Bisfenol A (BPA), bisfenol S (BPS), bisfenol F (BPF) a bezpečnost plastů

 

 

 

 

 

 

 

- Pixabay

Ing. Zdeněk Rozehnal

Pravděpodobně jste se setkali s tím, že většina plastů, které dnes kupujete, je označena jako "bez BPA". Možná vás ale zajímá, co to přesně znamená a proč je to důležité.

Bisfenol-A (BPA) je průmyslová chemikálie používaná při výrobě plastů a přidávaná do mnoha komerčních výrobků, včetně nádob na potraviny, kojeneckých lahví, plastových lahví na vodu a hygienických výrobků.

Používá se od 60. let 20. století k výrobě pevných a odolných plastů pro obaly na potraviny a domácí kuchyňské použití (1).

Někteří lidé jsou znepokojeni schopností BPA vyluhovat se do potravin a nápojů a některé výzkumy potvrzují, že expozice BPA může vést k řadě zdravotních problémů.

Proč se někteří lidé oprávněně obávají BPA?

Mnoho lidí se vystavení BPA obává. Jedním z hlavních důvodů těchto obav je, že BPA se může vyluhovat z nádob na potraviny nebo nápoje a dostávat se do potravin nebo nápojů, které konzumujete.

To platí zejména pro potraviny nebo nápoje, které mohou být dlouhodobě skladovány v nádobách s BPA, jako jsou konzervovaná rajčata nebo balená voda.

To se týká i plastů, které mohou být ohřívány, protože teplo může způsobit další vyluhování BPA - například potraviny určené k mikrovlnnému ohřevu v plastových miskách nebo nápoje ohřívané v mikrovlnné troubě v plastových kelímcích (2).

Expozice BPA je ve skutečnosti tak rozšířená, že podle výzkumu má většina lidí starších 6 let měřitelné množství BPA v moči. Jedna studie zjistila, že přibližně 85% korejských dětí mladších 2 let mělo v moči zjistitelné množství BPA (3, 4).

Vědci zjistili, že expozice BPA je spojena s řadou zdravotních problémů, částečně proto, že BPA napodobuje strukturu a funkci hormonu estrogenu (5).

To znamená, že BPA se může vázat na estrogenové receptory a ovlivňovat tělesné procesy, jako je růst, obnova buněk, vývoj plodu, hladina energie a reprodukce.

Kromě toho může BPA interagovat i s receptory jiných hormonů, například štítné žlázy, a měnit tak jejich funkci (6).

Vaše tělo je citlivé na změny hladin hormonů, což je důvod, proč se předpokládá, že schopnost BPA napodobovat estrogen nebo ovlivňovat jiné hormony má vliv na zdraví.

Expozice BPA a bezpečné hladiny

Podle zprávy amerického Úřadu pro kontrolu potravin a léčiv (FDA) z roku 2014 je bezpečná expozice nižší než 5 mg na kg tělesné hmotnosti za den (7).

Většina lidí je vystavena pouze 0,2-0,5 mikrogramů na kg tělesné hmotnosti za den (7).

Americká vládní agentura FDA (Úřad pro kontrolu potravin a léčiv) ve skutečnosti stále uznává BPA jako bezpečnou přídatnou látku v obalech potravin, ačkoli v roce 2012 zakázal výrobcům používat BPA v plechovkách na dětskou výživu, kojeneckých lahvích a hrnečcích (1).

Bez ohledu na to některé nové výzkumy ukazují, že - i při stanovených "bezpečných" hladinách - může expozice BPA způsobovat nebo přispívat k různým zdravotním problémům (8).

Shrnutí:

 • BPA se nachází v mnoha plastových výrobcích a bohužel se může vyluhovat do potravin a nápojů a následně se vstřebávat do našeho těla. Jako sloučenina podobná estrogenu může způsobovat některé zdravotní problémy.

Které výrobky mohou BPA obsahovat?

