Přední světová autorita pro toxicitu hliníku musela založit nadaci GoFundMe, aby mohla dále studovat toxicitu tohoto kovu ve vakcínách


Arjun Walia

 

Fakta:

Dr. Chris Exley je profesorem bioanorganické chemie a předním světovým odborníkem na toxikologii hliníku. Vědecké orgány mu nedávno odebraly finanční prostředky na další pokračování ve studování vlivu hliníku ve vakcínách. Jeho nadační kampaň GoFundMe byla také zastavena.

Vyplývající otázka:

Proč tedy naše federální zdravotní regulační agentury neprovádějí studii, která by prokázala, že je bezpečné aplikovat vakcíny s hliníkem dětem a dospělým?


Chris Exley je profesorem bioanorganické chemie na univerzitě v Keele a horonárním profesorem na UHI Millenium Institute. Je biologem s titulem Ph.D. v ekotoxikologii hliníku a jeho výzkum od roku 1984 až do současnosti se zaměřil na zajímavý paradox: Jak to, že třetí nejčastější prvek zemské kůry (hliník) je pro život nepodstatný a do značné míry nebezpečný?

 “K tomu uvedl, že zkoumání tohoto tajemství“ vyžadovalo výzkum v nesčetných oborech od základní anorganické chemie reakce hliníku a křemíku až po potenciálně komplikovanou biologickou využitelnost hliníku u lidí.

“Ve svých poznatcích také popisuje, jak je „fascinován křemíkem ve vztahu k živým věcem, který jako druhý nejhojnější prvek zemské kůry také téměř postrádá biologickou funkci. Dále uvádí, že jednou z možných funkcí křemíku je zabránit škodlivosti hliníku, což představuje velkou část výzkumu v našem vědeckém kolektivu. Zajímají nás také biologické účinky křemíku pro ochranu před hliníkem. “(zdroj)

V současnosti víme, že hliník nemá v lidském těle místo. Nejsem génius, ale pochopil jsem díky práci dr. Exleye a jeho kolektivu, že hliník způsobuje pohromu v jakémkoli biologickém systému.

Tento prvek je skvělý materiál pro výrobu jak automobilů a letadel, ale zjevně nepatří dovnitř lidského těla v jakémkoli množství, protože je extrémně toxický a představuje jednu z nejnebezpečnějších a neurotoxických látek, kterou člověk zná. Zde je skvělé krátké video od Dr. Christophera Shawa z University of British Columbia v Kanadě, které tento problém vysvětluje.

Seznam publikací Chrise Exleye si můžete prohlédnout zde.

Dr. Chris Exley nedávno založil nadaci GoFundMe, aby získal další finanční prostředky na studium hliníku ve vakcínách. Navzdory skutečnosti, že se dlouhodobě do vakcín přidává hliník jako adjuvans k vyvolání imunitní odpovědi, nikdy nebyl farmaceutickými firmami zkoumán z hlediska bezpečnosti.

Logicky byste očekávali, že alespoň naše federální zdravotní regulační agentury provedou vhodné studie bezpečnosti pro všechny složky vakcín, ale není tomu tak, přesto se vakcíny aplikují jako zcela bezpečné pro všechny. K založení nadace pro získání peněz pro další výzkum v této oblasti, jej donutilo zamítnutí jeho žádosti o další finance oficiálními představiteli vědy.

Nabízí se otázka, proč by měla být ukončena studie hodnotící hliník ve vakcínách a jeho vliv na lidské tělo a zvláště na kojence? Nebylo by pokračování ve výzkumu v nejlepším zájmu lidstva a lidského zdraví? Proč je tento výzkum potlačován? Nechceme objevovat více?

Doposud všechny publikované studie tvrdící, že vakcíny jsou bezpečné, nezohledňují vystavení člověka všem složkám vakcín a jejich bioakumulaci, což znamená, kde v těle skončí a co následně dělají.

