31 důvodů, proč se nenechám očkovat – izraelský rabín Chananya Weissman

Zveřejněno 3. února 2021 Baronem Bodisseyem

1. Není to vakcína (mRNA). Vakcína podle definice má poskytovat imunitu vůči nemoci. To neposkytuje imunitu vůči ničemu. V nejlepším případě pouze snižuje šanci na získání závažného případu viru, pokud ho někdo “chytí”. Jedná se tedy o lékařské ošetření, nikoli o vakcínu. Nechci se léčit na nemoc, kterou nemám.

2. Farmaceutické společnosti, politici, zdravotnický establišment a média spojily své síly, aby o tom všeobecně hovořili jako o vakcíně, ačkoli jí není, s úmyslem zmanipulovat lidi, aby se cítili bezpečněji při absolvování této lékařské léčby. Protože klamou, nedůvěřuji jim a nechci mít nic společného s jejich lékařským ošetřením.

3. Předpokládané výhody tohoto léčení jsou minimální a v žádném případě nebudou trvat dlouho. Establišment to uznává a již hovoří o dalších očkováních a stále se zvyšujícím počtu nových „vakcín“, které by byly pravidelně aplikovány. Odmítám se změnit na chronického pacienta, který pravidelně dostává injekce nových farmaceutických produktů, jen abych snížil své šance na závažný případ viru, kterému tyto injekce ani nezabrání.

4. Mohu snížit své šance na závažné onemocnění virem přirozeným posílením imunitního systému. V případě, že chytím virus, existují vitamíny a osvědčené léky, které mají skvělé výsledky při odvrácení nemoci, bez rizika a bez neznámých účinků probíhající vakcinace.

5. Establišment trvá na tom, že toto lékařské ošetření je bezpečné. Nicméně to nemohou vědět, protože dlouhodobé účinky jsou zcela neznámé a nebudou známy po mnoho let. Mohou spekulovat, že je to bezpečné, ale je to z jejich strany falešné, aby vznesli takové tvrzení, které nemohou znát. Protože jsou falešní, tak jim nevěřím a nechci být součástí jejich ošetřování.

6. Farmaceutické společnosti mají v rámci tohoto ošetření nulovou odpovědnost, přičemž pokud se objeví vedlejší účinky, tak je nelze žalovat. Totéž platí pro politiky, kteří prosazují toto ošetření. Nenechám si injekčně aplikovat nový experimentální zdravotnický prostředek, pokud odpovědní lidé za něj nepřijmou žádnou odpovědnost, pokud se něco pokazí. Nebudu riskovat své zdraví a svůj život, když oni odmítají jakoukoliv odpovědnost.

7. Izraelský předseda vlády otevřeně připustil, že izraelský lid je světovou laboratoří pro tuto experimentální léčbu. Nemám zájem být morče nebo darovat své tělo vědě.

8. Izrael souhlasil se sdílením lékařských údajů svých občanů se zahraniční farmaceutickou společností jako základní součást jejich dohody o přijetí této léčby. Nikdy jsem nedal souhlas se sdílením mých osobních lékařských údajů s žádným takovým subjektem, ani jsem o to nebyl požádán. Nebudu se účastnit tohoto nekalého podnikání.

9. Vedoucí pracovníci a členové představenstva společnosti Pfizer se přes všechny fanfáry sami nenechali svojí údajnou vakcínou očkovat. Tvrdí, že by považovali za nespravedlivé „snížit věkovou hranici“ pro vakcinaci v současné době. To je nesmyslná výmluva, a to vyžaduje neuvěřitelnou drzost, něco takového říct. Stání v “řadě” je výplodem jejich vlastní fantazie; kdyby si pro sebe vzali pár injekcí, nikdo by si neztěžoval. Navíc není známo, že by miliardáři se soukromými letadly a soukromými ostrovy čekali ve frontě, dokud stovky milionů rolníků po celém světě nejdřív nedostanou cokoli, co tito miliardáři chtějí pro sebe.

10. Média tuto absurdní výmluvu establišmentu bez otázek a znepokojení přijaly. Kromě toho chválí vedoucí pracovníky společnosti Pfizer za jejich údajnou obětavost v tom, že nechali svojí experimentální vakcínou očkovat nejprve nás. Protože nás považují za velké hlupáky, nedůvěřuji jim. Mohou mít moje místo v řadě a já půjdu rád na její konec.

11. Tři skutečnosti, které je třeba dát dohromady:

Bill Gates tvrdí, že tyto vakcíny jsou nezbytné pro přežití lidské rasy.

Bill Gates věří, že svět má příliš mnoho lidí a je třeba jej „vylidnit“.

Bill Gates, možná nejbohatší muž na světě, také nebyl očkován. Žádný spěch.

Uh, ne. Přenechám mu všechna lékařská ošetření, která po mně chce, abych podstoupil.

12. Establišment v opěvování tohoto ošetření je zcela jednotný. Politici a média vyzývají lidi, aby to brali jako morální a občanskou povinnost. Výhody této léčby se značně zveličují, rizika se ignorují a neznámé účinky se přehlížejí. Protože jsou podvodní a manipulativní, nebudu hazardovat v otázce svého zdraví, spolehající se na jejich integritu.

13. Existuje intenzivní propagační kampaň, aby lidé tuto léčbu podstoupili. Politici a celebrity si dělají selfie, že dostanou injekci (možná v některých případech předstírají, že ji skutečně dostávají), média to nafukují jako nejlepší, nejchytřejší, nejšťastnější a nejzábavnější věc. Jedná se o nejrozšířenější marketingovou kampaň v historii. To není vůbec vhodné pro jakékoli lékařské ošetření, natož pro zbrusu nové a neznámé, a to mě nutí couvnout.

14. Masy poslušně následují a zveřejňují obrázky svého očkování lékem, a tím vyvíjejí hromadný tlak na vrstevníky sobě rovné, aby učinili totéž. Je na tom něco velmi alarmujícího a špatného a já nechci být žádnou jeho částí. Nikdy jsem neužíval léky jen proto, že „to dělají všichni“ a je to v pohodě. Rozhodně s tím nezačnu teď.

15. Ti, kdo vyslovují obavy z tohoto lékařského ošetření, jsou šikanováni, pomlouváni, zesměšňováni, cenzurováni, je jim vyhrožováno a jsou propouštěni ze zaměstnání. To zahrnuje také zdravotnické pracovníky a další personál, kteří mají reálné obavy z aplikace tohoto léku, kteří byli svědky toho, jak lidé v jejich péči trpěli strašnými reakcemi a smrtí krátce po aplikace injekce. Když se establišment zbavuje dobrých lidí, kteří riskují vše, jen aby vzbudili obavy z nového lékařského ošetření - i když se tomu přímo nebrání - budu těmto statečným lidem vždy důvěřovat a ne establišmentu. V historii mě nenapadá jediný podobný případ, kdy by se ukázalo, že pravda a morálka jsou na straně establishmentu.

16. Toto je největší lékařský experiment v historii lidské rasy.

17. Úmyslně to není vykreslováno jako největší lékařský experiment v historii lidské rasy a skutečnost, že se vůbec jedná o lékařský experiment, je vážně bagatelizována.

18. Kdyby byli k masám upřímní, jen velmi málo z nich by souhlasilo s účastí na takovém experimentu. Manipulace mas s účastí na lékařském experimentu pod falešnou záminkou porušuje základy lékařské etiky a demokratického práva. Nedovolím, aby mě neetičtí lidé, kteří se zapojují do takového jednání, do mě cokoliv vstříkli.

19. Lékařský establišment o ničem takovém lidi neinformuje. Stali se marketingovými agenty pro experimentální lék a slouží velkým společnostem a politikům, kteří s nimi uzavířeli dohody. Jedná se o přímý rozpor s jejich mandátem starat se výhradně o blaho lidí, svěřené do jejich péče. Vzhledem k tomu, že se zdravotnický establišment stal zkorumpovaným a je z něj firemní a politický nástroj, nevěřím experimentálnímu léku, kterým mě tak chtějí očkovat.

20. Jsme pod různými tlaky, abychom se dali očkovat, což porušuje lékařskou etiku a základy demokratické společnosti. Nejlepší způsob, jak mě přimět, abych něco nedělal, je tlačit na to, abych to udělal.

21. Vláda zapečetila jejich protokol týkající se viru a léčby na TŘICET LET. Jedná se o informace, které má veřejnost právo znát, a vláda je odpovědná za jejich sdílení. Co skrývají? Opravdu očekávají, že budu všemu věřit, že toto všechno je košer a že se zajímají především o mé zdraví? Naposledy to udělali v aféře ztracených dětí jemenských Židů. Pokud o ní nevíte, vyhledejte si to. Nyní hrají stejné divadlo. Nesnaží se mě oklamat poprvé a rozhodně mě neoklamou ani teď.

22. Vláda může sdílet naše osobní lékařské údaje se zahraničními korporacemi bez našich souhlasů, a přitom nám neukáže a nebudou s námi sdílet svůj vlastní protokol v této věci? Nemám slov..

23. Establisment prostřednictvím lékařů, rabínů, médií a mas obtěžují lidi, kteří odmítají očkování-léčbu novým lékem. Dávají nám ta nejhorší jména. Říkají nám, že věříme v šílené spiknutí, že jsme proti vědě, že jsme sobečtí, že jsme vrahové, že nám nezáleží na starých lidech, že je naší vinou, že vláda nadále pokračuje v zavádění drakonických omezení veřejnosti.

Je to všechno proto, že se nechceme nechat poslušně očkovat experimentálním lékem, bez zodpovězení závažných otázek. Dokonce nám bylo řečeno, že máme náboženskou povinnost to udělat, a že pokud jsme tak neučinili, jsme vážnými hříšníky. Říkají, že pokud nesouhlasíme s injekcí, měli bychom být nuceni zůstat navždy v našich domovech a být vyloučeni z veřejného života.

Toto je děsivé, nechutné, převrácení zdravého rozumu, morálky a Tóry. Vyvolává to u mě zpětnou reakci a jen dále to upevňuje moji nedůvěru k těmto lidem a můj odpor k aplikaci jejich experimentálního léku. Jak se opovažují?

24. Vím o mnoha lidech, kteří dostali injekci, ale nikdo z nich nestudoval vědu do hloubky, kdo by pečlivě zvážil potenciální přínosy proti rizikům, porovnal tuto možnost s jinými alternativami, byl skutečně informován a rozhodl se, že tato léčba je pro ně nejlepší možností.

Naopak, dostali injekce kvůli humbuku, propagandě, tlaku, strachu, slepé důvěře v to, čemu údajně věří „většina odborníků“ (za předpokladu, že všichni studovali vše do hloubky a byli zcela objektivní, což je velmi pochybné), slepou důvěru v to, co někteří vlivní rabíni je k tomu nutili (přesněji řečeno), nebo hysterický strach, že jedinou možností bude injekce nebo vážné onemocnění virem. Když vidím masovou hysterii a kultovní chování obklopující lékařské ošetření, budu nesmírně podezřelý a vyhnu se mu.

25. Farmaceutické společnosti mají dlouhou a slavnou historii způsobování hromadných masakrů zázračnými léky, které vnucují nic netušící populacím, a to i poté, co již byly známy vážné problémy. Namísto stisknutí tlačítka PAUSA a zastavení prodeje těchto léků, dokud tyto problémy nebude možné řádně vyšetřit, učinily v historii farmaceutické společnosti vše, co bylo v jejich silách, aby potlačily informace a pokračovaly v prosazování svých produktů. Když farmakorporace prokazují tak vážný nedostatek zájmu o lidský život, nemohu jim důvěřovat, když zase propagují nový zázračný lék. Toto není naše první rodeo.

26. Hororové příběhy se již skutečně objevují obrovskou rychlostí, ale politici se o to ani trochu nezajímají, zdravotnický establišment je odmítá jako nesouvisející nebo bezvýznamné, média to ignorují, farmaceutické společnosti frčí plnou parou vpřed a ti, kdo zvednou červenou vlajku, jsou i nadále šikanováni, cenzurováni a trestáni. Je zřejmé, že můj život a zdraví nejsou jejich primárním zájmem. Nebudu jejich dalším pokusným morčetem v jejich laboratoři. Nebudu riskovat, že se stanu další “náhodnou shodou okolností”.

27. Ačkoli mnoho lidí zemřelo krátce po injekci - včetně dokonale zdravých mladých lidí -, nesmíme naznačovat, že injekce s tím měla něco společného. Z nějakého důvodu se jedná o antivědu a způsobí to to, že zemřou další lidé. Já jsem přesvědčen, že popírání jakékoliv možné spojitosti pranýřováním lidí, kteří o možnosti takové spojitosti uvažují a neprojevování ani nejmenšího zájmu o přezkum, zda by tu spojitost mohla být, je antivědou a to velmi snadno způsobí smrt dalších lidí. Ti ignoranti jsou přesvědčeni, že dát se očkovat jsem povinen I já. Děkuji, ne. V žádném případě.

28. Odpuzuje mě toto nábožné, kult připomínající uctívání farmaceutického produktu a nebudu se na tomto rituálu účastnit.

29. Můj poskytovatel „zdravotní péče“ mě stále otravuje s injekcí, přesto mi neposkytl žádné informace o této léčbě ani o možných alternativách. Všechno, co vím, jsem se dozvěděl od ostatních mimo zdravotnický establišment.

Z informovaného souhlasu by se stal souhlas podřizující!!!

Já jej dát odmítám.

30. Vidím všechny lži, korupci, propagandu, manipulaci, cenzuru, zastrašování, porušení lékařské etiky, nedostatek integrity ve vědeckém procesu, cenzurování zveřejněných nepohodlných nežádoucích reakcí, odmítání oprávněných obav, hysterie, kultovní chování, nevědomost, omezenost, strach, lékařskou a politickou tyranii, utajování protokolů, nedostatek skutečného zájmu o lidský život, nedodržování základních lidských práv a svobod, perverze Tóry a zdravého rozumu, démonizace dobrých lidí.

Vidím největší lékařský experiment všech dob prováděný chamtivými, nedůvěryhodnými, bezbožnými lidmi, s nedostatkem odpovědnosti u těch, kteří požadují, abych všechno riskoval... toto vše vidím a rozhodl jsem se, že všichni z nich mohou zaujmout mé místo v řadě.

