Příznaky a symptomy přílišného stresu, možnosti co s tím

Ing. Zdeněk Rozehnal

Co je to stres?

Stres lze definovat jako pocit přetížení nebo neschopnosti vyrovnat se s psychickým nebo emocionálním tlakem. Může mít psychické i fyzické následky (1).

S pocity stresu se v určitém okamžiku potýká většina lidí. Ve skutečnosti studie z roku 2015 zjistila, že 59% dospělých uvádí, že zažívá vysokou úroveň vnímaného stresu (2).

Shrnutí:

 • Stres, což je poc it zahlcení duševním nebo emocionálním tlakem, je velmi častým problémem.

Příznaky stresu

Snížení energie a nespavost

Dlouhodobý stres může způsobovat chronickou únavu a poruchy spánku, což může mít za následek snížení hladiny energie. Například nedávná studie provedená na více než 7 000 pracujících osobách zjistila, že únava "významně souvisí" se stresem spojeným s prací (3).

Stres může také narušovat spánek a způsobovat nespavost, což může vést k nízkému množství energie.

Přehled z roku 2018 publikovaný v časopise Journal of Sleep Research zjistil, že "obavy a prožívání spojené se stresem" mohou vést k narušení spánku a nakonec i k riziku vzniku nespavosti (4).

Jiná studie na 2 316 účastnících ukázala, že vystavení stresu je spojeno se zvýšeným rizikem nespavosti (5).

Obě tyto studie se zaměřují na reaktivitu spánku neboli na to, do jaké míry stres ovlivňuje schopnost usnout nebo zůstat spát.

I když je zřejmé, že stres může narušovat spánek, ne každý, kdo zažívá stres nebo kdo prochází stresovým obdobím, se bude potýkat s nespavostí nebo poruchami spánku.

Změny libida

Mnoho lidí zažívá během stresových období změny v sexuálním apetitu. Jedna malá studie hodnotila úroveň stresu u 30 žen a poté měřila jejich sexuální vzrušení při sledování erotického filmu. U osob s vysokou úrovní chronického stresu došlo k menšímu sexuálnímu vzrušení ve srovnání s osobami s nižší úrovní stresu (6).

Mnohem novější studie publikovaná v roce 2021 o dopadu pandemie COVID-19 na reprodukční zdraví žen zjistila, že 45% z více než 1 000 dotázaných žen uvedlo, že má snížené libido v důsledku stresu (7).

Kromě stresu existuje mnoho dalších potenciálních příčin změn libida, včetně např:

 • hormonální změny
 • únava
 • psychologické problémy

Deprese

Některé studie naznačují, že chronický stres může souviset s depresí a depresivními epizodami. Jedna studie na 816 ženách s velkou depresí zjistila, že výskyt deprese byl významně spojen s akutním i chronickým stresem (8).

Jiná studie zjistila, že vysoká úroveň stresu souvisí s nástupem velké deprese u dospívajících (9).

Přehled z roku 2018 navíc upozornil na souvislost mezi depresí a prožíváním chronického nebo nevyhnutelného stresu (10).

Kromě stresu patří mezi potenciální přispěvatele deprese např:

 • rodinná anamnéza
 • věk
 • faktory životního prostředí
 • třeba i některé léky a nemoc

Shrnutí:

 • Stres může způsobovat celou řadu příznaků, včetně snížení energie, nespavosti, změn libida a deprese.

Fyzické účinky stresu na organismus

Akné

Některé studie zjistily, že vyšší úroveň stresu je spojena se zvýšeným výskytem akné (11).

Jedním z důvodů může být to, že když se někteří lidé cítí vystresovaní, mají tendenci si častěji sahat na obličej. Tím se mohou šířit bakterie a přispívat ke vzniku akné (12).

Několik studií také potvrdilo, že akné může souviset s vyšší mírou stresu. Jedna malá studie měřila závažnost akné u 22 vysokoškolských studentů před zkouškou a během ní. Během zkouškového období, v němž se stres zvýšil, se akné projevilo silněji (13).

Jiná studie na 94 dospívajících zjistila, že vyšší úroveň stresu souvisí s horšími projevy akné, zejména u chlapců (14).

Tyto studie ukazují souvislost, ale nezohledňují další faktory, které se na ní mohou podílet. Je zapotřebí dalšího výzkumu, který by se zabýval souvislostí mezi akné a stresem.

Kromě stresu patří mezi další možné příčiny akné např:

 • zánět
 • hormonální změny
 • bakterie
 • nadměrná produkce oleje
 • ucpané póry

Bolesti hlavy

Mnoho studií zjistilo, že stres může přispívat k bolestem hlavy, což je stav charakterizovaný bolestí v oblasti hlavy, obličeje nebo krku. Studie z roku 2015 ukázala, že zvýšená intenzita stresu je spojena s nárůstem počtu dní, kdy se měsíčně vyskytne bolest hlavy (15).

