Karmická medicína 07 – Užitečné vzorce chování

19. 04. 2005

Popisovaná zdravotní témata nemohou být náhradou za odborné zdravotní vyšetření. Pro stanovení zdravotních závěrů je vždy třeba obrátit se na lékaře.

V dosavadních článcích (Karmická medicína 2 – 6) jsme si probrali různá vzájemně související témata. Bude užitečné je krátce shrnout, aby vynikly základní pojmy a souvislosti:

Vesmír je živý a inteligentní celek a my lidé jsme jeho funkční součástí. Člověk je ve své podstatě Duše neboli Duchovní bytost a tělo je jen její nezbytnou schránkou. (jako by Duše byla software a tělo hardware = jedno bez druhého nemůže fungovat)

Toto tělo je sice smrtelné, ale není nenahraditelné. Když jedno tělo doslouží, zrodíme se do dalšího. Kvality této hmotné schránky odpovídají kvalitám jejího obsahu = TĚLO JE OBRAZEM DUŠE.

Vesmír se ke každé bytosti chová spravedlivě a odměňuje ji a vychovává jako skutečný Tatínek. Jeho spravedlnost nás provází napříč jednotlivými zrozeními = inkarnacemi a dříve nebo později se naplňuje. Nelze jí tedy žádným způsobem uniknout. Klíčovou součástí Vesmíru je Universální Informační Pole (UIP) – a naše individuální vědomí i Podvědomí jej pomáhá spoluvytvářet a tím je také jeho nedílnou součástí, bez ohledu na to, že zpočátku nemáme zpětnou vazbu – dost dobře nevnímáme jeho signály. Důležité je, že jakmile se naučíme tyto signály vnímat a dešifrovat, můžeme skrze toto UIP obdržet veškeré informace potřebné pro náš spokojený život – pro naše štěstí, pro naše zdraví, i pro naše hmotné zabezpečení.

Také jsme se dověděli o našem těle, že:

Tělo je dobře vybaveno řadou vnitřních čidel = interoreceptorů, které nás jsou schopny spolehlivě a včas informovat o každém narušení vnitřní rovnováhy, které dlouhodobě předchází vzniku chorob.

Velmi významnou možností, jak posílit své zdraví a současně zklidnit psychiku a harmonizovat funkci celého vegetativního nervového systému, jsou dvě vnitřní techniky, které lze v podstatě provozovat celodenně, kdykoliv a kdekoliv:

  • pomalé hluboké dýchání s maximálním výdechem a maximálním nádechem
  • aktivace pánevního dna
  • časem si přidáme ještě další související techniky – především bandhy (zpevnění), ale ty v tuto chvíli nejsou zásadní

Samozřejmě, že se vždy najde oponent, který články na téma Karmická medicína označuje jako „křehké konstrukce“.

  1. Je třeba si však uvědomit, že na takovýchto podobných „křehkých konstrukcích“ křesťanství stojí celá západní civilizace. A naopak z jiných „křehkých konstrukcí“ zapsaných v koránu čerpá svoji inspiraci současný muslimský terorismus.
  2. A je stále zřetelněji patrno, že západní křesťanská civilizace pozvolna vyčerpává všechny své možnosti a poznenáhlu přibývá lidí, kteří pro ztrátu důvěry k jakýmkoliv „křehkým konstrukcím“ ztrácejí i smysl své existence.
  3. Dnešní zvolna narůstající společenské problémy vyvrcholí v totální materialistickou krizi a dříve nebo později si okolnosti vynutí další ideovou přestavbu společnosti v civilizaci nového typu. – A ta pak bude potřebovat novější ideové zázemí = přesněji vykládající Svět a roli jednotlivce v něm. – Ono už se toto v podstatě děje – ne masově, ne veřejně, ale stále se objevují noví jedinci, kterým podobné výklady (jako jsou texty o karmické medicíně) pomáhají znovu nalézt důvěru v Život, jenž je obklopuje a skrze tuto důvěru obnovit i svoji duševní stabilitu a spokojenost.
  4. Kromě výtek od materialistických skeptiků je občas nutno čelit i námitkám některých věřících, kteří se postaru snaží vykládat Boha jako jakéhosi oponenta ke zmatkům „špatného světa“, jenž nás obklopuje. Ale tak tomu také není – Kosmický Systém není oponentem sama sebe – on je pánem situace od počátku tohoto námi obývaného lokálního Vesmíru. Systém od počátku opakuje stále stejné schéma vývoje. Ví o chaosu, který je v nás i kolem nás, protože jsou to zmatky související s totální chaotičností té Energie, která zde byla na počátku – v okamžiku Velkého třesku.

