Kurkumin z kurkumy v klinických studiích potlačuje růst rakoviny

- Pixabay

Evangelyn Rodriguezová, 21. listopadu 2023, Foodscience.news

Kurkuma je oddenek nebo podzemní stonek Curcuma longa, rostliny, která patří do čeledi zázvorovitých. Tato jedlá bylina, přezdívaná "zlaté koření" kvůli své zářivě žluté barvě, je známá svými mnoha zdravotními přínosy.

Jako kulinářská přísada je kurkuma široce známá jako koření, které dává indickému kari jeho charakteristický odstín. Je také propagována jako doplněk stravy, který pomáhá při různých stavech, jako jsou alergie, artritida, deprese, poruchy trávení, onemocnění jater a infekce dýchacích cest.

Kromě vztahu ke kari pochází kurkuma ze své dlouhé historie léčebného využití. Kurkuma, základní bylina ájurvédské medicíny – jednoho z nejstarších lékařských systémů na světě – se v Indii tradičně používá jako přírodní lék na anorexii, poruchy žlučových cest, kašel, diabetické vředy, poruchy jater, revmatismus a zánět vedlejších nosních dutin.

Kurkuma se může pochlubit širokou škálou prospěšných vlastností, včetně antioxidačních, protizánětlivých, antimikrobiálních, neuroprotektivních, antidiabetických a antikarcinogenních aktivit. Podle studií lze tyto vlastnosti připsat kurkuminu, hlavní účinné složce kurkumy a chemické látce zodpovědné za její výraznou barvu a chuť. (Související: Kurkuma: 6 léčivých výhod a domácích prostředků.)

Kurkumin je jednou ze tří sloučenin v kurkumě známých souhrnně jako kurkuminoidy. Tyto fenolické sloučeniny se běžně používají jako potravinářské barvivo (žluté) nebo přísady. Kurkuminoidy, zejména kurkumin, přitahují značný vědecký zájem kvůli svému potenciálu léčit imunitně podmíněná a metabolická onemocnění, zejména různé typy rakoviny.

Kurkumin jako protirakovinné činidlo v klinických studiích

Kurkumin z kurkumy je nejvíce studovanou rostlinnou sloučeninou proti rakovině u lidí. Kurkumin, silný protizánětlivý prostředek, údajně působí tak, že reguluje zánětlivé signální dráhy a inhibuje produkci zánětlivých mediátorů. Kurkumin může také potlačit zánět tím, že reguluje aktivitu prozánětlivých imunitních buněk a snižuje produkci reaktivních forem kyslíku (ROS) prostřednictvím svých antioxidačních aktivit, čímž zabraňuje oxidačnímu stresu. Je známo, že oxidační stres zvyšuje zánět, který je spojen s rozvojem a progresí rakoviny.

Kromě inhibice zánětu kurkumin také prokázal schopnost potlačit proliferaci různých typů rakovinných buněk a vyvolat smrt rakovinných buněk. V nedávné studii publikované v časopise Journal of Cancer Research and Therapeutics turečtí vědci přezkoumali zjištění z klinických studií týkajících se účinku kurkuminu na různé typy lidských rakovin, jako je chronická myeloidní leukémie, mnohočetný myelom, rakovina prostaty, rakovina tlustého střeva a konečníku a rakovina prsu. Zde je shrnutí toho, co studie zjistila:

Chronická myeloidní leukémie

Chronická myeloidní leukémie (CML) je typ rakoviny krve, která je způsobena genetickou změnou myeloidních buněk, buněk v krevní dřeni, které nakonec dozrávají do červených krvinek, krevních destiček a bílých krvinek.

V klinické studii zahrnující 50 pacientů s CML vědci zjistili, že kombinace imatinibu, cíleného léku na rakovinu běžně používaného k léčbě CML, se suplementací kurkuminem vedla k mnohem většímu poklesu hladin oxidu dusnatého (NO) než samotná léčba imatinibem. Snížení hladiny NO prospívá pacientům s CML, protože NO podporuje růst, invazi a metastázy rakovinných buněk.

Monoklonální gamapatie nejasného významu a mnohočetný myelom

Monoklonální gamapatie nejasného významu (MGUS) je prekancerózní abnormalita plazmatických buněk, která se může nakonec vyvinout v lymfom, mnohočetný myelom nebo chronickou lymfocytární leukémii. Mnohočetný myelom je naproti tomu vzácné onemocnění krve, které se vyvíjí v plazmatických buňkách v kostní dřeni. Protože narušuje rovnováhu mezi buňkami degradujícími kosti a buňkami tvořícími kosti, tento typ rakoviny spouští rozpad kostí a zároveň brání opravě a tvorbě kostí.

