Hlavní skrytá nebezpečí v běžných čisticích prostředcích

- Pixabay

Ing. Zdeněk Rozehnal

Čistota je důležitou součástí zdravého životního stylu. Udržování čistoty ve vašem bezprostředním okolí vám nejen pomáhá chránit se před vnějšími hrozbami, ale také pozitivně ovlivňuje vaše duševní zdraví.

Podle studií přispívá špinavé prostředí k šíření infekčních onemocnění (1). Protože choroboplodné zárodky, jako jsou bakterie a viry, mohou na povrchu přežívat po dlouhou dobu, mohou se snadno dostat na vaše ruce nebo jiné předměty a kontaminovat vaše jídlo a nápoje.

Například v kuchyni můžete na pracovní desku položit sáčky s potravinami, aniž byste věděli, že jsou kontaminované. Pokud pak tuto desku použijete k přípravě jídla, mohou se potenciálně škodlivé mikroby dostat na vaše potraviny a kuchyňské náčiní (2).

Proto jsou úklid a dezinfekce velmi důležité pro udržení zdravé domácnosti. Čištění pomáhá zbavit se nejen viditelné špíny, mastnoty a skvrn, ale také velkého množství mikrobů, které mohou být na povrchu přítomny. Mýdla a čisticí prostředky jsou nejčastěji používanými čisticími prostředky v domácnosti.

Protože však úklidem dochází pouze k odstranění nečistot z povrchů, může dojít k neúmyslnému rozšíření mikrobů v okolí, a proto je třeba po důkladném úklidu provést dezinfekci. Dezinfekce mikroby zcela zničí a eliminuje hrozby, které by mohly na površích zůstat po úklidu (3). Dezinfekční prostředky se dodávají ve formě tekutin, sprejů a ubrousků.

Přestože je užitečné mít v domácnosti čisticí a dezinfekční prostředky, měli byste se mít na pozoru před těmi komerčními. Mnohé čisticí prostředky prodávané v obchodech mohou dráždit oči a krk a způsobovat další zdravotní problémy. Některé z nich také uvolňují těkavé organické látky (VOC), které mohou vyvolat alergické reakce, bolesti hlavy a chronické dýchací potíže (4).

Těkavé organické látky jsou rovněž považovány za látky znečišťující ovzduší v interiéru. Zpráva Francouzské agentury pro bezpečnost životního prostředí a zdraví při práci z roku 2008 zjistila, že používání výrobků pro domácnost, jako jsou osvěžovače vzduchu, čističe skla a prostředky na čištění koberců a podlah, může vést k vysokým koncentracím VOC ve vnitřním prostředí. Z některých těchto výrobků se navíc uvolňuje formaldehyd, chemická látka, kterou Mezinárodní agentura pro výzkum rakoviny klasifikovala jako lidský karcinogen (5).

Ve studii zveřejněné v časopise International Journal of Occupational and Environmental Health vědci rovněž uvedli, že běžně používané profesionální čisticí prostředky obsahují řadu chemických látek, které mohou poškodit pokožku a dýchací cesty. Mezi tyto chemické látky patří mimo jiné vonné látky, glykolétery, povrchově aktivní látky, rozpouštědla, fosfáty a stabilizátory pH (6). 

Po otestování 105 profesionálních čisticích prostředků v nich výzkumníci identifikovali celkem 132 různých chemických látek. Zjistili, že 75 % výrobků obsahovalo známé dráždivé látky a 28 % žíravé látky. Více než 50 % obsahovalo také chemické látky, které jsou škodlivé pro oči a kůži, zatímco 60 % obsahovalo chemické látky, které mohou způsobit vážné poškození při požití.

Toxické chemické látky, o kterých možná nevíte, že se skrývají v komerčních čisticích prostředcích

Většina čisticích prostředků, které dnes najdete v obchodech, obsahuje pochybné složky. Přesto je výrobci ke škodě mnoha spotřebitelů inzerují jako "přírodní" nebo "ekologické". Lidé na tato falešná označení naletí, protože zákon bohužel nevyžaduje, aby výrobci uváděli všechny chemické látky, které ve svých výrobcích používají.

Proto byste si v zájmu své bezpečnosti měli být vědomi nebezpečí, která na vás číhají v komerčních výrobcích pro domácnost. Kromě článků na internetu, jejichž cílem je zvýšit informovanost spotřebitelů, bylo provedeno také mnoho studií o komerčních čisticích prostředcích a zdravotních problémech spojených s jejich nebezpečnými složkami.

Abychom vám pomohli se těmto výrobkům vyhnout, uvádíme sedm nejčastějších toxických chemických látek, které se nacházejí v běžných čisticích prostředcích a na které byste si měli dát pozor (7):

1,4-dioxan

1,4-dioxan, běžné rozpouštědlo používané při výrobě kosmetiky, čisticích prostředků a šamponů, je čirá kapalina se slabou, příjemnou vůní. Tato syntetická petrochemická látka je však toxickou škodlivinou, která se může rychle dostat do vašeho těla nosem nebo kůží (8). 1,4-dioxan byl také označen za možný lidský karcinogen a je spojován s poškozením jater a ledvin (9).

Podle amerického Úřadu pro kontrolu potravin a léčiv (FDA) vzniká 1,4-dioxan jako vedlejší produkt při výrobě chemických složek, jako jsou detergenty, pěnidla, emulgátory a rozpouštědla, například polyethylen, polyethylenglykol a polyoxyethylen (10). Proto je 1,4-dioxan, přestože neslouží skutečnému účelu čištění, stále přítomen v mnoha čisticích prostředcích pro domácnost.