Vkládám svou důvěru v Boha. Budu používat svou mysl, kterou mě obdařil, a důvěřuji svým přirozeným instinktům, což vede k poslednímu důvodu, který shrnuje, proč se nenechám „očkovat“.

31. Celá kauza silně páchne.

Tento příspěvek byl zveřejněn Baronem Bodisseyem v Občanských svobodách, Zbabělost, Kulturní války, Šílenství, Izrael, Právní kroky, Život v dystopii, Zprávy, Pronásledování disidentů, Mor, Politika - Civil Liberties, Cowardice, Culture Wars, Insanity, Israel, Legal action, Life in a dystopia, News, Persecution of dissidents, Plagues, Politics.

Originál: gatesofvienna.net

Rozhovor s MUDr. Soňou Pekovou Ph.D. - 8. červenec 2021

 • tento rozhovor byl stažen po 500 000 zhlédnutí z YouTube 14.7.2021, tak byl přesunut na svobodné kanály

Rozhovor s molekulární genetičkou Soňou Pekovou, která jako první v ČR mimo státní struktury testovala na veřejně nejznámější virus roku 2020, za což na ni stát zaklekl. Následovala omluva a dočasný prostor v mediálním mainstreamu. Do doby, než vyjádřila svůj vědecký názor, že virus je uměle vytvořený.

 • Jaký je příběh Soni Pekové?
 • Jaká byla její cesta k tomu, co dělá dnes?
 • Proč se nebála říct veřejně svůj odborný názor?
 • Žijeme podle ní ve svobodné době?
 • Jaká jsou rizika současné vědy?

SOŇA PEKOVÁ - ZARÁŽEJÍCÍ FAKTA Z ODTAJNĚNÝCH DOKUMENTŮ SPOLEČNOSTI PFIZER - 2. leden 2022

11:49

Ke konci minulého roku se na americký soud se obrátila investigativní skupina vědců, lékařů, právníků a investigativních novinářů Public Health and Medical Professionals for Transparency ve věci práv na informace s žádostí o zveřejnění dokumentů na základě kterých bylo schváleno použití vakcíny Pfizer/BioNTech.

Díky jejich tlaku musela společnost Pfizer začít zveřejňovat 500 stran měsíčně z celkového množství 250 000 stran materiálů, které dodala FDA (americký ústav pro kontrolu léčiv), na základě kterých došlo ke schválení mRNA vakcíny k nouzovému použití.

První uvolněné dokumenty stačily vydat dost “třaskavý” materiál. Studii  jako první zprostředkovala naší veřejnosti doktorka Soňa Peková.

Postupně odtajňované dokumenty si může stáhnout a prostudovat každý. Najdete je zde: https://phmpt.org/pfizers-documents/

Statistická data z kumulativní analýzy postautorizačních nežádoucích účinků vakcíny společnosti Pfizer jasně ukazují na vysoké množství nezádoucích účinků a je alarmující, její “schválení” pro plošnou vakcinaci dětí.

Paní doktorka Peková se připojila k zástupu dalších lékařů a vědců, kteří vyzývají k zastavení vakcinace

Patolog dr. Ryan Cole – Alarmující účinek covid injekcí mRNA na mozek, ledviny, srdce a ostatní orgány    

Dr. Ryan Cole, certifikovaný patolog, vystoupil na lékařském Summitu 27. července 2021 v San Antoniu, Texas o katastrofálních škodách, které vakcíny mRNA na COVID způsobují u lidí, a o toxických bílkovinách typu spike a možných dlouhodobých účincích těchto rádoby "vakcín".

                   český dabing - 17:08

Čím více spike injekcí, tím více dlouhodobých až trvalých zdravotních obtíží - nenávratných zdravotních poškození!

Text vystoupení ZDE

Proč se šmejdům stále daří

Dvě třetiny lidí mají sklon k poslušnosti a vedou nás charismatičtí psychopati.

Psychopat v politice se dokáže prolhat, vzrušuje ho moc. /a také třeba objednává pro policii vodní děla za 105 mil. korun/

psychiatr Radkin Honzák, 2017

Právě ty dvě třetiny lidí nepřímo rozhodujou svým chováním o lockdownech...

Respektovaná lékařka a vědkyně v oblasti biologických zbraní věří, že vakcíny mRNA jsou formou „zbraňové medicíny“

Phillip Schneider

Oceněňovaný spinální chirurg a také bývalá prezidentka Asociace amerických lékařů a chirurgů je přesvědčena, že současné vakcíny proti koronavirům jsou nebezpečné biologické zbraně nasazované proti lidem.

Dr. Lee Merritt je členkou “America’s Frontline Doctors”, vědkyně v oblasti biologických zbraní, 9 let sloužila jako ortopedický chirurg u námořnictva Spojených států, seděla ve správní radě Arizonské lékařské asociace a publikovala řadu recenzovaných článků, je přesvědčena, že vakcíny proti koronaviru měnící mRNA v současné době distribuované ve Spojených státech přepisuje náš genetický kód, aby nás později učinily zranitelnějšími proti jinému viru.

"Začátkem února jsem nabyla přesvědčení, že se jedná o biologicky upravenou biologickou zbraň, protože ve chvíli, když někdo zveřejnil údaje o těchto vakcínách, tak naznačovaly jejich cenzuru," řekla v rozhovoru pro The New America.

Zbraně páté generace

Na základě svých zkušeností získaných v rámci výzkumu biologických zbraní se Merrit domnívá, že žijeme v éře „zbraní páté generace“, ve které jsou místo používání zbraní na bojišti, s cílem změnit poměr sil mezi národy, používány nejúčinnější tajné biologické zbraně, ekonomické sankce a propaganda.

"Za ta léta jsme měli spoustu biologických zbraní a té, které jsem se velmi bála, byly neštovice." Ale většina z těchto biologických zbraní se buď těžko šířila, nebo proti nim existoval účinný lék, “řekla.

"Myslím, že existuje řada důkazů, které ukazují, že koronavirus je přirozeně se vyskytující velmi benigní virus, který většině lidí nic nezpůsobí, nanejvýš jsou nachlazení."

Vakcíny jsou nejúčinnější, pokud se používají proti neléčitelnému a smrtícímu viru, říká. Zatímco nemoci jako neštovice a obrna byly účinně léčeny očkováním, tak vědci v případě koronaviru objevili slibnou léčbu od začátku pandemie, jako je hydroxychlorochin (Plaquenil) a intravenózní vitamin C.

 • "Pokud jsme právě teď v biologické válce jako součásti této vícerozměrné války, pokud máte lék v zadní kapse, nemohou vás terorizovat viry, a to je důležité, protože ... jak sami přiznali, vakcína přenosu nezabraňuje." ~ Dr. Lee Merritt

Cenzura a démonizování

Ačkoli prevence a léčba snižují potřebu vakcíny, tak tuto informaci technolgičtí giganti běžně cenzurují a mainstreamovými médii jsou démonizovány. Dokonce i Sharyl Attkissonové, bývalé novinářce CBS, odstranil YouTube jednu z jejích zpráv, která byla v rozporu s postoji Světové zdravotnické organizace (WHO).

 • "Měli jsme vakcíny, protože jsme neměli léky na neštovice a byla to velmi smrtící nemoc." To dávalo smysl mít vakcínu. Neměli jsme léky na léčbu obrny, takže dávalo smysl mít vakcínu, ale tohle? I když nic neděláte, máte u této nemoci 99,991% šanci na přežití ... na rozdíl od standardní sezóny virových chřipek, je to 99,992%. “ ~ Dr. Lee Merritt

Počty onemocnění koronavirem jsou ve velkém zpochybňovány a navíc desítky lékařů a vědců hovoří o nepoměrně větší škodě způsobené lockdowny vyhlašované po nemalou část roku a povinným nošením roušek a respirátorů. Jeden kanadský vědec odhaduje, že dlouhodobé náklady na lockdowny výrazně překročí náklady na samotný virus až desetkrát.

Merritt vysvětluje rozdíl mezi vakcínami proti koronavirům a běžnými očkováními:

 • "[Koronavirové vakcíny] vám nedávají patogen ... to, co dělají, je programování mRNA." mRNA je jako DNA, ale je to poslíček RNA. To je to, co vytváří bílkoviny v těle. Je to něco jako počítačový čip, který vložíte do 3D tiskárny, a potom mu řeknete, co má dělat, a vytiskne to. Máme to ve strojírenství a toto je biologický ekvivalent. V tomto případě vytvořili kousek této mRNA na to, aby v každé buňce vašeho těla vytvořili hrotový protein (nebo alespoň jeho část) a ten patogen si ve skutečnosti vytváříte ve svém těle vy sami. “ ~ Dr. Lee Merritt

(Je využívána jen konkrétní část viru, která dokáže stimulovat imunitní reakci organismu, v tomto konkrétním případě jde o tzv. hrotový protein)

Když se necháte očkovat proti koronaviru, tak ve skutečnosti vakcínu nedostáváte, jak jsme ji vždy znali. Místo toho se do vašeho těla vstřikuje poslíček RNA, který poté pozmění váš genetický kód a začne produkovat vlastní upravenou verzi koronaviru, proti které se váš imunitní systém naučí teoreticky bojovat.

Bezpečnost vakcín

Podle dr. Merritt nebyly dokončeny žádné dlouhodobé studie k ověření bezpečnosti této formy očkování u lidí.

 • "Nikdy jsme úspěšně neprovedli studii na zvířatech pro tento typ viru." Nikdy jsme to dříve neudělali u lidí, “říká. "Vůbec nejdéle jsme po podání vakcíny sledovali lidi pouze dva měsíce" Vidíte, to není dost času na to, abychom věděli, že nebudeme mít ten problém s nárůstem protilátek. “ ~ Dr. Lee Merritt

Merritt spekuluje, že tento druh postupu je přesně ten, jaký by zahraniční protivník použil, kdyby chtěl použít tajnou biologickou zbraň tak, aby ji nebylo možné vystopovat.

 • "Toto je dokonalá binární zbraň." Neexistuje způsob, jak mohu přesně zjistit, na co je ta mRNA naprogramována, a nedokážete to ani vy, ani většina lékařů. Lékaři se k těmto údajům nemohou dostat. Toto je umožněno pouze lidem na samém vrcholu tohoto projektu...
 • Kdybych byla Čínou a chtěla bych zničit naši armádu, tak bych jen vytvořila mRNA, o které vím, že v přírodě neexistuje, takže nikdo na tuto vakcínu nezemře a pak třeba o dva roky později uvolním cokoli, co jsem si připravila... a to způsobí smrt ze zesílení imunity předcházející vakcinací. “ ~ Dr. Lee Merritt

Ačkoli Dr. Merritt nedoporučuje, zda by se člověk měl nebo neměl nechat očkovat vakcínou mRNA (nemusí), ale dává jednu povzbuzující radu:

"Pokud se teď chcete dostat z pandemie, je to opravdu snadné." Vypněte televizi, sundejte si respirátor nebo roušku, začněte znovu podnikat a žijte svůj život.“

Podívejte se na tento nedávný rozhovor Alexe Newmana z The New American s Dr. Lee Merrit a pokud zjistíte, že toto video bylo odstraněno, pošlete prosím e-mail na wakingtimes@gmail.com.

Pochopitelně video bylo odstraněno.

Originál: www.wakingtimes.com

Vakcíny "Pfizer" a "Moderna" proti COVIDu-19 nejsou podle definice vakcínou - David Martin a Dr. Judy Mikovits, Ph.D.

David Martin a Judy Mikovitsová ve videu vysvětlují, proč současná vakcína Pfizer i Moderna proti COVIDu-19 nejsou podle oficiální definice vakcínou, ale něčím jiným. Co to tedy vlastně je?

Každopádně je již jasné, že vakcína Pfizer je velice problematická.

Určité pozitivum by mohlo být u osob 80 let a výš. Jejich charakteristikou je vysoká spotřeba chemických léků, více než 5 chronických nemocí, špatná imunita. Jestli dostanou např. Alzheimera díky očkování v horizontu 2 let je asi vedlejší, když je vakcína ochrání před hospitalizací v souvislosti s Covidem-19.

Ale na druhé straně jsou kmeti, kteří jsou zdraví, štíhlí a nemají potřebu užívat chemické léky. A u těch je aplikace vakcíny Pfizer problematická.

Těm bohatě postačuje profylaxe - vitamín D, zinek, Isoprinosine, případně za Isoprinosine Plaquenil či Ivermectin.

Video, CZ titulky:

"Konkrétně vakcína musí stimulovat jak imunitu u osoby, co ji přijímá, ale také musí narušit přenos. A to tato vakcína nedělá… jasně nám říkají, že kmen mRNA, který putuje do buňky, nezabrání přenosu viru. Je to léčba"

Text CZ titulků tohoto videa:

David Martin: Rocco, něco si vyjasněme. Shodněme se na tom, že tohle není vakcína. Ano. Musíme to říct jasně. Používáme výraz vakcína, abychom tuto věc dostali do výjimek v rámci veřejného zdraví. Tohle není vakcína. Tohle je mRNA zabalená v tukové obálce, která se dostane do buňky. Je to lékařské zařízení navržené ke stimulování lidské buňky, aby začala tvořit patogen. Není to vakcína… vakcíny jsou ve skutečnosti právně definovaný výraz. Jsou právně definovaným výrazem v rámci zákonu o veřejném zdraví a v rámci standardů CDC a FDA.

Konkrétně vakcína musí stimulovat jak imunitu u osoby, co ji přijímá, ale také musí narušit přenos. A to tato vakcína nedělá… jasně nám říkají, že kmen mRNA, který putuje do buňky, nezabrání přenosu viru. Je to léčba. Ale pokud by se o tom mluvilo jako o léčbě, veřejné zdravotnické orgány by to tak ochotně nepřijalo, protože lidé by se pak ptali: Jaké další léčby existují? Používání výrazu vakcína je přehnané jak v rámci právní definice vakcíny, ale také protože to potlačuje otevřenou a svobodnou debatu. Tím, že to označíte za vakcínu, zaškatulkujete to jako něco, kdy jste „pro to” nebo „proti tomu”.

Pokud byste ale o tom mluvili jako o léčbě… a pamatujte na to, že firma Moderna začínala s chemoterapiemi na rakovinu, ne jako výrobce vakcín pro SARS. Kdybychom řekli, že dáme lidem preventivní chemoterapii na rakovinu, kterou nemají, vysmáli by se vám… protože je to stupidní představa. A to je přesně tohle. Tohle je mechanické zařízení ve formě velmi malého balíčku technologie, který se vpichuje do lidského systému, aby aktivoval buňku, aby začala vyrábět patogen.

