Nová studie zjistila, že převaření vody a její filtrování může odstranit značné množství mikroplastů

- Pixabay

Barbora Nová

 • Nová studie zveřejněná 28. února 2024 zjistila, že můžete snížit množství mikroplastů, které vypijete, jednoduše převařením vody.
 • Vědci teprve začínají chápat zdravotní rizika spojená s expozicí mikroplastům.
 • Nano- a mikroplasty jsou kousky plastu o průměru jedné tisíciny milimetru.

Převaření a filtrování vody z kohoutku může podle nového výzkumu dramaticky snížit množství mikroplastů, které vypijete.

Nedávné studie zjistily, že nano- a mikroplasty (NMP), což jsou kousky plastu o průměru jedné tisíciny milimetru, byly nalezeny v mnoha produktech a dokonce i ve vodě z vodovodu.

Nová studie zveřejněná v Environmental Science & Technology Letters zjistila, že vaření vody bohaté na minerály po dobu pouhých pěti minut může snížit množství NMP, kterému jste vystaveni, až o 90 % (1).

Vědci teprve začínají chápat zdravotní rizika spojená s expozicí mikroplastům, ale stále více důkazů potvrzuje, že plasty se mohou hromadit v těle a spouštět oxidační stres, záněty, inzulínovou rezistenci a problémy s játry (2, 3).

Některé pokročilé systémy filtrace vody mohou zachytit a pomoci odstranit některé NMP z vodovodní vody. Ale vědci chtěli přijít na jiné možnosti odstranění mikroplastů, zejména proto, že v chudších zemích jsou zapotřebí levnější a dostupnější řešení pro čistou vodu.

Vařící voda může být bezpečným a jednoduchým řešením, které může účinně dekontaminovat vodu z vodovodu v domácnosti, což ukazují nová zjištění.

„Vaření vody před pitím je skvělým příkladem starověké kulturní praxe, která může pomoci snížit expozici životního prostředí,“ uvedla dr. Luz Claudiová, Ph.D., profesorka environmentální medicíny a veřejného zdraví na Icahn School of Medicine na Mount Sinai.

Dr. Claudiová nebyla do předmětné studie zapojena.

Jak může vroucí voda pomoci odstranit mikroplasty

Vědci zjistili, že prvním krokem k odstranění NMP z vodovodní vody je pouhé vaření vody.

Vědci shromáždili několik vzorků vodovodní vody z Guangzhou v Číně a kontaminovali vzorky různými úrovněmi NMP.

Každý vzorek byl vařen po dobu pěti minut a poté ponechán vychladnout po dobu 10 minut.

Vařením tvrdé vody, která je bohatá na minerály – jako je vápník nebo hořčík – vzniká křídový zbytek známý jako vodní kámen nebo uhličitan vápenatý (CaCO3), který může zachycovat plasty.

Tento pevný, křídový zbytek pak musel být oddělen a odstraněn z vody buď standardním kávovým filtrem nebo filtrem z nerezové oceli, čímž byly odstraněny NMP.

Tým zjistil, že dopad byl největší v tvrdší vodě: Například ve vzorcích, které měly 300 miligramů CaCO3, bylo odstraněno téměř 90 % NMP.

Ve vzorcích měkčí vody s méně než 60 mg CaCO3 bylo odstraněno zhruba 25 % NMP.

„Tady je důležité poznamenat, že účinnost zachycení těchto mikro/nano plastů v těchto minerálních pevných látkách je vázána na tvrdost vody – čím je voda tvrdší, tím více pevných látek se tvoří, tím více mikroplastů je zachyceno,“ uvedla dr. Anja Brandonová, Ph.D., zástupce ředitele pro politiku USA v oblasti plastů ve společnosti Ocean Conservancy a inženýrka pro životní prostředí.

Dr. Brandonová se studie nezúčastnila.

