Vymýšlení diagnóz k zakrytí poškození způsobeného očkováním - podvod starý jako očkování samo

Lidé poškození vakcínami COVID-19 si to možná neuvědomují, ale předstírání, že zranění a úmrtí po očkování jsou jen "smutnou náhodou" - zdaleka se netýká jen pandemických vakcín - je trik starý jako očkování samo.

Autor: Tým na ochranu zdraví dětí, 27. července 2022

Takzvaní "fact-checkers" musí pracovat na dvojnásobek úvazku, aby vymysleli způsob, jak popřít nepopiratelný fakt, že vakcíny COVID-19 způsobují zranění a úmrtí v masovém měřítku.

Zastánci očkování a jejich mediální pomahači dovedli taktiku utajování do nových absurdních výšin, když například přičítají řadu smrtelných infarktů a úmrtí ze dne na den u sportovců a mladých dospělých chřipkovému onemocnění, kterému se říká "syndrom náhlého úmrtí dospělých" nebo "syndrom náhlého arytmického úmrtí" (SADS).

Co však očkovaní proti COVID-19 nemusí nutně uznat, je to, že předstírání, že zranění a úmrtí po očkování jsou jen "smutné náhody" - zdaleka se netýkají jen pandemických očkovacích látek - je trik starý jako očkování samo.

Základní strategií úředníků v oblasti veřejného zdraví, která jim pomáhá udržovat jejich fikci, je vyznávat nevinnost - na jedné straně vydávat nestydatě nepodložená prohlášení o bezpečnosti vakcín, na druhé straně prohlašovat, že jsou "zmateni" onemocněními, která se objevují po zavedení dané vakcíny.

Změnilo se něco od roku 1899 do roku 2022?

V překvapivě upřímné a prozíravé knize "The Fallacy of Vaccination" (Blud očkování), vydané v roce 1899, upozornil Dr. Alexander Wilder na "rostoucí přesvědčení" mezi "hlubšími mysliteli a pozorovateli", že očkování je nejen "naprosto neužitečné jako prevence", ale "ve skutečnosti je prostředkem nového šíření nemocí tam, kde se provádí".

Dr. Wilder poznamenal, že "kdykoli se očkovatel nebo sbor očkovatelů vydá na křížovou výpravu za očkováním, následuje zpravidla řada úmrtí na ... nemoci, které byly tímto zákrokem vyvolány. ..."

Wilder také upozornil na zamlčování a utajování nežádoucích účinků vakcín a úmrtí, když popsal, jak jeden z lékařů nabádal své "profesní bratry, aby pomalu zveřejňovali smrtelné případy neštovic po očkování", a nastínil další podvody, které dnes znějí až příliš povědomě:

  • "Občas ... je zveřejněno úmrtí po očkování a ihned se usilovně pracuje na tom, aby se věřilo, že k němu došlo z jiné příčiny. Statistiky neštovic, které údajně rozlišují mezi očkovanými a neočkovanými osobami, nejsou příliš často zcela důvěryhodné. Mnoho osob, které byly očkovány, jsou nepravdivě uváděny jako neočkované".
  • "I když dojde k úmrtí v důsledku očkování, pravda se zamlčuje a případ se prezentuje jako spála, spalničky, erysipel [bakteriální kožní infekce] nebo nějaká 'maskovaná' nemoc, aby se předešlo příliš pečlivému zpochybňování."

Wilderovi se zdála záměrnost tohoto potlačování zřejmá a dodal: "Další argumenty se setkávají se zarputilým mlčením a zjevnou shodou záměrů pečlivě vyloučit veškeré diskuse o této záležitosti z lékařských a veřejných časopisů a odsoudit všechny, kdo mají námitky."

Podobný trik se naplno projevil během nedávného zasedání Poradního výboru pro očkovací postupy Centra pro kontrolu a prevenci nemocí Spojených států (CDC) zaměřeného na Novavax.

V obratně shrnutém živém blogu internistky Dr. Meryl Nassové - členky vědeckého poradního výboru Children's Health Defense - Nassová upozornila na to, že CDC falšuje údaje o vakcíně COVID-19, aby zakryla mnohem vyšší počet hospitalizací a úmrtí mezi očkovanými proti vakcíně COVID-19 ve srovnání s neočkovanými.

