7 návyků zdravého životního stylu snižuje u žen riziko demence

- Pixabay

Barbora Nová

Podle nového výzkumu (předběžná studie byla zveřejněna 18. února 2023), který bude představen na 75. výročním zasedání Americké neurologické akademie (AAN), by ženy, které dodržují sedm zdravých návyků, mohly snížit riziko vzniku demence (1, 2).

Zasedání AAN se bude konat od 22. do 27. dubna 2023 v hybridním formátu, který nabízí možnost zúčastnit se osobně v Bostonu nebo živě online. Členové se mohou zaregistrovat do 30. března 2023 (3).

Americká neurologická akademie je největším světovým sdružením neurologů a odborníků na neurologii s více než 38 000 členy.

Vědci ve své studii sledovali 13 720 žen s průměrným věkem 54 let na začátku studie po dobu 20 let a analyzovali jejich riziko vzniku demence. Na konci studie zkoumali žádosti o zdravotní péči, aby zjistili, u kterých sledovaných žen byla stanovena diagnóza demence.

„Jelikož nyní víme, že demence může v mozku začít desítky let před diagnózou, je důležité, abychom se dozvěděli více o tom, jak vaše návyky ve středním věku mohou ovlivnit riziko demence ve stáří,“ řekla Pamela Ristová, ScD, z Brigham and Women’s Hospital v Bostonu ve státě Massachusetts a členka Americké neurologické akademie (4).

Dobrou zprávou je, že volba zdravého životního stylu ve středním věku může vést ke snížení rizika demence v pozdějším věku.“

Ženy v rámci studie obdržely skóre sedmi zdravotních faktorů, přičemž 0 odpovídalo "špatnému" a 7 "vynikajícímu". Průměrné skóre na začátku studie bylo 4,3. Po desetiletém sledování toto skóre kleslo na 4,2.

Po dvaceti letech byla demence diagnostikována u 1 771 žen.

Po zohlednění faktorů, jako je věk a vzdělání, vědci zjistili, že s každým zvýšením celkového skóre o jeden bod se riziko demence u účastnic snížilo o 6 %.

Jedním z omezení studie je, že vědci nedostali informace, které by jim umožnily zjistit, jaký vliv na riziko demence měly změny zdravých návyků, jako je například zanechání kouření.

7 návyků zdravého životního stylu

Vědci použili pro svou studii "7 jednoduchých životních návyků" (Life's Simple 7), které vydala Americká kardiologická asociace (American Heart Association) (5).

Těchto sedm faktorů je následujících:

"Dobrou zprávou je, že to není situace, kdy je vše v pořádku," řekl dr. Joel Salinas, behaviorální neurolog a vědec na NYU Langone Health a vedoucí lékař společnosti Isaac Health v New Yorku (6).

"Nemusíte být nejzdravějším člověkem. I když mají lidé dobré skóre v jedné nebo dvou oblastech, získávají určitý prospěch. Jakékoli zlepšení postupně zlepšuje vaše dlouhodobé zdraví".

"Pokud změníte své návyky, získáte určité zdravotní výhody. Čím dříve tyto změny provedete".

"Čím déle si nové návyky udržíte, tím lépe. Záměrem je najít jednoduchý způsob, jak sledovat své zdraví."

Co je to demence?

"Demence je celkové zhoršení kognitivních schopností, které obvykle ovlivňuje krátkodobou paměť (učení - zapamatování si nových informací) a další kognitivní schopnost (nebo více), například zhoršení exekutivních schopností (organizace, rozhodování), mluvy nebo vizuálně-prostorových schopností," uvádí doktorka Karen Millerová, Ph.D., neuropsycholožka a geropsycholožka a zároveň vedoucí ředitelka programů Brain Wellness and Lifestyle v Pacific Neuroscience Institute v Kalifornii (7).

"U demence mají tyto poklesy obvykle dopad na schopnost být zcela nezávislý (tj. člověk může mít potíže se správou financí, pravidelným užíváním léků, potíže se schopnosti řídit atd.)".

Podle zprávy z roku 2021 tvoří ženy přibližně dvě třetiny lidí s demencí, včetně Alzheimerovy choroby (8).

Jedním z důvodů je, že ženy žijí déle než muži a demence se obvykle objevuje po 80. roce života. Mezi další možná vysvětlení podle Cognitive Vitality, programu Alzheimer's Drug Discovery Foundation, patří např (9):

 • Vyšší vzdělání je spojeno s nižším výskytem demence. Mnohým starším ženám dnes nebyly dříve poskytnuty stejné možnosti vzdělání jako mužům.
 • Demence je spojena s depresí a depresí trpí více žen než mužů.
 • Lidé, kteří cvičí, mají menší pravděpodobnost, že se u nich vyvine demence, a ženy cvičí méně než muži.

Když se u žen rozvine demence, jejich stavy se zhoršují rychleji než u mužů. Proto mohou mít závažnější průběh nemoci.

Demence vzniká, když neurony v mozku přestanou pracovat nebo komunikovat s ostatními mozkovými buňkami, uvádí Národní institut pro stárnutí (NIH) (10).

Každý člověk s přibývajícím věkem ztrácí nějaké neurony, ale u lidí s demencí je úbytek výraznější.

I když demencí trpí mnoho lidí starších 85 let, není považována za normální součást stárnutí.

Typy a příznaky demence

Alzheimerova choroba je nejčastější formou demence, ale není jedinou.

Mezi několik dalších typů demence patří následující:

Někteří lidé mohou mít kombinaci dvou nebo více typů demence.

Mezi příznaky demence patří:

 • Ztráta paměti, špatný úsudek a zmatenost.
 • Potíže s mluvením, porozuměním a vyjadřováním myšlenek nebo se čtením a psaním.
 • Bloudění a ztrácení se ve známém okolí.
 • Problémy se zodpovědným zacházením s penězi a placením účtů.
 • Opakování otázek.
 • Používání neobvyklých slov k označení běžných předmětů.
 • Delší doba potřebná k dokončení běžných denních úkolů.
 • Ztráta zájmu o běžné denní činnosti nebo události.
 • Halucinace, bludy nebo paranoia.
 • Impulzivní chování.
 • Ztráta rovnováhy a problémy s pohybem.

