10 nejlepších bylin pro zdraví jater: Přínosy a preventivní opatření

 

 

 

 

 

 

Ostropestřec mariánský

Pixabay

Barbora Nová

Mnoho lidí na celém světě žije s onemocněními, která postihují játra, včetně cirhózy, nealkoholického ztukovatění jater (NAFLD), alkoholického onemocnění jater, rakoviny jater, selhání jater a hepatitidy (1).

Každoročně mají onemocnění jater na svědomí téměř 2 miliony úmrtí na celém světě ročně (2, 3).

Mezi rizikové faktory onemocnění jater patří vysoká konzumace alkoholu, vysoká hladina cukru v krvi, obezita, vysoký krevní tlak, viry, zvýšená hladina triglyceridů a cholesterolu a další (4, 5).

Onemocnění jater se léčí různými způsoby, včetně medikamentózní léčby, nutriční terapie, imunoterapie, změny životního stylu, chirurgické resekce, a v případě konečného stadia onemocnění jater dokonce transplantace jater (6, 7, 8, 9).

Kromě standardní léčby se mnoho lidí obrací k alternativní léčbě, včetně bylinných doplňků, v naději na zlepšení a ochranu zdraví jater. Ve skutečnosti přibližně 65 % lidí s onemocněním jater v Evropě užívá bylinné doplňky (10).

Následuje 10 nejlepších bylin, u kterých bylo prokázáno, že zlepšují zdraví jater.

1. Ostropestřec mariánský (silymarin)

Silymarin, často nazývaný ostropestřec mariánský, se skládá ze skupiny sloučenin extrahovaných ze semen ostropestřce mariánského (Silybum marianum), včetně silybinu, silychristinu a silydianinu (10).

Ostropestřec mariánský se používá již více než 2000 let k léčbě žlučových cest a jaterních onemocnění a výzkum ukazuje, že může mít ochranné účinky na játra (11).

Předpokládá se, že silymarin má silné antioxidační účinky a může přispívat k regeneraci jaterních buněk, snižovat zánět a prospívat osobám s jaterním onemocněním (12).

Některé studie například ukázaly, že užívání doplňku stravy se silymarinem může pomoci chránit před progresí jaterních onemocnění, prodloužit život u lidí s alkoholickou cirhózou a zlepšit celkovou kvalitu života u lidí s jaterním onemocněním (13, 14, 15, 16).

Jiné studie však naznačují, že silymarin není účinnější než léčba placebem (13, 17, 18, 19).

Silymarin je považován za bezpečný a nebyl spojován s nežádoucími vedlejšími účinky, a to ani při užívání vysokých dávek (19).

Shrnutí:

 • Silymarin může prospívat lidem s některými jaterními onemocněními, včetně alkoholické cirhózy.

2. Ženšen

Ženšen je oblíbený bylinný doplněk známý svými silnými protizánětlivými účinky (20).

Řada laboratorních studií a na zvířatech prokázala, že ženšen má antioxidační účinky a může pomáhat chránit před poškozením jater způsobeným viry, toxiny a alkoholem. Navíc může podpořit regeneraci jaterních buněk po operaci (21).

Některé studie na lidech navíc ukázaly, že léčba ženšenem může zlepšit funkci jater a snížit únavu a zánět u lidí s jaterním onemocněním a jaterní dysfunkcí (22, 23, 24).

Například studie z roku 2020 u 51 mužů se zvýšenou hladinou alanin-transaminázy (ALT), což je marker poškození jater, zjistila, že u těch, kteří užívali 3 gramy ženšenového extraktu denně po dobu 12 týdnů, došlo k významnému snížení ALT ve srovnání se skupinou užívající placebo (24).

Hladiny gama-glutamyltransferázy (GGT), dalšího markeru poškození jater, byly rovněž významně sníženy (24).

Samostatné užívání ženšenu se považuje za relativně bezpečné pro zdraví jater. Ženšen však má potenciál reagovat s léky, což může vést k poškození jater a dalším potenciálně nebezpečným vedlejším účinkům (25, 26, 27).

Shrnutí:

 • Ženšen může pomáhat chránit před poškozením jater a obecně je považován za bezpečný. Přesto má potenciál reagovat s některými léky, což může vést k nebezpečným vedlejším účinkům.

3. Zelený čaj

Ačkoli se technicky nejedná o bylinu, zelený čaj a jeho hlavní polyfenolová sloučenina epigalokatechin-3-gallát (EGCG) jsou často zařazovány do přehledů literatury zaměřené na bylinné prostředky proti jaterním potížím (28).

Některé studie zjistily, že doplňování extraktu ze zeleného čaje může pomoci při léčbě osob s onemocněním jater.

Studie u 80 osob s nealkoholickým ztukovatěním jater (NAFLD) zjistila, že doplňování 500 mg extraktu ze zeleného čaje denně po dobu 90 dnů významně snížilo markery poškození jater ALT a aspartátaminotransferázu (AST) (29).

Ačkoli u skupiny užívající placebo bylo snížení hladin AST a ALT rovněž zaznamenáno, nebylo významné (29).

Další 12týdenní studie na 80 osobách s NAFLD zjistila, že u osob, které užívaly 500 mg extraktu ze zeleného čaje denně, došlo k významnému zlepšení AST, ALT a zánětlivých markerů ve srovnání s placebem. Léčba také snížila tukové změny v játrech (30).

