10 výhod zlatého (kurkumového) mléka a návod na jeho přípravu

- Pixabay

Barbora Nová

Zlaté mléko obsahuje antioxidační a protizánětlivé sloučeniny a může být zdraví prospěšné. Ty mohou zahrnovat ochranu před některými nemocemi.

Tento jasně žlutý nápoj se tradičně vyrábí zahříváním kravského nebo rostlinného mléka s kurkumou a dalším kořením, jako je skořice a zázvor.

Je vychvalován pro své četné zdravotní účinky a často se používá jako alternativní prostředek k posílení imunity a odvrácení nemocí.

Následuje 10 vědecky podložených výhod zlatého mléka - a recept na výrobu vlastního.

1. Klíčové složky zlatého mléka jsou nabité antioxidanty

Klíčovou složkou zlatého mléka je kurkuma, žluté koření oblíbené v asijské kuchyni, které dodává kari žlutou barvu, přičemž kurkumin, aktivní složka kurkumy, se díky svým silným antioxidačním vlastnostem používá v ájurvédské medicíně již po staletí (1).

Antioxidanty jsou sloučeniny, které bojují proti poškození buněk a chrání tělo před oxidačním stresem.

Jsou nezbytné pro fungování vašich buněk a studie pravidelně ukazují, že strava bohatá na antioxidanty může pomoci snížit riziko infekcí a onemocnění (2, 3).

Většina receptů na zlaté mléko obsahuje také skořici a zázvor - obě tyto látky mají rovněž působivé antioxidační vlastnosti (4, 5).

Shrnutí: 

 • Zlaté mléko je bohaté na antioxidanty, které pomáhají chránit buňky před poškozením, bojovat proti nemocem a infekcím a přispívají k celkovému zdraví.

2. Zlaté mléko může pomáhat snižovat záněty a bolesti kloubů

Složky obsažené ve zlatém mléce mají silné protizánětlivé účinky.

Předpokládá se, že chronický zánět hraje hlavní roli při vzniku chronických onemocnění, včetně rakoviny, metabolického syndromu, Alzheimerovy choroby a srdečních onemocnění. Z tohoto důvodu může strava bohatá na protizánětlivé látky snížit riziko těchto onemocnění.

Výzkumy ukazují, že zázvor, skořice a kurkumin - účinná složka kurkumy - mají silné protizánětlivé účinky (6, 7, 8).

Studie dokonce potvrzují, že protizánětlivé účinky kurkuminu jsou srovnatelné s účinky některých farmaceutických léků, aniž by se projevily vedlejší účinky (9, 10).

Tyto protizánětlivé účinky mohou snížit bolesti kloubů při osteoartritidě a revmatoidní artritidě.

Například jedna studie na 45 lidech s revmatoidní artritidou zjistila, že 500 miligramů kurkuminu denně snižuje bolest kloubů více než 50 gramů běžného léku na artritidu nebo kombinace kurkuminu a léku (11).

Podobně v šestitýdenní studii u 247 lidí s osteoartritidou pociťovali ti, kterým byl podáván zázvorový extrakt, menší bolest a potřebovali méně léků proti bolesti než ti, kterým bylo podáváno placebo (12).

Shrnutí:

 • Kurkuma, zázvor a skořice, hlavní složky zlatého mléka, mají silné protizánětlivé účinky, které mohou zmírnit zánět a bolest kloubů.

3. Zlaté mléko může zlepšovat paměť a funkci mozku

Zlaté mléko může být prospěšné i pro váš mozek.

Studie ukazují, že kurkumin může zvyšovat hladinu neurotrofického faktoru odvozeného od mozku (BDNF). BDNF je sloučenina, která pomáhá mozku vytvářet nová spojení a podporuje růst mozkových buněk (13).

Nízká hladina BDNF může souviset s poruchami mozku, včetně Alzheimerovy choroby (14, 15).

Příznivé účinky mohou mít i další složky.

Například jedním z charakteristických znaků Alzheimerovy choroby je hromadění specifického proteinu v mozku, který se nazývá tau protein. Studie v laboratoři a na zvířatech potvrzují, že sloučeniny obsažené ve skořici mohou pomáhat toto hromadění snižovat (16, 17, 18).

Navíc se předpokládá, že skořice ve studiích na zvířatech zmírňuje příznaky Parkinsonovy choroby a zlepšuje funkci mozku (19).

Zázvor může také posilovat mozkové funkce tím, že zlepšuje reakční dobu a paměť. Ve studiích na zvířatech se prokazuje, že zázvor chrání před úbytkem mozkových funkcí souvisejících s věkem (20, 21, 22).