Podle odborníků je důležité všímat si, kdy se příznaky zhoršují.

Když si lidé začnou všímat těchto příznaků, ať už u sebe, nebo u někoho blízkého, může být čas navštívit odborníka. Totéž platí pro nové změny, nové příznaky nebo zhoršení předchozích příznaků.

Závěr

Ženy tvoří přibližně dvě třetiny lidí, kteří trpí demencí.

Vědci tvrdí, že ženy mohou snížit riziko onemocnění tím, že si osvojí 7 návyků zdravého životního stylu, které doporučuje Americká kardiologická asociace.

Mezi tyto návyky patří každodenní aktivita, vyvážená strava, udržování zdravého krevního tlaku... a navíc trvalá detoxikace.

10 nejpůsobivějších účinků extraktu z Hericia erinaceus pro mozek a tělo

Ing. Zdeněk Rozehnal, Oldřich Rolinek

Většina z nás by byla ráda chytřejší, šťastnější a zdravější. Přestože toho nelze dosáhnout jednoduše, tak nový výzkum spojený s houbou Hericium potvrzuje, že by to mohlo být podstatně jednodušší.

Houba Hericium erinaceus sice roste v Evropě, Asii a Severní Americe, ale její využití se dlouhodobě traduje především hlavně v Číně a Japonsku.

Tato houba je zde používaná po tisíce let, s cílem, co nejvíce chránit mozek před kognitivním poklesem, zvyšovat jeho paměť, podporovat imunitu, snižovat úzkost, zvyšovat náladu a pocit soustředění po celý den...

Houba Hericium erinaceus fyzicky vypadá jako hříva lva - dlouhá, bílá a chlupatá - s bohatými chapadlovými dredy houbové moudrosti, které vytryskly do všech stran. Ta se podobá mozkové tkáni (příroda takto poskytuje vizuální narážky na využití - v případě mozku také vlašský ořech). Houba obecně roste na tvrdších površích bohatých na rostlinnou celulózu, konkrétně na stromech v zalesněných oblastech. V Česku je chráněna a lze ji nalézt v Beskydech a Žďárských vrších.

V poslední době je „Lví hříva“ poměrně rozsáhle studována už i západní kulturou především na zvířecích modelech, ale proběhly i klinické studie u lidí, které potvrzují zkušenosti z Asie. Zveřejňování nadšených recenzí o účincích této houby mělo vliv v posledních letech na její zvýšené užívání mezi lidmi vyznávající zdravý styl života.

Co je přesně tak zvláštního na této houbě - superstar?

1. Chrání, regeneruje mozek a nervový systém

Lví hříva je opravdu jedinečná. V přírodě není žádná jiná bylina nebo houba, která má stejný účinek na stimulaci produkce nervového růstového faktoru a neurotrofického faktoru pocházejícího z mozku (BDNF). [1, 2] Jedná se o dvě pozoruhodné sloučeniny, které v podstatě stimulují růst nových nervových tkání a mozkových buněk. Harvardský psychiatr John Ratey popisuje BDNF jako „Zázrak zázraků pro váš mozek“. BDNF je silný protein, který v podstatě stimuluje produkci nových mozkových buněk a posiluje stávající buňky. Přesněji řečeno, když vaše tělo uvolní BDNF, převrátí přepínač na řadě genů, které potom spustí tvorbu zbrusu nových mozkových buněk. Díky vysoké úrovni BDNF se učíte rychleji, lépe si pamatujete a pomaleji stárnete.

Jako by to nestačilo, BDNF také zvyšuje neuroplasticitu mozku. Když dojde k poškození mozkových buněk nebo pokud čelíte stresové situaci, BDNF je chrání a pomáhá jim vrátit se ještě silnější. Je to dáno tím, že vaše nervové dráhy se stanou flexibilnějšími než před poškozením.

A to je jen BDNF. Tato houba je také nejúčinnějším přírodním produktem, který byl nalezen, k řešení pro regeneraci fungování nervových buněk prostřednictvím stimulačních účinků na produkci nervového růstového faktoru (NGF). NGF je podobný BDNF, ale působí v celém nervovém systému - nejen v mozku. Bylo prokázáno, že opravuje poškozené nervové tkáně, způsobuje regeneraci nervových vláken a také zlepšuje komunikaci mezi neurony a axony. V současné době se testuje jako experimentální léčba deprese, Alzheimerovy choroby, roztroušené sklerózy a dalších nemocí způsobených degenerací nervového systému. [3, 4, 5] Předpokládá se, že tyto sloučeniny, kromě jiného, ​​pomáhají chránit mozek před toxiny prostředí a bránit před přirozenými účinky stárnutí. [6]

2. Zlepšuje kognitivní funkce, paměť a schopnost se soustředit

Pokud hledáte přírodní, netoxické mozkové steroidy, pak už nemusíte hledat nic jiného než správný přípravek z Hericia. Spojení důkazů poukazuje na tuto houbu, která podporuje kognitivní fungování, posiluje mentální zaměření a zlepšuje paměť. Výzkum na lidech potvrdil pozitivní výsledky v oblasti duševního fungování hlavně u starších lidí [7] a vlastnosti houby zvyšující náladu pomáhají podporovat soustředěný a klidný stav mysli.

Zvířecí modely ukazují snížení beta-amyloidního plaku [8], což je hlavní bioindikátor, že tato houba může pomoci obnovit zdraví mozku; a existují také důkazy, že Lví hříva interaguje s částmi mozkových obvodů, konkrétně s kappa-opioidními receptory v mozku, které souvisejí s učením a pamětí. [9] Předpokládá se, že biologicky aktivní sloučeniny v Hericiu snadno procházejí hematoencefalickou bariérou pro optimální neurální aktivitu.

