Zánět zvyšuje riziko demence až o 35 % - nová studie z Británie

- Pixabay

Barbora Nová

Počet lidí, kteří trpí Alzheimerovou chorobou nebo jinými typy demence, je na celém světě vysoký - v současné době se odhaduje, že jich je nejméně 30 milionů a do roku 2150 by jich mělo být více než 152 milionů. Vzhledem k významným zdravotním důsledkům této nemoci se provádí intenzivní výzkum, jehož cílem je zjistit, jaké příčiny stojí za touto nemocí.

Lékařská komunita stále více identifikuje roli zánětu při rozvoji Alzheimerovy choroby a demence - nyní nová studie zveřejněná 19. července 2023 z Velké Británie tuto souvislost dále potvrzuje.

Alzheimerova choroba a další formy demence postihují miliony lidí a zabíjejí více lidí než rakovina prsu a prostaty dohromady (1).

Přestože demence mezi staršími lidmi převažuje a zatěžuje systém zdravotní péče (každoročně stojí stovky miliard dolarů), vědci zatím nedokázali určit jasnou příčinu nemoci. Největším známým rizikovým faktorem Alzheimerovy choroby je stárnutí, ale existuje také skupina dalších rizikových faktorů, které byly označeny za potenciální příčiny, včetně genetických predispozic, zánětů, kardiovaskulárního zdraví a chemického složení mozku (plaky a spleti). Izolovat jedinou nebo převažující příčinu onemocnění se ukázalo jako obtížné; nalezení léku se ukázalo jako ještě nepolapitelnější (2, 3).

Biomarkery ukazují vliv zánětu na riziko demence

Nová britská studie zveřejněná 19. července 2023 v časopise PLOS ONE osvětluje souvislost mezi zánětem, poznáváním a demencí. S využitím zdravotních údajů od více než 500 000 osob, získaných v rámci rozsáhlé populační studie UK Biobank (UKB), byli vědci schopni vzít velké množství dat a porovnat je s kognitivními výsledky a rizikem demence. Konkrétně se vědci zaměřili na určité krevní biomarkery svědčící o zánětu a na to, jak tyto biomarkery korelují s různými kognitivními úkoly.

Zjistili malou, ale statisticky významnou souvislost mezi vyššími hladinami těchto biomarkerů, horšími kognitivními výkony a vyšším rizikem demence v pozdějším věku (4).

"Zvýšené hladiny zánětlivých markerů v krvi se často vyskytují u starších osob a tento stav se označuje jako 'zánětlivé stárnutí'. Zánět s sebou nese vysokou náchylnost k chronickým onemocněním a předčasnému úmrtí. Zjistili jsme souvislosti mezi zvýšenou hladinou systémových zánětlivých biomarkerů, současnou a pozdější kognitivní výkonností a budoucím rizikem demence," uvedla dr. Krisztina Mekliová, hlavní autorka studie a genetická výzkumnice z University of Manchester.

V rámci UKB 502 650 účastníků dobrovolně souhlasilo s použitím svých zdravotních údajů pro vědecké a výzkumné účely. Soubor zahrnoval muže i ženy, kteří byli zařazeni do studie v letech 2006-2010 a v té době jim bylo 40-69 let. Účastníci UKB byli rovněž zařazeni do longitudinální studie, která je sledovala v průběhu let, aby zachytila případné následné zdravotní události.

Byla hodnocena souvislost mezi složeným zánětlivým biomarkerem a měřítky kognitivní výkonnosti v pěti oblastech měřenými současně a o 4-13 let později. Byla také hodnocena souvislost stejného biomarkeru s diagnózou demence o 3-11 let později ve vzorku lidí, který původně demencí netrpěl.

Dr. Mekliová a její tým prošli obrovské množství dat, aby se zaměřili na jednu konkrétní otázku: zda přítomnost určitých zánětlivých biomarkerů (CRP, IL6, IL1β...) ovlivňuje kognitivní schopnosti a riziko demence.

Zjistili, že odpověď zní ano.

Použité testy kognitivního výkonu

V souboru údajů UKB bylo na počátku zahrnuto pět kognitivních testů. Byly zadávány prostřednictvím počítačového rozhraní s dotykovou obrazovkou. S výjimkou úloh s měřením času reakce na počátku studie nebyly zadávány celému vzorku.

Tyto úlohy byly zopakovány o 4-13 let později při návštěvě zobrazovacího vyšetření Instance 2 v podsouborech 18 000-28 000 účastníků.

1. Prospektivní paměť (proměnná UKB: Data-Field 20018 (ox.ac.uk)).

Před provedením jakéhokoli z dalších kognitivních testů se na obrazovce počítače objevil následující text: "Na konci hry vám ukážeme čtyři barevné tvary a požádáme vás, abyste se dotkli modrého čtverce. Abychom však otestovali vaši paměť, chceme, abyste se místo toho skutečně dotkli oranžového kruhu".