Mezi běžné výrobky, které mohou obsahovat BPA, patří (9):

 • Výrobky balené v plastových obalech
 • Konzervované potraviny
 • Toaletní potřeby
 • Menstruační výrobky
 • Účtenky z termotiskáren
 • CD a DVD
 • Domácí elektronika
 • Brýlové čočky
 • Sportovní vybavení
 • Zubní plomby

Dokonce i některé trubky na pitnou vodu jsou vyloženy epoxidovými pryskyřicemi obsahujícími BPA. Obaly, které mohou obsahovat BPA, jsou obecně označeny recyklačním kódem 3 nebo 7 (3).

Shrnutí:

 • BPA se může nacházet v mnoha běžně používaných plastových a papírových výrobcích.

Možné zdravotní účinky expozice BPA

Může způsobit neplodnost u mužů a žen

BPA může ovlivnit několik aspektů mužské a ženské plodnosti. Jako fytoestrogen, neboli sloučenina rostlinného původu, která napodobuje estrogen, může působit na estrogenové receptory u mužů i žen a podporovat zánět nebo způsobovat poškození buněk procesem zvaným oxidační stres (10).

Poškození se může projevit různými způsoby. V jedné studii měli myší samci, kteří dostávali pitnou vodu ošetřenou BPA, nižší hladinu testosteronu, sníženou kvalitu spermií a větší neplodnost ve srovnání s myšmi, které dostávaly běžnou pitnou vodu (11).

U myších samic vědci zjistili, že expozice BPA snižuje plodnost tím, že snižuje hladinu hormonu estradiolu, snižuje počet zdravých vajíček a negativně ovlivňuje schopnost oplodněného vajíčka uhnízdit se v děloze (12).

V rámci konceptu známého jako "předčasné zrání" se zdá, že expozice BPA předčasně stárne ženský reprodukční systém, což způsobuje hormonální změny a snížení plodnosti (12).

Ve studiích na zvířatech byl BPA rovněž spojován s endometriózou a syndromem polycystických vaječníků (PCOS) (12).

Ačkoli jsou tyto účinky pozoruhodné, je třeba provést další studie, aby se posílily důkazy. Většina důkazů, které máme k dispozici, pochází ze studií na myších, takže nemusí nutně vypovídat o tom, jak BPA ovlivňuje lidskou plodnost (13).

Souvislost s obezitou, srdečními chorobami a cukrovkou 2. typu

Zánětlivé účinky BPA mohou přispívat k nežádoucímu přibývání na váze spolu s rozvojem srdečních onemocnění a cukrovky 2. typu.

Kromě vazby na estrogenové receptory se BPA může vázat i na další hormonální receptory, což způsobuje adipogenezi (hromadění tuku) (14, 15).

BPA může také způsobovat stres v těle tím, že poškozuje mitochondrie (továrny na energii v každé z buněk). Stres může vést k chronickému zánětu, imunitní reakci, která může změnit způsob, jakým vaše tělo reguluje hmotnost, chuť k jídlu a hladinu hormonů (15).

Chronický zánět je spojen se zvýšeným rizikem obezity, srdečních onemocnění a cukrovky 2. typu (16).

Může způsobit další zdravotní problémy

Kromě souvislosti s neplodností může BPA a další plasty souviset s vrozenými vadami a zdravotními problémy v dětství.

Existuje mnoho různých způsobů, jak mohou plasty narušit zdravý vývoj embrya, plodu nebo dítěte, protože jsou schopny přecházet do placenty a mateřského mléka (14).

Vyvíjející se plody nedokážou odbourávat BPA, takže jsou na jeho působení citlivější. Některé důkazy potvrzují, že expozice BPA v děloze může ovlivnit expresi genů, což může přispět k řadě zdravotních problémů - včetně zvýšeného rizika obezity a metabolických onemocnění (14).

Nízké hladiny expozice BPA jsou také spojovány se vznikem některých druhů rakoviny, včetně rakoviny vaječníků, prsu, prostaty a tlustého střeva. Kromě toho existují určité důkazy ze studií na zkumavkách, že BPA může snižovat účinnost léků na chemoterapii (17).

Shrnutí:

 • Expozice BPA je spojována s několika zdravotními problémy, včetně neplodnosti, obezity, srdečních onemocnění, cukrovky 2. typu a rakoviny.

Jak minimalizovat svou expozici

I když potřebujeme další výzkum, zdá se, že BPA je spojen s některými negativními účinky. Možná budete chtít omezit své vystavení BPA.