Je také důležité pochopit, že paměť je vrozeně svázána s tím, jak neurony a nervy fungují v mozku. Pokud má Lví hříva potenciál je chránit stimulací NGF a BDNF, může vylepšit řadu různých funkcí včetně paměti. Poslední výzkumy potvrzují, že je to možné a že se to děje v různé míře - v jedné studii, kde testovaným subjektům byly poskytnut extrakt z houby Hericium erinaceus, došlo k významnému zlepšení krátkodobé paměti. [10]

3. Zlepšuje náladu a pomáhá zmírnit příznaky úzkosti a deprese

Nedávná studie provedená na japonských ženách v menopauze konstatovala pozitivní výsledky v podpoře emocionálního pocitu a zmírnění stresu. [11] Sloučenina Amycenon (patentovaný extrakt ze Lví hřívy), byla testována na myších a pomáhala snižovat depresi a úzkost. [12] Další studie na myších také ukázaly, že houba zvyšuje hladinu acetylcholinu, nezbytného neurotransmiteru, který je důležitý pro náladu a duševní fungování. [13]

Přínosy houby Hericium mohou také pomoci zmírnit úzkost a depresi díky svým silným účinkům na potlačení zánětu. Nový výzkum ukazuje jasné vazby mezi duševním onemocněním a zánětem mozku a ukázalo se, že Lví hříva snižuje produkci zánětlivých proteinů. [1415]

A konečně předběžné studie na myších ukazují, že může dosáhnout svých účinků zvýšením regulace neurogeneze v hippocampu. [16] Hipokampus (řec. hippocampus - mořský koník je součástí velkého mozku, který je umístěn je ve střední části spánkového laloku, jeden v pravé a druhý v levé mozkové hemisféře) je oblast mozku, o které neurovědci věří, že odpovídá za regulaci emoční stability a paměti.

4. Podpora imunity

Lví hříva, stejně jako většina léčivých hub, obsahuje beta-glukany, polysacharidy, které pomáhají podporovat správné fungování imunitního systému. [17]

Studie na zvířecích modelech prokázaly zlepšenou imunitní funkci, zejména prostřednictvím antimikrobiální aktivity ve střevech a dokonce i protirakovinné aktivity při použití Lví hřívy. Vzhledem ke svým bakteriálním účinkům ve střevech bylo prokázáno, že vyvolává pozitivní změny v probiotických střevních bakteriích, které samy o sobě mají četné pozitivní účinky, pokud jde o imunitu. Houba má také příznivé účinky na inzulinemickou odpověď a odezvu na hladinu cukru v krvi [18] a zdá se, že má různé protizánětlivé vlastnosti, z nichž všechny do značné míry spolupracují na různých drahách v tandemu, aby udržely imunitní systém těla na vrcholu.

5. Má vlastnosti proti stárnutí

Stejně jako mnoho bylin a hub, které fungují nesčetnými způsoby v celém těle, je jednou z výhod Lví hřívy pro zdraví člověka to, že vykazuje účinky proti stárnutí přímo i nepřímo tím, že obecně podporuje celkové zdraví a pohodu, a také specificky stimuluje tělesné procesy, které jsou spojeny se zpomaleným stárnutím. Kromě zpomalení stárnutí (a zvýšení rychlosti opravy) mozku a nervového systému se ukázalo, že polysacharidy Lví hřívy zvyšují aktivitu superoxiddismutázy (silný antioxidant a buněčný ochranný prostředek) v mozku a játrech a vykazují také vlastnosti proti stárnutí v kulturách lidských buněk. [19]

Jedna pozoruhodná studie dokonce zjistila, že myším, kterým byla injekčně podána smrtící dávka bakterií salmonel a k tomu byl denně podáván extrakt z Hericia, tak se téměř ztrojnásobilo jejich dožití! [20]

6. Hericium „opravuje“ střeva

Pravidelné užívání extraktu z Hericia s vysokou účinností přináší mnoho zdravotních výhod, v neposlední řadě pomáhá chránit střeva mnoha způsoby. Ukázalo se, že i ve studiích na myších chrání a léčí výstelku střev před vyvíjejícími se vředy a obecně pomáhá při zánětlivých stavech střev, jako je gastritida, Crohnova nemoc a kolitida. [21, 22, 23]

Jedna studie zaměřená na lidi s ulcerózní kolitidou zjistila, že užívání doplňku stravy na bázi hub obsahujícího 14% extraktu z Hericia výrazně snížilo příznaky a zlepšilo kvalitu života již po třech týdnech. [24]

7. Bojuje se zánětem

Pokud jde o léčivé houby, je jednou z největších výhod Lví hřívy to, že je jedna z nejlepších pro boj se záněty. Jedním ze způsobů, jak měřit schopnost boje se záněty, je antioxidační aktivita. V této oblasti je to superstar: jedna studie zkoumající antioxidační kapacitu 14 různých druhů hub zjistila, že Lví hříva měla čtvrtou nejvyšší antioxidační aktivitu. [25] Antioxidační potenciál každého druhu hub byl vypočítán na základě průměrných procent v poměru ke quercetinu.  Ganoderma lucidum (Reishi) - 30,1 a Hericium erinaceus - 17,7%.