A já odmítám, v jakékoliv konverzaci, říkat, že tohle je záležitost vakcíny. Jediný důvod, proč ten výraz používají, je ten, aby zneužili soudní případ Jacobsona z roku 1905, který byl od svého sepsání překroucen. Pokud bychom byli upřímní, nazvali bychom to podle toho, co to je. Je to přístroj chemického patogenu, který má v buňce vyvolat výrobní činnost chemického patogenu. Je to lékařské zařízení, ne léčivo. Splňuje totiž CDRH definici zařízení. Není to živý systém, není to biologický systém, je to fyzická technologie, která má akorát velikost molekulárního balíčku.

Musíme mít velmi jasno a nenaletět na jejich hru, protože jejich hra je, že když o tom budeme mluvit jako o vakcíně, pak zabředáme do konverzace o vakcínách. Ale tohle, dle jejich vlastního přiznání, není vakcína. Musí být všem posluchačům jasné, že nenaletíme na tuto nesprávnou definici, tak jako nenaletíme na jejich industriálně-chemickou definici zdraví. Obě jsou totiž funkčně mylné a přímo porušují právní konstrukt, který se zneužívá.

Rocco: Judy, jako vědkyně, mohla bys to říct jednoduchými slovy pro chlapce z venkova? Davide, tvoje definice je skvělá a beru ji, ale pro ty lidi, kteří ji třeba nebudou schopni pochopit… a to nemyslím jako urážku, Davide.

David Martin: Jasně… frustruje mě, když slyším aktivisty, právníky a ostatní říkat: Budeme bojovat proti vakcíně. Pokud budete tvrdit, že je to vakcína, už jste bitvu prohráli. Není to vakcína.

Rocco: Jak bych tomu měl říkat? Chemická látka?

Judy Mikovitsová: Ano. Je to syntetický patogen. Doslova používají patogenní část viru a ten vpichují do těla.

Rocco: Když říkáš patogen, to si představuji, že mě to udělá nemocným.

Judy Mikovitsová: Přesně tak.

David Martin: Je to navržené tak, aby tě to udělalo nemocným. Rocco, pamatuj, že 80 % lidí, co je údajně vystaveno údajnému SARS-CoV-2… do té králičí nory nezabředávejme, ale 80 % lidí, co je údajně viru SARS-CoV-2 vystaveno, nemají žádné příznaky, říká se jim asymptomatičtí nosiči. 80 % lidí, kteří si tohle do sebe nechají píchnout, mají klinický nepříznivý účinek.

Judy Mikovitsová: Přesně tak.

David Martin: Dostáváte injekci s chemickou látkou, která má vyvolat onemocnění. Ne, aby vyvolala imunitně-transmisní odpověď. Jinými slovy, nezabrání vám v přenášení čehokoliv. Tohle je o tom, abyste onemocněli, a aby vaše vlastní buňky byly to, co vás udělá nemocnými.

Rocco: Takže to spustí auto-imunitní odpověď?

Judy Mikovitsová: Ano, a…

David Martin: Mimo mnoho dalších věcí…

Judy Mikovitsvová: Ano. Může to přímo způsobit roztroušenou sklerózu, Lou Gehrigovu chorobu, Alzheimera, a bude to způsobeno vyjádřením/expresí té patogenní obálky…. může to způsobit zrychlenou rakovinu… jde o vyjádření/expresi toho kousku viru… o tomto mechanismu se ví už desítky let.

Diskuze k originálnímu článku izraelského rabína (pouze přeloženo překladačem)

Paul Ashley 3. února 2021 v 22:46 řekl:

Mám relativně vzácnou autoimunitní poruchu a užívám imunosupresivní léky. Je mi také 67 a tyto dvě metriky údajně spadají do kategorie nebezpečnosti pro COVID. Po celou dobu jsem však žil demaskovaný jed a nejsem nemocný ... i když jsem v depresi!

Jen abych slyšel jeho názor, zeptal jsem se svého neurologa, zda si nedělá úder, který nechci, a jeho odpovědí byla plná podpora bez vysvětlení, proč. Je také velký v maskování. Nerad to říkám, ale pochybuji, že provedl nějaký seriózní výzkum nebo se vážně zamyslel nad některým z těchto opatření. Ignoruji jeho rady ohledně obou.

Když jsem před 13 lety upadl do své tehdy neznámé nemoci, vyvinul jsem zdravou nedůvěru k lékařským „odborníkům“, protože mě rutinně zklamali. Chování lékařské komunity v minulém roce tuto nedůvěru pouze prohloubilo.

Nebudu dostávat tuto experimentální léčbu.
Odpovědět ↓

    MC 4. února 2021 v 1:34 ráno řekl:

    Mám celiakii již více než 60 let, trvalo to naturapatha (léčitele), aby ji konečně našel a diagnostikoval.

    Lékařská profese nemůže léčit Celiac léky nebo procedurami nebo nemocničním časem (nebo jinými procedurami vytvářejícími příjmy), takže neexistuje motivace k jeho „nalezení“. Také mám zbytečně plná ústa jedovaté rtuti, protože zubaři v Anglii byli placeni podle počtu výplní, které provedli. Je riskantní ji udržovat a ještě riskantnější (a nákladnější) ji odstranit.

    Výsledný infarkt (od celiaka) byl potlačen na „životní styl“, vzal statiny a stenty a umíral pomalu a tiše (a nákladně).

    Medicína se nikdy nezotavila z masových poprav léčitelů ve velkých honbách na čarodějnice historie - dnes jsou lovy na čarodějnice subtilnější, ale stejně účinné při prosazování holičství nad léčiteli.
    Odpovědět ↓
        G 5. února 2021 v 17:39 řekl:

        MC, Japonci mají podložky na nohy, které si obléknete, když jdete spát, a které vytáhnou rtuť a další toxiny. U mého bratrance se zázraky se stejným problémem s rtuťovými výplněmi, jako máte vy, udělaly zázraky. Mají také koupel na nohy, která dělá totéž a nepamatuji si jméno, které si můžete koupit online, snad to pomůže.
        Odpovědět ↓
            f 13. února 2021 ve 2:00 ráno řekl:

            Je 10x účinnější detoxikovat přes noc, když spíme. Lze provést pomocí ToxDetox.
            Odpovědět ↓
            b 13. února 2021 v 3:08 řekl:

            Viděli ty, vždycky přemýšleli, jestli fungují. Díky !!
            Odpovědět ↓
            Anonymous 14. února 2021 v 5:15 řekl:

            Pomáhají tyto vložky při neoropotii?
            Odpovědět ↓
            karkf 21. února 2021 v 18:20 řekl:

            Tyto věci nefungují. Prodávají to, protože jich je tolik naivní. A chtějí jen rychle vydělat. Nic není vytaženo nohama ani nikde jinde. S touto koupelí na nohy musíte dát do vody sůl, aby voda časem ztmavla. Zadní / špinavý, který je způsoben spojením sůl / voda a kovem ve stroji, které vodu přirozeně ztmaví. Vím, že protože můj bratr zaplatil za ten zatracený stroj 250,00, nahlas jsem se zasmál tomu, co zaplatil. Také jsem zjistil, že jsem online prozkoumal mnoho stránek a rozhodl jsem se, že do vody vložím sůl a zapnu ji, aniž bych do ní vložil nohy a WALLA! jak čas plynul, temné temno. a to také udělali ostatní. Je to tak FALŠÍ. Všichni máme v těle rtuť přirozeně z jídla a umělých, i když spíše výplní. Můžete si je nechat nechat vyjmout výplně a většina pojištění platí za některé nebo za všechny, i když za to nestojí peníze ... Pokud jste řekli podložky na nohy. Proveďte svůj vlastní experiment. Pokud vás požádají, abyste si na nohy oblékli něco jiného, ​​pak si ty podložky dobře položte, pak na to prostě něco položte a udržujte podložku v teplotě, v níž mohou být vaše nohy, a uvidíte ... .. Věřím, že tam jsou dobré výrobky, které vám mohou pomoci , ale lidé opravdu potřebují udělat svůj průzkum věcí a kontaktovat ostatní, kteří to koupili, také zkontrolovat zprávy spotřebitelů a další podobná místa, která provádějí nezávislé testy. Nemůžete se spolehnout jen na určitý typ společností. Tolik míst hadího oleje tam venku Musíte být svým vlastním obhájcem. Příliš mnoho lidí je nasáváno a je to škoda.
            Odpovědět ↓
                Elaine 28. února 2021 v 19:06 řekla:

                Nožní podložky fungují. Kdykoli mám na spodní části chodidla bolest / pocit pálení, nasadím si je a odejdu přes noc. Následujícího rána je pálení pryč. Pokud odnesou hoření, něco odnesou a já se vsadím na jeho toxiny.
        Anonymous 9. února 2021 v 11:56 řekl:

        Nechal jsem si odstranit rtuťové výplně zubařem, který je velmi proti nim. Nemohl jsem být šťastnější, kdybych se jich zbavil!
        Odpovědět ↓
            tony 12. února 2021 ve 14:42 řekl:

            Souhlasím, že jsem udělal totéž, můj zubař nesnáší také je, že se mi zlepšilo zdraví
            Odpovědět ↓
            karkf 21. února 2021 v 18:23 řekl:

            Já taky asi před 15 lety. Jsem rád, že jsou venku.
            Odpovědět ↓
            Maria Jorgensen 10. března 2021 v 1:52 řekla:

            Udělal jsem to také asi před třiceti lety. Před tou dobou jsem se vždy cítil otrávený v hlavě. Naši školní zubaři na konci padesátých a počátku šedesátých let naplnili naše zuby touto ošklivou hmotou
            Odpovědět ↓
        Swampninja 11. února 2021 v 18:46 řekl:

        O rtuti v ústech se mýlíte. Je to amalgám, ve kterém se do těla nedostává žádná volná rtuť. Jakákoli tvrzení o opaku byla zdiskreditována před desítkami let, takže se neváhejte špatně ohledně svých amalgámových náhrad. Jsou to nejlepší možný materiál pro tuto práci, hned za zlatem.
        Odpovědět ↓
            Anonymous 12. února 2021 v 10:09 řekl:

            Jako zubař s amalgámovými výplněmi o délce 38 let stále v puse jsou na druhém místě za zlatem. Bílé plastové kompozitní výplně, zatímco astmatičtější vyluhují chemikálie a rychleji se rozpadají. Zuby jsou u nich náchylnější ke vzniku zubního kazu. Pokud máte neuromuskulární poruchy, jako je myesthenia gravis nebo svalová dystrofie, výměna výplní je dobrý nápad. Pro většinu lidí to není nutné.
            Odpovědět ↓
                Anonymous 12. února 2021 v 20:32 řekl:

                Se vší úctou je amalgám slitina a nejen stříbro.
            vj 12. února 2021 v 10:52 řekl:

            jste [nemyslící] věřit tomu, co vám bylo řečeno [osobě, jejíž inteligenci zpochybňuji].
            jakmile byly všechny moje odstraněny, mé zdraví se pomalu zlepšovalo.
            rtuť nelze úplně zadržet.
            Odpovědět ↓
            bolo 12. února 2021 ve 12:38 řekl:

            Zdiskreditováno před desítkami let? lolol Desetiletí stará data jsou POSLEDNÍ statistiky, které bych považoval za věrohodné. Rtuťová pára JE uvolňována při žvýkání as rozpadem a věkem? Za určitých okolností se rtuť uvolňuje stabilně. Říkejte jim masové vaxe, induktory autismu před současnou pohromou autismu.
            Odpovědět ↓
            Dr. Steven Klayman 12. února 2021 v 22:25 řekl:

            [Považuji to za nepravděpodobné]. Provádím test těžkých kovů Oligoscan. Rtuť se téměř vždy vyskytuje v hojném množství v buňkách lidí i v hliníku. Každý večer žvýkáte rtuťovou páru z náplní.
            Odpovědět ↓
            Lani 13. února 2021 v 19:42 řekl:

            Věřím, že se pleteš!
            Rtuť a slitina smíchané dohromady vytvářejí amalgámovou výplň, protože jsou sloučeny dohromady
            Odpovědět ↓
            geo 15. února 2021 v 5:18 řekl:

            Očekávaná délka života pro stomatology?
            „Použitými materiály bylo 560 úmrtních listů pro zubní lékaře vydaných v desetiletém období 1985–1994.
            Dokumenty byly uchovávány ve společnosti Health Insurance Co-operative Society for Tokyo Dentists, kterou provozuje Tokio Dental Association (TDA).
            S obecnými obyvateli Tokia jako referenční populací byly hodnoty SMR u zubních lékařů významně vyšší u rakoviny jícnu a tlustého střeva a významně nižší u srdečních onemocnění a pneumonie / bronchitidy.
            Očekávaná délka života 25letého zubaře v Tokiu byla 51,26 roku. … “
            —-
            Možná je lepší na různých místech ... například ve Švýcarsku ...
            Odpovědět ↓
                LSC 14. března 2021 ve 14:18 řekl:

                Prominentní virologové jako Dr. Mikovits a další byli umlčeni v médiích hlavního proudu.
                Vakcína (nikoli) je známá tím, že z vašich buněk vytváří patogeny a může způsobit cytokinové bouře (nebo horší), když narazíte na další patogen. Všimli jste si obrovské míry cenzury?
                Proveďte svůj vlastní průzkum. Med Beds budou brzy k dispozici se superléčivými technologiemi. Dávejte na ně oči, podívejte se na doktorku Judy Mikovitsovou, nechali ji ozbrojit Ebolu v NC. Když se chtěla zastavit a promluvit, uvěznili ji na 5 let!
                Nyní mluví!
                Vyhledejte ji !!
            Anonymous 3. března 2021 ve 23:50 řekl:

            Přečtěte si část „Řešení záhady MS“ od Hal Huggins, DDS. Tuto knihu napsal po léčbě více než tisíce pacientů s MS odstraněním rtuťových amalgámů. Vzpamatovali se. Vložil amalgámy zpět do jejich úst a MS se vrátila. Dr. Huggins je dědeček etické stomatologie.
            Je také autorem knihy „It’s All in Your Head“, která pomohla bezpočtu lidí nevědomky trpících otravou rtutí konečně najít odpověď na jejich různé zdravotní podmínky. Rtuť je jediná jedovatá látka a neurotoxin, které člověk zná. Mám vědecké zázemí a třicetileté zkušenosti s pomáháním lidem zotavit se z toxické stomatologie. Dělat nikdy NEVĚŘTE nikomu, kdo vám řekne, že vaše zubní amalgámy nevyluhují rtuť do vašeho těla. Existuje několik pokročilých technologií, které jsou široce používány ve funkční a celistvé medicíně a které dokážou detekovat stovky tisíc toxinů, patogenů a četnosti podpisů nemocí. Všechno, co zde říkám, je vědecky zdravé, dobře zavedené a pro ty z nás, kteří pracujeme v této oblasti, velmi dobře známé.
            Odpovědět ↓
        Anonymous 17. února 2021 ve 12:04 řekl:

        Slyším tě
        Odpovědět ↓
        Sunny Land 20. února 2021 v 17:13 řekl:

        Všechen amalgám jsem nechal odstranit asi před deseti lety - bylo toho strašně hodně - proběhl hladce a nelituji. Proti radě jsem nechal provést běžného zubaře - specialista na odstranění amalgámu byl příliš drahý. Ve skutečnosti vydírání. Je smutné říci, že jsem na svém zdraví nezaznamenal znatelné změny ...
        Odpovědět ↓
            ixi 2. března 2021 v 10:59 řekl:

            chelace - Cutler
            Hledejte kliniku
            Google:
            lékařská konference ISEAI
            Odpovědět ↓
    Mark H 4. února 2021 v 10:02 řekl:

    Paule, zaškrtávám stejná políčka a jsem o pět let starší a kouřím a moje vzácná porucha (vaskulitida malých cév) pravděpodobně začala deset let před tím, než byla diagnostikována v roce 2010.