Ačkoli jeho úplné odstranění může být nemožné, existuje několik účinných způsobů, jak expozici snížit:

 • Omezte balené potraviny, které nejsou označeny jako "bez BPA". Jezte převážně čerstvé, plnohodnotné potraviny. Omezte konzervované potraviny nebo potraviny balené v plastových nádobách označených recyklačními čísly 3 nebo 7. Ani obaly bez BPA však nemusí být adekvátním řešením, jak je uvedeno v dalším odstavci.
 • Pijte ze skleněných lahví. Kupujte tekutiny ve skleněných lahvích namísto plastových lahví nebo plechovek a používejte skleněné kojenecké lahve namísto plastových.
 • Vybírejte si hračky. Ujistěte se, že všechny plastové hračky, které dětem kupujete, jsou vyrobeny z materiálu bez obsahu BPA - zejména hračky, které malé děti pravděpodobně žvýkají nebo cucají.
 • Neohřívejte plast v mikrovlnné troubě. Jídlo ohřívejte v mikrovlnné troubě a uchovávejte ho raději ve skle než v plastu, protože ohřívání plastů obsahujících BPA může způsobit větší vyluhování BPA (2).

Shrnutí:

 • Existuje několik jednoduchých způsobů, jak snížit expozici BPA ze stravy a životního prostředí. Dobrým začátkem je omezení používání papírových a plastových výrobků, které nejsou označeny štítkem "bez BPA".

Jsou alternativy BPA bezpečné?

Stojí za zmínku, že mnoho výrobků bez BPA nahradilo BPA bisfenolem-S (BPS) nebo bisfenolem-F (BPF), sloučeninami, které mají podobnou strukturu a funkci jako BPA, ale jejich bezpečnost ještě nebyla tak důkladně prozkoumána.

Existující výzkumy však ukazují, že i malé koncentrace BPS a BPF se mohou vyluhovat do potravin a narušovat funkci buněk podobným způsobem jako BPA. Plasty bez BPA tedy nemusí být adekvátním řešením (2, 18).

Lepší alternativou může být omezit plasty nebo se jim zcela vyhnout, zejména v případě potravin a nápojů.

To znamená nahradit plastové láhve na pití skleněnými nebo nerezovými, vyhýbat se balené vodě v plastových lahvích a kupovat potraviny, které nejsou baleny v plastu nebo plechovkách vyložených plasty obsahujícími BPA.

Nahrazení všech plastových nádob nebo domácích potřeb se může zdát náročné, ale k dispozici je více možností, které vám s tím pomohou.

Pro děti můžete nyní zakoupit skleněné nebo nerezové kojenecké láhve nebo láhve na vodu a nerezové boxy na svačinu vhodné pro děti.

Také výrobci potravin se odklánějí od plastových nebo plastem vyložených obalů. Můžete zjistit, že více položek, které byly dříve baleny do plastu, je nyní baleno do skla, kartonu nebo biologicky rozložitelných materiálů.

Shrnutí:

 • Alternativy BPA, jako jsou BPS a BPF, nemusí být bezpečné - přestože jsou běžnou součástí výrobků, které jsou označeny jako "bez BPA".

Závěr

Ve světle těchto důkazů je nejlepší přijmout některá opatření k maximálnímu omezení expozice BPA.

Zejména těhotným ženám může prospět vyhýbání se BPA, zejména v raných fázích těhotenství.

Pokud jde o ostatní, občasné pití z plastové láhve nebo jídlo z plechovky není důvodem k panice. Přesto je výměna plastových nádob za skleněné nebo nerezové malou změnou, která může dlouhodobě podpořit vaše zdraví.

Pokud se budete snažit jíst čerstvé, plnohodnotné a minimálně průmyslově zpracované potraviny, automaticky omezíte expozici BPA.

Každopádně nahrazení všech plastových nádob nebo dalších domácích potřeb za sklo, dřevo a nerez je nejlepším řešením pro vaše  zdraví.

Symboly na plastových lahvích. Jsou tyto láhve bezpečné nebo jedovaté?