Nicméně, to není vše. Redukuje nadměrný oxid dusnatý, prostaglandiny, reaktivní kyslíkové radikály, prozánětlivý faktor NF-KB... Je tedy dobré, že Lví hříva pracuje na všech výše uvedených cestách docela mocně. [26, 27]

8. Snižuje riziko rakoviny

Rakovina je komplexní onemocnění a Lví hříva by se neměla v tomto případě považovat za lék; nový výzkum však ukazuje, že je slibný a rozhodně vyžaduje pokračování v této oblasti. Laboratorní a zvířecí studie ukazují, že tato houba má schopnosti bojovat proti rakovině díky několika jedinečným složkám. [2829] Ve skutečnosti, když je extrakt z houby Hericium ve směsi s lidskými rakovinnými buňkami ve zkumavce, způsobí to, že rakovinné buňky umírají rychleji. Tento efekt byl prokázán u více typů rakovinných buněk, včetně rakovinných buněk tlustého střeva, žaludku, krve a jater. [30, 31]

Další fascinující studie zjistila, že extrakt z Hericia byl ve skutečnosti účinnější než tradiční léky proti rakovině při zpomalení růstu nádoru u myší a měl také méně vedlejších účinků. [32]

Je však také důležité si uvědomit, že účinky extraktu z Hericia na boj proti rakovině by měly být ještě testovány na lidech, takže je nezbytně nutný další výzkum, o který pochopitelně farmaceutické firmy nemají zájem. Takže docela patová situace.

9. Snižuje riziko srdečních chorob

V souladu se svou reputací jako tonikum pro zdraví celého těla přináší tato houba efekt pro zdravé srdce mnoha způsoby, zejména vyvážením hladiny cholesterolu a zlepšením krevního oběhu v těle. Jedna studie provedená na myších zjistila, že konzumace extraktu z Hericia značně snížila hodnotu LDL cholesterolu a triglyceridů a i celkový cholesterol a zároveň zvyšovala dobrý HDL cholesterol. Další studie na potkanech a myších zjistily, že Lví hříva také systémově zlepšuje metabolismus tuků. [3334]

Jedna nová studie zjistila, že u potkanů, kterým byla podávána dieta s vysokým obsahem tuků a současně jim byl podáván denně extrakt z Hericia, byla o 27% nižší hladina triglyceridů a byl zjištěn 42% nižší hmotnostní přírůstek po 28 denní terapii ve srovnání se skupinou, které nebyl souběžně podáván extrakt z Hericia. [35]

Konečně může také zlepšit krevní oběh inhibicí agregace krevních destiček a zabránit ztluštění tepen charakteristických pro aterosklerózu.

10. Psycho-duchovní účinky

Pokud to všechno nestačilo, byla Lví hříva houba po celou historii ctěna pro své kulinářské, duchovní a léčivé vlastnosti zdokumentované především v Asii. Houba, která je dlouhodobě oblíbená u královských a buddhistických mnichů, byla historicky využívána k posílení a podpoře meditační praxe při generování „Qi“ - formy energie životní síly, která je nezbytná pro efektivní duchovní praxi a pro celkové zdraví a pohodu v těle. V Japonsku se o ní také hovořilo jako o „yamabushitake“, což znamená „horský kněz“, odkazující na její známé účinky - soustředění mysli a zvýšení duchovní energie.

Doplňky stravy s Hericiem

Nejlepší je aplikovat extrakt z Hericia erinaceusa s garancí 40% polysacharidů. Mělo by se jednat o dvojitý extrakt, jak v alkoholu, tak i ve vodě. Měl by být k dispozici Certifikát garantující kvalitu a vylučující kontaminaci nežádoucími látkami.

Jak mohou průmyslově ultrazpracované potraviny zvýšit riziko kognitivního poklesu především u seniorů

- Pixabay

Barbora Nová

Kognitivní funkce jsou jednou z hlavních oblastí lidské psychiky, přičemž jejich centra jsou uložena v různých částech mozku. Prostřednictvím kognitivních funkcí člověk vnímá svět kolem sebe, jedná, reaguje, zvládá různé úkoly.

Hot dogy a další průmyslově ultrazpracované zpracované potraviny mohou mít podle vědců negativní vliv na kognitivní funkce. 

Nový výzkum ukazuje, že pravidelná konzumace průmyslově ultrazpracovaných potravin, jako jsou například hot dogy a mražená pizza, může zvýšit riziko kognitivního úpadku.

Ve studii, která byla zveřejněna 5. prosince 2022 v časopise JAMA Neurology, se vědci zaměřili na více než 10 000 jedinců za období 8 let, přičemž dospěli k závěru, že lidé, jejichž denní příjem kalorií je alespoň 20% z průmyslově ultrazpracovaných potravin, mají o 25% rychlejší pokles výkonných funkcí a o 28% rychlejší míru celkového kognitivního poškození (1).

Vědci poznamenali, že pokud je celková kvalita stravy člověka vysoká, účinek průmyslově ultrazpracovaných potravin je menší.

„I když se jedná o studii asociace, která není určena k prokázání příčiny a následku, existuje řada prvků, které posilují tvrzení, že určité zrychlení kognitivního úpadku lze připsat průmyslově ultrazpracovaným potravinám,“ řekl CNN doktor David Katz, specialista na preventivní medicínu a medicínu životního stylu a výživu.

„Velikost vzorku je vysoká a následné sledování rozsáhlé. I když chybí důkaz, je to dostatečně robustní, abychom měli dojít k závěru, že průmyslově ultrazpracované potraviny jsou pravděpodobně škodlivé pro náš mozek,“ dodal.

Další studie zjišťují podobné účinky průmyslově ultrazpracovaných potravin

Nová zjištění jsou v souladu s jinou studií zveřejněnou 1. července 2022 v European Journal of Nutrition, která také potvrdila, že konzumace průmyslově ultrazpracovaných potravin může mít negativní dopad na kognitivní výkonnost u seniorů (2).

Vědci z Austrálie, kteří studii prováděli, sdělili, že definují ultrazpracované potraviny jako ty, které procházejí „několika průmyslovými procesy, které nelze reprodukovat doma“.

Poznamenali, že tyto položky obsahují málo nebo vůbec žádné celé potraviny a obvykle zahrnují příchutě, barviva, emulgátory a další přísady.

Příkladem jsou balené svačiny, čokolády, snídaňové cereálie a předpřipravené pokrmy, jako jsou koláče, těstoviny a pizza.