V randomizované, dvojitě zaslepené, placebem kontrolované studii zahrnující 36 pacientů s MGUS a doutnajícím mnohočetným myelomem vědci zjistili, že léčba kurkuminem po dobu tří měsíců pomohla zpomalit progresi obou onemocnění. Několik studií prokázalo, že kurkumin nejen inhibuje proliferaci buněk mnohočetného myelomu, ale také potlačuje tvorbu buněk degradujících kosti. Tento dvojí účinek kurkuminu je jistě prospěšný pro pacienty s mnohočetným myelomem.

Rakovina prostaty

V klinické studii fáze II, které se zúčastnilo 30 mužů s kastračně rezistentním karcinomem prostaty (CRPC), vědci zkoumali účinnost kombinované léčby, která zahrnuje šest cyklů docetaxelu/prednisonu a denní perorální dávky kurkuminu. Uvedli, že kurkumin měl vysokou míru odezvy a pomohl snížit hladiny prostatického specifického antigenu (PSA), nespecifického markeru rakoviny prostaty, u účastníků. Kurkumin byl také dobře snášen a nezpůsoboval žádné nežádoucí účinky, což z něj činí slibnou léčbu rakoviny prostaty.

Podle buněčných kultur a studií na zvířatech může kurkumin inhibovat růst nádoru prostaty a metastázy a indukovat apoptózu (programovanou buněčnou smrt) buněk rakoviny prostaty. (Související: Bylo zjištěno, že kurkumin zastavuje růst rakovinných buněk.)

Kolorektální karcinom

Bylo prokázáno, že kurkumin zabraňuje růstu rakoviny tlustého střeva a konečníku tím, že vyvolává zástavu buněčného cyklu a podporuje apoptózu. U lidských buněčných linií rakoviny tlustého střeva vede léčba kurkuminem ke snížení životaschopnosti a proliferace, což naznačuje, že sloučenina má cytotoxický účinek na rakovinné buňky.

Jedním ze způsobů, jak kurkumin způsobuje cytotoxicitu v rakovinných buňkách, je zvýšení produkce ROS, která spouští apoptózu a rozpad mitochondriálních membrán. Studie vědců z Univerzity Ludwiga Maxmiliána v Mnichově také zjistila, že ROS může aktivovat signální dráhu, která spouští produkci miR-34, molekuly mikroRNA, která hraje klíčovou roli při potlačování nádorů.

V otevřené randomizované kontrolované studii fáze II vědci porovnávali, jak se pacientům s neoperovatelným metastazujícím kolorektálním karcinomem, kteří podstupovali léčbu, dařilo s denní suplementací kurkuminu nebo bez ní. Uvedli, že užívání kurkuminu zlepšilo celkové přežití účastníků, což naznačuje, že kurkumin lze použít jako doplněk chemoterapie k léčbě pokročilého kolorektálního karcinomu.

Rakovina prsu

V klinické studii zahrnující 14 pacientek s pokročilým nebo metastazujícím karcinomem prsu, které dostávaly chemoterapii docetaxelem, vědci zkoumali účinek kombinace léčby s suplementací kurkuminu. Pacientky užívaly kapsle obsahující šest až osm gramů kurkuminu denně po dobu šesti týdnů.

Na konci studie vědci zjistili, že přidání suplementace kurkuminu k chemoterapii snížilo hladinu karcinoembryonálního antigenu (CEA) v krvi, markeru růstu a šíření nádoru. Hladiny vaskulárního endoteliálního růstového faktoru (VEGF), markeru růstu nádorů, metastáz a malignity, se také snížily o 30 procent ve srovnání s výchozí hodnotou u osmi pacientek.

Podle studií buněčných kultur působí kurkumin proti rakovině prsu různými způsoby, včetně snížení exprese proteinů HER2, které slouží jako receptory, které řídí růst a dělení buněk. Bylo zjištěno, že prsní buňky, které nadměrně exprimují HER2, se rychle a nekontrolovatelně množí, což vede k rozvoji nádorů prsu. (Související: Studie: Kurkumin z kurku my VYHLADOVÍ RAKOVINNÉ BUŇKY k smrti.)