Stejně tak bylo prokázáno, že užívání zeleného čaje chrání před různými jaterními onemocněními, včetně rakoviny jater, hepatitidy, cirhózy, ztukovatění jater (jaterní steatózy) a chronického onemocnění jater (31).

Zatímco pití zeleného čaje je pro většinu lidí považováno za bezpečné, ve vzácných případech byly doplňky stravy s extraktem ze zeleného čaje spojovány s akutním poškozením jater (32).

Shrnutí:

 • Zelený čaj a extrakt ze zeleného čaje jsou spojovány se silnými ochrannými účinky na játra.

4. Lékořice

Ačkoli se vám při pomyšlení na lékořici (Glycyrrhiza glabra) často vybaví žvýkací bonbony, ve skutečnosti se jedná o bylinu se silnými léčivými účinky (33).

Ve vědeckých studiích byly prokázány protizánětlivé, antivirové a játra chránící účinky kořene lékořice (33).

Hlavní účinnou složkou kořene lékořice je saponinová sloučenina glycyrrhizin, která se v tradiční čínské a japonské medicíně běžně používá k léčbě mnoha onemocnění, včetně onemocnění jater (33).

Některé studie prokázaly, že léčba extraktem z lékořice může být prospěšná pro osoby s určitými jaterními onemocněními.

Studie u 66 osob s tukovým onemocněním jater zjistila, že doplňování 2 gramů extraktu z kořene lékořice denně po dobu 2 měsíců významně snížilo hodnoty ALT a AST ve srovnání s placebem (34).

V jiné malé studii užívalo 6 zdravých lidí přípravek s glycyrrhizinem před pitím vodky každý večer po dobu 12 dnů a 6 lidí pilo vodku pouze večer po dobu 12 dnů. Ve skupině užívající pouze vodku se významně zvýšily markery poškození jater, včetně ALT, AST a GGT. Ve skupině užívající glycyrrhizin se tyto markery významně nezvýšily, což naznačuje, že glycyrrhizin může pomáhat chránit před poškozením jater způsobeným alkoholem (35).

Někteří lidé jsou na lékořici citlivější a chronické užívání lékořicových výrobků může mít za následek nebezpečné vedlejší účinky, včetně vysokého krevního tlaku a nízké hladiny draslíku v krvi (36).

Shrnutí:

 • Doplňky stravy s lékořicí mohou prospívat osobám s NAFLD a chránit před poškozením jater způsobeným alkoholem. Je důležité si uvědomit, že někteří lidé mohou být na lékořicové doplňky citlivější.

5. Kurkumin

Kurkuma a její hlavní účinná složka kurkumin jsou spojovány s řadou působivých zdravotních přínosů.

Je dobře zdokumentováno, že kurkumin má silné protizánětlivé, antioxidační a protirakovinné účinky, což z ní činí oblíbenou bylinu pro osoby s onemocněním jater (37).

Studie u lidí s NAFLD prokázala, že denní léčba 500 mg přípravku s kurkuminem po dobu 8 týdnů významně snížila obsah tuku v játrech a hladiny AST a ALT ve srovnání se skupinou, která užívala placebo (38).

Jiná studie u 70 osob s NAFLD zjistila, že u těch, kteří po dobu 12 týdnů užívali 500 mg kurkuminu, došlo k významnému snížení hladiny ALT, AST, LDL (špatného) cholesterolu a zánětlivých markerů ve srovnání se skupinou užívající placebo (39).

Bylo také zjištěno, že léčba kurkuminem významně zlepšila závažnost NAFLD ve srovnání se skupinou užívající placebo (39).

Doplňování kurkuminu je obecně považováno za bezpečné (40).

Shrnutí:

 • Studie ukazují, že doplňky stravy s kurkuminem mohou pomáhat při léčbě NAFLD a snižovat zánět.

6. Česnek

Přestože je česnek botanicky považován za zeleninu, je oblíbenou součástí mnoha bylinných léků. Je plný účinných antioxidačních a protizánětlivých rostlinných látek, jako jsou alicin, alliin a ajoen, které mohou přispívat k podpoře zdraví jater (41, 42).

Studie provedená v roce 2020 na 98 lidech s NAFLD zjistila, že u těch, kteří užívali 800 mg česnekového prášku denně po dobu 15 týdnů, došlo k významnému snížení hladin ALT, AST, LDL (špatného) cholesterolu a triglyceridů ve srovnání se skupinou užívající placebo (42).

A co víc, u 51 % účastníků česnekové skupiny došlo ke zlepšení závažnosti hromadění tuku v játrech ve srovnání s pouhými 16 % kontrolní skupiny (42).

Jiná studie na více než 24 000 dospělých osobách zjistila, že u mužů, kteří konzumovali syrový česnek více než 7krát týdně, se až o 29 % snížilo riziko vzniku ztukovatění jater. Ačkoli příjem syrového česneku byl u mužů nepřímo úměrně spojen s NAFLD, u žen tato souvislost nebyla pozorována (43).

Studie navíc spojila příjem syrového česneku s nižším rizikem rakoviny jater. Konzumace syrového česneku dvakrát a vícekrát týdně byla spojena s 23% snížením rizika rakoviny jater ve srovnání s konzumací syrového česneku méně než dvakrát týdně (44).

Ačkoli je syrový česnek obecně považován za bezpečný, koncentrované česnekové doplňky mohou u některých lidí vyvolat poškození jater (45).