Tuto proměnnou jsme přehodnotili jako nulu nebo jedničku podle toho, zda účastník splnil úkol úspěšně na první pokus, nebo ne.

2. Fluidní inteligence (proměnná UKB: Data-Field 20016 (ox.ac.uk)).

Tato úloha se skládá ze 13 otázek logického-rozumového typu, na které je třeba odpovědět v časovém limitu 2 minut. Proměnná hodnotí počet správných odpovědí. Účastníci, kteří nezodpověděli všechny otázky ve stanoveném dvouminutovém limitu, jsou za každou nezodpovězenou otázku hodnoceni nulou.

3. Reakční doba (proměnná UKB: Data-Field 20023 (ox.ac.uk)).

Hra Snap je určena k testování reakční doby (tj. rychlosti jednoduchého zpracování) pomocí stisknutí tlačítka, jakmile se na dotykové obrazovce objeví dvě stejné karty. Toto cvičení zahrnovalo 12 dvojic karet. Proměnnou je průměrná doba trvání v milisekundách do prvního stisknutí tlačítka snap sečtená za kola, v nichž se obě karty shodovaly.

4. Shoda dvojic (proměnná UKB: Data-Field 399 (ox.ac.uk)).

V této úloze si účastníci měli zapamatovat polohu 6 dvojic karet a poté je přiřadit. Jelikož tato proměnná ukazuje počet nesprávných shod, vyšší hodnota znamená horší kognitivní výkon.

5. Numerická paměť (proměnná UKB: Data-Field 4282 (ox.ac.uk)).

Test numerické paměti byl proveden v pilotní fázi náboru do studie a je k dispozici pouze pro část účastníků. V tomto testu byli účastníci požádáni, aby si po krátké pauze vybavili čísla. Test začínal dvoumístným číslem a pokaždé, když si účastník správně vzpomněl, se o 1 číslici prodloužil (maximálně do 12 číslic). Výsledkem je maximum správně zapamatovaných číslic.

Pokud účastník úkol opustil, byly jeho výsledky vyřazeny.

Dr. Paul Ne whouse, ředitel Centra pro kognitivní medicínu na katedře psychiatrie Vanderbilt University Medical Center, který se na studii nepodílel, ke studii uvedl: "Tato práce potvrzuje, že i ve velmi rozsáhlé studii se mohou prokázat malé, ale měřitelné účinky chronických zánětlivých markerů na nízké úrovni v těle."

Nejvyšší zánětlivé markery jsou spojeny s 35% zvýšením rizika demence

Členové kohorty UKB byli požádáni, aby se zúčastnili řady kognitivních testů, jejichž cílem bylo otestovat různé formy mozkových funkcí: například paměť a reakční dobu.

K měření různých aspektů kognitivních funkcí vědci použili pět různých druhů testů uvedených výše. V případě reakčního času měli jedinci stisknout tlačítko, jakmile se na obrazovce objevily dvě stejné karty. V případě paměti měli za úkol zapamatovat si umístění odpovídajících dvojic karet; dostali také řetězce čísel začínající dvojciferným číslem a pokračující až dvanáctimístným číslem a byli požádáni, aby tyto řetězce čísel zadali. K testování "fluidní inteligence" byly použity logické otázky.

"Literatura uvádí, že testy specifických oblastí, jako je epizodická paměť, exekutivní funkce, verbální plynulost a rychlost zpracování, jsou prediktory demence. Kognitivní testy v UKB byly navrženy tak, aby byly krátké a aby postihovaly kognitivní oblasti, které jsou citlivé na stárnutí anebo patologické procesy," uvedla dr. Mekliová.

S výjimkou cvičení "porovnávání dvojic" vykazovali jedinci s vyšší hladinou biomarkerů zánětu "stále horší" výkon v každém z kognitivních cvičení. Ještě překvapivější je, že u osob s nejvyššími hladinami biomarkerů bylo zjištěno o 35 % vyšší riziko diagnózy demence ve srovnání s osobami s nejnižšími hladinami biomarkerů.

Je každý zánět špatný?

Ne tak docela. Zánět je ve skutečnosti dobrá věc; je nedílnou součástí reakce imunitního systému těla. "Zánět je nezbytný k tomu, aby se člověk zbavil infekce nebo akutního zranění. Když se říznete na ruce, přijdou vám tam zánětlivé buňky, ale nechcete, aby tam zůstaly," uvedl dr. Newhouse. Ale právě to se často děje v procesu stárnutí: zánět se prostě tak nějak zdržuje, jako chronický zánět nízkého stupně v těle (5).

Termín "inflammageing" vznikl jako označení pro "s věkem související zvýšení hladiny prozánětlivých markerů v krvi a tkáních". Když zánět nezmizí, jako když skončí boj s infekcí, a místo toho se stane chronickým, hraje roli při vzniku řady onemocnění od rakoviny a osteoporózy až po srdeční problémy a demenci.

