje - možná ještě vyhrajete, ale bude to těžší.
 • Delší doba spuštění imunitního systému: Menší počet epitopových cílů také znamená, že poplach imunitního systému bude opožděný. To je klíčovým faktorem úspěchu v boji s COVID-19. Čím širší je cílový repertoár, tím rychlejší je setkání dendritických buněk s identifikovatelnými antigeny. To je logické: Podobně jako na večírku, na který jdete, můžete začít pařit mnohem rychleji, když tam máte deset přátel, než když tam máte jen jednoho. Jsou prostě snadněji k nalezení.
 • Nevhodné místo doručení: Intramuskulární podání současných vakcín bohužel vůbec nenapodobuje průnik a šíření viru. Koronaviry se do těla nedostávají přes svaly. Činí tak prostřednictvím dýchacích cest, kde často infikují buňku po buňce. Na rozdíl od vakcín podávaných svalem umisťuje přirozená imunita k portálům vstupu silnou strážní sílu paměťových rezidentních buněk a preventivně uzavírá vstup viru do těla. Z evolučního hlediska to dává dokonalý smysl. To je logické: Je mnohem snazší zastavit armádu přicházející úzkou soutěskou než na plážích Normandie.

Nejnovější výzkumy tuto logiku potvrzují. Jedna srovnávací studie v Izraeli zjistila, že ochrana před závažným onemocněním je 96,4 % u vyléčených jedinců Covid-19, ale 94,4 % u očkovaných, a došla k závěru: "Naše výsledky zpochybňují potřebu očkovat dříve nakažené jedince." Jiná referenční srovnávací studie týmu z New York University zdůraznila rychlejší, širší a údernější humorální a cytotoxickou reakci u zotavené imunity ve srovnání s imunitou navozenou vakcínou.

Existuje dostatek důkazů, že očkování osob vyléčených z COVID nepřináší žádný prospěch. Je dost možné, že přináší pravý opak, a to kvůli riziku vybudování tolerance vůči prvkům viru, které se promítne do snížené imunitní účinnosti.

K omylu o neškodnosti očkování

Aniž bychom znevažovali neuvěřitelný přínos vakcín pro moderní medicínu a veřejné zdraví, je třeba uznat, že vakcíny jsou lékařským postupem. Proto by se o vakcínách nikdy nemělo uvažovat na lehkou váhu. Nejsou ani neutrální, ani triviální, tím spíše, když jsou aplikovány miliardám lidí.  

Vakcíny ve své podstatě narušují důmyslnou rovnováhu imunitního systému člověka. To samo o sobě vyžaduje dodržování přísných bezpečnostních protokolů. Ačkoli jsme v chápání imunologie učinili značný pokrok, stále jsme ještě velmi daleko od pochopení jejích složitostí a jemností, zejména pokud jde o nové technologie mRNA a DNA.

Kvůli riziku anafylaktického šoku, autoimunitních onemocnění, nepředvídaných interakcí, konstrukčních chyb, nedostatečné kvality protokolů, nadměrného dávkování a tak dále - jsou vakcíny tradičně přísně regulovány.

Historie nás učí, abychom byli v případě vakcín ostražití, od zpackané inaktivace vakcín proti dětské obrně, která v roce 1955 skončila nákazou 40 000 dětí dětskou obrnou, přes vakcínu proti prasečí chřipce z roku 1976, která způsobila u 450 lidí Guillainův-Barrého syndrom, až po nedávné vypuknutí epidemie dětské obrny vyvolané vakcínou v Súdánu. Nedávné odmítnutí vakcíny Covaxin společnosti Barhat brazilskými zdravotnickými orgány je jasnou připomínkou toho, jak přísné a nezávislé musí být naše zdravotnické orgány, pokud mají vakcíny podporovat, nikoliv bránit veřejnému zdraví.

Po roce a šesti měsících očkování a výzkumu by měla budoucí očkované i zdravotnické orgány varovat řada červených signálů:

1. Putující nanočástice: Lipidové nanočástice, nosiče mRNA měly zůstat ve svalech, ale nakonec se rozptylují po celém těle, zejména ve vaječnících, játrech a možná i v kostní dřeni.