Jiná studie provedla průzkum u 172 příslušníků armády na klinice pro léčbu bolestí hlavy a zjistila, že 67% z nich uvedlo, že jejich bolesti hlavy jsou vyvolány stresem, což z něj činí druhý nejčastější spouštěč bolestí hlavy (16).

Menší studie z roku 2020 rovněž zjistila, že stres může být hnacím faktorem tenzních bolestí hlavy (17).

Mezi další běžné spouštěče bolesti hlavy může patřit nedostatek spánku, strava, konzumace alkoholu, hormonální změny a další.

Chronická bolest

Bolesti jsou častým problémem, který může být důsledkem zvýšené hladiny stresu. Některé studie zjistily, že chronická bolest může souviset s vyšší úrovní stresu a také se zvýšenou hladinou kortizolu, což je hlavní stresový hormon v těle. Například jedna velmi malá studie srovnávala osoby s chronickou bolestí zad s kontrolní skupinou. Zjistila, že osoby s chronickou bolestí měly vyšší hladinu kortizolu (18).

Jiná studie ukázala, že lidé s chronickou bolestí měli vyšší hladinu kortizolu ve vlasech, což studie popsala jako nový ukazatel dlouhodobého stresu (19).

Mějte na paměti, že tyto studie ukazují souvislost, ale nezkoumají další faktory, které se na ní mohou podílet.

Kromě stresu existuje mnoho dalších faktorů, které mohou přispívat k chronické bolesti, např:

 • stárnutí
 • úrazy
 • chronické špatné držení těla
 • poškození nervů

Častá nemocnost

Pokud máte pocit, že neustále bojujete s rýmou nebo jinou nemocí, může být na vině stres. Stres se může podepsat na vašem imunitním systému. Studie ukazují, že vyšší hladina stresu je spojena se zvýšenou náchylností k infekcím.

V jedné studii bylo 116 seniorů očkováno proti chřipce. U osob s chronickým stresem byla zjištěna oslabená imunitní odpověď na vakcínu, což naznačuje, že stres může být spojen se sníženou imunitou (20).

Podobně jedna analýza, která zkoumala 27 studií, ukázala, že stres je spojen se zvýšenou náchylností k rozvoji infekce horních cest dýchacích (21).

Kapitola v knize "Vliv každodenního stresu na imunitní systém a zdraví" z roku 2019 uvádí, že psychický stres může ovlivnit řadu tělesných funkcí, jako jsou zánětlivé reakce, hojení ran a schopnost organismu bojovat s infekcemi a nemocemi (22).

Stres je však pouze jedním z dílků skládačky, pokud jde o zdraví imunitního systému.

Oslabený imunitní systém může být také důsledkem:

 • stravy s nízkým obsahem živin
 • užívání návykových látek
 • fyzické nečinnosti
 • poruch imunitního systému, jako je AIDS

Zažívací problémy

Některé studie zjistily, že stres může být spojen s trávicími problémy, jako je zácpa, pálení žáhy, průjem, a také s poruchami trávení. Například starší studie z roku 2010, která se zaměřila na 2699 dětí, zjistila, že vystavení stresovým událostem souvisí se zvýšenou mírou zácpy (23).

Stres může mít vliv zejména na osoby s poruchami trávení, jako je syndrom dráždivého tračníku (IBS) nebo zánětlivé onemocnění střev (IBD). V jedné studii byly u 181 žen s IBS byly zjištěny zvýšené příznaky zažívacích potíží spojeny s vyšší úrovní denního stresu.

Kromě toho jedna analýza 18 studií, které se zabývaly úlohou stresu při zánětlivých střevních onemocněních, uvedla, že 72% studií zjistilo souvislost mezi stresem a negativními klinickými výsledky a symptomy (24).

Na přímou souvislost mezi stresem a příznaky IBS upozorňuje také studie z roku 2017, která uvádí, že stres hraje "hlavní roli" při projevech a zhoršování zažívacích příznaků (25).

Mějte na paměti, že zažívací potíže může způsobovat mnoho dalších faktorů, jako je strava, bakterie, infekce, některé léky a další.

Změny chuti k jídlu a přibývání na váze

Změny chuti k jídlu jsou v období stresu běžné. Když se cítíte vystresovaní, může se stát, že nebudete mít vůbec chuť k jídlu nebo se budete přejídat, aniž byste si toho všimli.

Jedna malá studie z roku 2006, které se zúčastnilo 272 vysokoškolských studentek, zjistila, že 81% z nich uvedlo, že při stresu pociťují změny chuti k jídlu, přičemž 62% z nich uvedlo, že mají zvýšenou chuť k jídlu (26).

Změny chuti k jídlu mohou způsobovat také výkyvy hmotnosti během stresových období. Například studie, které se zúčastnilo 1 355 osob ve Spojených státech, zjistila, že stres byl spojen s nárůstem hmotnosti u dospělých osob, které již žily s nadváhou (27).

Třetí studie z roku 2017 zjistila, že jedinci s vyšší hladinou kortizolu a inzulinu a vyšší úrovní chronického stresu mají větší pravděpodobnost, že v budoucnu přiberou na váze (28). Tato studie však byla omezena rozsahem výzkumu v tom, že účastníky byly převážně bělošské ženy.