Jednoduchý lék na zánět, a tedy ani na demenci neexistuje, ale dr. Mekliová i dr. Newhouse naznačují, že pro začátek je dobré změnit životní styl, například zdravěji jíst a častěji cvičit.

Objevují se údaje o tom, že určité dietní a fyzické aktivity mohou mít pozitivní vliv na zánět. Pravidelné fyzické cvičení může systémově tlumit zánět.

Závěr

Nová studie zjistila, že lidé s biomarkery, které signalizují vyšší hladinu zánětu, měli vyšší riziko demence.

  

7 návyků zdravého životního stylu snižuje u žen riziko demence

- Pixabay

Barbora Nová

Podle nového výzkumu (předběžná studie byla zveřejněna 18. února 2023), který bude představen na 75. výročním zasedání Americké neurologické akademie (AAN), by ženy, které dodržují sedm zdravých návyků, mohly snížit riziko vzniku demence (1, 2).

Zasedání AAN se bude konat od 22. do 27. dubna 2023 v hybridním formátu, který nabízí možnost zúčastnit se osobně v Bostonu nebo živě online. Členové se mohou zaregistrovat do 30. března 2023 (3).

Americká neurologická akademie je největším světovým sdružením neurologů a odborníků na neurologii s více než 38 000 členy.

Vědci ve své studii sledovali 13 720 žen s průměrným věkem 54 let na začátku studie po dobu 20 let a analyzovali jejich riziko vzniku demence. Na konci studie zkoumali žádosti o zdravotní péči, aby zjistili, u kterých sledovaných žen byla stanovena diagnóza demence.

„Jelikož nyní víme, že demence může v mozku začít desítky let před diagnózou, je důležité, abychom se dozvěděli více o tom, jak vaše návyky ve středním věku mohou ovlivnit riziko demence ve stáří,“ řekla Pamela Ristová, ScD, z Brigham and Women’s Hospital v Bostonu ve státě Massachusetts a členka Americké neurologické akademie (4).

Dobrou zprávou je, že volba zdravého životního stylu ve středním věku může vést ke snížení rizika demence v pozdějším věku.“

Ženy v rámci studie obdržely skóre sedmi zdravotních faktorů, přičemž 0 odpovídalo "špatnému" a 7 "vynikajícímu". Průměrné skóre na začátku studie bylo 4,3. Po desetiletém sledování toto skóre kleslo na 4,2.

Po dvaceti letech byla demence diagnostikována u 1 771 žen.

Po zohlednění faktorů, jako je věk a vzdělání, vědci zjistili, že s každým zvýšením celkového skóre o jeden bod se riziko demence u účastnic snížilo o 6 %.

Jedním z omezení studie je, že vědci nedostali informace, které by jim umožnily zjistit, jaký vliv na riziko demence měly změny zdravých návyků, jako je například zanechání kouření.

7 návyků zdravého životního stylu

Vědci použili pro svou studii "7 jednoduchých životních návyků" (Life's Simple 7), které vydala Americká kardiologická asociace (American Heart Association) (5).

Těchto sedm faktorů je následujících:

"Dobrou zprávou je, že to není situace, kdy je vše v pořádku," řekl dr. Joel Salinas, behaviorální neurolog a vědec na NYU Langone Health a vedoucí lékař společnosti Isaac Health v New Yorku (6).

"Nemusíte být nejzdravějším člověkem. I když mají lidé dobré skóre v jedné nebo dvou oblastech, získávají určitý prospěch. Jakékoli zlepšení postupně zlepšuje vaše dlouhodobé zdraví".

"Pokud změníte své návyky, získáte určité zdravotní výhody. Čím dříve tyto změny provedete".

"Čím déle si nové návyky udržíte, tím lépe. Záměrem je najít jednoduchý způsob, jak sledovat své zdraví."

Co je to demence?

"Demence je celkové zhoršení kognitivních schopností, které obvykle ovlivňuje krátkodobou paměť (učení - zapamatování si nových informací) a další kognitivní schopnost (nebo více), například zhoršení exekutivních schopností (organizace, rozhodování), mluvy nebo vizuálně-prostorových schopností," uvádí doktorka Karen Millerová, Ph.D., neuropsycholožka a geropsycholožka a zároveň vedoucí ředitelka programů Brain Wellness and Lifestyle v Pacific Neuroscience Institute v Kalifornii (7).

"U demence mají tyto poklesy obvykle dopad na schopnost být zcela nezávislý (tj. člověk může mít potíže se správou financí, pravidelným užíváním léků, potíže se schopnosti řídit atd.)".

Podle zprávy z roku 2021 tvoří ženy přibližně dvě třetiny lidí s demencí, včetně Alzheimerovy choroby (8).