Proč se mikroplasty nacházejí také ve vodě z vodovodu

Mikroplasty, jako je polystyren (PS), polyethylen (PE), polypropylen (PP) a polyethylentereftalát (PET), se běžně vyskytují v podzemních a povrchových vodách, většinou kvůli odpadní vodě a povrchovému odtoku po dešti (4).

Podle dr. Claudiové je těžké studovat zdravotní účinky vystavení mikroplastům, protože existuje mnoho typů a my jsme pravidelně vystaveni několika potenciálním zdrojům.

Ačkoli jsou zdravotní rizika málo známá, přesto bylo prokázáno, že vdechování a požití mikroplastů narušuje funkci buněk a vyvolává záněty spolu s oxidačním stresem (5, 6).

Nejlépe zdokumentované krátkodobé účinky jsou na střevní mikrobiom, které mohou vést ke střevním problémům (7).

Tradiční úpravny vody nejsou schopny eliminovat NMP z pitné vody, a zatímco některé technologie úpravy vody jsou schopny zachytit a odstranit drobné plastové kousky, tyto pokročilé systémy v rozvojových nebo zaostalých zemích neexistují, což se týká i Česka.

Podle dr. Brandonové bylo zjištěno, že mikroplasty v současnosti kontaminují většinu, ne-li všechny zdroje pitné vody.

Vědci odhadli, že příjem NMP prostřednictvím převařené vody je v závislosti na regionu dvakrát až pětkrát nižší než příjem při pravidelném pití vody z vodovodu bez převaření.

Tvrdá voda je však často nežádoucí vlastností vody z kohoutku a mnoho domácností má filtrační systémy, které vodu bohatou na minerály změkčují a vodu předtím nepřevařují.

Je zapotřebí více výzkumu, aby bylo možné široce informovat, zda a kdy by lidé měli převařovat vodu z kohoutku.

Jak omezit vystavení se mikroplastům

Každý, kdo si chce převařit vodu, by to měl udělat ve skleněné varné konvici nebo nerezovém hrnci.

Po asi pětiminutovém vaření vody ji nechte vychladnout a nemíchejte ji.

Mikroplasty se musí navázat na vápník a usadit se na dnu nádoby, aby je bylo možné přefiltrovat nebo oddělit.

Mějte na paměti, že převařená voda není kouzelné řešení, uvádí dr. Claudiová, protože jsme pravděpodobně neustále vystaveni dalším zdrojům, které obsahují mikroplasty.

Dr. Brandonová doporučuje vyhýbat se jednorázovým plastovým obalům, včetně balené vody, nepoužívat plastové náčiní a produkty na vaření a nedávat plastové nádoby do myčky na nádobí nebo mikrovlnné trouby.

"Všechny tyto předměty mohou při dlouhodobém a pravidelném používání uvolňovat plastové částice nebo vylučovat chemikálie."

Závěr

Převaření a filtrování vody z kohoutku může podle nového výzkumu dramaticky snížit množství mikroplastů, které vypijete. 

Vědci teprve začínají chápat zdravotní rizika spojená s expozicí mikroplastům, ale stále více důkazů prokazuje, že plasty se mohou hromadit v těle a spouštět oxidační stres, záněty, inzulínovou rezistenci, zdravotní problémy se střevy a problémy s játry.

Vaše jednorázová láhev na vodu může obsahovat 240 000 plastových nanočástic

- Pixabay

Barbora Nová

 • Nová studie zvěřejněná 8. ledna 2024 odhaduje, že v průměru jeden litr balené vody obsahuje 240 000 detekovatelných plastových úlomků. Ty jsou známé jako nanoplasty.
 • Nanoplasty jsou důvodem k obavám, protože je obtížné je odhalit a mohou procházet střevními, tkáňovými a hematoencefalickými bariérami, což může mít vážné zdravotní důsledky.
 • Abyste se ujistili, že je vaše voda bezpečná k pití, můžete na kohoutky umístit vodní filtry anebo je použít před pitím vody, abyste se zbavili některých nežádoucích částic.