    Rád si myslím, že jsem dobře informován, ale nosím masku, když je to vhodné, a minulý týden jsem měl úder (ne Pfizer).

    Kdokoli má pravdu, doufejme, že to oba bezpečně zvládneme.
    Odpovědět ↓
    Stará koza 8. února 2021 v 20:09 řekl:

    Ve svém obchodě jsem se zastavil u zákazníka. Je to vyškolený virolog. Zeptal jsem se na jeho názor a on mi rychle a vydatně řekl: „Sakra ne! NEPOUŽÍVEJTE TO ZA ŽÁDNÉ OKOLNOSTI! “
    Odpovědět ↓
        ne 12. února 2021 ve 12:41 řekl:

        Mladá virologička vyvíjející jednu z variant vax @ NYU říká, že by se tohoto koše nedotkla. Ani vy byste neměli!
        Odpovědět ↓
    Brody Warner 12. února 2021 v 13:30 řekl:

    Bral jsem vitamin C a zinek. Poté jednou týdně vypijte sklenici koloidního stříbra. Pak kapka oreganového oleje do čaje, pokud mám chuť sestoupit se sonetováním. Před spaním si otřete CBD na hrudi. Doposud to fungovalo pro mě.
    Odpovědět ↓
        Lynette 14. února 2021 ve 2:12 řekl:

        A spousta VitD3. Nejméně 1 000 IU denně, ale lépe užívat 2 000 - 5 000.
        Odpovědět ↓
        Pat 14. února 2021 v 13:49 řekl:

        Přidejte quercetin. 1 000 IU vitaminu D3 nestačí. Beru 5000IU den.

        Koloidní stříbro způsobí zešednutí pokožky.
        Odpovědět ↓
            Quay 28. února 2021 ve 16:34 řekl:

            To je [prohlášení, se kterým energicky nesouhlasím]!
            Odpovědět ↓
            Princess dne 1. března 2021 v 23:39 řekl:

            Užívám také 5 000 IU denně a po celé věky jsem nebyl nachlazen.
            Odpovědět ↓
            Marie 1. března 2021 ve 23:46 řekla:

            [Vehementně nesouhlasím]. Piju půl šálku pár x WK po dobu 20 let a nejsem modrý ani šedý. Četl jsem, že to záleží na druhu stroje, který používáte.
            Odpovědět ↓
    john killen 12. února 2021 v 19:05 řekl:

    musíte získat nového lékaře ………, který se více zajímá o blaho pacienta vs. provizi, kterou dopingová společnost platí!
    Odpovědět ↓
    laura ann 12. února 2021 v 19:16 řekla:

    Nedostávám ani chřipkové injekce, protože to znám přátelé odmítají. Vakcína covid je experimentální a Bill Gates je hlavním držitelem akcií v několika farmaceutických společnostech. Proto Gates tlačí tyto vakcíny.
    Odpovědět ↓
    Pat 14. února 2021 ve 14:01 řekl:

    Jsem s vámi na 100%.

    Snažím se zjistit diagnózu problému, abych věděl, jaké přírodní prostředky mám vzít. Polovinu času nemám vůbec žádnou diagnózu. Polovinu zbývajícího času je diagnóza chybná.

    V průběhu let jsem zkoušel různé lékařské prostředky. Byly to naprostá selhání. Pak jsem zkusil přírodní lék a fungovalo to.
    Odpovědět ↓
    JIM Lucas 28. února 2021 v 21:42 řekl:

    Posílám vám hodně lásky!
    Odpovědět ↓
    Princess dne 1. března 2021 v 22:52 řekl:

    Toto byl nej výmluvnější a NEJLEPŠÍ seznam důvodů, které jsem kdy četl. Ani já nejsem laboratorní krysa a vakcínu nevezmu. Jsem kanadská zdravotní sestra a vidím všechny své kolegy spěchat ve frontě, aby vzali vakcínu, jako by rozdávali cukrovinky. Dělají, aby tento virus z PLANDEMIC vypadal, jako by to byl „Boogie muž“, který se chystá vyskočit a „dostat vás“. Vidím STRACH, který implementovali v těchto OVČÁCH, do té míry, že lidé nosí masky ve vozidlech, když jsou sami. Jeden měl dokonce masku při plavání. Jsou vedeni k přesvědčení, že je ve vzduchu, takže se musí „chránit“. Více se bojím vakcíny než Covidu.
    Odpovědět ↓
    Andrea Marker 3. března 2021 v 11:21 řekl:

    Mám také 2% vzácné autoimunitní onemocnění, které způsobilo mě mnoho chronických problémů a napadl mé orgány. Požádal jsem svého Gastro gor o výjimku. Jeho odpověď. . . "Musíš si vzít vakcínu." Že jo! Nechce přijít o práci, ale můj život není důležitý. Díky bohu, že jsem nedávno uzavřel smlouvu s Covidem. Budu mít dost protilátek, abych dostal vakcínu, která by mě pravděpodobně zabila. Aleluja!
    Odpovědět ↓
    Donna Kurszewski 21. března 2021 v 20:48 řekla:

    Váš bohem obdařený „instinkt přežití“ je dokonale neporušený a zdravý! Jděte s tím a buďte silní v tom, že budete moci pomáhat ostatním na této cestě.
    Odpovědět ↓

TJFJ 4. února 2021 ve 12:37 řekl:

Nabízím je, pro pozoruhodná další čtení, na toto téma. První, přečtěte si část „VÝSLEDKY“ a pečlivě poznamenejte, že většina vysilujících reakcí / úmrtí, které nebyly hlášeny, jejich výzkum nalezený záměrně, a lékařská realita, pouze 1 ze 100 vysilujících utrpení a úmrtí je ve skutečnosti hlášeno společnosti VAERSys. Toto je Harvardská studie pro HHS https://greatmountainpublishing.com/wp-content/uploads/2021/01/Harvard-Vaccine-Injury-Study-Page-6-Reveals-1-Percent-Report-Rate.pdf
Tenhle MD, dlouholetá praxe se sídlem ve Velké Británii, a nyní autor, který inteligentně předkládá četné důvody, proč vše zpochybňovat a zkoumat, a píská na mnoho spojenců s lékařským průmyslem, které stojí za to sledovat, v průběhu času mluví pravdu a dobře> https://brandnewtube.com/watch/essential-facts-your-doctor-probably-forgot-to-tell-you-about-the-covid-19-vaccine_rIafoCqUBaYMepz.html
Odpovědět ↓
Hellequin, Gentleman Bastard 4. února 2021 ve 12:50 řekl:

Něco zapomněla;

32. „Je nepravděpodobné, že by tyto vakcíny„ zcela sterilizovaly “populaci. Profesor Sir John Bell, SAGE! - https://youtu.be/IMAkFKprzRQ
Odpovědět ↓
Mark Spahn (West Seneca, NY) 4. února 2021 v 1:22 řekl:

„21. Vláda zapečetila jejich protokol týkající se viru a léčby TŘICET LET. “ Citace, prosím. A co v této souvislosti znamená „protokol“?

„30. Vidím ... zvrácení Tóry “: Které ustanovení Tóry?
Odpovědět ↓

    MC 6. února 2021 ve 12:33 řekl:

    Některé z nich se týkají pouze Izraele a Isralisu, izraelská vláda uzavřela dohodu se společností Pfizer o sdílení údajů výměnou za laskavost nabídky (sdílejí naše lékařské údaje bez souhlasu).

    Zadruhé - je to rabín, rabínovi je „talmud“ také Tóra, ale v tomto případě má návštěvu u dalších rabínů v Izraeli, kteří svým sborům řekli, že nebrat vax je „hříšné“ a zabít Sabtu ( babička).
    Odpovědět ↓

Biskup Guy Leven-Torres TOACC UK 4. února 2021 v 1:39 řekl:

Chananya Weissman. Mnohokrát děkuji za to. Zdá se, že chudí Židé jsou znovu využíváni jako morčata. Kéž Bůh ochrání vás i jejich.
Odpovědět ↓
Hubert Wagner 4. února 2021 ve 2:24 řekl:

Policie ve Velké Británii a jinde prolomí dveře lidí, kteří se odváží uplatnit svůj svobodný projev. Pokud vlády učiní úder mRNA povinným, policie prolomí dveře a vynutí očkování. A dříve nebo později se tato domácí invaze setká s palbou.
Odpovědět ↓

    MegW 9. února 2021 v 13:18 řekl:

    Nemyslím si, že si většina lidí uvědomuje, jak špatně povinné údery přijmou Američané. 100% souhlasím.
    Odpovědět ↓

johnf 4. února 2021 v 04:23 řekl:

Znáte starý vtip: Jak říkáte někomu, kdo promoval na střední škole na lékařské fakultě? Doktor. Velmi, velmi málo vědců, jak loni dostatečně prokázal. (Až na několik chvályhodných výjimek mi připadají jako technik porovnávání vzorů, pokus a omyl.)
Odpovědět ↓
Anon 4. února 2021 v 5:33 řekl:

Morčata pro korporace. A žádná odpovědnost za nevyhnutelné miliony obětí. Kdo potřebuje myši, králíky nebo krysy. Teď mají živá těla. Všichni zoufalí a připraveni jít. Mezitím je společnost zaplavena nemocnými parchanty, kteří se denně modlí, kolikrát je to za náš zánik? Ne, děkuji.
Odpovědět ↓
Anon 4. února 2021 v 5:41 řekl:

Amen. Milujte mnoho lidí, kterým důvěřujete jen málo a šlajte na kánoi.
Odpovědět ↓

    Big Frank 4. února 2021 v 13:32 řekl:

    Zdvořile jsem odmítl, že mě můj kardiolog a přítelkyně, bývalá RN, zdvořile zbili, abych dostal „vakcínu“. Odmítám se seřadit do nového „Kool Aid“. IMHO „Warp Speed“ pro mě = blázni řítí dovnitř.
    Odpovědět ↓
    Leanna 4. února 2021 ve 14:05 řekl:

    Miluji vaše prohlášení: „Milujte mnoho lidí, kterým důvěřujete jen málo a pádlujte na své vlastní kánoi.“ Právě jsem včera zrušil svou plánovanou „vakcínu“. Je mi 71 a jsem zdravý.
    Odpovědět ↓

acuara 4. února 2021 v 11:38 řekl:

Náš lékař, který je 30letým veteránem medicíny ER, doporučil zinek, 22 mg nebo lepší, užívaný denně s kvercetinem. Vysvětlil, že kvercetin je klíč, který otevírá dveře do buňky, která by pak umožnila vstup zinku dovnitř. Výsledkem jsou pancéřované buňky. Aspartát hořečnatý / draselný je také užitečný spolu s vitaminem C (ale ne příliš, protože vám může poskytnout ledvinové kameny jako podle našeho kardiologa).
Pokud jde o „vakcíny“ založené na RNA, které by přeprogramovaly fyzické reakce mého těla, děkuji, ale dávám přednost programování, které jsem dostal od Pána, když jsem se narodil.
A konečně, něco, co Chananya Weissman nezmínil, vakcíny se vyrábějí z obětí boha Molocha, stejného boha, kterého dávali Židé svým dětem výměnou za dobrou sklizeň. Z tohoto důvodu jsou vakcíny Moderna a Pfizer nečisté a anathema. „Nuff řekl, že nebudu dělat vakuovou scénu.
Odpovědět ↓

    Mark Spahn (West Seneca, NY) 4. února 2021 v 18:24 řekl:

    „Vakcíny jsou vyráběny z obětí bohu Molochovi“

    Páni. Prosím, řekněte více o tomto bohu Molochovi. Existuje? Popište prosím tyto nabídky a kde a jak jsou vyrobeny. Může je veřejnost sledovat?
    Odpovědět ↓
        STJOHNOFGRAFTON 4. února 2021 v 20:05 řekl:

        Bible obsahuje srdcervoucí příběh dětské oběti praktikovaný ve jménu Molech (také hláskovaný Moloch nebo Molek), bůh Ammonitů. Uctívání Molecha praktikovali Ammonité a Kanaánci, kteří si Molecha ctili jako ochrannou otcovskou postavu. Obrázky Molecha byly vyrobeny z bronzu a jejich natažené paže byly rozpálené do červena. Živé děti pak byly vloženy do rukou idolu a tam zemřely nebo byly srolovány do ohniště níže.

