Vertikální uzdravující systém podle Dr. Dietricha Klinghardta

15. 06. 2009

Popisovaná zdravotní témata nemohou být náhradou za odborné zdravotní vyšetření. Pro stanovení zdravotních závěrů je vždy třeba obrátit se na lékaře.

Elegantní léčebný proces spočívá v použití metody, která je na stejné úrovni, kde nemoc vznikla. Pod pojmem „elegance“ rozumím hledání nejkratší cesty z bodu A (nemoc) do bodu B (zdraví) s co nejmenší spotřebou energie. Úrazy se často objevují na první úrovni (tzn., že jejich účinek se projeví ve fyzickém těle) a proto bývají odpovídajícím způsobem léčeny na této úrovni.

Chronická onemocnění mohou mít původ na všech úrovních, ale často vznikají na úrovni druhé. Například jizva po operaci slepého střeva může vytvářet elektrické rušivé pole, které naruší pacientův nervový systém, tedy jeho elektrické tělo, což má za následek závažná chronická onemocnění jako je revmatoidní artritida, chronická únava, onemocnění prostaty nebo podbřišku atd. Nejpřiměřenější léčbou je v tomto případě neaurální terapie (obstřiky jizvy lokálním anestetikem), která působí na druhé úrovni.

Základní rozdělení lidského těla:

 1. Nejnižší úroveň popisuje „fyzické tělo“, jež je identické s tím, které můžeme vidět a cítit. Fyzické tělo je ohraničeno kůží. Je tvořeno anatomickými strukturami, jako jsou kosti, svaly atd. Jestliže jsou tyto struktury ovlivněny nemocí nebo úrazem, jsou k dispozici běžné formy zásahů na této úrovni, jako „chirurgické zákroky“, léčebný tělocvik, podávání léků („biochemická intervence“), léčivé rostliny, stopové prvky, vitamíny nebo chiropraktické ošetření.
 2. Další vyšší úrovní je „elektrické tělo“. Tím rozumím všechny elektrické aktivity nervového systému a buněčných membrán všech buněk, které vytvářejí neustále se měnící magnetické pole. Z fyziky víme, že každý elektron, který se pohybuje se stálým směrem, vytváří magnetické pole, které vyzařuje v úhlu 90 stupňů. Nervové proudy v našem těle probíhají hlavně po podélné ose. Magnetické pole, které tak vzniká, vychází z těla ve svislém směru vůči „tělesné stěně“ do pacientova okolí. Jelikož se poměry v nervovém systému neustále mění, neustále se proměňuje síla a tvar magnetického pole. Jestliže onemocní nějaký orgán, onemocní také autonomní nervstvo v rámci tohoto orgánu a nevytváří tak zdravé, silné magnetické pole, které za normálních okolností obklopuje daný orgán typickým způsobem. Tak vzniká v pacientově magnetickém poli díky nemocnému orgánu defekt, který může být diagnostikován určitými přístroji nebo zejména citlivými lidmi, ale je snadno rozpoznatelný i pomocí kineziologie.

  Patří sem následující diagnostické metody: elektrokardiogram (EKG) na měření srdečních proudů, EEG na měření mozkových proudů, Kirlianova fotografie, která magnetické pole přímo zviditelňuje, měření pulsu v čínské medicíně (včetně RAC-Reflex-Auriculaire-Cardiaque). Za nejkomplexnější můžeme na tomto poli považovat různé kineziologické metody (neaurální kineziologie, aplikovaná kineziologie, klinická kineziologie) a další. Vraťme se ještě jednou k fyzice; magnetické pole vytvářeně pohybujícím se elektronem je nejsilnější v jeho bezprostřední blízkosti a slábne se stoupající vzdáleností. Teoreticky je však jasné, že magnetické pole je nekonečné. To platí jak pro člověka, tak u každé jiné živé bytosti. Na tomto místě nechci diskutovat o tom, jestli je toto magnetické pole identické s tím, co se všeobecně označuje jako aura. Elektrické tělo je tedy nekonečně velké a překračuje výrazně hranice fyzického těla. Žraloci mají detektory magnetického pole umístěny v nose a díky nim jsou schopni vnímat svou kořist na velké vzdálenosti, aniž by ji viděli nebo cítili. Také my máme takové receptory, což ví každý mistr japonského aikida (a používá to v rámci sebeobrany) a také každý léčitel. Pouze u lidí nebyly vědecky objeveny a prokázány. Elektrické tělo bývá někdy označováno jako tělo astrální.