I když tyto studie ukazují souvislost mezi stresem a změnami chuti k jídlu nebo hmotnosti, je třeba provést další studie, abychom pochopili, jaké další možné faktory se na tom podílejí a jak stres ovlivňuje různé lidi.

Rychlý srdeční tep

Několik studií prokázalo, že vysoká hladina stresu může způsobit zrychlený srdeční tep nebo srdeční frekvenci. Stresující události nebo plnění úkolů mohou rovněž zvýšit srdeční frekvenci (29).

V podobné studii z roku 2001 bylo zjištěno, že vystavení 87 studentů stresujícímu úkolu zvyšuje srdeční frekvenci a krevní tlak. Zajímavé je, že přehrávání relaxační hudby během úkolu skutečně pomohlo těmto změnám zabránit (30).

Podle Americké kardiologické asociace může podstoupení stresové události způsobit, že se v těle uvolní adrenalin, což je hormon, který dočasně způsobí zrychlení srdečního tepu a zvýšení krevního tlaku. To je jeden z důvodů, proč život ve zvýšeném stresu může způsobit zrychlený srdeční tep (31).

Pocení

Podle výzkumu může vystavení stresu způsobit také nadměrné pocení. Jedna malá studie se zabývala 20 lidmi s palmární hyperhidrózou, což je stav charakterizovaný nadměrným pocením rukou. Studie hodnotila míru jejich pocení v průběhu dne pomocí stupnice 0-10 bodů.

Stres významně zvýšil míru pocení o dva až pět bodů u osob s palmární hyperhidrózou i u kontrolní skupiny (32).

Jiná studie zjistila, že u 40 dospívajících vystavených stresu docházelo k vysokému množství pocení a vzniku zápachu (33).

V přehledu "psychologického pocení" z roku 2013 se uvádí, že k takovému pocení dochází v reakci na stres a úzkost, a uvádí se, že tento typ potu se typicky objevuje na obličeji, dlaních, chodidlech a v podpaží (34).

Souhrn:

 • Fyzické příznaky chronického stresu jsou rozmanité a rozsáhlé a mohou zahrnovat akné, bolesti hlavy, zrychlený tep, pocení, změny chuti k jídlu, zažívací problémy, chronické bolesti a častější infekce nebo záchvaty nemoci.

Možnosti léčby

I když by bylo hezké mít jedinou pilulku, která by dokázala zcela odstranit veškerý stres, protože existuje tolik různých faktorů, které stres způsobují, neexistuje žádný univerzální způsob léčby.

Prvním krokem je rozhovor s lékařem nebo terapeutem, který vám pomůže zjistit, co přesně stres způsobuje, a navrhne vám způsoby, jak ho zvládat a léčit. Mohou vám také pomoci zjistit, zda jsou vaše příznaky skutečně způsobeny stresem nebo jiným již existujícím onemocněním.

Podle Centra pro kontrolu a prevenci nemocí (Centers for Disease Control and Prevention, CDC) existuje několik životních stylů, které mohou při zvládání stresu také pomoci.

Mezi ně patří (35):

 • přestávky od zpráv mainstreamu (tam kde končí signál ČT, začíná svoboda)
 • dělání přestávek od kontaktu s počítačem, telefonem, televizí...
 • dostatek pohybu a spánku
 • dělání přestávek, aby si vaše tělo odpočinulo
 • zvýšení obsahu potravin bohatých na živiny ve vašem jídelníčku
 • provádění hlubokých dechových cvičení
 • meditace
 • vyhýbání se nadměrnému užívání návykových látek
 • rozhovor s přáteli, důvěryhodným poradcem nebo terapeutem
 • budování komunity prostřednictvím organizací založených na víře nebo aktivit, které vás baví (nestýkejte se s lidmi, kteří z Vás vysávají energii)

Pokud se cítíte přetíženi stresem a nejste si jisti, co dělat, nebo máte pocity sebepoškozování, je důležité promluvit si s někým, komu důvěřujete, nebo s terapeutem.

Shrnutí:

 • Protože stres může být způsoben různými problémy a jeho příznaky se mohou u jednotlivých lidí lišit, závisí jeho léčba na osobních faktorech. Určitou úlevu však mohou přinést určité změny životního stylu, jako je cvičení, přestávky od 24hodinového zpravodajského cyklu a rozhovory s přáteli nebo důvěryhodnými poradci.

Komplikace dlouhodobého stresu

Chronický stres může ovlivnit celé vaše tělo, a pokud není správně zvládnut, může způsobit vážné problémy, jako například (36):

 • bolesti zad
 • napětí svalů
 • zhoršení příznaků astmatu
 • zhoršení příznaků obstrukční plicní nemoci (CHOPN)
 • zvýšené riziko hypertenze, mrtvice nebo srdečního infarktu
 • mentální zdravotní stavy

Shrnutí:

 • Chronický stres může ovlivnit celé vaše tělo, a pokud se neléčí, může drasticky snížit kvalitu vašeho života v důsledku chronické bolesti, zvýšeného rizika některých onemocnění a změn v duševním zdraví.