Pomocí informací přicházejících z jiných, vývojově starších lokálních Vesmírů si Kosmická Inteligence tento „náš“ Vesmír buduje = vyvíjí podle svých plánů.

Bůh = Celek = Veškerenstvo – nemůže být oponentem nikomu a ničemu. To on sám si vyvíjí tento lokální Vesmír jako jednu „buňku“ uvnitř sama sebe (podobenství s organismem), jako jeden server uvnitř své sítě (podobenství s internetem).

Kam tedy směřujeme? Jací budeme na konci tohoto předem daného vývoje? Budeme to, co jiné bytosti na jiných již vývojově dokončených planetách = jednotlivci dokonale spolupracující s potřebami Kosmického Veškerenstva. Odměnou za toto souznění bude maximální štěstí, jakého je mozek schopen, dokonalé zdraví včetně dlouhověké tělesné schránky, dokonalé materiální zabezpečení včetně dokonalého životního prostředí.

A to vše, dokud „Slunce nezhasne a ještě o něco dál“ = dokud se jeho vyzařování nezmění natolik, že to nebude únosné pro existenci života na této planetě a civilizace se bude nucena posunout – v rámci našeho lokálního Vesmíru.

V průběhu jednotlivých článků se zvolna přibližujeme k pragmatickým otázkám typu:

„Proč a jak změnit svoji Duši v duchu Karmických principů?“
„Jak tedy změnit sám sebe, abych lépe vnímal ony Vyšší principy?“
nebo dokonce
„Jak se změnit z nevěřícího materialisty v člověka, který věří a DŮVĚŘUJE těmto vyšším principům?“

Teoretické vysvětlení postupu je poměrně jednoduché. Začněme však úplně od začátku – od právě narozené lidské bytosti. Jak se vlastně člověk stává myslící bytostí?

Od malinka na něj stále někdo hovoří a v podstatě mu stále něco opakuje. Stále se malému človíčku říká „máma“ a „táta“, až začne věřit tomu, že tato bytost je máma a ta druhá bytost je táta. Človíček to začne opakovat a je pochválen. Později mu nějak dojde, jak udržet stolici a moč, a také je za to pochválen – a navíc je mu to i příjemné zůstávat v suchých plenkách.

A tak to jde dál a dál: většinu z toho, co děláme a jak při tom myslíme, je do našeho mozku naprogramováno neustálým opakováním a doprovázeno pochvalou či odměnou v případě, že dle mínění svého okolí (=nejprve rodina, později školka, škola a širší veřejnost) děláme to či ono správně, nebo jsme naopak upozorňováni, či přímo trestáni v případě, že s naším jednáním naše okolí nesouhlasí. Tímto způsobem byl a je náš mozek neustále programován. Takto jsme byli v dětství vybaveni do života v rámci společnosti, která se nás i v dospělosti neustále snaží formovat „k obrazu svému“.

Jenže v průběhu života někteří jedinci zjišťují, že jejich naprogramování jim nepřináší dostatečnou míru spokojenosti – většina z nich však ještě není dostatečně přesvědčena o potřebě své změny, nehledá zásadní řešení, ale jen způsob, jak problém nějak pohodlně odsunout – tomu také slouží většina současných chemických léčiv – odstraňují jen příznaky a neřeší skutečné prapříčiny nemocí. Ale čas od času se najde člověk, který si tyto souvislosti nechá vysvětlit podrobněji a je ochoten přistoupit na myšlenku, že kvalitní a plnohodnotné východisko z jeho problémů přinese jen zásadní změna osobnosti a podstatná změna životního stylu.

Pokud se jedná o duchovní souvislosti, jedná se většinou o situaci, kdy člověk dojde k poznání, že jeho dosud nevěřící a materialisticky smýšlející Duši by přineslo mnohem větší míru spokojenosti, kdyby i on začal nejen věřit ale především DŮVĚŘOVAT v existenci nějakých Vyšších principů, které by mu navíc dokázaly účinněji pomáhat z problémů, které přesahují jeho individuální možnosti. V zemích na Západ od nás se této situaci již před delší dobou začalo říkat „psychospirituální krize“.

