Zánět v těle vs. přidaný cukr

- Pixabay

Barbora Nová

Příliš mnoho přidaného cukru a příliš mnoho rafinovaných sacharidů může v těle způsobit zánět. To může vést k dalším zdravotním problémům. Nebo také můžete omezit průmyslově zpracované potraviny a nápoje s přidanými cukry a také pravidelně cvičit a zvládat hladinu stresu.

Nicméně zánět je součástí přirozeného procesu hojení těla.

Při poranění nebo infekci tělo uvolňuje chemické látky, které mu pomáhají chránit se a bojovat se škodlivými organismy. To může způsobit zarudnutí, teplo a otok.

Některé potraviny, například cukr, mohou v těle také vyvolat zánět, který je normální.

Konzumace příliš velkého množství prozánětlivých potravin však může způsobit chronický zánět nízkého stupně. To může způsobit vážné zdravotní problémy, jako jsou srdeční choroby, cukrovka, rakovina a alergie (1, 2, 3, 4).

Následují informace o úloze cukru v souvislosti se zánětem v těle.

Příliš mnoho přidaného cukru souvisí se záněty

Několik studií prokázalo, že strava s vysokým obsahem přidaného cukru vede k obezitě, inzulínové rezistenci, zvýšené propustnosti střev a zánětům nízkého stupně (5).

Studie na 29 zdravých lidech zjistila, že konzumace pouhých 40 g přidaného cukru z jedné 375ml plechovky limonády denně vede ke zvýšení zánětlivých markerů, inzulínové rezistence a LDL cholesterolu. Tito lidé měli také tendenci více přibírat na váze (6).

Jiná studie u lidí s nadváhou a obezitou zjistila, že konzumace jedné plechovky běžné limonády denně po dobu šesti měsíců vedla ke zvýšení hladiny kyseliny močové, která je spouštěčem zánětů a inzulinové rezistence. U osob, které pily dietní limonádu, mléko nebo vodu, se hladina kyseliny močové nezvýšila (7).

Pití sladkých nápojů může zvýšit hladinu zánětu. Tento účinek navíc může trvat značně dlouho.

Konzumace 50gramové dávky fruktózy způsobuje zvýšení zánětlivých markerů, jako je C-reaktivní protein (CRP), již o 30 minut později. CRP navíc zůstává vysoký po dobu více než dvou hodin (8).

Kromě přidaného cukru je se zvýšeným zánětem u lidí spojena také konzumace příliš velkého množství rafinovaných sacharidů (9, 10, 11).

V jedné studii vedla konzumace pouhých 50 gramů rafinovaných sacharidů ve formě bílého pečiva ke zvýšení hladiny cukru v krvi a zvýšení zánětlivého markeru Nf-kB (10).

Shrnutí:

 • Konzumace příliš velkého množství přidaného cukru a rafinovaných sacharidů je spojeno se zvýšeným zánětem v těle, inzulínovou rezistencí a přibýváním na váze.

Jak přidaný cukr ovlivňuje vaše tělo

Konzumace nadměrného množství přidaného cukru a rafinovaných sacharidů způsobuje v těle několik změn, které pomáhají vysvětlit, proč může strava s vysokým obsahem cukru vést k chronickému, nízkostupňovému zánětu.

 • Nadměrná produkce AGE: Konečné produkty pokročilé glykace (AGEs) jsou škodlivé sloučeniny, které vznikají, když se bílkoviny nebo tuky spojí s cukrem v krevním řečišti. Příliš mnoho AGEs vede k oxidačnímu stresu a zánětu (12).
 • Zvýšená propustnost střev: Bakterie, toxiny a nestrávené částice potravy se mohou snadněji dostat ze střeva do krevního oběhu, což může vést k zánětu (5, 13).
 • Vyšší hladina "špatného" LDL cholesterolu: Nadbytek LDL cholesterolu je spojen s vyšší hladinou C-reaktivního proteinu. (CRP), markeru zánětu (6, 14).
 • Přibývání na váze: Strava bohatá na přidaný cukr a rafinované sacharidy zpravidla vede k nárůstu hmotnosti. Nadměrné množství tělesného tuku bylo spojován se zánětem, částečně v důsledku inzulínové rezistence (15).

Je důležité si uvědomit, že zánět pravděpodobně není způsoben pouze cukrem. K zánětu mohou vést i další faktory, jako je stres, léky, kouření a nadměrný příjem tuků (15).

Shrnutí:

 • Nadměrná konzumace přidaného cukru a rafinovaných sacharidů je spojena se zvýšenou tvorbou AGE, propustností střev, zvýšeným LDL cholesterolem, zánětlivými markery a přibýváním na váze. Všechny tyto faktory mohou vyvolat chronický zánět nízkého stupně.

