Měď (Cuprum)

Základní informace
Měď je stopový prvek, na jehož nedostatečný přísun reaguje řada orgánů, především srdečně-cévní systém, plíce, kosti a chrupavky. I když se měď v našem těle nachází v nepatrném množství, její úloha a výskyt je velmi důležitý. Snižuje hladinu histaminu, a tím zabraňuje alergickým reakcím. Je součástí celé řady enzymů, podporuje vstřebávání železa a ovlivňuje jeho zužitkování, čímž se podílí na tvorbě hemoglobinu a přenosu kyslíku. Měď je důležitá pro systémy krvetvorby, imunitní a centrálně nervový systém. Podílí se také na tvorbě pigmentu a kolagenu potřebného pro zdravé a pevné kosti, chrupavky a šlachy. Měď se absorbuje ve střevech a přichází do jater. Neabsorbovaná měď se vylučuje stolicí. Nejvyšší koncentrace mědi je v játrech, mozek a ledvinách, avšak největší množství mědi je ve svalovině a kostech.

Výskyt
Potraviny lze podle obsahu mědi dělit na:

 • potraviny s vysokým obsahem mědi: ústřice, vnitřnosti, řada mořských ryb, zelená zelenina, ořechy, sušené ovoce a čokoláda
 • potraviny s nízkým obsahem mědi: mléčné výrobky (zvláště kravské mléko), chléb, jehněčí a hovězí maso

Doporučená denní dávka
Pro dospělého jedince vážícího 70 kg se doporučuje denní příjmem 2,1 mg mědi. U dětí v období rychlého růstu je potřeba mědi vyšší.

Nedostatek
Deficit mědi se projeví především chudokrevností (snížená tvorba červených krvinek), řídnutím kostí, zlomeninami, záněty kloubů, sníženou imunitou, ztrátou barvy kůže a vlasů, zvýšeným rizikem infarktu myokardu, poruchami koordinace těla a artikulace, depresemi  podrážděností atd.

Nadbytek
Vysoké dávky mědi mohou být jedovaté, většinou ale dráždí žaludek tak silně, že jsou rychle zvráceny dřív, než může dojít k otravě.

9 příznaků nedostatku mědi

- Pixabay

Barbora Nová

Měď je základní minerál, který má v těle mnoho funkcí, který pomáhá udržovat zdravý metabolismus, podporuje silné a zdravé kosti a zajišťuje správné fungování nervového systému.

Ačkoli je nedostatek mědi vzácný, zdá se, že dnes má dostatek tohoto minerálu méně lidí. Ve skutečnosti až 25 % lidí v západní populaci možná nesplňuje doporučený příjem mědi (1).

Nedostatečná konzumace mědi může nakonec vést k jejímu nedostatku, který může být nebezpečný.

Dalšími příčinami nedostatku mědi jsou celiakie, operace postihující trávicí trakt a konzumace příliš velkého množství zinku, protože zinek konkuruje mědi při vstřebávání.

Následuje 9 příznaků nedostatku mědi.

1. Únava a slabost

Nedostatek mědi může být jednou z mnoha příčin únavy a slabosti, protože měď je nezbytná pro vstřebávání železa ze střeva (2).

Při nízké hladině mědi může tělo vstřebávat méně železa. To může způsobit anémii z nedostatku železa, což je stav, kdy tělo není schopno přenášet do tkání dostatek kyslíku. Nedostatek kyslíku může způsobit, že budete slabší a budete se snadněji cítit unavení.

Několik studií na zvířatech prokázalo, že nedostatek mědi může způsobovat anémii (2, 3).

Buňky navíc využívají měď k tvorbě adenosintrifosfátu (ATP), hlavního zdroje energie v těle. To znamená, že nedostatek mědi může ovlivnit hladinu energie, což opět podporuje únavu a slabost (4, 5).

Naštěstí konzumace stravy bohaté na měď může pomoci napravit anémii způsobenou nedostatkem mědi (6).

