Karmická medicína 13 – Možná je svět opravdu stvořen z Lásky

23. 05. 2011

Popisovaná zdravotní témata nemohou být náhradou za odborné zdravotní vyšetření. Pro stanovení zdravotních závěrů je vždy třeba obrátit se na lékaře.

Staří mudrcové prý kdysi vyslovili myšlenku, že svět je stvořen z Lásky. Je pochopitelné, že někomu může tento výrok připadat jako poněkud přitažený za vlasy. Ale zkusme se na věc podívat z jiné strany.

A) Vesmír či kosmos (neboli celý svět) je označení pro veškerý (časo-) prostor, hmotu a energii v něm. Různými názory na svět a jeho vznik se již od pradávna zabývala filosofie i některá náboženství. V dnešní vědě se zkoumáním vesmíru jako celku zabývá hlavně kosmologie a astrofyzika.

B) Současná vědecká astrofyzika, přísně materialistická věda, se (až na některé popírající  výjimky a ty se najdou v každém společenství) shoduje v tom, že ve vesmíru jsou jen 4 % hmoty atomární povahy (z toho jen 1 % svítící), 23 % temné hmoty nejasného původu a 73 % temné energie.  Pro lepší představu kdosi šikovný převedl tato strohá čísla do následující grafické podoby:

Celý náš svět, pozorovatelný našimi smysly, všemi vědeckými přístroji i astronomickými dalekohledy se tak rázem scvrkl na pouhá čtyři procenta celého vesmíru.

Společnou vlastností převažující neviditelné většiny vesmíru je to, že jediné, čím se projevuje v našem „viditelném“ vesmíru, je její velmi silné gravitační působení. Bez gravitační přitažlivosti neviditelné hmoty by se nám neudržely pohromadě galaxie. Protože galaxie (včetně té naší, v níž žijeme –  poeticky nazývané jako Mléčná dráha) rotují kolem své osy, hvězdy na jejich okraji by se vlastní rotační odstředivou silou prostě odtrhly. Na existenci neviditelné energie přišli astrofyzici z ještě kurióznějšího důvodu. To když zjistili, že vesmír ve svých pozorovatelných okrajích nejen že stále expanduje (zřejmě od svého počátku zvaného „Velký třesk“), ale rychlost této expanze se dokonce neustále zvyšuje. K tomu, aby se okrajové galaxie vzdalovaly stále rychleji a rychleji, k tomu jim musí být dodávána stále nová energie. Její předpokládaný zdroj – temná energie – tvoří v grafu 73 % a pro současnou vědu je její původ ještě tajuplnější, než existence temné hmoty. Astrofyzici předpokládají, že temná hmota převažuje uvnitř galaxií, zatímco temná energie je rozptýlena převážně v mezigalaktickém prostoru.

I když se současný výzkum zaměřil na snahu o zachycení nějaké interakce mezi částicemi viditelného a neviditelného vesmíru, je pravděpodobnost této srážky považována za extrémně nízkou. Výzkumníci obsluhující vědecká zařízení ví, že musí být v čekání na kontakt „našeho“ viditelného a měřitelného vesmíru s částicemi temné hmoty velmi trpěliví, protože vědci považují za jisté, že tato většinová část vesmíru prochází naším viditelným světem (včetně našich lidských těl) ještě snadněji, než nůž prochází vzduchem. Je to dáno především tím, že náš viditelný a měřitelný svět je ve své částicové podstatě neuvěřitelně řídký.

Pro lepší představu – kdybychom vytvořili model jediného atomu s tím, že jeho jádro bude mít průměr jeden milimetr (to abychom jej viděli pouhým okem), tak jeho elektronový obal bude mít průměr 100 metrů. Neboli jádro atomu je 100 000 krát menší než jeho obal. Nejparádnější na tom je fakt, že celý ten gigantický elektronový obal má hmotnost téměř zanedbatelnou ve srovnání s ultraminiaturním atomovým jádrem v jeho středu. Atomové jádro je totiž nositelem 99,9%  hmotnosti celého atomu. Jakoby každý atom našeho lidského těla byl tvořen malou těžkou tečkou uprostřed nehmotného elektronového přízraku. Tak moc je z fyzikálního hlediska prázdný celý náš stvořený „hmotný“ svět. A toto minimum extrémně řídké hmoty je navíc jen jednou z forem veškeré „stvořené“ neboli měřitelné energie – to už se také jednoznačně prokázalo.

