12 potravin s nejvyšším obsahem pesticidů

- Pixabay

Barbora Nová

Poptávka po ekologických produktech v posledních dvou desetiletích exponenciálně vzrostla.

V roce 2010 utratili Američané za bioprodukty více než 26 miliard dolarů, zatímco v roce 1990 to byla pouhá jedna miliarda (1).

Jednou z hlavních obav, které vedou ke spotřebě biopotravin, je vystavení pesticidům.

Organizace Environmental Working Group (EWG) každoročně vydává seznam "Dirty Dozen™" - seznam 12 druhů neekologického ovoce a zeleniny s nejvyšším obsahem reziduí pesticidů.

Následují nejnovější potraviny zařazených do "Dirty Dozen", oddělování faktů od fikce, pokud jde o používání pesticidů, a vysvětlení jednoduchých způsobů, jak snížit expozici pesticidy.

Co je to seznam Dirty Dozen?

Environmental Working Group (EWG) je nezisková organizace, která se zaměřuje na vzdělávání veřejnosti v otázkách, jako jsou zemědělské postupy, ochrana přírodních zdrojů a vliv chemických látek na lidské zdraví (2).

Od roku 1995 vydává EWG seznam Dirty Dozen (Tucet špinavých) - seznam konvenčně pěstovaného ovoce a zeleniny s nejvyšším obsahem reziduí pesticidů.

Pesticidy jsou látky běžně používané v zemědělství k ochraně plodin před škodami způsobenými hmyzem, plevely a chorobami.

Při sestavování seznamu Dirty Dozen analyzuje EWG více než 38 000 vzorků odebraných USDA a FDA, aby vybrala ty nejhorší (3).

EWG používá šest měřítek pro určení kontaminace produktů pesticidy:

 • Procento testovaných vzorků s detekovatelnými pesticidy.
 • Procento vzorků se dvěma nebo více detekovatelnými pesticidy.
 • Průměrný počet pesticidů nalezených v jednom vzorku.
 • Průměrné množství nalezených pesticidů měřené v částech na milion.
 • Maximální počet pesticidů nalezených v jednom vzorku.
 • Celkový počet pesticidů nalezených v plodině.

EWG uvádí, že tato metodika "odráží celkové zatížení běžného ovoce a zeleniny pesticidy" (3).

Zatímco EWG tvrdí, že tento seznam může spotřebitelům pomoci vyhnout se zbytečné expozici pesticidům, někteří odborníci - včetně expertů na potraviny - tvrdí, že seznam odrazuje veřejnost od konzumace zdravých potravin.

Pesticidy jsou přísně regulovány americkým ministerstvem zemědělství a nedávné zprávy ukazují, že množství pesticidů nalezené v 99,5 % konvenčních produktů je hluboko pod doporučeními stanovenými Agenturou pro ochranu životního prostředí (4).

Program USDA pro údaje o pesticidech zajišťuje, že dodávky potravin v USA "jsou jedny z nejbezpečnějších na světě", a to díky přísným testovacím metodám (4).

Mnozí odborníci však tvrdí, že neustálé vystavení pesticidům - i v malých dávkách - se může v těle časem hromadit a vést k chronickým zdravotním potížím.

Kromě toho existují obavy, že bezpečné limity stanovené regulačními orgány nezohledňují zdravotní rizika spojená s konzumací více pesticidů najednou.

Z těchto důvodů vytvořila EWG seznam Dirty Dozen jako vodítko pro lidi, kteří chtějí omezit expozici pesticidům pro sebe a svou rodinu.

Shrnutí:

 • Tucet špinavých je seznam ovoce a zeleniny s nejvyšším obsahem reziduí pesticidů, který vytvořila organizace Environmental Working Group (EWG) s cílem informovat veřejnost o bezpečnosti potravin.