Příhodně pro CDC, poznamenal Nass, byly jediné grafy, které nebyly "denně aktuální", ty, které prezentovaly stav očkování oproti výsledkům.

Nicméně navzdory "blábolům" CDC, zdůraznila dr. Nass, agentura nedokázala zakrýt vyšší míru myokarditidy u mužů očkovaných mRNA do týdne po druhé dávce:

  • 75,9krát vyšší u 16 až 17letých
  • 38,9krát vyšší u 18 až 24letých.

Dětská obrna: další příklad "mumbo jumbo"

Vzhledem k tomu, že stát New York nedávno ohlásil případ "očkovací obrny" a britští vědci vyhlásili "celostátní incident" poté, co údajně našli "genetické sekvence" polioviru v londýnské kanalizaci, zdá se, že orgány veřejného zdraví se možná chystají vzkřísit obrnu jako každodenního strašáka.

Na první pohled se zdá, že ústupek, že téměř všechny moderní případy paralytické obrny jsou iatrogenně (medicínsky) způsobeny orální vakcínou proti obrně - s nímž se ztotožňuje nejen Světová zdravotnická organizace a CDC - je nečekaně a osvěžujícím způsobem upřímný.

Orgány veřejného zdraví však nehodlají připustit, že oficiální příběh o poliomyelitidě (kde "myelitida" znamená zánět míchy) je jinak plný více děr než švýcarský sýr.

Existuje a vždy existoval dostatek důkazů, které potvrzují, že otrava - ať už arzeničnanem olovnatým, DDT nebo později toxickými složkami samotných vakcín proti obrně - je nejvěrohodnějším vysvětlením paralytických příznaků a úmrtí, které byly označeny jako "obrna".

Bernard Greenberg, zakladatel katedry biostatistiky na Fakultě veřejného zdravotnictví Univerzity Severní Karolíny, před Kongresem vypověděl, že očkování proti obrně "ve skutečnosti zvýšilo výskyt obrny" a že "zneužití statistických metod způsobilo, že se opak zdál být pravdou".

Greenberg se odvolával na změnu diagnostických kritérií pro "paralytickou poliomyelitidu", která byla zavedena v polovině 50. let 20. století a která začala vyžadovat nejméně 60 dní paralytických příznaků pro stanovení diagnózy, zatímco dříve stačilo pouhých 24 hodin těchto příznaků.

Jak Greenberg neváhal zdůraznit, vítězství, které si nárokovaly první vakcíny proti obrně, jež se začaly podávat přibližně ve stejné době, bylo zcela nezasloužené.

V současnosti jsou "akutní ochablá paralýza" a "akutní ochablá myelitida", které mají klinický obraz prakticky totožný s obrnou, diagnózami volby pro dětské ochrnutí, které se objevují po celém světě, včetně USA.

V zemích, jako je Indie, kde se akutní ochablá paralýza objevila u desítek tisíc dětí, lékaři výslovně spojují toto onemocnění s orálním očkováním proti dětské obrně. Desítky let publikovaných zpráv však paralýzu spojují i s jinými dětskými vakcínami, například s vakcínami obsahujícími černý kašel a hliník.  

Historické zprávy o zánětech míchy, zahrnující nejen poliomyelitidu, ale i jiné formy myelitidy, ve skutečnosti úzce souvisejí s trendy očkování dětí a se současným nárůstem injekční praxe u dětí.

Dřívější generace lékařů dokonce popisovaly případy dětské obrny, které následovaly po dětských injekcích, jako "provokační paralýzu", zatímco novější generace lékařů zaznamenaly podobnost mezi "obrnou" a injekčními poraněními nazvanými "traumatická neuritida".

V současném očkovacím kalendáři pro americké děti spojují údaje z klinických studií nebo po uvedení na trh 17 různých vakcín s "myelitidou", "encefalomyelitidou", "akutní diseminovanou encefalomyelitidou" anebo "transverzální myelitidou".

Transverzální myelitida se objevuje také u vakcín COVID-19.

Pomineme-li zřejmé vysvětlení

Od dob "dětské obrny" existuje mnoho dalších příkladů diagnóz, jejichž cílem je spíše zamlžit než objasnit očkování jako příčinu onemocnění a úmrtí.

Patří mezi ně poruchy autistického spektra (ASD) a syndrom náhlého úmrtí kojenců (SIDS).