1,4-dioxan může dráždit oči, nos, hrdlo, plíce a kůži. Vdechnutí nebo vystavení vysokým koncentracím může rovněž způsobit otravu. Mezi příznaky otravy 1,4-dioxanem patří nevolnost, zvracení, bolesti žaludku, závratě a ospalost. Těžké případy otravy mohou vést k poškození ledvin a jater, kómatu a smrti (11). Studie na zvířatech také zjistily, že expozice 1,4-dioxanu může vyvolat růst zhoubných nádorů v nosní dutině a způsobit rakovinu jater a žlučníku (12).

2-Butoxyethanol

Tato chemická látka, která se běžně vyskytuje v čisticích prostředcích na okna, kuchyňské potřeby a víceúčelových čisticích prostředcích, dodává výrobkům jemnou, nasládlou vůni. 2-Butoxyethanol patří do skupiny rozpouštědel známých jako glykolétery, u nichž bylo zjištěno, že při vdechování způsobují bolesti v krku. Glykolétery jsou také spojovány s narkózou, plicním edémem a vážným poškozením jater a ledvin (13). Zákon bohužel nevyžaduje, aby byl 2-butoxyethanol uváděn na etiketách výrobků.

Podle informací zveřejněných Americkou Agenturou pro toxické látky a registr nemocí dochází k expozici 2-butoxyethanolu především vdechováním nebo kontaktem kůže s výrobky, které tuto chemickou látku obsahují. Vdechování velkého množství může podráždit oči a nos a způsobit bolest hlavy a zvracení (14).

V sérii studií na zvířatech provedených v rámci Národního toxikologického programu vědci zjistili, že 2-butoxyethanol při vdechování - což je primární způsob expozice člověka - vykazuje rakovinotvornou aktivitu především u samic potkanů a myší. Hlavními orgány zasaženými 2-butoxyethanolem byly ledviny, játra a žaludek (15).

Amoniak

Prací prostředky obsahují alkalické sloučeniny, které mohou neutralizovat kyseliny a pomáhají odstraňovat nečistoty, skvrny a mastnotu z tkanin. Jednou z nejuniverzálnějších a nejčastěji používaných alkalických přísad je amoniak, bezbarvý, ale velmi dráždivý plyn s ostrým, dusivým zápachem (16). Čpavek se také používá v mnoha čisticích roztocích pro domácnost a pro průmyslové účely. Průmyslové čisticí roztoky totiž obsahují vyšší koncentrace amoniaku a mohou snadno způsobit podráždění a popáleniny (17).

Navzdory své univerzálnosti představuje amoniak značnou újmu na zdraví. Vystavení vysokým koncentracím může podráždit a popálit vaši pokožku, ústa, hrdlo, plíce a oči (18). Akutní expozice amoniaku může také způsobit bronchitidu - zánět průdušek, které vedou vzduch do plic a z plic (19, (20). Uvnitř těla reaguje amoniak s vodou za vzniku hydroxidu amonného, korozivní chemické látky, která může poškodit zdravé buňky.

Při požití může amoniak způsobit ospalost, bezvědomí a smrt (21). Studie publikovaná v časopise Occupational & Environmental Medicine rovněž uvádí, že používání čisticích prostředků obsahujících dráždivé látky, jako je amoniak, může negativně ovlivnit funkci plic a zhoršit astma (22).

Perchlorethylen (PERC)

PERC je klasifikován jako neurotoxin a možný lidský karcinogen a je běžnou složkou roztoků pro chemické čištění, odstraňovačů skvrn a čisticích prostředků na koberce a čalounění. PERC je také známý jako tetrachlorethylen a podle Amerického Centra pro kontrolu a prevenci nemocí (CDC) může expozice této chemikálii způsobit podráždění očí, kůže, nosu hrdla a dýchacího systému (23).

Ve zprávě zveřejněné Americkou Agenturou pro ochranu životního prostředí (EPA) agentura uvedla, že krátkodobé vdechování vysokých koncentrací PERC může způsobit poruchy funkce ledvin a neurologické účinky, jako jsou vratné změny nálady a chování, závratě, poruchy koordinace, bolesti hlavy, ospalost a bezvědomí. Dlouhodobá inhalační expozice může mezitím zhoršit kognitivní a motorickou neurobehaviorální výkonnost (24).

Ve studii z roku 2014 zveřejněné v časopise Environmental Health Perspectives vědci nalezli sugestivní důkazy, že PERC může u lidí způsobovat rakovinu močového měchýře, nehodgkinský lymfom a mnohočetné myelomy (25). Mezitím byla expozice pitné vodě kontaminované PERC v raném věku spojena s dlouhodobými neurotoxickými účinky (26).

Ftaláty

Ftaláty, kterým se často říká "chemikálie všude", protože se vyskytují všude, jsou skupinou průmyslových chemikálií běžně používaných v mýdlech, čisticích prostředcích, osvěžovačích vzduchu, výrobcích osobní péče, zdravotnických prostředcích a kosmetice (27). Ftaláty se používají také jako rozpouštědla ve vonných látkách, takže je očekávejte i ve voňavých čisticích prostředcích (28). Výrobci používají na etiketách výrobků pouze slovo "vonné látky", protože nejsou povinni zveřejňovat chemické látky obsažené ve vůních.