Shrnutí:

 • Nedostatek mědi může způsobit anémii z nedostatku železa nebo ohrozit tvorbu adenosintrifosfátu, což vede ke slabosti a únavě. To lze naštěstí zvrátit zvýšením příjmu mědi.

2. Častá nemocnost

Lidé, kteří často onemocní, mohou mít nedostatek mědi. Je to proto, že měď hraje důležitou roli při udržování zdravého imunitního systému.

Když je hladina mědi nízká, může mít vaše tělo potíže s tvorbou imunitních buněk. To může drasticky snížit počet bílých krvinek a ohrozit schopnost vašeho těla bojovat s infekcí (7).

Studie ukázaly, že nedostatek mědi může dramaticky snížit produkci neutrofilů, což jsou bílé krvinky, které fungují jako první obranná linie těla (8, 9).

Naštěstí konzumace většího množství potravin bohatých na měď může tyto účinky pomoci zvrátit.

Shrnutí:

 • Nedostatek mědi může oslabit imunitní systém, což může způsobit, že lidé častěji onemocní. To lze zvrátit zvýšením příjmu mědi.

3. Slabé a křehké kosti

Osteoporóza je onemocnění charakterizované slabými a křehkými kostmi, přičemž se stává častější s věkem a je spojována s nedostatkem mědi (10).

Například analýza osmi studií zahrnujících více než 2100 osob zjistila, že osoby s osteoporózou měly nižší hladinu mědi než zdraví dospělí (10).

Měď se podílí na procesech, které vytvářejí příčné vazby uvnitř kostí. Tyto příčné vazby zajišťují, že kosti jsou zdravé a silné (11, 12, 13).

Měď navíc podporuje tělo v tvorbě většího množství osteoblastů, což jsou buňky, které pomáhají přetvářet a posilovat kostní tkáň (14, 15).

Shrnutí:

 • Měď se podílí na procesech, které pomáhají posilovat kostní tkáň. Nedostatek mědi může podporovat osteoporózu, což je stav dutých a porézních kostí.

4. Problémy s pamětí a učením

Nedostatek mědi může ztěžovat učení a zapamatování. Je to proto, že měď hraje důležitou roli ve funkci a vývoji mozku.

Měď je využívána enzymy, které pomáhají zásobovat mozek energií, napomáhají obrannému systému mozku a přenášejí signály do těla (16).

Naopak nedostatek mědi je spojován s nemocemi, které brzdí vývoj mozku nebo ovlivňují schopnost učení a zapamatování, jako je Alzheimerova choroba (16, 17).

Zajímavé je, že studie zjistila, že lidé s Alzheimerovou chorobou mají v mozku až o 70 % méně mědi než lidé bez této choroby (18).

Shrnutí:

 • Měď pomáhá zajišťovat optimální funkci a vývoj mozku. Nedostatek mědi by proto mohl způsobit problémy s učením a pamětí.

5. Obtíže při chůzi

Lidé s nedostatkem mědi mohou mít potíže se správnou chůzí (19, 20).

Enzymy využívají měď k udržení optimálního zdraví míchy. Některé enzymy pomáhají izolovat míchu, aby mohly být přenášeny signály mezi mozkem a tělem (21).

Nedostatek mědi může způsobit, že tyto enzymy nepracují tak efektivně, což vede k horší izolaci míchy. To pak způsobuje, že signály nejsou přenášeny tak efektivně (21, 22).

Studie na zvířatech prokázaly, že nedostatek mědi může snížit izolaci míchy až o 56 % (23).

Chůze je regulována signály mezi mozkem a tělem. Protože jsou tyto signály ovlivněny, může nedostatek mědi způsobit ztrátu koordinace a nestabilitu (19, 20).

Shrnutí:

 • Měď je využívána enzymy, které pomáhají udržovat zdravý nervový systém a zajišťují efektivní přenos signálů do mozku a z mozku. Nedostatek mědi může tyto signály ohrozit nebo zpozdit, což může způsobit ztrátu koordinace nebo nestabilitu při chůzi.

