Riziko demence souvisí také s krevním tlakem

- Pixabay

Ing. Zdeněk Rozehnal

Udržování zdravého krevního tlaku bylo již dříve spojováno mimo jiné se snížením rizika vzniku demence.

Nová studie nedávno zveřejněná v časopise Circulation nyní ukazuje, že doba, po kterou je krevní tlak udržován v "doporučeném rozmezí", může být také rozhodujícím faktorem pro odvrácení onemocnění mozku (1).

Výsledky byly prezentovány na konferenci American Heart Association's Scientific Sessions v Chicagu 5.-7. listopadu 2022 a jsou považovány za předběžné, dokud nebudou plně publikovány v odborném časopise.

Předpokládá se, že tato studie je první, která zkoumá souvislost mezi délkou doby, po kterou se hladina krevního tlaku udržuje ve zdravém cílovém rozmezí, a rizikem demence.

Hladina krevního tlaku a diagnóza demence

Vědci z pekingské nemocnice Anzhen v Číně zkoumali údaje týkající se 8 415 osob, které byly shromážděny v rámci studie SPRINT (Systolic Blood Pressure Intervention Trial) vedené Národním institutem zdraví (NIH).

NIH je primární agenturou vlády Spojených států odpovědnou za biomedicínský výzkum a výzkum veřejného zdraví.

Průměrný věk účastníků byl 68 let a u všech byl diagnostikován vysoký krevní tlak - na začátku studie však nikdo z nich nevykazoval známky zhoršení nebo poklesu kognitivních funkcí.

Během prvních 3 měsíců studie byly jednou měsíčně měřeny hodnoty krevního tlaku, které pomohly určit cílové rozmezí - tzv. ideální hodnoty krevního tlaku.

Kognitivní stavy účastníků byly měřeny 2 roky po zahájení studie a znovu o další 2 roky později.

U účastníků, jejichž hodnoty systolického krevního tlaku zůstávaly v cílovém rozmezí po delší dobu, byla menší pravděpodobnost, že jim bude diagnostikována pravděpodobná demence.

Ve skutečnosti se za každých dalších 31,5 % času stráveného v cílovém rozmezí snížilo riziko demence o 16 %.

Setrvání v doporučeném rozmezí krevního tlaku

Vědci uvedli, že konzistence je důležitější než kolísavý krevní tlak s průměrnou hodnotou, která spadá do cílového rozmezí.

"Kolísání s vysokým a nízkým krevním tlakem může být pro náš organismus další zátěží," vysvětlil dr. Rajesh Gupta, intervenční kardiolog a docent na The University of Toledo College of Medicine and Life Sciences.

"Každý orgánový systém, včetně našeho srdce, mozku a ledvin, se učí žít v určitém rozmezí krevního tlaku a jeho výkyvy mohou způsobit stres nebo poškození orgánů."

Navzdory důsledkům nového výzkumu se jednalo o retrospektivní studii, která zkoumala dříve shromážděná data, což znamená, že ve zjištěních je znatelná mezera.

"Tyto druhy studií [jako SPRINT] vám nemohou říci, jaká 'dávka' času v cílovém rozmezí by znamenala rozdíl," řekl dr. Stanley S. Liu, kardiolog z University of Maryland Medical Center a odborný asistent na University of Maryland School of Medicine.

Nový výzkum jako takový nebyl schopen jednoznačně stanovit, jak dlouho by měl krevní tlak zůstat v určitém rozmezí, pouze to, že delší trvání je lepší.

Stanovení zdravé úrovně krevního tlaku

Existují dvě měření krevního tlaku: systolický a diastolický. V rámci studie se výzkumníci zaměřili na systolický krevní tlak.

Systolický krevní tlak je tlak, který vaše krev vyvíjí na stěny tepen během jednoho srdečního tepu. Diastolický krevní tlak ukazuje tlak, který působí na stěny vašich tepen mezi jednotlivými údery srdce (2).

V údaji o krevním tlaku (např. 130/82 mmHg) se první číslo vztahuje k systolickému a druhé k diastolickému. Za dobrý krevní tlak se považuje hodnota nižší než 120/80 mmHg (3).