c) Nyní se můžeme přesunout  tam, kde bylo hledání popisu podstaty světa po většinu doby – zpátky do rozumových úvah, neboli do filosofie. Což je obor lidské činnosti, který není jen  „akademická disciplína, ale také způsob života, který začíná údivem nebo zklamáním nad tradičními výklady věcí a snaží se s tajemstvím světa a existence nějak vyrovnat.“ (citace z Wikipedie)

Velmi zajímavá je korelace výše uvedených současných znalostí astrofyziky s pojmem „prána“,  kterou staří mistři vnímali jak zdroj veškeré energie. Prána je podle nich obsažena ve všem živém i neživém, jedná se o základní stavební kámen celého Universa. Zřejmě je to upozornění, že viditelný Vesmír vznikl z jakési prapůvodní pralátky = pravděpodobně té, kterou dnes označujeme jako temná hmota a temná energie.

Proč může být malá znalost astrofyziky přínosná i pro karmickou medicínu?

Zajímavé je, že i bez možnosti vzájemného kontaktu jakousi prazákladnější energii uznávali dávní obyvatelé různých koutů naší matičky Země  – Cituji: „Polynéští Hunové nazývají tuto léčivou sílu Mana, američtí Irokézové jí říkají Orenda. V Indii je známá jako Prána, v Hebrejštině jako Ruach, v islámských zemích jako Barraka a v Číně jako Čchi. V Japonsku se tato energie nazývá Ki a z tohoto slova vzniklo také jméno pro Reiki.“

Možná, že v této všudypřítomné „temné hmotě a temné energii“ by skutečně mohl být i zajímavý a člověkem využitelný zdroj regenerační bioenergie, jestliže na něj nezávisle na sobě upozorňovali staří mistři ve všech starších civilizacích celého obydleného světa – přesto, že spolu rozhodně nemohli vzájemně komunikovat.

Pokud hovořili staří „svatí muži“ o tom, že hmota a svět jsou jen jakýmsi přeludem, měli svým způsobem pravdu. Z tohoto hlediska je opravdu velmi legrační, jak se „nevěřící“ materialisté pošklebují „věřícím“. Materialismus lze přitom označit jen za jinou formu „víry“ protože materialista VĚŘÍ jen tomu, co lze zkoumat smysly a vědeckými přístroji. Jenže současný výklad astrofyzikální vědy ukazuje, že materialisty jediný uznávaný „hmotný svět“ tvoří jen 4 procenta celého vesmíru a V TÉMŽE PROSTORU existuje lidskými smysly ani vědeckými přístroji nezachytitelné „cosi“, jež tvoří naprostou většinu světa (96 %).

Zamyšlení na závěr:

Současná astrofyzika nám předkládá informaci, že velkou část veškerého jsoucna tvoří cosi, co se projevuje uvnitř naší galaxie i uvnitř nás samotných převážně jen gravitační silou.
Fajn.
A co je gravitace pro náš obyčejný lidský život?
Gravitace je přitažlivost.
A co je to láska?
To je také přitažlivost – na sociální úrovni.
Mýlili se tedy nějak zásadně staří mudrcové ve svém výroku, že svět je vlastně stvořen z Lásky?

V textu použity citace z těchto zdrojů:

 1. prof. RNDr. Petr Kulhánek, CSc.:
  1. Klíčové parametry našeho vesmíru (www.aldebaran.cz/bulletin/2004_40_par.html)
  2. Temná energie (video): www.avc-cvut.cz/avc.php?id=2958
  3. Vakuum současnosti (video): www.avc-cvut.cz/?id=3347
 2. Ing. Milan Červenka PhD.: Temná hmota ve vesmíru (www.aldebaran.cz/bulletin/2003_29_thv.html)
 3. www.cs.wikipedia.org/wiki/Vesm%C3%ADr
 4. www.cs.wikipedia.org/wiki/Atomov%C3%A9_j%C3%A1dro
 5. www.cs.wikipedia.org/wiki/Filosofie
 6. www.zivotni-energie.cz/reiki-schopnost-lecit-vsudepritomnou-energii.html

 

Každá nemoc je způsobena narůstající jedovatostí lidského organismu.