Shrnutí:

 • Některé složky zlatého mléka mohou pomáhat zachovat paměť a snižovat úbytek mozkových funkcí při Alzheimerově a Parkinsonově chorobě.

4. Kurkumin v kurkumě může zlepšovat náladu

Kurkuma - konkrétně její účinná látka kurkumin - může zlepšovat náladu a snižovat příznaky deprese.

V šestitýdenní studii užívalo 60 osob s těžkými depresivními poruchami buď kurkumin, antidepresiva, nebo jejich kombinaci.

U těch, kterým byl podáván pouze kurkumin, došlo k podobnému zlepšení jako u těch, kterým byla podávána antidepresiva, zatímco skupina užívající kombinaci zaznamenala největší přínos (23).

Deprese může souviset také s nízkou hladinou neurotrofického faktoru odvozeného od mozku (BDNF). Protože kurkumin zřejmě zvyšuje hladinu BDNF, může mít potenciál snížit příznaky deprese (24).

Shrnutí:

 • Kurkumin, účinná složka kurkumy, může pomoci snížit příznaky deprese.

5. Zlaté mléko může chránit před srdečními chorobami

Srdeční choroby jsou celosvětově nejčastější příčinou úmrtí. Zajímavé je, že skořice, zázvor a kurkuma - klíčové složky zlatého mléka - jsou spojovány s nižším rizikem srdečních onemocnění (25).

Například z přehledu 10 studií vyplynulo, že 120 mg skořice denně může snížit hladinu celkového cholesterolu, triglyceridů a "zlého" LDL a zároveň zvýšit hladinu "dobrého" HDL (26).

V jiné studii dostávalo 41 účastníků s diabetem 2. typu 2 gramy zázvorového prášku denně. Na konci 12týdenní studie byly naměřené rizikové faktory srdečních onemocnění o 23-28 % nižší (27).

Navíc kurkumin může zlepšovat funkci výstelky cév - tzv. endotelu. Správná funkce endotelu je důležitá pro zdravé srdce (28).

V jedné studii dostávali lidé podstupující operaci srdce několik dní před operací a po ní buď 4 gramy kurkuminu, nebo placebo. U osob, kterým byl podáván kurkumin, byla pravděpodobnost, že během pobytu v nemocnici prodělají  infarkt , o 65 % nižší než u osob ve skupině s placebem (29).

Shrnutí:

 • Kurkuma, zázvor a skořice - hlavní složky zlatého mléka - mají všechny vlastnosti, které mohou příznivě působit na srdeční činnost a chránit před srdečními chorobami.

6. Zlaté mléko může snižovat hladinu cukru v krvi

Složky zlatého mléka, zejména zázvor a skořice, mohou pomáhat snižovat hladinu cukru v krvi.

Například 1-6 gramů skořice denně může snížit hladinu cukru v krvi nalačno až o 29 %. Skořice navíc může snižovat inzulinovou rezistenci (30, 31, 32).

Buňky s inzulinovou rezistencí jsou méně schopné přijímat cukr z krve, takže snížení inzulinové rezistence obecně snižuje hladinu cukru v krvi (33, 34).

Předpokládá se, že skořice snižuje množství glukózy vstřebávané ve střevech po jídle, což může dále zlepšit kontrolu hladiny cukru v krvi (35, 36, 37, 38).

Podobně pravidelné přidávání malého množství zázvoru do stravy může pomoci snížit hladinu cukru v krvi nalačno až o 12 % (27).

Malá denní dávka zázvoru může také snížit hladinu hemoglobinu A1C až o 10 % - což je ukazatel dlouhodobé kontroly hladiny cukru v krvi (27).

Stojí za zmínku, že většina receptů na zlaté mléko je slazena medem nebo javorovým sirupem. Přínosy pro snížení hladiny cukru v krvi se projevují pouze při pití neslazených variant.

Shrnutí:

 • Skořice a zázvor, dvě hlavní složky zlatého mléka, mohou snižovat hladinu cukru v krvi a zlepšovat citlivost na inzulín.

7. Zlaté mléko může snižovat riziko rakoviny

Rakovina je onemocnění, které se vyznačuje nekontrolovaným růstem buněk.

Vedle konvenční léčby se stále častěji hledají alternativní prostředky proti rakovině. Zajímavé je, že některé výzkumy naznačují, že koření používané ve zlatém mléce může mít v tomto ohledu určité výhody.