Zdravotní odborníci se stále více zajímají o mikroplasty a jejich dopad na člověka a životní prostředí.

Vědci nyní zkoumají nanoplasty, které jsou ještě menší než mikroplasty. Primárním zdrojem problému je balená voda, která je plná tisíců plastových úlomků.

Nanoplasty jsou tak malé, že mohou přímo vstoupit do krevního oběhu a nakonec se dostat do jiných tělesných orgánů a systémů.

Nová studie zveřejněná v časopise Proceedings of the National Academy of Sciences se zabývá tím, kolik nanoplastů lze nalézt v jedné plastové láhvi s vodou (1).

„Náš předchozí výzkum poukázal na rozšířenou přítomnost mikroplastů ve vodách a vzduchu v New Yorku a na jejich schopnost přenášet znečišťující látky, jako jsou PCB, léčiva a patogeny (financováno Hudson River Foundation),“ Beizhan Yan, autor studie (2)

Profesor výzkumu na Columbia Climate School Lamont-Doherty Earth Observatory, uvedl: "Ve srovnání se očekává, že nanoplasty budou mít ještě větší ekologický a zdravotní dopad kvůli jejich vyšší míře rozdělování a související nanotoxicitě".

Velké množství nanoplastů v balené vodě

Pro novou studii Yan a další vědci hledali sedm typů plastů, které tvořily pouze přibližně 10 % nanočástic ve vzorcích vody.

To naznačuje, že určení složení částic je poměrně složité.

Vědci odhadli, že průměrný litr balené vody obsahuje 240 000 identifikovatelných plastových úlomků.

Je nutný další výzkum, aby se zjistilo, zda pití balené vody obsahující nanoplasty může mít nepříznivé zdravotní účinky.

„Pokud se lidé obávají nanoplastů v balené vodě, je rozumné zvážit alternativy, jako je voda z kohoutku,“ uvedl Yan. „Je však důležité zdůraznit, že zůstat hydratovaný je pro zdraví zásadní. Proto nedoporučujeme pít balenou vodu, když je to nutné, protože riziko dehydratace mohou převážit potenciální dopady expozice nanoplastům.

V budoucnu vědci plánují rozšířit svou výzkumnou platformu tak, aby zahrnovala širší škálu environmentálních vzorků. To bude zahrnovat analýzu vody z vodovodu, vzorků vzduchu a biologických tkání.

Jejich cílem je prohloubit naše chápání přítomnosti a dopadu nanoplastů v těchto prostředích. Yan a jeho výzkumný tým mají také v úmyslu prozkoumat potenciální nepříznivé zdravotní důsledky, které mohou nastat v důsledku expozice nanoplastům.

Jsou nanoplasty nebezpečné?

"Plasty často obsahují heterogenní směs různých chemikálií, které poskytují konkrétnímu typu plastu jeho funkční a strukturální schopnosti," uvedl Christopher Hine, PhD, z Cleveland Clinic Lerner Research Institute. "Mnoho z těchto typů chemikálií, jakmile jsou vyluhovány z plastových nádob ve formě mikroplastů a nanoplastů, může sloužit jako chemikálie narušující endokrinní systém (EDC).

Dr. Hine nebyl zapojen do studie.

Tyto EDC mohou napodobovat naše přirozené hormony, jako je chemický bisfenol A (BPA) napodobující estrogen a aktivující estrogenové receptory (3).

Naopak, jiné nanoplastické chemikálie narušují některé systémy v těle včetně hypofýzy a nadledvinek a orgánů štítné žlázy (4).