2.  Anafylaktický PEG: V souvislosti s novým použitím adjuvans PEG byla vyjádřena řada obav. Především předchozí výzkumy upozorňovaly na riziko srdeční anafylaxe při druhé injekci.

3.  Citlivé lokality: Receptory ACE-2 citlivé na vazbu s hrotovým proteinem jsou vysoce exprimovány v endoteliálních buňkách vysoce citlivých oblastí, jako je mozek, srdce, plíce, játra a mužský i ženský reprodukční systém.

4.  Toxické cirkulující hroty: Bylo prokázáno, že proteiny spike indukované mRNA/DNA vakcínami jsou patogenní a vysoce zánětlivé, zejména kvůli podobnosti sekvence spike se stafylokokovým enterotoxinem B. Bylo také zjištěno, že přímo způsobují krevní sraženiny prostřednictvím aktivace krevních destiček. Jeden z výzkumníků uvedl: "Naše zjištění ukazují, že protein SARS-CoV-2 spike způsobuje poškození plic i bez přítomnosti neporušeného viru".

5. Narušení hematoencefalické bariéry: Nedávná studie upozorňuje na riziko narušení hematoencefalické bariéry, základního filtračního mechanismu chránícího mozek. Bylo také zjištěno, že hrotový protein prochází hematoencefalickou bariérou a vyvolává zánět v mozku.

6. Vysoký výskyt nežádoucích účinků: Přestože je pravděpodobné, že počet závažných nežádoucích účinků je podhodnocen, celkový počet závažných nežádoucích účinků ve srovnání s jinými tradičními vakcínami zůstává velmi vysoký. Více než 6 000 úmrtí zaznamenaných [v USA] za šest měsíců přesahuje počet všech úmrtí souvisejících s očkováním za posledních 30 let. To je dosti znepokojivé a potvrzuje to výše uvedené poplašné zprávy.

7.  Děti jsou více ohroženy: Zdá se, že vakcíny Covid-19 jsou pro děti a dospívající škodlivější, zejména v souvislosti s rostoucím počtem případů myokarditidy. Skutečnost, že dávky vakcín nejsou upraveny podle tělesné hmotnosti, je důvodem k obavám zejména vzhledem k objevu cirkulujících nanočástic a hrotové toxicity.

Jedná se v podstatě jen o krátkodobé účinky těchto nových vakcín. Neexistují žádné dlouhodobé klinické údaje o důsledcích těchto vakcín, zejména pokud jde o autoreaktivní protilátky (protilátky, které jsou namířeny proti vlastnímu tělu a vytvářejí autoimunitní onemocnění).

Závěrem si klademe otázku, proč by někdo zdravý a uzdravený z COVID-19 chtěl nebo mu bylo doporučeno, aby vzhledem k tomu podstoupil jakékoliv riziko - i to nejnepravděpodobnější - a nechal se očkovat:

 • ti, kteří se z COVID-19 zotavili, mají silnou imunitu;
 • přirozená imunita trvá desítky let, pravděpodobně celý život;
 • účinnost přirozené imunity je lepší než účinnost imunity vyvolané očkováním;
 • varianty viru nepředstavují imunologický problém a nepředstavují žádné riziko pro snížení imunity;
 • vakcíny jsou lékařské zákroky, které by se nikdy neměly brát na lehkou váhu, zejména pokud jsou stále experimentální;
 • neexistuje žádný přínos vakcíny COVID-19 pro uzdravené; a
 • vakcíny COVID-19 zřejmě nejsou tak bezpečné, jak původně uváděli výrobci.

Marc Girardot je členem PANDY a senior poradcem v oblasti biotechnologií a automobilového průmyslu/INSEAD MBA.

Originál: biznews.com

Vojtěch: Navrhnu třetí dávku pro seniory. Řekl, co se bude očkovat a kdy

29. 8. 12:12

Třetí dávka má následovat osm měsíců po druhé dávce, případně osm měsíců po první dávce u jednodávkové vakcíny.

V polovině září by se podle ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha mělo začít očkovat třetí dávkou vakcíny proti covidu-19. Dostat by ji měli zdravotníci nebo ohrožené skupiny obyvatel včetně věkové kategorie 65+. Ministr to řekl v pořadu Partie v televizi Prima.