Ftaláty jsou nechvalně známé pro své četné nepříznivé účinky. Podle studií může expozice ftalátům dráždit kůži, oči a sliznici ústní a nosní dutiny (29). Ftaláty jsou také známé endokrinní disruptory a mohou měnit hormonálně závislé struktury lidského reprodukčního systému, zejména u mužů. A stejně jako hormony uplatňují své účinky již při nízkých dávkách (30).

Ftaláty mají také negativní vliv na vývoj nenarozených dětí. Podle studie provedené na matkách a dětech v Norsku se těhotným matkám vystaveným vysokým hladinám ftalátů z výrobků pro domácnost s vysokou pravděpodobností narodí děti se zvýšeným rizikem poruchy pozornosti a hyperaktivity (31).

Kvartérní amoniové sloučeniny (QUATS)

QUATS se často vyskytují ve změkčovadlech tkanin, dezinfekčních sprejích, mýdlech na ruce a čisticích prostředcích pro domácnost a jsou široce používány jako antibakteriální látky. Podle studií mají QUATS chemické vlastnosti, které jim umožňují vázat se na určité mikroby a časem narušit jejich buněčné membrány. QUATS jsou nejúčinnější proti grampozitivním bakteriím, mezi něž patří některé z nejvýznamnějších lidských patogenů (32, 33).

V posledních letech však vědci vyjádřili obavy z nadměrného používání dezinfekčních prostředků, zejména těch, které obsahují QUATS. Jak uvedli výzkumníci z Jihoafrické republiky, bakteriální patogeny si rychle vytvářejí rezistenci nejen vůči antibiotikům, ale také vůči běžně používaným dezinfekčním prostředkům, které obsahují QUATS (34).

Dlouhodobé používání přípravků, které obsahují QUATS, je rovněž spojeno s několika zdravotními problémy. Stejně jako mnoho jiných drsných chemických látek mohou QUATS dráždit pokožku a způsobovat vyrážky. Mohou také přispívat ke vzniku astmatu a dalších dýchacích potíží. Studie na zvířatech také ukazují, že QUATS mohou snižovat plodnost a pohyblivost spermií a způsobovat vrozené vady u novorozenců (35, 36).

Triclosan

Triclosan, běžná složka mýdel, pracích prostředků a prostředků na mytí nádobí, dezinfekčních prostředků na ruce a čisticích prostředků, je další chemickou látkou s antibakteriálními vlastnostmi. Původně byl vyvinut pro použití v nemocničním prostředí a údajně narušuje produkci bakteriálních lipidů (37). Nedávné studie však zjistily, že u bakterií vystavených působení triclosanu se může vyvinout antimikrobiální rezistence (38).

V roce 2016 FDA zakázala používání triclosanu v mýdlech na ruce kvůli zdravotním obavám spojeným s používáním triclosanu. Uvádí se, že triclosan jako endokrinní disruptor narušuje funkci některých hormonů, které přímo ovlivňují mozek. Triclosan také negativně ovlivňuje imunitní a reprodukční systém člověka (39).

Podle ministerstva zdravotnictví je triclosan škodlivý pro děti, protože zvyšuje riziko vzniku alergií (40). Triclosan je také látkou znečišťující životní prostředí, která je vysoce toxická pro vodní organismy (41). Kromě toho, že byla tato chemická látka zjištěna v mnoha vodních tocích v USA, bylo také zjištěno, že se zdržuje v životním prostředí a hromadí se v lidském těle v toxických koncentracích (42).

12 nejnebezpečnějších rakovinotvorných produktů ve vašem bytě, které běžně používáte

Téměř každý z nás má doma více rakovinotvorných výrobků a obvykle o tom ani jen tuší. The Cancer Prevention Coalition (CPC) a Ralph Nader vydali seznam 12 výrobků, které se používají ve většině domácnostech a patří do Síně hanby.

V dnešním moderním světě jsme denně vystaveni mnoha chemickými látkami. Na pracovištích či v restauracích existují normy a nařízení, které se snaží výskyt těchto látek minimalizovat. Avšak mnohé toxické látky si často kvůli naší vlastní nevědomosti nacházejí cestu i do našich domácností.

Do seznamu těchto 12 výrobků patří takové, které obsahují široké spektrum karcinogenních a jiných toxických přísad, kterým je vystavena většina z nás.

1. Teflonové nádobí

Toto nádobí se v mnoha domácnostech běžně používá, a to i přesto, že má mnohé škodlivé účinky na naše zdraví.

Je vědecky dokázáno, že se z něj při vaření uvolňují mnohé toxické látky. Pokud toto nádobí zahřejeme, jeho povrchová vrstva se začne ničit na molekulární bázi a uvolňovat do našeho jídla.

Když se vnější vrstva pokazí, uvolní se celá řada toxických částic a plynů, z nichž mnohé jsou rakovinotvorné.

Namísto toxického teflonového nádobí používejte raději skleněné nebo keramické hrnce a pánve, které do jídla neuvolňují škodlivé látky.

2. Umělá sladidla

Mnozí lidé si myslí, že vynecháním cukru si pomohou zlepšit své zdraví. Ačkoli jako náhrada cukru existuje několik umělých sladidel, obvykle jsou pro vás ještě horší než cukr.

