Jak mohou naslouchátka pomoci snížit riziko demence, pokud máte ztrátu sluchu

- Pixabay

Barbora Nová

V nové studii publikované 13. dubna 2023 v časopise The Lancet Public Health zkoumali vědci v Číně vztah mezi demencí a ztrátou sluchu spolu s přístupy, které pomáhají chránit před vznikem onemocnění (1).

Zjistili, že osoby se ztrátou sluchu, které nepoužívají naslouchátka, mají výrazně vyšší riziko demence než ty, které tato zařízení nosí.

Jak mohou naslouchátka pomoci snížit riziko demence u osob se ztrátou sluchu

Aby vědci zjistili, jaký vliv mohou mít sluchadla na demenci, analyzovali údaje týkající se téměř 438 000 osob ve Velké Británii.

Informace byly získány z britské biobanky, databáze obsahující podrobné zdravotní a genetické údaje téměř půl milionu lidí.

Čtvrtina z analyzovaných osob (111 822) trpěla ztrátou sluchu - a z této skupiny pouze 13 092 osob (12 %) používalo naslouchátko.

Po přezkoumání údajů vědci zjistili, že osoby se ztrátou sluchu, které nepoužívaly naslouchátka, měly o 42 % vyšší pravděpodobnost vzniku demence ze všech příčin.

U osob se ztrátou sluchu, které naslouchadlo používaly, nebylo zjištěno žádné zvýšené riziko.

To bylo poněkud neočekávané, uvedl dr. Fan Jiang z Centra pro zdravotnický management a výzkum politiky na Shandongské univerzitě v Číně a hlavní autor studie (2).

"Překvapilo mě, že u těch, kteří používali naslouchadla, byla stejná pravděpodobnost, že jim bude diagnostikována demence, jako u někoho, kdo slyšel dokonale," uvedl.

K těmto výsledkům vědci dospěli i po zohlednění dalších faktorů, které mohou přispívat ke vzniku demence. Dr. Fan prozradil, že "provedli také rozsáhlou analýzu citlivosti a interakcí, aby otestovali robustnost našich zjištění".

Výsledky nového výzkumu jsou významné, pochlubil se dr. Fan.

"Naše studie poskytuje dosud nejlepší důkazy o tom, že sluchadla by mohla být minimálně invazivní a nákladově efektivní léčbou, která zmírní potenciální dopad ztráty sluchu na demenci."

Jak spolu souvisí ztráta sluchu a demence

Odhaduje se, že nejméně 7 milionů dospělých osob v USA starších 65 let trpí nějakou formou demence. Předpokládá se, že do 20 let se tento počet zvýší na téměř 12 milionů.

Předchozí výzkum potvrdil souvislost mezi demencí a ztrátou sluchu. Jak spolu ale přesně souvisí?

Bohužel "přesná souvislost je stále nejasná", řekl dr. Adam Kaufman, otolaryngolog z University of Maryland Medical Center a odborný asistent na University of Maryland School of Medicine, Department of Otorhinolaryngology-Head & Neck Surgery (3).

Výzkum však pokračuje a vědci a lékaři mají několik hypotéz.

1. Smyslová deprivace

První z nich je, že ztráta sluchu vede ke smyslové deprivaci, která má rozsáhlé dopady.

Například, jak uvedl dr. Kaufman, jde o "strukturální změny v mozkových oblastech, jako je hipokampus". Hipokampus je klíčový pro paměť a učení.

"Tyto strukturální změny mohou snížit kognitivní rezervu a následně vést ke snížení odolnosti vůči demenci," dále uvedl.

 Dr. Anna Nordv ig ová, neuroložka a docentka neurologie na klinice pro poruchy paměti v NewYork-Presbyterian/Weill Cornell Medicine, souhlasila, že sluchová stimulace je zásadní (4).

"Plná kapacita sluchu zvyšuje rozsah vstupů do horního spánkového laloku mozku - a spánkový lalok je centrem paměti," uvedla.