Závěr

Občasné stresové události jsou součástí života každého člověka.

Klíčem k tomu, abyste udrželi chronický stres na uzdě, je tyto události zpracovat - v případě potřeby s pomocí podpůrného systému.

Chronický stres se může podepsat na vašem duševním i fyzickém zdraví a vyvolat celou řadu příznaků, jako je nízká hladina energie, bolesti hlavy, změny nálad a snížená sexuální touha.

Naštěstí existuje mnoho způsobů, jak se stresu zbavit, například rozhovor s přáteli nebo terapeutem, cvičení a meditace.

Extrakt z kořene Ašvagandy lze použít ke zmírnění stresu a zlepšení kvality spánku

Jste podráždění a nedaří se vám usnout? Kořen Ašvagandy může být vhodný i pro Vás

Ashwagandha - Ašvaganda, známá také jako Withania somnifera nebo indický ženšen, je léčivá bylina pocházející z Indie a severní Afriky. Používá se již více než 3 000 let ke zmírnění stresu a také ke zvýšení hladiny energie a zlepšení koncentrace. Nedávná studie publikovaná v časopise Cureus potvrzuje, že tento adaptogen může být klíčem i k léčbě nespavosti.

Adaptogeny obnovují a podporují rovnováhu v těle. Tyto nespecifické bylinné přípravky reagují na potřeby organismu. Pokud se uživatel cítí nervózní, adaptogeny působí uklidňujícím účinkem a dodají další energii nebo mají vliv na uvolnění. Všechny adaptogeny dokáží regulovat hladinu hormonů, ale Ašvaganda je obzvláště účinná, protože dokáže pomoci nadledvinovému systému regulovat reakci organismu na stres.

Tým vědců z Patil University School of Medicine, Vedantaa Institute of Medical Sciences a Prakruti Hospital provedl randomizovanou, dvojitě zaslepenou, placebem kontrolovanou studii, jejímž cílem bylo zjistit účinky extraktu z kořene Ashwagandy u pacientů s nespavostí a úzkostí.

Celkem 60 účastníků bylo náhodně rozděleno do dvou skupin: 40 z nich bylo zařazeno do testovací skupiny a dostalo kapsli obsahující 300 mg koncentrovaného extraktu z kořene Ašvagandy  zatímco zbývajících 20 tvořilo skupinu s placebem. Osoby v placebové skupině dostávaly kapsle obsahující škrob dvakrát denně po dobu deseti týdnů.

Vědci použili metodu spánkové aktigrafie k hodnocení latence nástupu spánku (SOL), celkové doby spánku (TST), efektivity spánku (SE) a probuzení po nástupu spánku (WASO). Dalšími faktory, které výzkumný tým sledoval, byly celková doba strávená v posteli, duševní bdělost po probuzení, kvalita spánku, Pittsburghský index kvality spánku (PSQI) a Hamiltonova škála hodnocení úzkosti.

Podle vědců se SOL, SE a kvalita spánku po léčbě Ašvagandou viditelně zlepšily, stejně jako další parametry spánku. Jejich zjištění potvrzují, že Ašvagandu lze použít ke zlepšení spánku u pacientů s nespavostí a úzkostí.

Jaké další přínosy má Ašvagandha?

Ašvaganda toho má víc než jen to, že je přírodním prostředkem na úzkost a spaní. Podle studií má tato vysoce ceněná léčivá bylina také následující schopnosti:

Ašvaganda pomáhá obnovit normální hladinu cukru v krvi

V několika studiích bylo prokázáno, že Ašvaganda snižuje hladinu cukru v krvi a zlepšuje sekreci inzulínu a citlivost na inzulín. Z tohoto důvodu se mnozí domnívají, že Ašvaganda může být velkým přínosem pro lidi s cukrovkou.

Ašvaganda má protirakovinné účinky

Podle několika studií na zvířatech a v laboratoři může být Ašvaganda  účinná proti několika typům rakoviny. Je to proto, že withaferin, bioaktivní sloučenina v Ašvagandě, pomáhá narušovat funkce rakovinných buněk a způsobuje jejich větší náchylnost k apoptóze neboli buněčné smrti.

Ašvaganda pomáhá snížit hladinu kortizolu

Kortizol je důležitý hormon, který se uvolňuje z nadledvinek v reakci na stres a také na nízkou hladinu cukru v krvi. Hladina kortizolu může být bohužel chronicky zvýšená - jako je tomu u lidí trpících chronickým stresem. To je považováno za poměrně nebezpečné, protože zvýšená hladina kortizolu může vést k abnormálně vysoké hladině cukru v krvi a zvýšenému ukládání tuku v břiše.