Shrnutí:

 • Syrový česnek a česnekový prášek mají ochranné účinky na játra a mohou zlepšit jejich stav u osob s NAFLD. Konzumace syrového česneku může chránit před rakovinou jater. Česnek je obecně považován za bezpečný.

7. Zázvor

Kořen zázvoru je oblíbenou kulinářskou přísadou a také se běžně používá jako léčebný prostředek při mnoha zdravotních potížích, včetně onemocnění jater.

Dvanáctitýdenní studie u 46 osob s NAFLD zjistila, že doplňování 1 500 mg zázvorového prášku denně významně snížilo hladinu ALT, celkového a LDL (špatného) cholesterolu, cukru v krvi nalačno a zánětlivého markeru C-reaktivního proteinu (CRP) ve srovnání s léčbou placebem (46).

V jiné studii byly pozorovány podobné výsledky. U lidí s NAFLD, kteří po dobu 12 týdnů užívali 2 gramy zázvoru, došlo k významnému snížení ALT, GGT, zánětlivých markerů a hromadění tuku v játrech ve srovnání se skupinou užívající placebo (47).

Kořen zázvoru obsahuje účinné sloučeniny, včetně gingerolů a shogaolů, které pomáhají potlačovat zánět a chrání před poškozením buněk, což může přispět k podpoře zdraví jater. Zázvor navíc může pomáhat chránit játra před toxiny, jako je alkohol (48, 49).

Zázvor je obecně považován za bezpečný, a to i pro osoby s onemocněním jater. Před doplněním zázvorových produktů ve vysokých dávkách byste se však vždy měli poradit se svým lékařem (50).

Shrnutí:

 • Užívání zázvorových doplňků může pomoci snížit poškození jater a snížit hladinu cholesterolu, cukru v krvi a zánět u lidí s NAFLD. Zázvor je obecně považován za bezpečný.

8-10. Další byliny s ochrannými účinky na játra

Kromě výše uvedených léčebných postupů je se zlepšením zdraví jater spojováno mnoho dalších bylin.

8. Danshen

Danshen je látka, která se běžně používá v tradiční čínské medicíně. Jedná se o sušené kořeny byliny Salvia miltiorrhiza Bunge. Studie na lidech a zvířatech prokázaly, že danšen může mít pozitivní účinky na zdraví jater.

Studie na zvířatech naznačují, že danshen může pomáhat chránit před onemocněním jater souvisejícím s alkoholem a podporovat regeneraci jaterní tkáně, zatímco některé studie na lidech naznačují, že injekce danshenu mohou pomáhat při léčbě fibrózy jater, pokud se užívají spolu s jinými bylinnými přípravky (51, 52, 53).

9. Ginkgo biloba

Ginkgo biloba je populární bylinný doplněk, který je spojován se zlepšením zdraví jater. Studie na hlodavcích například ukázala, že injekce ginkgo biloby snižují fibrózu jater a zlepšují jejich funkci (54).

Ačkoli byl ginkgo biloba spojován s mírnými nežádoucími vedlejšími účinky, nebyl spojován konkrétně s poškozením jater (55).

10. Astragalus

Astragalus je jedlá bylina běžně používaná v tradiční čínské medicíně. Je plná léčivých látek, včetně saponinů, isoflavonoidů a polysacharidů, které mají silné léčebné účinky (56).

Obecně je považován za bezpečný a nebyl spojován s poškozením jater. Může však interagovat s některými léky (57).

Studie na hlodavcích naznačují, že astragalus může pomáhat chránit před fibrózou a ztukovatěním jater způsobeným dietou s vysokým obsahem tuků, pokud se užívá samostatně nebo v kombinaci s jinými bylinami (58, 59, 60).

Shrnutí:

 • Danshen, ginkgo biloba a astragalus byly v některých studiích na zvířatech a lidech spojovány se zlepšením zdraví jater.

Bezpečnostní opatření

Přestože některé bylinné přípravky mohou pomoci při léčbě nebo prevenci onemocnění jater, je pro každého, kdo má zájem o užívání bylinných přípravků na zdraví jater, zásadní, aby se nejprve poradil s kvalifikovaným poskytovatelem zdravotní péče.

Bylo totiž prokázáno, že mnohé bylinné kúry jsou pro játra toxické a jejich užívání může být nebezpečné, zejména pro osoby s jaterními chorobami nebo jinými zdravotními potížemi (61).

Bylinné léky byly totiž spojovány s poškozením jater, a dokonce i se smrtí. Jednotlivé byliny i bylinné směsi mohou způsobit vážné poškození jater (62).

Navíc mohou být bylinné doplňky kontaminovány těžkými kovy, pesticidy, léčivy a bakteriemi, které mohou poškodit vaše játra (63).

Mnohé bylinky se navíc mohou vzájemně ovlivňovat s běžnými léky, což může vést k poškození jater, a dokonce i ke smrti (63).

I když některé byliny mohou být pro vás bezpečné, mnohé jiné bezpečné nejsou, proto byste se před užíváním jakéhokoli bylinného doplňku měli vždy poradit se svým lékařem.

Shrnutí:

 • Protože mnoho bylin může způsobit poškození jater a vzájemně se ovlivňovat s běžnými léky, měli byste se před užíváním jakéhokoli bylinného doplňku vždy poradit se svým poskytovatelem zdravotní péče, zejména pokud trpíte onemocněním, které má vliv na játra.

