Forma vitaminu B3 může pomoci zvládnout Parkinsonovu chorobu

- Pixabay

Barbora Nová

Klinická studie publikovaná 28. listopadu 2023 zjistila, že suplementace NR by mohla vést ke klinickému zlepšení u Parkinsonovy choroby.

Vědci odhadují, že více než 10 milionů lidí na celém světě trpí Parkinsonovou chorobou, což z ní činí druhé nejčastější neurodegenerativní onemocnění po Alzheimerově chorobě.

V současné době neexistuje lék na Parkinsonovu chorobu. Léky, změny životního stylu a někdy i chirurgie se používají ke zvládání příznaků ve stádiích onemocnění (1, 2).

V posledních několika letech se vědci také zabývali nikotinamid adenindinukleotidem (NAD+) – důležitou molekulou, která pomáhá tělu vytvářet energii – jako možnou léčbu Parkinsonovy choroby (3).

Předchozí výzkumy naznačují, že lidé s Parkinsonovou nemocí mohou mít nedostatek NAD+ a zvýšení hladiny NAD+ může mít pozitivní účinek (4, 5).

Nyní klinická studie fáze 1 zjistila, že suplementace vysokými dávkami nikotinamidu ribosidu (NR) – zdroje vitamínu B3 a prekurzoru NAD+ – zvýšila hladiny NAD+ v plné krvi a rozšířila metabolom NAD+ u lidí s Parkinsonovou chorobou a může být spojeno s klinickým symptomatickým zlepšením u pacientů s tímto stavem (6, 7).

Výzkum je stále v rané fázi a zbývá přesvědčivě prokázat, že suplementace NR může zlepšit příznaky Parkinsonovy choroby.

Studie byla zveřejněna v časopise Nature Comm unications (8).

Co jsou NR a NAD+?

Podle profesora Charalampos Tzoulise, profesora neurologie a neurogenetiky na University of Bergen a Haukeland University Hospital, Bergen Norsko, a spoluautora této studie, je NR formou vitaminu B3 a prekurzorem NAD+.

„NAD+ je nezbytný koenzym, který hraje zásadní roli v mnoha buněčných procesech, včetně mitochondriálních funkcí – elektráren buňky – a buněčného energetického metabolismu, regulace genové exprese a opravy DNA,“ uvedl dr. Tzoulis.

"Výzkum ukázal, že abnormální energetický metabolismus v důsledku dysfunkce v mitochondriích se vyskytuje v mozku Parkinsonovy choroby a má se za to, že hraje roli při zahájení a progresi onemocnění."

Dr. Daniel Truong, neurolog a lékařský ředitel Truong Neuroscience Institute v MemorialCare Orange Coast Medical Center ve Fountain Valley, CA, a šéfredaktor Journal of Clinical Parkinsonism and Related Disorders, který se této studie nepodílel, uvedl, že úrovně NAD+ mají tendenci klesat s věkem (9).

"Některé potenciální přínosy a použití spojené s NR zahrnují anti-aging, energetický metabolismus, mitochondriální funkce a opravy DNA," popsal dr. Truong. "Některé výzkumy prokazují, že NR může mít neuroprotektivní vlastnosti."

Suplementace NR může pomoci u Parkinsonovy choroby

Tato studie byla součástí programu ChromaDex External Research Program (CERP™), který daroval patentovanou NR složku ChromaDex, Niagen®, pro rozvoj tohoto výzkumu (10).

Fáze 1 klinické studie zahrnovala 20 účastníků studie s idiopatickou Parkinsonovou chorobou. Účastníci dostávali buď 3 000 miligramů (mg) NR ve formě perorálního doplňku, nebo placebo každý den po dobu 4 po sobě jdoucích týdnů.

Účastníci studie byli poté hodnoceni na základě klinických a molekulárních měření, elektrokardiogramu a závažnosti příznaků Parkinsonovy choroby prostřednictvím hodnotící stupnice MDS-UPDRS.

Vědci zjistili, že NR významně zvýšila hladiny NAD+ a upravila naplno metabolom NAD+ v krvi ve srovnání s těmi, kteří dostávali placebo.