Kurkumin z kurkumy je silný antioxidant, protizánětlivý a protirakovinný prostředek. Bohužel jeho účinnost je snížena špatnou biologickou dostupností (nízká absorpce ve střevě). Dobrou zprávou však je, že můžete snadno zvýšit biologickou dostupnost kurkuminu tím, že jej zkombinujete s piperinem, aktivní složkou černého pepře. Studie ukazují, že 20miligramová dávka piperinu může zvýšit biologickou dostupnost kurkuminu 20krát.

Při užívání doplňků kurkuminu se ujistěte, že je kombinován s piperinem, abyste mohli využívat všech výhod kurkuminu. Přidejte černý pepř do jakéhokoli pokrmu s kurkumou pro lepší vstřebávání kurkuminu.

Nicméně lepší variantou a bez pepře je italský fytosomální kurkumin s ochrannou značkou MERIVA® s 29 násobnou biologickou využitelností (níže). Díky tomu může být dávkování při terapiích nižší.

Více o zdravotních přínosech kurkuminu se dozvíte na Curcumin.news.

Podívejte se na následující video a dozvíte se více o tom, jak kurkumin bojuje proti rakovině.

Betaglucan MaxCell

KURKUMIN KOMPLEX MERIVA®

Technologie Phytosome®

Phytosome® technologie zvyšuje využitelnost kurkuminu  29x neboli o 2900%  oproti standardním extraktům kurkuminu. A nemusíte kurkumin kombinovat s piperinem (černým pepřem), který zvyšuje propustnost tlustého střeva.

Patentovaná forma

Curcumin Phytosome® Power Complex je patentovaná forma kurkuminu navázaného na komplex fosfolipidů s klinicky prokázanou zvýšenou 29násobnou vstřebatelností a biologickou dostupnosti.

Curcumin Phytosome Power Complex zajišťuje lepší profil kurkuminoidů v krevní plasmě díky vysokému obsahu dementhoxykurkuminu, který je považován za důležitější pro protizánětlivé účinky.

Italská patentovaná technologie Phytosome® do fosfolipidového přípravku zabuduje všechny 3 základní kurkuminoidy:

  • Kurkumin
  • Demethoxykurkumin
  • Bisdemethoxykurkumin

a proto ten úžasný průnik do těla a tím ta jedičná účinnost. Díky své kvalitě je používán i při klinických zkouškách, článek níže.

Složení: 500 mg Meriva® Phytosome® Turmeric Complex patentovaná směs extraktu kořene kurkumy a fosfatidylcholinu - 500 mg - Kurkumin a další kurkuminoidy, min. 20%

Balení: 90 kapslí x 500 mg, 100% čistý extrakt, neobsahuje plnidla ani konzervační látky rostlinné tobolky – vhodné pro vegetariány a vegany

Dávkování:

  • pro prevenci: 1-2 kapsle denně
  • při zdravotních problémech: 2-4 kapsle denně
  • kapsle užívejte nejlépe s jídlem a dostatečně zapijte

Srovnávací absorpce standardizované směsi kurkuminoidů a její lecitinové formulace - 29násobná absorpce

V randomizované, dvojitě zaslepené, zkřížené studii na lidech byla zkoumána relativní absorpce standardizované směsi kurkuminoidů a odpovídajícího lecitinového přípravku (Meriva). U obou přípravků byly použity klinicky ověřené dávky a byly hodnoceny plazmatické hladiny všech tří hlavních kurkuminoidů [kurkuminu (1a), demethoxykurkuminu (1b) a bisdemethoxykurkuminu (1c)].

Celková absorpce kurkuminoidů byla u přípravku Meriva přibližně 29krát vyšší než u odpovídající neformulované směsi kurkuminoidů, ale bylo možné detekovat pouze metabolity fáze 2 a plazmatické koncentrace byly stále výrazně nižší než koncentrace potřebné pro inhibici většiny protizánětlivých cílů kurkuminu. Pozoruhodné je, že fosfolipidová formulace zvýšila absorpci demethoxylovaných kurkuminoidů mnohem více než kurkuminu (1a), přičemž mezi přípravkem Meriva a odpovídající neformulovanou směsí kurkuminoidů byly významné rozdíly v plazmatickém profilu kurkuminoidů.

Hlavním kurkuminoidem v plazmě po podání přípravku Meriva tedy nebyl kurkumin (1a), ale demethoxykurkumin (1b), který je v mnoha protizánětlivých testech in vitro účinnějším analogem. Lepší vstřebávání a možná i lepší profil kurkuminoidů v plazmě by mohly být základem klinické účinnosti přípravku Meriva při dávkách výrazně nižších než u neformulovaných směsí kurkuminoidů.