Závěr

Některé byliny jsou spojovány se zlepšením zdraví jater, což z nich činí oblíbenou volbu přírodních prostředků pro osoby s jaterními potížemi i pro ty, kteří chtějí podpořit zdraví svých jater.

Ačkoli některé bylinné doplňky jsou považovány za bezpečné a mohou dokonce léčit některá jaterní onemocnění, mnohé jiné mohou zdraví jater poškodit.

Pokud máte otázky ohledně bylinné léčby jaterních onemocnění nebo máte zájem užívat bylinné doplňky v naději, že podpoříte zdraví vašich jater, můžete se poradit s odborníkem.

5 nejlepších bylin pro zdraví jater

 

 

 

 

 

 

Ostropestřec mariánský

- Pixabay

Ing. Zdeněk Rozehnal

Mnoho lidí na celém světě žije s onemocněními, která postihují játra, včetně cirhózy, nealkoholického ztukovatění jater (NAFLD), alkoholického onemocnění jater, rakoviny jater, selhání jater a hepatitidy (1).

Každoročně mají jaterní onemocnění na svědomí téměř 2 miliony úmrtí na celém světě (2, 3).

Mezi rizikové faktory onemocnění jater patří vysoká konzumace alkoholu, vysoká hladina cukru v krvi, obezita, vysoký krevní tlak, viry, zvýšená hladina triglyceridů a cholesterolu a další (4, 5).

Onemocnění jater se léčí různými způsoby, včetně medikamentózní léčby, nutriční terapie, imunoterapie, změny životního stylu, chirurgické resekce, a v případě konečného stadia onemocnění jater dokonce transplantace jater (6, 7, 8, 9).

Kromě standardní léčby se mnoho lidí obrací k alternativní léčbě, včetně bylinných doplňků, v naději na zlepšení a ochranu zdraví jater. Ve skutečnosti přibližně 65% lidí s onemocněním jater v Evropě užívá bylinné doplňky stravy (10).

Následují nejlepší byliny, u kterých bylo prokázáno, že zlepšují zdraví jater.

1. Ostropestřec mariánský (silymarin)

Silymarin, často nazývaný ostropestřec mariánský, se skládá ze skupiny sloučenin extrahovaných ze semen ostropestřce mariánského (Silybum marianum), včetně silybinu, silychristinu a silydianinu, z nichž je nejúčinnější silybin (10).

Ostropestřec mariánský se používá již více než 2000 let k léčbě žlučových cest a jaterních onemocnění a výzkum ukazuje, že může mít ochranné účinky na játra. Nazývá se také bylinka opilců (11).

Předpokládá se, že silymarin má silné antioxidační účinky a přispívá k regeneraci jaterních buněk, snižuje zánět a prospívá osobám s jaterním onemocněním (12).

Některé studie například ukázaly, že užívání doplňku stravy se silymarinem může pomoci chránit před progresí jaterních onemocnění, prodloužit život u lidí s alkoholickou cirhózou a zlepšit celkovou kvalitu života u lidí s jaterním onemocněním (13, 14, 15, 16).

Silymarin je považován za bezpečný a nebyl spojován s nežádoucími vedlejšími účinky, a to ani při užívání vysokých dávek (17).

Shrnutí:

 • Silymarin může prospívat lidem s některými jaterními onemocněními, včetně alkoholické cirhózy. Je vhodný i pro prevenci, protože ochraňuje jaterní buňky.

SILYBIN PHYTOSOME®

italský patent

2. Kurkumin

Kurkuma a její hlavní účinná složka kurkumin jsou spojovány s řadou působivých zdravotních účinků.

Je velice dobře zdokumentováno, že kurkumin má silné protizánětlivé, antioxidační a protirakovinné vlastnosti, což z této byliny činí oblíbenou volbu pro osoby s onemocněním jater (18).

Studie na lidech s NAFLD prokázala, že denní léčba 500 mg přípravku s kurkuminem po dobu 8 týdnů významně snížila obsah tuku v játrech a hladiny AST a ALT ve srovnání se skupinou, která užívala placebo (19).

Jiná studie u 70 osob s NAFLD zjistila, že u těch, kteří po dobu 12 týdnů užívali 500 mg kurkuminu, došlo k významnému snížení hladiny ALT, AST, LDL cholesterolu a zánětlivých markerů ve srovnání se skupinou užívající placebo (20).

Bylo také zjištěno, že léčba kurkuminem významně zlepšila závažnost NAFLD ve srovnání se skupinou užívající placebo (21).

Nejúčinnější je fytosomální kurkumin, který má 29násobnou biologickou využitelnost, oproti neupravenému kurkuminu. Proto se většinou fytosomální verze používá při klinických zkouškách.

Shrnutí:

 • Studie ukazují, že doplňky stravy s kurkuminem mohou pomáhat při léčbě NAFLD a snižovat zánět. Nejúčinnější je fytosomální verze s největším průnikem střevem a následně do buněk.

KURKUMIN PHYTOSOME®

italský patent

Betaglucan MaxCell

3. Zelený čaj

Ačkoli se technicky nejedná o bylinu, zelený čaj a jeho hlavní polyfenolová sloučenina epigalokatechin-3-gallát (EGCG) jsou často zařazovány do přehledů literatury zaměřené na bylinné prostředky pro léčbu jaterních onemocnění (22).