„Hlavní zájem o nanoplasty je dvojí, a to v tom, že jsou: 1) obtížně zjistitelné a jejich odfiltrování ze spotřebitelských potravin a nápojů; a 2) Snáze procházejí střevními, tkáňovými a hematoencefalickými bariérami, což může mít negativní dopad na více orgánových systémů.“

Proč je v potravinách tolik plastu

„U většiny spotřebního zboží, ať už jde o potraviny, nápoje nebo kosmetiku, existuje dlouhý a komplikovaný výrobní proces, s nímž se každý setká od sklizně suroviny až po konečnou úpravu, balení a přepravu. V každém kroku může být výrobek vystaven a kontaminován různými chemikáliemi souvisejícími s plasty. Není tedy divu, že s využitím nových technik k detekci nanoplastů (nalezl) autor studie ve spotřebním zboží tolik nových nanočástic.“

Podobně neškodné chemikálie umístěné do spotřebního zboží a obalů se mohou někdy časem degradovat v důsledku vystavení vlivům prostředí, jako je UV záření, normální spektrum světelného záření, teplo, ozón a stárnutí, a mohou být chemicky a fyzikálně modifikovány do nových chemických forem, které mohou představovat nebezpečí pro zdraví.

Proto je důležité uchovávat obaly spotřebního zboží (potraviny, nápoje, kosmetika, léčiva) tak, jak jsou doporučeny, a vyřazovat položky, které jsou po datu spotřeby.

Jak čistá je vaše voda?

Dále vědci plánují prozkoumat vodu z vodovodů.

„Většina obcí a společností poskytujících veřejné služby, které dodávají vodu svým komunitám, se řídí přísnými zákony a předpisy, aby zajistily, že produkt, který dodávají, je bezpečný pro spotřebu,“ uvedl dr. Hine. „Někdy však dochází k přerušení dodávek vody v důsledku stárnoucích poruch potrubí a vodovodní infrastruktury, které umožňují vyplavování nežádoucích chemikálií nebo mikroorganismů do kohoutků spotřebitelů. Většina těchto narušení je dočasná a dodržováním pokynů obecních služeb, jako je odpuštění vody z kohoutku nebo vaření vody, se lze spotřebě těchto nežádoucích věcí vyhnout.“

Navíc přidání vodních filtrů na kohoutky anebo jejich použití před pitím vody může pomoci odstranit některé částice, které mohou kontaminovat vodní zdroj.

„Zatímco ve vodě z vodovodu je obvykle méně mikro- a nanoplastů ve srovnání s komerčně balenou vodou, pokud spotřebitelé nakonec vodu z kohoutku skladují v plastových nádobách, které jsou vystaveny teplu, slunečnímu záření a/nebo detergentům, může to zvýšit kontaminaci plastů. voda,“ uvedl dr. Hine. "Domy se studniční vodou mohou mít také mikro- a nanoplastickou kontaminaci v důsledku znečištění životního prostředí plasty ze skládek, odpadků nebo znečištění půdy nebo povodí."

Nejbezpečnější způsob, jak pít vodu

Voda je nezbytná pro život a pitná voda by měla být součástí zdravého denního režimu. Pití kohoutkové vody, vody z plastových lahvích nebo z filtrovaných zařízení jsou všechny způsoby, jak můžeme využít k dosažení našich cílů spotřeby vody.

Je však důležité zvážit omezení expozice nežádoucím mikro- a nanoplastům při konzumaci vody a jiných nápojů.

Zatímco voda z kohoutku, balená a filtrovaná voda jsou obvykle bezpečné způsoby konzumace, voda z kohoutku má tendenci mít snížené množství těchto plastů. Pokud tedy místní obec poskytuje čistou pitnou vodu z kohoutku, lze to považovat za jeden z nejbezpečnějších zdrojů pitné vody. Pokud má být voda skladována v plastových nádobách, pak jejich uchovávání mimo přímé sluneční světlo a v chladném prostředí může také snížit vyluhování plastů do vody.

Závěr

Podle nové studie obsahuje průměrný litr balené vody 240 000 detekovatelných plastových úlomků, známých také jako nanoplasty.

Tyto drobné plastové částice jsou obzvláště problematické, protože je těžké je identifikovat a mohou se dostat do krve a nakonec i do tělesných orgánů.

Odborníci na zdraví doporučují používat vodní filtry, aby se snížilo množství plastů a následná kontaminace těla.

