Vaše jednorázová láhev na vodu může obsahovat 240 000 plastových nanočástic

- Pixabay

Barbora Nová

  • Nová studie zvěřejněná 8. ledna 2024 odhaduje, že v průměru jeden litr balené vody obsahuje 240 000 detekovatelných plastových úlomků. Ty jsou známé jako nanoplasty.
  • Nanoplasty jsou důvodem k obavám, protože je obtížné je odhalit a mohou procházet střevními, tkáňovými a hematoencefalickými bariérami, což může mít vážné zdravotní důsledky.
  • Abyste se ujistili, že je vaše voda bezpečná k pití, můžete na kohoutky umístit vodní filtry anebo je použít před pitím vody, abyste se zbavili některých nežádoucích částic.

Zdravotní odborníci se stále více zajímají o mikroplasty a jejich dopad na člověka a životní prostředí.

Vědci nyní zkoumají nanoplasty, které jsou ještě menší než mikroplasty. Primárním zdrojem problému je balená voda, která je plná tisíců plastových úlomků.

Nanoplasty jsou tak malé, že mohou přímo vstoupit do krevního oběhu a nakonec se dostat do jiných tělesných orgánů a systémů.

Nová studie zveřejněná v časopise Proceedings of the National Academy of Sciences se zabývá tím, kolik nanoplastů lze nalézt v jedné plastové láhvi s vodou (1).

„Náš předc hozí výzkum poukázal na rozšířenou přítomnost mikroplastů ve vodách a vzduchu v New Yorku a na jejich schopnost přenášet znečišťující látky, jako jsou PCB, léčiva a patogeny (financováno Hudson River Foundation),“ B eizhan Yan, autor studie (2)

Profesor výzkumu na Columbia Climate School Lamont-Doherty Earth Observatory, uvedl: "Ve srovnání se očekává, že nanoplasty budou mít ještě větší ekologický a zdravotní dopad kvůli jejich vyšší míře rozdělování a související nanotoxicitě".

Velké množství nanoplastů v balené vodě

Pro novou studii Yan a další vědci hledali sedm typů plastů, které tvořily pouze přibližně 10 % nanočástic ve vzorcích vody.

To naznačuje, že určení složení částic je poměrně složité.

Vědci odhadli, že průměrný litr balené vody obsahuje 240 000 identifikovatelných plastových úlomků.

Je nutný další výzkum, aby se zjistilo, zda pití balené vody obsahující nanoplasty může mít nepříznivé zdravotní účinky.

„Pokud se lidé obávají nanoplastů v balené vodě, je rozumné zvážit alternativy, jako je voda z kohoutku,“ uvedl Yan. „Je však důležité zdůraznit, že zůstat hydratovaný je pro zdraví zásadní. Proto nedoporučujeme pít balenou vodu, když je to nutné, protože riziko dehydratace mohou převážit potenciální dopady expozice nanoplastům.

V budoucnu vědci plánují rozšířit svou výzkumnou platformu tak, aby zahrnovala širší škálu environmentálních vzorků. To bude zahrnovat analýzu vody z vodovodu, vzorků vzduchu a biologických tkání.

Jejich cílem je prohloubit naše chápání přítomnosti a dopadu nanoplastů v těchto prostředích. Yan a jeho výzkumný tým mají také v úmyslu prozkoumat potenciální nepříznivé zdravotní důsledky, které mohou nastat v důsledku expozice nanoplastům.

Jsou nanoplasty nebezpečné?

"Plasty často obsahují heterogenní směs různých chemikálií, které poskytují konkrétnímu typu plastu jeho funkční a strukturální schopnosti," uvedl Chri stopher Hine, PhD, z Cleveland Clinic Lerner Research Institute. "Mnoho z těchto typů chemikálií, jakmile jsou vyluhovány z plastových nádob ve formě mikroplastů a nanoplastů, může sloužit jako chemikálie narušující endokrinní systém (EDC).

Dr. Hine nebyl zapojen do studie.

Tyto EDC mohou napodobovat naše přirozené hormony, jako je chemický bisfenol A (BPA) napodobující estrogen a aktivující estrogenové receptory (3).

Naopak, jiné nanoplastické chemikálie narušují některé systémy v těle včetně hypofýzy a nadledvinek a orgánů štítné žlázy (4).

