Očkování vakcínami HPV, jak detoxikovat hliník z těla

V poslední době se nabízí možnost očkování dívek od 9 let vakcínami HPV pro prevenci rakoviny děložního čípku.

Zkratkou HPV se označuje lidský papilomavirus (angl. human papilloma virus), který se považuje jako jedna z hlavních příčin rakoviny děložního hrdla (čípku). Vzhledem k tomu, že se nákaza spojuje se sexuálním životem, proto se doporučuje očkovat dívky před jeho zahájením.

HPV vakcíny, v ČR Silgard a Cervarix (v USA Gardasil) obsahují pouze 2 konstrukty HPV 16 a 18. Nicméně počet HPV je přibližně 120, z toho je o více než 20 typech známo, že se nacházejí v karcinomech děložního hrdla.

Nakažení HPV je běžné u 75 - 80% žen, přičemž u již nakažených žen vakcína nefunguje, nepůsobí ani terapeuticky u případného vzniklého onemocnění. Naprostá většina žen se s touto infekcí v průběhu 1 - 2 let spontánně vyrovná, aniž by jakkoliv onemocněly. Případný karcinom se postupně vyvíjí po 10 až více než 15 let přes jednotlivé stupně dysplazie. Histologická stadia dysplazií se označují CIN1-3. Díky screeningu se více než 80% případů může zachytit ve stádiu CIN1. V USA se zavedením screeningu podařilo snížit výskyt zhoubného nádoru děložního hrdla na 7 případů na 100 000 žen.

V ČR v roce 2010 byla nejlepší situace v okresu Prachatice 3,9 případů na 100 000 žen (nejnižší na světě), Benešov 4,3, Chrudim 7,6. Nejvíce nálezů bylo v okresech Jablonec nad Nisou, Klatovy, Chomutov 32,5 případů, Liberec, Hodonín 33,8, Ústí nad Orlicí, Teplice 36,9, přičemž průměr v ČR byl 19,2.

Logicky se nabízí zdokonalení sreeningu, který by mohl velice účinně fungovat ihned. Proto je velice vhodné reagovat na zvací dopisy zdravotních pojišťoven ČR k provedení bezplatné preventivní prohlídky.

Zatímco gynekologové jsou přesvědčeni, že nejlepší cestou ke snížení rakoviny děložního čípku je plošná vakcinace nezletilých dívek, řada oponentů tohoto přístupu hodnotí tuto možnost jinak. Stále se totiž ani neví, jak dlouho se vytvořené protilátky v těle očkovaných dívek udrží. Navíc výrobci předmětných vakcín zcela nepokrytě proklamují, že provádějí celosvětový experiment, zda bude možné této nemoci předcházet pomocí vakcín.

Profesorka Strunecká ve svých knihách zdůrazňuje, že tyto vakcíny považuje za hazard se zdravím a osudy příštích generací žen

Jako důvod neočkování adolescentních dívek HPV vakcínami uvádí:

 • vakcíny HPV nebyly dostatečně testovány u dětí pod 15 let
 • vakcíny byly uvedeny na trh po příliš krátké době jejich klinického testování
 • účinnost HPV vakcín proti rakovině děložního čípku nebyla dosud nikde a nikým prokázána
 • výrobce Merck přiznává, že vakcíny nebyly testovány na karcinogenitu

Diane Harperová, která vedla předlicenční studie testování HPV vakcín, varuje před tím, že výrobci z komerčních důvodů zkrátili dobu klinického testování na pouhé 3 roky.

U vakcín se zpravidla hodnotí jejich nežádoucí účinky (nú). O nú HPV vakcín se hromadí stále více důkazů a to nejenom v americkém elektronickém systému VAERS, kam podávají hlášení očkované osoby, tak i v odborných publikacích. V systému VAERS bylo v květnu 2013 hlášeno na 30 000 případů nú po HPV očkování, z toho 126 úmrtí, 922 případů trvalé neschopnosti a na 10 000 případů návštěvy pohotovosti. To je však asi 10% nú.

Kanadští autoři publikovali zhodnocení nú těchto vakcín v odborném tisku a závěry, ke kterým došli, jsou minimálně zarážející:

 • nú po Gardasilu tvoří 61% ze všech vážných hlášených nú po veškerém očkování žen do 30 let
 • počty úmrtí dosahují 62% ze všech očkování
 • život ohrožující nú po Gardasilu představují 65% ze všech očkování
 • počty trvalé neschopnosti tvoří 82% všech hlášených případů nú

Stejně tak ukazují čísla z Anglie, celkový počet nú po vakcíně Cervarix je až 104x vyšší než u všech ostatních vakcín z anglického očkovacího kalendáře dohromady!