Většina z vás určite kupuje nápoje v plastových lahvích. Používáme je i pro správnou hydrataci při pobytu v přírodě... Nicméně tyto plastové láhve mohou do obsahu tekutin vylučovat toxické látky. Tím mohou převážit výhody správného pitného režimu.

Jak zjistit jestli je plastová nádoba bezpečná? Jednoduše, ale málo kdo to ví.

Na spodku plastové nádoby je vylisován trojúhelník a v něm je zpravidla umístěno číslo, případně vedle

A na toto číslo, zpravidla s lupou se zaměřte. Konkrétní číslo znamená druh chemické látky, ze které je láhev vyrobená.

Co umístěná čísla znamenají?

1 - PET (polyetyléntereftalát)

Tyto láhve jsou určeny jen pro jedno použití. Důvodem je, že mohou uvolňovat do tekutiny těžké kovy jako například antimon (stibium). Dále mohou uvolňovat chemické substance, které narušují činnost vaší hormonální soustavy.

Při degradaci PET se uvolňuje acetaldehyd, který svým nasládlým zápachem může znehodnotit obsah PET lahví. Do nápojů se také může uvolňovat oxid antimonitý, který se používá při výrobě PET lahví jako katalyzátor.

Použití po recyklaci: fleecové mikiny, výplně bund, spacáků, apod.

2 - HDPE (polyetylén vysoké hustoty)

Jedná se o takzvaný "dobrý" plast.

Má ze všech používaných plastů nejnižší pravděpodobnost uvolňování škodlivých látek do tekutin, které se v něm uskladňují.

Použití po recyklaci: trubky.

3 - PVC (polyvinylchlorid)

Tyto láhve se nedoporučuje používat, protože mohou uvolňovat látky, které narušují činnost hormonů.

Použití po recyklaci: plastová okna, plastové stavební prvky, chemické látky (chlorovodík, uhlovodíky).

Jako odpad nepatří do kontejnerů pro plasty, ale do sběrných dvorů jako nebezpečný odpad!!!

4 - LDPE (polyetylén nízké hustoty)

Tento druh plastu je relativně bezpečný.

Při správném používání a mechanickém nenamáhání by z něj do nápojů neměli prosakovat škodlivé látky.

Často se používá při výrobě plastových tašek.

Použití po recyklaci: trubky.

5 - PP (polypropylén)

Jedná se také o relativně bezpečný plast.

Pokud se nevystavuje vyšším teplotám a mechanickému namahání, neměly by se do nápojů a jídel uvolňovat nežádoucí chemické látky.

V praxi se z něj většinou vyrábí například jogurtové kelímky a některé druhy láhví na tekutiny.

Použití po recyklaci: sáčky a tašky.

6 - PS (polystyrén)

Pozor, jedná se o látku uvolňující karcinogeny.

Polystyrén by se v žádném případě neměl používat pro uschovávání nápojů a jídel.

V případě přenosných chladniček, kde je polystyrén umístěn uvnitř, je nutné mít jídlo v nich spolehlivě oddělené od stěn.

Použití po recyklaci: izolace, stavební materiál.

7 - PC (polykarbonát)

Pro uskladňování potravin a vody je to nejhorší varianta, protože uvolňuje BPA (Bisfenol A).

Láhvím anebo jiným nádobám vyrobeným z polykarbonátu pro uskladnění nápojů a potravin se za každých okolností vyhněte. Je vhodný třeba k zastřešení bazénu.

Všeobecně platí

Nevystavujte plasty slunečním paprskům a vyšším teplotám. V opačném případě mohou zvýšeně uvolňovat škodlivé látky do nápojů a potravin. Zámým případem poškozování spotřebitele je kauza, kdy obchodní dům na Národní třídě v Praze uskladňoval na střeše svého obchodního domu přepravky s pramenitou vodou v PET lahvích.

Každá nemoc je způsobena narůstající jedovatostí lidského organismu.