Jedním z důvodů je, že ženy žijí déle než muži a demence se obvykle objevuje po 80. roce života. Mezi další možná vysvětlení podle Cognitive Vitality, programu Alzheimer's Drug Discovery Foundation, patří např (9):

 • Vyšší vzdělání je spojeno s nižším výskytem demence. Mnohým starším ženám dnes nebyly dříve poskytnuty stejné možnosti vzdělání jako mužům.
 • Demence je spojena s depresí a depresí trpí více žen než mužů.
 • Lidé, kteří cvičí, mají menší pravděpodobnost, že se u nich vyvine demence, a ženy cvičí méně než muži.

Když se u žen rozvine demence, jejich stavy se zhoršují rychleji než u mužů. Proto mohou mít závažnější průběh nemoci.

Demence vzniká, když neurony v mozku přestanou pracovat nebo komunikovat s ostatními mozkovými buňkami, uvádí Národní institut pro stárnutí (NIH) (10).

Každý člověk s přibývajícím věkem ztrácí nějaké neurony, ale u lidí s demencí je úbytek výraznější.

I když demencí trpí mnoho lidí starších 85 let, není považována za normální součást stárnutí.

Typy a příznaky demence

Alzheimerova choroba je nejčastější formou demence, ale není jedinou.

Mezi několik dalších typů demence patří následující:

Někteří lidé mohou mít kombinaci dvou nebo více typů demence.

Mezi příznaky demence patří:

 • Ztráta paměti, špatný úsudek a zmatenost.
 • Potíže s mluvením, porozuměním a vyjadřováním myšlenek nebo se čtením a psaním.
 • Bloudění a ztrácení se ve známém okolí.
 • Problémy se zodpovědným zacházením s penězi a placením účtů.
 • Opakování otázek.
 • Používání neobvyklých slov k označení běžných předmětů.
 • Delší doba potřebná k dokončení běžných denních úkolů.
 • Ztráta zájmu o běžné denní činnosti nebo události.
 • Halucinace, bludy nebo paranoia.
 • Impulzivní chování.
 • Ztráta rovnováhy a problémy s pohybem.

Podle odborníků je důležité všímat si, kdy se příznaky zhoršují.

Když si lidé začnou všímat těchto příznaků, ať už u sebe, nebo u někoho blízkého, může být čas navštívit odborníka. Totéž platí pro nové změny, nové příznaky nebo zhoršení předchozích příznaků.

Závěr

Ženy tvoří přibližně dvě třetiny lidí, kteří trpí demencí.

Vědci tvrdí, že ženy mohou snížit riziko onemocnění tím, že si osvojí 7 návyků zdravého životního stylu, které doporučuje Americká kardiologická asociace.

Mezi tyto návyky patří každodenní aktivita, vyvážená strava, udržování zdravého krevního tlaku... a navíc trvalá detoxikace.

Cukr způsobuje plaky na mozku a zvyšuje pravděpodobnost Alzheimerovy choroby

Zoey Sky, 13. listopadu 2017

Pokud máte chuť na něco sladkého, vezměte si raději jablko než tabulku čokolády. Skupina vědců totiž nedávno doložila spojitost mezi hladinami cukru v mozku a příznaky ztráty paměti, které mohou přecházet až do Alzheimerovy choroby.

Mozek štěpí glukózu (tj. cukr v nejzákladnější formě) a ta se využívá jako zdroj energie pro zajištění jeho funkcí. Avšak lidé, jejichž mozek dobře nezvládá toto štěpení, vykazují obvykle známky mozkového plaku a spletenců, jež bývají příznakem Alzheimera.

Podle vědců zmíněná studie prokazuje významnou spojitost mezi vysokými hladinami glukózy v mozku a příznaky Alzheimera. Lidé s mozkem, který má nižší účinnost štěpení glukózy, vykazovali zhoršené vnějškové příznaky demence v podobě ztrát paměti, což bývá často spojováno s Alzeimerovou chorobou. Protože je tento výzkum dosud v raném stádiu, není ještě vyjasněno, proč mívá špatný metabolismus glukózy tyto následky.

Dr. Madhav Thambisetty z Národního institutu pro stáří (NIA - the National Institute of Aging) studoval tkáně mozku z autopsíí, které byly k dispozici v jiné studii s názvem the Baltimore Longitudinal study on Aging. Tato studie je součástí většího projektu, zaměřeného na zdravotní stav populace, jenž probíhá už několik desetiletí. Společně se svými kolegy studuje Dr. Thambisetty ty oblasti mozku, které jsou náchylnější k tvorbě plaku a spletenců. Jde především o frontální a temporální kortex, které fungují jako paměťová a řečová centra.

Vědci ale současně objevili, že jiné oblasti mozku jsou odolnější proti degeneraci - patří k nim např. cerebellum - centrum pohybu a svalové aktivity. Vědci odhalili souvislost, že lidé s větším postižením Alzheimerem trpívají zároveň i zpomalenou glykolýzou, což je snížená schopnost štěpení glukózy, potřebného k produkci energie.

Jak zpomalená glykolýza, tak i vyšší hladina glukózy souvisí s těžšími projevy plaků a spletenců v mozcích lidí s Alzheimerem. A kromě toho mají i spojitost s problémy s pamětí.