Proč je použito právě slovo „krize“? Kdo ji zažil, ví, o čem je řeč. – to Vám je dlouhodobě hodně mizerně = Duše nebo tělo dlouhou dobu prožívá nepříjemné stavy – deprese, nemoci, nebo je trvale frustrován skrze majetek, skrze zaměstnání, či jakkoliv jinak. Takto trápený člověk se samozřejmě dlouhodobě snaží dostat ze svých problémů všemi běžně známými postupy. Jenže ať polyká cokoliv, co je mu předepisováno lékařem či psychiatrem z oficiální medicíny, ať dělá cokoliv, co mu doporučují materialističtí psychologové – konec trápení nepřichází.  V lepších případech klient stále více a více chápe, že viníkem svých neřešitelných potíží je nějakým způsobem on sám. A pomalu mu dochází, že změna z „nevíry“ ve „víru“ by mohla přinést ono dosud marně hledané řešení.

Těší se někdo z vás na další pokračování?

 

Každá nemoc je způsobena narůstající jedovatostí lidského organismu.

Úžasný: MUDr. Henry Bieler

 

 

NEJPOPULÁRNĚJŠÍ ČLÁNKY

 

       NOVĚ PUBLIKOVANÉ ČLÁNKY

                KVĚTEN 2024 - 27 článků

 

Nejlepší DIETY pro celkové zdra ví v roce 2024 - středomořská, DASH a MIND - U.S. News & World Report

  

100% REISHI - houba mládí a zdravé dlou h ověkosti - 3 unikátní, bezkonkurenční extrakty

31 důvodů proč se NENECHÁM OČKOVAT - izraelský rabín Chananya Weisman

Dr. Peter  McCullough: Jak přírodně DETOXIKOVAT tělo PO OČKOVÁNÍ mRNA vakcínou (protokol) - video

  Devastující efekt pro zdraví - glutaman sodný, aspartam a další excitotoxiny

Jak se přírodní cestou uzdravit z chronické Boreliózy, Chlamydiózy, EB virózy... únavového syndromu

CORDYCEPS - silná imunita a nárůst energie

Překyselené tělo: začátek vážné nemoci

ZVRÁCENÍ POSTUPU DIABETU 2. typu začíná u ignorování běžných doporučení, MUDr. Sarah Hallbergová - video

Protokol pro prevenci pro uzdravené klienty - Ing. Zdeněk Rozehnal

BOSWELIA serrata (kadidlo) - jeden z nejsilnějších přírodních léků Matky Země

Tibetská houba, tibetské krystaly a kombucha - darování, prodej

Léčte záněty a ne Cholesterol, MUDr. Marc Sircus

100% ČAGA ze Sibiře, nejvyšší množství účinných látek garantující Certifikát 

Mamografie způsobuje rakovinu prsu, MUDr. Ben Johnson, M.D., N.M.D., D.O.

Účinný lék na rakovinu plic na Kubě, proč ho mít nemůžeme? Leif Davenport

Artróza - kmenové buňky - Podvod!

Lékaři se sami uzdravili z Roztroušené sklerózy, prof. George Jelinek, dr. Terry Wahlsová

Jak se skutečně zdravě stravovat...

Proč průběžně a jak detoxikovat tělo

  PROTINÁDOROVÝ účinek extraktů z REISHI a CORIOLUSU na úrovni klinických studií

Žaloba na farmaceutické korporace, MUDr. Matthias Rath

Koloidní stříbro - účinné přírodní antibiotikum, hustoty koloidního stříbra, doporučené dávkování

 

  Odstranění rtuti, hliníku a dalších toxinů z těla, včetně p revence - MUDr. Dietrich Klinghardt

Zblblo již lidstvo natolik, že se nechá obelhat pohádkami o vražedném oxidu uhličitém?

Jak na Parkinsona? Glutathionem, Hericiem a odstraněním neurotoxinů Chlorellou

    Zkušenosti klientů s Úspěšnou léčbou především boreliózy, chlamydiózy, únavového syndromu...

 

Proč my máme potravinové alergie, přičemž je naši prarodiče neměli?

 

OVĚŘENÉ PŘÍRODNÍ PŘÍPRAVKY

Cílem správné medicíny je předcházení nemocí a prodloužení zdravé dlouhověkosti. Ideálem medicíny je odstranit mít potřebu lékaře.

MUDr. William J. Mayo

 

 

TŘI UNIKÁTNÍ EXTRAKTY

Z DUANWOOD RED REISHI

Za  účinné  se  z  Reishi  považují  pouze  kvalitně  provedené  a  čisté  extrakty,  které  mají  dobrou  biologickou  dostupnost  a  jsou  zbavené  nestravitelného  chitinu;  nelze  tedy  použít  pouhý  prášek  z  usušené  houby.

 

          EXTRAKT                 SPÓR

Nejsilnější extrakt z REISHI na českém trhu!!!100% spórový prášek z Duanwood Red Reishi!!!

 

TRITERPEN MAX

Extrakt s vysokým obsahem triterpenoidů. Více než 20 triterpenoidů%!