        Dnes se dětská oběť praktikuje po celém světě. V Ugandě došlo k oživení dětské oběti. Čarodějoví lékaři se podílejí na mrzačení a smrti dětí zabitých ve snaze přinést štěstí a bohatství těm, kteří jsou ochotni za to zaplatit. Existuje také korelace mezi dětskou obětí a současným potratem. Z rukou potratářů byl „obětován“ nebývalý počet dětí z důvodu pohodlí, nemorálnosti nebo hrdosti. Stovky tisíc dětí bylo zabito, aby jejich rodiče mohli udržovat určitý životní styl. Bůh nenávidí „ruce, které prolévají nevinnou krev“ (Přísloví 6:17), a můžeme si být jisti, že Bůh bude soudit tento hrozný hřích.
        (Got Questions.org)
        Odpovědět ↓
        acuara 4. února 2021 v 21:57 řekl:

        Moloch byl uctíván Židy před Asyřany a poté Babylónci obsadili Izrael. Moloch měl tělo muže a tvář psa a seděl na jeho trůnu s nataženými pažemi. Obětovaný oheň hořel v oblasti mezi jeho roztaženými nohami až k jeho nataženým rukám, které byly otevřené a připravené přijímat dítě v dlaních ohřátých ohněm na asi 500-600 stupňů. Poslední slova dítěte byla křikem srážejícím krev uprostřed upomínek navrhovatele. To, co si o tom YAH myslel, bylo nepotisknutelné.
        Z toho, co jsem pochopil, bylo v počátcích potratů v zadní uličce dítě vynuceně porodeno a poté mu bylo podříznuto hrdlo, ale ne dříve, než vykřiklo bolestí.
        Tehdy bylo dítěti nabídnuto hojné sklizně. Nyní je dítěti nabídnuto plánované rodičovství pro úspěšnou kariéru. YAH nezměnil názor. Stále je to ohavnost, protože dítě bylo životem, který stvořil. Z tohoto důvodu nemohu přijmout vakcínu mRNA a poté se dívat na svého Pána tváří v tvář a neskrývat se v hanbě. Pokud to znamená tábor FEMA, budiž.
        Odpovědět ↓
        geo 15. února 2021 v 5:26 řekl:

        Podívejte se, co někteří kouzelníci a další hvězdy vyprávějí o svém úspěchu a kdo skutečně dělá to „kouzlo“!
        Demon Magicians: Episode 1 - Reveal THIS - (Criss Angel, Dynamo, David Blaine a další)
        https://www.youtube.com/watch?v=mI7uHI1x09A

        Používá David Blaine démony? Ano!
        https://www.youtube.com/watch?v=8LrJ7lBpBDM
        Odpovědět ↓
        K.D. 28. února 2021 v 21:17 řekl:

        Přečtěte si štítek složek vakcín. Pokud obsahuje MRC-5, je vakcína vyrobena z potratěných plodových buněk. Vakcína Astra Zeneca tuto složku obsahuje.

        Molach byl semitské božstvo zvrácené krutosti aka Baal. Je irelevantní, zda takový bůh existuje či existoval. Důležitá je víra v existenci tohoto boha. Tento bůh byl uctíván obětí dětí, které byly vrženy do hořící alter pece. Na toto božstvo se v biblické knize Leviticus odkazuje několikrát. I dnes mohou lidé uctívat způsoby molachu.
        Odpovědět ↓
    Kaplan Bob Walker 11. března 2021 v 6:09 řekl:

    Amen
    Odpovědět ↓

Barb Rosenthal 4. února 2021 v 11:52 řekl:

Amen Také s vámi 100% souhlasím ve všech bodech! Mám autoimunitní nedostatek, takže jsem minulý rok užíval každý den vitamin c, d3 a zinek a virus mě neznepokojuje. Vím, kdo má vše pod kontrolou, a pokud Bůh řekne, že je můj čas, pak to vyřeší. Odmítám si to pokeření dávat a varoval jsem lidi, aby to nebrali, ale někteří prostě neposlouchají a je to smutné. Nechtějí slyšet pravdu. Mám forwar věnujte svou zprávu mé rodině a přátelům a budu se za ně a jako vždy, za milované Izraelské bohy, modlit
Odpovědět ↓

    Pat 14. února 2021 ve 14:12 řekl:

    Užívání quercetinu pomáhá tělu využívat zinek.
    Odpovědět ↓
        Fred 14. února 2021 v 21:13 řekl:

        Stejně tak minerální doplňky na bázi aminokyselin
        Odpovědět ↓

Michelle 4. února 2021 v 13:38 řekla:

A …… Důvod č. 32
„Zveřejnili“ tento příspěvek ze sociálních médií.
Co se snaží skrýt?
Cenzura = nedostatek transparentnosti a vůně DECEPTION pro mě. Raději bych byl morče pro klinické hodnocení s Ivermectinem, Zinkem a Doxycyklinem, to vše má dlouhou historii BEZPEČNOSTI. Bonus, jsou levné. Indická vláda je dodává svým lidem v balení za cenu 2,65 USD / osobu.
Odpovědět ↓
Unclezip 4. února 2021 ve 14:31 řekl:

Nevadí, když to propojím s Gabem?
Odpovědět ↓

    Baron Bodissey 4. února 2021 ve 14:33 řekl:

    Vůbec ne!
    Odpovědět ↓

TJFJ 4. února 2021 v 19:43 řekl:

Proč být skutečné lidské morče, když vaše nejlepší odměna (pokud ne vedlejší účinky nebo smrt), období, je to, více stejného diktátorského nezákonného chování, od diktátorů, ale ne Ron DeSantis z Fla, ani Christi Noam z SD, ani Švédsko, a několik dalších států světa.
https://www.thegatewaypundit.com/2021/02/psaki-even-vaccinated-social-distancing-wearing-masks-will-essential-video/

Opravdu mají mnoho Američanů? zavěšen jako nevzdělaný, naivní, ovce !!!!! Mnozí skutečně jsou! Tímto způsobem Daily Caller @ DailyCaller · 2hPSAKI: „I po očkování bude zásadní sociální distancování a nošení masek.“

Politici (stejně tak někteří zdravotníci) lžou, lidé umírají !!!

Chtějí, aby ID „VACCINE“ byla nyní na cestách, sociální kredit, stejně jako v CCP, znáte šílený komunistický Maův hangout, dny malých červených knih, politickou korektnost a odevzdávání svých nevěřících rodičů nebo přímé zabíjení? Víš, ten den, kdy jsem byl naživu a docela dobře jsem ho sledoval a pamatoval. (Moje vysokoškolská přezdívka mezi mými nejlepšími dvěma přáteli byla „skvělý Američan“) Mnoho lidí, velmi mnoho, ale menšina by neměla být očkována kvůli zdravotním stavům, které jim dávají vysoké riziko nežádoucích vedlejších účinků, jiných nežádoucích účinků, jiných než u široké veřejnosti, která neví vyšší riziko experimentální vakcíny.

Samozřejmě NECHCÍ ID „VOLIČE“, což by potlačilo plánovaný budoucí plánovaný rozšířený podvod s voliči, pro příliv lidí na jih od hranic a jinde. („Jen sem dejte X voličů typu“!)

Je tu pokračující absurdita od šampióna absurdity, https://www.zerohedge.com/covid-19/week-after-saying-wear-two-masks-fauci-says-it-on-make-difference

Některé další zdroje, jak se naučíte:
https://www.thegatewaypundit.com/2021/01/440000-americans-dead-facebook-american-journal-medicine-admit-stand-hcq-wrong-people-prosecuted/

https://brandnewtube.com/watch/the-shocking-truth-about-health-passports_ncMP56dJ5Je7AVg.html

CDC připouští, že nejméně 96% úmrtí na Covid19 bylo NESPRÁVNÉ! - 2:33 Fredyatelmstreet13 https://newtube.app/user/Fredyatelmstreet13/a9xu3Np

Test PCR je zbytečný pro Covid-19 (ale vhodný pro křivé vlády) 8:28 m https://brandnewtube.com/watch/the-pcr-test-is-useless-for-covid-19-but-useful-for -crooked-government_H39cdYx6Iml3viB.html

Tedy 2 závěry,
"Slepota lidstva je tak velká, že lidé jsou ve skutečnosti hrdí na svou slepotu." - Augustine, Vyznání

"Jediným způsobem, jak se vypořádat s nesvobodným světem, je stát se tak absolutně svobodným, že tvoje existence je aktem vzpoury." - Albert Camus

PS: Když používáte vyhledávač, například k rozšíření svého výzkumu o výše uvedené položky, žádám vás, abyste se vyhnuli tomu, kdo vás ovládá, nejhorší = google, nejlepší jsou Swisscows.com, duckduckgo.com, tak to je i bing. Ale švýcarský a kachní nesledují vaše informace. Swiss má sídlo ve Švýcarsku, stejně jako respektovaný protonmail.ch. pro zabezpečené e-maily a další. Alespoň použijte startpage.com, abyste se izolovali od google, i když si budou utvářet výsledky podle svých představ, v čemkoli, zejména v politice, kterou se rozhodnou omezit na vaše znalosti.
Odpovědět ↓

    12. února 2021 ve 12:52 jsme řekli:

    bing je ve vlastnictví velkého technologického sboru a není to dobrá volba
    Odpovědět ↓

Malcolm Arthur 4. února 2021 v 20:19 řekl:

„Vakcínu“ si nevezmu. Když je chladné počasí nebo pracuji v noci, jsem chráněn před všemi běžnými odrůdami chřipky a nachlazení slunečním zářením a vitaminem D3. Mám podezření, že mě čínská chřipka počátkem března dojala, když celá moje rodina měla něco, co se o měsíc později stalo známým jako vhodné příznaky. Všichni jsme megadosovali D3 a užívali koloidní stříbro a koloidní zinek a kvercetin. Za den nebo dva jsme byli na všem. Manželka byla jediná, u které se rozvinul zápal plic a doktor ji napravil pomocí rozprašovače a antibiotika. Od té doby byli zeť a manželka pozitivně testováni na přítomnost antibodie s. Oba mají několik rizikových podmínek, o kterých se říká, že maximalizují šance na získání vážného Covidu.
Odpovědět ↓
dapto 4. února 2021 v 20:52 řekl:

Jediné, co mohu říci, je, když byli na naší smrtelné posteli z rona Prokletí lidí a tam rodin, které vás tam přivedly k horší smrti.
Odpovědět ↓
Vlaštovka obecná 5. února 2021 v 1:10 řekl:

Článek zmizel z internetu a GoV je jedno z posledních míst, kde ho můžeme najít.

Vím, že to bylo včera na Israel365, když jsem to s někým sdílel ... Dnes to šlo dolů do paměti.
Odpovědět ↓
Tommie 5. února 2021 v 6:48 řekl:

COVID SHOT?
Ne, díky.
Jsem naživu a kope, várka 1943.
Odpovědět ↓
TJFJ 5. února 2021 ve 14:16 řekl:

Další povzbuzení na rozloučenou, vezměte si příjemné osvícení od jiného inteligentního lékaře typu MD, což znamená MD American woman, https://www.youtube.com/watch?v=PzEEiv5KRw0

Celý tento podvod C-19 pro běžné nachlazení byl proveden, všechny lži a zkreslení byly provedeny, aby poskytly krytí pro největší podvod všech dob, volby, které byly ukradeny, nyní vám přináší TIME MAGAZINE, dnešní vydání podrobná pravda o tom, jak ukradli volbu nové banánové republiky Donalda J. Trumpa, skutečný POTUS, dokonce i teď !!!! https://www.thegatewaypundit.com/2021/02/wow-time-magazine-admits-great-detail-2020-election-rigged-trump-secret-cabal-wealthy-politically-connected-elites/
Trump: Jediným způsobem, jak prohrát, je, pokud budou volby „zmanipulované“ https://www.youtube.com/watch?v=3LJ9sNsXERU

Sám Biden se chlubil (https://thefederalist.com/2020/10/24/joe-biden-says-democrats-created-the-most-extensive-and-inclusive-voter-fraud-organisation-in-american-history /

Pouze 6% úmrtí na C-19 skutečně pochází z C-19, CDC, a to dalším vysvětlením poznámek fPam Popper MD> cdc.gov/nchs/nvss/vsrr/covid_weekly/index.htm
Komorbidity a další podmínky
Tabulka 3 ukazuje typy zdravotních stavů a ​​přispívající příčiny zmíněné v souvislosti s úmrtím na koronavirovou chorobu 2019 (COVID-19). U 6% úmrtí byla jedinou zmíněnou příčinou COVID-19. Aktualizováno 3. února 2021

Proč by někdo chtěl ránu na nachlazení, pamatujte si každý den v Americe osamoceně, 8 000 lidí umírá na všechny příčiny, většinou na stáří a degenerativní nemoci, způsobené nesprávnou konzumací jídla, nechvalně proslulá „západní strava“ SAD ... místo Středomoří strava, nebo lépe vegetariánská strava>
cdc.gov/nchs/nvss/vsrr/covid_weekly/index.htm
Komorbidity a další podmínky
Tabulka 3 ukazuje typy zdravotních stavů a ​​přispívající příčiny zmíněné v souvislosti s úmrtím na koronavirovou chorobu 2019 (COVID-19). U 6% úmrtí byla jedinou zmíněnou příčinou COVID-19. Aktualizováno 3. února 2021

Pamatujte, že zejména demokraté se snaží dostat vás, ať už je to jakkoli, podvodem, v sázce jsou biliony $ a moc nepředstavitelná, jako polevou na dolarech.