6. Citlivost na chlad

Lidé s nedostatkem mědi se mohou cítit citlivější na nižší teploty, protože měď spolu s dalšími minerály, jako je zinek, pomáhá udržovat optimální funkci štítné žlázy.

Studie prokázaly, že hladina hormonů štítné žlázy T3 a T4 úzce souvisí s hladinou mědi. Když je hladina mědi v krvi nízká, tyto hladiny hormonů štítné žlázy klesají. V důsledku toho nemusí štítná žláza pracovat tak efektivně. (24, 25).

Vzhledem k tomu, že štítná žláza pomáhá regulovat metabolismus a produkci tepla, nízká hladina hormonů štítné žlázy by mohla způsobit, že vám bude snadněji zima (26, 27).

Ve skutečnosti se odhaduje, že více než 80 % lidí s nízkou hladinou hormonů štítné žlázy se cítí citlivěji na nízké teploty (28).

Shrnutí:

 • Měď pomáhá zajistit zdravou hladinu hormonů štítné žlázy. Tyto hormony pomáhají regulovat metabolismus a tělesné teplo. V důsledku toho by vám nedostatek mědi mohl způsobit pocit chladu.

7. Bledá kůže

Barva kůže je do značné míry určena pigmentem melaninem.

Lidé se světlejší pletí mají obvykle méně, menší a světlejší pigmenty melaninu než lidé s tmavší pletí (29).

Zajímavé je, že měď využívají enzymy, které melanin produkují. Nedostatek mědi by proto mohl ovlivnit produkci tohoto pigmentu, což by způsobilo bledost kůže (30, 31).

Je však třeba provést další výzkum na lidech, který by zkoumal souvislost mezi bledou kůží a nedostatkem mědi.

Shrnutí:

 • Měď je využívána enzymy, které vytvářejí melanin, pigment určující barvu kůže. Nedostatek mědi může způsobovat bledost kůže.

8. Předčasné šediny

Barvu vlasů ovlivňuje také pigment melanin.

Vzhledem k tomu, že nízká hladina mědi může ovlivnit tvorbu melaninu, může nedostatek mědi způsobit předčasné šedivé vlasy (32, 33).

Ačkoli existuje několik výzkumů týkajících se nedostatku mědi a tvorby pigmentu melaninu, téměř žádná studie se nezabývala konkrétně souvislostí mezi nedostatkem mědi a šedivými vlasy. Další výzkum v této oblasti založený na lidech by pomohl objasnit souvislost mezi těmito dvěma faktory.

Shrnutí:

 • Stejně jako barva kůže je i barva vlasů ovlivněna melaninem, který vyžaduje měď. To znamená, že nedostatek mědi může podporovat předčasné šedivění vlasů.

9. Ztráta zraku

Ztráta zraku je závažný stav, který se může objevit při dlouhodobém nedostatku mědi (34, 35).

Měď je využívána mnoha enzymy, které pomáhají zajistit správné fungování nervového systému. To znamená, že nedostatek mědi může způsobit problémy s nervovým systémem, včetně ztráty zraku (36).

Předpokládá se, že ztráta zraku v důsledku nedostatku mědi je častější u lidí, kteří prodělali operaci trávicího traktu, například bypass žaludku. Je to proto, že tyto operace mohou snížit schopnost těla vstřebávat měď (37).

I když existují určité důkazy, že ztráta zraku způsobená nedostatkem mědi je vratná, jiné studie neprokázaly žádné zlepšení zraku po zvýšení příjmu mědi (34, 37).

Shrnutí:

 • Nedostatek mědi může způsobit ztrátu zraku. Je to proto, že zrak úzce souvisí s nervovým systémem, který je na mědi do značné míry závislý.

Zdroje mědi

Nedostatek mědi je naštěstí vzácný, protože mnoho potravin obsahuje dostatečné množství mědi.

Navíc ke splnění referenční hodnoty příjmu (RHP), který činí 1 mg denně, stačí jen malé množství mědi (38).