2. Kognitivní dráhy

Předpokládá se, že neurony a dráhy související se sluchem a poznáváním by mohly souviset.

Dr. Oliver Y. Chin, otolaryngolog z Houston ENT & Allergy uvedl (5):

Jedno z vysvětlení "navrhuje interakci mezi změněnou mozkovou aktivitou ve středním spánkovém laloku během obtížného poslechu a organickou patologií Alzheimerovy choroby, která způsobuje změny v mozku."

Pokud nejsou neurony a dráhy související se sluchem stimulovány, může to mít vliv na naše kognitivní schopnosti.

Dr. Oliver Y. Chin, otolaryngolog z Houston ENT & Allergy (6).

"Pokud nestimulujete centrální neurony ve sluchové dráze, pak [nedostáváte] periferní podněty, které udržují tyto neurony zdravé pro poznávání," uvedla Dr. Courtne y Voelkerová, certifikovaná neuroložka a ředitelka programu kochleárních implantátů pro dospělé a děti v Pacific Neuroscience Institute v Providence Saint John's Health Center (7).

Vysvětlila, že nepoužívané buňky mohou "atrofovat" (odumírat). Odumírání mozkových buněk je spojeno s nástupem demence a zrychlením symptomů (8).

3. Kognitivní zátěž

Poslední teorie souvisí s tím, že mozek je ztrátou sluchu "přetěžován".

"U lidí se ztrátou sluchu pracuje mozek 'přesčas', chcete-li, snaží se slyšet a pochopit, co se říká," vysvětlil Dr. Jim Jac kson, profesor medicíny na Vanderbilt Medical Center a autor knihy Clearing the Fog: Od přežití k prosperitě s dlouhým Covidem - praktický průvodce (9).

V důsledku toho není dostatek zdrojů a "trpí ostatní kognitivní systémy".

Prodleva mezi ztrátou sluchu a demencí

Ztráta sluchu související s věkem může začít ve 40 letech, přesto se většina diagnóz demence objevuje u osob ve věku 65 let a více. Pokud spolu tyto dva problémy souvisejí, jak lze vysvětlit tento velký "časový odstup" (10)?

Klíčovou oblastí, kterou je třeba prozkoumat, aby se to vysvětlilo, je podle dr. Voelkerové souvislost s atrofií neuronů, zejména těch, které se používají při slyšení.

"Pokud se v průběhu let tyto neurony v mozku stanou nezdravými, může to souviset s kognitivním úpadkem," uvedla - "a to pravděpodobně není proces, který by se odehrál ze dne na den."

Dr. Jackson souhlasil, že zpoždění je pravděpodobně výsledkem kumulativního procesu.

"Je možné, že ztráta sluchu musí být určité závažnosti, než začne zvyšovat riziko poklesu kognitivních funkcí, a tento práh není obvykle dosažen až do vysokého věku," řekl.

Co způsobuje ztrátu sluchu?

Existují tři typy ztráty sluchu, z nichž každý má jiné příčiny, uvedla Dr. Ana K imová, otolaryngoložka a docentka otolaryngologie - chirurgie hlavy a krku na Columbia University Irving Medical Center (11).

 • Konduktivní ztráta sluchu. "Ta je způsobena jakoukoli anomálií týkající se vnějšího (zevní zvukovod) a středního ucha (ušní bubínek, středoušní prostor a sluchové kůstky), která narušuje vedení zvuku do vnitřního ucha (hlemýžď)," uvedla.
 • Senzorineurální ztráta sluchu. "Ta je [způsobena] ztrátou nervů, postihující kochleární vláskové buňky nebo sluchový nerv," dále uvedla dr. Kimová.
 • Smíšená ztráta sluchu. Tato forma zahrnuje složky převodní i senzorineurální ztráty sluchu.

O tom, zda demence způsobuje ztrátu sluchu, "se stále vedou vášnivé diskuse," poznamenala dr. Kim. Jak ale může demence ovlivnit ztrátu sluchu?