Nebezpečný hliník

Čím lze vysvětlit tak vysoký počet nú HPV vakcín? V tomto případě se zřetelně ukazuje kombinace nežádoucího působení aglomerátů hliníku, na které jsou konstrukty virů navázány, i nežádoucích příměsí fragmentů nukleových kyselin z výroby.

Vyšetření mozků dívek, které zemřely, prokázalo, že:

 • došlo k autoimunitním reakcím
 • aglomeráty hliníku s navázanými antigeny v jejich mozcích přetrvávaly po dobu 6 měsíců

Je smutnou skutečností, že reklamy zcela nepravdivě informují, že u většiny očkovaných má vakcína Cervarix 93% účinnost proti těžkým přednádorovým změnám CIN3 bez ohledu na typ HPV. Přitom v samotném příbalovém letáku od výrobce je uvedeno, že vakcína nemusí chránit všechny očkované a neposkytuje ochranu proti všem typům HPV.

Dnes se již oficiálně uznává, že u 80 - 90% žen a dívek se po očkování HPV vakcínou bezprostředně vyskytují tyto nú:

 • bolest a zánětlivá reakce v místě vpichu
 • bolest hlavy a únava
 • mdloba

Výčet vážných nú, které se mohou projevit po několika dnech až měsících:

 • autoimunitní nemoci (např.cebrální vaskulitida) a poruchy imunitního systému
 • poruchy nervového systému včetně roztroušené sklerózy
 • abnormální průběh těhotenství, zejméně spontánní potraty a abnormální vývoj plodu
 • poruchy krevního a lymfatického systému
 • poruchy jater a žlučníku
 • psychiatrické potíže
 • svalové a pohybové problémy
 • bohužel i úmrtí

Je třeba objektivně přiznat, že v odborném tisku se neustále objevují výsledky průzkumů, podle kterých HPV vakcíny nezpůsobují uvedené nú u velkých souborů očkovaných dívek. Tento jev je každému badateli znám:

statistická hodnocení velkých čísel zpravidla nikdy nenajdou žádnou závislost

Vakcinologové s uspokojením uvádějí, že v ČR se již podařilo v rámci očkování 13letých dívek vakcínou Cervarix proočkovat 75% tohoto populačního ročníku. Nú patrně nebyly hlášené (nebo uznané) žádné, takže

prof. Strunecká představuje "ikonickou postavu odpíračů očkování.... a nekvalifikovanou seniorkou, která si troufá mluvit do očkování" (podle doc. MUDr. Rastislava Maďara, Ph.D. pod jehož vedením společnost Avenier předmětné vakcíny nakupuje a distribuje).

Věřmě, že se v ČR uskuteční cíl zastánců HPV vakcín: snížení výskytu rakoviny děložního čípku a že nebudou za několik let řešit nárust problémů s neplodností, spontánními potraty a rychle rostoucími nádory jiného původu, než jsou HPV 16 a 18

Zdroj: Babské rady profesorky Strunecké, prof. RNDr. Anna Strunecká, DrSc., 2014

Jak detoxikovat hliník z těla a proč je to nezbytné

P. F. Louis

Jsme ve “ Věku hliníku“, dle přednášky Dr. Chrise Exleye, PhD z konference o bezpečnosti vakcín na Jamajce v lednu 2011. Hliník je všude v zemské kůře – to je běžné vyjádření odborníků zabývajících se toxicitou tohoto prvku. O čem se ale zmínit nemohou je, že hliník nebyl tak běžně ohrožující dokud se koncem 19.století nezačal těžit pro vytváření kovů a léků.

Dnes máme hliník v nádobí, obalech, nápojích, deodorantech do podpaží, tabáku………..a předepisovaných lécích včetně pomocných látek ve vakcínách.

Hliník je vysoce reaktivní s ostatními chemikáliemi a vytváří antigeny stimulující imunitní systém pro odezvu na vakcíny. Jenže mechanismu těchto reakcí farmaceutické firmy moc nerozumějí.