Pokud máte některé z těchto sladidel ve své domácnosti, ihned je vyhoďte:

 • acesulfam K – může být rakovinotvorný, způsobuje nádory a ovlivňuje těhotenství
 • aspartam – je spojen se vznikem rakoviny kůže, nádory na mozku a může být smrtelný pro lidi s fenylketonurií (dědičné onemocnění, při kterém tělo nedokáže zpracovat aminokyselinu fenylalanin)
 • sacharin – ukázalo se, že způsobuje rakovinu močového měchýře, je nestravitelný a silně zatěžuje játra
 • sorbitol – se pouze částečně štěpí ve střevech, způsobuje průjem, nadýmání a plyny

Zároveň výrobky s těmito sladidly zásadně nekupujte! A výrobce, který výrobky nabízí zcela ignorujte.

Uvedená sladidla můžete nahradit těmito přírodními alternativami, které jsou vyprodukovány bez chemických přísad a pro tělo jsou přirozené:

 • stévie – může snížit krevní tlak a hladinu cukru v krvi
 • erytritol – nemá žádný vliv na hladinu cukru v krvi, hladinu inzulínu nebo cholesterolu
 • xylitol – může zlepšit hustotu kostí a snižuje riziko vzniku zubního kazu
 • sirup z jakonu – živí dobré bakterie ve střevech a pomáhá v boji proti zácpě

3. Mastkový prášek

Mastek může vést k podráždění plic a vaječníků. Výzkumníci zveřejnili v časopise The Lancelet, že většina nádorů na vaječnících vzniká z částic této horniny.

Uvedená studie byla publikována v roce 1982 v časopise Cancer, který podpořil výzkum zkoumající souvislost prášku z mastku s rakovinou vaječníků. Od té doby více než 20 studií ukázaly podobné účinky.

Nejnovější studie byla publikována v roce 2013 v časopise Cancer Prevention Research.

Vědci ze ženské nemocnice v Bringhame prozkoumali údaje z osmi výzkumných prací, které zahrnovaly téměř 2000 žen.

Jejich analýza ukázala zvýšené riziko rakoviny vaječníků mezi 20 až 30% žen, které užívaly pudr z mastku při intimní osobní hygieně.

4. Plastové láhve a nádoby na potraviny

Když pijete nápoje nebo konzumujete potraviny z nádob vyrobených z umělé hmoty, všechny uvolněné toxické látky se vám dostanou nejprve do ústní dutiny, a nakonec do těla.

Mezi nejproblematičtější chemické látky patří bisfenol A, který se používá na stvrzovaní plastů určených pro výrobky, jako jsou láhve na vodu.

Mnohé studie spojené s bisfenolem A poukazují na nepříznivé účinky pro zdraví. V roce 2010 FDA změnil postoj k této chemické látce. Vyjádřil určité obavy nad její účinky na mozek, chování a prostatu.

Místo používání jednorázových plastových lahví s vodou začněte používat kovové nebo skleněné láhve. Totéž platí pro potravinové obaly. Nejenže šetří životní prostředí, ale udržují vaše tělo v bezpečí.

Více: 

5. Osvěžovače vzduchu

Osvěžovače vzduchu se často propagují jako prostředky schopné zbavit váš domov nepříjemného zápachu.

Nicméně nedávný výzkum naznačuje, že zplodiny vypouštěné z osvěžovačů vzduchu jsou ve skutečnosti mnohem nebezpečnější než cigaretový kouř. Také se zjistilo, že způsobují mnohé zdravotní problémy:

 • respirační onemocnění – jako je astma
 • hormonální nerovnováha
 • různé druhy rakoviny – jedna studie ukázala, že běžné osvěžovače vzduchu obsahují značné množství formaldehydu, který patří mezi karcinogenní látky

Nadměrné vystavení se osvěžovačem vzduchu bylo spojeno s rozvojem rakoviny nosu a krku.

Přírodní alternativou ke konvenčním osvěžovačem vzduchu jsou esenciální (éterické) oleje. Nejenže hezky voní, ale poskytují vám i mnohé zdravotní přínosy.

Jedna studie zjistila, že vdechování rozmarýnového oleje může zlepšit vaši náladu a stimuluje nervový systém.

Esenciální oleje můžete používat jako osvěžovače vzduchu, pokud přidáte 10 až 15 kapek oleje do spreje s přibližně jedním šálkem destilované vody. Sprej můžete aplikovat v celém domě.

Více:

6. Komerční čisticí prostředky

Běžná domácnost obvykle používá celou řadu čisticích prostředků.

I když jsou nezbytné pro udržení čistoty vaší domácnosti, většina komerčních čistících prostředků je spojena s mnoha zdravotními problémy, jako jsou:

 • poruchy dýchání a astma
 • hormonální nerovnováha – studie zjistily, že tyto čistící prostředky zahrnují látky, jako jsou parabeny, triklosan, ftaláty či bisphenol BPA.

Naštěstí, přírodními látkami jako jsou například ocet a soda bikarbona lze nahradit téměř všechny chemické čističe.

Jedna studie dokonce zjistila, že jsou účinné i proti několika nebezpečným bakteriím, jako jsou stafylokok, Salmonella nebo E-coli.

7. Obyčejná zubní pasta

Bohužel, obyčejná zubní pasta obsahuje mnohé toxické látky, jako jsou sacharin, fluor, triclosan či SLS (sodium lauryl sulfát). Uvedené látky se ukázaly jako rakovinotvorné.