Denní suplementace je krátkodobě „bezpečná“

Studie také údajně zjistila, že vysoká dávka NR byla bezpečná a dobře snášená účastníky studie a byla spojena s významným zlepšením klinických příznaků Parkinsonovy choroby, měřeno pomocí Movement Disorder Society Unified Parkinson's Disease Rating Scale (MDS-UPDRS), což naznačuje, že zvýšení hladin NAD+ může mít symptomatický antiparkinsonský účinek (11).

"Studie ukázala, že léčba vysokou dávkou NR 3 gramy denně je krátkodobě bezpečná po dobu jednoho měsíce, a proto může být prozkoumána ve větších klinických studiích," uvedl dr. Tzoulis. „Je třeba zdůraznit, že naše studie nestanovuje obecnou bezpečnost pro tuto dávku NR ani to, zda je bezpečné ji užívat po dobu delší než 30 dní. To bude muset být stanoveno v delších studiích."

Studie navíc ukázala, že NR 3 g denně vede k výraznému zvýšení hladin NAD v krvi a souvisejících metabolitů, aniž by po 30 dnech způsobily jakékoli nepříznivé metabolické účinky.“

Upozornil však, že „zatímco léčba NR byla v této studii spojena s malým klinickým zlepšením, nelze to interpretovat jako známku klinického účinku, protože studie nebyla navržena tak, aby detekovala klinické zlepšení.

Byly by bezpečné vyšší dávky NR?

Jedním z hlavních účelů této studie bylo určit krátkodobou bezpečnost 3 000 mg NR denně.

"Abychom využili plný terapeutický potenciál NR, musíme prozkoumat režimy s vyššími dávkami," uvedl dr. Tzoulis. "Tato studie stanovuje krátkodobou bezpečnost 3 000 mg NR denně a umožňuje prozkoumat možnosti vysokých dávek v budoucích terapeutických studiích."

„Pokud jde o nezvratný důkaz o terapeutickém potenciálu NR u Parkinsonovy choroby, těšíme se na výsledky naší celoroční studie NO-PARK fáze 2/3 na 400 osobách s Parkinsonovou chorobou, která v našem centru již probíhá a odhaduje se uzavřít do konce roku 2024. Veřejné informace o studii NO-PARK lze zobrazit na neuro-sysmed.no a na clinictrials.gov" (12, 13).

Je potřeba větších dlouhodobých studií

Po přezkoumání této studie dr. Rocco DiPaola, neurolog pohybových poruch z Hackensack Meridian Neuroscience Institute v Jersey Shore University Medical Center, uvedl, že jeho první reakcí je, že nabízí potenciální léčbu, která může pomoci zpomalit progresi Parkinsonovy choroby.

     „V současnosti neexistují žádné léčby, které by nabízely neuroprotekci, a toto by byla léčba, která může pomoci předejít některým dlouhodobým komplikacím souvisejícím s postupující chorobou. Současná studie byla v malém měřítku a krátké době, aby prokázala bezpečnost. K dalšímu prokázání bezpečnosti a neuroprotektivního přínosu by byla nezbytná rozsáhlá studie s a delším trváním léčby.

     – Dr. Rocco DiPaola

Dr. Truong také uvedl, že „zjištění jsou slibná, ale toto je jen jedna studie a její výsledky je třeba replikovat a rozšířit ve větších a dlouhodobějších studiích, zejména dvojitě zaslepených studiích."

„Zaujal mě mechanismus účinku navržený ve studii, konkrétně zvýšení hladin NAD+ a jeho potenciální neuroprotektivní účinky. Zajímalo by je, jak by to mohlo být integrováno do současných léčebných protokolů pro Parkinsonovu chorobu s ohledem na bezpečnostní profil a toleranci pacienta."

"Vzhledem k současnému stavu léčby Parkinsonovy choroby je zajímavá jakákoli potenciální nová terapeutická cesta. Nápad použití doplňku, který by mohl zlepšit klinické příznaky a potenciálně zpomalit progresi onemocnění, je obzvláště přitažlivá."

Závěr

Více než 10 milionů lidí na celém světě trpí Parkinsonovou chorobou.

V současné době neexistuje lék na Parkinsonovu chorobu.

Již několik let vědci zkoumají molekulu energie nikotinamid adenindinukleotid (NAD+) jako možnou léčbu tohoto stavu.