Úžasný: MUDr. Henry Bieler

 

 

NEJPOPULÁRNĚJŠÍ STRÁNKY

 

       NOVĚ PUBLIKOVANÉ ČLÁNKY

         ČERVENEC 2024 - 16 článků

 

Zkušenosti klientů s Úspěšnou léčbou především boreliózy, chlamydiózy, únavového syndromu...

 

Nejlepší DIETY pro celkové zdra ví v roce 2024 - středomořská, DASH a MIND - U.S. News & World Report

  

100% REISHI - houba mládí a zdravé dlou h ověkosti - 3 unikátní, bezkonkurenční extrakty

31 důvodů proč se NENECHÁM OČKOVAT - izraelský rabín Chananya Weisman

Dr. Peter  McCullough: Jak přírodně DETOXIKOVAT tělo PO OČKOVÁNÍ mRNA vakcínou (protokol) - video

  Devastující efekt pro zdraví - glutaman sodný, aspartam a další excitotoxiny

Jak se přírodní cestou uzdravit z chronické Boreliózy, Chlamydiózy, EB virózy... únavového syndromu

CORDYCEPS - silná imunita a nárůst energie

Překyselené tělo: začátek vážné nemoci

ZVRÁCENÍ POSTUPU DIABETU 2. typu začíná u ignorování běžných doporučení, MUDr. Sarah Hallbergová - video

Protokol pro prevenci pro uzdravené klienty - Ing. Zdeněk Rozehnal

BOSWELIA serrata (kadidlo) - jeden z nejsilnějších přírodních léků Matky Země

Tibetská houba, tibetské krystaly a kombucha - darování, prodej

Léčte záněty a ne Cholesterol, MUDr. Marc Sircus

100% ČAGA ze Sibiře, nejvyšší množství účinných látek garantující Certifikát 

Mamografie způsobuje rakovinu prsu, MUDr. Ben Johnson, M.D., N.M.D., D.O.

Účinný lék na rakovinu plic na Kubě, proč ho mít nemůžeme? Leif Davenport

Artróza - kmenové buňky - Podvod!

Lékaři se sami uzdravili z Roztroušené sklerózy, prof. George Jelinek, dr. Terry Wahlsová

Jak se skutečně zdravě stravovat...

Proč průběžně a jak detoxikovat tělo

  PROTINÁDOROVÝ účinek extraktů z REISHI a CORIOLUSU na úrovni klinických studií

Žaloba na farmaceutické korporace, MUDr. Matthias Rath

Koloidní stříbro - účinné přírodní antibiotikum, hustoty koloidního stříbra, doporučené dávkování

 

  Odstranění rtuti, hliníku a dalších toxinů z těla, včetně p revence - MUDr. Dietrich Klinghardt

Zblblo již lidstvo natolik, že se nechá obelhat pohádkami o vražedném oxidu uhličitém?

Jak na Parkinsona? Glutathionem, Hericiem a odstraněním neurotoxinů Chlorellou

Proč my máme potravinové alergie, přičemž je naši prarodiče neměli?

 

OVĚŘENÉ PŘÍRODNÍ PŘÍPRAVKY

Cílem správné medicíny je předcházení nemocí a prodloužení zdravé dlouhověkosti. Ideálem medicíny je odstranit mít potřebu lékaře.

MUDr. William J. Mayo

 

 

TŘI UNIKÁTNÍ EXTRAKTY

Z DUANWOOD RED REISHI

Za  účinné  se  z  Reishi  považují  pouze  kvalitně  provedené  a  čisté  extrakty,  které  mají  dobrou  biologickou  dostupnost  a  jsou  zbavené  nestravitelného  chitinu;  nelze  tedy  použít  pouhý  prášek  z  usušené  houby.

 

          EXTRAKT                 SPÓR

Nejsilnější extrakt z REISHI na českém trhu!!!100% spórový prášek z Duanwood Red Reishi!!!

 

TRITERPEN MAX

Extrakt s vysokým obsahem triterpenoidů. Více než 20 triterpenoidů%!

ZDE ROSTE NEJÚČINNĚJŠÍ REISHI

DUANWOOD RED REISHI

zdroj výše nejúčinnějších extraktů

Video z návštěvy Čechů u pěstitelů Duanwood Red Reishi v Číně, v horské oblasti Jiangshan

 

FAKTA O REISHI,

MYKOLOGIE, HISTORIE, PĚSTOVÁNÍ, ÚČINNÉ LÁTKY, JAK JE TO S JEJÍ KVALITOU?