Seznam potravin Dirty Dozen 2018

Podle EWG mají následující konvenční ovoce a zelenina nejvyšší obsah reziduí pesticidů (5):

Jahody: Konvenční jahody jsou trvale na prvním místě seznamu Dirty Dozen. V roce 2018 EWG zjistila, že jedna třetina všech vzorků jahod obsahovala deset a více reziduí pesticidů.
Špenát: 97 % vzorků špenátu obsahovalo rezidua pesticidů, včetně permethrinu, neurotoxického insekticidu, který je vysoce toxický pro zvířata (6).
Nektarinky: V téměř 94 % vzorků nektarinek zjistila EWG rezidua pesticidů, přičemž jeden vzorek obsahoval více než 15 různých reziduí pesticidů.
Jablka: EWG zjistila rezidua pesticidů v 90 % vzorků jablek. Navíc 80 % testovaných jablek obsahovalo stopy difenylaminu, pesticidu zakázaného v Evropě (7).
Hrozny: Hrozny z konvenčního pěstování jsou na seznamu Dirty Dozen na prvním místě: více než 96 % z nich bylo pozitivních na rezidua pesticidů.
Broskve: Více než 99 % broskví testovaných organizací EWG obsahovalo v průměru čtyři rezidua pesticidů.
Třešně a višně: Ve vzorcích třešní zjistila EWG v průměru pět reziduí pesticidů, včetně pesticidu iprodion, který je v Evropě zakázán (8).
Hrušky: Více než 50 % hrušek testovaných EWG obsahovalo rezidua pěti a více pesticidů.
Rajčata: U konvenčně pěstovaných rajčat byla zjištěna rezidua čtyř pesticidů. Jeden vzorek obsahoval více než 15 různých reziduí pesticidů.
Celer: U více než 95 % vzorků celeru byla nalezena rezidua pesticidů. Bylo zjištěno až 13 různých druhů pesticidů.
Brambory: Vzorky brambor obsahovaly více hmotnostních reziduí pesticidů než jakákoli jiná testovaná plodina. Většinu zjištěných pesticidů tvořil herbicid chlorprofam.
Sladké papriky: Sladká paprika obsahovala méně reziduí pesticidů než ostatní ovoce a zelenina. Přesto EWG upozorňuje, že pesticidy používané na sladkých paprikách "mají tendenci být toxičtější pro lidské zdraví".

Kromě tradičního seznamu Dirty Dozen vydává EWG seznam Dirty Dozen Plus, který obsahuje dalších 36 druhů ovoce a zeleniny s vysokým obsahem reziduí pesticidů, včetně pálivých paprik, cherry rajčat, hrášku a borůvek.

Shrnutí:

 • Na prvním místě žebříčku Dirty Dozen 2018 jsou jahody, následované špenátem a nektarinkami. Některé potraviny na seznamu obsahovaly více pesticidů, včetně těch, které byly v Evropě zakázány.

Jsou pesticidy v našich potravinách škodlivé?

Názory na bezpečnost používání pesticidů v potravinách jsou rozporuplné.

Ačkoli jsou pesticidy používané na plodiny přísně regulovány a jejich množství je výrazně nižší než škodlivé limity, existují obavy, jak opakované vystavení těmto látkám ovlivňuje zdraví.

Několik studií spojuje expozici pesticidům s negativními zdravotními účinky, jako jsou dýchací problémy, reprodukční problémy, narušení endokrinního systému, neurologické poškození a zvýšené riziko některých druhů rakoviny (9).

Děti jsou považovány za osoby s větším rizikem vzniku toxicity pesticidů než dospělí, a to vzhledem k jejich menší velikosti, menšímu množství některých detoxikačních enzymů a skutečnosti, že vyvíjející se mozek je citlivější na neurotoxické pesticidy (10).

Studie prokázaly, že děti narozené matkám s vysokou expozicí pesticidům vykazovaly mentální opoždění až o dva roky, včetně poruch koordinace a vizuální paměti (11).

Vystavení pesticidům v dětství bylo rovněž spojeno se zvýšeným rizikem vzniku ADHD (12).