Klinická studie fáze 1 zjistila, že suplementace vysokými dávkami NR, formy vitaminu B3, pomáhá zvýšit hladiny NAD+ u lidí s Parkinsonovou chorobou.

Suplementace NR může být spojena se zlepšením klinických příznaků Parkinsonovy choroby.

MUDr. David Perlmutter - Parkinsonova choroba - injekční aplikace Glutathionu

Pacient: vietnamský veterán, 66 let (Parkinson, expozice herbicidem a defoliantem agent orange). Stav při chemické ortodoxní léčbě - Mirapex, Sinemet a 30 minut po intravenózní aplikaci Glutathionu.

Glutathion a Parkinsonova nemoc

Dietrich Klinghardt M.D. Ph.D.

výtah z přednášky "Těžké kovy a jejich vylučování" pro odbornou veřejnost na Spolkové vysoké technické škole v Curychu.

U neurologických onemocnění používáme Glutathion.

Zde je informace o dávkování, působí fantasticky zvláště u Parkinsonovy nemoci. Tehdy jsme začínali s 300 mg denně, toto množství jsme vstřikovali a pomalu jsme zvyšovali dávku až na 1.800 - 2.500 mg denně.

U Parkinsona působí léčivě téměř ve stejném okamžiku. Je to absolutní novinka, ještě neexistuje žádná literatura na toto téma a pacient odchází velmi často normálně z ordinace!

Je to tak, že tento efekt nevydrží příliš dlouho, jen asi 18 - 20 hodin a pak přijde znovu dřívější stav. Pak musíte dát okamžitě další injekci.

Pokud se to ale měsíce opakuje, prodlužuje se odstup mezi injekcemi a nakonec se pacient uzdraví.

Je to vzácné tajemství, které Vám zde dávám. Můžeme jej použít i u pacientů s ALS (onemocnění motoneuronu) a MS (roztroušená skleróza) jako podpůrnou metodu.

Glutathion se může podávat orálně (ústy) i aplikovat nitrožilně.

Dostatečné množství glutathionu v organizmu má – mimo jiné – tyto účinky:

 • zlepšuje cévní prokrvení všech orgánů, snižuje riziko vzniku trombóz, čímž odstraňuje chorobné důsledky nedostatečného prokrvení
 • zlepšuje činnost a zvyšuje výkon srdce a zabraňuje vzniku řady srdečních chorob
 • potlačuje vznik a rozvoj nemocí trávicího traktu například žaludečních vředů, Crohnovy choroby, onemocnění slinivky ...
 • brání vzniku a vývoji diabetu, zlepšuje jeho stav a chrání orgány těla před diabetickým poškozením
 • podporuje zvýšenou činnost ledvin a chrání je před nemocemi, stejné platí i pro činnost jater (chrání je před vznikem cirhózy)
 • zvyšuje imunitu organizmu, zejména protivirovou, a snižuje důsledky onemocnění autoimunitními chorobami
 • zlepšuje metabolismus všech buněk organizmu a zabraňuje tak jejich předčasnému stárnutí a tím i předčasnému stárnutí celého organizmu
 • zlepšuje stav nervového systému, zlepšuje průběh nervových i psychických onemocnění
 • zlepšuje stav arteriosklerotických změn (například mozkových cév)
 • neutralizuje toxické látky jako jsou těžké kovy, nejrůznější toxická farmaka, ale také následky elektromagnetického záření a UV záření potlačuje příčiny některých očních chorob – šedý a zelený zákal
 • v neposlední řadě stojí za zmínku jeho protinádorový účinek

Glutahion na sebe váže rtuť. Glutathion je přirozený antioxidant, jenž se vyskytuje v našem těle. Mnoho zubařů na celém světě přešlo od DMPS ke Glutathionu. Tato látka na sebe váže mimo jiné také metylrtuť - nejjedovatější formu rtuti.

Glutathion v podstatě prodlužuje život a chrání tělo před předčasným stárnutím. Proto je více než vhodné glutathion do těla dodávat. L-Glutathion není toxický ani ve vysokých dávkách. L-Glutathion je nutné užívat pravidelně.

Jakmile je tělo glutathionem dostatečně saturováno, začne jeho blahodárné působení.