Nikdo by neměl být morčata pro svůj zisk a vaše riziko vašeho života za to, že nic ve skutečnosti nezíská, ale všechno pro riziko, doslova za NIC !!!!
Odpovědět ↓
Lori 8. února 2021 v 17:12 řekla:

Velmi velká společnost, pro kterou pracuji, nám nabízí všechny obě injekce bezplatně A nabízí 100 $ všem, kteří obě dostanou! Odkdy by ti někdo zaplatil, abys dostal něco, co je pro tebe PERFEKTNĚ pokuta ?? !!!! Ne, díky! Ne tato žena !!
Odpovědět ↓

    xtron 8. února 2021 v 18:54 řekl:

    protože farmaceutické společnosti jsou osvobozeny od odpovědnosti za formu, pokud se stane něco špatného kvůli úrazu…
    Řekl jsem svému zaměstnavateli, že pokud bude požadovat úder jako podmínku pro pokračování v zaměstnání, bude muset podepsat prohlášení přijímající odpovědnost za jakékoli a všechny nepříznivé účinky úderu. pokusil se se mnou hádat, ale když jsem poukázal na to, že pro mě dělá lékařské rozhodnutí, rozhodl se, že úder nebude povinný.
    Odpovědět ↓
        David Hamel 11. února 2021 v 19:02 řekl:

        To je přesně ten přístup, který by měl každý zaujmout u zaměstnavatelů, kteří se snaží nařídit „vakcínu“.
        Odpovědět ↓
    Phigg 24. února 2021 ve 14:47 řekl:

    Škola, ve které pracuji, dělá totéž ... nabízí stipendium zaměstnancům, kteří dostávají obě injekce jedu !!!
    Ať tak či onak ... malý šek mi nestojí za to, abych si ničil zdraví !!!
    Odpovědět ↓
        Bud 15. března 2021 v 22:06 řekl:

        Velký šek také nestojí za to.
        Odpovědět ↓

bill york 9. února 2021 v 6:36 řekl:

VYSOKÁ DÉLKA S DEL BIGTREE !!!
Odpovědět ↓
MegW 9. února 2021 v 13:21 řekl:

To vše je součástí luciferiánské agendy NWO. Nespadejte do toho!
Odpovědět ↓

    Phigg 24. února 2021 ve 14:45 řekl:

    V injekci s jedem je přísada s názvem „luciferáza“ !!!
    Odpovědět ↓
        Marie 2. března 2021 ve 12:03 řekla:

        Máte pravdu. Četl jsem o tom. Něco na tom, že svítí nebo se objevuje, když vás skenují. To je pravda. Ve střele opravdu je.
        Odpovědět ↓

merle pincus 11. února 2021 ve 2:42 řekl:

Amen…! Cítil jsem všechno, co říkáš id hned od začátku ...
Bůh vám žehnej, že jste si udělal problém sepsat to všechno v 31…. Číslech ..
Odpovědět ↓
Jake 11. února 2021 v 10:48 řekl:

Jediná imunita, kterou vakcína má, je proti soudním sporům.
Odpovědět ↓
Georgiaboy61 12. února 2021 ve 12:34 řekl:

@ Paul Ashley

Re: „Jen abych slyšel jeho názor, zeptal jsem se svého neurologa, zda si nedělá úder, který nechci, a jeho odpovědí byla plná podpora bez vysvětlení, proč. Je také velký v maskování. Nerad to říkám, ale pochybuji, že provedl nějaký seriózní výzkum nebo se vážně zamyslel nad některým z těchto opatření. Ignoruji jeho rady ohledně obou. “

Pane, vaše obavy jsou zcela platné. Pokud je to germane, jsem biochemik s pokročilým stupněm a dlouholetými zkušenostmi jako pracující vědec pro několik lékařských fakult a dvě velké farmaceutické firmy. Jsem také vyškolený zdravotník se zkušenostmi s akutní péčí a traumatem. Už nepracuji jako vědec, ale jednou jsem pracoval v poměrně vážných kruzích.

Pokud jsou tyto takzvané „vakcíny“ tak bezpečné a úžasné, proč vláda odškodnila všechny společnosti, které je vyrábějí, před rizikem žalování za vadné / nebezpečné výrobky? Samotný tento důkaz by měl vydat poplach každému, kdo má fungující frontální kůru.

Lékaři provádějí škálu od nádherných po průměrné nebo horší, stejně jako u jakékoli jiné profese. Tato profese má také tendenci volit určitý typ osobnosti, který je nesmyslný, což někdy staví nevidomé nad jednotlivými lékaři a jejich schopností vidět věci z pohledu mimo lékařský přístroj. A profese má stejně mnoho nesprávně upravených asociálních ztracených schopností, sociopatů atd. Jako kterékoli jiné ... a to, co je činí nebezpečnými, je to, že jsou to takzvaní „vysoce fungující“, kteří dokážou skrýt svou dravou povahu za svými diplomy a vznešené pověření.

Stručně řečeno, pokud vám není dobře a máte pocit, že něco není v pořádku, věnoval bych těmto instinktům velkou pozornost ... protože jsou pravděpodobně správné.

Kromě toho zde nejde o otázku, že pochybujete o vědeckých a lékařských znalostech a znalostech svého lékaře, stejně jako o důvěře - konkrétně o tom, kdo si to zaslouží, kdy a proč, a naopak.

Zdá se, že váš neurolog trpí selháním morální představivosti, tj. Nechápe podstatu lidského zla a kapacitu, kterou pro něj někteří lidé mají. Od chvíle, kdy nastoupil na lékařskou školu, se pravděpodobně naučil, že oni - lékaři a zdravotnické zařízení, kterému slouží - jsou „dobří lidé“ a bez výčitek, morálně i intelektuálně. Pravděpodobně si nedokáže představit, že by se stalo to, co se stalo, a je v hlubokém popření. Nebo něco v tomto duchu.

Nezapomeňte také, že jedním z důvodů, proč jsou tyto „léčby“ prosazovány, je to, že globalisté k těmto produktům připojili takové lukrativní finanční pobídky. Jako - dejte jim a dostanete zpětné kopání někde podél čáry. Žádný z nich není na dálku legální ani etický, ale pokud si myslíte, že Gates a společnost jsou nad takovým chováním, dobře, pane - mám pěkný most, který vás prodá přímo v srdci Everglades!

Jen si pamatujte, že strašné lékařské experimenty z druhé světové války prováděné na válečných zajatcích a zajatých civilistech jak nacistickým režimem, tak japonským císařským režimem měly mezi ochotnými účastníky i lékaře. SS-Gestapo mělo ve svých řadách lékaře.

Covid-19 má míru přežití přes 99% u jinak zdravých lidí, kteří nestárnou. A dokonce i velmi starší lidé to mohou přežít v pohodě. Právě jsem viděl příběh o evropské ženě, jeptišce ​​ve věku 116 let, která je jednou z nejstarších lidí na světě, která se z viru dostala a zotavila.

A dokonce i v případě, že se člověk nakazí virem a onemocní natolik, že si zaslouží léčbu, proč byste si na Zemi měli vzít „vakcínu“ s mnoha riziky, když jsou k dispozici naprosto bezpečné lékové terapie a od nynějška budete mít přirozeně získanou imunitu je v každém případě lepší než pasivně získaná imunita? Hydroxychlorochin, Invermectin, Azithromycin, Zinek, Vitamíny C & D atd. Jsou všechny prokázány a jsou bezpečné.

Proč gigantický celo soudní tisk přimět lidi, aby užívali tyto takzvané „vakcíny“, když někteří z nejlepších vědců a lékařů na světě, včetně nedávného nositele Nobelovy ceny za virologii, tvrdí, že jsou s nimi vážně znepokojeni? Odpověď je, že nejde o medicínu nebo naše zdraví; jedná se o agendu sociální, politické a ekonomické kontroly, kterou lidstvo vnucuje malý, ale nesmírně bohatý a mocný kádr globalistů, lidí jako Bill Gates a Klaus Schwab.

Gates je veřejně známý a zaznamenává, že upřednostňuje drastické snižování populace, a to i uměle vyvolanými metodami. Rovněž je známý tím, že prosazuje iniciativu „transhumanistů“, ve které každý člověk pohltí agenty, kteří je spojují dohromady v globální digitální matici. Štípané jako tolik položky inventáře…. takhle zjevně Gates a kol. vidět lidstvo - jako inventář v obrovském globálním skladu. Gatesovy nevládní organizace byly před několika lety chyceny při podávání nebezpečných vakcín v Africe, díky nimž byly ženy v plodném věku sterilní. Lidé, kteří užívají „vakcínu“ Pfizer, nyní neočekávaně zemřeli, a to jak zde, tak v Evropě, přesto nám bylo řečeno, že není důvod k obavám.
Odpovědět ↓
LJ 12. února 2021 v 5:41 řekl:

Tito globalisté spolu se svými komunistickými a fašistickými protějšky mohou naočkovat své vakcíny (experimenty s kontrolou populace) tam, kde nesvítí slunce.

Nemůžu uvěřit, kolik Američanů má toto vymyté mozky a měkké. To je na tom všem nejobtížnější z celkového celkového pohledu.

Znám několik lidí, kteří vám řeknou, jak zkorumpovaná je spodina v naší vládě, ale pak se otočte a vezměte vakcíny od té samé spodiny, kteří jsou zjevně mimo korupci ... úžasní a samozřejmě ne v dobrém slova smyslu.

Žádný kompetentní informovaný jedinec by od těchto nemocných dvou parchantů nepřijal žádný druh drogových nebo lékařských experimentů.
Odpovědět ↓

    dan 12. února 2021 v 18:08 řekl:

    NEJSOU ŽÁDNÉ protějšky „fašistů“
    Odpovědět ↓

Alan Moore 12. února 2021 v 9:15 řekl:

Lidstvo vs. inbrední „elitní“ červí globalisté.
Volit moudře.
Povinné jako nějaká značka systému zvířat?
Co se stalo s mým tělem, moje volba?
Nikdo si do ničeho nezvolil genetika Billyho Gatese a Dr. podvodski je byrokrat Peter Principle a nic víc.
Odpovědět ↓
Bradley S. Reed 12. února 2021 v 11:29 řekl:

Proč jsou tyto lékařské rody vystavené vysokému IQ, u nichž je důvěra, že chrání naše zdraví, účastní se lékařské tyranie na nejvyšší úrovni za PENÍZE !!!!! V roce 2020 zemřelo méně lidí než v roce 2019. CDC konečně vysvětlil rozdíl. Pouze 6% lidí skutečně zemřelo na skrytý virus 19. Hum vypadá, že téměř nikdo nezemřel na rakovinu, srdeční choroby, mrtvici na zápal plic atd. Neuvěřitelné! Proč? PENÍZE? 94% hlášených skrytých úmrtí se nikdy nestalo. Jak tomu říkáme? PODVOD, ROZHODNUTÍ, ZDRAVOTNÍ TYRANNY Tak tomu říkám a nikdy nebudu na lékařskou profesi pohlížet jako na celek. Poctiví MD, kteří promluvili, se nazývají Quacks a byli trestáni, zatčeni a dokonce uvězněni za to, že vyjádřili svůj vědecký názor na skrytý virus 19 a očkovanou vakcínu Mluvte za lidi Buďte skutečným mužem a skutečnou ženou a řekněte pravdu! Pravda vždy zvítězí.
Odpovědět ↓
George True 12. února 2021 ve 12:24 řekl:

Tady v Americe asi před rokem zahájila bezbožná trojice americké vlády, komunistických mainstreamových médií a velkých technologických sociálních sítí Pravda oligarchové neúnavnou propagandistickou kampaň 24/7 proti Hydroxychloroquinu a Ivermectinu. To bylo navzdory známé skutečnosti, že před 15 lety se prokázalo, že HCL je vysoce účinný proti SARS, a již byly k dispozici důkazy, že to byl také účinný CURE pro SARS-2 (aka Covid-19).

Často jsem se ptal sám sebe, zda mohou být lékařské síly skutečně tak hloupé, aby popřely účinnost dvou levných, bezpečných a vysoce účinných léků, které jsou absolutně ZNÁMÉ k vyléčení Covidu, pokud jsou podávány včas a jsou podávány s zinek a účinné antibiotikum. A odpověď je, ano, JSOU tak hloupí nebo snad vymývaní mozků je vhodnější termín. Navíc politické mocnosti, které jsou, 100% nevědí o ničem, co souvisí s lékařstvím nebo zdravím, a tak uvěří všemu, co jim řeknou Fauci, NIH, CDC, WHO atd.

Do tohoto spiknutí jsou zapojeni různí hráči a různé agendy, které potlačují pravdu. Ale nedělejte si chybu, toto JE spiknutí nejvyšší velikosti. Agendou společnosti Big Pharma jsou stovky miliard dolarů, které budou za vakcíny zaplaceny. Agendou zdravotnického zařízení je rovněž dojení dojné krávy, kterou Covid zastupuje. Agendou Billa Gatese je snížit populaci planety Země až o 80 procent. Agendou politiků a byrokratů na všech úrovních je získání moci, kvůli jejímu vlastnímu moci, ovládnout nás všechny rolníky jakýmkoli způsobem, který uznají za vhodný. A na vrcholu spiknutí je hrstka elit, jejichž agendou je přinést jednotnou světovou komunistickou vládu prostřednictvím Velkého resetu, jehož je Covid nedílnou součástí. Přirozeně mají tyto elity v úmyslu být absolutními vládci v tomto novém světovém řádu, který vytvářejí.