Škodlivé chemikálie i v dešťové vodě překročily limity

- Pixabay

stylemania.it

 • Špatné překvapení pro životní prostředí: dešťová voda se stala nepitnou po celém světě, včetně Tibetu a Antarktidy.
 • To uvedli vědci ze Stockholmské univerzity a ETH Zurich v článku publikovaném v časopise Environmental Science & Technology.
 • Koncentrace PFAS (perfluoralkylových látek) dosáhly celosvětově hodnot nad limity stanovené americkými směrnicemi pro pitnou vodu.
 • PFAS mají vážné účinky na zdraví: mohou způsobit rakovinu, neplodnost, poškození imunitního systému.
 • Jsou to velmi perzistentní molekuly a nyní vstoupily do planetárního cyklu vody, kontaminují atmosféru a vodu, jak povrchovou, tak podzemní.

Dvacet let beze změny

Tým Stockholmské univerzity zkoumá výskyt a transport PFAS v atmosféře už více než deset let. V aktuální studii vědci zjistili, že množství některých škodlivých PFAS v atmosféře nijak výrazně neklesá, přestože je hlavní výrobce, 3M, vyřadil z výroby už před dvěma desetiletími. To je další doklad o tom, jak nezničitelné jsou.

Navíc mají vlastnosti, které jim umožňují, aby se vracely do přírodního koloběhu vody. Výzkum ukazuje, že i když doputují do moře, neklesají ke dnu, ale vracejí se zpět do mořského vzduchu prostřednictvím aerosolů.

„Extrémní trvanlivost a nepřetržitý globální cyklus některých PFAS povede k dalšímu překračování výše uvedených směrnic,“ uvedl profesor Martin Scheringer, spoluautor studie působící na ETH Zurich ve Švýcarsku.

„Nyní se tedy v důsledku globálního rozšíření PFAS budou všude překračovat směrnice o kvalitě životního prostředí určené k ochraně lidského zdraví. Pro snížení kontaminace PFAS můžeme udělat jen velmi málo. Jinými slovy, má smysl definovat planetární hranici právě pro PFAS, a došli jsme k závěru, že tato hranice byla nyní překročena,“ dodal Scheringer. 

Jane Munckeová, výkonná ředitelka nadace Food Packaging Forum ve švýcarském Curychu, která se na této práci nepodílela, upozorňuje: „Nesmí se stát, že několik málo lidí bude na PFAS ekonomicky profitovat, zatímco miliony dalších budou pít znečištěnou pitnou vodu a budou trpět vážnými zdravotními problémy. Obrovské částky, které bude stát snížení obsahu PFAS v pitné vodě na úroveň, která je bezpečná na základě současných vědeckých poznatků, musí zaplatit průmysl, který tyto toxické chemické látky vyrábí a používá.

PFAS

Jako PFAS se označují perfluorované a polyfluorované látky, které se vyrábějí zhruba od 50. let 20. století. Skupinu tvoří přibližně 5000 látek, které se nacházejí použití v různých odvětvích průmyslu i v domácnostech. Známé jsou především díky použití v teflonu nebo Gore-Texu, ale najdeme je i v papírových obalech na potraviny, v outdoorovém oblečení nebo v kobercích. V textilu se používá zhruba 50 % globálně vyrobených PFAS.

Vlivy PFAS na zdraví

Člověk přijímá PFAS především v pitné vodě a v potravě a v jeho těle dochází k bioakumulaci. Kromě potravy je člověk vystaven PFAS i skrze působení prachu, vnitřního prostředí, předmětů osobní péče a spotřebitelských produktů. PFAS se vážou na bílkoviny, proto je nacházíme především v játrech, krevním séru a plasmě nebo ledvinách živých organismů, dále i v moči, placentě nebo kojeneckém mléce. Ke kontaminaci pitné vody dochází v okolí průmyslových závodů, letišť a vojenských základen. Nejvíce ohrožení jsou lidé žijící v oblastech kontaminovaných PFAS nebo v průmyslových oblastech.