Jiná studie zjistila, že u těhotných žen, které žily v blízkosti zemědělské půdy, na níž se stříkaly pesticidy organofosfátové, pyretroidní nebo karbamátové, byla vyšší pravděpodobnost, že se jim narodí děti s diagnózou autismu nebo poruchami autistického spektra (13).

Dále bylo zjištěno, že zemědělci, kteří aplikovali některé pesticidy na své plodiny, měli ve srovnání s běžnou populací vyšší výskyt obezity a rakoviny tlustého střeva (14).

Pokud jde o hladinu pesticidů v těle, výzkumy ukazují, že výměna konvenčních produktů za jejich ekologické verze výrazně snižuje nebo eliminuje hladinu běžných pesticidů v moči (15, 16).

Je zřejmé, že vysoké hladiny vystavení pesticidům jsou spojeny s nepříznivými účinky na zdraví.

Většina dostupných studií se však zaměřuje na osoby, které s pesticidy přicházejí denně do přímého styku, například na pracovníky v zemědělství, nikoli na širokou veřejnost.

Shrnutí:

 • Je zřejmé, že expozice vysokými dávkámi pesticidů je škodlivá.

Obsahuje ekologická produkce pesticidy?

Ačkoli se normy pro ekologické zemědělství liší od konvenčních zemědělských postupů, ekologičtí zemědělci mohou na své plodiny používat určité schválené pesticidy.

Ekologičtí zemědělci se při ochraně plodin do značné míry spoléhají na střídání plodin, biologickou ochranu rostlin a hygienické postupy.

V ekologickém zemědělství však lze používat organické pesticidy, jako je měď, rotenon a spinosad (17).

Pro ekologické zemědělství je schváleno 25 organických pesticidů oproti neuvěřitelným 900, které jsou v současné době povoleny k používání na konvenčních plodinách (18).

Stejně jako pesticidy používané v konvenčním zemědělství jsou i ekologické pesticidy přísně regulovány z hlediska bezpečnosti, ale ve vysokých dávkách mohou být zdraví škodlivé.

Například profesní expozice organickému pesticidu rotenonu byla spojena se zvýšeným rizikem Parkinsonovy choroby (19).

Bohužel dlouhodobé studie zkoumající rizika konzumace konvenčního ovoce a zeleniny ve srovnání s ekologickým ovocem a zeleninou v běžné populaci chybí.

Pokud se pro biopotraviny rozhodujete spíše z ekologických než zdravotních důvodů, výzkumy potvrzují, že ekologické zemědělství má menší dopad na životní prostředí než konvenční.

Metody ekologického zemědělství snižují emise uhlíku, podporují biologickou rozmanitost a chrání půdu a podzemní vody (20).

Shrnutí:

 • Pesticidy používané v konvenčním i ekologickém zemědělství mohou být ve vysokých dávkách zdraví škodlivé.

Měli byste se vyhýbat konvenčním formám potravin z tzv. tuctu špinavých potravin?

Mnoho lidí si vybírá ekologické produkty v naději, že tak sníží své vystavení pesticidům.

K určení, zda je ekologická strava zdravější než strava obsahující konvenčně pěstované produkty, je zapotřebí více důkazů z výzkumných studií.

Pro ty, kteří mají možnost nakupovat organické verze produktů s vysokým obsahem pesticidů, bude tento postup pravděpodobně znamenat nižší celkové vystavení pesticidům.

Je však třeba poznamenat, že pesticidy se nenacházejí pouze v ovoci a zelenině.

Jsou hojně používány i na jiných plodinách, jako jsou obiloviny, a také na trávnících, květinových zahradách a k regulaci hmyzu (21, 22).

Vzhledem k tomu, že pesticidy jsou tak rozšířené, je nejlepším postupem, jak snížit jejich expozici, vybírat si pokud možno biopotraviny a praktikovat šetrnější metody péče o zahradu a hubení hmyzu.