Richard J. Hodes, ředitel NIA, k tomu sdělil, že vědci již uvažují o možné souvislosti mezi tím, jak mozek metabolizuje glukózu a jak se pak rozvíjí jeho nemoc. Říká: „Výzkum jako je tento, přináší nové myšlenky o tom, jak dál zkoumat tyto souvislosti intenzivnějším způsobem, abychom nalezli lepší a účinnější způsoby, jak léčit i předcházet Alzheimerově chorobě.“

Dr. Clare Walton, vedoucí výzkumník sdružení The Alzheimer’s Society k tomu říká toto: „Spojitost mezi tím, jak mozek využívá glukózu a Alzheimerem není nová - již více než 30 let při studiu této choroby využíváme snímků mozku, které nám ukazují změny glukózy. Dosud nám ale není jasné, zda změny v metabolismu glukózy ovlivňují vznik nebo zhoršování Alzheimerovy choroby nebo zda jsou takové změny pouze vedlejším projevem poškození mozkových buněk.“

Dr. Walton věří, že nový revoluční výzkum metabolismu glukózy je unikátní metodou a zkoumání mozkové tkáně zemřelých pomůže ukázat na „změny a cesty, kterými probíhá transport a využití glukózy v mozkových buňkách“, ke kterým dochází při zhoršení Alzheimerovy choroby.

Závěrem ještě dodává: „Jestliže se ukáže, že tyto změny opravdu předchází nástupu příznaků demence, měly by určitě být zkoumány ještě důkladněji.“

Několik užitečných rad, jak snížit hladinu cukru v krvi

Kromě toho, že omezíte množství konzumovaných sladkostí, je dobré se řídit těmito doporučeními:

 • Cvičte – snažte se být každý den aktivní. Choďte po schodech místo ježdění výtahem nebo si během sledování TV zacvičte sedy-lehy.
 • Pijte hodně vody – když pijete více vody, snáze se ubráníte pocitům hladu. Vždy raději sáhněte po láhvi s vodou místo limonády nebo jiných nápojů s cukrem.
 • Dopřávejte si dostatek spánku – když budete chodit spát pozdě, zvýší to vaši hladinu cukru v krvi. Rozvrhněte si svůj čas tak, abyste mohli každou noc spát alespoň 8 hodin. Z ložnice odneste všechnu elektroniku, aby vás to nelákalo zůstávat dlouho vzhůru.

Použité zdroje:

 1. DailyMail.co.uk
 2. dLife.com

Originál: www.naturalnews.com/2017-11-13-sugar-found-to-cause-plaque-in-the-brain-raising-chances-of-alzheimers.htm

Ing. Jablonský CSc., v reportáži o vyléčení Alzheimerovy a Parkinsonovy choroby Hericiem

Jedině ochranná známka "Superionherbs" garantuje množství účinných látek v níže uvedených extraktech a samozřejmě u každé šarže.

Reishi extrakt, Reishi spór a Reishi Triterpen Max

Reishi extrakt, Reishi spór a Reishi Triterpen Max
Reishi (čínsky Ling Zhi) a její užívání, uvádějí staré čínské spisy z doby už před více než 2 400 lety. Tato vzácná houba je také nazývaná latinsky Ganoderma lucidum, v překladu "božská houba...

Cordyceps sinensis

Cordyceps sinensis
Cordyceps je velice specifická cizopasná houba, která roste od nepaměti pouze v horských oblastech Číny a Tibetu. Pro své specifické účinky je v čínské medicíně především Cordyceps sinensis používán...

Sibiřská Čaga

Sibiřská Čaga
Čaga, dřevokazná houba se živí šťávami stromů, především z břízy, jilmu, jeřabiny, jasanu, ale nejvyšší léčivé účinky má houba Čaga rostoucí na břízách. Ideální sběr je na podzim a na jaře, kdy má...

Hericium erinaceus

Hericium erinaceus
Hericium je poměrně vzácná houba, která svým tvarem připomíná mořský korál. Roste paraziticky především na tvrdém dřevě dubů a buků, přičemž roste zejména v jihovýchodní Asii. Na našem území ji...

Coriolus versicolor (Outkovka pestrá)

Coriolus versicolor (Outkovka pestrá)
- na konci stránky: "Klinické studie s Coriolusem u onkologických pacientů" Coriolus versicolor nebo-li čínsky YunzhiYunzhi je druhem dřevokazné houby, která je již celá staletí využívá v tradiční...

Shiitake

Shiitake
Shiitake (lat. Lentinus edodes), česky Houževnatec jedlý je uznávaný přírodní prostředek jako Reishi, Cordyceps, Hericium a Sibiřská Čaga. Jejími hlavními aktivními komponenty jsou polysacharidy...

Hlíva ústřičná

Hlíva ústřičná
V posledních desetiletích se základní výzkum věnuje daleko podrobněji než kdykoli jindy komlexnějšímu složení a biologickým účinkům hlívy ústřičné a jejím jednotlivým složkám. Na základě výsledků...