"Pokud demence vede k narušení kognitivních funkcí vyššího řádu, může dojít ke ztrátě sluchu," vysvětlila.

"Zatímco uši zachycují zvuk a fungují jako počáteční vstupní brána, mozek je nakonec zodpovědný za eliminaci signálů z pozadí a nepotřebných signálů, aby řeč a slova byly jasné a smysluplné."

Proč někteří lidé s poruchou sluchu nenosí naslouchadla

Velký počet osob s poruchou sluchu nenosí naslouchátka. Ale proč?

"Nejčastějším důvodem je, že pacient není spokojen s kvalitou zvuku, který přijímá," myslí si dr. Kaufman.

Poznamenal však, že vyškolený audiolog může upravit pomůcku tak, aby vyhovovala potřebám pacienta. Pro ty, kterým naslouchadla "nestačí", jsou další možností kochleární implantáty.

Dalším problémem, vysvětlil dr. Chin, je, že "naslouchadla jsou nákladná". Zatímco cena některých začíná na 900 dolarech, cena jiných může přesáhnout 6 000 dolarů.

Další dva důvody souvisejí se sociálními stigmaty. Například "ztráta sluchu je spojována spíše se stárnutím a lidé si to nechtějí připustit," řekla dr. Voelkerová.

Mnoho lidí považuje sluchadla za neatraktivní a velká, a proto se jejich nošení vyhýbají. "Sluchadla však ušla velký kus cesty," podělila se o své dojmy dr. Voelkerová. "Máme dokonce taková, která sedí úplně v uchu a nejsou vidět."

Dr. Kaufman dodal, že společenské trendy by mohly pomoci změnit postoj k naslouchadlům.

"Všudypřítomnost mladých lidí, kteří nosí v uších zařízení, jako jsou AirPods, možná začíná odbourávat stigma nošení věcí v uchu."

Jak předcházet ztrátě sluchu

U některých lidí je postupná ztráta sluchu geneticky podmíněná a nelze se jí vyhnout. Ať už k ní máte predispozice, nebo ne, je nutné si uvědomit, že k ní přispívá i životní prostředí.

Abyste snížili riziko ztráty sluchu, doporučuje dr. Voelkerová nosit ochranné pomůcky (například špunty do uší) na hlučných místech, jako jsou koncerty, bohoslužebná místa a dokonce i restaurace.

Nejste si jisti, zda je nějaké místo považováno za příliš hlučné?

"Můžete si stáhnout bezplatné aplikace pro čtení decibelů, které vám řeknou, kdy je hluk nebezpečný," prozradila.

Dávejte pozor na úroveň zvuku ze zařízení, jako jsou sluchátka a televizory, doporučuje dr. Kaufman. "Tato zařízení by měla být dostatečně hlasitá, abyste se nenamáhali je slyšet, ale ne tak hlasitá, abyste je slyšeli, když nejste v jejich přímé přítomnosti."

A konečně, řekl dr. Chin, mějte na paměti základní zdravotní faktory spojené se ztrátou sluchu, "jako je cukrovka, hypertenze a hyperlipidemie".

Pokud máte obavy o svůj sluch, dr. Chin doporučil navštívit svého lékaře. V případě potřeby vás může odeslat k audiologovi na vyšetření nebo k otolaryngologovi, který může zkontrolovat strukturální poškození ucha.

"Máme léčbu, která je úspěšná," uvedla dr. Voelker.ová "Jde jen o to, aby se pacienti dozvěděli, že mají být aktivní."

Závěr

Nová studie zjistila, že osoby se ztrátou sluchu, které nenosí sluchadla, mají vyšší riziko demence.

Odhaduje se, že nejméně 7 milionů, resp. 12 milionů dospělých Američanů, resp. Evropanů starších 65 let trpí nějakou formou demence.

Předpokládá se, že do 20 let se tento počet zvýší na téměř 12, resp. 21 milionů.