Vynikajícími zdroji mědi jsou následující potraviny (39):

 • Hovězí játra, vařená (28 g), 458% RHP
 • Ústřice, vařené (6 ks), 133% RHP
 • Humr, vařený, 1 šálek (145 g), 141% RHP
 • Jehněčí játra, vařená (28 g) 99% RHP
 • Chobotnice, vařené (85 g) 90% RHP
 • Hořká čokoláda (100 g) 88 % RHP
 • Oves, syrový 1 šálek (156 g) 49 % RHP
 • Sezamová semínka, pražená (28 g) 35% RHP
 • Kešu ořechy, syrové (28 g) 31 % RHP
 • Slunečnicová semínka, pražená nasucho (28 g) 26 % RHP
 • Houby, vařené 1 šálek (108 g) 16 % RHP
 • Mandle, pražené na sucho (28 g) 14% RHP

Pouhá konzumace některých z těchto potravin v průběhu týdne by vám měla zajistit dostatek mědi pro udržení zdravé hladiny v krvi.

Shrnutí:

 • Měď se nachází v mnoha základních potravinách, proto je její nedostatek vzácný. Vyvážená strava by vám měla pomoci splnit doporučené denní množství.

Nežádoucí účinky příliš velkého množství mědi

I když je měď pro optimální zdraví nezbytná, stačí jí denně sníst jen malé množství.

Konzumace příliš velkého množství mědi může způsobit její toxicitu, což je druh otravy kovem.

Toxicita mědi může mít nepříjemné a potenciálně smrtelné vedlejší účinky, mezi které patří (40, 41):

 • Nevolnost
 • Zvracení (jídla nebo krve)
 • Průjem
 • Bolesti žaludku
 • Černá, "dehtovitá" stolice
 • Bolesti hlavy
 • Potíže s dýcháním
 • Nepravidelný srdeční tep
 • Nízký krevní tlak
 • Kóma
 • Žlutá kůže (žloutenka)
 • Poškození ledvin
 • Poškození jater

Je však velmi vzácné konzumovat toxické množství mědi běžnou stravou.

Spíše k tomu dochází, pokud jste vystaveni kontaminovaným potravinám a vodě nebo pracujete v prostředí s vysokým obsahem mědi (40, 42).

Shrnutí:

 • I když je toxicita mědi vzácná, její vedlejší účinky mohou být velmi nebezpečné. K této toxicitě dochází spíše tehdy, pokud jste vystaveni potravinám a vodě kontaminovaným mědí nebo pracujete v prostředí s vysokým obsahem mědi.

Závěr

Nedostatek mědi je velmi vzácný, protože mnoho potravin poskytuje dostatečné množství tohoto minerálu.

Pokud vás znepokojuje hladina mědi, je nejlepší poradit se s odborníkem. Ten zjistí, zda vám hrozí nedostatek mědi, a může vám vyšetřit hladinu mědi v krvi.

Prostá konzumace vyvážené stravy by vám měla pomoci pokrýt denní potřebu mědi.

Nicméně se odhaduje, že až čtvrtina lidí v západní populaci nejí dostatek mědi, což může zvyšovat riziko jejího nedostatku.

Mezi běžné příznaky nedostatku mědi patří únava a slabost, častá nemocnost, slabé a křehké kosti, problémy s pamětí a učením, potíže s chůzí, zvýšená citlivost na chlad, bledá kůže, předčasné šedivění vlasů a ztráta zraku.

Zvýšení příjmu mědi by naštěstí mělo většinu těchto příznaků odstranit.

Každá nemoc je způsobena narůstající jedovatostí lidského organismu.