 

 

 

 CORDYCEPS, EXTRA SILNÝ

NEJVYŠŠÍ GARANTOVANÉ MNOŽSTVÍ ÚČINNÝCH LÁTEK - CERTIFIKÁT COA

Nejsilnější Cordyceps na českém trhu!!!

CORDYCEPS - video

100% Sibiřská Čaga

ČAGA - video

HERICIUM - video

 

  BETAGLUKAN           HLÍVA

        extrakt               extrakt

Betaglucan MaxCellHlíva ústřičná

BETAGLUKAN - video

 

    KURKUMIN            AŠVAGANDA

        extrakt                    extrakt

Betaglucan MaxCellNejsilnější Ašvaganda na Českém trhu

ASHWAGANDHA - video

 

RDESNO             ANNONA

extrakt                  extrakt

Vysoce účinný extrakt z listů

 

ČAGA - video

Z ověřených dat vyplývá, že člověk, který covid prodělal, je třináckrát lépe chráněn, než člověk, který má dvě dávky vakcíny.

prof. Jiří Beran, 13.11.2021

prof. Jiří Beran, 15.11.2021

 

TEČKOVANÝ PŘÍBĚH

"NEVĚŘÍM UŽ BÍLÝM PLÁŠŤŮM, ALE LIDEM"

medicinský inženýr

JURAJ Orság


 

TEČKOVANÉ PŘÍBĚHY

dokument z 31. srpna 2022

Nadační fond Svědomí Národa

 

KUBEK 2009

 

DOKUMENT ČT 2

BYZNYS V BÍLÝCH PLÁŠTÍCH

DOKUMENT ČT 2

ŠKODLIVOST MOBILNÍCH SÍTÍ

             TEST

BARVOSLEPOSTI

 

 

ROK SI NIČÍME IMUNITU,

možná i proto je tolik nemocných, říká česká vědkyně, vedoucí týmu Centra buněčného a tkáňového inženýrství FN u sv. Anny...

doc. RNDr. Irena Koutná, Ph.D.

Aktualizovaný jmenný seznam s portovců zemřelých od 1.1.2021 do 31.12.2023 v souvislosti s "vakcinací" na covid

Ú MRTÍ - 1480

SRDEČNÍ ZÁSTAVY - 2107

   PATOLOG dr. Ryan Cole oprávněně VAROVAL

 

RENOMOVANÝ PATOLOG   dr. RYAN COLE - přednáška

ALARMUJÍCÍ EFEKT  covid (spike) injekcí (mRNA) na mozek, srdce, ledviny a ostatní orgány

 • Spousta lidí postrádá enzym, který rozkládá RNA
 • Naprosto porušujeme Norimberský kodex z roku 1947...

český dabing - 17:08

Lékařský summit, San Antonio, Texas, USA - 27.7.2021

 

AMERICA´S FRONTLINE DOCTORS

POSTAVIT SE NA ODPOR

 

FRONTLINE NEWS

 

 

ZAČNĚTE U SEBE

ZÁKLADEM ZDRAVÍ JE PREVENCE S NÁVRATEM K PŘÍRODĚ

Doporučuji:

každé ráno cca 30 minut před snídaní

vypít cca 4 dcl vlažné čisté pramenité vody s citrónem (můžete přidat až půl lžičky jedlé sody) a pro posílení imunity a energie můžete použít dvojitý extrakt (1-2 kapsle) z

  a nejdříve po 15 minutách:

případně nejen pro psychiku:

pro střevo kvalitní probiotika:

 • kysané zelí, které si sami jednoduše vyrobíte POUZE VY! Pozor na "BRUSELSKÉ" kysané zelí! S éčkama
 

 

VÁLEK U MORAVCE V OVM

10. dubna 2022

NEHORÁZNĚ LŽE

 

 

Fakta nepřestávají existovat tím, že se o nich nesmí hovořit. Pravda je dcerou času

 

SVĚT SE ZBLÁZNIL

Toto je novodobá reklama na co?

MUDr. Anastasia Maria Loupis: Tento model je v ohrožení života