Pokyny používané k diagnostice vysokého krevního tlaku se mohou u jednotlivých zdravotníků lišit:

 • Někteří američtí zdravotníci diagnostikují pacientům vysoký krevní tlak, pokud je jejich krevní tlak trvale 140/90 mm Hg nebo vyšší2. Tato hranice vychází z pokynů vydaných v roce 2003, jak je vidět v následující tabulce.
 • Jiní američtí zdravotničtí pracovníci diagnostikují pacientům vysoký krevní tlak, pokud je jejich krevní tlak trvale 130/80 mm Hg nebo vyšší1. Tato hranice vychází z pokynů vydaných v roce 2017, jak je vidět v tabulce níže.

Vysoký krevní tlak - známý také jako hypertenze - má např. téměř polovina dospělých ve Spojených státech (4).

"Hypertenze se může projevit zvýšením systolického tlaku, diastolického tlaku nebo obou," uvedl dr. Patrick Azcarate, kardiolog z Miami Cardiac and Vascular Institute.

Vysoký krevní tlak se navíc projevuje jen velmi málo nápadnými příznaky, což znamená, že mnoho lidí o něm ani neví.

"Někteří lidé si všimnou, že je bolí hlava nebo se necítí dobře, když mají vysoký krevní tlak, ale většina lidí nic necítí," řekl dr. Jeffrey Tyler, kardiolog z nemocnice Providence St. Joseph v kalifornském Orange County.

Co způsobuje vysoký krevní tlak?

Klíčovým faktorem pro vznik vysokého krevního tlaku je věk.

Dr. Liu vysvětluje, že s přibývajícím věkem se "cévy stávají více ztuhlými nebo méně pružnými a krevní tlak se hůře reguluje".

Mezi další faktory, které mohou způsobovat vysoký krevní tlak, patří např:

Jak krevní tlak ovlivňuje mozek

Vysoký krevní tlak může ovlivňovat jak srdce, tak mozek.

"I když se může zdát, že spolu nesouvisí, zdraví cév a krevní tlak velmi úzce souvisí se zdravím mozku a prevencí demence," uvedl dr. Liu.

"Mozkové cévy jsou náchylné k poškození vysokým krevním tlakem. Často se setkáváme s demencí způsobenou kumulativním poškozením cév, které nakonec poškodí mozek nedostatkem kyslíku v mozkových buňkách (něco, čemu říkáme vaskulární demence)."

Poškození cév a tepen v důsledku vysokého krevního tlaku je hlavní příčinou mrtvice - podle výzkumu z roku 2019 se u 1 z 5 lidí, kteří prodělali mrtvici, rozvine demence (5).

"Víme, že u ledvin dochází ke strukturálnímu poškození poté, co jsou vystaveny dlouholetému působení vysokého krevního tlaku. Totéž platí pro srdce a mozek," dodal dr. Gupta.

Tipy pro udržení zdravého krevního tlaku

Vysoký krevní tlak je rizikovým faktorem demence, který někteří lidé mohou mít pod kontrolou.

Následuje několik způsobů, jak můžete svůj krevní tlak pravidelně regulovat:

 • Cvičení. "To je nejlepší způsob, jak snížit krevní tlak". "V současné době se doporučuje alespoň 30 minut středně intenzivní cvičení 4 až 5krát týdně."
 • Kontrolujte příjem sodíku. Vaše strava by měla obsahovat méně než 2 300 mg sodíku denně, což může být při typické západní stravě obtížné.
 • Jezte zdravou stravu. Výzkumem podpořená  dieta DASH  (Dietary Approaches to Stop Hypertension), která klade důraz na ovoce, zeleninu a ořechy, může pomoci dostat vysoký krevní tlak pod kontrolu.
 • Dopřejte si dostatek spánku. Dospělí by se měli snažit spát 7 hodin denně. "Kvalita a množství spánku jsou nesmírně důležité pro udržení zdravého krevního tlaku".
 • Pravidelně si měřte krevní tlak.

Závěr

Regulace krevního tlaku souvisí s odvrácením onemocnění, jako je srdeční infarkt, mrtvice a demence.

Nyní výzkum ukazuje, že délka doby, po kterou krevní tlak zůstává ve zdravém doporučeném rozmezí, je také rozhodující pro snížení rizika obav, zejména z poklesu kognitivních funkcí.

Pravidelná kontrola krevního tlaku vám může pomoci upozornit na možné problémy.