„Hlavní zájem o nanoplasty je dvojí, a to v tom, že jsou: 1) obtížně zjistitelné a jejich odfiltrování ze spotřebitelských potravin a nápojů; a 2) Snáze procházejí střevními, tkáňovými a hematoencefalickými bariérami, což může mít negativní dopad na více orgánových systémů.“

Proč je v potravinách tolik plastu

„U většiny spotřebního zboží, ať už jde o potraviny, nápoje nebo kosmetiku, existuje dlouhý a komplikovaný výrobní proces, s nímž se každý setká od sklizně suroviny až po konečnou úpravu, balení a přepravu. V každém kroku může být výrobek vystaven a kontaminován různými chemikáliemi souvisejícími s plasty. Není tedy divu, že s využitím nových technik k detekci nanoplastů (nalezl) autor studie ve spotřebním zboží tolik nových nanočástic.“

Podobně neškodné chemikálie umístěné do spotřebního zboží a obalů se mohou někdy časem degradovat v důsledku vystavení vlivům prostředí, jako je UV záření, normální spektrum světelného záření, teplo, ozón a stárnutí, a mohou být chemicky a fyzikálně modifikovány do nových chemických forem, které mohou představovat nebezpečí pro zdraví.

Proto je důležité uchovávat obaly spotřebního zboží (potraviny, nápoje, kosmetika, léčiva) tak, jak jsou doporučeny, a vyřazovat položky, které jsou po datu spotřeby.

Jak čistá je vaše voda?

Dále vědci plánují prozkoumat vodu z vodovodů.

„Většina obcí a společností poskytujících veřejné služby, které dodávají vodu svým komunitám, se řídí přísnými zákony a předpisy, aby zajistily, že produkt, který dodávají, je bezpečný pro spotřebu,“ uvedl dr. Hine. „Někdy však dochází k přerušení dodávek vody v důsledku stárnoucích poruch potrubí a vodovodní infrastruktury, které umožňují vyplavování nežádoucích chemikálií nebo mikroorganismů do kohoutků spotřebitelů. Většina těchto narušení je dočasná a dodržováním pokynů obecních služeb, jako je odpuštění vody z kohoutku nebo vaření vody, se lze spotřebě těchto nežádoucích věcí vyhnout.“

Navíc přidání vodních filtrů na kohoutky anebo jejich použití před pitím vody může pomoci odstranit některé částice, které mohou kontaminovat vodní zdroj.

„Zatímco ve vodě z vodovodu je obvykle méně mikro- a nanoplastů ve srovnání s komerčně balenou vodou, pokud spotřebitelé nakonec vodu z kohoutku skladují v plastových nádobách, které jsou vystaveny teplu, slunečnímu záření a/nebo detergentům, může to zvýšit kontaminaci plastů. voda,“ uvedl dr. Hine. "Domy se studniční vodou mohou mít také mikro- a nanoplastickou kontaminaci v důsledku znečištění životního prostředí plasty ze skládek, odpadků nebo znečištění půdy nebo povodí."

Nejbezpečnější způsob, jak pít vodu

Voda je nezbytná pro život a pitná voda by měla být součástí zdravého denního režimu. Pití kohoutkové vody, vody z plastových lahvích nebo z filtrovaných zařízení jsou všechny způsoby, jak můžeme využít k dosažení našich cílů spotřeby vody.

Je však důležité zvážit omezení expozice nežádoucím mikro- a nanoplastům při konzumaci vody a jiných nápojů.

Zatímco voda z kohoutku, balená a filtrovaná voda jsou obvykle bezpečné způsoby konzumace, voda z kohoutku má tendenci mít snížené množství těchto plastů. Pokud tedy místní obec poskytuje čistou pitnou vodu z kohoutku, lze to považovat za jeden z nejbezpečnějších zdrojů pitné vody. Pokud má být voda skladována v plastových nádobách, pak jejich uchovávání mimo přímé sluneční světlo a v chladném prostředí může také snížit vyluhování plastů do vody.

Závěr

Podle nové studie obsahuje průměrný litr balené vody 240 000 detekovatelných plastových úlomků, známých také jako nanoplasty.

Tyto drobné plastové částice jsou obzvláště problematické, protože je těžké je identifikovat a mohou se dostat do krve a nakonec i do tělesných orgánů.