Stresový hormon kortizol zvyšuje množství glukózy v krvi a zastavuje tvorbu inzulínu. Ašvaganda tyto výkyvy hladiny cukru v krvi koriguje snížením hladiny kortizolu, čímž zabraňuje vzniku inzulínové rezistence a diabetu 2. typu v důsledku stresu. Ašvaganda může podle několika studií pomoci tento problém řešit. Randomizovaná kontrolovaná studie zjistila, že u chronicky stresovaných dospělých, kteří doplňovali Ašvagandu, došlo k významnému snížení hladiny kortizolu.

Ašvaganda také obnovuje imunitní systém po nemoci. Stres oslabuje imunitní systém tím, že způsobuje poškození imunitních buněk. Antioxidační aktivita Ašvagandy stimuluje imunitní systém a zvyšuje imunitní aktivitu.

Ašvaganda pomáhá při nedostatečné činnosti štítné žlázy

Ašvaganda pomáhá při hypotyreóze (nedostatečné činnosti štítné žlázy) tím, že zvyšuje činnost štítné žlázy. Zvýšená hladina kortizolu způsobená stresem může zastavit produkci hormonů štítné žlázy, které řídí metabolismus. Ašvaganda podporuje štítnou žlázu a obnovuje produkci těchto důležitých hormonů.

Ašvaganda chrání neurony v mozku a posiluje kognitivní funkce

V neposlední řadě Ašvaganda chrání neurony v mozku a posiluje kognitivní funkce. Její antioxidační aktivita chrání nervové buňky před oxidačním stresem, který může způsobit neurodegenerativní onemocnění.

Studie na zvířatech potvrzují, že Ašvaganda může podpořit růst a regeneraci neuronů u myší s problémy s pamětí. Experiment indických vědců z Národního centra pro výzkum mozku z roku 2012 také ukázal, že Ašvaganda může zvrátit příznaky Alzheimerovy choroby.

Kromě toho má Ašvaganda i následující zdraví prospěšné účinky:

 • přispívá ke snížení příznaků deprese
 • pomáhá zvyšovat hladinu testosteronu a zvyšovat plodnost u mužů
 • pomáhá zvyšovat svalovou sílu a hmotnost
 • přispívá ke snižování hladiny cholesterolu a triglyceridů v těle

Jak bylo uvedeno v několika studiích, k tomu, abyste pocítili její zdravotní účinky, stačí užívat 500 miligramů extraktu z Ašvagandy. Pro tento bylinný doplněk stravy však zatím není stanovena žádná standardní dávka.

Účinná dávka tohoto adaptogenu navíc závisí na potřebách jednotlivce. Při užívání Ašvagandy začněte s malými dávkami a pomalu je zvyšujte, dokud nedosáhnete požadovaného účinku.

Stejně jako u jiných adaptogenů trvá Ašvagandě nějakou dobu, než sníží stres a zlepší zdravotní stav. Pomalu, ale jistě pomáhá tělu znovu získat rovnováhu a rozvinout větší odolnost. Chcete-li zvýšit její přínos, kombinujte ji se zdravým životním stylem.

Ašvaganda je k dispozici v různých formách, ale tradičně se užívá ve formě prášku. Nejlepší volbou v současnosti jsou její extrakty s uvedením množství withanolidů. Chcete-li maximalizovat přínosy Ašvagandy, poraďte se o správném dávkování s lékařem-naturopatem.

Zdroje:

ASHWAGANDHA

GARANTOVANÉ MNOŽSTVÍ ÚČINNÝCH LÁTEK

PATENTOVANÝ EXTRAKT

90 kapslí x 500 mg

Nejsilnější Ašvaganda na Českém trhu

100% čistý extrakt, neobsahuje plnidla ani konzervační látky

extrakt se připravuje šetrnými postupy bez použití chemikálií

HPMC rostlinné tobolky – vhodné i pro vegetariány a vegany

Certifikace:
 • certifikáty 100% USDA Organic, Non-GMO (Non-GMO Project Verified), Gluten Free (by GFCO), BSCG-drug free, Kosher, Halal, HACCP
 • vyráběno v souladu s ISO 9001:2008-GMP-certified state-of-the-art, splňuje WHO-cGMP a US-FDA standardy

 

Nejúčinnější přípravky na trhu

- nejvyšší garantované množství účinných látek

Jedině ochranná známka "Superionherbs" garantuje množství účinných látek v níže uvedených extraktech a samozřejmě u každé šarže.

Reishi extrakt, Reishi spór a Reishi Triterpen Max

Reishi extrakt, Reishi spór a Reishi Triterpen Max
Reishi (čínsky Ling Zhi) a její užívání, uvádějí staré čínské spisy z doby už před více než 2 400 lety. Tato vzácná houba je také nazývaná latinsky Ganoderma lucidum, v překladu "božská houba...

Cordyceps sinensis

Cordyceps sinensis
Cordyceps je velice specifická cizopasná houba, která roste od nepaměti pouze v horských oblastech Číny a Tibetu. Pro své specifické účinky je v čínské medicíně především Cordyceps sinensis používán...