Vzhledem k tomu, že ekologické produkty jsou často dražší než konvenční, mohou být pro mnoho lidí těžko dostupné.

Nemějte obavy, pokud si nemůžete koupit organické verze "tuctu špinavých potravin".

Konzumace velkého množství ovoce a zeleniny daleko převyšuje riziko reziduí pesticidů na produktech a existují způsoby, jak tato rezidua snížit.

Shrnutí:

 • Přestože organické verze "tuctu špinavých" s největší pravděpodobností obsahují méně reziduí pesticidů, konzumace konvenčního ovoce a zeleniny je zpravidla bezpečná.

Způsoby, jak snížit expozici pesticidům z potravin

Následují jednoduché, bezpečné a účinné metody, které můžete použít ke snížení reziduí pesticidů v potravinách:

Vydrhněte je ve studené vodě: Opláchnutí ovoce a zeleniny ve studené vodě a jejich vydrhnutí měkkým kartáčkem může odstranit některá rezidua pesticidů (23).
Voda s jedlou sodou: Studie zjistila, že mytí jablek směsí 1 % jedlé sody a vody je při odstraňování reziduí pesticidů účinnější než samotná voda z vodovodu (24).
Oloupejte ovoce a zeleninu: Odstranění slupky z ovoce a zeleniny může významně snížit příjem reziduí pesticidů ve stravě (25).
Blanšírování: V jedné studii vedlo blanšírování produktů (vystavení vařící a následně studené vodě) k více než 50% snížení obsahu reziduí pesticidů ve všech vzorcích zeleniny a ovoce s výjimkou broskví (26).
Vaření: Studie zjistila, že vaření jahod významně snížilo rezidua pesticidů, a to o 42,8-92,9 % (27).
Opláchněte produkty ozonovanou vodou: Bylo zjištěno, že ozonizovaná voda (voda smíchaná s druhem kyslíku zvaným ozon) je obzvláště účinná při odstraňování reziduí pesticidů z potravin (28, 29).

Používání kteréhokoli z výše uvedených postupů založených na důkazech může významně snížit rezidua pesticidů na čerstvých produktech.

Shrnutí:

 • Drhnutí produktů pod studenou vodou, mytí roztokem jedlé sody nebo loupání jsou vynikající způsoby, jak snížit rezidua pesticidů na ovoci a zelenině.

Závěr

Cílem seznamu Dirty Dozen je informovat spotřebitele o tom, které ovoce a zelenina obsahují nejvyšší množství reziduí pesticidů.

Ačkoli tento seznam může být užitečný pro ty, kteří se obávají používání pesticidů v potravinách, není zatím jasné, nakolik byste se měli obávat především požití reziduí pesticidů.

Pro ty, kteří chtějí být opatrní, je nejlepší kupovat organické verze potravin a případně si je pěstovat sami.

Zatímco vliv pesticidů v kombinacích na zdraví není dosud zcela objasněn, význam konzumace ovoce a zeleniny pro zdraví, ať už konvenční nebo ekologické, je pevně dán.

Pesticidy, kumulativní zhoubný účinek

Ing. Zdeněk Rozehnal

Pesticidy to jsou fungicidy, insekticidy a herbicidy. Těmito látkami je celosvětově ošetřováno přes 90% produkce ovoce a zeleniny. V západní Evropě je průměrný počet ošetření za sezónu u ovoce 28x různými druhy pesticidů.

Pesticidy a zhoubné účinky

Pesticidy u člověka narušuji funkci hormonů. Příkladem je mohutný nárust rakovin prsu a varlat. Americká akademie věd informovala, že pesticidy v potravě způsobily cca 1 400 000 úmrtí na rakovinu v průběhu pouhé jedné generace. Dr. Firestone z University v Seattlu potvrdil vliv pesticidů na vznik Parkinsonovy choroby a další poškození mozku. Popsány jsou další stovky vedlejších účinků. Škodlivost se projevuje již při daleko nižších koncentracích než jaké hodnoty jsou stanoveny jako toxické.