Odborníci na zdraví doporučují používat vodní filtry, aby se snížilo množství plastů a následná kontaminace těla.

Víte, že existují symboly na plastových lahvích? Jsou tyto láhve bezpečné nebo jedovaté?

Většina z vás určite kupuje nápoje v plastových lahvích. Používáme je i pro správnou hydrataci při pobytu v přírodě... Nicméně tyto plastové láhve mohou do obsahu tekutin vylučovat toxické látky. Tím mohou převážit výhody správného pitného režimu.

Jak zjistit jestli je plastová nádoba bezpečná? Jednoduše, ale málo kdo to ví.

Na spodku plastové nádoby je vylisován trojúhelník a v něm je zpravidla umístěno číslo, případně vedle

A na toto číslo, zpravidla s lupou se zaměřte. Konkrétní číslo znamená druh chemické látky, ze které je láhev vyrobená.

Co umístěná čísla znamenají?

1 - PET (polyetyléntereftalát)

Tyto láhve jsou určeny jen pro jedno použití. Důvodem je, že mohou uvolňovat do tekutiny těžké kovy jako například antimon (stibium). Dále mohou uvolňovat chemické substance, které narušují činnost vaší hormonální soustavy.

Při degradaci PET se uvolňuje acetaldehyd, který svým nasládlým zápachem může znehodnotit obsah PET lahví. Do nápojů se také může uvolňovat oxid antimonitý, který se používá při výrobě PET lahví jako katalyzátor.

Použití po recyklaci: fleecové mikiny, výplně bund, spacáků, apod.

2 - HDPE (polyetylén vysoké hustoty)

Jedná se o takzvaný "dobrý" plast.

Má ze všech používaných plastů nejnižší pravděpodobnost uvolňování škodlivých látek do tekutin, které se v něm uskladňují.

Použití po recyklaci: trubky.

3 - PVC (polyvinylchlorid)

Tyto láhve se nedoporučuje používat, protože mohou uvolňovat látky, které narušují činnost hormonů.

Použití po recyklaci: plastová okna, plastové stavební prvky, chemické látky (chlorovodík, uhlovodíky).

Jako odpad nepatří do kontejnerů pro plasty, ale do sběrných dvorů jako nebezpečný odpad!!!

4 - LDPE (polyetylén nízké hustoty)

Tento druh plastu je relativně bezpečný.

Při správném používání a mechanickém nenamáhání by z něj do nápojů neměli prosakovat škodlivé látky.

Často se používá při výrobě plastových tašek.

Použití po recyklaci: trubky.

5 - PP (polypropylén)

Jedná se také o relativně bezpečný plast.

Pokud se nevystavuje vyšším teplotám a mechanickému namahání, neměly by se do nápojů a jídel uvolňovat nežádoucí chemické látky.

V praxi se z něj většinou vyrábí například jogurtové kelímky a některé druhy láhví na tekutiny.

Použití po recyklaci: sáčky a tašky.

6 - PS (polystyrén)

Pozor, jedná se o látku uvolňující karcinogeny.

Polystyrén by se v žádném případě neměl používat pro uschovávání nápojů a jídel.

V případě přenosných chladniček, kde je polystyrén umístěn uvnitř, je nutné mít jídlo v nich spolehlivě oddělené od stěn.

Použití po recyklaci: izolace, stavební materiál.

7 - ostatní, např. PC (polykarbonát)

Pro uskladňování potravin a vody je to nejhorší varianta, protože uvolňuje BPA (Bisfenol A).

Láhvím anebo jiným nádobám vyrobeným z polykarbonátu pro uskladnění nápojů a potravin se za každých okolností vyhněte. Je vhodný třeba k zastřešení bazénu.

V této skupině "7" se schovávají všechny plasty, které nespadají do výše 6 uvedených skupin, například polykarbonáty, polyuretan, epoxidy nebo polyamidy.

Všeobecně platí

Nevystavujte plasty slunečním paprskům a vyšším teplotám. V opačném případě mohou zvýšeně uvolňovat škodlivé látky do nápojů a potravin. Zámým případem poškozování spotřebitele je kauza, kdy obchodní dům na Národní třídě v Praze uskladňoval na střeše svého obchodního domu přepravky s pramenitou vodou v PET lahvích.

Každá nemoc je způsobena narůstající jedovatostí lidského organismu.