To je opak zpracovaných potravin, které výzkumníci definovali jako potraviny, do kterých se běžně přidává cukr, olej nebo sůl. Zpracování se používá ke zvýšení trvanlivosti nebo zvýšení „senzorických kvalit“ potravin. Příkladem jsou konzervované zeleniny, ovoce, luštěniny a solené, konzervované nebo uzené maso.

Další studie publikovaná v časopise Neurology také uvádí, že lidé, kteří konzumují velké množství průmyslově ultrazpracovaných potravin, jako jsou limonády, brambůrky a sušenky, mohou mít vyšší riziko rozvoje demence (3).

Co výzkum odhalil

Tým australských vědců pomocí průřezové studie hodnotil více než 2700 účastníků, kteří byli ve věku 60 let a starší.

Účastníci byli součástí National Health and Nutrition Examination Survey v letech 2011 až 2014. Každý účastník si vzpomněl, co jedl během 24 hodin ve dvou po sobě jdoucích dnech (4).

Tým použil standardizované, validované testy, včetně toho, který hodnotí Alzheimerovu chorobu. Dospěli k závěru, že konzumace průmyslově ultrazpracovaných potravin byla spojena s horšími výsledky v jednom z testů u starších lidí, kteří neměli předchozí onemocnění.

Vědci konstatovali, že snížení množství průmyslově ultrazpracovaných potravin může být způsobem, jak zlepšit zhoršené poznávání především u seniorů.

„Výzkum ukazuje, že strava, která dodržuje středomořský styl stravy, uznávaný vysokým podílem potravin s protizánětlivými a antioxidačními vlastnostmi, je spojena se sníženým rizikem s věkem spojeného kognitivního úpadku a demence,“ uvedla Barbara Cardoso, Ph.D., hlavní autorka studie a přednášející o výživě, dietetice a potravinách na Monash University v Melbourne v Austrálii.

„Potraviny konzumované jako součást těchto diet zahrnují ryby, ořechy, olivový olej a zeleninu,“ řekla.

Reakce na studii

Odborníci tvrdí, že tato zjištění jsou v souladu s tím, co se dozvěděli z jiných studií o stravě a demenci.

„Existuje stále více důkazů, že to, co jíme, může mít vliv na náš mozek s tím, jak stárneme, a mnoho studií potvrzuje, že je nejlepší jíst pro srdce zdravou, vyváženou stravu s nízkým obsahem průmyslově zpracovaných potravin a s vysokým obsahem celých, výživných potravin, jako je zelenina a ovoce,“ řekl Percy Griffin, Ph.D., ředitel vědeckého zapojení v rámci Alzheimerovy asociace.

„Není tedy divu, že tato práce zjistila, že strava s vysokým obsahem průmyslově ultrazpracovaných potravin zhoršuje kognitivní schopnost především u seniorů,“ řekl.

Jiná studie publikovaná v časopise Neurology v roce 2021 také potvrdila, že středomořská strava má přínos pro zdraví mozku, přičemž vědci dospěli k závěru, že jejich zjištění potvrzují názor, že středomořská strava by mohla být „ochranným faktorem proti poklesu paměti a mediotemporální atrofii“ nebo zmenšením mozkového laloku spojeného s Alzheimerovou chorobou (5).

Blížící se krize?

Střediska pro kontrolu a prevenci chorob (Centers for Disease Control and Prevention) odhadují, že téměř 6 milionů lidí ve Spojených státech trpí Alzheimerovou chorobou a souvisejícími demencemi (6).

Předpokládá se, že do roku 2060 vzroste počet lidí s diagnostikovanou Alzheimerovou chorobou ve Spojených státech odhadem na 14 milionů a farmaceutické firmy blahem chrochtají z budoucích nadstandartních příjmů, obdobně jako např. u diabetesu.

Nejvíce by mohly být postiženy barevné komunity. Případy mezi Hispánci by se oproti současným odhadům mohly zvýšit sedmkrát. Mezi Afroameričany by se případy mohly oproti současným odhadům zvýšit čtyřikrát.

V San Francisku je navržen nový komunitní program, který se má zaměřit na známé modifikovatelné rizikové faktory a pomoci tak předcházet demenci.

Posit Science spolu s YMCA spouští model „Brain Health Program“ financovaný Národním institutem zdraví.

Program, který by měl začít fungovat za 6 měsíců, nabídne kurzy pro ohrožené dospělé lidi. Část školení se zaměří na dietní a nutriční principy, které YMCA používá ve svém Programu prevence diabetu.

„Jíst stravu zdravou pro mozek je velkou součástí Brain Health Programu,“ řekl Henry Mahncke, Ph.D., ředitel Posit Science.

„Budoucnost zdraví mozku a prevence demence mění to, co děláme v našem každodenním životě, takže budujeme zdravé, odolné mozky, které jsou plně funkční tak dlouho, dokud naše tělo pokračuje,“ řekl. „Téměř vše, co jíme, je posíláno krevním řečištěm nahoru do našeho mozku, a tak není pro odborníky na zdraví mozku překvapivé, že to, co jíme, má význam pro zdraví našeho mozku, kognitivní výkonnost a případné naše riziko demence.“

Další kroky ve výzkumu

Australští vědci říkají, že jejich studie je první, která zkoumá souvislost mezi průmyslově ultrazpracovanými potravinami a kognitivním úpadkem.

„Jako taková vrhá světlo na budoucí studie, které se zaměřují na poskytnutí silnějších důkazů odhalujících potenciální mechanismy, jichž se to týká,“ řekla Barbara Cardoso.

Vysvětlila, že studie má určitá omezení. Ta se dívala na konkrétní úsek v čase, zatímco může trvat roky, než se vyvine porucha poznávání. Spoléhali se na účastníky, že si vzpomenou na svůj dietní příjem, který nemusí být vždy přesným vyjádřením jejich obvyklého dietního příjmu.

„Dalším krokem tohoto výzkumu je studie, zda by snížení množství průmyslově ultrazpracovaných potravin ve stravě mohlo zlepšit poznávání,“ řekl Percy Griffin.