Pesticidy, rostliny, Salvestrol - přírodní chemoterapie bez vedlejších účinků

Pokud není rostlina ošetřena pesticidy, tak se sama brání např. plísním, přičemž vytváří ochranné látky - mj. Salvestrol. Pokud sníme třeba ovoce s touto látkou, tak chemická reakce převede Salvestrol, který máme po konzumaci v organismu do komponentu, který zabíjí rakovinové buňky bez poškození těch zdravých. Toto nastane po kontaktu Salvestrolu s biomarkerovým enzymem "CYP1B1", který se nachází pouze v rakovinných buňkách.

Proto je strategické pít džusy z ovoce a zeleniny bez ošetření pesticidy při uzdravování se z rakoviny.

Toto je ukázka jak logická a účinná je příroda, která vytváří přírodní účinné chemoterapeutikum, které farmalobby zdaleka neumí ani napodobit.

Pesticidy a jejich kumulace

I malá množství pesticidů mají kumulativní účinky, nedochází k jejich vylučování z organismu a postupně tak zajedovávají tělo až do vypuknutí nemoci... Navíc se neví, jak působí 2 a více pesticidů společně, což se zpravidla netestuje.

Nejvíce ohroženy pesticidy jsou děti

Protože děti snědí více jídla na jednotku své hmotnosti ve srovnání s dospělými osobami a navíc jsou ve vývoji, tak jim navíc hrozí vývojové vady. Negativní dopad konzumace pesticidů na zdraví dětí je proto několikanásobně vyšší než u dospělých. To je jedna z hlavních příčin stoupajících poruch učení, agrese, dyslexie, autismu a poruch pozornosti způsobených hyperaktivitou, což se dříve vyskytovalo výjimečně.

Nespolehlivost producentů

Aby toho nebylo málo, tak v červnu 2018 odhalila kontrola i 20 násobné překročení pesticidů na jablcích z Polska oproti normě. A to je jen špička ledovce.

Mnohaleté hromadění chemikálií v našem těle se nám již vrátilo jako bumerang, protože dnešní člověk má ve svém těle několik stovek chemikálií, které před 60 lety neexistovaly.

Liknavost

Výzkumníci ve Francii zveřejnili  údaj, že průměrný Francouz ročně dodá organismu až 1,5 kg nejrůznějších toxických látek, z nichž jednoznačně převládají pesticidy. V Evropě sice už byly ty částečně nejtoxičtější z nich zakázány, v jiných zemích se však stále používají.

Zde se zmíním o důležitosti trvalé detoxikace - chlorella...

Řešení pro maximální snížení vlivu pesticidů

V první řadě se co nejméně dotýkat kontaminovaného ovoce a zeleniny, protože nebezpečné pesticidy pronikají i přes kůži. Řešením je použití jednorázových rukavic. Možné je také povrch ovoce odstranit, nicméně tím se zbavíme nejpřínosnější části.

Ideální řešení je dokonalé odstranění pesticidů z povrchu konzumovaných potravin přípravkem WEGIWASH, který odstraní z povrchu až 97 % pesticidů a dalších chemikálie se značnými škodlivými účinky na naše tělo.

Poznámka: Pochopitelně na prvním místě je užívání pouze organických produktů.

Francie se stala první zemí v Evropě, která zakázala všech pět pesticidů zabíjející včely

 

Francie učinila radikální krok k ochraně své ubývající populace včel tím, že se stala první zemí v Evropě, která zakázala všech pět pesticidů, o nichž se vědci domnívají, že hubí hmyz.(1) Tento zákaz se setkal s potleskem včelařů a na straně druhé s ostrou kritikou zemědělců.