Úžasný: MUDr. Henry Bieler

 

 

NEJPOPULÁRNĚJŠÍ ČLÁNKY

 

       NOVĚ PUBLIKOVANÉ ČLÁNKY

           BŘEZEN 2024 -31 článků

           DUBEN 2024 - 15 článků

 

Nejlepší DIETY pro celkové zdra ví v roce 2024 - středomořská, DASH a MIND - U.S. News & World Report

  

100% REISHI - houba mládí a zdravé dlou h ověkosti - 3 unikátní, bezkonkurenční extrakty

31 důvodů proč se NENECHÁM OČKOVAT - izraelský rabín Chananya Weisman

Dr. Peter  McCullough: Jak přírodně DETOXIKOVAT tělo PO OČKOVÁNÍ mRNA vakcínou (protokol) - video

  Devastující efekt pro zdraví - glutaman sodný, aspartam a další excitotoxiny

Jak se přírodní cestou uzdravit z chronické Boreliózy, Chlamydiózy, EB virózy... únavového syndromu

CORDYCEPS - silná imunita a nárůst energie

Překyselené tělo: začátek vážné nemoci

ZVRÁCENÍ POSTUPU DIABETU 2. typu začíná u ignorování běžných doporučení, MUDr. Sarah Hallbergová - video

Protokol pro prevenci pro uzdravené klienty - Ing. Zdeněk Rozehnal

BOSWELIA serrata (kadidlo) - jeden z nejsilnějších přírodních léků Matky Země

Tibetská houba, tibetské krystaly a kombucha - darování, prodej

Léčte záněty a ne Cholesterol, MUDr. Marc Sircus

100% ČAGA ze Sibiře, nejvyšší množství účinných látek garantující Certifikát 

Mamografie způsobuje rakovinu prsu, MUDr. Ben Johnson, M.D., N.M.D., D.O.

Účinný lék na rakovinu plic na Kubě, proč ho mít nemůžeme? Leif Davenport

Artróza - kmenové buňky - Podvod!

Lékaři se sami uzdravili z Roztroušené sklerózy, prof. George Jelinek, dr. Terry Wahlsová

Jak se skutečně zdravě stravovat...

Proč průběžně a jak detoxikovat tělo

  PROTINÁDOROVÝ účinek extraktů z REISHI a CORIOLUSU na úrovni klinických studií

Žaloba na farmaceutické korporace, MUDr. Matthias Rath

Koloidní stříbro - účinné přírodní antibiotikum, hustoty koloidního stříbra, doporučené dávkování

 

  Odstranění rtuti, hliníku a dalších toxinů z těla, včetně p revence - MUDr. Dietrich Klinghardt

Zblblo již lidstvo natolik, že se nechá obelhat pohádkami o vražedném oxidu uhličitém?

Jak na Parkinsona? Glutathionem, Hericiem a odstraněním neurotoxinů Chlorellou

    Zkušenosti klientů s Úspěšnou léčbou především boreliózy, chlamydiózy, únavového syndromu...

 

Proč my máme potravinové alergie, přičemž je naši prarodiče neměli?

 

OVĚŘENÉ PŘÍRODNÍ PŘÍPRAVKY

Cílem správné medicíny je předcházení nemocí a prodloužení zdravé dlouhověkosti. Ideálem medicíny je odstranit mít potřebu lékaře.

MUDr. William J. Mayo

 

 

TŘI UNIKÁTNÍ EXTRAKTY

Z DUANWOOD RED REISHI

Za  účinné  se  z  Reishi  považují  pouze  kvalitně  provedené  a  čisté  extrakty,  které  mají  dobrou  biologickou  dostupnost  a  jsou  zbavené  nestravitelného  chitinu;  nelze  tedy  použít  pouhý  prášek  z  usušené  houby.

 

          EXTRAKT                 SPÓR

Nejsilnější extrakt z REISHI na českém trhu!!!100% spórový prášek z Duanwood Red Reishi!!!

 

TRITERPEN MAX

Extrakt s vysokým obsahem triterpenoidů. Více než 20 triterpenoidů%!