„Budou to lidé ve věku 65 let plus, chronici, u kterých hrozí těžší průběh onemocnění, zdravotníci, sociální pracovníci, lidé v pobytových sociálních službách. Bude se přeočkovávat mRNA vakcínami, to znamená vakcínou od firmy Pfizer nebo Moderna,“ řekl Vojtěch. .....

Celý článek: seznamzpravy.cz

EU tvrdí, že přeočkování na COVID bez schválení EMA může nést pro jednotlivé státy vyšší právní rizika

Francesco Guarascio

Brusel 26. srpna 2021 (Reuters) - Země Evropské unie, které se rozhodnou používat posilovací očkování vakcínou COVID-19, mohou čelit zvýšeným právním rizikům, protože dodatečnou dávku dosud nedoporučil evropský regulátor léčiv, uvedla ve čtvrtek Evropská komise.

Evropská agentura pro léčivé přípravky (EMA) opakovaně uvedla, že je zapotřebí více údajů, než bude moci schválit používání posilovacích dávek, ale osm evropských zemí se rozhodlo dodatečnou dávku doporučit a více než tucet se chystá v blízké době učinit podobné kroky.

"Posilovací dávky nejsou v současné době součástí registrace vakcín COVID-19 a vzhledem k absenci dostatečných údajů nebyly dosud předmětem vědeckého posouzení ze strany EMA," uvedla Evropská komise ve čtvrtečním prohlášení pro agenturu Reuters.

"Odpovědnost za rozhodnutí o zařazení posilovačů do očkovací kampaně zůstává na členských státech," uvedla a dodala: "Dokud posilovací dávky nejsou součástí registrace, odpovědnost společností (výrobců) se mění."

To by mohlo znamenat, že v případě neočekávaných nežádoucích účinků, které mohou být spojeny s přeočkováním, by státy EU mohly nést hlavní tíhu případných právních důsledků a požadavků na odškodnění.

Komise však uvedla, že odpovědnost společností zcela nezmizí, i když budou posilovací injekce podávány bez souhlasu EMA. Pokud by například vedlejší účinek po injekci byl způsoben výrobními problémy, výrobce vakcíny by za něj zůstal odpovědný.

Pravidla EU o odpovědnosti a odškodnění platí v případech neočekávaných nežádoucích účinků souvisejících s obecnými vlastnostmi výrobku nebo jeho výrobou.

Každá společnost (výrobce) dodávající vakcíny COVID-19 do EU si vyjednala jiné doložky, které zůstávají DO ZNAČNÉ MÍRY DŮVĚRNÉ!

Evropské středisko pro prevenci a kontrolu nemocí (ECDC) uvedlo, že v současné době doporučují používání posilovacích vakcín Rakousko, Belgie, Francie, Maďarsko, Lichtenštejnsko, Litva, Lucembursko a Slovinsko, přičemž Německo plánuje učinit totéž na podzim. Dalších třináct evropských států o této záležitosti diskutuje.

V uplynulých měsících EU rezervovala miliardy dávek od několika výrobců vakcíny COVID-19 na příští roky s tím, že mohou být potřebné pro posílení nebo pro boj s novými variantami. Mohly by být také darovány chudším zemím.

Posilovací očkování proti COVID-19 bude Američanům široce dostupné od 20. září, uvedli minulý týden američtí zdravotníci s odkazem na údaje, které ukazují snižující se ochranu z původního očkování, protože infekce z varianty Delta stoupají.

Případné odškodnění za neočekávané vedlejší účinky vakcín COVID-19 je řízeno na národní úrovni.

V některých zemích EU, včetně těch největších, existují kompenzační programy, které mají případné oběti odškodnit mimo soud, ale kritéria pro úhradu se značně liší. V jiných zemích by se údajné oběti musely obrátit přímo na soud, aby svůj případ vyřešily.

Od začátku očkovací kampaně v Evropě podaly potenciální oběti úřadům stovky žádostí, jak ukazují oficiální údaje z Dánska, Německa, Norska a Švýcarska, přičemž dosud bylo přiznáno pouze několik odškodnění v nezveřejněných částkách.