Poznamenal, že na nadcházející Mezinárodní konferenci Alzheimerovy asociace, která začne 16. července 2023 v Amsterdamu, budou zveřejněny další informace o výzkumu a o dopadu nezdravé stravy na riziko demence (7).

Závěr

Nová studie dospěla k závěru, že pravidelná konzumace průmyslově ultrazpracovaných potravin zvyšuje riziko kognitivního poklesu.

V dřívější studii australští vědci také uvedli, že průmyslově ultrazpracované potraviny mohou negativně ovlivnit kognitivní funkce, přičemž mezi tyto potraviny patří balené svačiny a předem připravené pokrmy, jako je například pizza a koláče.

Tyto studie se shodují s předchozím výzkumem, který potvrzuje, že nezdravá strava může zhoršit kognitivní schopnosti a zvýšit riziko onemocnění souvisejících s demencí, jako je Alzheimerova choroba.

Jedině ochranná známka "Superionherbs" garantuje množství účinných látek v níže uvedených extraktech a samozřejmě u každé šarže.

Reishi extrakt, Reishi spór a Reishi Triterpen Max

Reishi extrakt, Reishi spór a Reishi Triterpen Max
Reishi (čínsky Ling Zhi) a její užívání, uvádějí staré čínské spisy z doby už před více než 2 400 lety. Tato vzácná houba je také nazývaná latinsky Ganoderma lucidum, v překladu "božská houba...

Cordyceps sinensis

Cordyceps sinensis
Cordyceps je velice specifická cizopasná houba, která roste od nepaměti pouze v horských oblastech Číny a Tibetu. Pro své specifické účinky je v čínské medicíně především Cordyceps sinensis používán...

Sibiřská Čaga

Sibiřská Čaga
Čaga, dřevokazná houba se živí šťávami stromů, především z břízy, jilmu, jeřabiny, jasanu, ale nejvyšší léčivé účinky má houba Čaga rostoucí na břízách. Ideální sběr je na podzim a na jaře, kdy má...

Hericium erinaceus

Hericium erinaceus
Hericium je poměrně vzácná houba, která svým tvarem připomíná mořský korál. Roste paraziticky především na tvrdém dřevě dubů a buků, přičemž roste zejména v jihovýchodní Asii. Na našem území ji...

Coriolus versicolor (Outkovka pestrá)

Coriolus versicolor (Outkovka pestrá)
- na konci stránky: "Klinické studie s Coriolusem u onkologických pacientů" Coriolus versicolor nebo-li čínsky YunzhiYunzhi je druhem dřevokazné houby, která je již celá staletí využívá v tradiční...

Shiitake

Shiitake
Shiitake (lat. Lentinus edodes), česky Houževnatec jedlý je uznávaný přírodní prostředek jako Reishi, Cordyceps, Hericium a Sibiřská Čaga. Jejími hlavními aktivními komponenty jsou polysacharidy...

Hlíva ústřičná

Hlíva ústřičná
V posledních desetiletích se základní výzkum věnuje daleko podrobněji než kdykoli jindy komlexnějšímu složení a biologickým účinkům hlívy ústřičné a jejím jednotlivým složkám. Na základě výsledků...

Agaricus

Agaricus
Agaricus blazei Murill, česky žampion brazilský Agaricus blazei Murrill je jedlá brazilská houba s nízkým obsahem kalorií a velkým množství živin. Pochází z malé brazilské vesnice jménem Piedade...

BetaGlukan Maxcell (s Resveratrolem a Acerolou)

BetaGlukan Maxcell (s Resveratrolem a Acerolou)
Beta glukany 1,3/1,6D jsou přírodní polysacharidy nacházející se také v buněčných stěnách kvasinek rodu Saccharomyces cerevisiae a všech medicinálních hub. Obsažené beta-glukany jsou získávány...

C-Max komplex (Camu camu s quercetinem)

C-Max komplex (Camu camu s quercetinem)
Synergická kombinace extraktu z plodů ze stromu Camu Camu a quercetinu s maximální vstřebatelností vitamínu C. Camu Camu Camu Camu je nízký malý strom rostoucí divoce podél řek v oblastech...

Ashwagandha

Ashwagandha
(Ashwagandhá – witánie snodárná – witánie uspávající – Withania somnifera) je polokeř, který dorůstá do výšky 1 - 1,5 metru. Původem je ze severozápadní Indie. Roste také v severní Africe a na...

Kurkumin (fytosomální extrakt), italský patent

Kurkumin (fytosomální extrakt), italský patent
10 prokázaných zdravotních přínosů kurkuminu Koření známé jako kurkuma je možná nejúčinnějším existujícím doplňkem stravy. Mnoho kvalitních studií ukazuje, že kurkuma má zásadní přínosy pro vaše...

Rdesno mnohokvěté - He shou wu

Rdesno mnohokvěté - He shou wu
Che-šou-wu (He Shou Wu) je v asijské bylinné medicíně jednou z nejpopulárnějších a nejvíce ceněných posilujících bylin. He-šou-wu je zpracovaná kořenová hlíza rostliny Polygonum multiflorum (rdesno...

Graviola - Annona

Graviola - Annona
Extrakt z listí ze stromu Graviola - přirozený zabiják rakovinových buněk – 10.000 krát silnější než chemoterapie A proč to nevíme? Je to proto, protože určité velké korporace chtějí dostat zpět...

Maca

Maca
Maca, přezdívaná jako peruánský ženšen nebo peruánská viagra roste v jihoamerických Andách, vyskytuje se ve výškách kolem 4000 metrů n.m. a odolává až mrazům -20°C, stejně jako žáru slunce. Vzhledem...

Chitomax

Chitomax
Princip působení Chitomaxu: Je známo, že viskózní vláknina a zejména chitosan působí na metabolismus tuků, snižuje vstřebávání cholesterolu ze stravy a váže se na žlučové kyseliny, a tím snižuje...