Přínosné je, pořídit si kvalitní měřič krevního tlaku.

Proč je šířka manžety přístroje pro měření krevního tlaku tak důležitá pro jeho správnou funkci?

 

 

 

 

 

 

 

- Pixabay

Ing. Zdeněk Rozehnal

Správná velikost manžety tlakoměru je důležitá pro lidi, kteří si měří krevní tlak i doma, protože špatná velikost manžety by mohla vést k falešným hodnotám.

To znamená, že vám lékař může předepsat příliš mnoho nebo příliš málo léků, případně žádné. Mohlo by to také znamenat, že váš vysoký krevní tlak nebude správně léčen.

To je předběžný závěr nové studie zveřejněné 1. března 2022 během konference American Heart Association's Epidemiology, Prevention, Lifestyle & Cardiometabolic Health Conference 2022 v Chicagu (1).

Tato informace by mohla být důležitá pro miliony lidí, zejména pro ty, kteří si měří krevní tlak doma.

Studie z roku 2017 totiž zjistila, že téměř polovina dospělých ve Spojených státech má vysoký krevní tlak (hypertenzi). Ten je definován horní neboli systolickou hodnotou 130 mm Hg nebo vyšší a diastolickou neboli spodní hodnotou 80 mm Hg nebo vyšší (2).

V roce 2019 byla navíc hypertenze primární nebo přispívající příčinou více než půl milionu úmrtí ve Spojených státech.

Vysoký krevní tlak má v ČR zhruba 40% obyvatel ve věku mezi 25–64 lety se zřetelným nárůstem výskytu ve vyšších věkových skupinách (v dekádě od 55 do 64 let má vysoký tlak 72% mužů a 65% žen), přičemž 25% nemocných o své chorobě vůbec neví!

Co tento výzkum odlišuje

Autoři nové studie uvádějí, že odlišnost jejich zjištění spočívá v tom, že výzkumníci použili automatické přístroje na měření krevního tlaku, které často najdete v ordinaci lékaře nebo je používáte doma.

"Má to ještě větší důsledky pro lidi, kteří si chtějí monitorovat krevní tlak doma. Přístroje na měření krevního tlaku, které si zakoupíte v lékárně nebo na internetu, se dodávají s jednou velikostí manžety. A mnoho lidí si neuvědomuje, jak důležité je pořídit si velikost manžety, která je vhodná pro vaši paži," řekla MUDr. Tammy McLoughlin Brady Ph.D., zástupkyně vedoucího oddělení klinického výzkumu na katedře pediatrie na Johns Hopkins University School of Medicine v Marylandu a zároveň odborná ředitelka programu dětské hypertenze v Johns Hopkins Children's Center.

"Pokud potřebujete extra velkou manžetu, museli byste si najít vybrané přístroje, protože se nedodávají s extra velkou manžetou, nebo musíte zaplatit téměř dvojnásobnou částku, abyste dostali extra velkou manžetu, která se vám vejde na ruku," řekla dr. Tammy Brady.

Porovnání výsledků správné a nesprávné manžety

Výzkumníci studie analyzovali hodnoty krevního tlaku 165 dospělých osob v Baltimoru. V jednom prostředí porovnávali průměr tří naměřených hodnot při použití manžety běžné velikosti pro dospělé s hodnotami naměřenými při použití manžety vhodné velikosti pro jejich paže.

Zjistili, že jedinci, kteří potřebovali manžetu extra velké velikosti, měli při použití manžety běžné velikosti naměřenou hodnotu 143/86. Tento údaj spadá do rozmezí diagnózy hypertenze druhého stupně. Při použití manžety vhodné velikosti však byla průměrná hodnota 124/79, což je ve standardním rozmezí.

Pokud by se jednalo o měření  v ordinaci, tak by jim byly chybně nasazeny chemické léky.

"V naší studii nadhodnocení krevního tlaku v důsledku použití příliš malé manžety nesprávně klasifikovalo 39% účastníků jako hypertoniky," uvedla dr. Tammy Brady. "Zatímco podhodnocení krevního tlaku v důsledku použití příliš velké manžety opomnělo 22% účastníků s hypertenzí."