 • Sacharin – umělé sladidlo je 350krát sladší než cukr. Považuje se za lidský karcinogen, takže byste se mu měli vyhnout
 • Fluorid – je další lidský karcinogen. Má nespočet nežádoucích účinků. Poškozuje dutiny, jakož i štítnou žlázu. Vhodnou alternativou může být kokosový olej
 • SLS – detergent, pěnící složka, silně dráždivý na sliznice
 • Triclosan – silný toxin, svou strukturou a účinky podobný nebezpečnému dioxinu

8. Šampon

Šampony proti lupům, jako je například Head and Shoulders, mohou obsahovat methylchloroisothiazolinone – obávaný mutagen.

Tyto druhy šamponů obsahují i ​​laurethsulfát amonný, který, pokud nezpůsobí zdravotní problémy sám, může být kontaminován během výrobního procesu 1,4-dioxanem.

Studie na potkanech zjistili, že tento kontaminant způsobuje rakovinu a Americké ministerstvo zdravotnictví a sociálních služeb uvedlo, že jde o pravděpodobný karcinogen.

9. Prostředky proti molům

Určitě máte důvod, proč chráníte své oblečení před moly.

Nicméně běžné prostředky proti molům jsou vysoce toxické. Obsahují složku naftalen, který je dostupný ve formě kuliček a způsobuje mnohé zdravotní problémy, jako jsou:

 • poškození ledvin a jater
 • hemolytická anémie (ničí červené krvinky)
 • mohou vyvolat rakovinu u zvířat, proto je udržujte daleko od vašich domácích mazlíčků

Přípravky proti molům se považují za rakovinotvorné pro člověka, ačkoli to zatím není exaktně prokázáno (ještě nebyly provedeny studie).

10. Antibakteriální mýdlo

Antibakteriální mýdla jsou určena pro zničení všech bakterií a mikrobů.

Nicméně nedávné studie FDA (Americký úřad pro léky a potraviny) prokázaly, že tato mýdla obsahují složku s názvem triclosan, který:

 • narušuje hladiny hormonů u zvířat
 • vyvolává sterilitu
 • zvyšuje riziko neplodnosti, předčasného dospívání a rakoviny

Vyhněte se proto používání antibakteriálních mýdel a rozhodněte se raději pro přírodní alternativy nebo alespoň obyčejná mýdla.

11. Antiperspiranty nebo deodoranty

Dr. Philippa Darbre, lékařka onkologie na Univerzitě of Reading ve Velké Británii, publikovala více než 30 výzkumných prací zaměřených na látky, které se nacházejí v deodorantech a dalších výrobcích pro osobní péči.

Říká, že mnohé z těchto látek jsou rizikové samy o sobě. Toto riziko se však může zvýšit, když je zkombinujete.

Například, její výzkum zjistil nepříznivý účinek parabenů – skupiny chemických látek, které působí jako konzervační látky používané v kosmetických přípravcích.

12. Přípravky na blechy a klíšťata

Můžete si myslet, že pomáháte vašim domácím zvířatům odstranit blechy, ale bohužel, samotná aplikace chemických přípravků je pro ně mnohem více nebezpečná.

Zkoušky na laboratorních zvířatech prokázaly obrovské množství problémů s látkou Fipronil, který se nachází v mnoha tekutých přípravcích proti blechám.

Tento lék může způsobit:

 • zvracení nebo průjem
 • mírné podráždění pokožky
 • slabost
 • bolesti hlavy
 • záchvaty a závratě
 • považuje se za lidský karcinogen

Závěr

Pokud používáte doma některé z uvedených produktů, zvažte jejich nahrazení bezpečnějšími alternativami.

Pokud to nejde, tak jejich používání alespoň omezte na nejnutnější míru. Vaše zdraví a zdraví vašich blízkých se vám za to odvděčí

Zdroj: holisticlivingtips.com

Co je největším znečišťovatelem vzduchu v domácnostech - Aviváže, aneb toxiny v domácnosti

- Pixabay

Ing. Zdeněk Rozehnal

Pod zdroji znečištění ovzduší si většina z nás představuje především vnější faktory - továrny, automobily, spalovny...

Jen málo lidí si uvědomuje, že to jsou také vonné svíčky, osvěžovače vzduchu, ale pozor největší zátěž způsobují  aviváže,  pokud je pravidelně používáte!

V čem je problém aviváží?

Aviváže jsou často v reklamách zobrazované jako něco příjemného, čerstvého a čistého. Přitom naprostá většina z nich obsahuje seznam známých toxinů, které se mohou po použití aviváží dostat do Vašeho těla nošením "zjemněného" prádla, ale také inhalováním po dobu jeho sušení nebo uložením ve skříni a následným odparem.

Tyto látky Vám mohou i Vašim dětem způsobovat  celou škálu zdravotních problémů  a Vy přitom netušíte, co může být příčinou.

Seznam škodlivých látek, které mohou obsahovat tekuté aviváže

Chloroform

 • Tato látka se používala na anestezii v 19.století a až do začátku 20.století, kdy se zjistilo, že může způsobovat srdeční arytmii.
 • Dokonce je uveden na seznamu nebezpečných látek vydaný americkou federální EPA (Agentura pro ochranu životního prostředí) jako karcinogenní neurotoxin.
 • Vdechování chloroformu může vést ke ztrátě vědomí, nevolnostem, bolestem hlavy, závratím a ospalosti. Má potenciál také zhoršovat existující zdravotní obtíže se srdcem, ledvinami a játry.
 • Účinky chloroformu se zesilují při vystavení teplu.