Dr. Exley se zaměřil na biochemické mechanismy hliníku a studoval je dvě desetiletí a dosud netvrdí, že zná všechny odpovědi. Zato ví, jak nezodpovědní jsou ti, co konstatují, že všechny odpovědi jsou známé - ti, kteří jsou v týmu výrobců průmyslových vakcín a odmítají toxicitu hliníku (Al-aluminium).

Hliník zatěžuje tělo
Všichni máme nějakou úroveň hliníku v těle. Tkáně jsou nejvíce náchylné ke shromažďování hliníku a hlavně ty tkáně, s pomalým buněčným obratem. Buňky se rychle obnovují na kůži, ale ne už tak rychle v kostech, srdeční tkáni a mozku. Poslední tři jmenované nemají tak rychlý celulární obrat a mají největší sklon uchovávat hliník.

Ano, v mozku se velmi dobře hromadí hliník a jeho velké množství souvisí s chronickým únavovým syndromem, epilepsií, ADD, Alzheimerem, Guilliane-Bare syndromem (běžný vedlejší účinek po očkování) a s dalšími neurologickými poruchami.

Sloučeniny hliníku po aplikaci vakcíny obejdou játra a ledviny a mají sklon zůstat v tkáních s pomalou buněčnou obnovou – kosti, srdeční tkáň a mozek. Dalším zdrojem hliníku je kouření tabáku a marihuany, ochranné krémy proti slunci, kosmetika a chemtrails.

Všechny očkovací vakcíny obsahují hliník! Říkají nám, že jsou bezpečné…. Dr. Exley se také zmínil o tom, že většina vakcín obsahuje železo – a železo v kombinaci s hliníkem vytváří biochemicky-reaktivní sloučeninu.

Chemtrails nejsou kondenzační stopy po letadlech. Chemtrails je skutečné. Všechny sebrané vzorky na celém světě vykazují vysoký obsah hliníku a další jiné látky …… (https://www.naturalnews.com/032572_chemtrails_health.html ).

V posledních 100 letech jsme zvýšili velmi značně zatížení našich těl hliníkem. Práh pro toxicitu hliníku se mění, což má za následek neuvěřitelné zvýšení neurologických poruch během tohoto  “Věku hliníku“ a je nezbytně nutné hliník eliminovat z našich těl jak jen je to možné.

Snadné metody pro eliminaci hliníku

Dr. Exley zmínil jedno činidlo, které odstraňuje uložená Al z našich těl: vysoce křemenitá minerální voda. Zmínil se o dvou značkách, Volvic ( prodává se v různých prodejnách zdravých potravin) a Trade Joe, stejně jako Spritzer, ale ten je méně k dostání.

Jeho tým testoval moč a ukázalo se, že vysoký obsah křemíku v minerálních vodách splní svůj účel. Dokonce představil neoficiální důkaz, kdy oběti vakcíny Gardasil se začali zlepšovat po měsících pití tohoto typu vody. Doporučuje vypít půl litru denně pro redukci hliníku z vašeho těla. Jenže tyto vody jsou trochu drahé.

Přeslička rolní  =  detoxikace nejen hliníku

Můžete si objednat levnější “přesličku“ (bylinka) a dělat si z ní čaje, výluhy či tinktury. Další alternativa jsou „organické okurky“ jež obsahují velké množství křemíku a poskytují tutéž formu vylučování hliníku.

Pokud máte v sobě nějaké množství uloženého hliníku, existuje zde potencionální možnost absolutní toxicity. Redukovat množství hliníku je důležitý krok pro život v optimálním zdraví, i když se už v tuto chvíli vyhýbáte běžným zdrojům aluminia.

Originál: naturalnews.com

.......
Pokud ledviny fungují správně, k otravě hliníkem většinou nedochází. Pokud však hlinité ionty dlouhodobě přijímají lidé s poškozenými ledvinami, může dojít k projevům otravy. K základním projevům patří demence a křeče. Zvýšená hladina hliníku v lidském mozku bývá spojována s některými syndromy demence. Při Alzheimerově nemoci bývají nalezeny v mozku vysoké koncentrace hliníku. Mechanismus, jakým se hliník do mozku dostane, však není znám. Vedou se spory o tom, zda přítomnost vyšších koncentrací hliníku může Alzheimerovu chorobu vyvolat či ne.

Nicméně je velice vhodné preventivně a žádoucí vyřadit z kuchyně hliníkové nádobí.