Agaricus

Agaricus
Agaricus blazei Murill, česky žampion brazilský Agaricus blazei Murrill je jedlá brazilská houba s nízkým obsahem kalorií a velkým množství živin. Pochází z malé brazilské vesnice jménem Piedade...

BetaGlukan Maxcell (s Resveratrolem a Acerolou)

BetaGlukan Maxcell (s Resveratrolem a Acerolou)
Beta glukany 1,3/1,6D jsou přírodní polysacharidy nacházející se také v buněčných stěnách kvasinek rodu Saccharomyces cerevisiae a všech medicinálních hub. Obsažené beta-glukany jsou získávány...

C-Max komplex (Camu camu s quercetinem)

C-Max komplex (Camu camu s quercetinem)
Synergická kombinace extraktu z plodů ze stromu Camu Camu a quercetinu s maximální vstřebatelností vitamínu C. Camu Camu Camu Camu je nízký malý strom rostoucí divoce podél řek v oblastech...

Ashwagandha

Ashwagandha
(Ashwagandhá – witánie snodárná – witánie uspávající – Withania somnifera) je polokeř, který dorůstá do výšky 1 - 1,5 metru. Původem je ze severozápadní Indie. Roste také v severní Africe a na...

Kurkumin (fytosomální extrakt), italský patent

Kurkumin (fytosomální extrakt), italský patent
10 prokázaných zdravotních přínosů kurkuminu Koření známé jako kurkuma je možná nejúčinnějším existujícím doplňkem stravy. Mnoho kvalitních studií ukazuje, že kurkuma má zásadní přínosy pro vaše...

Rdesno mnohokvěté - He shou wu

Rdesno mnohokvěté - He shou wu
Che-šou-wu (He Shou Wu) je v asijské bylinné medicíně jednou z nejpopulárnějších a nejvíce ceněných posilujících bylin. He-šou-wu je zpracovaná kořenová hlíza rostliny Polygonum multiflorum (rdesno...

Graviola - Annona

Graviola - Annona
Extrakt z listí ze stromu Graviola - přirozený zabiják rakovinových buněk – 10.000 krát silnější než chemoterapie A proč to nevíme? Je to proto, protože určité velké korporace chtějí dostat zpět...

Maca

Maca
Maca, přezdívaná jako peruánský ženšen nebo peruánská viagra roste v jihoamerických Andách, vyskytuje se ve výškách kolem 4000 metrů n.m. a odolává až mrazům -20°C, stejně jako žáru slunce. Vzhledem...

Chitomax

Chitomax
Princip působení Chitomaxu: Je známo, že viskózní vláknina a zejména chitosan působí na metabolismus tuků, snižuje vstřebávání cholesterolu ze stravy a váže se na žlučové kyseliny, a tím snižuje...

Fenuprim

Fenuprim
chitomax + bylinky + kyselina alfalipoová FENUPRIM – jedinečná kombinace pěti přírodních látek, synergicky působících, která vám může pomoci při formování vaší postavy. Pro většinu lidí jsou právě...

Dračí krev

Dračí krev
Dračí krev – Dragons blood Když se v amazonské džungli někdo poraní, škrábne nebo je pokousán hmyzem, někdy můžete vidět jak mačetou sekne do jednoho druhu stromu a temně rudou pryskyřici si kápne do...

Danshen Q10 cardio

Danshen Q10 cardio
Danshen Q10 cardio Synergická kombinace extraktů a mikroživin pro normální funkci srdce. Kombinace extraktu z kořene Danshen, koenzymu Q10, vitamínu E a thiaminu je synergická kombinace – působení...

Šafrán

Šafrán
Saffron – Brain and Neuro balancer Přírodní doplněk stravy určený ke zmírnění stresu, zlepšení nálady a zvýšení pocitu pohody. Obsahuje unikátní synergicky působící kombinaci patentovaného extraktu...

Ostropestřec mariánský (fytosomální extrakt), italský patent

Ostropestřec mariánský (fytosomální extrakt), italský patent
Silybin Phytosome® – silibinin s vysokou vstřebatelností - novinka na ochranu a regeneraci jater Jaterní buňky odstraňují mj. z krve trávicího ústrojí baktérie, viry a jiné patogeny. Zdravá játra do...

Boswellia (fytosomální extrakt), italský patent

Boswellia (fytosomální extrakt), italský patent
Boswellia Phytosome® - novinka s vysokou vstřebatelností, s protizánětlivým a protibolestivým účinkem Boswellia serrata, česky kadidlovník pilovitý je středně velký strom z čeledi březulovitých. Jeho...

S-Acetyl-L-Glutathion

S-Acetyl-L-Glutathion
Glutathion je nejsilnější antioxidant, který vytváří tělo, přičemž S-acetyl-L-Glutathion je nejpokročilejší formou biologicky dostupného glutathionu. Jeho účinnost se rovná nitrožilnímu podávání...