Jedině ochranná známka "Superionherbs" garantuje množství účinných látek v níže uvedených extraktech a samozřejmě u každé šarže.

Reishi extrakt, Reishi spór a Reishi Triterpen Max

Reishi extrakt, Reishi spór a Reishi Triterpen Max
Reishi (čínsky Ling Zhi) a její užívání, uvádějí staré čínské spisy z doby už před více než 2 400 lety. Tato vzácná houba je také nazývaná latinsky Ganoderma lucidum, v překladu "božská houba...

Cordyceps sinensis

Cordyceps sinensis
Cordyceps je velice specifická cizopasná houba, která roste od nepaměti pouze v horských oblastech Číny a Tibetu. Pro své specifické účinky je v čínské medicíně především Cordyceps sinensis používán...

Sibiřská Čaga

Sibiřská Čaga
Čaga, dřevokazná houba se živí šťávami stromů, především z břízy, jilmu, jeřabiny, jasanu, ale nejvyšší léčivé účinky má houba Čaga rostoucí na břízách. Ideální sběr je na podzim a na jaře, kdy má...

Hericium erinaceus

Hericium erinaceus
Hericium je poměrně vzácná houba, která svým tvarem připomíná mořský korál. Roste paraziticky především na tvrdém dřevě dubů a buků, přičemž roste zejména v jihovýchodní Asii. Na našem území ji...

Coriolus versicolor (Outkovka pestrá)

Coriolus versicolor (Outkovka pestrá)
- na konci stránky: "Klinické studie s Coriolusem u onkologických pacientů" Coriolus versicolor nebo-li čínsky YunzhiYunzhi je druhem dřevokazné houby, která je již celá staletí využívá v tradiční...

Shiitake

Shiitake
Shiitake (lat. Lentinus edodes), česky Houževnatec jedlý je uznávaný přírodní prostředek jako Reishi, Cordyceps, Hericium a Sibiřská Čaga. Jejími hlavními aktivními komponenty jsou polysacharidy...

Hlíva ústřičná

Hlíva ústřičná
V posledních desetiletích se základní výzkum věnuje daleko podrobněji než kdykoli jindy komlexnějšímu složení a biologickým účinkům hlívy ústřičné a jejím jednotlivým složkám. Na základě výsledků...

Agaricus

Agaricus
Agaricus blazei Murill, česky žampion brazilský Agaricus blazei Murrill je jedlá brazilská houba s nízkým obsahem kalorií a velkým množství živin. Pochází z malé brazilské vesnice jménem Piedade...

BetaGlukan Maxcell (s Resveratrolem a Acerolou)

BetaGlukan Maxcell (s Resveratrolem a Acerolou)
Beta glukany 1,3/1,6D jsou přírodní polysacharidy nacházející se také v buněčných stěnách kvasinek rodu Saccharomyces cerevisiae a všech medicinálních hub. Obsažené beta-glukany jsou získávány...

C-Max komplex (Camu camu s quercetinem)

C-Max komplex (Camu camu s quercetinem)
Synergická kombinace extraktu z plodů ze stromu Camu Camu a quercetinu s maximální vstřebatelností vitamínu C. Camu Camu Camu Camu je nízký malý strom rostoucí divoce podél řek v oblastech...

Ashwagandha

Ashwagandha
(Ashwagandhá – witánie snodárná – witánie uspávající – Withania somnifera) je polokeř, který dorůstá do výšky 1 - 1,5 metru. Původem je ze severozápadní Indie. Roste také v severní Africe a na...

Kurkumin (fytosomální extrakt), italský patent

Kurkumin (fytosomální extrakt), italský patent
10 prokázaných zdravotních přínosů kurkuminu Koření známé jako kurkuma je možná nejúčinnějším existujícím doplňkem stravy. Mnoho kvalitních studií ukazuje, že kurkuma má zásadní přínosy pro vaše...

Rdesno mnohokvěté - He shou wu

Rdesno mnohokvěté - He shou wu
Che-šou-wu (He Shou Wu) je v asijské bylinné medicíně jednou z nejpopulárnějších a nejvíce ceněných posilujících bylin. He-šou-wu je zpracovaná kořenová hlíza rostliny Polygonum multiflorum (rdesno...