 3. Dále následuje „mentální tělo“, jehož uspořádání je vyšší a volnější. Je to místo, ve kterém se nalézá nejhlubší vrstva našich myšlenek. Jsou zde lokalizovány omezující nebo uvolňující komplexní systémy víry a vnitřní postoje, zde také vznikají naše myšlenky a pocity. Je to rovina psychických problémů, ale také psychického zdraví. Typickými diagnostickými metodami, které se dnes v této oblasti používají jsou psychologický test, homeopatická repertorizace a terapeutický rozhovor. Je důležité vědět, že jak psychologie tak homeopatie zde dosahují svého hlavního účinku. Takže je jasné, že každý psycholog by měl ovládat homeopatii a naopak každý homeopat by měl vědět něco o psychoterapii. Teoretická velikost tohoto těla je nekonečná 2. V této rovině působí také Bachovy květy, tinktury z drahých kamenů a práce s krystaly a drahými kameny.
 4. Další vyšší úroveň nazývají Indové „Turia“, což prostě a jednoduše znamená „čtvrtá rovina“. Je to rovina symbolů. Na nejhlubší úrovni pracuje náš mozek se symboly, ze kterých se skládají obrazy, které jsou pak filtrovány a překládány pomocí systémů víry na myšlenky a pocity. V jejich důsledku vznikají výběrová rozhodnutí, kterými utváříme svůj život. Symboly, o kterých mluvím, jsou jednoduché obrazy, jednoduché číslice, slova.

  Jako příklad této úrovně uvádím pokus, který parapsycholog prof. Hanse Bender prováděl ve Freiburgu a kterého jsem se sám zúčastnil. Ve spánkové laboratoři v Hamburku spala testovaná osoba, zatímco byly snímány pohyby jejích očí. Je známo, že sny jsou vždy provázeny rychlými pohyby očí (fáze REM – rapid eye movement). Jestliže se oči v určité fázi rychle pohybují, víme, že pacient právě sní. Ve stejnou dobu jako v Hamburku ulehá další testovaná osoba ve spánkové laboartoři ve Freiburgu. Před usnutím se soustředí jak na fotografii testované osoby v Hamburku, tak na určitý symbol, např. na červený kruh. Osoba v Hamburku je probuzena po skončení každé REM fáze, aby vyprávěla obsah svého snu. Sny testované osoby v Hamburku se točily kolem stejného symbolu, na který myslela osoba ve Freiburgu, tedy např. kolem červeného kruhu, a to ve statisticky významném počtu pokusů. V jednom případě snila osoba v Hamburku o západu slunce, kde slunce vypadalo jako rudý kruh, v jiném případě se jí zdálo o rudé planetě atd.

  Pomocí těchto pokusů lze prokázat, že způsob přenosu myšlenek pomocí symbolů nezabírá žádný čas a také vzdálenost nehraje roli. Symboly se simultánně přenášejí z jednoho mozku na druhý – rychleji než rychlostí světla. Zdá se, že se zde jedná o takzvaný rezonanční fenomén a ne o elektromagnetickou vlnu, která se šíří maximálně rychlostí světla a tedy potřebuje určitý čas. Pokud je mi známo, tak jediné diagnostické nástroje, které dokáží zachytit tuto úroveň jsou kyvadlo, proutek, intuice, radionické přístroje a psýcho-kineziologická práce s mudrami a symboly. (Mudry jsou často velmi komplikované polohy prstů a rukou a současně symboly, kterým nevědomí rozumí.) Terapeuticky se na této úrovni může pracovat pouze tehdy, jestliže jak terapeut tak i pacient jsou v transu. Je to typické pro šamanismus, ale také pro některé formy psychoterapie, jako např. Milton Ericksonava hypnoterapie, při které terapeut záměrně jde do lehkého transu a odtud pacienta léčí. Patří sem také extáze a ony stavy, které jsou většinou lidí mylně nazývány jako meditativní. Zároveň je to také úroveň šamanů a gurů. Navíc je to poslední a nejvyšší úroveň, na které může dojít k interakci mezi léčitelem a pacientem. Patří sem metoda Berta Hellingera – rodinné konstelace. Teoretická velikost tohoto těla je nekonečně vysoká 3. Čtvrté tělo nazývám „tělem snů“.

 5. Další nejvyšší rovina je úroveň samo-léčení a skutečné meditace, tak jak ji popisuje Jiddu Krishnamurti. Na této úrovni se uskutečňuje pravá meditace, skutečná modlitba, komunikace s bohem a svaté přijímání. Velikost tohoto těla je teoreticky vyjádřena, nekonečně vysoké 4. Nazývám ho „tělem duševním“.