Například některé laboratorní studie přisuzují protirakovinné účinky 6-gingerolu, látce, která se ve velkém množství nachází v syrovém zázvoru (39, 40).

Podobně laboratorní studie a studie na zvířatech uvádějí, že sloučeniny obsažené ve skořici mohou pomáhat snižovat růst rakovinných buněk (41, 42, 43).

Kurkumin, účinná látka kurkumy, může také zabíjet izolované rakovinné buňky a zabraňovat růstu nových cév v nádorech, čímž omezuje jejich schopnost šířit se (44, 45).

Přesto důkazy o účincích zázvoru, skořice a kurkuminu na lidi v boji proti rakovině zůstávají omezené.

Výsledky studií jsou navíc rozporuplné a není jasné, kolik jednotlivých složek je třeba konzumovat, aby se případně těchto účinků dosáhlo (46, 47, 48, 49).

Shrn utí:

 • Stu die potvrzují, že skořice, zázvor a kurkuma mohou poskytovat určitou ochranu proti rakovině.

 8. Zlaté mléko má antibakteriální, antivirové a protiplísňové vlastnosti 

V Indii se zlaté mléko často používá jako domácí lék proti nachlazení. Tento žlutý nápoj je ve skutečnosti označován za nápoj, který posiluje imunitní systém.

Studie potvrzují, že kurkumin má antibakteriální, antivirové a protiplísňové vlastnosti, které mohou pomoci předcházet infekcím a bojovat s nimi (50).

Sloučeniny obsažené v čerstvém zázvoru navíc mohou inhibovat růst některých bakterií. Zázvorový extrakt může bojovat proti lidskému respiračnímu syncytiálnímu viru (HRSV), který je častou příčinou respiračních infekcí (51, 52, 53).

Podobně laboratorní testovací studie ukazují, že skořicový aldehyd, účinná sloučenina skořice, může bránit růstu bakterií. Kromě toho může pomáhat při léčbě infekcí dýchacích cest způsobených plísněmi (54, 55).

Složky obsažené ve zlatém mléce mají také silné antioxidační a protizánětlivé vlastnosti, které mohou posilovat imunitní systém (55).

Shrnutí:

 • Složky používané k výrobě zlatého mléka mají antibakteriální a antivirové vlastnosti, které mohou chránit vaše tělo před infekcemi. Jejich antioxidační a protizánětlivé vlastnosti mohou také posílit váš imunitní systém.

9. Zázvor a kurkuma mohou zlepšit trávení

Chronické zažívací potíže, známé také jako dyspepsie, se vyznačují bolestí a nepříjemnými pocity v horní části žaludku.

Opožděné vyprazdňování žaludku je možnou příčinou zažívacích potíží. Zázvor, jedna ze složek zlatého mléka, může pomoci zmírnit tento stav tím, že urychluje vyprazdňování žaludku u lidí trpících dyspepsií (56, 57).

Výzkum dále ukazuje, že kurkuma, další složka používaná při výrobě zlatého mléka, může pomoci zmírnit příznaky zažívacích potíží. Kurkuma může také zlepšovat trávení tuků tím, že zvyšuje produkci žluči až o 62 % (58).

V neposlední řadě studie ukazují, že kurkuma může pomoci udržet správné trávení a zabránit vzplanutí u jedinců s ulcerózní kolitidou, zánětlivým onemocněním trávicího traktu, které vede ke vzniku vředů ve střevech (59, 60).

Shrnutí:

 • Zázvor a kurkuma, dvě složky zlatého mléka, mohou pomoci zmírnit zažívací potíže. Kurkuma může také pomoci zmírnit příznaky u lidí s ulcerózní kolitidou.

10. Vápník a vitamin D přispívají k pevnějším kostem

Zlaté mléko může přispívat k silné kostře.

Jak kravské, tak obohacené rostlinné mléko jsou obecně bohaté na vápník a vitamin D - dvě živiny nezbytné pro stavbu a udržení silných kostí (61).

Pokud je vaše strava příliš chudá na vápník, vaše tělo začne odstraňovat vápník z kostí, aby udrželo normální hladinu vápníku v krvi. Postupem času se tak kosti stávají slabými a křehkými, což zvyšuje riziko onemocnění kostí, jako je osteopenie a osteoporóza (62).

Vitamin D přispívá k posílení kostí tím, že zlepšuje schopnost střev vstřebávat vápník ze stravy. Nízká hladina vitaminu D ve vašem těle tak může vést ke slabým a křehkým kostem, a to i v případě, že je vaše strava bohatá na vápník (62).