Některé PFAS jsou považovány za podezřelé lidské karcinogeny. Diskutováno je především zvýšené riziko rakoviny ledvin, vaječníků, varlat a prostaty. Některé PFAS jsou reprotoxické (snižují plodnost u žen), zvyšují riziko vysokého krevního tlaku v těhotenství, preeklampsie (onemocnění placenty) nebo nižší porodní váhy novorozenců. PFAS mohou poškozovat imunitní a endokrinní systém.

Podle proběhlého průzkumu v Německu u dětí a dospívajících (3 až 17 let) bylo zjištěno, že v jedné pětině zkoumaných vzorků byla překročena úroveň HBM I (koncentrace vylučující poškození zdraví) pro PFOA. 100 % dětí bylo vystaveno PFOS, v 89 % vzorkách krve byla nalezena PFOA. U 0,2 % vzorků byla překročena hodnota HBM II (u které existuje riziko nepříznivého vlivu na zdraví, a je zapotřebí zavést opatření na snížení akutní expozice).

Hasiči používající hasicí pěny s obsahem PFAS mají nepřijatelně zvýšené hladiny PFOA i PFHxS v krvi.

Účinky expozice PFAS na lidské zdraví

Výskyt PFAS v životním prostředí

Díky zmíněné vazbě mezi uhlíkem a fluorem, která je přirozeně těžko rozložitelná, dochází k jejich hromadění v životním prostředí. PFAS jsou rozpustné ve vodě, díky tomu jsou transportovány na velké vzdálenosti a nacházeny i v oblastech Arktidy a Antarktidy (kde nebyly nikdy používány). Těkaví zástupci mohou být transportováni vzduchem.

PFAS jsou uvolňovány do prostředí během výroby i používání ve výrobcích a spotřebním zboží a při likvidaci zboží s jejich obsahem. Hlavními bodové zdroje znečištění vod a půdy představují vojenská cvičiště a letiště, kde se používají hasící pěny s obsahem PFAS.

PFAS jsou všudypřítomné – nalezneme je v povrchových i podzemních vodách, pitné vodě, na čistírnách odpadních vod, ve výluzích ze skládek odpadů, v sedimentech, půdě, atmosféře, domovním prachu i v živých organismech a tělech lidí. Ve vodách jsou častěji nalézány PFAS s kratším řetězcem, protože v nich zůstávají déle a jsou více mobilní, než ty s delším řetězcem (přes 8 uhlíků). Dle švédské studie z roku 2022 se PFAS objevuje v dešťové vodě po celém světě.

Čistírny odpadních vod aktuálně nemají potřebné technologie, kterými by se dalo jejich množství ve vodě snižovat, odpadní vody s obsahem PFAS, vznikající např. při praní outdoorového oblečení procházejí čistírnou. Pokud dochází k ukládání odpadů s jejich obsahem na skládky, dochází k jejich únikům ve formě skládkových výluhů. Pokud se spalují, přecházejí do spalin a popela a pokud se recyklují, přecházejí do nových výrobků.

Zdroj: wikipedia.org

Více: Per- a polyfluoroalkylované sloučeniny v pitné vodě

Každá nemoc je způsobena narůstající jedovatostí lidského organismu.

Úžasný: MUDr. Henry Bieler

 

 

NEJPOPULÁRNĚJŠÍ ČLÁNKY

 

       NOVĚ PUBLIKOVANÉ ČLÁNKY

           ČERVEN 2024 - 14 článků

 

Nejlepší DIETY pro celkové zdra ví v roce 2024 - středomořská, DASH a MIND - U.S. News & World Report

  

100% REISHI - houba mládí a zdravé dlou h ověkosti - 3 unikátní, bezkonkurenční extrakty

31 důvodů proč se NENECHÁM OČKOVAT - izraelský rabín Chananya Weisman

Dr. Peter  McCullough: Jak přírodně DETOXIKOVAT tělo PO OČKOVÁNÍ mRNA vakcínou (protokol) - video