ZDE ROSTE NEJÚČINNĚJŠÍ REISHI

DUANWOOD RED REISHI

zdroj výše nejúčinnějších extraktů

Video z návštěvy Čechů u pěstitelů Duanwood Red Reishi v Číně, v horské oblasti Jiangshan

 

FAKTA O REISHI,

MYKOLOGIE, HISTORIE, PĚSTOVÁNÍ, ÚČINNÉ LÁTKY, JAK JE TO S JEJÍ KVALITOU?

 

 

 

 CORDYCEPS, EXTRA SILNÝ

NEJVYŠŠÍ GARANTOVANÉ MNOŽSTVÍ ÚČINNÝCH LÁTEK - CERTIFIKÁT COA

Nejsilnější Cordyceps na českém trhu!!!

CORDYCEPS - video

100% Sibiřská Čaga

ČAGA - video

HERICIUM - video

 

  BETAGLUKAN           HLÍVA

        extrakt               extrakt

Betaglucan MaxCellHlíva ústřičná

BETAGLUKAN - video

 

    KURKUMIN            AŠVAGANDA

        extrakt                    extrakt

Betaglucan MaxCellNejsilnější Ašvaganda na Českém trhu

ASHWAGANDHA - video

 

RDESNO             ANNONA

extrakt                  extrakt

Vysoce účinný extrakt z listů

 

ČAGA - video

Z ověřených dat vyplývá, že člověk, který covid prodělal, je třináckrát lépe chráněn, než člověk, který má dvě dávky vakcíny.

prof. Jiří Beran, 13.11.2021

prof. Jiří Beran, 15.11.2021

 

TEČKOVANÝ PŘÍBĚH

"NEVĚŘÍM UŽ BÍLÝM PLÁŠŤŮM, ALE LIDEM"

medicinský inženýr

JURAJ Orság


 

TEČKOVANÉ PŘÍBĚHY

dokument z 31. srpna 2022

Nadační fond Svědomí Národa

 

KUBEK 2009

 

DOKUMENT ČT 2

BYZNYS V BÍLÝCH PLÁŠTÍCH

DOKUMENT ČT 2

ŠKODLIVOST MOBILNÍCH SÍTÍ

             TEST

BARVOSLEPOSTI

 

 

ROK SI NIČÍME IMUNITU,

možná i proto je tolik nemocných, říká česká vědkyně, vedoucí týmu Centra buněčného a tkáňového inženýrství FN u sv. Anny...

doc. RNDr. Irena Koutná, Ph.D.

Aktualizovaný jmenný seznam s portovců zemřelých od 1.1.2021 do 31.12.2023 v souvislosti s "vakcinací" na covid

Ú MRTÍ - 1480

SRDEČNÍ ZÁSTAVY - 2107

   PATOLOG dr. Ryan Cole oprávněně VAROVAL

 

RENOMOVANÝ PATOLOG   dr. RYAN COLE - přednáška

ALARMUJÍCÍ EFEKT  covid (spike) injekcí (mRNA) na mozek, srdce, ledviny a ostatní orgány

  • Spousta lidí postrádá enzym, který rozkládá RNA
  • Naprosto porušujeme Norimberský kodex z roku 1947...

český dabing - 17:08

Lékařský summit, San Antonio, Texas, USA - 27.7.2021

 

AMERICA´S FRONTLINE DOCTORS

POSTAVIT SE NA ODPOR

 

FRONTLINE NEWS

 

 

ZAČNĚTE U SEBE

ZÁKLADEM ZDRAVÍ JE PREVENCE S NÁVRATEM K PŘÍRODĚ

Doporučuji:

každé ráno cca 30 minut před snídaní

vypít cca 4 dcl vlažné čisté pramenité vody s citrónem (můžete přidat až půl lžičky jedlé sody) a pro posílení imunity a energie můžete použít dvojitý extrakt (1-2 kapsle) z

  a nejdříve po 15 minutách:

případně nejen pro psychiku:

pro střevo kvalitní probiotika:

  • kysané zelí, které si sami jednoduše vyrobíte POUZE VY! Pozor na "BRUSELSKÉ" kysané zelí! S éčkama
 

 

VÁLEK U MORAVCE V OVM

10. dubna 2022

NEHORÁZNĚ LŽE

 

 

Fakta nepřestávají existovat tím, že se o nich nesmí hovořit. Pravda je dcerou času

 

SVĚT SE ZBLÁZNIL

Toto je novodobá reklama na co?

MUDr. Anastasia Maria Loupis: Tento model je v ohrožení života