Podle hodnocení zveřejněných Evropským úřadem pro bezpečnost potravin (EFSA) počátkem roku 2018 bylo zjištěno, že neonikotinoidové pesticidy, představují riziko pro divoké včely a včely medonosné. V mnoha případech jsou včely shánějící potravu na ošetřené plodině na poli i v jeho blízkém okolí pravděpodobně vystaveny škodlivému obsahu neonikotinoidních pesticidů. Je tomu tak proto, že pyl a nektar ošetřené plodiny obsahují rezidua pesticidů a rostliny v okolí mohou být také kontaminovány prachem unášeným z pole.(2)

Francouzský zákaz se vztahuje na všech pět neonikotinoidových pesticidů používaných zemědělci:

 • klothianidin
 • imidakloprid
 • thiamethoxam
 • thiacloprid
 • acetamiprid

Zákaz se vztahuje na použití na zemědělských polích i uvnitř skleníků. Tento krok je komplexnější než zákaz používání tří pesticidů v Evropské unii koncem roku 2018.(1) Tyto zákazy reagují na důkazy, že pesticidy přispívají ke „kolapsu včelích kolonií“, díky níž populace včel v některých oblastech poklesla o 90%. Včelstva navíc také bojují s hrozbami roztočů, virů a hub.

Neonikotinoidy dostaly své jméno podle svého základního chemického složení, které je podobné nikotinu. Jedná se o takzvaný systémový pesticid, který se často používá jako ošetření osiva a který prochází vaskulárním systémem rostliny a nachází si cestu do všech rostlinných tkání, včetně nektaru a pylu.

Podle Národní rady pro výzkum: „asi tři čtvrtiny z více než 240 000 druhů kvetoucích rostlin na světě spoléhá na opylovače - hmyz, ptáky, netopýry a další zvířata - v různé míře, aby přenášely pyl z mužských do ženských částí květin pro reprodukci. Opylovače jsou pro zemědělství životně důležité, protože většina ovoce, zeleniny, semen a jiných plodin, které poskytují vlákninu, léky a palivo, jsou opylována zvířaty. Včely opylují pícniny, jako je vojtěška a jetel, které se také používají ke krmení zvířat.(4)

Deník Telegraph uvádí, že OSN varovala, že 40% opylovačů ze skupiny bezobratlých, zejména včely a motýli, čelí riziku globálního vyhynutí.(1)

Následuje vynikající video o tom, jak pesticidy způsobují kolaps kolonií u včel a účinek chemických látek z frakování:

Co mohou dělat domácí zahrádkáři, aby se vyhnuli neonikotinoidům?

Vědci z Ohio State University navrhují, že ačkoli se velká pozornost zaměřuje na zemědělské využívání pesticidů, je také důležité snížit riziko pro opylovače v městském prostředí. To platí zejména proto, že „rozhraní mezi městským a venkovským prostředím se stává nejednoznačným“.(5)

První obrannou linií pro včely je nákup organických semen. Pro domácí zahrádkáře, kteří používají sazenice, je důležité zjistit, zda byly ošetřeny neonikotinoidmi. Zeptejte se zaměstnanců zahradního oddělení kdekoli, kde kupujete sazenice, zda byly ošetřeny neonikotinoidmi.

Zdroj: expand-your-consciousness.com

Každá nemoc je způsobena narůstající jedovatostí lidského organismu.

Úžasný: MUDr. Henry Bieler

 

 

NEJPOPULÁRNĚJŠÍ STRÁNKY

 

       NOVĚ PUBLIKOVANÉ ČLÁNKY

         ČERVENEC 2024 - 22 článků

 

Zkušenosti klientů s Úspěšnou léčbou především boreliózy, chlamydiózy, únavového syndromu...