Mezi environmentálními příčinami, které se uvádějí jako pravděpodobné spouštěče neuroimunitních poruch označovaných jako "ASD", je otrava těžkými kovy - hlavně prostřednictvím očkování - jedním z nejdůslednějších uchazečů.

Pečlivé přelomové práce publikované v letech 2004 a 2012 prokázaly silné paralely mezi účinky intoxikace rtutí na mozek a patologií mozku při ASD. Pozdější práce přinesly podobné důkazy týkající se hliníku.

Pokud jde o SIDS, tato diagnóza se poprvé dostala do módy přibližně ve stejné době (na počátku 70. let 20. století), kdy se v USA zdvojnásobil počet očkovaných dětí.

Ačkoli se očkovací schéma ze 70. let zdá být podle dnešních měřítek skromné, malé děti v tomto desetiletí nejenže začaly dostávat 13 vakcín místo sedmi, ale také dostávaly většinou po jedné injekci a často dostávaly dvě najednou, včetně pěti jednorázových vakcín proti záškrtu, tetanu a černému kašli (DTP) a orální vakcíny proti dětské obrně - obě byly později staženy z amerického trhu kvůli jejich problematickému profilu nežádoucích účinků.

Úmrtí v důsledku SIDS, která podle definice postihují "zdánlivě normální, zdravé kojence", a úmrtí batolat, která jsou klasifikována jako "náhlá nevysvětlitelná úmrtí v dětství", se obvykle vyskytují "v těsné časové souvislosti po očkování", přičemž devět z deseti úmrtí v důsledku SIDS nastává přibližně ve stejnou dobu jako dvou- a čtyřměsíční návštěvy "dobře naočkovaného dítěte".

Přesto vědci nadále tvrdí, že tato nepředvídatelná úmrtí "se vymykají ... vědeckému poznání".

Podvod pokračuje

Je smutné, že do podvodu se často zapojují i osoby poškozené očkováním.

Zoufale hledají pomoc a zjišťují, že nemohou získat přístup do lékařských sálů, pokud nebudou sami autocenzurovat jakoukoli diskusi o očkování jako zdroji svých zdravotních problémů a místo toho se smíří s "idiopatickým" nebo "genetickým" vysvětlením svých zdrravotních problémů, nebo se přikloní k některému z více než 70 000 kódů Mezinárodní klasifikace nemocí-10 (MKN-10) - přičemž se vyhnou nepatrné hrstce kódů týkajících se "nežádoucích účinků vakcín a biologických látek".  Prostě nikde nesmí tvrdít, že za jejich zdravotními obtížemi je vakcinace .

Nový kód MKN týkající se "nových onemocnění nejisté etiologie nebo nouzového použití" byl určen pro "COVID-19 vakcíny způsobující nežádoucí účinky při terapeutickém použití, nespecifikované". Uvidíme však, zda se jej někdo ze zdravotníků odváží použít.

Mezitím, jak 24. července satiricky uvedl The Exposé, "máme pocit, že nemůžeme projít jediný týden, aniž bychom neslyšeli o opětovném výskytu nějaké nemoci či onemocnění" - včetně "záhadného" výskytu žloutenky u dětí, fenoménu SADS, opičích neštovic a samozřejmě dětské obrny.  

 Novináři poznamenali, že všechny tyto epidemie "se "shodou okolností" objevují poté, co miliony lidí na celém světě dostaly injekci s experimentální vakcínou mRNA COVID-19" .

Jak ukazují nedávné zprávy o obrně vyvolané očkováním v New Yorku a ve Velké Británii, tyto hrozby, ať už skutečné, nebo vymyšlené, pravděpodobně zmobilizují další nepřátelství vůči neočkovaným - včetně newyorských komunit, které před několika lety ostře ostrakizovaly za to, že z náboženských důvodů odmítaly očkování proti spalničkám.

Kromě toho bude přízrak obnovení dětské obrny využíván k obtěžování rostoucího počtu rodičů, kteří z jakéhokoli důvodu stále častěji odkládají očkování svých dětí.

Bylo by zkrátka naivní očekávat, že v nejbližší době dojde z oficiálních míst k nějakému průlomu ve sdělování pravdy.

Originál: childrenshealthdefense.org

Další články o očkování:

Každá nemoc je způsobena narůstající jedovatostí lidského organismu.