Další články o očkování:

Každá nemoc je způsobena narůstající jedovatostí lidského organismu.

Úžasný: MUDr. Henry Bieler

 

 

NEJPOPULÁRNĚJŠÍ ČLÁNKY

 

       NOVĚ PUBLIKOVANÉ ČLÁNKY

           ČERVEN 2024 - 17 článků

 

Nejlepší DIETY pro celkové zdra ví v roce 2024 - středomořská, DASH a MIND - U.S. News & World Report

  

100% REISHI - houba mládí a zdravé dlou h ověkosti - 3 unikátní, bezkonkurenční extrakty

31 důvodů proč se NENECHÁM OČKOVAT - izraelský rabín Chananya Weisman

Dr. Peter  McCullough: Jak přírodně DETOXIKOVAT tělo PO OČKOVÁNÍ mRNA vakcínou (protokol) - video

  Devastující efekt pro zdraví - glutaman sodný, aspartam a další excitotoxiny

Jak se přírodní cestou uzdravit z chronické Boreliózy, Chlamydiózy, EB virózy... únavového syndromu

CORDYCEPS - silná imunita a nárůst energie

Překyselené tělo: začátek vážné nemoci

ZVRÁCENÍ POSTUPU DIABETU 2. typu začíná u ignorování běžných doporučení, MUDr. Sarah Hallbergová - video

Protokol pro prevenci pro uzdravené klienty - Ing. Zdeněk Rozehnal

BOSWELIA serrata (kadidlo) - jeden z nejsilnějších přírodních léků Matky Země

Tibetská houba, tibetské krystaly a kombucha - darování, prodej

Léčte záněty a ne Cholesterol, MUDr. Marc Sircus

100% ČAGA ze Sibiře, nejvyšší množství účinných látek garantující Certifikát 

Mamografie způsobuje rakovinu prsu, MUDr. Ben Johnson, M.D., N.M.D., D.O.

Účinný lék na rakovinu plic na Kubě, proč ho mít nemůžeme? Leif Davenport

Artróza - kmenové buňky - Podvod!

Lékaři se sami uzdravili z Roztroušené sklerózy, prof. George Jelinek, dr. Terry Wahlsová

Jak se skutečně zdravě stravovat...

Proč průběžně a jak detoxikovat tělo

  PROTINÁDOROVÝ účinek extraktů z REISHI a CORIOLUSU na úrovni klinických studií

Žaloba na farmaceutické korporace, MUDr. Matthias Rath

Koloidní stříbro - účinné přírodní antibiotikum, hustoty koloidního stříbra, doporučené dávkování

 

  Odstranění rtuti, hliníku a dalších toxinů z těla, včetně p revence - MUDr. Dietrich Klinghardt

Zblblo již lidstvo natolik, že se nechá obelhat pohádkami o vražedném oxidu uhličitém?

Jak na Parkinsona? Glutathionem, Hericiem a odstraněním neurotoxinů Chlorellou

    Zkušenosti klientů s Úspěšnou léčbou především boreliózy, chlamydiózy, únavového syndromu...

 

Proč my máme potravinové alergie, přičemž je naši prarodiče neměli?

 

OVĚŘENÉ PŘÍRODNÍ PŘÍPRAVKY

Cílem správné medicíny je předcházení nemocí a prodloužení zdravé dlouhověkosti. Ideálem medicíny je odstranit mít potřebu lékaře.

MUDr. William J. Mayo

 

 

TŘI UNIKÁTNÍ EXTRAKTY

Z DUANWOOD RED REISHI

Za  účinné  se  z  Reishi  považují  pouze  kvalitně  provedené  a  čisté  extrakty,  které  mají  dobrou  biologickou  dostupnost  a  jsou  zbavené  nestravitelného  chitinu;  nelze  tedy  použít  pouhý  prášek  z  usušené  houby.

 

          EXTRAKT                 SPÓR

Nejsilnější extrakt z REISHI na českém trhu!!!100% spórový prášek z Duanwood Red Reishi!!!

 

TRITERPEN MAX

Extrakt s vysokým obsahem triterpenoidů. Více než 20 triterpenoidů%!