Přidaný cukr může vést k dlouhodobým zdravotním problémům

Pozorovací studie u lidí spojují vysoký příjem přidaného cukru a rafinovaných sacharidů s mnoha chronickými onemocněními, včetně srdečních chorob, rakoviny, cukrovky, obezity a dalších.

Srdeční onemocnění

Několik studií zjistilo silnou souvislost mezi konzumací sladkých nápojů a zvýšeným rizikem srdečních onemocnění (16).

Rozsáhlá studie zahrnující více než 75 000 žen zjistila, že ty, které konzumovaly stravu s vysokým obsahem rafinovaných sacharidů a cukru, měly až o 98 % vyšší riziko srdečních onemocnění ve srovnání s ženami s nejnižším příjmem rafinovaných sacharidů (17).

To je pravděpodobně způsobeno vlivem konzumace cukru na rizikové faktory srdečních onemocnění, jako je zvýšený LDL cholesterol, zvýšený krevní tlak, obezita, inzulínová rezistence a zvýšené zánětlivé markery (16, 18).

Rakovina

Několik studií ukazuje, že u lidí s vysokým příjmem cukru může být vyšší riziko vzniku rakoviny (19, 20, 21, 22).

Jedna studie zjistila, že když byly myši krmeny stravou s vysokým obsahem cukru, vznikla u nich rakovina prsu, která se pak rozšířila do dalších částí těla (3).

Jedna studie zkoumající stravu více než 35 000 žen zjistila, že ty, které konzumovaly nejvíce sladkých potravin a nápojů, měly dvojnásobné riziko vzniku rakoviny tlustého střeva ve srovnání s těmi, které konzumovaly stravu s nejmenším množstvím přidaného cukru (20).

I když je zapotřebí dalšího výzkumu, předpokládá se, že zvýšené riziko rakoviny může být způsobeno zánětlivým účinkem cukru. Z dlouhodobého hlediska může zánět způsobený cukrem poškozovat DNA a tělesné buňky (23).

Někteří odborníci se domnívají, že na vzniku rakoviny se může podílet i chronicky vysoká hladina inzulínu, která může být důsledkem konzumace příliš velkého množství cukru (24).

Diabetes

Studie spojují zvýšenou konzumaci přidaného cukru s cukrovkou 2. typu (25, 26, 27, 28).

Rozsáhlá analýza zahrnující více než 38 000 osob zjistila, že pouhá jedna porce sladkých nápojů denně je spojena s o 18 % vyšším rizikem vzniku cukrovky 2. typu (26).

Jiná studie zjistila, že zvyšující se příjem kukuřičného sirupu je silně spojen s cukrovkou. Naproti tomu příjem vlákniny pomáhal chránit před vznikem cukrovky (27).

Obezita

Obezita je často označována jako zánětlivé onemocnění nízkého stupně. Konzumace příliš velkého množství přidaného cukru je spojena s přibýváním na váze a obezitou (29, 30).

Odborníci naznačují, že moderní strava, která často obsahuje velké množství rafinovaných sacharidů a přidaného cukru, může vést k nerovnováze střevních bakterií. To může částečně vysvětlovat vznik obezity (9).

Přehled 88 pozorovacích studií zjistil, že vyšší příjem sladkých limonád je spojen s větším příjmem kalorií, vyšší tělesnou hmotností a nižším příjmem dalších důležitých živin (31).

Jedna studie na myších zjistila, že strava s vysokým obsahem cukru působí proti protizánětlivým účinkům rybího oleje a podporuje obezitu (4).

Další nemoci

Vysoký příjem přidaného cukru a rafinovaných sacharidů je spojován s rozvojem dalších onemocnění, jako jsou onemocnění jater, zánětlivá onemocnění střev, úpadek duševních schopností, k artritida a další (2, 32, 33, 34).

Zejména nadměrná konzumace fruktózy je spojována s nealkoholickým ztukovatěním jater. Není zcela jasné, jak k tomu dochází, ale předpokládá se, že je to způsobeno kombinací zvýšené střevní propustnosti, přemnožením bakterií ve střevech a probíhajícím zánětem nízkého stupně (35).

Důkazy spojující cukr se zdravotními problémy jsou však většinou založeny na pozorovacích studiích. Nemohou tedy prokázat, že by příčinou těchto zdravotních problémů byl pouze cukr (34).

Shrnutí:

 • Pozorovací studie spojují nadměrný příjem přidaného cukru se vznikem několika chronických onemocnění, jako jsou např. cukrovka, srdeční choroby, obezita a rakovina.

Přírodní cukr není spojován se záněty

Je důležité si uvědomit, že existuje rozdíl mezi přidaným a přírodním cukrem, protože přidaný cukr je odstraněn ze svého původního zdroje a přidává se do potravin a nápojů, aby sloužil jako sladidlo nebo prodloužil trvanlivost.