  Devastující efekt pro zdraví - glutaman sodný, aspartam a další excitotoxiny

Jak se přírodní cestou uzdravit z chronické Boreliózy, Chlamydiózy, EB virózy... únavového syndromu

CORDYCEPS - silná imunita a nárůst energie

Překyselené tělo: začátek vážné nemoci

ZVRÁCENÍ POSTUPU DIABETU 2. typu začíná u ignorování běžných doporučení, MUDr. Sarah Hallbergová - video

Protokol pro prevenci pro uzdravené klienty - Ing. Zdeněk Rozehnal

BOSWELIA serrata (kadidlo) - jeden z nejsilnějších přírodních léků Matky Země

Tibetská houba, tibetské krystaly a kombucha - darování, prodej

Léčte záněty a ne Cholesterol, MUDr. Marc Sircus

100% ČAGA ze Sibiře, nejvyšší množství účinných látek garantující Certifikát 

Mamografie způsobuje rakovinu prsu, MUDr. Ben Johnson, M.D., N.M.D., D.O.

Účinný lék na rakovinu plic na Kubě, proč ho mít nemůžeme? Leif Davenport

Artróza - kmenové buňky - Podvod!

Lékaři se sami uzdravili z Roztroušené sklerózy, prof. George Jelinek, dr. Terry Wahlsová

Jak se skutečně zdravě stravovat...

Proč průběžně a jak detoxikovat tělo

  PROTINÁDOROVÝ účinek extraktů z REISHI a CORIOLUSU na úrovni klinických studií

Žaloba na farmaceutické korporace, MUDr. Matthias Rath

Koloidní stříbro - účinné přírodní antibiotikum, hustoty koloidního stříbra, doporučené dávkování

 

  Odstranění rtuti, hliníku a dalších toxinů z těla, včetně p revence - MUDr. Dietrich Klinghardt

Zblblo již lidstvo natolik, že se nechá obelhat pohádkami o vražedném oxidu uhličitém?

Jak na Parkinsona? Glutathionem, Hericiem a odstraněním neurotoxinů Chlorellou

    Zkušenosti klientů s Úspěšnou léčbou především boreliózy, chlamydiózy, únavového syndromu...

 

Proč my máme potravinové alergie, přičemž je naši prarodiče neměli?

 

OVĚŘENÉ PŘÍRODNÍ PŘÍPRAVKY

Cílem správné medicíny je předcházení nemocí a prodloužení zdravé dlouhověkosti. Ideálem medicíny je odstranit mít potřebu lékaře.

MUDr. William J. Mayo

 

 

TŘI UNIKÁTNÍ EXTRAKTY

Z DUANWOOD RED REISHI

Za  účinné  se  z  Reishi  považují  pouze  kvalitně  provedené  a  čisté  extrakty,  které  mají  dobrou  biologickou  dostupnost  a  jsou  zbavené  nestravitelného  chitinu;  nelze  tedy  použít  pouhý  prášek  z  usušené  houby.

 

          EXTRAKT                 SPÓR

Nejsilnější extrakt z REISHI na českém trhu!!!100% spórový prášek z Duanwood Red Reishi!!!

 

TRITERPEN MAX

Extrakt s vysokým obsahem triterpenoidů. Více než 20 triterpenoidů%!

ZDE ROSTE NEJÚČINNĚJŠÍ REISHI

DUANWOOD RED REISHI

zdroj výše nejúčinnějších extraktů

Video z návštěvy Čechů u pěstitelů Duanwood Red Reishi v Číně, v horské oblasti Jiangshan

 

FAKTA O REISHI,

MYKOLOGIE, HISTORIE, PĚSTOVÁNÍ, ÚČINNÉ LÁTKY, JAK JE TO S JEJÍ KVALITOU?