Získání správného údaje

Americká kardiologická asociace doporučuje k získání správného měření používat plátěný metr a měřit obvod kolem bicepsu v polovině paže.

Poté porovnejte toto číslo s jejich tabulkou a zjistěte, jakou velikost manžety byste měli použít.

Dr. Tammy Brady také doporučuje, aby tlakoměr, které používáte, byl pravidelně testován a schválen z hlediska přesnosti. 

Existují také kroky, které musíte dodržovat před měřením krevního tlaku a během něj.

Už se vám někdy stalo, že jste navštívili lékaře a zjistili jste, že máte vyšší krevní tlak, než jste očekávali? Většina lidí si neuvědomuje, že se jejich krevní tlak neustále mění z minuty na minutu v závislosti na náladě, aktivitě, poloze těla atd. Ve skutečnosti mohou jednoduché změny způsobit kolísání krevního tlaku v rozmezí 5 až 40 mmHg. Následuje seznam 10 faktorů, které mohou dočasně způsobit výrazné odchylky v měření krevního tlaku.

10 tipů, jak dosáhnout přesnějšího měření:

 • Používejte správnou velikost manžety. Studie prokázaly, že použití příliš malé manžety může způsobit zvýšení systolického krevního tlaku pacienta o 10 až 40 mmHg.
 • Manžetu si nenasazujte přes oblečení. Studie prokázaly, že oblečení může ovlivnit systolický krevní tlak o 10 až 50 mmHg.
 • Před měřením hodnoty 3 až 5 minut odpočívejte. Jakékoli činnosti, jako je cvičení nebo jídlo, mohou ovlivnit měření systolického krevního tlaku o 10 až 20 mmHg.
 • Sedněte si na pohodlnou židli. Nevěšte nohy, nezapomeňte si rozkročit nohy a ujistěte se, že máte opřená záda a paže. Bylo prokázáno, že překřížení nohou zvyšuje systolický krevní tlak o 2 až 8 mmHg. Poloha horní části paže pod úrovní srdce rovněž vede k vyššímu naměřenému tlaku, zatímco poloha horní části paže nad úrovní srdce vede k nižšímu naměřenému tlaku. Tyto rozdíly mohou zvýšit/snížit váš systolický krevní tlak o 2 mmHg na každý centimetr nad/pod úrovní srdce.
 • Snažte se nebýt napjatí ani vystresovaní. Pokud si necháváte měřit krevní tlak a přitom myslíte na něco, co ve vás vyvolává napětí nebo stres, může se hladina krevního tlaku výrazně zvýšit.
 • Během měření nemluvte. Pokud během měření krevního tlaku mluvíte se zdravotní sestrou/lékařem, studie prokázaly, že se hodnota vašeho systolického krevního tlaku může zvýšit o 10 až 15 mmHg.
 • Nejméně 30 minut před čtením nekuřte, protože nikotin dočasně zvyšuje krevní tlak.
 • Alespoň 30 minut před měřením se vyhněte alkoholu a kofeinu.
 • Neseďte v chladné místnosti. Pobyt v chladu by mohl zvýšit hodnotu vašeho krevního tlaku. Krevní tlak má tendenci se zvyšovat, když je vám zima.
 • Před měřením si zajděte na toaletu. Plný močový měchýř zvyšuje váš krevní tlak. Studie prokázaly, že při plném močovém měchýři se může váš systolický krevní tlak zvýšit o 10 až 15 mmHg.

Z výše uvedeného výčtu je patrné, že i malé změny ve vašem těle, prostředí a činnostech mají významný vliv na měření vašeho krevního tlaku. Vzhledem k tomu, že existuje několik faktorů, které ovlivňují krevní tlak, je důležité, aby se zdravotníci při měření krevního tlaku řídili pokyny AHA (American Heart Association's), aby nedošlo k nesprávné diagnóze hypertenze a nevhodnému předepisování léků proti vysokému krevnímu tlaku.

Některé poznatky - klíčové je zjištění správných hodnot

Dr. Tammy Brady říká, že tato zjištění pomohou i lékařům. Lékař může pacientovi s diagnózou hypertenze druhého stupně začít podávat dva léky na krevní tlak. Klíčové je tedy zjištění správných hodnot.

"Myslím, že je to mimořádně důležité pro poskytovatele zdravotní péče, kteří mají velkou populaci pacientů s komorbidní obezitou, protože právě na ně bude mít nesprávné měření největší dopad," řekla.