Přidaný cukr se vyskytuje především v průmyslově zpracovaných potravinách a nápojích, i když stolní cukr je také považován za přidaný cukr. Mezi další běžné formy patří kukuřičný sirup s vysokým obsahem fruktózy (HFCS), sacharóza, fruktóza, glukóza a kukuřičný cukr.

V západní stravě tvoří přidaný cukr přibližně 13 % všech kalorií. To je vysoká hodnota, uvážíme-li, že se doporučuje, aby maximálně 5 až 15 % kalorií pocházelo z pevných tuků i přidaného cukru (36).

Nadměrné množství přidaného cukru a rafinovaných sacharidů je spojováno se záněty (6, 9, 10).

Přírodní cukr však se záněty spojován není. Mnohé potraviny obsahující přírodní cukry, jako je ovoce a zelenina, mohou ve skutečnosti působit protizánětlivě (37).

Mezi přírodní cukry patří ty, které se přirozeně vyskytují v potravinách. Příkladem je fruktóza v ovoci a laktóza v mléce a mléčných výrobcích.

Konzumace přírodních cukrů by neměla být důvodem k obavám. Je to proto, že se při konzumaci a trávení v těle chovají zcela jinak než přidaný cukr.

Přírodní cukr se obvykle konzumuje v rámci celých potravin. Je tedy doprovázen dalšími živinami, jako jsou bílkoviny a vláknina, které způsobují, že se přírodní cukry vstřebávají pomalu. Rovnoměrné vstřebávání přírodního cukru zabraňuje prudkému zvýšení hladiny cukru v krvi.

Strava s vysokým obsahem celých potravin, jako je ovoce, zelenina a celozrnné výrobky, může mít i další zdravotní výhody. Není třeba omezovat celé potraviny nebo se jim vyhýbat (38, 39, 40).

Shrnutí:

 • Přidaný cukr, který je odstraněn z jeho z původního zdroje a přidává se do potravin a nápojů, je spojován se záněty. Přírodní cukr, který se nachází v celých potravinách, nikoliv.

Změny životního stylu mohou snížit zánět

Dobrou zprávou je, že určité změny životního stylu, jako je snížení příjmu sladkých a průmyslově zpracovaných potravin, mohou vést ke snížení hladiny zánětu v těle (41).

Například konzumace fruktózy má na zánět vliv v závislosti na dávce. To znamená, že čím více jí sníte, tím větší je zánět v těle (42).

Kromě toho je s chronickým zánětem nízkého stupně spojen také sedavý způsob života, kouření a vysoká míra stresu (43, 44, 45).

Bylo však prokázáno, že pravidelná fyzická aktivita snižuje množství břišního tuku a zánětlivých markerů u lidí (46).

Jedna studie zjistila, že nahrazení průmyslově zpracovaných potravin celými, nezpracovanými potravinami zlepšilo inzulinovou rezistenci, zlepšilo hladinu cholesterolu a snížilo krevní tlak, což jsou všechno faktory, které souvisejí se zánětem (47).

Jiná studie zjistila, že snížení spotřeby fruktózy zlepšilo zánětlivé krevní markery téměř o 30 % (41).

Následuje několik jednoduchých tipů, které pomáhají snižovat záněty:

 • Omezte průmyslově zpracované potraviny a nápoje: Omezením nebo vyloučením těchto výrobků, přirozeně vyloučíte hlavní zdroje přidaného cukru, jako jsou limonády, koláče, sušenky a sladkosti, stejně jako bílé pečivo, těstoviny a rýže.
 • Čtěte etikety na potravinách: Pokud si nejste jisti některými výrobky, zvykněte si číst etikety na potravinách. Dávejte si pozor na složky, jako je sacharóza, glukóza, kukuřičný sirup s vysokým obsahem fruktózy, maltóza a dextróza.
 • Vybírejte celozrnné sacharidy: Mezi ně patří oves, celozrnné těstoviny, hnědá rýže, quinoa a ječmen. Mají hodně vlákniny a antioxidantů, které pomáhají kontrolovat hladinu cukru v krvi a chrání před škodlivými vlivy.
 • Jezte více ovoce a zeleniny: Ovoce a zelenina obsahují antioxidanty, vitaminy a minerály, které mohou chránit před záněty v těle a snižovat je. 
 • Jezte hodně potravin bohatých na antioxidanty: Naplňte svůj talíř potravinami bohatými na antioxidanty, které přirozeně pomáhají působit proti zánětu. Patří mezi ně např. semínka, ořechy, avokádo, tučné ryby a olivový olej.
 • Buďte aktivní: Pravidelná fyzická aktivita, včetně aerobního a odporového  cvičení, může pomoci chránit před přibýváním na váze a záněty.
 • Zvládejte hladinu stresu: Naučte se zvládat hladinu stresu pomocí relaxačních technik a dokonce i cvičení může pomoci snížit zánět.