Pokračování ve studiích by mohlo tento problém definitivně vysvětlit a hypotéza, kterou je potřeba ověřit, je celkem jednoduchá:

Absence hliníku v mozku dítěte rovná se žádný autismus

Britská akademie věd nedávno zablokovala činnost nadace GoFundMe, zjevně po „protestech ostatních vědců.“ (zdroj)

Robert F. Kennedy Jr. učinil skvělý příspěvek na jeho platformách sociálních médií, právě o tomto zastavení sbírky ve prospěch dr. Exleye. Díky tomu, jsem se poprvé o tomto problému dozvěděl.

Ten, kdo potlačuje otevřenou diskusi, potají pochybuje o tom, že to v co věří, je pravda.“ - Wendel Phillips.

Nadace GoFundMe dnes ukončila kampaň financování výzkumu Dr. Christophera Exleye, aby studoval vliv hliníku na lidské zdraví aplikovaný ve vakcínách.

Dr. Exley, přední světová autorita pro toxicitu hliníku, očividně rozhněval Pharma Cartel, když jeho pitvy objevily astronomicky vysoké koncentrace hliníku v mozcích dětí postižených autismem.

Navíc jeho další studie spojily hliník v Gardasilu od společnosti Merck a další vakcíny nejen s autismem, ale i s demencí a zvláště s Alzheimerovou chorobou. Dr. Exley se tak připojil k dlouhému seznamu vědců umlčených kvůli zpochybňování bezpečnosti vakcín

Zatímco co republikánský Bílý dům cenzuruje vědu o klimatu v Agentuře životního prostředí (EPA), kongresoví demokraté se dožadují cenzury vědy o očkování.

Je pro mě zvláštní, že tito politici nechápou, že cenzura není slučitelná s demokracií. Taková cenzura se šíří jako viry, dokud nenapadne a následně nezabije demokracii.

Například soudce Nejvyššího soudu v USA Potter Stewart

nazval cenzuru „puncem autoritářského režimu.“

Heinrich Heine kdysi poznamenal: „Tam, kde spálili knihy, nakonec spálí lidské bytosti.“ (zdroj)

Proč je naprosto jasné, že výzkum dr.  Exleyem je velmi potřebný

Studie zveřejněná v roce 2011 tento problém zcela objasňuje:

  • Hliník je experimentálně prokázaný neurotoxin a nejčastěji používaný adjuvans vakcíny. Přes téměř 90 let rozšířeného používání pomocných látek na bázi hliníku je lékařská věda o mechanismech jejich působení stále pozoruhodně slabá. Existuje také znepokojivý nedostatek údajů o toxikologii a farmakokinetice těchto sloučenin. Přesto se zdá, že představa, že hliník ve vakcínách je bezpečný, se široce přijímá. Experimentální výzkum však jasně ukazuje, že pomocné látky hliníku mají potenciál vyvolat u lidí závažné imunologické poruchy. (zdroj)

Klíčovým krokem je „pochopení výsledků lékařských věd o mechanismech působení hliníku“ a to je stále pozoruhodně špatné“.

Po této studii vyšel další výsledek výzkumu, který nám měl pomoci lépe porozumět tomu, co se stane, když se do těla vstřikuje hliník. Bylo zjištěno, že vstřikovaný hliník neopouští tělo; ve skutečnosti zůstává v těle a cestuje do různých oblastí mozku, kde zůstává. To není překvapivé, protože je to adjuvans, je navržen tak, aby tam zůstal, jinak vakcína nefunguje.

Jak průkopnická studie v roce 2015 zdůraznila:

  • Důkaz, že částice pokryté hliníkem fagocytované ve vstřikovaném svalu a jeho odtokové lymfatické tóny se mohou šířit uvnitř fagocytů v celém těle a pomalu se hromadit v mozku, naznačuje, že bezpečnost aluminia by měla být hodnocena v dlouhodobém horizontu.

Kromě toho v roce 2018 dokument publikovaný v časopise Journal of Anorganical Biochemistry konstatoval, že téměř 100 procent intramuskulárně injikovaného hliníku u myší jako vakcínový adjuvans bylo absorbováno do systémového oběhu a putovalo na různá místa v těle, jako je mozek, klouby a slezina, kde se hliník akumuloval a byl uchováván roky po vakcinaci. (zdroj)

Dr. Exley tento poznatek několikrát ověřoval a všechny jeho studie z výzkumu poukazují na stejná zjištění: Hliník aplikovaný ve vakcínách nevychází z těla a je spojen s mnoha chorobami, které se mohou vyvinout jednak okamžitě po injekci nebo až o desetiletí později formou neurologických onemocnění, jako je např. Alzheimerova choroba.