Graviola - Annona

Graviola - Annona
Extrakt z listí ze stromu Graviola - přirozený zabiják rakovinových buněk – 10.000 krát silnější než chemoterapie A proč to nevíme? Je to proto, protože určité velké korporace chtějí dostat zpět...

Maca

Maca
Maca, přezdívaná jako peruánský ženšen nebo peruánská viagra roste v jihoamerických Andách, vyskytuje se ve výškách kolem 4000 metrů n.m. a odolává až mrazům -20°C, stejně jako žáru slunce. Vzhledem...

Chitomax

Chitomax
Princip působení Chitomaxu: Je známo, že viskózní vláknina a zejména chitosan působí na metabolismus tuků, snižuje vstřebávání cholesterolu ze stravy a váže se na žlučové kyseliny, a tím snižuje...

Fenuprim

Fenuprim
chitomax + bylinky + kyselina alfalipoová FENUPRIM – jedinečná kombinace pěti přírodních látek, synergicky působících, která vám může pomoci při formování vaší postavy. Pro většinu lidí jsou právě...

Dračí krev

Dračí krev
Dračí krev – Dragons blood Když se v amazonské džungli někdo poraní, škrábne nebo je pokousán hmyzem, někdy můžete vidět jak mačetou sekne do jednoho druhu stromu a temně rudou pryskyřici si kápne do...

Danshen Q10 cardio

Danshen Q10 cardio
Danshen Q10 cardio Synergická kombinace extraktů a mikroživin pro normální funkci srdce. Kombinace extraktu z kořene Danshen, koenzymu Q10, vitamínu E a thiaminu je synergická kombinace – působení...

Šafrán

Šafrán
Saffron – Brain and Neuro balancer Přírodní doplněk stravy určený ke zmírnění stresu, zlepšení nálady a zvýšení pocitu pohody. Obsahuje unikátní synergicky působící kombinaci patentovaného extraktu...

Ostropestřec mariánský (fytosomální extrakt), italský patent

Ostropestřec mariánský (fytosomální extrakt), italský patent
Silybin Phytosome® – silibinin s vysokou vstřebatelností - novinka na ochranu a regeneraci jater Jaterní buňky odstraňují mj. z krve trávicího ústrojí baktérie, viry a jiné patogeny. Zdravá játra do...

Boswellia (fytosomální extrakt), italský patent

Boswellia (fytosomální extrakt), italský patent
Boswellia Phytosome® - novinka s vysokou vstřebatelností, s protizánětlivým a protibolestivým účinkem Boswellia serrata, česky kadidlovník pilovitý je středně velký strom z čeledi březulovitých. Jeho...

S-Acetyl-L-Glutathion

S-Acetyl-L-Glutathion
Glutathion je nejsilnější antioxidant, který vytváří tělo, přičemž S-acetyl-L-Glutathion je nejpokročilejší formou biologicky dostupného glutathionu. Jeho účinnost se rovná nitrožilnímu podávání...

NMN (nikotinamid mononukleotid)

NMN (nikotinamid mononukleotid)
Pokud vás zajímají inovace v oblasti stárnutí a dlouhověkosti, možná jste slyšeli o NMN, což je zkratka pro nikotinamid mononukleotid. Je to molekula, kterou vaše tělo vytváří přirozeně, ale někteří...

Supík - sirup pro DĚTI na podporu imunity - unikátní složení

Supík - sirup pro DĚTI na podporu imunity - unikátní složení
Unikátní kombinace vysoce kvalitních extraktů z hub a rostlin, doplněná o betaglukan vysoké čistoty (nad 80%) a vitamíny na podporu imunity. Devět složek synergicky spojených v blahodárný komplex na...

4x Instantní káva i s extrakty z hub Čaga, Cordyceps a Hericium

4x Instantní káva i s extrakty z hub Čaga, Cordyceps a Hericium
  KOHI-FOCUS SLOŽENÍ: Instantní káva 76,4 % (100% káva Arabica), Ashwagandha extrakt 10 %, Chaga extrakt 8 %, Tulsi extrakt 5 %, Sibiřský ženšen extrakt 0,5 % 100% Arabika, zklidňující...

Každá nemoc je způsobena narůstající jedovatostí lidského organismu.