Originál: reuters.com

 

OVĚŘENÉ PŘÍRODNÍ EXTRAKTY

S CERTIFIKÁTY

Níže uvedené nejúčinnější přírodní přípravky s ochrannou známkou Superionherbs sice mohou velice dobře účinkovat, nicméně je vhodné souběžně začít u sebe, protože chronické obtíže mají zpravidla tyto společné jmenovatele:

Jedině ochranná známka "Superionherbs" garantuje množství účinných látek v níže uvedených extraktech a samozřejmě u každé šarže.

Reishi extrakt, Reishi spór a Reishi Triterpen Max

Reishi extrakt, Reishi spór a Reishi Triterpen Max
Reishi (čínsky Ling Zhi) a její užívání, uvádějí staré čínské spisy z doby už před více než 2 400 lety. Tato vzácná houba je také nazývaná latinsky Ganoderma lucidum, v překladu "božská houba...

Cordyceps sinensis

Cordyceps sinensis
Cordyceps je velice specifická cizopasná houba, která roste od nepaměti pouze v horských oblastech Číny a Tibetu. Pro své specifické účinky je v čínské medicíně především Cordyceps sinensis používán...

Sibiřská Čaga

Sibiřská Čaga
Čaga, dřevokazná houba se živí šťávami stromů, především z břízy, jilmu, jeřabiny, jasanu, ale nejvyšší léčivé účinky má houba Čaga rostoucí na břízách. Ideální sběr je na podzim a na jaře, kdy má...

Hericium erinaceus

Hericium erinaceus
Hericium je poměrně vzácná houba, která svým tvarem připomíná mořský korál. Roste paraziticky především na tvrdém dřevě dubů a buků, přičemž roste zejména v jihovýchodní Asii. Na našem území ji...

Coriolus versicolor (Outkovka pestrá)

Coriolus versicolor (Outkovka pestrá)
- na konci stránky: "Klinické studie s Coriolusem u onkologických pacientů" Coriolus versicolor nebo-li čínsky YunzhiYunzhi je druhem dřevokazné houby, která je již celá staletí využívá v tradiční...

Shiitake

Shiitake
Shiitake (lat. Lentinus edodes), česky Houževnatec jedlý je uznávaný přírodní prostředek jako Reishi, Cordyceps, Hericium a Sibiřská Čaga. Jejími hlavními aktivními komponenty jsou polysacharidy...

Hlíva ústřičná

Hlíva ústřičná
V posledních desetiletích se základní výzkum věnuje daleko podrobněji než kdykoli jindy komlexnějšímu složení a biologickým účinkům hlívy ústřičné a jejím jednotlivým složkám. Na základě výsledků...

Agaricus

Agaricus
Agaricus blazei Murill, česky žampion brazilský Agaricus blazei Murrill je jedlá brazilská houba s nízkým obsahem kalorií a velkým množství živin. Pochází z malé brazilské vesnice jménem Piedade...

BetaGlukan Maxcell (s Resveratrolem a Acerolou)

BetaGlukan Maxcell (s Resveratrolem a Acerolou)
Beta glukany 1,3/1,6D jsou přírodní polysacharidy nacházející se také v buněčných stěnách kvasinek rodu Saccharomyces cerevisiae a všech medicinálních hub. Obsažené beta-glukany jsou získávány...

C-Max komplex (Camu camu s quercetinem)

C-Max komplex (Camu camu s quercetinem)
Synergická kombinace extraktu z plodů ze stromu Camu Camu a quercetinu s maximální vstřebatelností vitamínu C. Camu Camu Camu Camu je nízký malý strom rostoucí divoce podél řek v oblastech...

Ashwagandha

Ashwagandha
(Ashwagandhá – witánie snodárná – witánie uspávající – Withania somnifera) je polokeř, který dorůstá do výšky 1 - 1,5 metru. Původem je ze severozápadní Indie. Roste také v severní Africe a na...

Kurkumin (fytosomální extrakt), italský patent

Kurkumin (fytosomální extrakt), italský patent
10 prokázaných zdravotních přínosů kurkuminu Koření známé jako kurkuma je možná nejúčinnějším existujícím doplňkem stravy. Mnoho kvalitních studií ukazuje, že kurkuma má zásadní přínosy pro vaše...