Studie dr. Exleye a jeho týmu zveřejněná v roce 2018 měla mít všude zelenou, protože objevila historicky velká množství hliníku v autistických mozcích. Ve studii bylo použito pět lidí, čtyři muži a jedna žena, ve věku mezi 14 a 50 lety. Každý z jejich mozků obsahoval nebezpečný a vysoký obsah hliníku ve srovnání s pacienty s jinými nemocemi, u nichž je vysoký obsah hliníku v mozku běžný jako Alzheimerova choroba.

Jak vidíte, existuje více než dost důkazů, které jasně vyžadují další zkoumání účinků hliníku ve vakcínách. Proč jsou tyto snahy neustále potírány? Proč není zabezpečeno financování výzkumu? Proč naše federální zdravotní regulační agentury nezkoumají hliník ve vakcínách, pokud je to „zcela bezpečné“? Proč se zakazuje výzkum a činnost expertů, kteří zpochybňují prospěšnost očkování v této podobě?

Co se děje?

Můžete si poslechnout v níže publikovaném rozhovoru podrobné informace k tomuto tématu s dr. Exleyem.

Zdroj: collective-evolution.com

DŘÍVE PUBLIKOVANÉ:

Podle britského experta je Alzheimer vlastně otrava hliníkem, který je všude

                Dr. Chris Exley

Hromadění hliníku v lidském těle může vyvolat Alzheimerovu nemoc, která zásadně negativně působí na lidský mozek. S touto hypotézou vystoupil uznávaný britský expert Christopher Exley z Keele University v časopise Frotiers in Neurology. Zároveň vznesl požadavek, aby byly provedeny testy, které jeho hypotézu potvrdí, nebo vyvrátí. Pokládá zásadní otázku:

 „Jak víme, že Alzheimerova nemoc není jen následkem chronických účinků otravy hliníkem?

Přítomnost hliníku v mozku by měla být varovným signálem, který nás upozorňuje na potenciální nebezpečí aluminiového věku,“ zdůraznil Exley podle listu Daily Telegraph a poukázal na to, kde všude přichází lidský organismus do kontaktu s hliníkem, není to skutečně jen při olizování víček od jogurtu. Hliník se podle něj přidává skoro do všeho, co jíme, pijeme nebo jinak absorbujeme. Jeho sloučeniny se vpravují například do vody pro zvýšení čirosti, u pečiva slouží jako kypřidlo.

Hliník se ukládá v mozku, nervech a kostech

Hliník je v čaji, kakau či víně. A také hlavně v kosmetice, opalovacích krémech a deodorantech. Nevyhneme se mu ani při konzumaci léčiv, zejména aspirinu a antacidů, které snižují překyselenost žaludku. Tělo hliník sice vylučuje, ale přesto se ukládá v mozku, nervech, kostech ...

„Všichni si hromadíme tento nervový jed v mozku, a to od narození až do smrti,“

shrnul expert, podle nějž je sílící dávka hliníku v lidském těle skoro nevyhnutelným důsledkem moderního života. A položil otázku:

„Proč to bereme tak lhostejně?“

Zdroj: Daily Telegraph

Jak detoxikovat hliník z těla a proč je to nezbytné

P. F. Louis

Jsme ve “ Věku hliníku“, dle přednášky Dr. Chrise Exleye, PhD z konference o bezpečnosti vakcín na Jamajce v lednu 2011. Hliník je všude v zemské kůře – to je běžné vyjádření odborníků zabývajících se toxicitou tohoto prvku. O čem se ale zmínit nemohou je, že hliník nebyl tak běžně ohrožující dokud se koncem 19.století nezačal těžit pro vytváření kovů a léků.

Dnes máme hliník v nádobí, obalech, nápojích, deodorantech do podpaží, tabáku………..a předepisovaných lécích včetně pomocných látek ve vakcínách.