Ačkoli kravské mléko přirozeně obsahuje vápník a často je obohaceno o vitamin D, ne všechna rostlinná mléka jsou na tyto dvě živiny bohatá.

Pokud dáváte přednost výrobě zlatého mléka z rostlinného mléka, vyberte si takové, které je obohacené o vápník i vitamin D, abyste získali více výhod pro posílení kostí.

Shrnutí:

 • Zlaté mléko může být bohaté na vápník a vitamin D v závislosti na použitém mléku. Obě tyto živiny přispívají k pevné kostře a snižují riziko kostních onemocnění, jako je osteopenie a osteoporóza.

Jak vyrobit zlaté mléko

Zlaté mléko si snadno vyrobíte doma. Pro jednu porci zlatého mléka nebo přibližně jeden šálek stačí postupovat podle následujícího receptu:

Složení: 

 • 1/2 šálku (120 ml) neslazeného mléka dle vlastního výběru
 • 1 lžička kurkumy
 • 1 malý kousek nastrouhaného čerstvého zázvoru nebo 1/2 lžičky zázvorového prášku
 • 1/2 lžičky skořice v prášku
 • 1 špetka mletého černého pepře
 • 1 lžička medu nebo javorového sirupu (volitelně)

Návod k přípravě:

Pro přípravu zlatého mléka jednoduše smíchejte všechny ingredience v malém hrnci a přiveďte je k varu. Snižte teplotu a vařte asi 10 minut nebo dokud nebude voňavé a aromatické. Nápoj přecedíme přes jemné sítko do hrnků a doplníme špetkou skořice.

Zlaté mléko lze také připravit předem a uchovávat v chladničce až pět dní. Před vypitím ho jednoduše ohřejte.

Shrnutí:

 • Zlaté mléko si snadno připravíte doma podle výše uvedeného receptu. Stačí smíchat ingredience v hrnci nebo kastrolu a uvařit je, abyste získali lahodný a zdravý nápoj.

Závěr

Zlaté mléko je lahodný nápoj plný antioxidantů, který může přinést řadu zdravotních výhod, od zdravějšího mozku a srdce až po silnější kosti, lepší trávení a nižší riziko onemocnění.

Chcete-li využít co nejvíce zdravotních výhod, používejte mléko s obsahem vápníku i vitaminu D a omezte množství medu nebo javorového sirupu, které do nápoje přidáváte.

Nejúčinnější kurkumin, to je italský fytosomální kurkumin

- speciální extrakt z kurkumy z Itálie, s ochrannou známkou Meriva®

KURKUMIN KOMPLEX

Technologie Phytosome®

Phytosome® technologie zvyšuje využitelnost kurkuminu 29x neboli o 2900%  oproti standardním extraktům kurkuminu. A nemusíte kurkumin kombinovat s pepřem (piperinem), který zvyšuje propustnost tlustého střeva.

KURKUMIN PHYTOSOME

90 x 500 mg

Betaglucan MaxCell

KURKUMIN KOMPLEX MERIVA®

Technologie Phytosome®

Phytosome® technologie zvyšuje využitelnost kurkuminu  29x neboli o 2900%  oproti standardním extraktům kurkuminu. A nemusíte kurkumin kombinovat s piperinem (černým pepřem), který zvyšuje propustnost tlustého střeva.

Patentovaná forma

Curcumin Phytosome® Power Complex je patentovaná forma kurkuminu navázaného na komplex fosfolipidů s klinicky prokázanou zvýšenou 29násobnou vstřebatelností a biologickou dostupnosti.

Curcumin Phytosome Power Complex zajišťuje lepší profil kurkuminoidů v krevní plasmě díky vysokému obsahu dementhoxykurkuminu, který je považován za důležitější pro protizánětlivé účinky.

Patentovaná technologie Phytosome® do fosfolipidového přípravku zabuduje všechny 3 základní kurkuminoidy:

 • Kurkumin
 • Demethoxykurkumin
 • Bisdemethoxykurkumin

a proto ten úžasný průnik do těla a tím ta jedičná účinnost. Díky své kvalitě je používán i při klinických zkouškách.