Rdesno mnohokvěté - He shou wu

Rdesno mnohokvěté - He shou wu
Che-šou-wu (He Shou Wu) je v asijské bylinné medicíně jednou z nejpopulárnějších a nejvíce ceněných posilujících bylin. He-šou-wu je zpracovaná kořenová hlíza rostliny Polygonum multiflorum (rdesno...

Graviola - Annona

Graviola - Annona
Extrakt z listí ze stromu Graviola - přirozený zabiják rakovinových buněk – 10.000 krát silnější než chemoterapie A proč to nevíme? Je to proto, protože určité velké korporace chtějí dostat zpět...

Maca

Maca
Maca, přezdívaná jako peruánský ženšen nebo peruánská viagra roste v jihoamerických Andách, vyskytuje se ve výškách kolem 4000 metrů n.m. a odolává až mrazům -20°C, stejně jako žáru slunce. Vzhledem...

Chitomax

Chitomax
Princip působení Chitomaxu: Je známo, že viskózní vláknina a zejména chitosan působí na metabolismus tuků, snižuje vstřebávání cholesterolu ze stravy a váže se na žlučové kyseliny, a tím snižuje...

Fenuprim

Fenuprim
chitomax + bylinky + kyselina alfalipoová FENUPRIM – jedinečná kombinace pěti přírodních látek, synergicky působících, která vám může pomoci při formování vaší postavy. Pro většinu lidí jsou právě...

Dračí krev

Dračí krev
Dračí krev – Dragons blood Když se v amazonské džungli někdo poraní, škrábne nebo je pokousán hmyzem, někdy můžete vidět jak mačetou sekne do jednoho druhu stromu a temně rudou pryskyřici si kápne do...

Danshen Q10 cardio

Danshen Q10 cardio
Danshen Q10 cardio Synergická kombinace extraktů a mikroživin pro normální funkci srdce. Kombinace extraktu z kořene Danshen, koenzymu Q10, vitamínu E a thiaminu je synergická kombinace – působení...

Šafrán

Šafrán
Saffron – Brain and Neuro balancer Přírodní doplněk stravy určený ke zmírnění stresu, zlepšení nálady a zvýšení pocitu pohody. Obsahuje unikátní synergicky působící kombinaci patentovaného extraktu...

Ostropestřec mariánský (fytosomální extrakt), italský patent

Ostropestřec mariánský (fytosomální extrakt), italský patent
Silybin Phytosome® – silibinin s vysokou vstřebatelností - novinka na ochranu a regeneraci jater Jaterní buňky odstraňují mj. z krve trávicího ústrojí baktérie, viry a jiné patogeny. Zdravá játra do...

Boswellia (fytosomální extrakt), italský patent

Boswellia (fytosomální extrakt), italský patent
Boswellia Phytosome® - novinka s vysokou vstřebatelností, s protizánětlivým a protibolestivým účinkem Boswellia serrata, česky kadidlovník pilovitý je středně velký strom z čeledi březulovitých. Jeho...

S-Acetyl-L-Glutathion

S-Acetyl-L-Glutathion
Glutathion je nejsilnější antioxidant, který vytváří tělo, přičemž S-acetyl-L-Glutathion je nejpokročilejší formou biologicky dostupného glutathionu. Jeho účinnost se rovná nitrožilnímu podávání...

Supík - sirup pro DĚTI na podporu imunity - unikátní složení

Supík - sirup pro DĚTI na podporu imunity - unikátní složení
Unikátní kombinace vysoce kvalitních extraktů z hub a rostlin, doplněná o betaglukan vysoké čistoty (nad 80%) a vitamíny na podporu imunity. Devět složek synergicky spojených v blahodárný komplex na...

4x Instantní káva i s extrakty z hub Čaga, Cordyceps a Hericium

4x Instantní káva i s extrakty z hub Čaga, Cordyceps a Hericium
  KOHI-FOCUS SLOŽENÍ: Instantní káva 76,4 % (100% káva Arabica), Ashwagandha extrakt 10 %, Chaga extrakt 8 %, Tulsi extrakt 5 %, Sibiřský ženšen extrakt 0,5 % 100% Arabika, zklidňující...

Každá nemoc je způsobena narůstající jedovatostí lidského organismu.