Úžasný: MUDr. Henry Bieler

 

 

NEJPOPULÁRNĚJŠÍ STRÁNKY

 

       NOVĚ PUBLIKOVANÉ ČLÁNKY

         ČERVENEC 2024 - 14 článků

 

Zkušenosti klientů s Úspěšnou léčbou především boreliózy, chlamydiózy, únavového syndromu...

 

Nejlepší DIETY pro celkové zdra ví v roce 2024 - středomořská, DASH a MIND - U.S. News & World Report

  

100% REISHI - houba mládí a zdravé dlou h ověkosti - 3 unikátní, bezkonkurenční extrakty

31 důvodů proč se NENECHÁM OČKOVAT - izraelský rabín Chananya Weisman

Dr. Peter  McCullough: Jak přírodně DETOXIKOVAT tělo PO OČKOVÁNÍ mRNA vakcínou (protokol) - video

  Devastující efekt pro zdraví - glutaman sodný, aspartam a další excitotoxiny

Jak se přírodní cestou uzdravit z chronické Boreliózy, Chlamydiózy, EB virózy... únavového syndromu

CORDYCEPS - silná imunita a nárůst energie

Překyselené tělo: začátek vážné nemoci

ZVRÁCENÍ POSTUPU DIABETU 2. typu začíná u ignorování běžných doporučení, MUDr. Sarah Hallbergová - video

Protokol pro prevenci pro uzdravené klienty - Ing. Zdeněk Rozehnal

BOSWELIA serrata (kadidlo) - jeden z nejsilnějších přírodních léků Matky Země

Tibetská houba, tibetské krystaly a kombucha - darování, prodej

Léčte záněty a ne Cholesterol, MUDr. Marc Sircus

100% ČAGA ze Sibiře, nejvyšší množství účinných látek garantující Certifikát 

Mamografie způsobuje rakovinu prsu, MUDr. Ben Johnson, M.D., N.M.D., D.O.

Účinný lék na rakovinu plic na Kubě, proč ho mít nemůžeme? Leif Davenport

Artróza - kmenové buňky - Podvod!

Lékaři se sami uzdravili z Roztroušené sklerózy, prof. George Jelinek, dr. Terry Wahlsová

Jak se skutečně zdravě stravovat...

Proč průběžně a jak detoxikovat tělo

  PROTINÁDOROVÝ účinek extraktů z REISHI a CORIOLUSU na úrovni klinických studií

Žaloba na farmaceutické korporace, MUDr. Matthias Rath

Koloidní stříbro - účinné přírodní antibiotikum, hustoty koloidního stříbra, doporučené dávkování

 

  Odstranění rtuti, hliníku a dalších toxinů z těla, včetně p revence - MUDr. Dietrich Klinghardt

Zblblo již lidstvo natolik, že se nechá obelhat pohádkami o vražedném oxidu uhličitém?

Jak na Parkinsona? Glutathionem, Hericiem a odstraněním neurotoxinů Chlorellou

Proč my máme potravinové alergie, přičemž je naši prarodiče neměli?

 

OVĚŘENÉ PŘÍRODNÍ PŘÍPRAVKY

Cílem správné medicíny je předcházení nemocí a prodloužení zdravé dlouhověkosti. Ideálem medicíny je odstranit mít potřebu lékaře.

MUDr. William J. Mayo

 

 

TŘI UNIKÁTNÍ EXTRAKTY

Z DUANWOOD RED REISHI

Za  účinné  se  z  Reishi  považují  pouze  kvalitně  provedené  a  čisté  extrakty,  které  mají  dobrou  biologickou  dostupnost  a  jsou  zbavené  nestravitelného  chitinu;  nelze  tedy  použít  pouhý  prášek  z  usušené  houby.

 

          EXTRAKT                 SPÓR

Nejsilnější extrakt z REISHI na českém trhu!!!100% spórový prášek z Duanwood Red Reishi!!!

 

TRITERPEN MAX

Extrakt s vysokým obsahem triterpenoidů. Více než 20 triterpenoidů%!

ZDE ROSTE NEJÚČINNĚJŠÍ REISHI

DUANWOOD RED REISHI

zdroj výše nejúčinnějších extraktů

Video z návštěvy Čechů u pěstitelů Duanwood Red Reishi v Číně, v horské oblasti Jiangshan

 

FAKTA O REISHI,

MYKOLOGIE, HISTORIE, PĚSTOVÁNÍ, ÚČINNÉ LÁTKY, JAK JE TO S JEJÍ KVALITOU?