Složení: 500 mg Meriva® Phytosome® Turmeric Complex patentovaná směs extraktu kořene kurkumy a fosfatidylcholinu - 500 mg - Kurkumin a další kurkuminoidy, min. 20%

Balení: 90 kapslí x 500 mg, 100% čistý extrakt, neobsahuje plnidla ani konzervační látky rostlinné tobolky – vhodné pro vegetariány a vegany

Dávkování:

 • při zdravotních problémech: 2-4 kapsle denně
 • kapsle užívejte nejlépe s jídlem a dostatečně zapijte

Srovnávací absorpce standardizované směsi kurkuminoidů a její lecitinové formulace u přípravku Meriva® - 29násobná absorpce

V randomizované, dvojitě zaslepené, zkřížené studii na lidech byla zkoumána relativní absorpce standardizované směsi kurkuminoidů a odpovídajícího lecitinového přípravku (Meriva). U obou přípravků byly použity klinicky ověřené dávky a byly hodnoceny plazmatické hladiny všech tří hlavních kurkuminoidů [kurkuminu (1a), demethoxykurkuminu (1b) a bisdemethoxykurkuminu (1c)].

Celková absorpce kurkuminoidů byla u přípravku Meriva® přibližně 29krát vyšší než u odpovídající neformulované směsi kurkuminoidů, ale bylo možné detekovat pouze metabolity fáze 2 a plazmatické koncentrace byly stále výrazně nižší než koncentrace potřebné pro inhibici většiny protizánětlivých cílů kurkuminu. Pozoruhodné je, že fosfolipidová formulace zvýšila absorpci demethoxylovaných kurkuminoidů mnohem více než kurkuminu (1a), přičemž mezi přípravkem Meriva a odpovídající neformulovanou směsí kurkuminoidů byly významné rozdíly v plazmatickém profilu kurkuminoidů.

Hlavním kurkuminoidem v plazmě po podání přípravku Meriva tedy nebyl kurkumin (1a), ale demethoxykurkumin (1b), který je v mnoha protizánětlivých testech in vitro účinnějším analogem. Lepší vstřebávání a možná i lepší profil kurkuminoidů v plazmě by mohly být základem klinické účinnosti přípravku Meriva při dávkách výrazně nižších než u neformulovaných směsí kurkuminoidů.

Originál: pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/21413691/

Jedině ochranná známka "Superionherbs" garantuje množství účinných látek v níže uvedených extraktech a samozřejmě u každé šarže.

Reishi extrakt, Reishi spór a Reishi Triterpen Max

Reishi extrakt, Reishi spór a Reishi Triterpen Max
Reishi (čínsky Ling Zhi) a její užívání, uvádějí staré čínské spisy z doby už před více než 2 400 lety. Tato vzácná houba je také nazývaná latinsky Ganoderma lucidum, v překladu "božská houba...

Cordyceps sinensis

Cordyceps sinensis
Cordyceps je velice specifická cizopasná houba, která roste od nepaměti pouze v horských oblastech Číny a Tibetu. Pro své specifické účinky je v čínské medicíně především Cordyceps sinensis používán...

Sibiřská Čaga

Sibiřská Čaga
Čaga, dřevokazná houba se živí šťávami stromů, především z břízy, jilmu, jeřabiny, jasanu, ale nejvyšší léčivé účinky má houba Čaga rostoucí na břízách. Ideální sběr je na podzim a na jaře, kdy má...

Hericium erinaceus

Hericium erinaceus
Hericium je poměrně vzácná houba, která svým tvarem připomíná mořský korál. Roste paraziticky především na tvrdém dřevě dubů a buků, přičemž roste zejména v jihovýchodní Asii. Na našem území ji...

Coriolus versicolor (Outkovka pestrá)

Coriolus versicolor (Outkovka pestrá)
- na konci stránky: "Klinické studie s Coriolusem u onkologických pacientů" Coriolus versicolor nebo-li čínsky YunzhiYunzhi je druhem dřevokazné houby, která je již celá staletí využívá v tradiční...

Shiitake

Shiitake
Shiitake (lat. Lentinus edodes), česky Houževnatec jedlý je uznávaný přírodní prostředek jako Reishi, Cordyceps, Hericium a Sibiřská Čaga. Jejími hlavními aktivními komponenty jsou polysacharidy...

Hlíva ústřičná

Hlíva ústřičná
V posledních desetiletích se základní výzkum věnuje daleko podrobněji než kdykoli jindy komlexnějšímu složení a biologickým účinkům hlívy ústřičné a jejím jednotlivým složkám. Na základě výsledků...

Agaricus

Agaricus
Agaricus blazei Murill, česky žampion brazilský Agaricus blazei Murrill je jedlá brazilská houba s nízkým obsahem kalorií a velkým množství živin. Pochází z malé brazilské vesnice jménem Piedade...