Úžasný: MUDr. Henry Bieler

 

 

NEJPOPULÁRNĚJŠÍ ČLÁNKY

 

       NOVĚ PUBLIKOVANÉ ČLÁNKY

           BŘEZEN 2024 -31 článků

           DUBEN 2024 - 24 článků

 

Nejlepší DIETY pro celkové zdra ví v roce 2024 - středomořská, DASH a MIND - U.S. News & World Report

  

100% REISHI - houba mládí a zdravé dlou h ověkosti - 3 unikátní, bezkonkurenční extrakty

31 důvodů proč se NENECHÁM OČKOVAT - izraelský rabín Chananya Weisman

Dr. Peter  McCullough: Jak přírodně DETOXIKOVAT tělo PO OČKOVÁNÍ mRNA vakcínou (protokol) - video

  Devastující efekt pro zdraví - glutaman sodný, aspartam a další excitotoxiny

Jak se přírodní cestou uzdravit z chronické Boreliózy, Chlamydiózy, EB virózy... únavového syndromu

CORDYCEPS - silná imunita a nárůst energie

Překyselené tělo: začátek vážné nemoci

ZVRÁCENÍ POSTUPU DIABETU 2. typu začíná u ignorování běžných doporučení, MUDr. Sarah Hallbergová - video

Protokol pro prevenci pro uzdravené klienty - Ing. Zdeněk Rozehnal

BOSWELIA serrata (kadidlo) - jeden z nejsilnějších přírodních léků Matky Země

Tibetská houba, tibetské krystaly a kombucha - darování, prodej

Léčte záněty a ne Cholesterol, MUDr. Marc Sircus

100% ČAGA ze Sibiře, nejvyšší množství účinných látek garantující Certifikát 

Mamografie způsobuje rakovinu prsu, MUDr. Ben Johnson, M.D., N.M.D., D.O.

Účinný lék na rakovinu plic na Kubě, proč ho mít nemůžeme? Leif Davenport

Artróza - kmenové buňky - Podvod!

Lékaři se sami uzdravili z Roztroušené sklerózy, prof. George Jelinek, dr. Terry Wahlsová

Jak se skutečně zdravě stravovat...

Proč průběžně a jak detoxikovat tělo

  PROTINÁDOROVÝ účinek extraktů z REISHI a CORIOLUSU na úrovni klinických studií

Žaloba na farmaceutické korporace, MUDr. Matthias Rath

Koloidní stříbro - účinné přírodní antibiotikum, hustoty koloidního stříbra, doporučené dávkování

 

  Odstranění rtuti, hliníku a dalších toxinů z těla, včetně p revence - MUDr. Dietrich Klinghardt

Zblblo již lidstvo natolik, že se nechá obelhat pohádkami o vražedném oxidu uhličitém?

Jak na Parkinsona? Glutathionem, Hericiem a odstraněním neurotoxinů Chlorellou

    Zkušenosti klientů s Úspěšnou léčbou především boreliózy, chlamydiózy, únavového syndromu...

 

Proč my máme potravinové alergie, přičemž je naši prarodiče neměli?

 

OVĚŘENÉ PŘÍRODNÍ PŘÍPRAVKY

Cílem správné medicíny je předcházení nemocí a prodloužení zdravé dlouhověkosti. Ideálem medicíny je odstranit mít potřebu lékaře.

MUDr. William J. Mayo

 

 

TŘI UNIKÁTNÍ EXTRAKTY

Z DUANWOOD RED REISHI

Za  účinné  se  z  Reishi  považují  pouze  kvalitně  provedené  a  čisté  extrakty,  které  mají  dobrou  biologickou  dostupnost  a  jsou  zbavené  nestravitelného  chitinu;  nelze  tedy  použít  pouhý  prášek  z  usušené  houby.

 

          EXTRAKT                 SPÓR

Nejsilnější extrakt z REISHI na českém trhu!!!100% spórový prášek z Duanwood Red Reishi!!!

 

TRITERPEN MAX

Extrakt s vysokým obsahem triterpenoidů. Více než 20 triterpenoidů%!

ZDE ROSTE NEJÚČINNĚJŠÍ REISHI

DUANWOOD RED REISHI

zdroj výše nejúčinnějších extraktů

Video z návštěvy Čechů u pěstitelů Duanwood Red Reishi v Číně, v horské oblasti Jiangshan

 

FAKTA O REISHI,

MYKOLOGIE, HISTORIE, PĚSTOVÁNÍ, ÚČINNÉ LÁTKY, JAK JE TO S JEJÍ KVALITOU?