 

Nejlepší DIETY pro celkové zdra ví v roce 2024 - středomořská, DASH a MIND - U.S. News & World Report

  

100% REISHI - houba mládí a zdravé dlou h ověkosti - 3 unikátní, bezkonkurenční extrakty

31 důvodů proč se NENECHÁM OČKOVAT - izraelský rabín Chananya Weisman

Dr. Peter  McCullough: Jak přírodně DETOXIKOVAT tělo PO OČKOVÁNÍ mRNA vakcínou (protokol) - video

  Devastující efekt pro zdraví - glutaman sodný, aspartam a další excitotoxiny

Jak se přírodní cestou uzdravit z chronické Boreliózy, Chlamydiózy, EB virózy... únavového syndromu

CORDYCEPS - silná imunita a nárůst energie

Překyselené tělo: začátek vážné nemoci

ZVRÁCENÍ POSTUPU DIABETU 2. typu začíná u ignorování běžných doporučení, MUDr. Sarah Hallbergová - video

Protokol pro prevenci pro uzdravené klienty - Ing. Zdeněk Rozehnal

BOSWELIA serrata (kadidlo) - jeden z nejsilnějších přírodních léků Matky Země

Tibetská houba, tibetské krystaly a kombucha - darování, prodej

Léčte záněty a ne Cholesterol, MUDr. Marc Sircus

100% ČAGA ze Sibiře, nejvyšší množství účinných látek garantující Certifikát 

Mamografie způsobuje rakovinu prsu, MUDr. Ben Johnson, M.D., N.M.D., D.O.

Účinný lék na rakovinu plic na Kubě, proč ho mít nemůžeme? Leif Davenport

Artróza - kmenové buňky - Podvod!

Lékaři se sami uzdravili z Roztroušené sklerózy, prof. George Jelinek, dr. Terry Wahlsová

Jak se skutečně zdravě stravovat...

Proč průběžně a jak detoxikovat tělo

  PROTINÁDOROVÝ účinek extraktů z REISHI a CORIOLUSU na úrovni klinických studií

Žaloba na farmaceutické korporace, MUDr. Matthias Rath

Koloidní stříbro - účinné přírodní antibiotikum, hustoty koloidního stříbra, doporučené dávkování

 

  Odstranění rtuti, hliníku a dalších toxinů z těla, včetně p revence - MUDr. Dietrich Klinghardt

Zblblo již lidstvo natolik, že se nechá obelhat pohádkami o vražedném oxidu uhličitém?

Jak na Parkinsona? Glutathionem, Hericiem a odstraněním neurotoxinů Chlorellou

Proč my máme potravinové alergie, přičemž je naši prarodiče neměli?

 

OVĚŘENÉ PŘÍRODNÍ PŘÍPRAVKY

Cílem správné medicíny je předcházení nemocí a prodloužení zdravé dlouhověkosti. Ideálem medicíny je odstranit mít potřebu lékaře.

MUDr. William J. Mayo

 

 

TŘI UNIKÁTNÍ EXTRAKTY

Z DUANWOOD RED REISHI

Za  účinné  se  z  Reishi  považují  pouze  kvalitně  provedené  a  čisté  extrakty,  které  mají  dobrou  biologickou  dostupnost  a  jsou  zbavené  nestravitelného  chitinu;  nelze  tedy  použít  pouhý  prášek  z  usušené  houby.

 

          EXTRAKT                 SPÓR

Nejsilnější extrakt z REISHI na českém trhu!!!100% spórový prášek z Duanwood Red Reishi!!!

 

TRITERPEN MAX

Extrakt s vysokým obsahem triterpenoidů. Více než 20 triterpenoidů%!

ZDE ROSTE NEJÚČINNĚJŠÍ REISHI

DUANWOOD RED REISHI

zdroj výše nejúčinnějších extraktů

Video z návštěvy Čechů u pěstitelů Duanwood Red Reishi v Číně, v horské oblasti Jiangshan

 

FAKTA O REISHI,

MYKOLOGIE, HISTORIE, PĚSTOVÁNÍ, ÚČINNÉ LÁTKY, JAK JE TO S JEJÍ KVALITOU?