Fenuprim

Fenuprim
chitomax + bylinky + kyselina alfalipoová FENUPRIM – jedinečná kombinace pěti přírodních látek, synergicky působících, která vám může pomoci při formování vaší postavy. Pro většinu lidí jsou právě...

Dračí krev

Dračí krev
Dračí krev – Dragons blood Když se v amazonské džungli někdo poraní, škrábne nebo je pokousán hmyzem, někdy můžete vidět jak mačetou sekne do jednoho druhu stromu a temně rudou pryskyřici si kápne do...

Danshen Q10 cardio

Danshen Q10 cardio
Danshen Q10 cardio Synergická kombinace extraktů a mikroživin pro normální funkci srdce. Kombinace extraktu z kořene Danshen, koenzymu Q10, vitamínu E a thiaminu je synergická kombinace – působení...

Šafrán

Šafrán
Saffron – Brain and Neuro balancer Přírodní doplněk stravy určený ke zmírnění stresu, zlepšení nálady a zvýšení pocitu pohody. Obsahuje unikátní synergicky působící kombinaci patentovaného extraktu...

Ostropestřec mariánský (fytosomální extrakt), italský patent

Ostropestřec mariánský (fytosomální extrakt), italský patent
Silybin Phytosome® – silibinin s vysokou vstřebatelností - novinka na ochranu a regeneraci jater Jaterní buňky odstraňují mj. z krve trávicího ústrojí baktérie, viry a jiné patogeny. Zdravá játra do...

Boswellia (fytosomální extrakt), italský patent

Boswellia (fytosomální extrakt), italský patent
Boswellia Phytosome® - novinka s vysokou vstřebatelností, s protizánětlivým a protibolestivým účinkem Boswellia serrata, česky kadidlovník pilovitý je středně velký strom z čeledi březulovitých. Jeho...

S-Acetyl-L-Glutathion

S-Acetyl-L-Glutathion
Glutathion je nejsilnější antioxidant, který vytváří tělo, přičemž S-acetyl-L-Glutathion je nejpokročilejší formou biologicky dostupného glutathionu. Jeho účinnost se rovná nitrožilnímu podávání...

NMN (nikotinamid mononukleotid)

NMN (nikotinamid mononukleotid)
Pokud vás zajímají inovace v oblasti stárnutí a dlouhověkosti, možná jste slyšeli o NMN, což je zkratka pro nikotinamid mononukleotid. Je to molekula, kterou vaše tělo vytváří přirozeně, ale někteří...

Supík - sirup pro DĚTI na podporu imunity - unikátní složení

Supík - sirup pro DĚTI na podporu imunity - unikátní složení
Unikátní kombinace vysoce kvalitních extraktů z hub a rostlin, doplněná o betaglukan vysoké čistoty (nad 80%) a vitamíny na podporu imunity. Devět složek synergicky spojených v blahodárný komplex na...

4x Instantní káva i s extrakty z hub Čaga, Cordyceps a Hericium

4x Instantní káva i s extrakty z hub Čaga, Cordyceps a Hericium
  KOHI-FOCUS SLOŽENÍ: Instantní káva 76,4 % (100% káva Arabica), Ashwagandha extrakt 10 %, Chaga extrakt 8 %, Tulsi extrakt 5 %, Sibiřský ženšen extrakt 0,5 % 100% Arabika, zklidňující...

Každá nemoc je způsobena narůstající jedovatostí lidského organismu.

Úžasný: MUDr. Henry Bieler

 

 

NEJPOPULÁRNĚJŠÍ STRÁNKY

 

       NOVĚ PUBLIKOVANÉ ČLÁNKY

         ČERVENEC 2024 - 13 článků

 

Zkušenosti klientů s Úspěšnou léčbou především boreliózy, chlamydiózy, únavového syndromu...

 

Nejlepší DIETY pro celkové zdra ví v roce 2024 - středomořská, DASH a MIND - U.S. News & World Report

  

100% REISHI - houba mládí a zdravé dlou h ověkosti - 3 unikátní, bezkonkurenční extrakty

31 důvodů proč se NENECHÁM OČKOVAT - izraelský rabín Chananya Weisman

Dr. Peter  McCullough: Jak přírodně DETOXIKOVAT tělo PO OČKOVÁNÍ mRNA vakcínou (protokol) - video

  Devastující efekt pro zdraví - glutaman sodný, aspartam a další excitotoxiny

Jak se přírodní cestou uzdravit z chronické Boreliózy, Chlamydiózy, EB virózy... únavového syndromu

CORDYCEPS - silná imunita a nárůst energie

Překyselené tělo: začátek vážné nemoci

ZVRÁCENÍ POSTUPU DIABETU 2. typu začíná u ignorování běžných doporučení, MUDr. Sarah Hallbergová - video

Protokol pro prevenci pro uzdravené klienty - Ing. Zdeněk Rozehnal

BOSWELIA serrata (kadidlo) - jeden z nejsilnějších přírodních léků Matky Země

Tibetská houba, tibetské krystaly a kombucha - darování, prodej

Léčte záněty a ne Cholesterol, MUDr. Marc Sircus

100% ČAGA ze Sibiře, nejvyšší množství účinných látek garantující Certifikát 

Mamografie způsobuje rakovinu prsu, MUDr. Ben Johnson, M.D., N.M.D., D.O.

Účinný lék na rakovinu plic na Kubě, proč ho mít nemůžeme? Leif Davenport

Artróza - kmenové buňky - Podvod!

Lékaři se sami uzdravili z Roztroušené sklerózy, prof. George Jelinek, dr. Terry Wahlsová

Jak se skutečně zdravě stravovat...

Proč průběžně a jak detoxikovat tělo

  PROTINÁDOROVÝ účinek extraktů z REISHI a CORIOLUSU na úrovni klinických studií

Žaloba na farmaceutické korporace, MUDr. Matthias Rath

Koloidní stříbro - účinné přírodní antibiotikum, hustoty koloidního stříbra, doporučené dávkování

 

  Odstranění rtuti, hliníku a dalších toxinů z těla, včetně p revence - MUDr. Dietrich Klinghardt

Zblblo již lidstvo natolik, že se nechá obelhat pohádkami o vražedném oxidu uhličitém?