Sibiřská Čaga

Sibiřská Čaga
Čaga, dřevokazná houba se živí šťávami stromů, především z břízy, jilmu, jeřabiny, jasanu, ale nejvyšší léčivé účinky má houba Čaga rostoucí na břízách. Ideální sběr je na podzim a na jaře, kdy má...

Hericium erinaceus

Hericium erinaceus
Hericium je poměrně vzácná houba, která svým tvarem připomíná mořský korál. Roste paraziticky především na tvrdém dřevě dubů a buků, přičemž roste zejména v jihovýchodní Asii. Na našem území ji...

Coriolus (Outkovka pestrá)

Coriolus (Outkovka pestrá)
- na konci stránky: "Klinické studie s Coriolusem u onkologických pacientů" Coriolus versicolor nebo-li čínsky YunzhiYunzhi je druhem dřevokazné houby, která je již celá staletí využívá v tradiční...

Shiitake

Shiitake
Shiitake (lat. Lentinus edodes), česky Houževnatec jedlý je uznávaný přírodní prostředek jako Reishi, Cordyceps, Hericium a Sibiřská Čaga. Jejími hlavními aktivními komponenty jsou polysacharidy...

Hlíva ústřičná

Hlíva ústřičná
V posledních desetiletích se základní výzkum věnuje daleko podrobněji než kdykoli jindy komlexnějšímu složení a biologickým účinkům hlívy ústřičné a jejím jednotlivým složkám. Na základě výsledků...

Agaricus

Agaricus
Agaricus blazei Murill, česky žampion brazilský Agaricus blazei Murrill je jedlá brazilská houba s nízkým obsahem kalorií a velkým množství živin. Pochází z malé brazilské vesnice jménem Piedade...

BetaGlukan Maxcell (s Resveratrolem a Acerolou)

BetaGlukan Maxcell (s Resveratrolem a Acerolou)
Beta glukany 1,3/1,6D jsou přírodní polysacharidy nacházející se také v buněčných stěnách kvasinek rodu Saccharomyces cerevisiae a všech medicinálních hub. Obsažené beta-glukany jsou získávány...

C-Max komplex (Camu camu s quercetinem)

C-Max komplex (Camu camu s quercetinem)
Synergická kombinace extraktu z plodů ze stromu Camu Camu a quercetinu s maximální vstřebatelností vitamínu C. Camu Camu Camu Camu je nízký malý strom rostoucí divoce podél řek v oblastech...

Ashwagandha

Ashwagandha
(Ashwagandhá – witánie snodárná – witánie uspávající – Withania somnifera) je polokeř, který dorůstá do výšky 1 - 1,5 metru. Původem je ze severozápadní Indie. Roste také v severní Africe a na...

Kurkumin (fytosomální extrakt), italský patent

Kurkumin (fytosomální extrakt), italský patent
10 prokázaných zdravotních přínosů kurkuminu Koření známé jako kurkuma je možná nejúčinnějším existujícím doplňkem stravy. Mnoho kvalitních studií ukazuje, že kurkuma má zásadní přínosy pro vaše...

Rdesno mnohokvěté - He shou wu

Rdesno mnohokvěté - He shou wu
Che-šou-wu (He Shou Wu) je v asijské bylinné medicíně jednou z nejpopulárnějších a nejvíce ceněných posilujících bylin. He-šou-wu je zpracovaná kořenová hlíza rostliny Polygonum multiflorum (rdesno...

Graviola - Annona

Graviola - Annona
Extrakt z listí ze stromu Graviola - přirozený zabiják rakovinových buněk – 10.000 krát silnější než chemoterapie A proč to nevíme? Je to proto, protože určité velké korporace chtějí dostat zpět...

Maca

Maca
Maca, přezdívaná jako peruánský ženšen nebo peruánská viagra roste v jihoamerických Andách, vyskytuje se ve výškách kolem 4000 metrů n.m. a odolává až mrazům -20°C, stejně jako žáru slunce. Vzhledem...

Chitomax

Chitomax
Princip působení Chitomaxu: Je známo, že viskózní vláknina a zejména chitosan působí na metabolismus tuků, snižuje vstřebávání cholesterolu ze stravy a váže se na žlučové kyseliny, a tím snižuje...

Fenuprim

Fenuprim
chitomax + bylinky + kyselina alfalipoová FENUPRIM – jedinečná kombinace pěti přírodních látek, synergicky působících, která vám může pomoci při formování vaší postavy. Pro většinu lidí jsou právě...

Dračí krev

Dračí krev
Dračí krev – Dragons blood Když se v amazonské džungli někdo poraní, škrábne nebo je pokousán hmyzem, někdy můžete vidět jak mačetou sekne do jednoho druhu stromu a temně rudou pryskyřici si kápne do...

Danshen Q10 cardio

Danshen Q10 cardio
Danshen Q10 cardio Synergická kombinace extraktů a mikroživin pro normální funkci srdce. Kombinace extraktu z kořene Danshen, koenzymu Q10, vitamínu E a thiaminu je synergická kombinace – působení...

