4 z 5 lidí s hypertenzí nedostávají adekvátní léčbu - nová zpráva WHO

- Pixabay

Barbora Nová

Hypertenze je onemocnění, které postihuje jednoho ze tří dospělých na celém světě a téměř 120 milionů dospělých ve Spojených státech (1, 2).

Přestože se jedná o běžné onemocnění, může být hypertenze nebezpečná, protože se její příznaky mohou projevit až po několika letech a mohou vést k závažnějším stavům, jako je mrtvice, srdeční infarkt, srdeční selhání a poškození ledvin.

Hypertenze je zdravotní stav, který lze léčit, ale nová zpráva z 19. září 2023 Světové zdravotnické organizace (WHO) uvádí, že čtyři z pěti lidí na světě s hypertenzí nejsou adekvátně léčeni (3).

WHO uvádí, že pokud se zemím podaří zvýšit rozsah léčby, bude možné do roku 2050 zabránit 76 milionům úmrtí.

Následují informace jak můžeme s hypertenzí bojovat jako populace. Názory odborníků.

Co je hypertenze?

Hypertenze je jiný výraz pro vysoký krevní tlak.

Podle Amerického Centra pro kontrolu a prevenci nemocí (Centers for Disease Control and Prevention) je krevní tlak tlak krve, který tlačí na stěny tepen (4).

Tepny jsou zodpovědné za rozvod krve ze srdce do ostatních částí těla. Pokud má někdo hypertenzi, znamená to, že krevní tlak v tepnách je vyšší než normálně. Pokud zůstane vysoký po dlouhou dobu, může začít ovlivňovat srdce.

"Krevní tlak je jednou z těch věcí, o kterých se nesexuálně mluví, protože je tak běžný a nikdo z něj nepociťuje žádné příznaky," uvedl dr. Gr e gory Katz, kardiolog na NYU Langone Heart a odborný asistent na lékařském oddělení Leon H. Charney Division of Cardiology na NYU Grossman School of Medicine v New Yorku (5).

Hypertenze je definována jako krevní tlak 140/90 mmHg nebo vyšší.

Představitelé WHO uvádějí, že počet lidí žijících s hypertenzí se mezi lety 1990 a 2019 zdvojnásobil, a to z 650 milionů na 1,3 miliardy. Dodávají, že téměř polovina lidí s hypertenzí na celém světě o svém stavu neví.

"Jde o to, že účinky vysokého krevního tlaku se projevují zpravidla až po desetiletích. Nedostaví se po několika letech," varuje dr. Katz.

Proč tolik lidí nechává hypertenzi neléčenou?

"Upřímnou odpovědí je, že krevní tlak je možné kontrolovat změnou životního stylu," uvádí dr. Katz. "Co jíme, jak se hýbeme, jak spíme a zvládáme stres, ale pro většinu lidí je opravdu těžké tyto jednoduché základy provádět. To, že je to jednoduché, ještě neznamená, že je to snadné."

Dalším způsobem léčby hypertenze je každodenní užívání léků, což může být náročné jak pro pacienty, tak pro lékaře.

"Pokud pacienti nic necítí, když mají vysoký krevní tlak, nebo když mají krevní tlak trochu hraniční, ale ne strašný, mohou se přesvědčit, že není potřeba přidávat chemické léky."

Třetím problémem, na který dr. Katz upozorňuje, je otázka nedostatečného přístupu lidí ve Spojených státech ke kvalitní zdravotní péči, ať už z důvodu nedostupnosti, nebo z důvodu nedůvěry ve zdravotnický systém.

Tento problém se netýká pouze Spojených států.

Podle zprávy WHO žije více než 75 % dospělých s hypertenzí v zemích s nízkými a středními příjmy, kde může být přístup ke zdravotní péči náročný.

Jak léčit vysoký krevní tlak

WHO uvádí, že prevence, včasné odhalení a účinná léčba hypertenze patří k nákladově nejefektivnějším zásahům v oblasti zdravotní péče.

"Hypertenzi lze účinně kontrolovat pomocí jednoduchých a levných lékových režimů, a přesto ji má pod kontrolou jen asi jeden z pěti lidí s hypertenzí," uvedl v prohlášení dr. Te dros Adhanom Ghebreyesus, generální ředitel WHO (6)

"Programy kontroly hypertenze zůstávají zanedbané, málo prioritní a značně podfinancované."

Léčba hypertenze může vycházet z různých zdrojů, a to jak z pohledu lékaře a pacienta, tak z pohledu jednotlivce a veřejného zdraví:

  • Z hlediska veřejného zdraví je to snížení obsahu sodíku v průmyslově zpracovaných potravinách a snaha vytvořit prostředí, které by podporovalo pohyb. 
  • Pro jednotlivce je to zvládání stresu, spánek a cvičení. 
  • Pro lékaře je to osvěta v komunitách, kde není krevní tlak tak dobře monitorován. Jde o to pochopit, jaká jsou čísla, rozpoznat překážky v léčbě a následně zasáhnout.