 

 

 

 CORDYCEPS, EXTRA SILNÝ

NEJVYŠŠÍ GARANTOVANÉ MNOŽSTVÍ ÚČINNÝCH LÁTEK - CERTIFIKÁT COA

Nejsilnější Cordyceps na českém trhu!!!

CORDYCEPS - video

100% Sibiřská Čaga

ČAGA - video

HERICIUM - video

 

  BETAGLUKAN           HLÍVA

        extrakt               extrakt

Betaglucan MaxCellHlíva ústřičná

BETAGLUKAN - video

 

    KURKUMIN            AŠVAGANDA

        extrakt                    extrakt

Betaglucan MaxCellNejsilnější Ašvaganda na Českém trhu

ASHWAGANDHA - video

 

RDESNO             ANNONA

extrakt                  extrakt

Vysoce účinný extrakt z listů

 

ČAGA - video

Z ověřených dat vyplývá, že člověk, který covid prodělal, je třináckrát lépe chráněn, než člověk, který má dvě dávky vakcíny.

prof. Jiří Beran, 13.11.2021

prof. Jiří Beran, 15.11.2021

 

TEČKOVANÝ PŘÍBĚH

"NEVĚŘÍM UŽ BÍLÝM PLÁŠŤŮM, ALE LIDEM"

medicinský inženýr

JURAJ Orság


 

TEČKOVANÉ PŘÍBĚHY

dokument z 31. srpna 2022

Nadační fond Svědomí Národa

 

KUBEK 2009

 

DOKUMENT ČT 2

BYZNYS V BÍLÝCH PLÁŠTÍCH

DOKUMENT ČT 2

ŠKODLIVOST MOBILNÍCH SÍTÍ

             TEST

BARVOSLEPOSTI

 

 

ROK SI NIČÍME IMUNITU,

možná i proto je tolik nemocných, říká česká vědkyně, vedoucí týmu Centra buněčného a tkáňového inženýrství FN u sv. Anny...

doc. RNDr. Irena Koutná, Ph.D.

Aktualizovaný jmenný seznam s portovců zemřelých od 1.1.2021 do 31.12.2023 v souvislosti s "vakcinací" na covid

Ú MRTÍ - 1480

SRDEČNÍ ZÁSTAVY - 2107

   PATOLOG dr. Ryan Cole oprávněně VAROVAL

 

RENOMOVANÝ PATOLOG   dr. RYAN COLE - přednáška

ALARMUJÍCÍ EFEKT  covid (spike) injekcí (mRNA) na mozek, srdce, ledviny a ostatní orgány

 • Spousta lidí postrádá enzym, který rozkládá RNA
 • Naprosto porušujeme Norimberský kodex z roku 1947...

český dabing - 17:08

Lékařský summit, San Antonio, Texas, USA - 27.7.2021

 

AMERICA´S FRONTLINE DOCTORS

POSTAVIT SE NA ODPOR

 

FRONTLINE NEWS

 

 

ZAČNĚTE U SEBE

ZÁKLADEM ZDRAVÍ JE PREVENCE S NÁVRATEM K PŘÍRODĚ

Doporučuji:

každé ráno cca 30 minut před snídaní

vypít cca 4 dcl vlažné čisté pramenité vody s citrónem (můžete přidat až půl lžičky jedlé sody) a pro posílení imunity a energie můžete použít dvojitý extrakt (1-2 kapsle) z

  a nejdříve po 15 minutách:

případně nejen pro psychiku:

pro střevo kvalitní probiotika:

 • kysané zelí, které si sami jednoduše vyrobíte POUZE VY! Pozor na "BRUSELSKÉ" kysané zelí! S éčkama
 

 

VÁLEK U MORAVCE V OVM

10. dubna 2022

NEHORÁZNĚ LŽE

 

 

Fakta nepřestávají existovat tím, že se o nich nesmí hovořit. Pravda je dcerou času

 

SVĚT SE ZBLÁZNIL

Toto je novodobá reklama na co?

MUDr. Anastasia Maria Loupis: Tento model je v ohrožení života