Shrnutí:

 • Nahrazení potravin a nápojů s vysokým obsahem přídatných látek. cukru a rafinovaných sacharidů může pomoci snížit zánětlivé markery.

Závěr

Důkazy potvrzují, že konzumace příliš velkého množství přidaného cukru a rafinovaných sacharidů způsobuje v těle zánět.

Zánět způsobený špatnými stravovacími návyky může časem vést k několika zdravotním problémům, jako jsou srdeční choroby, cukrovka, onemocnění jater a rakovina.

Zánět však může být způsoben i mnoha dalšími faktory, včetně stresu, léků, kouření a nadměrného příjmu tuků (15).

Existuje několik věcí, které vám mohou pomoci v boji proti zánětu, včetně pravidelného cvičení a účinného zvládání hladiny stresu.

Co nejvíce omezujte průmyslově zpracované potraviny a nápoje, vybírejte si plnohodnotné potraviny a omezte příjem přidaného cukru a rafinovaných sacharidů.

Pochopení a zvládání chronického zánětu

- Pixabay

Barbora Nová

Zánět je proces, při kterém tělo bojuje proti škodlivým látkám, jako jsou infekce, zranění a toxiny, a snaží se tak samo uzdravit.

Když něco poškodí vaše buňky, vaše tělo uvolní chemické látky, které spustí reakci imunitního systému.

Tato reakce zahrnuje uvolňování protilátek a proteinů a zvýšený průtok krve do poškozeného místa. V případě akutního zánětu - například když se říznete do prstu nebo se potýkáte s nachlazením - trvá celý proces obvykle několik hodin nebo několik dní.

K chronickému zánětu dochází tehdy, když tato reakce přetrvává a zanechává vaše tělo v neustálé pohotovosti. Časem může mít chronický zánět negativní dopad na vaše tkáně a orgány. Některé výzkumy ukazují, že chronický zánět by mohl hrát roli i v celé řadě onemocnění, od rakoviny po mrtvici (1).

Následují další informace o chronickém zánětu, včetně běžných příčin a doporučení potravin, které mohou pomoci v boji proti němu.

Jaké jsou příznaky chronického zánětu?

Akutní zánět často způsobuje nápadné příznaky, jako je bolest, zarudnutí nebo otok. Příznaky chronického zánětu jsou však obvykle mnohem nenápadnější. Proto je snadné je přehlédnout.

Mezi běžné příznaky chronického zánětu patří:

 • únava
 • bolest těla
 • deprese nebo úzkost
 • gastrointestinální komplikace (průjem nebo zácpa)
 • přibývání na váze
 • úbytek hmotnosti
 • přetrvávající infekce

Tyto příznaky mohou být od mírných až po závažné a mohou trvat několik měsíců nebo let.

Co způsobuje chronický zánět?

Chronický zánět může způsobovat několik věcí, včetně:

 • neléčené příčiny akutního zánětu, jako je infekce nebo zranění
 • autoimunitní porucha, při které imunitní systém chybně napadá zdravou tkáň
 • dlouhodobé vystavení dráždivým látkám, jako jsou průmyslové chemikálie nebo znečištěné ovzduší

Mějte na paměti, že tyto problémy nezpůsobují chronický zánět u všech. Některé případy chronického zánětu navíc nemají jasnou příčinu.

Odborníci se také domnívají, že k chronickému zánětu může přispívat i řada dalších faktorů, jako např:

 • kouření (2)
 • obezita (3)
 • alkohol (4)
 • chronický stres (5)

Jak chronický zánět ovlivňuje organismus?

Pokud žijete s chronickým zánětem, může zánětlivá reakce vašeho těla nakonec začít poškozovat zdravé buňky, tkáně a orgány. Časem to může vést k poškození DNA, odumírání tkání a vnitřnímu zjizvení.

To vše souvisí se vznikem více onemocnění, včetně:

Jak se chronický zánět diagnostikuje?

Neexistují žádné skutečné testy, které by samy o sobě diagnostikovaly zánět. Určité krevní testy jsou však dobrým výchozím bodem, včetně těch, které upozorňují na C-reaktivní protein (CRP), který indikuje infekce nebo záněty v celém těle (např. klouby), a vysoce citlivý C-reaktivní protein (hsCRP), který odráží zánět srdce.

Mnoho jedinců neví, že trpí chronickým zánětem, dokud jim není diagnostikováno jiné onemocnění. Pokud máte pocit, že se u vás projevují některé z běžných příznaků chronického zánětu, je dobré se poradit s odborníkem. Ten bude vědět, jaké první kroky je třeba podniknout, pokud jde o diagnózu.

Jak se léčí chronický zánět?