Některé studie zjistily, že doplňování extraktu ze zeleného čaje může pomoci při léčbě osob s onemocněním jater.

Studie u 80 osob s nealkoholickým ztukovatěním jater (NAFLD) zjistila, že doplňování 500 mg extraktu ze zeleného čaje denně po dobu 90 dnů významně snížilo markery poškození jater ALT a aspartátaminotransferázu (AST) (23).

Ačkoli u skupiny užívající placebo bylo snížení hladin AST a ALT rovněž zaznamenáno, nebylo významné (24).

V další 12týdenní studii u 80 osob s NAFLD bylo pozorováno, že u těch, kteří užívali 500 mg extraktu ze zeleného čaje denně, došlo ve srovnání s placebem k významnému zlepšení AST, ALT a zánětlivých markerů. Léčba také snížila tukové změny v játrech (25).

Stejně tak bylo prokázáno, že užívání zeleného čaje chrání před různými jaterními onemocněními, včetně rakoviny jater, hepatitidy, cirhózy, ztučnění jater (jaterní steatózy) a chronického onemocnění jater (26).

Zatímco pití zeleného čaje je pro většinu lidí považováno za bezpečné, ve vzácných případech byly doplňky stravy s extraktem ze zeleného čaje spojovány s akutním poškozením jater (27).

Shrnutí:

 • Zelený čaj a zvláště extrakt ze zeleného čaje jsou spojovány se silnými ochrannými účinky na játra.

4. Danshen

Danshen je látka, která se běžně používá v tradiční čínské medicíně. Jedná se o sušené kořeny byliny Salvia miltiorrhiza Bunge. Studie na lidech a zvířatech prokázaly, že danshen může mít pozitivní účinky na zdraví jater.

Studie na zvířatech ukazují, že danshen může pomáhat chránit před onemocněním jater souvisejícím s alkoholem a podporovat regeneraci jaterní tkáně, zatímco některé studie na lidech také potvrzují, že injekce danshenu mohou pomáhat při léčbě fibrózy jater, pokud se užívají spolu s jinými bylinnými přípravky (28, 29, 30).

Shrnutí:

 • Danshen byl v některých studiích na zvířatech a lidech spojen se zlepšením stavu jater.

5. Česnek

Přestože je česnek botanicky považován za zeleninu, je oblíbenou součástí mnoha bylinných léků. Je plný silných antioxidačních a protizánětlivých rostlinných sloučenin, jako je alicin, alliin a ajoen, které mohou pomáhat podporovat zdraví jater (41, 42).

Studie provedená v roce 2020 na 98 lidech s NAFLD zjistila, že u těch, kteří užívali 800 mg česnekového prášku denně po dobu 15 týdnů, došlo k významnému snížení hladin ALT, AST, LDL cholesterolu a triglyceridů ve srovnání se skupinou užívající placebo (42).

A co víc, u 51% účastníků česnekové skupiny došlo ke zlepšení závažnosti hromadění tuku v játrech ve srovnání s pouhými 16% kontrolní skupiny (42).

Jiná studie na více než 24 000 dospělých osobách zjistila, že u mužů, kteří konzumovali syrový česnek více než 7krát týdně, se až o 29% snížilo riziko vzniku ztukovatění jater. Ačkoli příjem syrového česneku byl u mužů nepřímo spojen s NAFLD, u žen tato souvislost nebyla pozorována (43).

Studie navíc spojila příjem syrového česneku s nižším rizikem rakoviny jater. Konzumace syrového česneku dvakrát a vícekrát týdně byla spojena s 23% snížením rizika rakoviny jater ve srovnání s konzumací syrového česneku méně než dvakrát týdně (44).

Ačkoli je syrový česnek obecně považován za bezpečný, koncentrované česnekové doplňky stravy konzumované v nepřiměřeném množství mohou u některých lidí vyvolat poškození jater (45).

Shrnutí:

 • Syrový česnek a česnekový prášek mají ochranné účinky na játra a mohou zlepšit jejich stav u osob s NAFLD. Konzumace syrového česneku může chránit před rakovinou jater. Česnek je obecně považován za bezpečný.

Závěr

Některé byliny jsou spojovány se zlepšením zdraví jater, což z nich činí oblíbenou volbu přírodních prostředků pro osoby s jaterními potížemi i pro ty, kteří chtějí podpořit zdraví svých jater.

V případě vážného poškození jater se poraďte s odborníkem.

Jedině ochranná známka "Superionherbs" garantuje množství účinných látek v níže uvedených extraktech a samozřejmě u každé šarže.

Reishi extrakt, Reishi spór a Reishi Triterpen Max

Reishi extrakt, Reishi spór a Reishi Triterpen Max
Reishi (čínsky Ling Zhi) a její užívání, uvádějí staré čínské spisy z doby už před více než 2 400 lety. Tato vzácná houba je také nazývaná latinsky Ganoderma lucidum, v překladu "božská houba...

Cordyceps sinensis

Cordyceps sinensis
Cordyceps je velice specifická cizopasná houba, která roste od nepaměti pouze v horských oblastech Číny a Tibetu. Pro své specifické účinky je v čínské medicíně především Cordyceps sinensis používán...