  Většina onemocnění vzniká ale na třetí úrovni na podkladě dogmat, která pocházejí z raného dětství, nebo jsou dokonce ještě staršího data na úrovni čtvrté působením neuvolněných zápletek mezi zemřelými a žijícími rodinnými příslušníky.

Každá nemoc je způsobena narůstající jedovatostí lidského organismu.

Úžasný: MUDr. Henry Bieler

 

 

NEJPOPULÁRNĚJŠÍ ČLÁNKY

 

       NOVĚ PUBLIKOVANÉ ČLÁNKY

           BŘEZEN 2024 -31 článků

           DUBEN 2024 - 24 článků

 

Nejlepší DIETY pro celkové zdra ví v roce 2024 - středomořská, DASH a MIND - U.S. News & World Report

  

100% REISHI - houba mládí a zdravé dlou h ověkosti - 3 unikátní, bezkonkurenční extrakty

31 důvodů proč se NENECHÁM OČKOVAT - izraelský rabín Chananya Weisman

Dr. Peter  McCullough: Jak přírodně DETOXIKOVAT tělo PO OČKOVÁNÍ mRNA vakcínou (protokol) - video

  Devastující efekt pro zdraví - glutaman sodný, aspartam a další excitotoxiny

Jak se přírodní cestou uzdravit z chronické Boreliózy, Chlamydiózy, EB virózy... únavového syndromu

CORDYCEPS - silná imunita a nárůst energie

Překyselené tělo: začátek vážné nemoci

ZVRÁCENÍ POSTUPU DIABETU 2. typu začíná u ignorování běžných doporučení, MUDr. Sarah Hallbergová - video

Protokol pro prevenci pro uzdravené klienty - Ing. Zdeněk Rozehnal

BOSWELIA serrata (kadidlo) - jeden z nejsilnějších přírodních léků Matky Země

Tibetská houba, tibetské krystaly a kombucha - darování, prodej

Léčte záněty a ne Cholesterol, MUDr. Marc Sircus

100% ČAGA ze Sibiře, nejvyšší množství účinných látek garantující Certifikát 

Mamografie způsobuje rakovinu prsu, MUDr. Ben Johnson, M.D., N.M.D., D.O.

Účinný lék na rakovinu plic na Kubě, proč ho mít nemůžeme? Leif Davenport

Artróza - kmenové buňky - Podvod!

Lékaři se sami uzdravili z Roztroušené sklerózy, prof. George Jelinek, dr. Terry Wahlsová

Jak se skutečně zdravě stravovat...

Proč průběžně a jak detoxikovat tělo

  PROTINÁDOROVÝ účinek extraktů z REISHI a CORIOLUSU na úrovni klinických studií

Žaloba na farmaceutické korporace, MUDr. Matthias Rath

Koloidní stříbro - účinné přírodní antibiotikum, hustoty koloidního stříbra, doporučené dávkování

 

  Odstranění rtuti, hliníku a dalších toxinů z těla, včetně p revence - MUDr. Dietrich Klinghardt

Zblblo již lidstvo natolik, že se nechá obelhat pohádkami o vražedném oxidu uhličitém?

Jak na Parkinsona? Glutathionem, Hericiem a odstraněním neurotoxinů Chlorellou

    Zkušenosti klientů s Úspěšnou léčbou především boreliózy, chlamydiózy, únavového syndromu...

 

Proč my máme potravinové alergie, přičemž je naši prarodiče neměli?

 

OVĚŘENÉ PŘÍRODNÍ PŘÍPRAVKY

Cílem správné medicíny je předcházení nemocí a prodloužení zdravé dlouhověkosti. Ideálem medicíny je odstranit mít potřebu lékaře.

MUDr. William J. Mayo

 

 

TŘI UNIKÁTNÍ EXTRAKTY

Z DUANWOOD RED REISHI

Za  účinné  se  z  Reishi  považují  pouze  kvalitně  provedené  a  čisté  extrakty,  které  mají  dobrou  biologickou  dostupnost  a  jsou  zbavené  nestravitelného  chitinu;  nelze  tedy  použít  pouhý  prášek  z  usušené  houby.

 

          EXTRAKT                 SPÓR

Nejsilnější extrakt z REISHI na českém trhu!!!100% spórový prášek z Duanwood Red Reishi!!!

 

TRITERPEN MAX

Extrakt s vysokým obsahem triterpenoidů. Více než 20 triterpenoidů%!