Originál: pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/21413691/

Každá nemoc je způsobena narůstající jedovatostí lidského organismu.

Úžasný: MUDr. Henry Bieler

 

 

NEJPOPULÁRNĚJŠÍ ČLÁNKY

 

       NOVĚ PUBLIKOVANÉ ČLÁNKY

           BŘEZEN 2024 -31 článků

           DUBEN 2024 - 15 článků

 

Nejlepší DIETY pro celkové zdra ví v roce 2024 - středomořská, DASH a MIND - U.S. News & World Report

  

100% REISHI - houba mládí a zdravé dlou h ověkosti - 3 unikátní, bezkonkurenční extrakty

31 důvodů proč se NENECHÁM OČKOVAT - izraelský rabín Chananya Weisman

Dr. Peter  McCullough: Jak přírodně DETOXIKOVAT tělo PO OČKOVÁNÍ mRNA vakcínou (protokol) - video

  Devastující efekt pro zdraví - glutaman sodný, aspartam a další excitotoxiny

Jak se přírodní cestou uzdravit z chronické Boreliózy, Chlamydiózy, EB virózy... únavového syndromu

CORDYCEPS - silná imunita a nárůst energie

Překyselené tělo: začátek vážné nemoci

ZVRÁCENÍ POSTUPU DIABETU 2. typu začíná u ignorování běžných doporučení, MUDr. Sarah Hallbergová - video

Protokol pro prevenci pro uzdravené klienty - Ing. Zdeněk Rozehnal

BOSWELIA serrata (kadidlo) - jeden z nejsilnějších přírodních léků Matky Země

Tibetská houba, tibetské krystaly a kombucha - darování, prodej

Léčte záněty a ne Cholesterol, MUDr. Marc Sircus

100% ČAGA ze Sibiře, nejvyšší množství účinných látek garantující Certifikát 

Mamografie způsobuje rakovinu prsu, MUDr. Ben Johnson, M.D., N.M.D., D.O.

Účinný lék na rakovinu plic na Kubě, proč ho mít nemůžeme? Leif Davenport

Artróza - kmenové buňky - Podvod!

Lékaři se sami uzdravili z Roztroušené sklerózy, prof. George Jelinek, dr. Terry Wahlsová

Jak se skutečně zdravě stravovat...

Proč průběžně a jak detoxikovat tělo

  PROTINÁDOROVÝ účinek extraktů z REISHI a CORIOLUSU na úrovni klinických studií

Žaloba na farmaceutické korporace, MUDr. Matthias Rath

Koloidní stříbro - účinné přírodní antibiotikum, hustoty koloidního stříbra, doporučené dávkování

 

  Odstranění rtuti, hliníku a dalších toxinů z těla, včetně p revence - MUDr. Dietrich Klinghardt

Zblblo již lidstvo natolik, že se nechá obelhat pohádkami o vražedném oxidu uhličitém?

Jak na Parkinsona? Glutathionem, Hericiem a odstraněním neurotoxinů Chlorellou

    Zkušenosti klientů s Úspěšnou léčbou především boreliózy, chlamydiózy, únavového syndromu...

 

Proč my máme potravinové alergie, přičemž je naši prarodiče neměli?

 

OVĚŘENÉ PŘÍRODNÍ PŘÍPRAVKY

Cílem správné medicíny je předcházení nemocí a prodloužení zdravé dlouhověkosti. Ideálem medicíny je odstranit mít potřebu lékaře.

MUDr. William J. Mayo

 

 

TŘI UNIKÁTNÍ EXTRAKTY

Z DUANWOOD RED REISHI

Za  účinné  se  z  Reishi  považují  pouze  kvalitně  provedené  a  čisté  extrakty,  které  mají  dobrou  biologickou  dostupnost  a  jsou  zbavené  nestravitelného  chitinu;  nelze  tedy  použít  pouhý  prášek  z  usušené  houby.

 

          EXTRAKT                 SPÓR

Nejsilnější extrakt z REISHI na českém trhu!!!100% spórový prášek z Duanwood Red Reishi!!!

 

TRITERPEN MAX

Extrakt s vysokým obsahem triterpenoidů. Více než 20 triterpenoidů%!