Sibiřská Čaga

Sibiřská Čaga
Čaga, dřevokazná houba se živí šťávami stromů, především z břízy, jilmu, jeřabiny, jasanu, ale nejvyšší léčivé účinky má houba Čaga rostoucí na břízách. Ideální sběr je na podzim a na jaře, kdy má...

Hericium erinaceus

Hericium erinaceus
Hericium je poměrně vzácná houba, která svým tvarem připomíná mořský korál. Roste paraziticky především na tvrdém dřevě dubů a buků, přičemž roste zejména v jihovýchodní Asii. Na našem území ji...

Coriolus versicolor (Outkovka pestrá)

Coriolus versicolor (Outkovka pestrá)
- na konci stránky: "Klinické studie s Coriolusem u onkologických pacientů" Coriolus versicolor nebo-li čínsky YunzhiYunzhi je druhem dřevokazné houby, která je již celá staletí využívá v tradiční...

Shiitake

Shiitake
Shiitake (lat. Lentinus edodes), česky Houževnatec jedlý je uznávaný přírodní prostředek jako Reishi, Cordyceps, Hericium a Sibiřská Čaga. Jejími hlavními aktivními komponenty jsou polysacharidy...

Hlíva ústřičná

Hlíva ústřičná
V posledních desetiletích se základní výzkum věnuje daleko podrobněji než kdykoli jindy komlexnějšímu složení a biologickým účinkům hlívy ústřičné a jejím jednotlivým složkám. Na základě výsledků...

Agaricus

Agaricus
Agaricus blazei Murill, česky žampion brazilský Agaricus blazei Murrill je jedlá brazilská houba s nízkým obsahem kalorií a velkým množství živin. Pochází z malé brazilské vesnice jménem Piedade...

BetaGlukan Maxcell (s Resveratrolem a Acerolou)

BetaGlukan Maxcell (s Resveratrolem a Acerolou)
Beta glukany 1,3/1,6D jsou přírodní polysacharidy nacházející se také v buněčných stěnách kvasinek rodu Saccharomyces cerevisiae a všech medicinálních hub. Obsažené beta-glukany jsou získávány...

C-Max komplex (Camu camu s quercetinem)

C-Max komplex (Camu camu s quercetinem)
Synergická kombinace extraktu z plodů ze stromu Camu Camu a quercetinu s maximální vstřebatelností vitamínu C. Camu Camu Camu Camu je nízký malý strom rostoucí divoce podél řek v oblastech...

Ashwagandha

Ashwagandha
(Ashwagandhá – witánie snodárná – witánie uspávající – Withania somnifera) je polokeř, který dorůstá do výšky 1 - 1,5 metru. Původem je ze severozápadní Indie. Roste také v severní Africe a na...

Kurkumin (fytosomální extrakt), italský patent

Kurkumin (fytosomální extrakt), italský patent
10 prokázaných zdravotních přínosů kurkuminu Koření známé jako kurkuma je možná nejúčinnějším existujícím doplňkem stravy. Mnoho kvalitních studií ukazuje, že kurkuma má zásadní přínosy pro vaše...

Rdesno mnohokvěté - He shou wu

Rdesno mnohokvěté - He shou wu
Che-šou-wu (He Shou Wu) je v asijské bylinné medicíně jednou z nejpopulárnějších a nejvíce ceněných posilujících bylin. He-šou-wu je zpracovaná kořenová hlíza rostliny Polygonum multiflorum (rdesno...

Graviola - Annona

Graviola - Annona
Extrakt z listí ze stromu Graviola - přirozený zabiják rakovinových buněk – 10.000 krát silnější než chemoterapie A proč to nevíme? Je to proto, protože určité velké korporace chtějí dostat zpět...

Maca

Maca
Maca, přezdívaná jako peruánský ženšen nebo peruánská viagra roste v jihoamerických Andách, vyskytuje se ve výškách kolem 4000 metrů n.m. a odolává až mrazům -20°C, stejně jako žáru slunce. Vzhledem...

Chitomax

Chitomax
Princip působení Chitomaxu: Je známo, že viskózní vláknina a zejména chitosan působí na metabolismus tuků, snižuje vstřebávání cholesterolu ze stravy a váže se na žlučové kyseliny, a tím snižuje...

Fenuprim

Fenuprim
chitomax + bylinky + kyselina alfalipoová FENUPRIM – jedinečná kombinace pěti přírodních látek, synergicky působících, která vám může pomoci při formování vaší postavy. Pro většinu lidí jsou právě...

Dračí krev

Dračí krev
Dračí krev – Dragons blood Když se v amazonské džungli někdo poraní, škrábne nebo je pokousán hmyzem, někdy můžete vidět jak mačetou sekne do jednoho druhu stromu a temně rudou pryskyřici si kápne do...

Danshen Q10 cardio

Danshen Q10 cardio
Danshen Q10 cardio Synergická kombinace extraktů a mikroživin pro normální funkci srdce. Kombinace extraktu z kořene Danshen, koenzymu Q10, vitamínu E a thiaminu je synergická kombinace – působení...

Šafrán

Šafrán
Saffron – Brain and Neuro balancer Přírodní doplněk stravy určený ke zmírnění stresu, zlepšení nálady a zvýšení pocitu pohody. Obsahuje unikátní synergicky působící kombinaci patentovaného extraktu...