Úžasný: MUDr. Henry Bieler

 

 

NEJPOPULÁRNĚJŠÍ ČLÁNKY

 

       NOVĚ PUBLIKOVANÉ ČLÁNKY

           DUBEN 2024 - 31 článků

                KVĚTEN 2024 - 17 článků

 

Nejlepší DIETY pro celkové zdra ví v roce 2024 - středomořská, DASH a MIND - U.S. News & World Report

  

100% REISHI - houba mládí a zdravé dlou h ověkosti - 3 unikátní, bezkonkurenční extrakty

31 důvodů proč se NENECHÁM OČKOVAT - izraelský rabín Chananya Weisman

Dr. Peter  McCullough: Jak přírodně DETOXIKOVAT tělo PO OČKOVÁNÍ mRNA vakcínou (protokol) - video

  Devastující efekt pro zdraví - glutaman sodný, aspartam a další excitotoxiny

Jak se přírodní cestou uzdravit z chronické Boreliózy, Chlamydiózy, EB virózy... únavového syndromu

CORDYCEPS - silná imunita a nárůst energie

Překyselené tělo: začátek vážné nemoci

ZVRÁCENÍ POSTUPU DIABETU 2. typu začíná u ignorování běžných doporučení, MUDr. Sarah Hallbergová - video

Protokol pro prevenci pro uzdravené klienty - Ing. Zdeněk Rozehnal

BOSWELIA serrata (kadidlo) - jeden z nejsilnějších přírodních léků Matky Země

Tibetská houba, tibetské krystaly a kombucha - darování, prodej

Léčte záněty a ne Cholesterol, MUDr. Marc Sircus

100% ČAGA ze Sibiře, nejvyšší množství účinných látek garantující Certifikát 

Mamografie způsobuje rakovinu prsu, MUDr. Ben Johnson, M.D., N.M.D., D.O.

Účinný lék na rakovinu plic na Kubě, proč ho mít nemůžeme? Leif Davenport

Artróza - kmenové buňky - Podvod!

Lékaři se sami uzdravili z Roztroušené sklerózy, prof. George Jelinek, dr. Terry Wahlsová

Jak se skutečně zdravě stravovat...

Proč průběžně a jak detoxikovat tělo

  PROTINÁDOROVÝ účinek extraktů z REISHI a CORIOLUSU na úrovni klinických studií

Žaloba na farmaceutické korporace, MUDr. Matthias Rath

Koloidní stříbro - účinné přírodní antibiotikum, hustoty koloidního stříbra, doporučené dávkování

 

  Odstranění rtuti, hliníku a dalších toxinů z těla, včetně p revence - MUDr. Dietrich Klinghardt

Zblblo již lidstvo natolik, že se nechá obelhat pohádkami o vražedném oxidu uhličitém?

Jak na Parkinsona? Glutathionem, Hericiem a odstraněním neurotoxinů Chlorellou

    Zkušenosti klientů s Úspěšnou léčbou především boreliózy, chlamydiózy, únavového syndromu...

 

Proč my máme potravinové alergie, přičemž je naši prarodiče neměli?

 

OVĚŘENÉ PŘÍRODNÍ PŘÍPRAVKY

Cílem správné medicíny je předcházení nemocí a prodloužení zdravé dlouhověkosti. Ideálem medicíny je odstranit mít potřebu lékaře.

MUDr. William J. Mayo

 

 

TŘI UNIKÁTNÍ EXTRAKTY

Z DUANWOOD RED REISHI

Za  účinné  se  z  Reishi  považují  pouze  kvalitně  provedené  a  čisté  extrakty,  které  mají  dobrou  biologickou  dostupnost  a  jsou  zbavené  nestravitelného  chitinu;  nelze  tedy  použít  pouhý  prášek  z  usušené  houby.

 

          EXTRAKT                 SPÓR

Nejsilnější extrakt z REISHI na českém trhu!!!100% spórový prášek z Duanwood Red Reishi!!!

 

TRITERPEN MAX

Extrakt s vysokým obsahem triterpenoidů. Více než 20 triterpenoidů%!

ZDE ROSTE NEJÚČINNĚJŠÍ REISHI

DUANWOOD RED REISHI

zdroj výše nejúčinnějších extraktů

Video z návštěvy Čechů u pěstitelů Duanwood Red Reishi v Číně, v horské oblasti Jiangshan

 

FAKTA O REISHI,

MYKOLOGIE, HISTORIE, PĚSTOVÁNÍ, ÚČINNÉ LÁTKY, JAK JE TO S JEJÍ KVALITOU?