ZDE ROSTE NEJÚČINNĚJŠÍ REISHI

DUANWOOD RED REISHI

zdroj výše nejúčinnějších extraktů

Video z návštěvy Čechů u pěstitelů Duanwood Red Reishi v Číně, v horské oblasti Jiangshan

 

FAKTA O REISHI,

MYKOLOGIE, HISTORIE, PĚSTOVÁNÍ, ÚČINNÉ LÁTKY, JAK JE TO S JEJÍ KVALITOU?

 

 

 

 CORDYCEPS, EXTRA SILNÝ

NEJVYŠŠÍ GARANTOVANÉ MNOŽSTVÍ ÚČINNÝCH LÁTEK - CERTIFIKÁT COA

Nejsilnější Cordyceps na českém trhu!!!

CORDYCEPS - video

100% Sibiřská Čaga

ČAGA - video

HERICIUM - video

 

  BETAGLUKAN           HLÍVA

        extrakt               extrakt

Betaglucan MaxCellHlíva ústřičná

BETAGLUKAN - video

 

    KURKUMIN            AŠVAGANDA

        extrakt                    extrakt

Betaglucan MaxCellNejsilnější Ašvaganda na Českém trhu

ASHWAGANDHA - video

 

RDESNO             ANNONA

extrakt                  extrakt

Vysoce účinný extrakt z listů

 

ČAGA - video

Z ověřených dat vyplývá, že člověk, který covid prodělal, je třináckrát lépe chráněn, než člověk, který má dvě dávky vakcíny.

prof. Jiří Beran, 13.11.2021

prof. Jiří Beran, 15.11.2021

 

TEČKOVANÝ PŘÍBĚH

"NEVĚŘÍM UŽ BÍLÝM PLÁŠŤŮM, ALE LIDEM"

medicinský inženýr

JURAJ Orság


 

TEČKOVANÉ PŘÍBĚHY

dokument z 31. srpna 2022

Nadační fond Svědomí Národa

 

KUBEK 2009

 

DOKUMENT ČT 2

BYZNYS V BÍLÝCH PLÁŠTÍCH

DOKUMENT ČT 2

ŠKODLIVOST MOBILNÍCH SÍTÍ

             TEST

BARVOSLEPOSTI

 

 

ROK SI NIČÍME IMUNITU,

možná i proto je tolik nemocných, říká česká vědkyně, vedoucí týmu Centra buněčného a tkáňového inženýrství FN u sv. Anny...

doc. RNDr. Irena Koutná, Ph.D.

Aktualizovaný jmenný seznam s portovců zemřelých od 1.1.2021 do 31.12.2023 v souvislosti s "vakcinací" na covid

Ú MRTÍ - 1480

SRDEČNÍ ZÁSTAVY - 2107

   PATOLOG dr. Ryan Cole oprávněně VAROVAL

 

RENOMOVANÝ PATOLOG   dr. RYAN COLE - přednáška

ALARMUJÍCÍ EFEKT  covid (spike) injekcí (mRNA) na mozek, srdce, ledviny a ostatní orgány

  • Spousta lidí postrádá enzym, který rozkládá RNA
  • Naprosto porušujeme Norimberský kodex z roku 1947...

český dabing - 17:08

Lékařský summit, San Antonio, Texas, USA - 27.7.2021

 

AMERICA´S FRONTLINE DOCTORS

POSTAVIT SE NA ODPOR

 

FRONTLINE NEWS

 

 

ZAČNĚTE U SEBE

ZÁKLADEM ZDRAVÍ JE PREVENCE S NÁVRATEM K PŘÍRODĚ

Doporučuji:

každé ráno cca 30 minut před snídaní

vypít cca 4 dcl vlažné čisté pramenité vody s citrónem (můžete přidat až půl lžičky jedlé sody) a pro posílení imunity a energie můžete použít dvojitý extrakt (1-2 kapsle) z

  a nejdříve po 15 minutách:

případně nejen pro psychiku:

pro střevo kvalitní probiotika:

  • kysané zelí, které si sami jednoduše vyrobíte POUZE VY! Pozor na "BRUSELSKÉ" kysané zelí! S éčkama
 

 

VÁLEK U MORAVCE V OVM

10. dubna 2022

NEHORÁZNĚ LŽE

 

 

Fakta nepřestávají existovat tím, že se o nich nesmí hovořit. Pravda je dcerou času

 

SVĚT SE ZBLÁZNIL

Toto je novodobá reklama na co?

MUDr. Anastasia Maria Loupis: Tento model je v ohrožení života