A - Terpineol

 • Tato substance vyvolává poruchy centrálního nervového systému, což znamená problémy spojené s mozkem a míchou, jako je Alzheimerova nemoc, ADHD, demence, skleróza multiplex, Parkinsonova nemoc, epileptické záchvaty, mozková mrtvice a Syndrom náhlého úmrtí novorozenců.
 • Prvotní příznaky pruchy centrálního nervového systému zahrnují aspázii (problémy s vyjadřováním), zamlžené vidění, dezorientaci, závratě, bolesti hlavy, ztrátu paměti, ztuhlost tváře a bolesti v krku a v zádech.
 • Tato látka také dráždí sliznice nosu, krku a průdušek. Po vdechnutí může vyvolat respirační útlum, zápal plic či dokonce smrtelný edém plic.

Benzyl alkohol

 • Je to látka, která dráždí horní cesty dýchací.
 • Může také způsobovat poruchy centrálního nervového systému, což se projevuvje bolestmi hlavy, motáním hlavy, nevolností a dramatickým poklesem krevního tlaku.

Benzyl acetát

 • Tato látka je podezřelá z vyvolávání rakoviny slinivky. Její výpary dráždí oči a dýchací cesty.
 • Do těla se dostává nejen inhalací, ale i absobcí přes pokožku.

Pentan

 • Další složka aviváží, která je na seznamu nebezpečných chemikálií americké Agentury... EPA
 • Stejně jako předchozí látky, je pro organismus škodlivá po vdechnutí.

Ethylacetát

 • Je to substance, která agresivně působí na oči a dýchací cesty.
 • Může také vyvolat slné bolesti hlavy a ztrátu vědomí. Také poškozuje játra a ledviny.

Kafr

 • Stejně jako předchozí chemikálie, je kafr zařazen do seznamu nebezpečných látek Agentury...EPA.
 • Lehce se absorbuje přes pokožku, dráždí oči, nos a krk. Může vyvolat nevolnost, závrať, zmatenost, záškuby svalstva a křeče.

Linalool

 • Jde sice o látku, která se vyskytuje v květech, které pěkně voní, ovšem ve vyšších koncentracích může způsobovat poruchy centrálního nervového systému.
 • Při testech na zvířatech, byl schopen u nich vyvolat smrt.

Ftaláty

 • Používají se pro delší udržení vůně.
 • U lidí vyvolávají hormonální poruchy, rakovinu prsu a problémy s reprodukčními orgány.

Limonene

 • Jde o chemickou látku s vůní pomerančů a dalších citrusových plodů.
 • Je však známým karcinogenem a mimo to způsobuje podráždění očí a kůže.

Co na tyto argumenty říkají výrobci aviváží?

 • Výrobci aviváží jsou si plně vědomi škodlivosti jednotlivých složek, proto na obalech najdete varování, že by se aviváže neměli používat na oblečení pro spaní u malých dětí.
 • Zarážející ale je, že mnozí z těchto výrobců na obalech, i když na nich je malým písmem výše uvedené varování, zobrazují velké obrázky malých dětí s hračkami.

Jaké je řešení?

 • Aviváže nepoužívat a případně si vyrobit vlastní.
 • Základem domácí aviváže je ocet, který přirozeným způsobem odstraňuje usazeniny a také má vliv na snížení tvorby statické elektřiny v textiliích. Ocet obsahuje i malé množství sodíku a draslíku, což zjemňuje tvrdou vodu.

Složení domácí aviváže:

 • 0,5 dcl octa
 • 1,5 dcl vody
 • několik kapek esenciálního oleje a promíchat. Nalít do pračky při posledním cyklu proplachování prádla.

Peroxid vodíku pro univerzální použití v každé domácnosti

David Gutierrez

Levný, netoxický, víceúčelový a účinný: peroxid vodíku - H2O2 je zázračná kapalina, která patří do každé domácnosti.

Bývá všeobecně znám jako dezinfekční prostředek pro malá poranění, ale mnoho lidí nezná princip jeho působení: svou oxidační reakcí usmrcuje mikroby. V podstatě se jedná o vodu, ve které je vázán navíc další kyslík (H2O2). Jde o nestabilní formu, ze které se kyslík uvolňuje a vytváří roztok s volnými radikály, který je vysoce reaktivní. Po reakci však vznikají pouze dva vedlejší produkty: nereaktivní kyslík a voda. To je hlavní důvod, proč je při správném používání peroxid vodíku tak bezpečný.

Náš vlastní imunitní systém si dokonce sám generuje peroxid vodíku a nasazuje jej do první obranné linie proti mikrobům všeho druhu: bakteriím, virům, kvasinkám a parazitům. V této souvislosti se také předpokládá, že působí i protizánětlivě.

Přírodní prostředky

Jak můžete peroxidu vodíku využívat pro vaše zdraví?  Například nosní sprej si připravíte z jedné lžičky 3% peroxidu vodíku v šálku nechlórované vody, což může být efektivní léčba proti infekcím nosních dutin. Bolesti zubů vyvolané menší infekcí mohou být také léčeny vyplachováním touto směsí. A úplně stejná směs může také odstraňovat zápach z úst.

Pokud cítíte, že na vás přišlo silné nachlazení, můžete jej odvrátit tím, že si každé ráno nakapete pár kapek peroxidu vodíku do uší.

Peroxid vodíku je také účinný jako protiplísňový prostředek. Plísňových infekcí na nohou se můžete zbavit tak, že si před spaním postříkáte nohy rozprašovačem, v němž máte směs peroxidu vodíku a vody v poměru 1:1 a necháte uschnout. Podobné ošetření můžete používat i pro rostliny trpící plísněmi (jen použijete větší naředění peroxidu vodíku - přibližně 1:20 a máte sprej na postižené rostliny).