ZDE ROSTE NEJÚČINNĚJŠÍ REISHI

DUANWOOD RED REISHI

zdroj výše nejúčinnějších extraktů

Video z návštěvy Čechů u pěstitelů Duanwood Red Reishi v Číně, v horské oblasti Jiangshan

 

FAKTA O REISHI,

MYKOLOGIE, HISTORIE, PĚSTOVÁNÍ, ÚČINNÉ LÁTKY, JAK JE TO S JEJÍ KVALITOU?

 

 

 

 CORDYCEPS, EXTRA SILNÝ

NEJVYŠŠÍ GARANTOVANÉ MNOŽSTVÍ ÚČINNÝCH LÁTEK - CERTIFIKÁT COA

Nejsilnější Cordyceps na českém trhu!!!

CORDYCEPS - video

100% Sibiřská Čaga

ČAGA - video

HERICIUM - video

 

  BETAGLUKAN           HLÍVA

        extrakt               extrakt

Betaglucan MaxCellHlíva ústřičná

BETAGLUKAN - video

 

    KURKUMIN            AŠVAGANDA

        extrakt                    extrakt

Betaglucan MaxCellNejsilnější Ašvaganda na Českém trhu

ASHWAGANDHA - video

 

RDESNO             ANNONA

extrakt                  extrakt

Vysoce účinný extrakt z listů

 

ČAGA - video

Z ověřených dat vyplývá, že člověk, který covid prodělal, je třináckrát lépe chráněn, než člověk, který má dvě dávky vakcíny.

prof. Jiří Beran, 13.11.2021

prof. Jiří Beran, 15.11.2021

 

TEČKOVANÝ PŘÍBĚH

"NEVĚŘÍM UŽ BÍLÝM PLÁŠŤŮM, ALE LIDEM"

medicinský inženýr

JURAJ Orság


 

TEČKOVANÉ PŘÍBĚHY

dokument z 31. srpna 2022

Nadační fond Svědomí Národa

 

KUBEK 2009

 

DOKUMENT ČT 2

BYZNYS V BÍLÝCH PLÁŠTÍCH

DOKUMENT ČT 2

ŠKODLIVOST MOBILNÍCH SÍTÍ

             TEST

BARVOSLEPOSTI

 

 

ROK SI NIČÍME IMUNITU,

možná i proto je tolik nemocných, říká česká vědkyně, vedoucí týmu Centra buněčného a tkáňového inženýrství FN u sv. Anny...

doc. RNDr. Irena Koutná, Ph.D.

Aktualizovaný jmenný seznam s portovců zemřelých od 1.1.2021 do 31.12.2023 v souvislosti s "vakcinací" na covid

Ú MRTÍ - 1480

SRDEČNÍ ZÁSTAVY - 2107

   PATOLOG dr. Ryan Cole oprávněně VAROVAL

 

RENOMOVANÝ PATOLOG   dr. RYAN COLE - přednáška

ALARMUJÍCÍ EFEKT  covid (spike) injekcí (mRNA) na mozek, srdce, ledviny a ostatní orgány

 • Spousta lidí postrádá enzym, který rozkládá RNA
 • Naprosto porušujeme Norimberský kodex z roku 1947...

český dabing - 17:08

Lékařský summit, San Antonio, Texas, USA - 27.7.2021

 

AMERICA´S FRONTLINE DOCTORS

POSTAVIT SE NA ODPOR

 

FRONTLINE NEWS

 

 

ZAČNĚTE U SEBE

ZÁKLADEM ZDRAVÍ JE PREVENCE S NÁVRATEM K PŘÍRODĚ

Doporučuji:

každé ráno cca 30 minut před snídaní

vypít cca 4 dcl vlažné čisté pramenité vody s citrónem (můžete přidat až půl lžičky jedlé sody) a pro posílení imunity a energie můžete použít dvojitý extrakt (1-2 kapsle) z

  a nejdříve po 15 minutách:

případně nejen pro psychiku:

pro střevo kvalitní probiotika:

 • kysané zelí, které si sami jednoduše vyrobíte POUZE VY! Pozor na "BRUSELSKÉ" kysané zelí! S éčkama
 

 

VÁLEK U MORAVCE V OVM

10. dubna 2022

NEHORÁZNĚ LŽE

 

 

Fakta nepřestávají existovat tím, že se o nich nesmí hovořit. Pravda je dcerou času

 

SVĚT SE ZBLÁZNIL

Toto je novodobá reklama na co?

MUDr. Anastasia Maria Loupis: Tento model je v ohrožení života