BetaGlukan Maxcell (s Resveratrolem a Acerolou)

BetaGlukan Maxcell (s Resveratrolem a Acerolou)
Beta glukany 1,3/1,6D jsou přírodní polysacharidy nacházející se také v buněčných stěnách kvasinek rodu Saccharomyces cerevisiae a všech medicinálních hub. Obsažené beta-glukany jsou získávány...

C-Max komplex (Camu camu s quercetinem)

C-Max komplex (Camu camu s quercetinem)
Synergická kombinace extraktu z plodů ze stromu Camu Camu a quercetinu s maximální vstřebatelností vitamínu C. Camu Camu Camu Camu je nízký malý strom rostoucí divoce podél řek v oblastech...

Ashwagandha

Ashwagandha
(Ashwagandhá – witánie snodárná – witánie uspávající – Withania somnifera) je polokeř, který dorůstá do výšky 1 - 1,5 metru. Původem je ze severozápadní Indie. Roste také v severní Africe a na...

Kurkumin (fytosomální extrakt), italský patent

Kurkumin (fytosomální extrakt), italský patent
10 prokázaných zdravotních přínosů kurkuminu Koření známé jako kurkuma je možná nejúčinnějším existujícím doplňkem stravy. Mnoho kvalitních studií ukazuje, že kurkuma má zásadní přínosy pro vaše...

Rdesno mnohokvěté - He shou wu

Rdesno mnohokvěté - He shou wu
Che-šou-wu (He Shou Wu) je v asijské bylinné medicíně jednou z nejpopulárnějších a nejvíce ceněných posilujících bylin. He-šou-wu je zpracovaná kořenová hlíza rostliny Polygonum multiflorum (rdesno...

Graviola - Annona

Graviola - Annona
Extrakt z listí ze stromu Graviola - přirozený zabiják rakovinových buněk – 10.000 krát silnější než chemoterapie A proč to nevíme? Je to proto, protože určité velké korporace chtějí dostat zpět...

Maca

Maca
Maca, přezdívaná jako peruánský ženšen nebo peruánská viagra roste v jihoamerických Andách, vyskytuje se ve výškách kolem 4000 metrů n.m. a odolává až mrazům -20°C, stejně jako žáru slunce. Vzhledem...

Chitomax

Chitomax
Princip působení Chitomaxu: Je známo, že viskózní vláknina a zejména chitosan působí na metabolismus tuků, snižuje vstřebávání cholesterolu ze stravy a váže se na žlučové kyseliny, a tím snižuje...

Fenuprim

Fenuprim
chitomax + bylinky + kyselina alfalipoová FENUPRIM – jedinečná kombinace pěti přírodních látek, synergicky působících, která vám může pomoci při formování vaší postavy. Pro většinu lidí jsou právě...

Dračí krev

Dračí krev
Dračí krev – Dragons blood Když se v amazonské džungli někdo poraní, škrábne nebo je pokousán hmyzem, někdy můžete vidět jak mačetou sekne do jednoho druhu stromu a temně rudou pryskyřici si kápne do...

Danshen Q10 cardio

Danshen Q10 cardio
Danshen Q10 cardio Synergická kombinace extraktů a mikroživin pro normální funkci srdce. Kombinace extraktu z kořene Danshen, koenzymu Q10, vitamínu E a thiaminu je synergická kombinace – působení...

Šafrán

Šafrán
Saffron – Brain and Neuro balancer Přírodní doplněk stravy určený ke zmírnění stresu, zlepšení nálady a zvýšení pocitu pohody. Obsahuje unikátní synergicky působící kombinaci patentovaného extraktu...

Ostropestřec mariánský (fytosomální extrakt), italský patent

Ostropestřec mariánský (fytosomální extrakt), italský patent
Silybin Phytosome® – silibinin s vysokou vstřebatelností - novinka na ochranu a regeneraci jater Jaterní buňky odstraňují mj. z krve trávicího ústrojí baktérie, viry a jiné patogeny. Zdravá játra do...

Boswellia (fytosomální extrakt), italský patent

Boswellia (fytosomální extrakt), italský patent
Boswellia Phytosome® - novinka s vysokou vstřebatelností, s protizánětlivým a protibolestivým účinkem Boswellia serrata, česky kadidlovník pilovitý je středně velký strom z čeledi březulovitých. Jeho...

S-Acetyl-L-Glutathion

S-Acetyl-L-Glutathion
Glutathion je nejsilnější antioxidant, který vytváří tělo, přičemž S-acetyl-L-Glutathion je nejpokročilejší formou biologicky dostupného glutathionu. Jeho účinnost se rovná nitrožilnímu podávání...