Vakcíny jsou v nejlepším případě netestované experimentální léky, jejichž potenciální dlouhodobé účinky jsou v tuto chvíli neznámé a zcela nepředvídatelné. V nejhorším případě jsou to látky, které jsou navrženy tak, aby způsobovaly autoimunitní onemocnění, zkrácení délky života a sterilitu. V obou případech jsou tyto vakcíny něčím, co by žádná lidská bytost neměla ochotně užívat.
Odpovědět ↓

    Pat 14. února 2021 ve 14:28 řekl:

    Ve skutečnosti nejsou lékařské síly vůbec hloupé. Přesně vědí, co dělají. Vědí, že pokud potlačují tato nenákladná léčení, je jim ca. Vydělávejte spoustu peněz prodejem vakcín, které by jinak nebyly autorizovány. A o to jim jde. Peníze. Už nemají ani nejslabšího ducha zdání etiky.
    Odpovědět ↓

Potkan Bailey 12. února 2021 v 19:56 řekl:

Tato vakcína je první změnou v naší DNA, je do značné míry součástí Luciferianského NWO, je také možná první fází, díky níž se vaše tělo podobá routeru, který se může připojit k internetu a samozřejmě používá smrtící 5G nebo další stupeň, kterému říkají Genesis, pochopte, Lucifer vám říká, že je to Genesis pro jeho nový svět, kde budete muset být na jeho obraz, padlí, hříšní;
Pamatujte, že bible říká, že budou uctívat šelmu a její obraz a říkat „kdo je jako zvíře, kdo může proti němu bojovat?“ Tito lidé budou uctívat ďábla, dívat se na směr, kterým směřuje, běda těm, kteří nazývají dobro zlem a zlem dobrem, to se nyní v naší zemi děje.
Odpovědět ↓
JayJay 12. února 2021 v 21:07 řekl:

Dobře - než se podíváte na toto video - věřím, že výtěr je způsob, jak získat DNA každého.

https://www.bitchute.com/video/GBrKLI1BcLHg/

Extrémně odhalující a provokující k myšlení.
Odpovědět ↓
Cushingova máma 13. února 2021 v 9:27 řekla:

Můj 90letý starý otec byl v pečovatelském domě pro demenci a Parkinsonovu chorobu. Učinil jsem velmi nepříjemné rozhodnutí nechat ho očkovat, ale protože můj táta nikdy nebyl stěžovatel, nevěděli jsme, že má cukrovku, protože všechny předchozí hladiny glukózy v předchozích letech byly normální, takže to musel nedávno vyvinout. Obyvatelé byli očkováni 29. 12. 20. O necelý týden později měl jeho spolubydlící (také očkovaný) pozitivní test, ačkoli nikdo na křídle nebyl pozitivní, včetně personálu. Spolubydlící byl okamžitě odstraněn do karantény. Můj otec a všichni obyvatelé a zaměstnanci měli jednou týdně delší čekající test Covid a rychlý test KAŽDÝ DEN po dobu 15 dnů, VŠECHNY NEGATIVNÍ. Potom, 1. 1. 21, můj otec nejednal sám. Táta si samozřejmě nikdy nestěžoval, jedl a neměl horečku. Skvělé sestry ho sledovaly. V 1/9 dostal horečku, PA poslouchal jeho plíce a slyšel praskání, byl proveden rentgen a v horním laloku jedné plíce byla tekutina. Nasadili mu těžká antibiotika a asi 2 dny byl v pořádku. V noci 1/12 mu dali trochu O2 pro pohodlí, ráno 1/13 horečky bylo zpět. Byl poslán do nemocnice, kde měl pozitivní test na Covida. Navzdory použití léků pro Covid můj drahý otec podlehl Covidovi 1/21. Mezitím, ve stejný den, kdy můj otec šel do nemocnice, vyvinulo několik dalších obyvatel, kteří byli také očkováni, vakcínu Covid… vakcínu Pfizer! Náhoda, MYSLÍM NE! Poté, co jsem sdělil sesterům svého otce v pečovatelském domě, že měl pozitivní test, řekly obě totéž: „Nechtěl jsem, aby to dostali moji obyvatelé. Den nebo dva poté, co to dostali, vypadaly jejich oči nemocné. "Samozřejmě lékaři popírají, že to mělo něco společného se smrtí mého otce a nemohu najít více než 1 nebo 2 články o zabíjení lidí vakcínami." Je mi z toho zle! Od začátku března loňského roku jsem fyzicky nebyl poblíž svého otce.
Odpovědět ↓

    Deana 15. února 2021 v 13:17 řekl:

    Je mi líto, že jsem slyšel o vašem otci. Nesnáším, že to máte jako vzpomínku. Samozřejmě je zcela možné, že to způsobilo něco jiného, ​​ale cítil bych se stejně jako vy, kdyby se to stalo mé matce.

    Bůh ti žehnej.
    Odpovědět ↓
    Marie 2. března 2021 ve 12:16 řekla:

    Podívejte se na webovou stránku https://www.lewrockwell.com. Řeknu vám o lidech umírajících na vakcínu. Nedávno byla jednou mladá žena ve věku 28 let, která náhle zemřela 2 dny po očkování. Předtím byla zdravá.
    Odpovědět ↓

Bob 13. února 2021 v 9:37 řekl:

Nemůžu uvěřit, jak jsou lidé hloupí. Všichni víme, že vlády jsou zkorumpované jako peklo. Všechny lžou. Všechny mají pochybné jednání s korupční spoluprací, velkou farmaceutikou, monsento. atd. (rozdání) Nyní také víme, že schůzky G-7, G-10, G20, které naše vlády pořádaly tam, kde nikdo nebyl povolen, ani média, nebyly o ekonomice, ale byly o tomto covid 19 plandemický. Toto všechno si nemůžete naplánovat za 2 týdny a přesto, že o tom víte, dovolujeme jim očkovat nás. HLOUPÝ!!! STUPID !!! STUPID !!!
Odpovědět ↓
Cushingova máma 13. února 2021 v 9:40 řekla:

Myslím, že smrt mého otce tu neudělala řez.
Odpovědět ↓

    Piper 14. února 2021 ve 23:52 řekl:

    OSVĚDČUJEM VÁHU vašeho Otce! V PRVNÍM STUPNĚ JE PREMIDOVANÁ VRAŽKA!
    To vše je SATANŮV PROGRAM!
    Všichni, kdo prosazují satanovu ZLOU agendu, jsou jeho přisluhovači!
    Je to tak nesmírně smutné a budu se za vás modlit!
    Pomsta je moje, praví PÁN !!
    Odpovědět ↓

robert magel 13. února 2021 ve 12:58 řekl:

Mohu tento seznam znovu vytisknout, abych jej rozdal svým přátelům a veřejnosti?
Odpovědět ↓

    Baron Bodissey dne 13. února 2021 v 13:13 řekl:

    Ano, samozřejmě!
    Odpovědět ↓ncerned 13. února 2021 ve 14:08 řekl:

Všechny vynikající informace místo dezinformací….
Stačí přidat toto ...

NEZKOUŠEJTE !!

Existují podezření, že testy do nás vnášejí i věci, které nepotřebujeme!
Odpovědět ↓

    Marie 2. března 2021 ve 0:20 řekla:

    Obávám se, že. Byl jsem nemocný na podzim a šel jsem na péči a dostal jsem 4 testy výtěrů za měsíc do nosu. Zajímalo by mě, jestli do mě něco vložili ??
    Odpovědět ↓

Ahchoo! 13. února 2021 ve 16:27 řekl:

Velmi ocenil dobře napsaný a velmi přesvědčivý článek. V komentářích jste nečetli ani kousek výrazného vyvrácení autorovy analýzy. Pokud jakýkoli subjekt nemůže odolat platné debatě na veřejné scéně, pak je tato pozice zjevně nepodporná. Paradigma hlavního proudu je proto drtivou většinou propaganda.
Odpovědět ↓
Pat 14. února 2021 v 13:46 řekl:

Přál bych si, aby Izraelci poslouchali. Snaží se dokončit to, co začali jejich nepřátelé v průběhu věků.
Odpovědět ↓

    Sickofthe leží 28. února 2021 v 9:37 řekl:

    „Vláda“ Izraele je absolutně nejhorším nepřítelem židovského národa vůbec.
    Nikdo v historii nikdy neodstranil spojení mezi Stvořitelem a židovským národem, protože tito zlí ničemní phonies.
    Podařilo se jim přeměnit židovské občany na státní zástupce jiných Židů.
    Uspěli nad všechny ostatní nepřátele v tom, že se Židé navzájem nenáviděli.
    Dokonce bojovat navzájem.
    Nikdy od „stvoření“ Izraele nebylo potrateno tolik židovských dětí.

    V podstatě pokračují v práci prokletých nacistů, kteří dělají práci prokletých amalekitů, což jsou zlé rodiny označované jako „elity“.
    Není na nich nic elitního.
    Jsou to absolutně nejhorší démoničtí tvorové, jaké existují. Mnohem horší byl ten cain, který zavraždil svého bratra, protože chtěl svět pro sebe.
    Tato ubohá stvoření chtějí zavraždit MILIARDY lidí, mít pro sebe nedotčený čistý krásný svět, který jim bude sloužit třída otroků.
    Abychom odstranili veškeré pochybnosti, postavili ti, kteří možná neznají svou agendu, rozsáhlé kamenné památky v Elbert Georgia, kde jsou jejich zlé úmysly vytesány do kamene, aby je svět mohl vidět.
    Hledejte „gruzínské vodicí kameny“, abyste viděli zlo na vlastní oči.

    Pronásledování a vražda vždy začíná u Židů a končí u všech ostatních.
    Skrz historii.
    Odpovědět ↓

Winter War Finn 16. února 2021 v 5:54 řekl:

“7. Izraelský předseda vlády otevřeně přiznal, že izraelský lid je světovou laboratoří pro tuto experimentální léčbu. Nemám zájem být morče nebo darovat své tělo vědě. “

Jednoduchý člověk jako já by si myslel, že lidé se židovskou vírou už ve 30. a 40. letech měli dost lékařských experimentů.
Odpovědět ↓
Rogers 24. února 2021 v 9:43 řekl:

To je třeba sledovat pro všechny věřící. Na konci této prezentace je sdílené silné shrnutí.

Fwd: Zde je video, které by vás mohlo zajímat. V souhrnu: žena, která na koni šelmu ve zjeveních, jela na býkovi, kterého býk zná jako zvíře. Slovo smilstvo je ve skutečnosti modlářství, ale pokud si vezmete myšlenku, že se pár spojí a stane se jedním, pak se modloslužba spojí se zvířetem. Vynálezcem vakcíny byl „zbožný mistr“ zedník, který uctíval molocka a býka. Vacca = býk. Nová vakcína spojuje naše DNA a my už nejsme úplně lidé. Genom je tehdy patentován a je právním vlastnictvím společnosti. Dále do vakcíny umístí světlo společnosti lucifer. Nyní říkají, že nadcházející dovolená z býka je zachráncem světa.

Divné, že? Je to online s jejich vírou a uctíváním. Při čtení řeckého meziřádku vidím, že v přecenění, kde se říká, že si obléknete čisté šaty, se ve skutečnosti říká, že máte čistou pleť.

Zde je odkaz:
 https://youtu.be/P-k2WDfchxY
==
Profesionální tip: Nezapomeňte, že můžete sledovat 2násobnou rychlost přehrávání
Odpovědět ↓
Rogers 24. února 2021 v 9:45 řekl:

Proč jsou po vaší DNA? https://youtube.com/watch?v=YCEN6_BYspw
Odpovědět ↓
Rogers 24. února 2021 v 11:45 řekl:

Omlouváme se, že předchozí odkaz nebyl hypertextový odkaz, zde je odkaz na prezentaci v původu slova VACCA: https://youtube.com/watch?v=P-k2WDfchxY
Odpovědět ↓
Phigg 24. února 2021 ve 14:29 řekl:

Jsem uprostřed USA. Šel jsem do nemocnice na mammo a poté, co jsem projel procesem kontroly TSA, měl člověk u třídicího stolu masku pod nosem ... chlap za sebou na bezpečnostní obrazovce neměl vůbec žádnou masku !!! Chodím na mamografii ... recepční tam neměli žádné MASKY. Nyní, když tam byl pacient, si okamžitě nasadili masky jako „dobrá malá ovce“.
Následujícího dne jsem měl v ordinaci svého lékaře schůzku s primární péčí. Recepční (asi 3 v recepční kanceláři) neměli ŽÁDNÉ MASKY, dokud jsem nešel k oknu ... pak jako dobré malé ovce VŠECHNY položily m na !!!

Pokud byl tento virus tak strašně hrozný a smrtící, proč jedli ZDRAVOTNÍ PROFESIONÁLY, kteří neměli masky ??? Pokud v lékařském středisku nemají masky, proč musím ??????
Chovají se, jako by jim někdo ublížil, pracují ve válečné zóně, jako je atmosféra !!! Všude po lékařských centrech jsou známky toho, že musím nosit masku, protože bych jim mohl dát smrtelnou nemoc ... ale ani jednu nenosí ????
Je to podvod !!!!!
Odpovědět ↓
Gerald Greenwald 28. února 2021 v 19:20 řekl:

Přečetl jsem tedy mnoho (ale ne všechny) odpovědí na extrémně opakující se body rabína.

Všichni znáte starý aforismus, “názory jsou jako„ ústa “, každý má jeden.

Dovolte mi, abych vám poskytl své zkušenosti jako 54letý MD: Důvod, proč jsem pořídil dva snímky společnosti Pfizer, je jednoduchý. Je mi 79; Stupeň 4 rakoviny tlustého střeva / jater; anamnéza srdečních onemocnění a fibrilace síní.

Ať G-d chce cokoli, jsem za to (ne že by to bylo důležité).

Kdybych pořád poslouchal své různé lékaře, byl bych mnohokrát mrtvý. Ne, to neznamená, že jsem chytřejší než kdokoli jiný. Znamená to jen, že možná chápu určité věci různými způsoby.

Závěrem je, že dávám přednost tomu, abych nezemřel sám v nemocnici, lapal po dechu nebo na respirátor. A to je to, o čem opravdu věřím, že by se stalo, kdybych dostal mor covid.

Může dojít k budoucím problémům s vax? Samozřejmě. Ale já a moje krásná manželka věříme, že bylo nejlepší mít oba záběry.

Přinejmenším mám své vzdělání, které mě snad povede. Respektovaný rabín nemá vzdělání potřebné k tomu, aby mě vedl v medicíně. Bylo by to, jako bych řekl Respektovanému rabínovi můj názor na pravdivost jakéhokoli biblického příběhu.

Motivoval mě ještě jeden faktor: Než jsem se definitivně rozhodl získat vax, mluvil jsem s mým brilantním přítelem z MD, známým kardiologem. Vztahoval se ke mně, že věděl o PĚTI kolegy z MD, v praxi v naší miamské komunitě, kteří zemřeli na prokázané covidské infekce.

Hodně štěstí všem. Doufám, že rozhodnutí, která učiníte, jsou pro vás správná.
Odpovědět ↓
ST 1. března 2021 v 5:27 řekl:

Souhlasím se vším, co říkáte, tato genová terapie, nikoli vakcína, není nic jiného než eugenické cvičení pro masy tohoto světa. Oni zlí a zlí už nechtějí, aby nás už vidělo umírat a instalovat jejich Antikrista a aby Lucifer řekl Pánu Bohu, že selhal.