 

 

 

 CORDYCEPS, EXTRA SILNÝ

NEJVYŠŠÍ GARANTOVANÉ MNOŽSTVÍ ÚČINNÝCH LÁTEK - CERTIFIKÁT COA

Nejsilnější Cordyceps na českém trhu!!!

CORDYCEPS - video

100% Sibiřská Čaga

ČAGA - video

HERICIUM - video

 

  BETAGLUKAN           HLÍVA

        extrakt               extrakt

Betaglucan MaxCellHlíva ústřičná

BETAGLUKAN - video

 

    KURKUMIN            AŠVAGANDA

        extrakt                    extrakt

Betaglucan MaxCellNejsilnější Ašvaganda na Českém trhu

ASHWAGANDHA - video

 

RDESNO             ANNONA

extrakt                  extrakt

Vysoce účinný extrakt z listů

 

ČAGA - video

Z ověřených dat vyplývá, že člověk, který covid prodělal, je třináckrát lépe chráněn, než člověk, který má dvě dávky vakcíny.

prof. Jiří Beran, 13.11.2021

prof. Jiří Beran, 15.11.2021

 

TEČKOVANÝ PŘÍBĚH

"NEVĚŘÍM UŽ BÍLÝM PLÁŠŤŮM, ALE LIDEM"

medicinský inženýr

JURAJ Orság


 

TEČKOVANÉ PŘÍBĚHY

dokument z 31. srpna 2022

Nadační fond Svědomí Národa

 

KUBEK 2009

 

DOKUMENT ČT 2

BYZNYS V BÍLÝCH PLÁŠTÍCH

DOKUMENT ČT 2

ŠKODLIVOST MOBILNÍCH SÍTÍ

             TEST

BARVOSLEPOSTI

 

 

ROK SI NIČÍME IMUNITU,

možná i proto je tolik nemocných, říká česká vědkyně, vedoucí týmu Centra buněčného a tkáňového inženýrství FN u sv. Anny...

doc. RNDr. Irena Koutná, Ph.D.

Aktualizovaný jmenný seznam s portovců zemřelých od 1.1.2021 do 31.12.2023 v souvislosti s "vakcinací" na covid

Ú MRTÍ - 1480

SRDEČNÍ ZÁSTAVY - 2107

   PATOLOG dr. Ryan Cole oprávněně VAROVAL

 

RENOMOVANÝ PATOLOG   dr. RYAN COLE - přednáška

ALARMUJÍCÍ EFEKT  covid (spike) injekcí (mRNA) na mozek, srdce, ledviny a ostatní orgány

 • Spousta lidí postrádá enzym, který rozkládá RNA
 • Naprosto porušujeme Norimberský kodex z roku 1947...

český dabing - 17:08

Lékařský summit, San Antonio, Texas, USA - 27.7.2021

 

AMERICA´S FRONTLINE DOCTORS

POSTAVIT SE NA ODPOR

 

FRONTLINE NEWS

 

 

ZAČNĚTE U SEBE

ZÁKLADEM ZDRAVÍ JE PREVENCE S NÁVRATEM K PŘÍRODĚ

Doporučuji:

každé ráno cca 30 minut před snídaní

vypít cca 4 dcl vlažné čisté pramenité vody s citrónem (můžete přidat až půl lžičky jedlé sody) a pro posílení imunity a energie můžete použít dvojitý extrakt (1-2 kapsle) z

  a nejdříve po 15 minutách:

případně nejen pro psychiku:

pro střevo kvalitní probiotika:

 • kysané zelí, které si sami jednoduše vyrobíte POUZE VY! Pozor na "BRUSELSKÉ" kysané zelí! S éčkama
 

 

VÁLEK U MORAVCE V OVM

10. dubna 2022

NEHORÁZNĚ LŽE

 

 

Fakta nepřestávají existovat tím, že se o nich nesmí hovořit. Pravda je dcerou času

 

SVĚT SE ZBLÁZNIL

Toto je novodobá reklama na co?

MUDr. Anastasia Maria Loupis: Tento model je v ohrožení života