Ostropestřec mariánský (fytosomální extrakt), italský patent

Ostropestřec mariánský (fytosomální extrakt), italský patent
Silybin Phytosome® – silibinin s vysokou vstřebatelností - novinka na ochranu a regeneraci jater Jaterní buňky odstraňují mj. z krve trávicího ústrojí baktérie, viry a jiné patogeny. Zdravá játra do...

Boswellia (fytosomální extrakt), italský patent

Boswellia (fytosomální extrakt), italský patent
Boswellia Phytosome® - novinka s vysokou vstřebatelností, s protizánětlivým a protibolestivým účinkem Boswellia serrata, česky kadidlovník pilovitý je středně velký strom z čeledi březulovitých. Jeho...

S-Acetyl-L-Glutathion

S-Acetyl-L-Glutathion
Glutathion je nejsilnější antioxidant, který vytváří tělo, přičemž S-acetyl-L-Glutathion je nejpokročilejší formou biologicky dostupného glutathionu. Jeho účinnost se rovná nitrožilnímu podávání...

NMN (nikotinamid mononukleotid)

NMN (nikotinamid mononukleotid)
Pokud vás zajímají inovace v oblasti stárnutí a dlouhověkosti, možná jste slyšeli o NMN, což je zkratka pro nikotinamid mononukleotid. Je to molekula, kterou vaše tělo vytváří přirozeně, ale někteří...

Supík - sirup pro DĚTI na podporu imunity - unikátní složení

Supík - sirup pro DĚTI na podporu imunity - unikátní složení
Unikátní kombinace vysoce kvalitních extraktů z hub a rostlin, doplněná o betaglukan vysoké čistoty (nad 80%) a vitamíny na podporu imunity. Devět složek synergicky spojených v blahodárný komplex na...

4x Instantní káva i s extrakty z hub Čaga, Cordyceps a Hericium

4x Instantní káva i s extrakty z hub Čaga, Cordyceps a Hericium
  KOHI-FOCUS SLOŽENÍ: Instantní káva 76,4 % (100% káva Arabica), Ashwagandha extrakt 10 %, Chaga extrakt 8 %, Tulsi extrakt 5 %, Sibiřský ženšen extrakt 0,5 % 100% Arabika, zklidňující...

Každá nemoc je způsobena narůstající jedovatostí lidského organismu.

Úžasný: MUDr. Henry Bieler

 

 

NEJPOPULÁRNĚJŠÍ STRÁNKY

 

       NOVĚ PUBLIKOVANÉ ČLÁNKY

         ČERVENEC 2024 - 22 článků

 

Zkušenosti klientů s Úspěšnou léčbou především boreliózy, chlamydiózy, únavového syndromu...

 

Nejlepší DIETY pro celkové zdra ví v roce 2024 - středomořská, DASH a MIND - U.S. News & World Report

  

100% REISHI - houba mládí a zdravé dlou h ověkosti - 3 unikátní, bezkonkurenční extrakty

31 důvodů proč se NENECHÁM OČKOVAT - izraelský rabín Chananya Weisman

Dr. Peter  McCullough: Jak přírodně DETOXIKOVAT tělo PO OČKOVÁNÍ mRNA vakcínou (protokol) - video

  Devastující efekt pro zdraví - glutaman sodný, aspartam a další excitotoxiny

Jak se přírodní cestou uzdravit z chronické Boreliózy, Chlamydiózy, EB virózy... únavového syndromu

CORDYCEPS - silná imunita a nárůst energie

Překyselené tělo: začátek vážné nemoci

ZVRÁCENÍ POSTUPU DIABETU 2. typu začíná u ignorování běžných doporučení, MUDr. Sarah Hallbergová - video

Protokol pro prevenci pro uzdravené klienty - Ing. Zdeněk Rozehnal

BOSWELIA serrata (kadidlo) - jeden z nejsilnějších přírodních léků Matky Země

Tibetská houba, tibetské krystaly a kombucha - darování, prodej

Léčte záněty a ne Cholesterol, MUDr. Marc Sircus

100% ČAGA ze Sibiře, nejvyšší množství účinných látek garantující Certifikát 

Mamografie způsobuje rakovinu prsu, MUDr. Ben Johnson, M.D., N.M.D., D.O.

Účinný lék na rakovinu plic na Kubě, proč ho mít nemůžeme? Leif Davenport

Artróza - kmenové buňky - Podvod!

Lékaři se sami uzdravili z Roztroušené sklerózy, prof. George Jelinek, dr. Terry Wahlsová

Jak se skutečně zdravě stravovat...

Proč průběžně a jak detoxikovat tělo

  PROTINÁDOROVÝ účinek extraktů z REISHI a CORIOLUSU na úrovni klinických studií

Žaloba na farmaceutické korporace, MUDr. Matthias Rath

Koloidní stříbro - účinné přírodní antibiotikum, hustoty koloidního stříbra, doporučené dávkování

 

  Odstranění rtuti, hliníku a dalších toxinů z těla, včetně p revence - MUDr. Dietrich Klinghardt

Zblblo již lidstvo natolik, že se nechá obelhat pohádkami o vražedném oxidu uhličitém?

Jak na Parkinsona? Glutathionem, Hericiem a odstraněním neurotoxinů Chlorellou

Proč my máme potravinové alergie, přičemž je naši prarodiče neměli?

 

OVĚŘENÉ PŘÍRODNÍ PŘÍPRAVKY

Cílem správné medicíny je předcházení nemocí a prodloužení zdravé dlouhověkosti. Ideálem medicíny je odstranit mít potřebu lékaře.