Přesná souvislost mezi ztrátou sluchu a demencí je stále nejasná a výzkum stále pokračuje.

7 návyků zdravého životního stylu snižuje u žen riziko demence

- Pixabay

Barbora Nová

Podle nového výzkumu (předběžná studie byla zveřejněna 18. února 2023), který bude představen na 75. výročním zasedání Americké neurologické akademie (AAN), by ženy, které dodržují sedm zdravých návyků, mohly snížit riziko vzniku demence (1, 2).

Zasedání AAN se bude konat od 22. do 27. dubna 2023 v hybridním formátu, který nabízí možnost zúčastnit se osobně v Bostonu nebo živě online. Členové se mohou zaregistrovat do 30. března 2023 (3).

Americká neurologická akademie je největším světovým sdružením neurologů a odborníků na neurologii s více než 38 000 členy.

Vědci ve své studii sledovali 13 720 žen s průměrným věkem 54 let na začátku studie po dobu 20 let a analyzovali jejich riziko vzniku demence. Na konci studie zkoumali žádosti o zdravotní péči, aby zjistili, u kterých sledovaných žen byla stanovena diagnóza demence.

„Jelikož nyní víme, že demence může v mozku začít desítky let před diagnózou, je důležité, abychom se dozvěděli více o tom, jak vaše návyky ve středním věku mohou ovlivnit riziko demence ve stáří,“ řekla Pamela Ristová, ScD, z Brigham and Women’s Hospital v Bostonu ve státě Massachusetts a členka Americké neurologické akademie (4).

Dobrou zprávou je, že volba zdravého životního stylu ve středním věku může vést ke snížení rizika demence v pozdějším věku.“

Ženy v rámci studie obdržely skóre sedmi zdravotních faktorů, přičemž 0 odpovídalo "špatnému" a 7 "vynikajícímu". Průměrné skóre na začátku studie bylo 4,3. Po desetiletém sledování toto skóre kleslo na 4,2.

Po dvaceti letech byla demence diagnostikována u 1 771 žen.

Po zohlednění faktorů, jako je věk a vzdělání, vědci zjistili, že s každým zvýšením celkového skóre o jeden bod se riziko demence u účastnic snížilo o 6 %.

Jedním z omezení studie je, že vědci nedostali informace, které by jim umožnily zjistit, jaký vliv na riziko demence měly změny zdravých návyků, jako je například zanechání kouření.

7 návyků zdravého životního stylu

Vědci použili pro svou studii "7 jednoduchých životních návyků" (Life's Simple 7), které vydala Americká kardiologická asociace (American Heart Association) (5).

Těchto sedm faktorů je následujících:

"Dobrou zprávou je, že to není situace, kdy je vše v pořádku," řekl dr. Joel Salinas, behaviorální neurolog a vědec na NYU Langone Health a vedoucí lékař společnosti Isaac Health v New Yorku (6).

"Nemusíte být nejzdravějším člověkem. I když mají lidé dobré skóre v jedné nebo dvou oblastech, získávají určitý prospěch. Jakékoli zlepšení postupně zlepšuje vaše dlouhodobé zdraví".

"Pokud změníte své návyky, získáte určité zdravotní výhody. Čím dříve tyto změny provedete".

"Čím déle si nové návyky udržíte, tím lépe. Záměrem je najít jednoduchý způsob, jak sledovat své zdraví."

Co je to demence?

"Demence je celkové zhoršení kognitivních schopností, které obvykle ovlivňuje krátkodobou paměť (učení - zapamatování si nových informací) a další kognitivní schopnost (nebo více), například zhoršení exekutivních schopností (organizace, rozhodování), mluvy nebo vizuálně-prostorových schopností," uvádí doktorka Karen Millerová, Ph.D., neuropsycholožka a geropsycholožka a zároveň vedoucí ředitelka programů Brain Wellness and Lifestyle v Pacific Neuroscience Institute v Kalifornii (7).