 

 

 

 CORDYCEPS, EXTRA SILNÝ

NEJVYŠŠÍ GARANTOVANÉ MNOŽSTVÍ ÚČINNÝCH LÁTEK - CERTIFIKÁT COA

Nejsilnější Cordyceps na českém trhu!!!

CORDYCEPS - video

100% Sibiřská Čaga

ČAGA - video

HERICIUM - video

 

  BETAGLUKAN           HLÍVA

        extrakt               extrakt

Betaglucan MaxCellHlíva ústřičná

BETAGLUKAN - video

 

    KURKUMIN            AŠVAGANDA

        extrakt                    extrakt

Betaglucan MaxCellNejsilnější Ašvaganda na Českém trhu

ASHWAGANDHA - video

 

RDESNO             ANNONA

extrakt                  extrakt

Vysoce účinný extrakt z listů

 

ČAGA - video

Z ověřených dat vyplývá, že člověk, který covid prodělal, je třináckrát lépe chráněn, než člověk, který má dvě dávky vakcíny.

prof. Jiří Beran, 13.11.2021

prof. Jiří Beran, 15.11.2021

 

TEČKOVANÝ PŘÍBĚH

"NEVĚŘÍM UŽ BÍLÝM PLÁŠŤŮM, ALE LIDEM"

medicinský inženýr

JURAJ Orság


 

TEČKOVANÉ PŘÍBĚHY

dokument z 31. srpna 2022

Nadační fond Svědomí Národa

 

KUBEK 2009

 

DOKUMENT ČT 2

BYZNYS V BÍLÝCH PLÁŠTÍCH

DOKUMENT ČT 2

ŠKODLIVOST MOBILNÍCH SÍTÍ

             TEST

BARVOSLEPOSTI

 

 

ROK SI NIČÍME IMUNITU,

možná i proto je tolik nemocných, říká česká vědkyně, vedoucí týmu Centra buněčného a tkáňového inženýrství FN u sv. Anny...

doc. RNDr. Irena Koutná, Ph.D.

Aktualizovaný jmenný seznam s portovců zemřelých od 1.1.2021 do 31.12.2023 v souvislosti s "vakcinací" na covid

Ú MRTÍ - 1480

SRDEČNÍ ZÁSTAVY - 2107

   PATOLOG dr. Ryan Cole oprávněně VAROVAL

 

RENOMOVANÝ PATOLOG   dr. RYAN COLE - přednáška

ALARMUJÍCÍ EFEKT  covid (spike) injekcí (mRNA) na mozek, srdce, ledviny a ostatní orgány

 • Spousta lidí postrádá enzym, který rozkládá RNA
 • Naprosto porušujeme Norimberský kodex z roku 1947...

český dabing - 17:08

Lékařský summit, San Antonio, Texas, USA - 27.7.2021

 

AMERICA´S FRONTLINE DOCTORS

POSTAVIT SE NA ODPOR

 

FRONTLINE NEWS

 

 

ZAČNĚTE U SEBE

ZÁKLADEM ZDRAVÍ JE PREVENCE S NÁVRATEM K PŘÍRODĚ

Doporučuji:

každé ráno cca 30 minut před snídaní

vypít cca 4 dcl vlažné čisté pramenité vody s citrónem (můžete přidat až půl lžičky jedlé sody) a pro posílení imunity a energie můžete použít dvojitý extrakt (1-2 kapsle) z

  a nejdříve po 15 minutách:

případně nejen pro psychiku:

pro střevo kvalitní probiotika:

 • kysané zelí, které si sami jednoduše vyrobíte POUZE VY! Pozor na "BRUSELSKÉ" kysané zelí! S éčkama
 

 

VÁLEK U MORAVCE V OVM

10. dubna 2022

NEHORÁZNĚ LŽE

 

 

Fakta nepřestávají existovat tím, že se o nich nesmí hovořit. Pravda je dcerou času

 

SVĚT SE ZBLÁZNIL

Toto je novodobá reklama na co?

MUDr. Anastasia Maria Loupis: Tento model je v ohrožení života