Zánět je přirozenou součástí procesu hojení. Když se však stane chronickým, je důležité snažit se ho dostat pod kontrolu, aby se snížilo riziko dlouhodobého poškození.

Následují možností, které byly zkoumány pro zvládnutí zánětu, zahrnují:

 • Nesteroidní protizánětlivé léky (NSAID). Volně prodejná NSAID, jako je aspirin, ibuprofen a naproxen, účinně tlumí zánět a bolest. Dlouhodobé užívání je však spojeno se zvýšeným rizikem několika onemocnění, včetně vředové choroby žaludku a onemocnění ledvin.
 • Steroidy. Kortikosteroidy jsou typem steroidního hormonu. Snižují zánět a potlačují imunitní systém, což je užitečné, když začne napadat zdravou tkáň. Dlouhodobé užívání kortikosteroidů však může vést k problémům se zrakem, vysokému krevnímu tlaku a osteoporóze. Při předepisování kortikosteroidů s vámi odborník zváží přínosy a rizika.
 • Doplňky stravy. Některé doplňky stravy mohou pomoci snížit zánět. Kurkumin, rybí olej (6) a kyselina lipoová (7) jsou spojovány se snížením zánětu. Několik koření může (8) také pomáhat při chronických zánětech a zánětlivých onemocněních, včetně zázvoru, česneku a kajenského pepře.
 • Změny životního stylu. Bylo prokázáno, že snížení hmotnosti (pokud vám to odborník doporučí), zvýšení fyzické aktivity a změny ve stravování (například nízkoglykemická dieta a snížení příjmu nasycených tuků), pomáhají (9) snižovat zánět.

Jak strava ovlivňuje chronický zánět?

To, co jíte, může hrát pozitivní i negativní roli při zvládání chronického zánětu.

Potraviny, které je vhodné jíst

Je známo, že řada potravin (10) má protizánětlivé vlastnosti. Patří mezi ně potraviny s vysokým obsahem antioxidantů a polyfenolů, jako např:

 • olivový olej
 • listová zelenina, jako je kapusta a špenát
 • rajčata
 • tučné ryby, jako je losos, sardinky a makrela
 • ořechy
 • ovoce, zejména třešně, borůvky a pomeranče.

Pokud vám lékař nebo dietolog doporučil změnu stravovacích návyků, poraďte se s ním o středomořské dietě. Studie z roku 2018 zjistila, že účastníci dodržující tuto dietu měli nižší markery zánětu (11).

Potraviny, kterým byste se měli vyhnout

Je známo, že následující potraviny u některých lidí zvyšují zánět:
 • rafinované sacharidy, jako je bílý chléb a pečivo
 • smažené potraviny, jako jsou hranolky
 • průmyslově zpracované maso, jako jsou párky v rohlíku a klobásy

Pokud se snažíte snížit chronický zánět, může vám odborník doporučit snížit příjem těchto potravin. Nemusíte je zcela vyloučit, ale snažte se je jíst jen příležitostně.

Závěr

Chronický zánět může zvýšit riziko vzniku více závažných onemocnění.

Léky, doplňky stravy, udržování nízké hladiny stresu (pokud je to možné), cvičení a dodržování stravy s nižším obsahem prozánětlivých látek vám mohou pomoci snížit riziko života s chronickým zánětem - před jakoukoli změnou životního stylu se můžete poradit s odborníkem.

Odborník může být schopen diagnostikovat zánět pomocí krevních testů. Nebo vám může diagnostikovat onemocnění, které často doprovází chronický zánět, jako je revmatoidní artritida, cukrovka 2. typu nebo jiný autoimunitní problém.

Kurkumin významně snižuje zánět v těle

Výzkum ukázal, že užívání extraktu kurkuminu může snížit negativní účinky stravy s vysokým obsahem tuků. Studie, která byla zveřejněna v časopise Journal of Complementary and Integrative Medicine, se zabývala příznivými účinky kurkuminu na zánět, oxidační stres a inzulinovou rezistenci u potkanů krmených stravou s vysokým obsahem tuku.

Vědci z Jawaharlal Institute of Postgraduate Medical Education and Research v Indii rozdělili 20 potkanů do dvou skupin: kontrolní a léčebné.

Jedna skupina myší konzumovala pouze 30% stravu s vysokým obsahem tuku, zatímco druhá skupina dostávala stejnou 30% stravu s vysokým obsahem tuku a 200 miligramů kurkuminu na kilogram (mg/kg) tělesné hmotnosti každý den po dobu 10 týdnů.

Vědci měřili potkanům příjem potravy, tělesnou hmotnost a biochemické parametry na začátku a na konci studie.

Po 10 týdnech vědci měřili parametry oxidačního stresu v kosterním svalstvu a hladiny triglyceridů v játrech.