"Většině infarktů a mrtvic na světě lze dnes předejít pomocí cenově dostupných, bezpečných a přístupných léků a dalších intervencí, jako je například snížení obsahu sodíku," uvedl Micha el R. Bloomberg, globální velvyslanec WHO pro neinfekční nemoci a úrazy (7)

"Léčba hypertenze prostřednictvím primární zdravotní péče zachrání životy a zároveň ušetří miliardy dolarů ročně."

Závěr

Zdravotníci uvádějí, že čtyři z pěti lidí s hypertenzí na celém světě nedostávají adekvátní léčbu.

Podle odborníků je adekvátní léčba důležitá, protože vysoký krevní tlak může vést k řadě dalších zdravotních problémů, včetně mrtvice a srdečního selhání.

Vědci upozorňují, že příznaky hypertenze se projevují až po několika letech, proto je velmi důležité nechat si pravidelně kontrolovat krevní tlak, případně si jej měřit sám.

Pouze 5 % lidí s vysokým krevním tlakem se může zcela vyléčit pomocí klasické medicíny

  • Lidé zpravidla užívají chemické léky do konce života, které je trvale zakyselují a tím se dostávají do bludného kruhu

Zjistit příčinu vysokého krevního tlaku a případně ji odstranit dokážou lékaři podle MUDr. Ondřeje Petráka z III. interní kliniky Všeobecné fakultní nemocnice v Praze (VFN) a 1. lékařské fakulty UK asi u 5 % pacientů.

Podle epidemiologického šetření postihuje hypertenze asi 40 % lidí ve věku mezi 25 a 64 lety. Podle údajů Ústavu zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS) se loni s touto diagnózou léčilo 1,97 milionu lidí. Ve věku od 55 do 64 let jej má 72 % mužů a 65 % žen.

 

Počet pacientů v ČR s vysokým krevním tlakem v letech 2010 - 2020 (dle ÚZIS)

 rok      počet léčených pacientů

 2010       1,551.974
 2011       1,504.958
 2012       1,577.326
 2013       1,579.826
 2014       1,614.744
 2015       1,812.178
 2016       1,840.634
 2017       1,852.335
 2018       1,852.694
 2019       1,898.464
 2020       1,970.954

Většina z těchto lidí má takzvanou primární hypertenzi, u které lékaři nedokážou zjistit příčinu. Asi u pěti procent lidí s vysokým tlakem dokážou lékaři zjistit příčinu, toto onemocnění pak označují jako sekundární hypertenzi.

Sekundární hypertenze

Sekundární hypertenze může být podle dr. Petráka způsobena například nemocí ledvin, ledvinných tepen, poruchou funkce nadledvin, mezi příčinami ale mohou být opakované zástavy dechu během spánku, takzvaná spánková apnoe. V praxi se na tyto případy podle dr. Petráka moc nemyslí a může dlouho trvat, než je u pacienta stanovena správná diagnóza. Nejlepších výsledků léčby dosahují lékaři u forem, které mají hormonální příčinu a které mohou řešit odstraněním postižené nadledviny. V tomto případě je možné pacienty zcela vyléčit.

Mezi příznaky nebo nálezy, které mohou na sekundární vysoký tlak ukazovat, patří například opakovaně nízké hladiny draslíku v krvi. „Nebo pacienti se záchvatovitými obtížemi jako je pocení, bolesti hlavy a bušením srdce spojené se vzestupy krevního tlaku. Dále by měli vzbudit podezření hubení diabetici druhého typu se náhlými vzestupy krevního tlaku,“ tvrdí MUDr. Petrák. V takových případech by měli praktičtí lékaři poslat pacienta na odborné vyšetření. Sekundární hypertenze se podle Petráka často týká mladších lidí. „V čím mladším věku je diagnostikována hypertenze, tím více bychom měli tuto diagnózu zvažovat,“ konstatuje lékař.

17 vhodných potravin při vysokém krevním tlaku

- Pixabay

Ing. Zdeněk Rozehnal

Hypertenze neboli vysoký krevní tlak je nejčastějším rizikovým faktorem srdečních onemocnění, kterému lze předcházet (1).

Více než 1 miliarda lidí na celém světě má vysoký krevní tlak, který je definován jako hodnoty systolického krevního tlaku (SBP, horní číslo) 130 mm Hg a více, diastolického krevního tlaku (DBP, dolní číslo) více než 80 mm Hg nebo obou (2).

Ke snížení hodnot krevního tlaku se běžně používají léky, včetně inhibitorů angiotenzin konvertujícího enzymu (ACE). Změny životního stylu, včetně úpravy stravy, však mohou pomoci snížit hladinu krevního tlaku na optimální hodnoty a snížit riziko srdečních onemocnění.

Dodržování výživné a pro srdce zdravé stravy se doporučuje všem lidem s vysokým krevním tlakem, včetně těch, kteří užívají léky na snížení krevního tlaku (1).

Zdravá strava je pro snížení krevního tlaku a udržení jeho optimálních hodnot zásadní a výzkum prokázal, že zařazení určitých potravin do jídelníčku, zejména těch s vysokým obsahem specifických živin, jako je draslík a hořčík, snižuje hladinu krevního tlaku (1, 3).