Supík - sirup pro DĚTI na podporu imunity - unikátní složení

Supík - sirup pro DĚTI na podporu imunity - unikátní složení
NOVINKA  Unikátní kombinace vysoce kvalitních extraktů z hub a rostlin, doplněná o betaglukan vysoké čistoty (nad 80%) a vitamíny na podporu imunity. Devět složek synergicky spojených v...

Každá nemoc je způsobena narůstající jedovatostí lidského organismu.

Úžasný: MUDr. Henry Bieler

 

 

NEJPOPULÁRNĚJŠÍ ČLÁNKY

 

       NOVĚ PUBLIKOVANÉ ČLÁNKY

           BŘEZEN 2024 -31 článků

           DUBEN 2024 - 20 článků

 

Nejlepší DIETY pro celkové zdra ví v roce 2024 - středomořská, DASH a MIND - U.S. News & World Report

  

100% REISHI - houba mládí a zdravé dlou h ověkosti - 3 unikátní, bezkonkurenční extrakty

31 důvodů proč se NENECHÁM OČKOVAT - izraelský rabín Chananya Weisman

Dr. Peter  McCullough: Jak přírodně DETOXIKOVAT tělo PO OČKOVÁNÍ mRNA vakcínou (protokol) - video

  Devastující efekt pro zdraví - glutaman sodný, aspartam a další excitotoxiny

Jak se přírodní cestou uzdravit z chronické Boreliózy, Chlamydiózy, EB virózy... únavového syndromu

CORDYCEPS - silná imunita a nárůst energie

Překyselené tělo: začátek vážné nemoci

ZVRÁCENÍ POSTUPU DIABETU 2. typu začíná u ignorování běžných doporučení, MUDr. Sarah Hallbergová - video

Protokol pro prevenci pro uzdravené klienty - Ing. Zdeněk Rozehnal

BOSWELIA serrata (kadidlo) - jeden z nejsilnějších přírodních léků Matky Země

Tibetská houba, tibetské krystaly a kombucha - darování, prodej

Léčte záněty a ne Cholesterol, MUDr. Marc Sircus

100% ČAGA ze Sibiře, nejvyšší množství účinných látek garantující Certifikát 

Mamografie způsobuje rakovinu prsu, MUDr. Ben Johnson, M.D., N.M.D., D.O.

Účinný lék na rakovinu plic na Kubě, proč ho mít nemůžeme? Leif Davenport

Artróza - kmenové buňky - Podvod!

Lékaři se sami uzdravili z Roztroušené sklerózy, prof. George Jelinek, dr. Terry Wahlsová

Jak se skutečně zdravě stravovat...

Proč průběžně a jak detoxikovat tělo

  PROTINÁDOROVÝ účinek extraktů z REISHI a CORIOLUSU na úrovni klinických studií

Žaloba na farmaceutické korporace, MUDr. Matthias Rath

Koloidní stříbro - účinné přírodní antibiotikum, hustoty koloidního stříbra, doporučené dávkování

 

  Odstranění rtuti, hliníku a dalších toxinů z těla, včetně p revence - MUDr. Dietrich Klinghardt

Zblblo již lidstvo natolik, že se nechá obelhat pohádkami o vražedném oxidu uhličitém?

Jak na Parkinsona? Glutathionem, Hericiem a odstraněním neurotoxinů Chlorellou

    Zkušenosti klientů s Úspěšnou léčbou především boreliózy, chlamydiózy, únavového syndromu...

 

Proč my máme potravinové alergie, přičemž je naši prarodiče neměli?

 

OVĚŘENÉ PŘÍRODNÍ PŘÍPRAVKY

Cílem správné medicíny je předcházení nemocí a prodloužení zdravé dlouhověkosti. Ideálem medicíny je odstranit mít potřebu lékaře.

MUDr. William J. Mayo

 

 

TŘI UNIKÁTNÍ EXTRAKTY

Z DUANWOOD RED REISHI

Za  účinné  se  z  Reishi  považují  pouze  kvalitně  provedené  a  čisté  extrakty,  které  mají  dobrou  biologickou  dostupnost  a  jsou  zbavené  nestravitelného  chitinu;  nelze  tedy  použít  pouhý  prášek  z  usušené  houby.

 

          EXTRAKT                 SPÓR

Nejsilnější extrakt z REISHI na českém trhu!!!100% spórový prášek z Duanwood Red Reishi!!!

 

TRITERPEN MAX

Extrakt s vysokým obsahem triterpenoidů. Více než 20 triterpenoidů%!