ZDE ROSTE NEJÚČINNĚJŠÍ REISHI

DUANWOOD RED REISHI

zdroj výše nejúčinnějších extraktů

Video z návštěvy Čechů u pěstitelů Duanwood Red Reishi v Číně, v horské oblasti Jiangshan

 

FAKTA O REISHI,

MYKOLOGIE, HISTORIE, PĚSTOVÁNÍ, ÚČINNÉ LÁTKY, JAK JE TO S JEJÍ KVALITOU?

 

 

 

 CORDYCEPS, EXTRA SILNÝ

NEJVYŠŠÍ GARANTOVANÉ MNOŽSTVÍ ÚČINNÝCH LÁTEK - CERTIFIKÁT COA

Nejsilnější Cordyceps na českém trhu!!!

CORDYCEPS - video

100% Sibiřská Čaga

ČAGA - video

HERICIUM - video

 

  BETAGLUKAN           HLÍVA

        extrakt               extrakt

Betaglucan MaxCellHlíva ústřičná

BETAGLUKAN - video

 

    KURKUMIN            AŠVAGANDA

        extrakt                    extrakt

Betaglucan MaxCellNejsilnější Ašvaganda na Českém trhu

ASHWAGANDHA - video

 

RDESNO             ANNONA

extrakt                  extrakt

Vysoce účinný extrakt z listů

 

ČAGA - video

Z ověřených dat vyplývá, že člověk, který covid prodělal, je třináckrát lépe chráněn, než člověk, který má dvě dávky vakcíny.

prof. Jiří Beran, 13.11.2021

prof. Jiří Beran, 15.11.2021

 

TEČKOVANÝ PŘÍBĚH

"NEVĚŘÍM UŽ BÍLÝM PLÁŠŤŮM, ALE LIDEM"

medicinský inženýr

JURAJ Orság


 

TEČKOVANÉ PŘÍBĚHY

dokument z 31. srpna 2022

Nadační fond Svědomí Národa

 

KUBEK 2009

 

DOKUMENT ČT 2

BYZNYS V BÍLÝCH PLÁŠTÍCH

DOKUMENT ČT 2

ŠKODLIVOST MOBILNÍCH SÍTÍ

             TEST

BARVOSLEPOSTI

 

 

ROK SI NIČÍME IMUNITU,

možná i proto je tolik nemocných, říká česká vědkyně, vedoucí týmu Centra buněčného a tkáňového inženýrství FN u sv. Anny...

doc. RNDr. Irena Koutná, Ph.D.

Aktualizovaný jmenný seznam s portovců zemřelých od 1.1.2021 do 31.12.2023 v souvislosti s "vakcinací" na covid

Ú MRTÍ - 1480

SRDEČNÍ ZÁSTAVY - 2107

   PATOLOG dr. Ryan Cole oprávněně VAROVAL

 

RENOMOVANÝ PATOLOG   dr. RYAN COLE - přednáška

ALARMUJÍCÍ EFEKT  covid (spike) injekcí (mRNA) na mozek, srdce, ledviny a ostatní orgány

 • Spousta lidí postrádá enzym, který rozkládá RNA
 • Naprosto porušujeme Norimberský kodex z roku 1947...

český dabing - 17:08

Lékařský summit, San Antonio, Texas, USA - 27.7.2021

 

AMERICA´S FRONTLINE DOCTORS

POSTAVIT SE NA ODPOR

 

FRONTLINE NEWS

 

 

ZAČNĚTE U SEBE

ZÁKLADEM ZDRAVÍ JE PREVENCE S NÁVRATEM K PŘÍRODĚ

Doporučuji:

každé ráno cca 30 minut před snídaní

vypít cca 4 dcl vlažné čisté pramenité vody s citrónem (můžete přidat až půl lžičky jedlé sody) a pro posílení imunity a energie můžete použít dvojitý extrakt (1-2 kapsle) z

  a nejdříve po 15 minutách:

případně nejen pro psychiku:

pro střevo kvalitní probiotika:

 • kysané zelí, které si sami jednoduše vyrobíte POUZE VY! Pozor na "BRUSELSKÉ" kysané zelí! S éčkama
 

 

VÁLEK U MORAVCE V OVM

10. dubna 2022

NEHORÁZNĚ LŽE

 

 

Fakta nepřestávají existovat tím, že se o nich nesmí hovořit. Pravda je dcerou času

 

SVĚT SE ZBLÁZNIL

Toto je novodobá reklama na co?

MUDr. Anastasia Maria Loupis: Tento model je v ohrožení života