 • Výsledky ukázaly, že pouze vysokotučná strava způsobila celkové zvýšení tělesné hmotnosti a hmotnosti jaterní tukové tkáně.
 • Zvýšila také hladiny plazmatické glukózy, inzulínu, inzulínové rezistence, celkového cholesterolu, triglyceridů a cholesterolu v lipoproteinech o velmi nízké hustotě (VLDL-c) a snížila hladinu cholesterolu v lipoproteinech o vysoké hustotě (HDL).
 • Kromě toho vysokotučná dieta zvýšila u potkanů plazmatické markery zánětu a oxidační parametry kosterního svalstva.
 • Kromě toho zvýšila obsah triglyceridů v játrech a způsobila hromadění tuku v játrech.
 • Léčba kurkuminem významně snížila tělesnou hmotnost, množství jaterní tukové tkáně, glukózy, inzulinu a inzulinovou rezistenci.
 • Snížila také plazmatické hladiny celkového cholesterolu, triglyceridů, VLDL-c a zánětlivých markerů a zvýšila HDL cholesterol.
 • Kromě toho se snížil oxidační stres, obsah triglyceridů v játrech a ukládání tuku v játrech.

Závěrem lze říci, že výsledky studie potvrzují, že kurkumin může zlepšit dyslipidémii (dyslipidémie představují skupinu metabolických onemocnění, která jsou charakterizována především zvýšenými koncentracemi lipidů nebo lipoproteinů v plazmě v důsledku jejich zvýšené syntézy nebo sníženého odbourávání), oxidační stres, zánět a inzulinovou rezistenci způsobené stravou s vysokým obsahem tuků.

Zdroj: Natural News

Nejúčinnější kurkumin, to je fytosomální kurkumin

- speciální extrakt z kurkumy z Itálie, s ochrannou známkou Meriva®

- Pixabay

KURKUMIN KOMPLEX

Technologie Phytosome®

Phytosome® technologie zvyšuje využitelnost kurkuminu 29x neboli o 2900%  oproti standardním extraktům kurkuminu. A nemusíte kurkumin kombinovat s pepřem (piperinem), který zvyšuje propustnost tlustého střeva.

KURKUMIN PHYTOSOME

90 x 500 mg

Betaglucan MaxCell

KURKUMIN KOMPLEX MERIVA®

Technologie Phytosome®

Phytosome® technologie zvyšuje využitelnost kurkuminu  29x neboli o 2900%  oproti standardním extraktům kurkuminu. A nemusíte kurkumin kombinovat s piperinem (černým pepřem), který zvyšuje propustnost tlustého střeva.

Patentovaná forma

Curcumin Phytosome® Power Complex je patentovaná forma kurkuminu navázaného na komplex fosfolipidů s klinicky prokázanou zvýšenou 29násobnou vstřebatelností a biologickou dostupnosti.

Curcumin Phytosome Power Complex zajišťuje lepší profil kurkuminoidů v krevní plasmě díky vysokému obsahu dementhoxykurkuminu, který je považován za důležitější pro protizánětlivé účinky.

Patentovaná technologie Phytosome® do fosfolipidového přípravku zabuduje všechny 3 základní kurkuminoidy:

 • Kurkumin
 • Demethoxykurkumin
 • Bisdemethoxykurkumin

a proto ten úžasný průnik do těla a tím ta jedičná účinnost. Díky své kvalitě je používán i při klinických zkouškách.

Složení: 500 mg Meriva® Phytosome® Turmeric Complex patentovaná směs extraktu kořene kurkumy a fosfatidylcholinu - 500 mg - Kurkumin a další kurkuminoidy, min. 20%

Balení: 90 kapslí x 500 mg, 100% čistý extrakt, neobsahuje plnidla ani konzervační látky rostlinné tobolky – vhodné pro vegetariány a vegany

Dávkování:

 • při zdravotních problémech: 2-4 kapsle denně
 • kapse užívejte nejlépe s jídlem a dostatečně zapijte

Srovnávací absorpce standardizované směsi kurkuminoidů a její lecitinové formulace - 29násobná absorpce

V randomizované, dvojitě zaslepené, zkřížené studii na lidech byla zkoumána relativní absorpce standardizované směsi kurkuminoidů a odpovídajícího lecitinového přípravku (Meriva®). U obou přípravků byly použity klinicky ověřené dávky a byly hodnoceny plazmatické hladiny všech tří hlavních kurkuminoidů [kurkuminu (1a), demethoxykurkuminu (1b) a bisdemethoxykurkuminu (1c)].