Tato genová terapie zničí vaše spojení s Všemohoucím Bohem zničením vaší epifýzy a budete vydáni na milost a nemilost Luciferovi, s Luciferem není milosrdenství, je zde pouze milosrdenství v Bohu a jeho Synu Pánu Ježíši Kristu. V této genové terapii jsou potratené plody (s největší pravděpodobností u žen pomocí satanských rituálů) a vestavěný software od DARPA, který vás může sledovat pomocí GPS a mohou vás podle libosti sledovat a zabít, jak si myslíte, že Satan může být všudypřítomný protože to, co vidíte, mohou vidět i vaši satanští manipulátori nebo satan. Jinými slovy tedy neexistuje soukromí, žádné spojení s Bohem a Ježíšem a vaše tělo není ničím jiným než nádobou pro ničemné a zlé, aby konali satanské rituální oběti, když a kde to uznají za vhodné, navíc se mohou smát a mučit nás.

https://www.bitchute.com/video/tR2lipFhcktk/

Astrazeneca in Jewish Gematria - 826 = Order of the Illuminati.
Anglická Gematria = 678 - Apokalypsa, Když Bůh zemře.
Chadox1, změňte 1 na I dostanete Chadoxi = židovská gematria - 375.
Angličtina Gematria - 666.
Chadox1 (Chadoxi) je Mark Of The Beast
„V budoucnu odstraníme duši medicínou. Pod záminkou „zdravého úhlu pohledu“ bude vakcína, pomocí které bude lidské tělo co nejdříve ošetřeno přímo při narození, aby lidská bytost nemohla rozvíjet myšlenku na existenci duše a Ducha.

Materialistickým lékařům bude svěřen úkol odstranit duši lidstva. Jako dnes jsou lidé očkováni proti této nemoci nebo nemoci, takže v budoucnu budou děti očkovány látkou, kterou lze vyrobit přesně takovým způsobem, aby lidé díky tomuto očkování byli imunní vůči vystavení „ šílenství “duchovního života. Byl by nesmírně chytrý, ale nevyvinul by si svědomí, a to je skutečný cíl některých materialistických kruhů.

S takovou vakcínou můžete snadno uvolnit éterické tělo ve fyzickém těle. Jakmile se éterické tělo oddělí, vztah mezi vesmírem a éterickým tělem by se stal extrémně nestabilním a člověk by se stal automatem, protože fyzické tělo člověka musí být na této Zemi vyleštěno duchovní vůlí. Vakcína se tedy stává jakousi arymanickou silou; člověk se již nemůže zbavit daného materialistického pocitu. Stává se materialistickým pro konstituci a už nemůže stoupat k duchovnímu. “

Rudolf Steiner (1861-1925)
Odpovědět ↓
richard westrup 5. března 2021 v 16:27 řekl:

Všechny tyto odpovědi jsou důkazem toho, jak by „otevřená společnost“ vypadala, kdybychom všichni na každé stanici v životě NEsáli až po penězích a moci, před chůzí
s naším tvůrcem, autorem a finišerem každého z nás? Rád mluvím se všemi druhy lidí - tak
Díky moc !
Odpovědět ↓
John Iwanyszyn 12. března 2021 ve 4:50 řekl:

Souhlasím s 31 důvody, proč nedostávat injekci zla. Mohou jít bušit do písku, pokud víte, co tím myslím. Do pekla s nimi.
Odpovědět ↓
Madeline 18. března 2021 v 20:57 řekla:

Toto je absolutní [vonná látka] a kdokoli to čte, měl by se obrátit na směr a znalosti lékařů a specialistů, kteří roky a roky studují virus COVID-19 a kmeny viru COVID. Pokud jste to nevěděli, většina běžného nachlazení před kmenem COVID-19 byla méně závažným kmenem viru COVID. Pokud se podíváte na štítek na jakýchkoli průmyslových dezinfekčních prostředcích používaných v restauracích nebo komerčních zařízeních, budou mít chřipku a viry uvedeny s řadou dalších virů, proti kterým se brání. Nevím, proč byste důvěřovali OSOBNÍMU NÁZORU náboženského vůdce nad lékaři v celé zemi a ve světě. Vsadím se, že jste všichni zastánci prezidenta Trumpa, takže vás šťastně poučím tím, že ten parchant byl očkován před lednovou inaugurací. Jděte si to prohlédnout, pokud mi nevěříte, i když pokud věříte, že osobní vendeta Chananya Weissmanová je proti, pravděpodobně nebudete moc kontrolovat média, která konzumujete a věříte jako pravdu. Prezident Trump dostal vakcínu a vy byste měli také. Jsem 16letá žena, která nosí masku a společensky se distancuje od loňského března - už rok. Počasí tomu věříte nebo ne. 500 000 lidí zemřelo na virus, který ŠÍŘÍTE tím, že nemáte na sobě masku nebo dodržujete doporučené pokyny. OSVĚDČENÍ o zpomalení šíření smrtícího viru, který připravil o nesčetné přátele a rodinu. Obviňuji vás všechny, že jste nevědomí a sobeckí. Zítra dostanu takzvanou „injekci zla“, abych mohl vidět své prarodiče, kteří tomu nevěří kvůli lidem jako jsi ty. Doufám, že někdo, kdo si přečte a věří v tento článek, si dvakrát rozmyslí, jak učiní strašně sobecké rozhodnutí ublížit lidem, kteří se ve skutečnosti snaží vrátit do normálního života. Přečtěte si akreditované články a naučte se vše o různých názorech na vakcínu a virus. A přestaňte být sexističtí, rasističtí a homofobní. Prosím.
Odpovědět ↓

    packrat01 21. března 2021 ve 3:00 řekl:

    Madam; GINYF (Google není váš přítel). CDC nemá izolát (neznámá genetická sekvence) C19, test PCR nebyl nikdy zamýšlen jako diagnostický nástroj, úmrtí jsou skutečná, ale uvedená příčina úmrtí nemusí být, masky jsou neúčinné, iatrogenní úmrtí jsou třetí hlavní příčinou úmrtí v Americe a MSM již není nezaujatý ...

    Lékaři / nemocnice zabili mého děda, dobrého souseda, několik přátel, téměř zabili mého otce, zabili (nakonec) mého milovaného téměř 40 let ...

    Sledujte peníze. Lékařský, farmaceutický a pojišťovací komplex nehraje $$$, pokud někdo nikdy neochorie.

    * Vitamin C, 1 000 mg (nebo více) 3krát denně
    Vitamin D, 5 000 IU / den
    Hořčík 400 mg / d (ve formě malátu, citrátu, chelátu nebo chloridu)
    Zinek, 20 mg / den
    Selen 100 mcg / d *

    Minule jsem byl „nemocný“ (který si nebyl způsoben sám), před téměř 10 lety. Bylo letní chladno.

Každá nemoc je způsobena narůstající jedovatostí lidského organismu.

Úžasný: MUDr. Henry Bieler

 

 

NEJPOPULÁRNĚJŠÍ ČLÁNKY

 

       NOVĚ PUBLIKOVANÉ ČLÁNKY

           ČERVEN 2024 - 17 článků

 

Nejlepší DIETY pro celkové zdra ví v roce 2024 - středomořská, DASH a MIND - U.S. News & World Report

  

100% REISHI - houba mládí a zdravé dlou h ověkosti - 3 unikátní, bezkonkurenční extrakty

31 důvodů proč se NENECHÁM OČKOVAT - izraelský rabín Chananya Weisman

Dr. Peter  McCullough: Jak přírodně DETOXIKOVAT tělo PO OČKOVÁNÍ mRNA vakcínou (protokol) - video

  Devastující efekt pro zdraví - glutaman sodný, aspartam a další excitotoxiny

Jak se přírodní cestou uzdravit z chronické Boreliózy, Chlamydiózy, EB virózy... únavového syndromu

CORDYCEPS - silná imunita a nárůst energie

Překyselené tělo: začátek vážné nemoci

ZVRÁCENÍ POSTUPU DIABETU 2. typu začíná u ignorování běžných doporučení, MUDr. Sarah Hallbergová - video

Protokol pro prevenci pro uzdravené klienty - Ing. Zdeněk Rozehnal

BOSWELIA serrata (kadidlo) - jeden z nejsilnějších přírodních léků Matky Země

Tibetská houba, tibetské krystaly a kombucha - darování, prodej

Léčte záněty a ne Cholesterol, MUDr. Marc Sircus

100% ČAGA ze Sibiře, nejvyšší množství účinných látek garantující Certifikát 

Mamografie způsobuje rakovinu prsu, MUDr. Ben Johnson, M.D., N.M.D., D.O.

Účinný lék na rakovinu plic na Kubě, proč ho mít nemůžeme? Leif Davenport

Artróza - kmenové buňky - Podvod!

Lékaři se sami uzdravili z Roztroušené sklerózy, prof. George Jelinek, dr. Terry Wahlsová

Jak se skutečně zdravě stravovat...

Proč průběžně a jak detoxikovat tělo

  PROTINÁDOROVÝ účinek extraktů z REISHI a CORIOLUSU na úrovni klinických studií

Žaloba na farmaceutické korporace, MUDr. Matthias Rath

Koloidní stříbro - účinné přírodní antibiotikum, hustoty koloidního stříbra, doporučené dávkování

 

  Odstranění rtuti, hliníku a dalších toxinů z těla, včetně p revence - MUDr. Dietrich Klinghardt

Zblblo již lidstvo natolik, že se nechá obelhat pohádkami o vražedném oxidu uhličitém?

Jak na Parkinsona? Glutathionem, Hericiem a odstraněním neurotoxinů Chlorellou

    Zkušenosti klientů s Úspěšnou léčbou především boreliózy, chlamydiózy, únavového syndromu...

 

Proč my máme potravinové alergie, přičemž je naši prarodiče neměli?

 

OVĚŘENÉ PŘÍRODNÍ PŘÍPRAVKY

Cílem správné medicíny je předcházení nemocí a prodloužení zdravé dlouhověkosti. Ideálem medicíny je odstranit mít potřebu lékaře.

MUDr. William J. Mayo

 

 

TŘI UNIKÁTNÍ EXTRAKTY

Z DUANWOOD RED REISHI

Za  účinné  se  z  Reishi  považují  pouze  kvalitně  provedené  a  čisté  extrakty,  které  mají  dobrou  biologickou  dostupnost  a  jsou  zbavené  nestravitelného  chitinu;  nelze  tedy  použít  pouhý  prášek  z  usušené  houby.

 

          EXTRAKT                 SPÓR

Nejsilnější extrakt z REISHI na českém trhu!!!100% spórový prášek z Duanwood Red Reishi!!!

 

TRITERPEN MAX

Extrakt s vysokým obsahem triterpenoidů. Více než 20 triterpenoidů%!

ZDE ROSTE NEJÚČINNĚJŠÍ REISHI

DUANWOOD RED REISHI

zdroj výše nejúčinnějších extraktů

Video z návštěvy Čechů u pěstitelů Duanwood Red Reishi v Číně, v horské oblasti Jiangshan

 

FAKTA O REISHI,

MYKOLOGIE, HISTORIE, PĚSTOVÁNÍ, ÚČINNÉ LÁTKY, JAK JE TO S JEJÍ KVALITOU?

 

 

 

 CORDYCEPS, EXTRA SILNÝ

NEJVYŠŠÍ GARANTOVANÉ MNOŽSTVÍ ÚČINNÝCH LÁTEK - CERTIFIKÁT COA

Nejsilnější Cordyceps na českém trhu!!!

CORDYCEPS - video

100% Sibiřská Čaga

ČAGA - video

HERICIUM - video

 

  BETAGLUKAN           HLÍVA

        extrakt               extrakt

Betaglucan MaxCellHlíva ústřičná

BETAGLUKAN - video

 

    KURKUMIN            AŠVAGANDA

        extrakt                    extrakt

Betaglucan MaxCellNejsilnější Ašvaganda na Českém trhu

ASHWAGANDHA - video

 

RDESNO             ANNONA

extrakt                  extrakt

Vysoce účinný extrakt z listů

 

ČAGA - video

Z ověřených dat vyplývá, že člověk, který covid prodělal, je třináckrát lépe chráněn, než člověk, který má dvě dávky vakcíny.

prof. Jiří Beran, 13.11.2021

prof. Jiří Beran, 15.11.2021

 

TEČKOVANÝ PŘÍBĚH

"NEVĚŘÍM UŽ BÍLÝM PLÁŠŤŮM, ALE LIDEM"

medicinský inženýr

JURAJ Orság


 

TEČKOVANÉ PŘÍBĚHY

dokument z 31. srpna 2022

Nadační fond Svědomí Národa

 

KUBEK 2009

 

DOKUMENT ČT 2

BYZNYS V BÍLÝCH PLÁŠTÍCH

DOKUMENT ČT 2

ŠKODLIVOST MOBILNÍCH SÍTÍ

             TEST

BARVOSLEPOSTI

 

 

ROK SI NIČÍME IMUNITU,

možná i proto je tolik nemocných, říká česká vědkyně, vedoucí týmu Centra buněčného a tkáňového inženýrství FN u sv. Anny...

doc. RNDr. Irena Koutná, Ph.D.

Aktualizovaný jmenný seznam s portovců zemřelých od 1.1.2021 do 31.12.2023 v souvislosti s "vakcinací" na covid

Ú MRTÍ - 1480

SRDEČNÍ ZÁSTAVY - 2107

   PATOLOG dr. Ryan Cole oprávněně VAROVAL

 

RENOMOVANÝ PATOLOG   dr. RYAN COLE - přednáška

ALARMUJÍCÍ EFEKT  covid (spike) injekcí (mRNA) na mozek, srdce, ledviny a ostatní orgány

 • Spousta lidí postrádá enzym, který rozkládá RNA
 • Naprosto porušujeme Norimberský kodex z roku 1947...

český dabing - 17:08

Lékařský summit, San Antonio, Texas, USA - 27.7.2021

 

AMERICA´S FRONTLINE DOCTORS

POSTAVIT SE NA ODPOR

 

FRONTLINE NEWS

 

 

ZAČNĚTE U SEBE

ZÁKLADEM ZDRAVÍ JE PREVENCE S NÁVRATEM K PŘÍRODĚ

Doporučuji:

každé ráno cca 30 minut před snídaní

vypít cca 4 dcl vlažné čisté pramenité vody s citrónem (můžete přidat až půl lžičky jedlé sody) a pro posílení imunity a energie můžete použít dvojitý extrakt (1-2 kapsle) z

  a nejdříve po 15 minutách:

případně nejen pro psychiku:

pro střevo kvalitní probiotika:

 • kysané zelí, které si sami jednoduše vyrobíte POUZE VY! Pozor na "BRUSELSKÉ" kysané zelí! S éčkama
 

 

VÁLEK U MORAVCE V OVM

10. dubna 2022

NEHORÁZNĚ LŽE

 

 

Fakta nepřestávají existovat tím, že se o nich nesmí hovořit. Pravda je dcerou času

 

SVĚT SE ZBLÁZNIL

Toto je novodobá reklama na co?

MUDr. Anastasia Maria Loupis: Tento model je v ohrožení života