 

 

 

 CORDYCEPS, EXTRA SILNÝ

NEJVYŠŠÍ GARANTOVANÉ MNOŽSTVÍ ÚČINNÝCH LÁTEK - CERTIFIKÁT COA

Nejsilnější Cordyceps na českém trhu!!!

CORDYCEPS - video

100% Sibiřská Čaga

ČAGA - video

HERICIUM - video

 

  BETAGLUKAN           HLÍVA

        extrakt               extrakt

Betaglucan MaxCellHlíva ústřičná

BETAGLUKAN - video

 

    KURKUMIN            AŠVAGANDA

        extrakt                    extrakt

Betaglucan MaxCellNejsilnější Ašvaganda na Českém trhu

ASHWAGANDHA - video

 

RDESNO             ANNONA

extrakt                  extrakt

Vysoce účinný extrakt z listů

 

ČAGA - video

Z ověřených dat vyplývá, že člověk, který covid prodělal, je třináckrát lépe chráněn, než člověk, který má dvě dávky vakcíny.

prof. Jiří Beran, 13.11.2021

prof. Jiří Beran, 15.11.2021

 

TEČKOVANÝ PŘÍBĚH

"NEVĚŘÍM UŽ BÍLÝM PLÁŠŤŮM, ALE LIDEM"

medicinský inženýr

JURAJ Orság


 

TEČKOVANÉ PŘÍBĚHY

dokument z 31. srpna 2022

Nadační fond Svědomí Národa

 

KUBEK 2009

 

DOKUMENT ČT 2

BYZNYS V BÍLÝCH PLÁŠTÍCH

DOKUMENT ČT 2

ŠKODLIVOST MOBILNÍCH SÍTÍ

             TEST

BARVOSLEPOSTI

 

 

ROK SI NIČÍME IMUNITU,

možná i proto je tolik nemocných, říká česká vědkyně, vedoucí týmu Centra buněčného a tkáňového inženýrství FN u sv. Anny...

doc. RNDr. Irena Koutná, Ph.D.

Aktualizovaný jmenný seznam s portovců zemřelých od 1.1.2021 do 31.12.2023 v souvislosti s "vakcinací" na covid

Ú MRTÍ - 1480

SRDEČNÍ ZÁSTAVY - 2107

   PATOLOG dr. Ryan Cole oprávněně VAROVAL

 

RENOMOVANÝ PATOLOG   dr. RYAN COLE - přednáška

ALARMUJÍCÍ EFEKT  covid (spike) injekcí (mRNA) na mozek, srdce, ledviny a ostatní orgány

 • Spousta lidí postrádá enzym, který rozkládá RNA
 • Naprosto porušujeme Norimberský kodex z roku 1947...

český dabing - 17:08

Lékařský summit, San Antonio, Texas, USA - 27.7.2021

 

AMERICA´S FRONTLINE DOCTORS

POSTAVIT SE NA ODPOR

 

FRONTLINE NEWS

 

 

ZAČNĚTE U SEBE

ZÁKLADEM ZDRAVÍ JE PREVENCE S NÁVRATEM K PŘÍRODĚ

Doporučuji:

každé ráno cca 30 minut před snídaní

vypít cca 4 dcl vlažné čisté pramenité vody s citrónem (můžete přidat až půl lžičky jedlé sody) a pro posílení imunity a energie můžete použít dvojitý extrakt (1-2 kapsle) z

  a nejdříve po 15 minutách:

případně nejen pro psychiku:

pro střevo kvalitní probiotika:

 • kysané zelí, které si sami jednoduše vyrobíte POUZE VY! Pozor na "BRUSELSKÉ" kysané zelí! S éčkama
 

 

VÁLEK U MORAVCE V OVM

10. dubna 2022

NEHORÁZNĚ LŽE

 

 

Fakta nepřestávají existovat tím, že se o nich nesmí hovořit. Pravda je dcerou času

 

SVĚT SE ZBLÁZNIL

Toto je novodobá reklama na co?

MUDr. Anastasia Maria Loupis: Tento model je v ohrožení života