Celková absorpce kurkuminoidů byla u přípravku Meriva® přibližně 29krát vyšší než u odpovídající neformulované směsi kurkuminoidů, ale bylo možné detekovat pouze metabolity fáze 2 a plazmatické koncentrace byly stále výrazně nižší než koncentrace potřebné pro inhibici většiny protizánětlivých cílů kurkuminu. Pozoruhodné je, že fosfolipidová formulace zvýšila absorpci demethoxylovaných kurkuminoidů mnohem více než kurkuminu (1a), přičemž mezi přípravkem Meriva® a odpovídající neformulovanou směsí kurkuminoidů byly významné rozdíly v plazmatickém profilu kurkuminoidů.

Hlavním kurkuminoidem v plazmě po podání přípravku Meriva® tedy nebyl kurkumin (1a), ale demethoxykurkumin (1b), který je v mnoha protizánětlivých testech in vitro účinnějším analogem. Lepší vstřebávání a možná i lepší profil kurkuminoidů v plazmě by mohly být základem klinické účinnosti přípravku Meriva® při dávkách výrazně nižších než u neformulovaných směsí kurkuminoidů.

Originál: pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/21413691/

Každá nemoc je způsobena narůstající jedovatostí lidského organismu.

Úžasný: MUDr. Henry Bieler

 

 

NEJPOPULÁRNĚJŠÍ ČLÁNKY

 

       NOVĚ PUBLIKOVANÉ ČLÁNKY

           ČERVEN 2024 - 17 článků

 

Nejlepší DIETY pro celkové zdra ví v roce 2024 - středomořská, DASH a MIND - U.S. News & World Report

  

100% REISHI - houba mládí a zdravé dlou h ověkosti - 3 unikátní, bezkonkurenční extrakty

31 důvodů proč se NENECHÁM OČKOVAT - izraelský rabín Chananya Weisman

Dr. Peter  McCullough: Jak přírodně DETOXIKOVAT tělo PO OČKOVÁNÍ mRNA vakcínou (protokol) - video

  Devastující efekt pro zdraví - glutaman sodný, aspartam a další excitotoxiny

Jak se přírodní cestou uzdravit z chronické Boreliózy, Chlamydiózy, EB virózy... únavového syndromu

CORDYCEPS - silná imunita a nárůst energie

Překyselené tělo: začátek vážné nemoci

ZVRÁCENÍ POSTUPU DIABETU 2. typu začíná u ignorování běžných doporučení, MUDr. Sarah Hallbergová - video

Protokol pro prevenci pro uzdravené klienty - Ing. Zdeněk Rozehnal

BOSWELIA serrata (kadidlo) - jeden z nejsilnějších přírodních léků Matky Země

Tibetská houba, tibetské krystaly a kombucha - darování, prodej

Léčte záněty a ne Cholesterol, MUDr. Marc Sircus

100% ČAGA ze Sibiře, nejvyšší množství účinných látek garantující Certifikát 

Mamografie způsobuje rakovinu prsu, MUDr. Ben Johnson, M.D., N.M.D., D.O.

Účinný lék na rakovinu plic na Kubě, proč ho mít nemůžeme? Leif Davenport

Artróza - kmenové buňky - Podvod!

Lékaři se sami uzdravili z Roztroušené sklerózy, prof. George Jelinek, dr. Terry Wahlsová

Jak se skutečně zdravě stravovat...

Proč průběžně a jak detoxikovat tělo

  PROTINÁDOROVÝ účinek extraktů z REISHI a CORIOLUSU na úrovni klinických studií

Žaloba na farmaceutické korporace, MUDr. Matthias Rath

Koloidní stříbro - účinné přírodní antibiotikum, hustoty koloidního stříbra, doporučené dávkování

 

  Odstranění rtuti, hliníku a dalších toxinů z těla, včetně p revence - MUDr. Dietrich Klinghardt

Zblblo již lidstvo natolik, že se nechá obelhat pohádkami o vražedném oxidu uhličitém?

Jak na Parkinsona? Glutathionem, Hericiem a odstraněním neurotoxinů Chlorellou

    Zkušenosti klientů s Úspěšnou léčbou především boreliózy, chlamydiózy, únavového syndromu...

 

Proč my máme potravinové alergie, přičemž je naši prarodiče neměli?

 

OVĚŘENÉ PŘÍRODNÍ PŘÍPRAVKY

Cílem správné medicíny je předcházení nemocí a prodloužení zdravé dlouhověkosti. Ideálem medicíny je odstranit mít potřebu lékaře.

MUDr. William J. Mayo

 

 

TŘI UNIKÁTNÍ EXTRAKTY

Z DUANWOOD RED REISHI

Za  účinné  se  z  Reishi  považují  pouze  kvalitně  provedené  a  čisté  extrakty,  které  mají  dobrou  biologickou  dostupnost  a  jsou  zbavené  nestravitelného  chitinu;  nelze  tedy  použít  pouhý  prášek  z  usušené  houby.