Jak na Parkinsona? Glutathionem, Hericiem a odstraněním neurotoxinů Chlorellou

Proč my máme potravinové alergie, přičemž je naši prarodiče neměli?

 

OVĚŘENÉ PŘÍRODNÍ PŘÍPRAVKY

Cílem správné medicíny je předcházení nemocí a prodloužení zdravé dlouhověkosti. Ideálem medicíny je odstranit mít potřebu lékaře.

MUDr. William J. Mayo

 

 

TŘI UNIKÁTNÍ EXTRAKTY

Z DUANWOOD RED REISHI

Za  účinné  se  z  Reishi  považují  pouze  kvalitně  provedené  a  čisté  extrakty,  které  mají  dobrou  biologickou  dostupnost  a  jsou  zbavené  nestravitelného  chitinu;  nelze  tedy  použít  pouhý  prášek  z  usušené  houby.

 

          EXTRAKT                 SPÓR

Nejsilnější extrakt z REISHI na českém trhu!!!100% spórový prášek z Duanwood Red Reishi!!!

 

TRITERPEN MAX

Extrakt s vysokým obsahem triterpenoidů. Více než 20 triterpenoidů%!

ZDE ROSTE NEJÚČINNĚJŠÍ REISHI

DUANWOOD RED REISHI

zdroj výše nejúčinnějších extraktů

Video z návštěvy Čechů u pěstitelů Duanwood Red Reishi v Číně, v horské oblasti Jiangshan

 

FAKTA O REISHI,

MYKOLOGIE, HISTORIE, PĚSTOVÁNÍ, ÚČINNÉ LÁTKY, JAK JE TO S JEJÍ KVALITOU?

 

 

 

 CORDYCEPS, EXTRA SILNÝ

NEJVYŠŠÍ GARANTOVANÉ MNOŽSTVÍ ÚČINNÝCH LÁTEK - CERTIFIKÁT COA

Nejsilnější Cordyceps na českém trhu!!!

CORDYCEPS - video

100% Sibiřská Čaga

ČAGA - video

HERICIUM - video

 

  BETAGLUKAN           HLÍVA

        extrakt               extrakt

Betaglucan MaxCellHlíva ústřičná

BETAGLUKAN - video

 

    KURKUMIN            AŠVAGANDA

        extrakt                    extrakt

Betaglucan MaxCellNejsilnější Ašvaganda na Českém trhu

ASHWAGANDHA - video

 

RDESNO             ANNONA

extrakt                  extrakt

Vysoce účinný extrakt z listů

 

ČAGA - video

Z ověřených dat vyplývá, že člověk, který covid prodělal, je třináckrát lépe chráněn, než člověk, který má dvě dávky vakcíny.

prof. Jiří Beran, 13.11.2021

prof. Jiří Beran, 15.11.2021

 

TEČKOVANÝ PŘÍBĚH

"NEVĚŘÍM UŽ BÍLÝM PLÁŠŤŮM, ALE LIDEM"

medicinský inženýr

JURAJ Orság


 

TEČKOVANÉ PŘÍBĚHY

dokument z 31. srpna 2022

Nadační fond Svědomí Národa

 

KUBEK 2009

 

DOKUMENT ČT 2

BYZNYS V BÍLÝCH PLÁŠTÍCH

DOKUMENT ČT 2

ŠKODLIVOST MOBILNÍCH SÍTÍ

             TEST

BARVOSLEPOSTI

 

 

ROK SI NIČÍME IMUNITU,

možná i proto je tolik nemocných, říká česká vědkyně, vedoucí týmu Centra buněčného a tkáňového inženýrství FN u sv. Anny...

doc. RNDr. Irena Koutná, Ph.D.

Aktualizovaný jmenný seznam s portovců zemřelých od 1.1.2021 do 31.12.2023 v souvislosti s "vakcinací" na covid

Ú MRTÍ - 1480

SRDEČNÍ ZÁSTAVY - 2107

   PATOLOG dr. Ryan Cole oprávněně VAROVAL

 

RENOMOVANÝ PATOLOG   dr. RYAN COLE - přednáška

ALARMUJÍCÍ EFEKT  covid (spike) injekcí (mRNA) na mozek, srdce, ledviny a ostatní orgány

 • Spousta lidí postrádá enzym, který rozkládá RNA
 • Naprosto porušujeme Norimberský kodex z roku 1947...

český dabing - 17:08

Lékařský summit, San Antonio, Texas, USA - 27.7.2021

 

AMERICA´S FRONTLINE DOCTORS

POSTAVIT SE NA ODPOR

 

FRONTLINE NEWS

 

 

ZAČNĚTE U SEBE

ZÁKLADEM ZDRAVÍ JE PREVENCE S NÁVRATEM K PŘÍRODĚ

Doporučuji:

každé ráno cca 30 minut před snídaní

vypít cca 4 dcl vlažné čisté pramenité vody s citrónem (můžete přidat až půl lžičky jedlé sody) a pro posílení imunity a energie můžete použít dvojitý extrakt (1-2 kapsle) z

  a nejdříve po 15 minutách:

případně nejen pro psychiku:

pro střevo kvalitní probiotika:

 • kysané zelí, které si sami jednoduše vyrobíte POUZE VY! Pozor na "BRUSELSKÉ" kysané zelí! S éčkama
 

 

VÁLEK U MORAVCE V OVM

10. dubna 2022

NEHORÁZNĚ LŽE

 

 

Fakta nepřestávají existovat tím, že se o nich nesmí hovořit. Pravda je dcerou času

 

SVĚT SE ZBLÁZNIL

Toto je novodobá reklama na co?

MUDr. Anastasia Maria Loupis: Tento model je v ohrožení života