Hliník je vysoce reaktivní s ostatními chemikáliemi a vytváří antigeny stimulující imunitní systém pro odezvu na vakcíny. Jenže mechanismu těchto reakcí farmaceutické firmy moc nerozumějí.

Dr. Exley se zaměřil na biochemické mechanismy hliníku a studoval je dvě desetiletí a dosud netvrdí, že zná všechny odpovědi. Zato ví, jak nezodpovědní jsou ti, co konstatují, že všechny odpovědi jsou známé - ti, kteří jsou v týmu výrobců průmyslových vakcín a odmítají toxicitu hliníku (Al-aluminium).

Hliník zatěžuje tělo

Všichni máme nějakou úroveň hliníku v těle. Tkáně jsou nejvíce náchylné ke shromažďování hliníku a hlavně ty tkáně, s pomalým buněčným obratem. Buňky se rychle obnovují na kůži, ale ne už tak rychle v kostech, srdeční tkáni a mozku. Poslední tři jmenované nemají tak rychlý celulární obrat a mají největší sklon uchovávat hliník.

Ano, v mozku se velmi dobře hromadí hliník a jeho velké množství souvisí s chronickým únavovým syndromem, epilepsií, ADD, Alzheimerem, Guilliane-Bare syndromem (běžný vedlejší účinek po očkování) a s dalšími neurologickými poruchami

Sloučeniny hliníku po aplikaci vakcíny obejdou játra a ledviny a mají sklon zůstat v tkáních s pomalou buněčnou obnovou – kosti, srdeční tkáň a mozek. Dalším zdrojem hliníku je kouření tabáku a marihuany, ochranné krémy proti slunci, kosmetika a chemtrails.

Všechny očkovací vakcíny obsahují hliník! Říkají nám, že jsou bezpečné…. Dr. Exley se také zmínil o tom, že většina vakcín obsahuje železo – a železo v kombinaci s hliníkem vytváří biochemicky-reaktivní sloučeninu.

Chemtrails nejsou kondenzační stopy po letadlech. Chemtrails je skutečné. Všechny sebrané vzorky na celém světě vykazují vysoký obsah hliníku a další jiné látky …… (https://www.naturalnews.com/032572_chemtrails_health.html ).

V posledních 100 letech jsme zvýšili velmi značně zatížení našich těl hliníkem. Práh pro toxicitu hliníku se mění, což má za následek neuvěřitelné zvýšení neurologických poruch během tohoto  “Věku hliníku“ a

je nezbytně nutné hliník eliminovat z našich těl jak jen je to možné!

Snadné metody pro eliminaci hliníku

                Dr. Chris Exley

Dr. Exley zmínil jedno činidlo, které odstraňuje uložená Al z našich těl: vysoce křemenitá minerální voda. Zmínil se o dvou značkách, Volvic (prodává se v různých prodejnách zdravých potravin) a Trade Joe, stejně jako Spritzer, ale ten je méně k dostání.

Jeho tým testoval moč a ukázalo se, že vysoký obsah křemíku v minerálních vodách splní svůj účel. Dokonce představil neoficiální důkaz, kdy oběti vakcíny Gardasil se začali zlepšovat po měsících pití tohoto typu vody. Doporučuje vypít půl litru denně pro redukci hliníku z vašeho těla. Jenže tyto vody jsou trochu drahé.

Můžete si objednat levnější “přesličku“ (bylinka) a dělat si z ní čaje, výluhy či tinktury. Další alternativa jsou „organické okurky“ jež obsahují velké množství křemíku a poskytují tutéž formu vylučování hliníku.

Pokud máte v sobě nějaké množství uloženého hliníku, existuje zde potencionální možnost absolutní toxicity. Redukovat množství hliníku je důležitý krok pro život v optimálním zdraví, i když se už v tuto chvíli vyhýbáte běžným zdrojům aluminia.

Originál: naturalnews.com

.......

Pokud ledviny fungují správně, k otravě hliníkem většinou nedochází. Pokud však hlinité ionty dlouhodobě přijímají lidé s poškozenými ledvinami, může dojít k projevům otravy. K základním projevům patří demence a křeče. Zvýšená hladina hliníku v lidském mozku bývá spojována s některými syndromy demence. Při Alzheimerově nemoci bývají nalezeny v mozku vysoké koncentrace hliníku. Mechanismus, jakým se hliník do mozku dostane, však není znám. Vedou se spory o tom, zda přítomnost vyšších koncentrací hliníku může Alzheimerovu chorobu vyvolat či ne.