Úžasný: MUDr. Henry Bieler

 

 

NEJPOPULÁRNĚJŠÍ STRÁNKY

 

       NOVĚ PUBLIKOVANÉ ČLÁNKY

         ČERVENEC 2024 - 22 článků

 

Zkušenosti klientů s Úspěšnou léčbou především boreliózy, chlamydiózy, únavového syndromu...

 

Nejlepší DIETY pro celkové zdra ví v roce 2024 - středomořská, DASH a MIND - U.S. News & World Report

  

100% REISHI - houba mládí a zdravé dlou h ověkosti - 3 unikátní, bezkonkurenční extrakty

31 důvodů proč se NENECHÁM OČKOVAT - izraelský rabín Chananya Weisman

Dr. Peter  McCullough: Jak přírodně DETOXIKOVAT tělo PO OČKOVÁNÍ mRNA vakcínou (protokol) - video

  Devastující efekt pro zdraví - glutaman sodný, aspartam a další excitotoxiny

Jak se přírodní cestou uzdravit z chronické Boreliózy, Chlamydiózy, EB virózy... únavového syndromu

CORDYCEPS - silná imunita a nárůst energie

Překyselené tělo: začátek vážné nemoci

ZVRÁCENÍ POSTUPU DIABETU 2. typu začíná u ignorování běžných doporučení, MUDr. Sarah Hallbergová - video

Protokol pro prevenci pro uzdravené klienty - Ing. Zdeněk Rozehnal

BOSWELIA serrata (kadidlo) - jeden z nejsilnějších přírodních léků Matky Země

Tibetská houba, tibetské krystaly a kombucha - darování, prodej

Léčte záněty a ne Cholesterol, MUDr. Marc Sircus

100% ČAGA ze Sibiře, nejvyšší množství účinných látek garantující Certifikát 

Mamografie způsobuje rakovinu prsu, MUDr. Ben Johnson, M.D., N.M.D., D.O.

Účinný lék na rakovinu plic na Kubě, proč ho mít nemůžeme? Leif Davenport

Artróza - kmenové buňky - Podvod!

Lékaři se sami uzdravili z Roztroušené sklerózy, prof. George Jelinek, dr. Terry Wahlsová

Jak se skutečně zdravě stravovat...

Proč průběžně a jak detoxikovat tělo

  PROTINÁDOROVÝ účinek extraktů z REISHI a CORIOLUSU na úrovni klinických studií

Žaloba na farmaceutické korporace, MUDr. Matthias Rath

Koloidní stříbro - účinné přírodní antibiotikum, hustoty koloidního stříbra, doporučené dávkování

 

  Odstranění rtuti, hliníku a dalších toxinů z těla, včetně p revence - MUDr. Dietrich Klinghardt

Zblblo již lidstvo natolik, že se nechá obelhat pohádkami o vražedném oxidu uhličitém?

Jak na Parkinsona? Glutathionem, Hericiem a odstraněním neurotoxinů Chlorellou

Proč my máme potravinové alergie, přičemž je naši prarodiče neměli?

 

OVĚŘENÉ PŘÍRODNÍ PŘÍPRAVKY

Cílem správné medicíny je předcházení nemocí a prodloužení zdravé dlouhověkosti. Ideálem medicíny je odstranit mít potřebu lékaře.

MUDr. William J. Mayo

 

 

TŘI UNIKÁTNÍ EXTRAKTY

Z DUANWOOD RED REISHI

Za  účinné  se  z  Reishi  považují  pouze  kvalitně  provedené  a  čisté  extrakty,  které  mají  dobrou  biologickou  dostupnost  a  jsou  zbavené  nestravitelného  chitinu;  nelze  tedy  použít  pouhý  prášek  z  usušené  houby.

 

          EXTRAKT                 SPÓR

Nejsilnější extrakt z REISHI na českém trhu!!!100% spórový prášek z Duanwood Red Reishi!!!

 

TRITERPEN MAX

Extrakt s vysokým obsahem triterpenoidů. Více než 20 triterpenoidů%!