Nahradí kosmetické i čistící prostředky

Peroxid vodíku má široké využití v celé domácnosti. Po smíchání s jedlou sodou vznikne vynikající zubní pasta. Chrání také vodu v přístrojích, kde lze předpokládat, že bude delší dobu stát (např. zvlhčovač, parní čistič, žehlička) před bujením mikroorganismů. Také jej můžete použít k čištění záchodové mísy - je potřeba jej nechat 20 minut působit a až pak použít štětku.

Při optimálním naředění jej můžete použít také na čištění pokožky, ze které umí odstraňovat škodlivé toxiny. Do napuštěné vany přidáte 2 litry peroxidu vodíku a v této lázni setrvejte alespoň půl hodiny.

Mezi další vhodná použití patří čištění kontaktních čoček nebo usazenin v uších. K několika kapkám peroxidu vodíku přidejte v případě čištění uší i pár kapek olivového oleje - tím dojde k lepšímu uvolnění ušního mazu a k jeho snadnějšímu vyloučení.

Pro odbarvování nebo zesvětlování vlasů je také peroxid vodíku mnohem bezpečnější a šetrnější alternativou.

Používání v domácnosti

Peroxid vodíku není vhodný pouze k péči o vaše tělo - může být užitečný také pro vašeho psa! Dokáže vyvolávat jeho okamžité zvracení, což oceníte v situacích, kdy pes spolknul nějaký nebezpečný předmět. Tento zásah byste ale měli napřed vždy konzultovat s veterinářem.

A pro vaše prádlo je zde také výborné uplatnění - použijte peroxid vodíku místo bělících prostředků. Lze tak snadno odstraňovat hlavně organické nečistoty, které způsobují barevné skvrny. Zvláště efektivní je u skvrn od krve.

Pokud přímo aplikujete peroxid vodíku na oděvy, buďte opatrní - u některých látek může docházet k odbarvování. Na čerstvé skvrny organického původu aplikujte jen malé množství peroxidu vodíku přímo na postižené místo, nechte několik minut působit (často se tvoří pěna) a pak opláchněte ve studené vodě a umyjte mýdlem.

Originál: www.naturalnews.com/055815_hydrogen_peroxide_natural_cure_cosmetics.html#ixzz4TTCzorpv

Každá nemoc je způsobena narůstající jedovatostí lidského organismu.

Úžasný: MUDr. Henry Bieler

 

 

NEJPOPULÁRNĚJŠÍ ČLÁNKY

 

       NOVĚ PUBLIKOVANÉ ČLÁNKY

           ČERVEN 2024 - 24 článků

 

Nejlepší DIETY pro celkové zdra ví v roce 2024 - středomořská, DASH a MIND - U.S. News & World Report

  

100% REISHI - houba mládí a zdravé dlou h ověkosti - 3 unikátní, bezkonkurenční extrakty

31 důvodů proč se NENECHÁM OČKOVAT - izraelský rabín Chananya Weisman

Dr. Peter  McCullough: Jak přírodně DETOXIKOVAT tělo PO OČKOVÁNÍ mRNA vakcínou (protokol) - video

  Devastující efekt pro zdraví - glutaman sodný, aspartam a další excitotoxiny

Jak se přírodní cestou uzdravit z chronické Boreliózy, Chlamydiózy, EB virózy... únavového syndromu

CORDYCEPS - silná imunita a nárůst energie

Překyselené tělo: začátek vážné nemoci

ZVRÁCENÍ POSTUPU DIABETU 2. typu začíná u ignorování běžných doporučení, MUDr. Sarah Hallbergová - video

Protokol pro prevenci pro uzdravené klienty - Ing. Zdeněk Rozehnal

BOSWELIA serrata (kadidlo) - jeden z nejsilnějších přírodních léků Matky Země

Tibetská houba, tibetské krystaly a kombucha - darování, prodej

Léčte záněty a ne Cholesterol, MUDr. Marc Sircus

100% ČAGA ze Sibiře, nejvyšší množství účinných látek garantující Certifikát 

Mamografie způsobuje rakovinu prsu, MUDr. Ben Johnson, M.D., N.M.D., D.O.

Účinný lék na rakovinu plic na Kubě, proč ho mít nemůžeme? Leif Davenport

Artróza - kmenové buňky - Podvod!

Lékaři se sami uzdravili z Roztroušené sklerózy, prof. George Jelinek, dr. Terry Wahlsová

Jak se skutečně zdravě stravovat...

Proč průběžně a jak detoxikovat tělo

  PROTINÁDOROVÝ účinek extraktů z REISHI a CORIOLUSU na úrovni klinických studií

Žaloba na farmaceutické korporace, MUDr. Matthias Rath

Koloidní stříbro - účinné přírodní antibiotikum, hustoty koloidního stříbra, doporučené dávkování

 

  Odstranění rtuti, hliníku a dalších toxinů z těla, včetně p revence - MUDr. Dietrich Klinghardt

Zblblo již lidstvo natolik, že se nechá obelhat pohádkami o vražedném oxidu uhličitém?

Jak na Parkinsona? Glutathionem, Hericiem a odstraněním neurotoxinů Chlorellou

    Zkušenosti klientů s Úspěšnou léčbou především boreliózy, chlamydiózy, únavového syndromu...

 

Proč my máme potravinové alergie, přičemž je naši prarodiče neměli?