Nicméně je velice vhodné preventivně a žádoucí vyřadit z kuchyně hliníkové nádobí.

Experti varují: Pokud používáte Alobal, tak přestaňte. Hrozí vám vážné následky

Po dlouhou dobu je hliníková folie běžnou součástí kuchyně. Proč? Je velmi užitečná pro mnoho použití. Kromě pečení se používá i na prodlužování trvanlivosti potravin tím, že se do ní balí jídlo, zakrývají se kastroly a takto se potraviny uchovávají v ledničce.

Ale nyní poslední výzkumy potvrzují, že pokud tuto folii budete používat, budete se dále vystavovat závažným zdravotním rizikům.

V níže uvedeném textu Vás seznámíme s fakty o pečení a vaření s hliníkovou folií. Dočtete se o rizicích, přičemž můžete následně učinit rozhodnutí, zda ji dále používat.

Jednoduše řečeno, pokud budete vařit s hliníkovou fólií, zahráváte si se svým zdravím

V čem tkví hlavní problém hliníkové folie - alobalu?

Největším problémem alobalu je, že je vyroben z hliníku. Jedná se o neurotický těžký kov, který je po mnoho let spojen s Alzheimerovou nemocí.

Hliník způsobuje tělu různé zdravotní potíže – od těch mírných až po závažná poškození mozku, což vyvolává:

  • ztrátu paměti
  • nedostatek koncentrace
  • problémy s tělesnou rovnováhou
  • ztrátu kontroly nad ovládáním svalů

Kromě poškození mozku, může také hliník negativně ovlivnit vaše kosti. Tento kov může uvnitř kostí "soutěžit" s vápníkem o prostor, přičemž často vítězí nad tímto základním minerálem. Tím dojde k poškození kosterní struktury.

Je tomu tak proto, že hliník snižuje hustotu kostí odvápněním a tím je činí více lámavými.

Další rizika hliníku pro zdraví
Dalším významným problémem alobalu je, že vyvolává potíže s dýcháním v případě, když se vdechnou částečky hliníku do plic. V tomto případé může vyvolat fibrózu plic.

Například, když grilujete v domácnosti potraviny v Alobalu, vdechujete částice hliníku a pomalu si ničíte plíce.

Navíc se při vysokých teplotách uvolňuje vysoké množství tohoto nebezpečného kovu do vašeho jídla.

Kontaminace se ještě zvyšuje, pokud se přidají k jídlu nějaké kyselé přísady, jako například plátky citronu a některé druhy koření.

Zajímavé je, že hliníkové plechovky a hrnce byly již dávno odhaleny jako zdravotně nebezpečné, ale z nějakého důvodu je staniol přehlížen mnoho dalších let. Už ne...

Vědecký pracovník z American University of Sharjah zjitili, že během jednoho pečení jídla v alobalu se do něj uvolní až 400 mg hliníku. Šlo o zjištění chemického inženýra a vedoucího univerzitního výzkumného týmu, Dr. Essama Zubaidiho.

Ten zároveň zjistil souvislost mezi stoupající teplotou a zvýšeným uvolňováním hliníku do jídla.

"Čím vyšší je teplota, tím vyšší je uvolňování hliníku do potravin. Fólie není vhodná i pro použití se ​zeleninou, jako jsou rajčata, citrusy nebo koření. "

Světová zdravotnická organizace (WHO) uvádí, že maximální denní příjem hliníku by neměl překročit 60 mg. Tento fakt dělá z hliníkové folie na pečení, vaření a uskladnění potravin velmi nebezpečný materiál, protože jen při jednom pečení se z něj do jídla uvolní až 400 mg hliníku.

Zdroj: Doctors Now Have Warning: If You Use Aluminum Foil, Stop It Or Face Deadly Consequences

Každá nemoc je způsobena narůstající jedovatostí lidského organismu.