"Doufám, že to přinese povědomí o tom, jak je to důležité," dodala. "A doufám, že pacienti se cítí oprávněni zeptat se svých lékařů: 'Je to pro mě ta správná manžeta?".

MUDr. Anna Svatik, Ph.D., odborná asistentka preventivní kardiologie na Mayo Clinic v Minnesotě, označuje tento výzkum za důležitý.

"Tato studie přináší veřejnosti povědomí o důležitosti velikosti manžety při měření krevního tlaku doma, ve zdravotnickém zařízení nebo v lékárnách," uvedla.

"Hypertenze je hlavním rizikovým faktorem pro rozvoj srdečních onemocnění a mrtvice. Je celosvětově nejčastější příčinou úmrtí," dodala.

Závěr

Vědci uvádějí, že nesprávná velikost manžety u přístrojů pro měření krevního tlaku může poskytovat nepřesné údaje.

To může mít za následek zbytečné předepisování léků a obráceně i nedostatečnou léčbu.

Problém se může týkat lidí, kteří si nechávají měřit krevní tlak v ordinaci lékaře, stejně jako někoho, kdo si hodnoty měří sám doma.

Pouze 5% lidí s vysokým krevním tlakem se může zcela vyléčit pomocí klasické medicíny

 • Lidé zpravidla užívají chemické léky do konce života, které je trvale zakyselují a tím se dostávají do bludného kruhu

Zjistit příčinu vysokého krevního tlaku a případně ji odstranit dokážou lékaři podle MUDr. Ondřeje Petráka z III. interní kliniky Všeobecné fakultní nemocnice v Praze (VFN) a 1. lékařské fakulty UK asi u 5% pacientů.

Podle epidemiologického šetření postihuje hypertenze asi 40% lidí ve věku mezi 25 a 64 lety. Podle údajů Ústavu zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS) se loni s touto diagnózou léčilo 1,97 milionu lidí. Ve věku od 55 do 64 let jej má 72% mužů a 65% žen.

 

Počet pacientů v ČR s vysokým krevním tlakem v letech 2010 - 2020 (dle ÚZIS)

 rok          počet léčených pacientů

 2010       1,551.974
 2011       1,504.958
 2012       1,577.326
 2013       1,579.826
 2014       1,614.744
 2015       1,812.178
 2016       1,840.634
 2017       1,852.335
 2018       1,852.694
 2019       1,898.464
 2020       1,970.954

Většina z těchto lidí má takzvanou primární hypertenzi, u které lékaři nedokážou zjistit příčinu. Asi u 5% lidí s vysokým krevním tlakem dokážou lékaři zjistit příčinu, toto onemocnění pak označují jako sekundární hypertenzi.

Sekundární hypertenze může být podle Petráka způsobena například nemocí ledvin, ledvinných tepen, poruchou funkce nadledvin, mezi příčinami ale mohou být opakované zástavy dechu během spánku, takzvaná spánková apnoe. V praxi se na tyto případy podle Petráka moc nemyslí a může dlouho trvat, než je u pacienta stanovena správná diagnóza. Nejlepších výsledků léčby dosahují lékaři u forem, které mají hormonální příčinu a které mohou řešit odstraněním postižené nadledviny. V tomto případě je možné pacienty zcela vyléčit.

Mezi příznaky nebo nálezy, které mohou na sekundární vysoký tlak ukazovat, patří například opakovaně nízké hladiny draslíku v krvi. „Nebo pacienti se záchvatovitými obtížemi jako je pocení, bolesti hlavy a bušením srdce spojené se vzestupy krevního tlaku. Dále by měli vzbudit podezření hubení diabetici druhého typu se náhlými vzestupy krevního tlaku,“ tvrdí MUDr. Petrák. V takových případech by měli praktičtí lékaři poslat pacienta na odborné vyšetření. Sekundární hypertenze se podle Petráka často týká mladších lidí. „V čím mladším věku je diagnostikována hypertenze, tím více bychom měli tuto diagnózu zvažovat,“ konstatuje lékař.

Každá nemoc je způsobena narůstající jedovatostí lidského organismu.