Šafrán

Šafrán
Saffron – Brain and Neuro balancer Přírodní doplněk stravy určený ke zmírnění stresu, zlepšení nálady a zvýšení pocitu pohody. Obsahuje unikátní synergicky působící kombinaci patentovaného extraktu...

Ostropestřec mariánský (fytosomální extrakt), italský patent

Ostropestřec mariánský (fytosomální extrakt), italský patent
Silybin Phytosome® – silibinin s vysokou vstřebatelností - novinka na ochranu a regeneraci jater Jaterní buňky odstraňují mj. z krve trávicího ústrojí baktérie, viry a jiné patogeny. Zdravá játra do...

Boswellia (fytosomální extrakt), italský patent

Boswellia (fytosomální extrakt), italský patent
Boswellia Phytosome® - novinka s vysokou vstřebatelností, s protizánětlivým a protibolestivým účinkem Boswellia serrata, česky kadidlovník pilovitý je středně velký strom z čeledi březulovitých. Jeho...

S-Acetyl-L-Glutathion

S-Acetyl-L-Glutathion
Glutathion je nejsilnější antioxidant, který vytváří tělo, přičemž S-acetyl-L-Glutathion je nejpokročilejší formou biologicky dostupného glutathionu. Jeho účinnost se rovná nitrožilnímu podávání...

Herbík - sirup pro děti na podporu imunity - unikátní složení

Herbík - sirup pro děti na podporu imunity - unikátní složení
NOVINKA  Unikátní kombinace vysoce kvalitních extraktů z hub a rostlin, doplněná o betaglukan vysoké čistoty (nad 80%) a vitamíny na podporu imunity. Osm složek synergicky spojených v blahodárný...

Každá nemoc je způsobena narůstající jedovatostí lidského organismu.

Úžasný: MUDr. Henry Bieler

 

 

NEJPOPULÁRNĚJŠÍ ČLÁNKY

PROTOKOL PRO PREVENCI

  

100% REISHI - houba mládí a zdravé dlou h ověkosti - 3 UNIKÁTNÍ, BEZKONKURENČNÍ EXTRAKTY

31 důvodů proč se NENECHÁM OČKOVAT - izraelský rabín Chananya Weisman

  Devastující efekt pro zdraví - glutaman sodný, aspartam a další excitotoxiny

Jak se přírodní cestou uzdravit z chronické Boreliózy, Chlamydiózy, EB virózy... únavového syndromu

CORDYCEPS - silná imunita a nárůst energie

Překyselené tělo: začátek vážné nemoci

ZVRÁCENÍ POSTUPU DIABETU 2. typu začíná u ignorování běžných doporučení, MUDr. Sarah Hallbergová - video

Tibetská houba, tibetské krystaly a kombucha - darování, prodej

Léčte záněty a ne Cholesterol, MUDr. Sircus

100% ČAGA ze Sibiře, nejvyšší množství účinných látek garantující Certifikát 

Mamografie způsobuje rakovinu prsu, MUDr. Ben Johnson, M.D., N.M.D., D.O.

Účinný lék na rakovinu plic na Kubě, proč ho mít nemůžeme? Leif Davenport

Artróza - kmenové buňky - Podvod!

Lékaři se sami uzdravili z Roztroušené sklerózy, prof. Jelinek, dr. Wahls

Jak se skutečně zdravě stravovat...

Nejúčinnější kloubní výživa, MUDr. Ladislav Šafránek

Proč průběžně a jak detoxikovat tělo

  PROTINÁDOROVÝ účinek extraktů z REISHI a CORIOLUSU na úrovni klinických studií

Žaloba na farmaceutické korporace, MUDr. Matthias Rath

Koloidní stříbro - účinné přírodní antibiotikum, hustoty koloidního stříbra, doporučené dávkování

 

Porovnání AMERICKÉ a RUSKÉ vakcíny na Covid -19, mechanismy účinků všech i připravovaných vakcín

 

  Odstranění rtuti, hliníku a dalších toxinů z těla, včetně p revence - MUDr. Dietrich Klinghardt

 

Zblblo již lidstvo natolik, že se nechá obelhat pohádkami o vražedném oxidu uhličitém?

Jak na Parkinsona? Glutathionem, Hericiem a odstraněním neurotoxinů Chlorellou

    Zkušenosti klientů s Úspěšnou léčbou především boreliózy, chlamydiózy, únavového syndromu...

 

Proč my máme potravinové alergie, přičemž je naši prarodiče neměli?

 

OVĚŘENÉ PŘÍRODNÍ PŘÍPRAVKY

 

NEJNOVĚJŠÍ ČLÁNKY

ZDE

Cílem správné medicíny je předcházení nemocí a prodloužení zdravé dlouhověkosti. Ideálem medicíny je odstranit mít potřebu lékaře.

MUDr. William J. Mayo

 

 

TŘI UNIKÁTNÍ EXTRAKTY

Z DUANWOOD RED REISHI

Za  účinné  se  z  Reishi  považují  pouze  kvalitně  provedené  a  čisté  extrakty,  které  mají  dobrou  biologickou  dostupnost  a  jsou  zbavené  nestravitelného  chitinu;  nelze  tedy  použít  pouhý  prášek  z  usušené  houby.