"U demence mají tyto poklesy obvykle dopad na schopnost být zcela nezávislý (tj. člověk může mít potíže se správou financí, pravidelným užíváním léků, potíže se schopnosti řídit atd.)".

Podle zprávy z roku 2021 tvoří ženy přibližně dvě třetiny lidí s demencí, včetně Alzheimerovy choroby (8).

Jedním z důvodů je, že ženy žijí déle než muži a demence se obvykle objevuje po 80. roce života. Mezi další možná vysvětlení podle Cognitive Vitality, programu Alzheimer's Drug Discovery Foundation, patří např (9):

 • Vyšší vzdělání je spojeno s nižším výskytem demence. Mnohým starším ženám dnes nebyly dříve poskytnuty stejné možnosti vzdělání jako mužům.
 • Demence je spojena s depresí a depresí trpí více žen než mužů.
 • Lidé, kteří cvičí, mají menší pravděpodobnost, že se u nich vyvine demence, a ženy cvičí méně než muži.

Když se u žen rozvine demence, jejich stavy se zhoršují rychleji než u mužů. Proto mohou mít závažnější průběh nemoci.

Demence vzniká, když neurony v mozku přestanou pracovat nebo komunikovat s ostatními mozkovými buňkami, uvádí Národní institut pro stárnutí (NIH) (10).

Každý člověk s přibývajícím věkem ztrácí nějaké neurony, ale u lidí s demencí je úbytek výraznější.

I když demencí trpí mnoho lidí starších 85 let, není považována za normální součást stárnutí.

Typy a příznaky demence

Alzheimerova choroba je nejčastější formou demence, ale není jedinou.

Mezi několik dalších typů demence patří následující:

Někteří lidé mohou mít kombinaci dvou nebo více typů demence.

Mezi příznaky demence patří:

 • Ztráta paměti, špatný úsudek a zmatenost.
 • Potíže s mluvením, porozuměním a vyjadřováním myšlenek nebo se čtením a psaním.
 • Bloudění a ztrácení se ve známém okolí.
 • Problémy se zodpovědným zacházením s penězi a placením účtů.
 • Opakování otázek.
 • Používání neobvyklých slov k označení běžných předmětů.
 • Delší doba potřebná k dokončení běžných denních úkolů.
 • Ztráta zájmu o běžné denní činnosti nebo události.
 • Halucinace, bludy nebo paranoia.
 • Impulzivní chování.
 • Ztráta rovnováhy a problémy s pohybem.

Podle odborníků je důležité všímat si, kdy se příznaky zhoršují.

Když si lidé začnou všímat těchto příznaků, ať už u sebe, nebo u někoho blízkého, může být čas navštívit odborníka. Totéž platí pro nové změny, nové příznaky nebo zhoršení předchozích příznaků.

Závěr

Ženy tvoří přibližně dvě třetiny lidí, kteří trpí demencí.

Vědci tvrdí, že ženy mohou snížit riziko onemocnění tím, že si osvojí 7 návyků zdravého životního stylu, které doporučuje Americká kardiologická asociace.

Mezi tyto návyky patří každodenní aktivita, vyvážená strava, udržování zdravého krevního tlaku... a navíc trvalá detoxikace.

Každá nemoc je způsobena narůstající jedovatostí lidského organismu.

Úžasný: MUDr. Henry Bieler

 

 

NEJPOPULÁRNĚJŠÍ ČLÁNKY

 

       NOVĚ PUBLIKOVANÉ ČLÁNKY

           DUBEN 2024 - 31 článků

                KVĚTEN 2024 - 19 článků

 

Nejlepší DIETY pro celkové zdra ví v roce 2024 - středomořská, DASH a MIND - U.S. News & World Report

  

100% REISHI - houba mládí a zdravé dlou h ověkosti - 3 unikátní, bezkonkurenční extrakty

31 důvodů proč se NENECHÁM OČKOVAT - izraelský rabín Chananya Weisman

Dr. Peter  McCullough: Jak přírodně DETOXIKOVAT tělo PO OČKOVÁNÍ mRNA vakcínou (protokol) - video