Úžasný: MUDr. Henry Bieler

 

 

NEJPOPULÁRNĚJŠÍ ČLÁNKY

 

       NOVĚ PUBLIKOVANÉ ČLÁNKY

                KVĚTEN 2024 - 27 článků

 

Nejlepší DIETY pro celkové zdra ví v roce 2024 - středomořská, DASH a MIND - U.S. News & World Report

  

100% REISHI - houba mládí a zdravé dlou h ověkosti - 3 unikátní, bezkonkurenční extrakty

31 důvodů proč se NENECHÁM OČKOVAT - izraelský rabín Chananya Weisman

Dr. Peter  McCullough: Jak přírodně DETOXIKOVAT tělo PO OČKOVÁNÍ mRNA vakcínou (protokol) - video

  Devastující efekt pro zdraví - glutaman sodný, aspartam a další excitotoxiny

Jak se přírodní cestou uzdravit z chronické Boreliózy, Chlamydiózy, EB virózy... únavového syndromu

CORDYCEPS - silná imunita a nárůst energie

Překyselené tělo: začátek vážné nemoci

ZVRÁCENÍ POSTUPU DIABETU 2. typu začíná u ignorování běžných doporučení, MUDr. Sarah Hallbergová - video

Protokol pro prevenci pro uzdravené klienty - Ing. Zdeněk Rozehnal

BOSWELIA serrata (kadidlo) - jeden z nejsilnějších přírodních léků Matky Země

Tibetská houba, tibetské krystaly a kombucha - darování, prodej

Léčte záněty a ne Cholesterol, MUDr. Marc Sircus

100% ČAGA ze Sibiře, nejvyšší množství účinných látek garantující Certifikát 

Mamografie způsobuje rakovinu prsu, MUDr. Ben Johnson, M.D., N.M.D., D.O.

Účinný lék na rakovinu plic na Kubě, proč ho mít nemůžeme? Leif Davenport

Artróza - kmenové buňky - Podvod!

Lékaři se sami uzdravili z Roztroušené sklerózy, prof. George Jelinek, dr. Terry Wahlsová

Jak se skutečně zdravě stravovat...

Proč průběžně a jak detoxikovat tělo

  PROTINÁDOROVÝ účinek extraktů z REISHI a CORIOLUSU na úrovni klinických studií

Žaloba na farmaceutické korporace, MUDr. Matthias Rath

Koloidní stříbro - účinné přírodní antibiotikum, hustoty koloidního stříbra, doporučené dávkování

 

  Odstranění rtuti, hliníku a dalších toxinů z těla, včetně p revence - MUDr. Dietrich Klinghardt

Zblblo již lidstvo natolik, že se nechá obelhat pohádkami o vražedném oxidu uhličitém?

Jak na Parkinsona? Glutathionem, Hericiem a odstraněním neurotoxinů Chlorellou

    Zkušenosti klientů s Úspěšnou léčbou především boreliózy, chlamydiózy, únavového syndromu...

 

Proč my máme potravinové alergie, přičemž je naši prarodiče neměli?

 

OVĚŘENÉ PŘÍRODNÍ PŘÍPRAVKY

Cílem správné medicíny je předcházení nemocí a prodloužení zdravé dlouhověkosti. Ideálem medicíny je odstranit mít potřebu lékaře.

MUDr. William J. Mayo

 

 

TŘI UNIKÁTNÍ EXTRAKTY

Z DUANWOOD RED REISHI

Za  účinné  se  z  Reishi  považují  pouze  kvalitně  provedené  a  čisté  extrakty,  které  mají  dobrou  biologickou  dostupnost  a  jsou  zbavené  nestravitelného  chitinu;  nelze  tedy  použít  pouhý  prášek  z  usušené  houby.

 

          EXTRAKT                 SPÓR

Nejsilnější extrakt z REISHI na českém trhu!!!100% spórový prášek z Duanwood Red Reishi!!!

 

TRITERPEN MAX

Extrakt s vysokým obsahem triterpenoidů. Více než 20 triterpenoidů%!

ZDE ROSTE NEJÚČINNĚJŠÍ REISHI

DUANWOOD RED REISHI

zdroj výše nejúčinnějších extraktů

Video z návštěvy Čechů u pěstitelů Duanwood Red Reishi v Číně, v horské oblasti Jiangshan

 

FAKTA O REISHI,

MYKOLOGIE, HISTORIE, PĚSTOVÁNÍ, ÚČINNÉ LÁTKY, JAK JE TO S JEJÍ KVALITOU?