NMN (nikotinamid mononukleotid)

NMN (nikotinamid mononukleotid)
Pokud vás zajímají inovace v oblasti stárnutí a dlouhověkosti, možná jste slyšeli o NMN, což je zkratka pro nikotinamid mononukleotid. Je to molekula, kterou vaše tělo vytváří přirozeně, ale někteří...

Supík - sirup pro DĚTI na podporu imunity - unikátní složení

Supík - sirup pro DĚTI na podporu imunity - unikátní složení
Unikátní kombinace vysoce kvalitních extraktů z hub a rostlin, doplněná o betaglukan vysoké čistoty (nad 80%) a vitamíny na podporu imunity. Devět složek synergicky spojených v blahodárný komplex na...

4x Instantní káva i s extrakty z hub Čaga, Cordyceps a Hericium

4x Instantní káva i s extrakty z hub Čaga, Cordyceps a Hericium
  KOHI-FOCUS SLOŽENÍ: Instantní káva 76,4 % (100% káva Arabica), Ashwagandha extrakt 10 %, Chaga extrakt 8 %, Tulsi extrakt 5 %, Sibiřský ženšen extrakt 0,5 % 100% Arabika, zklidňující...

Každá nemoc je způsobena narůstající jedovatostí lidského organismu.

Úžasný: MUDr. Henry Bieler

 

 

NEJPOPULÁRNĚJŠÍ STRÁNKY

 

       NOVĚ PUBLIKOVANÉ ČLÁNKY

         ČERVENEC 2024 - 14 článků

 

Zkušenosti klientů s Úspěšnou léčbou především boreliózy, chlamydiózy, únavového syndromu...

 

Nejlepší DIETY pro celkové zdra ví v roce 2024 - středomořská, DASH a MIND - U.S. News & World Report

  

100% REISHI - houba mládí a zdravé dlou h ověkosti - 3 unikátní, bezkonkurenční extrakty

31 důvodů proč se NENECHÁM OČKOVAT - izraelský rabín Chananya Weisman

Dr. Peter  McCullough: Jak přírodně DETOXIKOVAT tělo PO OČKOVÁNÍ mRNA vakcínou (protokol) - video

  Devastující efekt pro zdraví - glutaman sodný, aspartam a další excitotoxiny

Jak se přírodní cestou uzdravit z chronické Boreliózy, Chlamydiózy, EB virózy... únavového syndromu

CORDYCEPS - silná imunita a nárůst energie

Překyselené tělo: začátek vážné nemoci

ZVRÁCENÍ POSTUPU DIABETU 2. typu začíná u ignorování běžných doporučení, MUDr. Sarah Hallbergová - video

Protokol pro prevenci pro uzdravené klienty - Ing. Zdeněk Rozehnal

BOSWELIA serrata (kadidlo) - jeden z nejsilnějších přírodních léků Matky Země

Tibetská houba, tibetské krystaly a kombucha - darování, prodej

Léčte záněty a ne Cholesterol, MUDr. Marc Sircus

100% ČAGA ze Sibiře, nejvyšší množství účinných látek garantující Certifikát 

Mamografie způsobuje rakovinu prsu, MUDr. Ben Johnson, M.D., N.M.D., D.O.

Účinný lék na rakovinu plic na Kubě, proč ho mít nemůžeme? Leif Davenport

Artróza - kmenové buňky - Podvod!

Lékaři se sami uzdravili z Roztroušené sklerózy, prof. George Jelinek, dr. Terry Wahlsová

Jak se skutečně zdravě stravovat...

Proč průběžně a jak detoxikovat tělo

  PROTINÁDOROVÝ účinek extraktů z REISHI a CORIOLUSU na úrovni klinických studií

Žaloba na farmaceutické korporace, MUDr. Matthias Rath

Koloidní stříbro - účinné přírodní antibiotikum, hustoty koloidního stříbra, doporučené dávkování

 

  Odstranění rtuti, hliníku a dalších toxinů z těla, včetně p revence - MUDr. Dietrich Klinghardt

Zblblo již lidstvo natolik, že se nechá obelhat pohádkami o vražedném oxidu uhličitém?

Jak na Parkinsona? Glutathionem, Hericiem a odstraněním neurotoxinů Chlorellou

Proč my máme potravinové alergie, přičemž je naši prarodiče neměli?

 

OVĚŘENÉ PŘÍRODNÍ PŘÍPRAVKY

Cílem správné medicíny je předcházení nemocí a prodloužení zdravé dlouhověkosti. Ideálem medicíny je odstranit mít potřebu lékaře.

MUDr. William J. Mayo

 

 

TŘI UNIKÁTNÍ EXTRAKTY

Z DUANWOOD RED REISHI

Za  účinné  se  z  Reishi  považují  pouze  kvalitně  provedené  a  čisté  extrakty,  které  mají  dobrou  biologickou  dostupnost  a  jsou  zbavené  nestravitelného  chitinu;  nelze  tedy  použít  pouhý  prášek  z  usušené  houby.