ZDE ROSTE NEJÚČINNĚJŠÍ REISHI

DUANWOOD RED REISHI

zdroj výše nejúčinnějších extraktů

Video z návštěvy Čechů u pěstitelů Duanwood Red Reishi v Číně, v horské oblasti Jiangshan

 

FAKTA O REISHI,

MYKOLOGIE, HISTORIE, PĚSTOVÁNÍ, ÚČINNÉ LÁTKY, JAK JE TO S JEJÍ KVALITOU?

 

 

 

 CORDYCEPS, EXTRA SILNÝ

NEJVYŠŠÍ GARANTOVANÉ MNOŽSTVÍ ÚČINNÝCH LÁTEK - CERTIFIKÁT COA

Nejsilnější Cordyceps na českém trhu!!!

CORDYCEPS - video

100% Sibiřská Čaga

ČAGA - video

HERICIUM - video

 

  BETAGLUKAN           HLÍVA

        extrakt               extrakt

Betaglucan MaxCellHlíva ústřičná

BETAGLUKAN - video

 

    KURKUMIN            AŠVAGANDA

        extrakt                    extrakt

Betaglucan MaxCellNejsilnější Ašvaganda na Českém trhu

ASHWAGANDHA - video

 

RDESNO             ANNONA

extrakt                  extrakt

Vysoce účinný extrakt z listů

 

ČAGA - video

Z ověřených dat vyplývá, že člověk, který covid prodělal, je třináckrát lépe chráněn, než člověk, který má dvě dávky vakcíny.

prof. Jiří Beran, 13.11.2021

prof. Jiří Beran, 15.11.2021

 

TEČKOVANÝ PŘÍBĚH

"NEVĚŘÍM UŽ BÍLÝM PLÁŠŤŮM, ALE LIDEM"

medicinský inženýr

JURAJ Orság


 

TEČKOVANÉ PŘÍBĚHY

dokument z 31. srpna 2022

Nadační fond Svědomí Národa

 

KUBEK 2009

 

DOKUMENT ČT 2

BYZNYS V BÍLÝCH PLÁŠTÍCH

DOKUMENT ČT 2

ŠKODLIVOST MOBILNÍCH SÍTÍ

             TEST

BARVOSLEPOSTI

 

 

ROK SI NIČÍME IMUNITU,

možná i proto je tolik nemocných, říká česká vědkyně, vedoucí týmu Centra buněčného a tkáňového inženýrství FN u sv. Anny...

doc. RNDr. Irena Koutná, Ph.D.

Aktualizovaný jmenný seznam s portovců zemřelých od 1.1.2021 do 31.12.2023 v souvislosti s "vakcinací" na covid

Ú MRTÍ - 1480

SRDEČNÍ ZÁSTAVY - 2107

   PATOLOG dr. Ryan Cole oprávněně VAROVAL

 

RENOMOVANÝ PATOLOG   dr. RYAN COLE - přednáška

ALARMUJÍCÍ EFEKT  covid (spike) injekcí (mRNA) na mozek, srdce, ledviny a ostatní orgány

  • Spousta lidí postrádá enzym, který rozkládá RNA
  • Naprosto porušujeme Norimberský kodex z roku 1947...

český dabing - 17:08

Lékařský summit, San Antonio, Texas, USA - 27.7.2021

 

AMERICA´S FRONTLINE DOCTORS

POSTAVIT SE NA ODPOR

 

FRONTLINE NEWS

 

 

ZAČNĚTE U SEBE

ZÁKLADEM ZDRAVÍ JE PREVENCE S NÁVRATEM K PŘÍRODĚ

Doporučuji:

každé ráno cca 30 minut před snídaní

vypít cca 4 dcl vlažné čisté pramenité vody s citrónem (můžete přidat až půl lžičky jedlé sody) a pro posílení imunity a energie můžete použít dvojitý extrakt (1-2 kapsle) z

  a nejdříve po 15 minutách:

případně nejen pro psychiku:

pro střevo kvalitní probiotika:

  • kysané zelí, které si sami jednoduše vyrobíte POUZE VY! Pozor na "BRUSELSKÉ" kysané zelí! S éčkama
 

 

VÁLEK U MORAVCE V OVM

10. dubna 2022

NEHORÁZNĚ LŽE

 

 

Fakta nepřestávají existovat tím, že se o nich nesmí hovořit. Pravda je dcerou času

 

SVĚT SE ZBLÁZNIL

Toto je novodobá reklama na co?

MUDr. Anastasia Maria Loupis: Tento model je v ohrožení života