Úžasný: MUDr. Henry Bieler

 

 

NEJPOPULÁRNĚJŠÍ ČLÁNKY

Základem zdraví je prevence -  PROTOKOL pro prevenci

  

100% REISHI - houba mládí a zdravé dlou h ověkosti - 3 UNIKÁTNÍ, BEZKONKURENČNÍ EXTRAKTY

31 důvodů proč se NENECHÁM OČKOVAT - izraelský rabín Chananya Weisman

  Devastující efekt pro zdraví - glutaman sodný, aspartam a další excitotoxiny

Jak se přírodní cestou uzdravit z chronické Boreliózy, Chlamydiózy, EB virózy... únavového syndromu

CORDYCEPS - silná imunita a nárůst energie

Překyselené tělo: začátek vážné nemoci

ZVRÁCENÍ POSTUPU DIABETU 2. typu začíná u ignorování běžných doporučení, MUDr. Sarah Hallbergová - video

Tibetská houba, tibetské krystaly a kombucha - darování, prodej

Léčte záněty a ne Cholesterol, MUDr. Sircus

100% ČAGA ze Sibiře, nejvyšší množství účinných látek garantující Certifikát 

Mamografie způsobuje rakovinu prsu, MUDr. Ben Johnson, M.D., N.M.D., D.O.

Účinný lék na rakovinu plic na Kubě, proč ho mít nemůžeme? Leif Davenport

Artróza - kmenové buňky - Podvod!

Lékaři se sami uzdravili z Roztroušené sklerózy, prof. Jelinek, dr. Wahls

Jak se skutečně zdravě stravovat...

Nejúčinnější kloubní výživa, MUDr. Ladislav Šafránek

Proč průběžně a jak detoxikovat tělo

  PROTINÁDOROVÝ účinek extraktů z REISHI a CORIOLUSU na úrovni klinických studií

Žaloba na farmaceutické korporace, MUDr. Matthias Rath

Koloidní stříbro - účinné přírodní antibiotikum, hustoty koloidního stříbra, doporučené dávkování

 

Porovnání AMERICKÉ a RUSKÉ vakcíny na Covid -19, mechanismy účinků všech i připravovaných vakcín

 

  Odstranění rtuti, hliníku a dalších toxinů z těla, včetně p revence - MUDr. Dietrich Klinghardt

 

Zblblo již lidstvo natolik, že se nechá obelhat pohádkami o vražedném oxidu uhličitém?

Jak na Parkinsona? Glutathionem, Hericiem a odstraněním neurotoxinů Chlorellou

    Zkušenosti klientů s Úspěšnou léčbou především boreliózy, chlamydiózy, únavového syndromu...

 

Proč my máme potravinové alergie, přičemž je naši prarodiče neměli?

 

OVĚŘENÉ PŘÍRODNÍ PŘÍPRAVKY

 

NEJNOVĚJŠÍ ČLÁNKY

ZDE

Cílem správné medicíny je předcházení nemocí a prodloužení zdravé dlouhověkosti. Ideálem medicíny je odstranit mít potřebu lékaře.

MUDr. William J. Mayo

 

 

TŘI UNIKÁTNÍ EXTRAKTY

Z DUANWOOD RED REISHI

Za  účinné  se  z  Reishi  považují  pouze  kvalitně  provedené  a  čisté  extrakty,  které  mají  dobrou  biologickou  dostupnost  a  jsou  zbavené  nestravitelného  chitinu;  nelze  tedy  použít  pouhý  prášek  z  usušené  houby.

          EXTRAKT                 SPÓR

Nejsilnější extrakt z REISHI na českém trhu!!!100% spórový prášek z Duanwood Red Reishi!!!

 

TRITERPEN MAX

Extrakt s vysokým obsahem triterpenoidů. Více než 20 triterpenoidů%!

ZDE ROSTE NEJÚČINNĚJŠÍ REISHI

DUANWOOD RED REISHI

zdroj výše nejúčinnějších extraktů

Video z návštěvy Čechů u pěstitelů Duanwood Red Reishi v Číně, v horské oblasti Jiangshan

 

FAKTA O REISHI,

MYKOLOGIE, HISTORIE, PĚSTOVÁNÍ, ÚČINNÉ LÁTKY, JAK JE TO S JEJÍ KVALITOU?