 

          EXTRAKT                 SPÓR

Nejsilnější extrakt z REISHI na českém trhu!!!100% spórový prášek z Duanwood Red Reishi!!!

 

TRITERPEN MAX

Extrakt s vysokým obsahem triterpenoidů. Více než 20 triterpenoidů%!

ZDE ROSTE NEJÚČINNĚJŠÍ REISHI

DUANWOOD RED REISHI

zdroj výše nejúčinnějších extraktů

Video z návštěvy Čechů u pěstitelů Duanwood Red Reishi v Číně, v horské oblasti Jiangshan

 

FAKTA O REISHI,

MYKOLOGIE, HISTORIE, PĚSTOVÁNÍ, ÚČINNÉ LÁTKY, JAK JE TO S JEJÍ KVALITOU?

 

 

 

 CORDYCEPS, EXTRA SILNÝ

NEJVYŠŠÍ GARANTOVANÉ MNOŽSTVÍ ÚČINNÝCH LÁTEK - CERTIFIKÁT COA

Nejsilnější Cordyceps na českém trhu!!!

CORDYCEPS - video

100% Sibiřská Čaga

ČAGA - video

HERICIUM - video

 

  BETAGLUKAN           HLÍVA

        extrakt               extrakt

Betaglucan MaxCellHlíva ústřičná

BETAGLUKAN - video

 

    KURKUMIN            AŠVAGANDA

        extrakt                    extrakt

Betaglucan MaxCellNejsilnější Ašvaganda na Českém trhu

ASHWAGANDHA - video

 

RDESNO             ANNONA

extrakt                  extrakt

Vysoce účinný extrakt z listů

 

ČAGA - video

Z ověřených dat vyplývá, že člověk, který covid prodělal, je třináckrát lépe chráněn, než člověk, který má dvě dávky vakcíny.

prof. Jiří Beran, 13.11.2021

prof. Jiří Beran, 15.11.2021

 

TEČKOVANÝ PŘÍBĚH

"NEVĚŘÍM UŽ BÍLÝM PLÁŠŤŮM, ALE LIDEM"

medicinský inženýr

JURAJ Orság


 

TEČKOVANÉ PŘÍBĚHY

dokument z 31. srpna 2022

Nadační fond Svědomí Národa

 

KUBEK 2009

 

DOKUMENT ČT 2

BYZNYS V BÍLÝCH PLÁŠTÍCH

DOKUMENT ČT 2

ŠKODLIVOST MOBILNÍCH SÍTÍ

             TEST

BARVOSLEPOSTI

 

 

ROK SI NIČÍME IMUNITU,

možná i proto je tolik nemocných, říká česká vědkyně, vedoucí týmu Centra buněčného a tkáňového inženýrství FN u sv. Anny...

doc. RNDr. Irena Koutná, Ph.D.

Aktualizovaný jmenný seznam s portovců zemřelých od 1.1.2021 do 31.12.2023 v souvislosti s "vakcinací" na covid

Ú MRTÍ - 1480

SRDEČNÍ ZÁSTAVY - 2107

   PATOLOG dr. Ryan Cole oprávněně VAROVAL

 

RENOMOVANÝ PATOLOG   dr. RYAN COLE - přednáška

ALARMUJÍCÍ EFEKT  covid (spike) injekcí (mRNA) na mozek, srdce, ledviny a ostatní orgány

 • Spousta lidí postrádá enzym, který rozkládá RNA
 • Naprosto porušujeme Norimberský kodex z roku 1947...

český dabing - 17:08

Lékařský summit, San Antonio, Texas, USA - 27.7.2021

 

AMERICA´S FRONTLINE DOCTORS

POSTAVIT SE NA ODPOR

 

FRONTLINE NEWS

 

 

ZAČNĚTE U SEBE

ZÁKLADEM ZDRAVÍ JE PREVENCE S NÁVRATEM K PŘÍRODĚ

Doporučuji:

každé ráno cca 30 minut před snídaní

vypít cca 4 dcl vlažné čisté pramenité vody s citrónem (můžete přidat až půl lžičky jedlé sody) a pro posílení imunity a energie můžete použít dvojitý extrakt (1-2 kapsle) z

  a nejdříve po 15 minutách:

případně nejen pro psychiku:

pro střevo kvalitní probiotika:

 • kysané zelí, které si sami jednoduše vyrobíte POUZE VY! Pozor na "BRUSELSKÉ" kysané zelí! S éčkama
 

 

VÁLEK U MORAVCE V OVM

10. dubna 2022

NEHORÁZNĚ LŽE

 

 

Fakta nepřestávají existovat tím, že se o nich nesmí hovořit. Pravda je dcerou času

 

SVĚT SE ZBLÁZNIL

Toto je novodobá reklama na co?

MUDr. Anastasia Maria Loupis: Tento model je v ohrožení života