 

 

 

 CORDYCEPS, EXTRA SILNÝ

NEJVYŠŠÍ GARANTOVANÉ MNOŽSTVÍ ÚČINNÝCH LÁTEK - CERTIFIKÁT COA

Nejsilnější Cordyceps na českém trhu!!!

CORDYCEPS - video

100% Sibiřská Čaga

ČAGA - video

HERICIUM - video

 

  BETAGLUKAN           HLÍVA

        extrakt               extrakt

Betaglucan MaxCellHlíva ústřičná

BETAGLUKAN - video

 

    KURKUMIN            AŠVAGANDA

        extrakt                    extrakt

Betaglucan MaxCellNejsilnější Ašvaganda na Českém trhu

ASHWAGANDHA - video

 

RDESNO             ANNONA

extrakt                  extrakt

Vysoce účinný extrakt z listů

 

ČAGA - video

Z ověřených dat vyplývá, že člověk, který covid prodělal, je třináckrát lépe chráněn, než člověk, který má dvě dávky vakcíny.

prof. Jiří Beran, 13.11.2021

prof. Jiří Beran, 15.11.2021

 

TEČKOVANÝ PŘÍBĚH

"NEVĚŘÍM UŽ BÍLÝM PLÁŠŤŮM, ALE LIDEM"

medicinský inženýr

JURAJ Orság


 

TEČKOVANÉ PŘÍBĚHY

dokument z 31. srpna 2022

Nadační fond Svědomí Národa

 

KUBEK 2009

 

DOKUMENT ČT 2

BYZNYS V BÍLÝCH PLÁŠTÍCH

DOKUMENT ČT 2

ŠKODLIVOST MOBILNÍCH SÍTÍ

             TEST

BARVOSLEPOSTI

 

 

ROK SI NIČÍME IMUNITU,

možná i proto je tolik nemocných, říká česká vědkyně, vedoucí týmu Centra buněčného a tkáňového inženýrství FN u sv. Anny...

doc. RNDr. Irena Koutná, Ph.D.

Aktualizovaný jmenný seznam s portovců zemřelých od 1.1.2021 do 31.12.2023 v souvislosti s "vakcinací" na covid

Ú MRTÍ - 1480

SRDEČNÍ ZÁSTAVY - 2107

   PATOLOG dr. Ryan Cole oprávněně VAROVAL

 

RENOMOVANÝ PATOLOG   dr. RYAN COLE - přednáška

ALARMUJÍCÍ EFEKT  covid (spike) injekcí (mRNA) na mozek, srdce, ledviny a ostatní orgány

 • Spousta lidí postrádá enzym, který rozkládá RNA
 • Naprosto porušujeme Norimberský kodex z roku 1947...

český dabing - 17:08

Lékařský summit, San Antonio, Texas, USA - 27.7.2021

 

AMERICA´S FRONTLINE DOCTORS

POSTAVIT SE NA ODPOR

 

FRONTLINE NEWS

 

 

ZAČNĚTE U SEBE

ZÁKLADEM ZDRAVÍ JE PREVENCE S NÁVRATEM K PŘÍRODĚ

Doporučuji:

každé ráno cca 30 minut před snídaní

vypít cca 4 dcl vlažné čisté pramenité vody s citrónem (můžete přidat až půl lžičky jedlé sody) a pro posílení imunity a energie můžete použít dvojitý extrakt (1-2 kapsle) z

  a nejdříve po 15 minutách:

případně nejen pro psychiku:

pro střevo kvalitní probiotika:

 • kysané zelí, které si sami jednoduše vyrobíte POUZE VY! Pozor na "BRUSELSKÉ" kysané zelí! S éčkama
 

 

VÁLEK U MORAVCE V OVM

10. dubna 2022

NEHORÁZNĚ LŽE

 

 

Fakta nepřestávají existovat tím, že se o nich nesmí hovořit. Pravda je dcerou času

 

SVĚT SE ZBLÁZNIL

Toto je novodobá reklama na co?

MUDr. Anastasia Maria Loupis: Tento model je v ohrožení života