Úžasný: MUDr. Henry Bieler

 

 

NEJPOPULÁRNĚJŠÍ ČLÁNKY

      

 NOVĚ PUBLIKOVANÉ ČLÁNKY

 

  

100% REISHI - houba mládí a zdravé dlou h ověkosti - 3 unikátní, bezkonkurenční extrakty

31 důvodů proč se NENECHÁM OČKOVAT - izraelský rabín Chananya Weisman

  Devastující efekt pro zdraví - glutaman sodný, aspartam a další excitotoxiny

Jak se přírodní cestou uzdravit z chronické Boreliózy, Chlamydiózy, EB virózy... únavového syndromu

CORDYCEPS - silná imunita a nárůst energie

Překyselené tělo: začátek vážné nemoci

ZVRÁCENÍ POSTUPU DIABETU 2. typu začíná u ignorování běžných doporučení, MUDr. Sarah Hallbergová - video

Protokol pro prevenci

Tibetská houba, tibetské krystaly a kombucha - darování, prodej

Léčte záněty a ne Cholesterol, MUDr. Sircus

100% ČAGA ze Sibiře, nejvyšší množství účinných látek garantující Certifikát 

Mamografie způsobuje rakovinu prsu, MUDr. Ben Johnson, M.D., N.M.D., D.O.

Účinný lék na rakovinu plic na Kubě, proč ho mít nemůžeme? Leif Davenport

Artróza - kmenové buňky - Podvod!

Lékaři se sami uzdravili z Roztroušené sklerózy, prof. Jelinek, dr. Wahls

Jak se skutečně zdravě stravovat...

Nejúčinnější kloubní výživa, MUDr. Ladislav Šafránek

Proč průběžně a jak detoxikovat tělo

  PROTINÁDOROVÝ účinek extraktů z REISHI a CORIOLUSU na úrovni klinických studií

Žaloba na farmaceutické korporace, MUDr. Matthias Rath

Koloidní stříbro - účinné přírodní antibiotikum, hustoty koloidního stříbra, doporučené dávkování

 

Porovnání AMERICKÉ a RUSKÉ vakcíny na Covid -19, mechanismy účinků všech i připravovaných vakcín

 

  Odstranění rtuti, hliníku a dalších toxinů z těla, včetně p revence - MUDr. Dietrich Klinghardt

 

Zblblo již lidstvo natolik, že se nechá obelhat pohádkami o vražedném oxidu uhličitém?

Jak na Parkinsona? Glutathionem, Hericiem a odstraněním neurotoxinů Chlorellou

    Zkušenosti klientů s Úspěšnou léčbou především boreliózy, chlamydiózy, únavového syndromu...

 

Proč my máme potravinové alergie, přičemž je naši prarodiče neměli?

 

OVĚŘENÉ PŘÍRODNÍ PŘÍPRAVKY

Cílem správné medicíny je předcházení nemocí a prodloužení zdravé dlouhověkosti. Ideálem medicíny je odstranit mít potřebu lékaře.

MUDr. William J. Mayo

 

 

TŘI UNIKÁTNÍ EXTRAKTY

Z DUANWOOD RED REISHI

Za  účinné  se  z  Reishi  považují  pouze  kvalitně  provedené  a  čisté  extrakty,  které  mají  dobrou  biologickou  dostupnost  a  jsou  zbavené  nestravitelného  chitinu;  nelze  tedy  použít  pouhý  prášek  z  usušené  houby.

 

          EXTRAKT                 SPÓR

Nejsilnější extrakt z REISHI na českém trhu!!!100% spórový prášek z Duanwood Red Reishi!!!

 

TRITERPEN MAX

Extrakt s vysokým obsahem triterpenoidů. Více než 20 triterpenoidů%!

ZDE ROSTE NEJÚČINNĚJŠÍ REISHI

DUANWOOD RED REISHI

zdroj výše nejúčinnějších extraktů

Video z návštěvy Čechů u pěstitelů Duanwood Red Reishi v Číně, v horské oblasti Jiangshan

 

FAKTA O REISHI,

MYKOLOGIE, HISTORIE, PĚSTOVÁNÍ, ÚČINNÉ LÁTKY, JAK JE TO S JEJÍ KVALITOU?