 

 

 

 CORDYCEPS, EXTRA SILNÝ

NEJVYŠŠÍ GARANTOVANÉ MNOŽSTVÍ ÚČINNÝCH LÁTEK - CERTIFIKÁT COA

Nejsilnější Cordyceps na českém trhu!!!

CORDYCEPS - video

100% Sibiřská Čaga

ČAGA - video

HERICIUM - video

 

  BETAGLUKAN           HLÍVA

        extrakt               extrakt

Betaglucan MaxCellHlíva ústřičná

BETAGLUKAN - video

 

    KURKUMIN            AŠVAGANDA

        extrakt                    extrakt

Betaglucan MaxCellNejsilnější Ašvaganda na Českém trhu

ASHWAGANDHA - video

 

RDESNO             ANNONA

extrakt                  extrakt

Vysoce účinný extrakt z listů

 

ČAGA - video

Z ověřených dat vyplývá, že člověk, který covid prodělal, je třináckrát lépe chráněn, než člověk, který má dvě dávky vakcíny.

prof. Jiří Beran, 13.11.2021

prof. Jiří Beran, 15.11.2021

 

TEČKOVANÝ PŘÍBĚH

"NEVĚŘÍM UŽ BÍLÝM PLÁŠŤŮM, ALE LIDEM"

medicinský inženýr

JURAJ Orság


 

TEČKOVANÉ PŘÍBĚHY

dokument z 31. srpna 2022

Nadační fond Svědomí Národa

 

KUBEK 2009

 

DOKUMENT ČT 2

BYZNYS V BÍLÝCH PLÁŠTÍCH

DOKUMENT ČT 2

ŠKODLIVOST MOBILNÍCH SÍTÍ

             TEST

BARVOSLEPOSTI

 

JAREK NOHAVICA

ZADEK JAK ŽOK

A přece nakonec - ÚSPĚŠNÁ LÉČBA

 

 

ROK SI NIČÍME IMUNITU,

možná i proto je tolik nemocných, říká česká vědkyně, vedoucí týmu Centra buněčného a tkáňového inženýrství FN u sv. Anny...

doc. RNDr. Irena Koutná, Ph.D.

Aktualizovaný jmenný seznam s portovců zemřelých od 1.1.2021 do 29.4.2023 v souvislosti s "vakcinací"

Ú MRTÍ - 1291

SRDEČNÍ ZÁSTAVY - 1863

   PATOLOG dr. Ryan Cole oprávněně VAROVAL

 

Stav k 23.11.2022

RENOMOVANÝ PATOLOG   dr. RYAN COLE - přednáška

ALARMUJÍCÍ EFEKT  covid (spike) injekcí (mRNA) na mozek, srdce, ledviny a ostatní orgány

  • Spousta lidí postrádá enzym, který rozkládá RNA
  • Naprosto porušujeme Norimberský kodex z roku 1947...

český dabing - 17:08

Lékařský summit, San Antonio, Texas, USA - 27.7.2021

 

AMERICA´S FRONTLINE DOCTORS

POSTAVIT SE NA ODPOR

 

FRONTLINE NEWS

 

 

ZAČNĚTE U SEBE

ZÁKLADEM ZDRAVÍ JE PREVENCE S NÁVRATEM K PŘÍRODĚ

Doporučuji:

každé ráno cca 30 minut před snídaní

vypít cca 4 dcl vlažné čisté pramenité vody s citrónem (můžete přidat až půl lžičky jedlé sody) a pro posílení imunity a energie můžete použít dvojitý extrakt (1-2 kapsle) z

  a nejdříve po 15 minutách:

případně nejen pro psychiku:

pro střevo kvalitní probiotika:

  • kysané zelí, které si sami jednoduše vyrobíte POUZE VY! Pozor na "BRUSELSKÉ" kysané zelí! S éčkama
 

 

VÁLEK U MORAVCE V OVM

10. dubna 2022

NEHORÁZNĚ LŽE

 

 

Fakta nepřestávají existovat tím, že se o nich nesmí hovořit. Pravda je dcerou času

 

 

 

Standardní verze