ZDE ROSTE NEJÚČINNĚJŠÍ REISHI

DUANWOOD RED REISHI

zdroj výše nejúčinnějších extraktů

Video z návštěvy Čechů u pěstitelů Duanwood Red Reishi v Číně, v horské oblasti Jiangshan

 

FAKTA O REISHI,

MYKOLOGIE, HISTORIE, PĚSTOVÁNÍ, ÚČINNÉ LÁTKY, JAK JE TO S JEJÍ KVALITOU?

 

 

 

 CORDYCEPS, EXTRA SILNÝ

NEJVYŠŠÍ GARANTOVANÉ MNOŽSTVÍ ÚČINNÝCH LÁTEK - CERTIFIKÁT COA

Nejsilnější Cordyceps na českém trhu!!!

CORDYCEPS - video

100% Sibiřská Čaga

ČAGA - video

HERICIUM - video

 

  BETAGLUKAN           HLÍVA

        extrakt               extrakt

Betaglucan MaxCellHlíva ústřičná

BETAGLUKAN - video

 

    KURKUMIN            AŠVAGANDA

        extrakt                    extrakt

Betaglucan MaxCellNejsilnější Ašvaganda na Českém trhu

ASHWAGANDHA - video

 

RDESNO             ANNONA

extrakt                  extrakt

Vysoce účinný extrakt z listů

 

ČAGA - video

Z ověřených dat vyplývá, že člověk, který covid prodělal, je třináckrát lépe chráněn, než člověk, který má dvě dávky vakcíny.

prof. Jiří Beran, 13.11.2021

prof. Jiří Beran, 15.11.2021

 

TEČKOVANÝ PŘÍBĚH

"NEVĚŘÍM UŽ BÍLÝM PLÁŠŤŮM, ALE LIDEM"

medicinský inženýr

JURAJ Orság


 

TEČKOVANÉ PŘÍBĚHY

dokument z 31. srpna 2022

Nadační fond Svědomí Národa

 

KUBEK 2009

 

DOKUMENT ČT 2

BYZNYS V BÍLÝCH PLÁŠTÍCH

DOKUMENT ČT 2

ŠKODLIVOST MOBILNÍCH SÍTÍ

             TEST

BARVOSLEPOSTI

 

 

ROK SI NIČÍME IMUNITU,

možná i proto je tolik nemocných, říká česká vědkyně, vedoucí týmu Centra buněčného a tkáňového inženýrství FN u sv. Anny...

doc. RNDr. Irena Koutná, Ph.D.

Aktualizovaný jmenný seznam s portovců zemřelých od 1.1.2021 do 31.12.2023 v souvislosti s "vakcinací" na covid

Ú MRTÍ - 1480

SRDEČNÍ ZÁSTAVY - 2107

   PATOLOG dr. Ryan Cole oprávněně VAROVAL

 

RENOMOVANÝ PATOLOG   dr. RYAN COLE - přednáška

ALARMUJÍCÍ EFEKT  covid (spike) injekcí (mRNA) na mozek, srdce, ledviny a ostatní orgány

  • Spousta lidí postrádá enzym, který rozkládá RNA
  • Naprosto porušujeme Norimberský kodex z roku 1947...

český dabing - 17:08

Lékařský summit, San Antonio, Texas, USA - 27.7.2021

 

AMERICA´S FRONTLINE DOCTORS

POSTAVIT SE NA ODPOR

 

FRONTLINE NEWS

 

 

ZAČNĚTE U SEBE

ZÁKLADEM ZDRAVÍ JE PREVENCE S NÁVRATEM K PŘÍRODĚ

Doporučuji:

každé ráno cca 30 minut před snídaní

vypít cca 4 dcl vlažné čisté pramenité vody s citrónem (můžete přidat až půl lžičky jedlé sody) a pro posílení imunity a energie můžete použít dvojitý extrakt (1-2 kapsle) z

  a nejdříve po 15 minutách:

případně nejen pro psychiku:

pro střevo kvalitní probiotika:

  • kysané zelí, které si sami jednoduše vyrobíte POUZE VY! Pozor na "BRUSELSKÉ" kysané zelí! S éčkama
 

 

VÁLEK U MORAVCE V OVM

10. dubna 2022

NEHORÁZNĚ LŽE

 

 

Fakta nepřestávají existovat tím, že se o nich nesmí hovořit. Pravda je dcerou času

 

SVĚT SE ZBLÁZNIL

Toto je novodobá reklama na co?

MUDr. Anastasia Maria Loupis: Tento model je v ohrožení života