          EXTRAKT                 SPÓR

Nejsilnější extrakt z REISHI na českém trhu!!!100% spórový prášek z Duanwood Red Reishi!!!

 

TRITERPEN MAX

Extrakt s vysokým obsahem triterpenoidů. Více než 20 triterpenoidů%!

ZDE ROSTE NEJÚČINNĚJŠÍ REISHI

DUANWOOD RED REISHI

zdroj výše nejúčinnějších extraktů

Video z návštěvy Čechů u pěstitelů Duanwood Red Reishi v Číně, v horské oblasti Jiangshan

 

FAKTA O REISHI,

MYKOLOGIE, HISTORIE, PĚSTOVÁNÍ, ÚČINNÉ LÁTKY, JAK JE TO S JEJÍ KVALITOU?

 

 

 

 CORDYCEPS, EXTRA SILNÝ

NEJVYŠŠÍ GARANTOVANÉ MNOŽSTVÍ ÚČINNÝCH LÁTEK - CERTIFIKÁT COA

Nejsilnější Cordyceps na českém trhu!!!

CORDYCEPS - video

100% Sibiřská Čaga

ČAGA - video

HERICIUM - video

 

  BETAGLUKAN           HLÍVA

        extrakt               extrakt

Betaglucan MaxCellHlíva ústřičná

BETAGLUKAN - video

 

    KURKUMIN            AŠVAGANDA

        extrakt                    extrakt

Betaglucan MaxCellNejsilnější Ašvaganda na Českém trhu

ASHWAGANDHA - video

 

RDESNO             ANNONA

extrakt                  extrakt

Vysoce účinný extrakt z listů

 

ČAGA - video

Z ověřených dat vyplývá, že člověk, který covid prodělal, je třináckrát lépe chráněn, než člověk, který má dvě dávky vakcíny.

prof. Jiří Beran, 13.11.2021

prof. Jiří Beran, 15.11.2021

 

TEČKOVANÝ PŘÍBĚH

"NEVĚŘÍM UŽ BÍLÝM PLÁŠŤŮM, ALE LIDEM"

medicinský inženýr

JURAJ Orság


 

TEČKOVANÉ PŘÍBĚHY

dokument z 31. srpna 2022

Nadační fond Svědomí Národa

 

KUBEK 2009

 

DOKUMENT ČT 2

BYZNYS V BÍLÝCH PLÁŠTÍCH

DOKUMENT ČT 2

ŠKODLIVOST MOBILNÍCH SÍTÍ

             TEST

BARVOSLEPOSTI

 

JAREK NOHAVICA

ZADEK JAK ŽOK

A přece nakonec - ÚSPĚŠNÁ LÉČBA

 

 

ROK SI NIČÍME IMUNITU,

možná i proto je tolik nemocných, říká česká vědkyně, vedoucí týmu Centra buněčného a tkáňového inženýrství FN u sv. Anny...

doc. RNDr. Irena Koutná, Ph.D.

Aktualizovaný jmenný seznam s portovců zemřelých od 1.1.2021 do 29.4.2023 v souvislosti s "vakcinací"

Ú MRTÍ - 1291

SRDEČNÍ ZÁSTAVY - 1863

   PATOLOG dr. Ryan Cole oprávněně VAROVAL

 

Stav k 23.11.2022

RENOMOVANÝ PATOLOG   dr. RYAN COLE - přednáška

ALARMUJÍCÍ EFEKT  covid (spike) injekcí (mRNA) na mozek, srdce, ledviny a ostatní orgány

 • Spousta lidí postrádá enzym, který rozkládá RNA
 • Naprosto porušujeme Norimberský kodex z roku 1947...

český dabing - 17:08

Lékařský summit, San Antonio, Texas, USA - 27.7.2021

 

AMERICA´S FRONTLINE DOCTORS

POSTAVIT SE NA ODPOR

 

FRONTLINE NEWS

 

 

ZAČNĚTE U SEBE

ZÁKLADEM ZDRAVÍ JE PREVENCE S NÁVRATEM K PŘÍRODĚ

Doporučuji:

každé ráno cca 30 minut před snídaní

vypít cca 4 dcl vlažné čisté pramenité vody s citrónem (můžete přidat až půl lžičky jedlé sody) a pro posílení imunity a energie můžete použít dvojitý extrakt (1-2 kapsle) z

  a nejdříve po 15 minutách:

případně nejen pro psychiku:

pro střevo kvalitní probiotika:

 • kysané zelí, které si sami jednoduše vyrobíte POUZE VY! Pozor na "BRUSELSKÉ" kysané zelí! S éčkama
 

 

VÁLEK U MORAVCE V OVM

10. dubna 2022

NEHORÁZNĚ LŽE

 

 

Fakta nepřestávají existovat tím, že se o nich nesmí hovořit. Pravda je dcerou času

 

 

 

Standardní verze