 

 

 

 CORDYCEPS, EXTRA SILNÝ

NEJVYŠŠÍ GARANTOVANÉ MNOŽSTVÍ ÚČINNÝCH LÁTEK - CERTIFIKÁT COA

Nejsilnější Cordyceps na českém trhu!!!

CORDYCEPS - video

100% Sibiřská Čaga

ČAGA - video

HERICIUM - video

 

  BETAGLUKAN           HLÍVA

        extrakt               extrakt

Betaglucan MaxCellHlíva ústřičná

BETAGLUKAN - video

 

    KURKUMIN            AŠVAGANDA

        extrakt                    extrakt

Betaglucan MaxCellNejsilnější Ašvaganda na Českém trhu

ASHWAGANDHA - video

 

RDESNO             ANNONA

extrakt                  extrakt

Vysoce účinný extrakt z listů

 

ČAGA - video

Z ověřených dat vyplývá, že člověk, který covid prodělal, je třináckrát lépe chráněn, než člověk, který má dvě dávky vakcíny.

prof. Jiří Beran, 13.11.2021

prof. Jiří Beran, 15.11.2021

 

TEČKOVANÝ PŘÍBĚH

"NEVĚŘÍM UŽ BÍLÝM PLÁŠŤŮM, ALE LIDEM"

medicinský inženýr

JURAJ Orság


 

TEČKOVANÉ PŘÍBĚHY

dokument z 31. srpna 2022

Nadační fond Svědomí Národa

 

KUBEK 2009

 

DOKUMENT ČT 2

BYZNYS V BÍLÝCH PLÁŠTÍCH

DOKUMENT ČT 2

ŠKODLIVOST MOBILNÍCH SÍTÍ

             TEST

BARVOSLEPOSTI

 

 

ROK SI NIČÍME IMUNITU,

možná i proto je tolik nemocných, říká česká vědkyně, vedoucí týmu Centra buněčného a tkáňového inženýrství FN u sv. Anny...

doc. RNDr. Irena Koutná, Ph.D.

Aktualizovaný jmenný seznam s portovců zemřelých od 1.1.2021 do 29.4.2023 v souvislosti s "vakcinací"

Ú MRTÍ - 1310

SRDEČNÍ ZÁSTAVY - 1884

   PATOLOG dr. Ryan Cole oprávněně VAROVAL

 

Stav k 26.02.2023

RENOMOVANÝ PATOLOG   dr. RYAN COLE - přednáška

ALARMUJÍCÍ EFEKT  covid (spike) injekcí (mRNA) na mozek, srdce, ledviny a ostatní orgány

 • Spousta lidí postrádá enzym, který rozkládá RNA
 • Naprosto porušujeme Norimberský kodex z roku 1947...

český dabing - 17:08

Lékařský summit, San Antonio, Texas, USA - 27.7.2021

 

AMERICA´S FRONTLINE DOCTORS

POSTAVIT SE NA ODPOR

 

FRONTLINE NEWS

 

 

ZAČNĚTE U SEBE

ZÁKLADEM ZDRAVÍ JE PREVENCE S NÁVRATEM K PŘÍRODĚ

Doporučuji:

každé ráno cca 30 minut před snídaní

vypít cca 4 dcl vlažné čisté pramenité vody s citrónem (můžete přidat až půl lžičky jedlé sody) a pro posílení imunity a energie můžete použít dvojitý extrakt (1-2 kapsle) z

  a nejdříve po 15 minutách:

případně nejen pro psychiku:

pro střevo kvalitní probiotika:

 • kysané zelí, které si sami jednoduše vyrobíte POUZE VY! Pozor na "BRUSELSKÉ" kysané zelí! S éčkama
 

 

VÁLEK U MORAVCE V OVM

10. dubna 2022

NEHORÁZNĚ LŽE

 

 

Fakta nepřestávají existovat tím, že se o nich nesmí hovořit. Pravda je dcerou času

 

SVĚT SE ZBLÁZNIL

Toto je novodobá reklama na co?

MUDr. Anastasia Maria Loupis: Tento model je v ohrožení života

 

 

 

Standardní verze