 

OVĚŘENÉ PŘÍRODNÍ PŘÍPRAVKY

Cílem správné medicíny je předcházení nemocí a prodloužení zdravé dlouhověkosti. Ideálem medicíny je odstranit mít potřebu lékaře.

MUDr. William J. Mayo

 

 

TŘI UNIKÁTNÍ EXTRAKTY

Z DUANWOOD RED REISHI

Za  účinné  se  z  Reishi  považují  pouze  kvalitně  provedené  a  čisté  extrakty,  které  mají  dobrou  biologickou  dostupnost  a  jsou  zbavené  nestravitelného  chitinu;  nelze  tedy  použít  pouhý  prášek  z  usušené  houby.

 

          EXTRAKT                 SPÓR

Nejsilnější extrakt z REISHI na českém trhu!!!100% spórový prášek z Duanwood Red Reishi!!!

 

TRITERPEN MAX

Extrakt s vysokým obsahem triterpenoidů. Více než 20 triterpenoidů%!

ZDE ROSTE NEJÚČINNĚJŠÍ REISHI

DUANWOOD RED REISHI

zdroj výše nejúčinnějších extraktů

Video z návštěvy Čechů u pěstitelů Duanwood Red Reishi v Číně, v horské oblasti Jiangshan

 

FAKTA O REISHI,

MYKOLOGIE, HISTORIE, PĚSTOVÁNÍ, ÚČINNÉ LÁTKY, JAK JE TO S JEJÍ KVALITOU?

 

 

 

 CORDYCEPS, EXTRA SILNÝ

NEJVYŠŠÍ GARANTOVANÉ MNOŽSTVÍ ÚČINNÝCH LÁTEK - CERTIFIKÁT COA

Nejsilnější Cordyceps na českém trhu!!!

CORDYCEPS - video

100% Sibiřská Čaga

ČAGA - video

HERICIUM - video

 

  BETAGLUKAN           HLÍVA

        extrakt               extrakt

Betaglucan MaxCellHlíva ústřičná

BETAGLUKAN - video

 

    KURKUMIN            AŠVAGANDA

        extrakt                    extrakt

Betaglucan MaxCellNejsilnější Ašvaganda na Českém trhu

ASHWAGANDHA - video

 

RDESNO             ANNONA

extrakt                  extrakt

Vysoce účinný extrakt z listů

 

ČAGA - video

Z ověřených dat vyplývá, že člověk, který covid prodělal, je třináckrát lépe chráněn, než člověk, který má dvě dávky vakcíny.

prof. Jiří Beran, 13.11.2021

prof. Jiří Beran, 15.11.2021

 

TEČKOVANÝ PŘÍBĚH

"NEVĚŘÍM UŽ BÍLÝM PLÁŠŤŮM, ALE LIDEM"

medicinský inženýr

JURAJ Orság


 

TEČKOVANÉ PŘÍBĚHY

dokument z 31. srpna 2022

Nadační fond Svědomí Národa

 

KUBEK 2009

 

DOKUMENT ČT 2

BYZNYS V BÍLÝCH PLÁŠTÍCH

DOKUMENT ČT 2

ŠKODLIVOST MOBILNÍCH SÍTÍ

             TEST

BARVOSLEPOSTI

 

 

ROK SI NIČÍME IMUNITU,

možná i proto je tolik nemocných, říká česká vědkyně, vedoucí týmu Centra buněčného a tkáňového inženýrství FN u sv. Anny...

doc. RNDr. Irena Koutná, Ph.D.

Aktualizovaný jmenný seznam s portovců zemřelých od 1.1.2021 do 31.12.2023 v souvislosti s "vakcinací" na covid

Ú MRTÍ - 1480

SRDEČNÍ ZÁSTAVY - 2107

   PATOLOG dr. Ryan Cole oprávněně VAROVAL

 

RENOMOVANÝ PATOLOG   dr. RYAN COLE - přednáška

ALARMUJÍCÍ EFEKT  covid (spike) injekcí (mRNA) na mozek, srdce, ledviny a ostatní orgány

 • Spousta lidí postrádá enzym, který rozkládá RNA
 • Naprosto porušujeme Norimberský kodex z roku 1947...

český dabing - 17:08

Lékařský summit, San Antonio, Texas, USA - 27.7.2021

 

AMERICA´S FRONTLINE DOCTORS

POSTAVIT SE NA ODPOR

 

FRONTLINE NEWS

 

 

ZAČNĚTE U SEBE

ZÁKLADEM ZDRAVÍ JE PREVENCE S NÁVRATEM K PŘÍRODĚ

Doporučuji:

každé ráno cca 30 minut před snídaní

vypít cca 4 dcl vlažné čisté pramenité vody s citrónem (můžete přidat až půl lžičky jedlé sody) a pro posílení imunity a energie můžete použít dvojitý extrakt (1-2 kapsle) z

  a nejdříve po 15 minutách:

případně nejen pro psychiku:

pro střevo kvalitní probiotika:

 • kysané zelí, které si sami jednoduše vyrobíte POUZE VY! Pozor na "BRUSELSKÉ" kysané zelí! S éčkama
 

 

VÁLEK U MORAVCE V OVM

10. dubna 2022

NEHORÁZNĚ LŽE

 

 

Fakta nepřestávají existovat tím, že se o nich nesmí hovořit. Pravda je dcerou času

 

SVĚT SE ZBLÁZNIL

Toto je novodobá reklama na co?

MUDr. Anastasia Maria Loupis: Tento model je v ohrožení života