ZDE ROSTE NEJÚČINNĚJŠÍ REISHI

DUANWOOD RED REISHI

zdroj výše nejúčinnějších extraktů

Video z návštěvy Čechů u pěstitelů Duanwood Red Reishi v Číně, v horské oblasti Jiangshan

 

FAKTA O REISHI,

MYKOLOGIE, HISTORIE, PĚSTOVÁNÍ, ÚČINNÉ LÁTKY, JAK JE TO S JEJÍ KVALITOU?

 

 

 

 CORDYCEPS, EXTRA SILNÝ

NEJVYŠŠÍ GARANTOVANÉ MNOŽSTVÍ ÚČINNÝCH LÁTEK - CERTIFIKÁT COA

Nejsilnější Cordyceps na českém trhu!!!

CORDYCEPS - video

100% Sibiřská Čaga

ČAGA - video

HERICIUM - video

 

  BETAGLUKAN           HLÍVA

        extrakt               extrakt

Betaglucan MaxCellHlíva ústřičná

BETAGLUKAN - video

 

    KURKUMIN            AŠVAGANDA

        extrakt                    extrakt

Betaglucan MaxCellNejsilnější Ašvaganda na Českém trhu

ASHWAGANDHA - video

 

RDESNO             ANNONA

extrakt                  extrakt

Vysoce účinný extrakt z listů

 

ČAGA - video

Z ověřených dat vyplývá, že člověk, který covid prodělal, je třináckrát lépe chráněn, než člověk, který má dvě dávky vakcíny.

prof. Jiří Beran, 13.11.2021

prof. Jiří Beran, 15.11.2021

 

TEČKOVANÝ PŘÍBĚH

"NEVĚŘÍM UŽ BÍLÝM PLÁŠŤŮM, ALE LIDEM"

medicinský inženýr

JURAJ Orság


 

TEČKOVANÉ PŘÍBĚHY

dokument z 31. srpna 2022

Nadační fond Svědomí Národa

 

KUBEK 2009

 

DOKUMENT ČT 2

BYZNYS V BÍLÝCH PLÁŠTÍCH

DOKUMENT ČT 2

ŠKODLIVOST MOBILNÍCH SÍTÍ

             TEST

BARVOSLEPOSTI

 

 

ROK SI NIČÍME IMUNITU,

možná i proto je tolik nemocných, říká česká vědkyně, vedoucí týmu Centra buněčného a tkáňového inženýrství FN u sv. Anny...

doc. RNDr. Irena Koutná, Ph.D.

Aktualizovaný jmenný seznam s portovců zemřelých od 1.1.2021 do 31.12.2023 v souvislosti s "vakcinací" na covid

Ú MRTÍ - 1480

SRDEČNÍ ZÁSTAVY - 2107

   PATOLOG dr. Ryan Cole oprávněně VAROVAL

 

RENOMOVANÝ PATOLOG   dr. RYAN COLE - přednáška

ALARMUJÍCÍ EFEKT  covid (spike) injekcí (mRNA) na mozek, srdce, ledviny a ostatní orgány

 • Spousta lidí postrádá enzym, který rozkládá RNA
 • Naprosto porušujeme Norimberský kodex z roku 1947...

český dabing - 17:08

Lékařský summit, San Antonio, Texas, USA - 27.7.2021

 

AMERICA´S FRONTLINE DOCTORS

POSTAVIT SE NA ODPOR

 

FRONTLINE NEWS

 

 

ZAČNĚTE U SEBE

ZÁKLADEM ZDRAVÍ JE PREVENCE S NÁVRATEM K PŘÍRODĚ

Doporučuji:

každé ráno cca 30 minut před snídaní

vypít cca 4 dcl vlažné čisté pramenité vody s citrónem (můžete přidat až půl lžičky jedlé sody) a pro posílení imunity a energie můžete použít dvojitý extrakt (1-2 kapsle) z

  a nejdříve po 15 minutách:

případně nejen pro psychiku:

pro střevo kvalitní probiotika:

 • kysané zelí, které si sami jednoduše vyrobíte POUZE VY! Pozor na "BRUSELSKÉ" kysané zelí! S éčkama
 

 

VÁLEK U MORAVCE V OVM

10. dubna 2022

NEHORÁZNĚ LŽE

 

 

Fakta nepřestávají existovat tím, že se o nich nesmí hovořit. Pravda je dcerou času

 

SVĚT SE ZBLÁZNIL

Toto je novodobá reklama na co?

MUDr. Anastasia Maria Loupis: Tento model je v ohrožení života