 

          EXTRAKT                 SPÓR

Nejsilnější extrakt z REISHI na českém trhu!!!100% spórový prášek z Duanwood Red Reishi!!!

 

TRITERPEN MAX

Extrakt s vysokým obsahem triterpenoidů. Více než 20 triterpenoidů%!

ZDE ROSTE NEJÚČINNĚJŠÍ REISHI

DUANWOOD RED REISHI

zdroj výše nejúčinnějších extraktů

Video z návštěvy Čechů u pěstitelů Duanwood Red Reishi v Číně, v horské oblasti Jiangshan

 

FAKTA O REISHI,

MYKOLOGIE, HISTORIE, PĚSTOVÁNÍ, ÚČINNÉ LÁTKY, JAK JE TO S JEJÍ KVALITOU?

 

 

 

 CORDYCEPS, EXTRA SILNÝ

NEJVYŠŠÍ GARANTOVANÉ MNOŽSTVÍ ÚČINNÝCH LÁTEK - CERTIFIKÁT COA

Nejsilnější Cordyceps na českém trhu!!!

CORDYCEPS - video

100% Sibiřská Čaga

ČAGA - video

HERICIUM - video

 

  BETAGLUKAN           HLÍVA

        extrakt               extrakt

Betaglucan MaxCellHlíva ústřičná

BETAGLUKAN - video

 

    KURKUMIN            AŠVAGANDA

        extrakt                    extrakt

Betaglucan MaxCellNejsilnější Ašvaganda na Českém trhu

ASHWAGANDHA - video

 

RDESNO             ANNONA

extrakt                  extrakt

Vysoce účinný extrakt z listů

 

ČAGA - video

Z ověřených dat vyplývá, že člověk, který covid prodělal, je třináckrát lépe chráněn, než člověk, který má dvě dávky vakcíny.

prof. Jiří Beran, 13.11.2021

prof. Jiří Beran, 15.11.2021

 

TEČKOVANÝ PŘÍBĚH

"NEVĚŘÍM UŽ BÍLÝM PLÁŠŤŮM, ALE LIDEM"

medicinský inženýr

JURAJ Orság


 

TEČKOVANÉ PŘÍBĚHY

dokument z 31. srpna 2022

Nadační fond Svědomí Národa

 

KUBEK 2009

 

DOKUMENT ČT 2

BYZNYS V BÍLÝCH PLÁŠTÍCH

DOKUMENT ČT 2

ŠKODLIVOST MOBILNÍCH SÍTÍ

             TEST

BARVOSLEPOSTI

 

 

ROK SI NIČÍME IMUNITU,

možná i proto je tolik nemocných, říká česká vědkyně, vedoucí týmu Centra buněčného a tkáňového inženýrství FN u sv. Anny...

doc. RNDr. Irena Koutná, Ph.D.

Aktualizovaný jmenný seznam s portovců zemřelých od 1.1.2021 do 31.12.2023 v souvislosti s "vakcinací" na covid

Ú MRTÍ - 1480

SRDEČNÍ ZÁSTAVY - 2107

   PATOLOG dr. Ryan Cole oprávněně VAROVAL

 

RENOMOVANÝ PATOLOG   dr. RYAN COLE - přednáška

ALARMUJÍCÍ EFEKT  covid (spike) injekcí (mRNA) na mozek, srdce, ledviny a ostatní orgány

 • Spousta lidí postrádá enzym, který rozkládá RNA
 • Naprosto porušujeme Norimberský kodex z roku 1947...

český dabing - 17:08

Lékařský summit, San Antonio, Texas, USA - 27.7.2021

 

AMERICA´S FRONTLINE DOCTORS

POSTAVIT SE NA ODPOR

 

FRONTLINE NEWS

 

 

ZAČNĚTE U SEBE

ZÁKLADEM ZDRAVÍ JE PREVENCE S NÁVRATEM K PŘÍRODĚ

Doporučuji:

každé ráno cca 30 minut před snídaní

vypít cca 4 dcl vlažné čisté pramenité vody s citrónem (můžete přidat až půl lžičky jedlé sody) a pro posílení imunity a energie můžete použít dvojitý extrakt (1-2 kapsle) z

  a nejdříve po 15 minutách:

případně nejen pro psychiku:

pro střevo kvalitní probiotika:

 • kysané zelí, které si sami jednoduše vyrobíte POUZE VY! Pozor na "BRUSELSKÉ" kysané zelí! S éčkama
 

 

VÁLEK U MORAVCE V OVM

10. dubna 2022

NEHORÁZNĚ LŽE

 

 

Fakta nepřestávají existovat tím, že se o nich nesmí hovořit. Pravda je dcerou času

 

SVĚT SE ZBLÁZNIL

Toto je novodobá reklama na co?

MUDr. Anastasia Maria Loupis: Tento model je v ohrožení života