  Devastující efekt pro zdraví - glutaman sodný, aspartam a další excitotoxiny

Jak se přírodní cestou uzdravit z chronické Boreliózy, Chlamydiózy, EB virózy... únavového syndromu

CORDYCEPS - silná imunita a nárůst energie

Překyselené tělo: začátek vážné nemoci

ZVRÁCENÍ POSTUPU DIABETU 2. typu začíná u ignorování běžných doporučení, MUDr. Sarah Hallbergová - video

Protokol pro prevenci pro uzdravené klienty - Ing. Zdeněk Rozehnal

BOSWELIA serrata (kadidlo) - jeden z nejsilnějších přírodních léků Matky Země

Tibetská houba, tibetské krystaly a kombucha - darování, prodej

Léčte záněty a ne Cholesterol, MUDr. Marc Sircus

100% ČAGA ze Sibiře, nejvyšší množství účinných látek garantující Certifikát 

Mamografie způsobuje rakovinu prsu, MUDr. Ben Johnson, M.D., N.M.D., D.O.

Účinný lék na rakovinu plic na Kubě, proč ho mít nemůžeme? Leif Davenport

Artróza - kmenové buňky - Podvod!

Lékaři se sami uzdravili z Roztroušené sklerózy, prof. George Jelinek, dr. Terry Wahlsová

Jak se skutečně zdravě stravovat...

Proč průběžně a jak detoxikovat tělo

  PROTINÁDOROVÝ účinek extraktů z REISHI a CORIOLUSU na úrovni klinických studií

Žaloba na farmaceutické korporace, MUDr. Matthias Rath

Koloidní stříbro - účinné přírodní antibiotikum, hustoty koloidního stříbra, doporučené dávkování

 

  Odstranění rtuti, hliníku a dalších toxinů z těla, včetně p revence - MUDr. Dietrich Klinghardt

Zblblo již lidstvo natolik, že se nechá obelhat pohádkami o vražedném oxidu uhličitém?

Jak na Parkinsona? Glutathionem, Hericiem a odstraněním neurotoxinů Chlorellou

    Zkušenosti klientů s Úspěšnou léčbou především boreliózy, chlamydiózy, únavového syndromu...

 

Proč my máme potravinové alergie, přičemž je naši prarodiče neměli?

 

OVĚŘENÉ PŘÍRODNÍ PŘÍPRAVKY

Cílem správné medicíny je předcházení nemocí a prodloužení zdravé dlouhověkosti. Ideálem medicíny je odstranit mít potřebu lékaře.

MUDr. William J. Mayo

 

 

TŘI UNIKÁTNÍ EXTRAKTY

Z DUANWOOD RED REISHI

Za  účinné  se  z  Reishi  považují  pouze  kvalitně  provedené  a  čisté  extrakty,  které  mají  dobrou  biologickou  dostupnost  a  jsou  zbavené  nestravitelného  chitinu;  nelze  tedy  použít  pouhý  prášek  z  usušené  houby.

 

          EXTRAKT                 SPÓR

Nejsilnější extrakt z REISHI na českém trhu!!!100% spórový prášek z Duanwood Red Reishi!!!

 

TRITERPEN MAX

Extrakt s vysokým obsahem triterpenoidů. Více než 20 triterpenoidů%!

ZDE ROSTE NEJÚČINNĚJŠÍ REISHI

DUANWOOD RED REISHI

zdroj výše nejúčinnějších extraktů

Video z návštěvy Čechů u pěstitelů Duanwood Red Reishi v Číně, v horské oblasti Jiangshan

 

FAKTA O REISHI,

MYKOLOGIE, HISTORIE, PĚSTOVÁNÍ, ÚČINNÉ LÁTKY, JAK JE TO S JEJÍ KVALITOU?