 

 

 

 CORDYCEPS, EXTRA SILNÝ

NEJVYŠŠÍ GARANTOVANÉ MNOŽSTVÍ ÚČINNÝCH LÁTEK - CERTIFIKÁT COA

Nejsilnější Cordyceps na českém trhu!!!

CORDYCEPS - video

100% Sibiřská Čaga

ČAGA - video

HERICIUM - video

 

  BETAGLUKAN           HLÍVA

        extrakt               extrakt

Betaglucan MaxCellHlíva ústřičná

BETAGLUKAN - video

 

    KURKUMIN            AŠVAGANDA

        extrakt                    extrakt

Betaglucan MaxCellNejsilnější Ašvaganda na Českém trhu

ASHWAGANDHA - video

 

RDESNO             ANNONA

extrakt                  extrakt

Vysoce účinný extrakt z listů

 

ČAGA - video

Z ověřených dat vyplývá, že člověk, který covid prodělal, je třináckrát lépe chráněn, než člověk, který má dvě dávky vakcíny.

prof. Jiří Beran, 13.11.2021

prof. Jiří Beran, 15.11.2021

 

TEČKOVANÝ PŘÍBĚH

"NEVĚŘÍM UŽ BÍLÝM PLÁŠŤŮM, ALE LIDEM"

medicinský inženýr

JURAJ Orság


 

TEČKOVANÉ PŘÍBĚHY

dokument z 31. srpna 2022

Nadační fond Svědomí Národa

 

KUBEK 2009

 

DOKUMENT ČT 2

BYZNYS V BÍLÝCH PLÁŠTÍCH

DOKUMENT ČT 2

ŠKODLIVOST MOBILNÍCH SÍTÍ

             TEST

BARVOSLEPOSTI

 

 

ROK SI NIČÍME IMUNITU,

možná i proto je tolik nemocných, říká česká vědkyně, vedoucí týmu Centra buněčného a tkáňového inženýrství FN u sv. Anny...

doc. RNDr. Irena Koutná, Ph.D.

Aktualizovaný jmenný seznam s portovců zemřelých od 1.1.2021 do 31.12.2023 v souvislosti s "vakcinací" na covid

Ú MRTÍ - 1480

SRDEČNÍ ZÁSTAVY - 2107

   PATOLOG dr. Ryan Cole oprávněně VAROVAL

 

RENOMOVANÝ PATOLOG   dr. RYAN COLE - přednáška

ALARMUJÍCÍ EFEKT  covid (spike) injekcí (mRNA) na mozek, srdce, ledviny a ostatní orgány

 • Spousta lidí postrádá enzym, který rozkládá RNA
 • Naprosto porušujeme Norimberský kodex z roku 1947...

český dabing - 17:08

Lékařský summit, San Antonio, Texas, USA - 27.7.2021

 

AMERICA´S FRONTLINE DOCTORS

POSTAVIT SE NA ODPOR

 

FRONTLINE NEWS

 

 

ZAČNĚTE U SEBE

ZÁKLADEM ZDRAVÍ JE PREVENCE S NÁVRATEM K PŘÍRODĚ

Doporučuji:

každé ráno cca 30 minut před snídaní

vypít cca 4 dcl vlažné čisté pramenité vody s citrónem (můžete přidat až půl lžičky jedlé sody) a pro posílení imunity a energie můžete použít dvojitý extrakt (1-2 kapsle) z

  a nejdříve po 15 minutách:

případně nejen pro psychiku:

pro střevo kvalitní probiotika:

 • kysané zelí, které si sami jednoduše vyrobíte POUZE VY! Pozor na "BRUSELSKÉ" kysané zelí! S éčkama
 

 

VÁLEK U MORAVCE V OVM

10. dubna 2022

NEHORÁZNĚ LŽE

 

 

Fakta nepřestávají existovat tím, že se o nich nesmí hovořit. Pravda je dcerou času

 

SVĚT SE ZBLÁZNIL

Toto je novodobá reklama na co?

MUDr. Anastasia Maria Loupis: Tento model je v ohrožení života