MUDr. William J. Mayo

 

 

TŘI UNIKÁTNÍ EXTRAKTY

Z DUANWOOD RED REISHI

Za  účinné  se  z  Reishi  považují  pouze  kvalitně  provedené  a  čisté  extrakty,  které  mají  dobrou  biologickou  dostupnost  a  jsou  zbavené  nestravitelného  chitinu;  nelze  tedy  použít  pouhý  prášek  z  usušené  houby.

 

          EXTRAKT                 SPÓR

Nejsilnější extrakt z REISHI na českém trhu!!!100% spórový prášek z Duanwood Red Reishi!!!

 

TRITERPEN MAX

Extrakt s vysokým obsahem triterpenoidů. Více než 20 triterpenoidů%!

ZDE ROSTE NEJÚČINNĚJŠÍ REISHI

DUANWOOD RED REISHI

zdroj výše nejúčinnějších extraktů

Video z návštěvy Čechů u pěstitelů Duanwood Red Reishi v Číně, v horské oblasti Jiangshan

 

FAKTA O REISHI,

MYKOLOGIE, HISTORIE, PĚSTOVÁNÍ, ÚČINNÉ LÁTKY, JAK JE TO S JEJÍ KVALITOU?

 

 

 

 CORDYCEPS, EXTRA SILNÝ

NEJVYŠŠÍ GARANTOVANÉ MNOŽSTVÍ ÚČINNÝCH LÁTEK - CERTIFIKÁT COA

Nejsilnější Cordyceps na českém trhu!!!

CORDYCEPS - video

100% Sibiřská Čaga

ČAGA - video

HERICIUM - video

 

  BETAGLUKAN           HLÍVA

        extrakt               extrakt

Betaglucan MaxCellHlíva ústřičná

BETAGLUKAN - video

 

    KURKUMIN            AŠVAGANDA

        extrakt                    extrakt

Betaglucan MaxCellNejsilnější Ašvaganda na Českém trhu

ASHWAGANDHA - video

 

RDESNO             ANNONA

extrakt                  extrakt

Vysoce účinný extrakt z listů

 

ČAGA - video

Z ověřených dat vyplývá, že člověk, který covid prodělal, je třináckrát lépe chráněn, než člověk, který má dvě dávky vakcíny.

prof. Jiří Beran, 13.11.2021

prof. Jiří Beran, 15.11.2021

 

TEČKOVANÝ PŘÍBĚH

"NEVĚŘÍM UŽ BÍLÝM PLÁŠŤŮM, ALE LIDEM"

medicinský inženýr

JURAJ Orság


 

TEČKOVANÉ PŘÍBĚHY

dokument z 31. srpna 2022

Nadační fond Svědomí Národa

 

KUBEK 2009

 

DOKUMENT ČT 2

BYZNYS V BÍLÝCH PLÁŠTÍCH

DOKUMENT ČT 2

ŠKODLIVOST MOBILNÍCH SÍTÍ

             TEST

BARVOSLEPOSTI

 

 

ROK SI NIČÍME IMUNITU,

možná i proto je tolik nemocných, říká česká vědkyně, vedoucí týmu Centra buněčného a tkáňového inženýrství FN u sv. Anny...

doc. RNDr. Irena Koutná, Ph.D.

Aktualizovaný jmenný seznam s portovců zemřelých od 1.1.2021 do 31.12.2023 v souvislosti s "vakcinací" na covid

Ú MRTÍ - 1480

SRDEČNÍ ZÁSTAVY - 2107

   PATOLOG dr. Ryan Cole oprávněně VAROVAL

 

RENOMOVANÝ PATOLOG   dr. RYAN COLE - přednáška

ALARMUJÍCÍ EFEKT  covid (spike) injekcí (mRNA) na mozek, srdce, ledviny a ostatní orgány

 • Spousta lidí postrádá enzym, který rozkládá RNA
 • Naprosto porušujeme Norimberský kodex z roku 1947...

český dabing - 17:08

Lékařský summit, San Antonio, Texas, USA - 27.7.2021

 

AMERICA´S FRONTLINE DOCTORS

POSTAVIT SE NA ODPOR

 

FRONTLINE NEWS

 

 

ZAČNĚTE U SEBE

ZÁKLADEM ZDRAVÍ JE PREVENCE S NÁVRATEM K PŘÍRODĚ

Doporučuji:

každé ráno cca 30 minut před snídaní

vypít cca 4 dcl vlažné čisté pramenité vody s citrónem (můžete přidat až půl lžičky jedlé sody) a pro posílení imunity a energie můžete použít dvojitý extrakt (1-2 kapsle) z

  a nejdříve po 15 minutách:

případně nejen pro psychiku:

pro střevo kvalitní probiotika:

 • kysané zelí, které si sami jednoduše vyrobíte POUZE VY! Pozor na "BRUSELSKÉ" kysané zelí! S éčkama
 

 

VÁLEK U MORAVCE V OVM

10. dubna 2022

NEHORÁZNĚ LŽE

 

 

Fakta nepřestávají existovat tím, že se o nich nesmí hovořit. Pravda je dcerou času

 

SVĚT SE ZBLÁZNIL

Toto je novodobá reklama na co?

MUDr. Anastasia Maria Loupis: Tento model je v ohrožení života