 

 

 

 CORDYCEPS, EXTRA SILNÝ

NEJVYŠŠÍ GARANTOVANÉ MNOŽSTVÍ ÚČINNÝCH LÁTEK - CERTIFIKÁT COA

Nejsilnější Cordyceps na českém trhu!!!

CORDYCEPS - video

100% Sibiřská Čaga

ČAGA - video

HERICIUM - video

 

  BETAGLUKAN           HLÍVA

        extrakt               extrakt

Betaglucan MaxCellHlíva ústřičná

BETAGLUKAN - video

 

    KURKUMIN            AŠVAGANDA

        extrakt                    extrakt

Betaglucan MaxCellNejsilnější Ašvaganda na Českém trhu

ASHWAGANDHA - video

 

RDESNO             ANNONA

extrakt                  extrakt

Vysoce účinný extrakt z listů

 

ČAGA - video

Z ověřených dat vyplývá, že člověk, který covid prodělal, je třináckrát lépe chráněn, než člověk, který má dvě dávky vakcíny.

prof. Jiří Beran, 13.11.2021

prof. Jiří Beran, 15.11.2021

 

TEČKOVANÝ PŘÍBĚH

"NEVĚŘÍM UŽ BÍLÝM PLÁŠŤŮM, ALE LIDEM"

medicinský inženýr

JURAJ Orság


 

TEČKOVANÉ PŘÍBĚHY

dokument z 31. srpna 2022

Nadační fond Svědomí Národa

 

KUBEK 2009

 

DOKUMENT ČT 2

BYZNYS V BÍLÝCH PLÁŠTÍCH

DOKUMENT ČT 2

ŠKODLIVOST MOBILNÍCH SÍTÍ

             TEST

BARVOSLEPOSTI

 

 

ROK SI NIČÍME IMUNITU,

možná i proto je tolik nemocných, říká česká vědkyně, vedoucí týmu Centra buněčného a tkáňového inženýrství FN u sv. Anny...

doc. RNDr. Irena Koutná, Ph.D.

Aktualizovaný jmenný seznam s portovců zemřelých od 1.1.2021 do 31.12.2023 v souvislosti s "vakcinací" na covid

Ú MRTÍ - 1480

SRDEČNÍ ZÁSTAVY - 2107

   PATOLOG dr. Ryan Cole oprávněně VAROVAL

 

RENOMOVANÝ PATOLOG   dr. RYAN COLE - přednáška

ALARMUJÍCÍ EFEKT  covid (spike) injekcí (mRNA) na mozek, srdce, ledviny a ostatní orgány

 • Spousta lidí postrádá enzym, který rozkládá RNA
 • Naprosto porušujeme Norimberský kodex z roku 1947...

český dabing - 17:08

Lékařský summit, San Antonio, Texas, USA - 27.7.2021

 

AMERICA´S FRONTLINE DOCTORS

POSTAVIT SE NA ODPOR

 

FRONTLINE NEWS

 

 

ZAČNĚTE U SEBE

ZÁKLADEM ZDRAVÍ JE PREVENCE S NÁVRATEM K PŘÍRODĚ

Doporučuji:

každé ráno cca 30 minut před snídaní

vypít cca 4 dcl vlažné čisté pramenité vody s citrónem (můžete přidat až půl lžičky jedlé sody) a pro posílení imunity a energie můžete použít dvojitý extrakt (1-2 kapsle) z

  a nejdříve po 15 minutách:

případně nejen pro psychiku:

pro střevo kvalitní probiotika:

 • kysané zelí, které si sami jednoduše vyrobíte POUZE VY! Pozor na "BRUSELSKÉ" kysané zelí! S éčkama
 

 

VÁLEK U MORAVCE V OVM

10. dubna 2022

NEHORÁZNĚ LŽE

 

 

Fakta nepřestávají existovat tím, že se o nich nesmí hovořit. Pravda je dcerou času

 

SVĚT SE ZBLÁZNIL

Toto je novodobá reklama na co?

MUDr. Anastasia Maria Loupis: Tento model je v ohrožení života