Následuje 17 vhodných potravin na vysoký krevní tlak.

1. Citrusové plody

Citrusové plody, včetně grapefruitů, pomerančů a citronů, mohou mít silné účinky na snižování krevního tlaku. Jsou plné vitamínů, minerálů a rostlinných sloučenin, které mohou pomoci udržet vaše srdce zdravé tím, že snižují rizikové faktory srdečních onemocnění, jako je vysoký krevní tlak (4).

Pětiměsíční studie, které se zúčastnilo 101 japonských žen, prokázala, že denní konzumace citronové šťávy v kombinaci s chůzí významně souvisí se snížením SBP, což vědci přičítají obsahu kyseliny citronové a flavonoidů v citronech (5).

Studie také prokázaly, že pití pomerančové a grapefruitové šťávy může přispět ke snížení krevního tlaku. Grapefruit a grapefruitová šťáva však mohou interferovat s běžnými léky na snížení krevního tlaku, proto se před zařazením tohoto ovoce do jídelníčku poraďte se s odborníkem (4, 6).

2. Losos a další tučné ryby

Tučné ryby jsou vynikajícím zdrojem omega-3 tuků, které mají významný přínos pro zdraví srdce. Tyto tuky mohou pomáhat snižovat hladinu krevního tlaku tím, že snižují zánět a snižují hladinu sloučenin omezujících krevní cévy zvaných oxylipiny (4).

Výzkum spojil vyšší příjem ryb bohatých na omega-3 tuky s nižší hladinou krevního tlaku.

Studie na 2 036 zdravých lidech zjistila, že ti, kteří měli v krvi nejvyšší hladinu omega-3 tuků, měli významně nižší SBP a DBP než ti, kteří měli v krvi nejnižší hladinu těchto tuků. Vyšší příjem omega-3 je také spojen s nižším rizikem hypertenze (7, 8).

3. Švýcarský mangold

Švýcarský mangold je zelený list, který je plný živin regulujících krevní tlak, včetně draslíku a hořčíku. Jeden šálek 145 g vařeného mangoldu dodá 17 %, resp. 30% denní potřeby draslíku a hořčíku (9).

U lidí s vysokým krevním tlakem je každé zvýšení draslíku ve stravě o 0,6 gramu denně spojeno se snížením SBP o 1,0 mm Hg a DBP o 0,52 mm Hg. Jeden šálek (145 gramů) švýcarského mangoldu obsahuje 792 mg této důležité živiny (10).

Pro regulaci krevního tlaku je nezbytný také hořčík. Pomáhá snižovat krevní tlak několika mechanismy, mimo jiné tím, že působí jako přirozený blokátor vápníkových kanálů, který blokuje pohyb vápníku do srdečních a tepenných buněk, což umožňuje uvolnění cév (11).

4. Dýňová semínka

Dýňová semínka jsou sice malá, ale co se týče výživy, mají pořádnou sílu.

Jsou koncentrovaným zdrojem živin důležitých pro kontrolu krevního tlaku, včetně hořčíku, draslíku a argininu, aminokyseliny potřebné pro tvorbu oxidu dusnatého, který je nezbytný pro uvolnění cév a snížení krevního tlaku (12, 13, 14).

Bylo také prokázáno, že dýňový olej je účinným přírodním prostředkem proti vysokému krevnímu tlaku. Studie na 23 ženách zjistila, že doplňování 3 g dýňového oleje denně po dobu 6 týdnů vedlo k významnému snížení SBP ve srovnání se skupinou, která užívala placebo (15).

5. Fazole a čočka

Fazole a čočka jsou bohaté na živiny, které pomáhají regulovat krevní tlak, jako je vláknina, hořčík a draslík. Četné studie prokázaly, že konzumace fazolí a čočky může přispět ke snížení vysokého krevního tlaku.

Z přehledu 8 studií, kterých se zúčastnilo 554 osob, vyplývá, že při záměně za jiné potraviny fazole a čočka významně snižují SBP a průměrnou hladinu krevního tlaku u osob s hypertenzí i bez ní (16).

6. Bobuloviny

Bobuloviny jsou spojovány s řadou působivých zdravotních účinků, včetně potenciálu snižovat rizikové faktory srdečních onemocnění, jako je vysoký krevní tlak. Bobule jsou bohatým zdrojem antioxidantů, včetně antokyanů, což jsou pigmenty, které dodávají bobulím jejich zářivou barvu.

Bylo prokázáno, že antokyany zvyšují hladinu oxidu dusnatého v krvi a snižují produkci molekul omezujících krevní cévy, což může přispět ke snížení krevního tlaku. K potvrzení těchto možných mechanismů je však zapotřebí dalšího výzkumu na lidech (17).

Borůvky, maliny, aronie a jahody jsou jen některé z bobulovitých plodů, které jsou spojovány s účinky snižujícími krevní tlak (17).

7. Amarant

Konzumace celozrnných obilovin, jako je amarant, může pomoci snížit hladinu krevního tlaku. Studie ukazují, že strava bohatá na celozrnné obiloviny může snížit riziko vysokého krevního tlaku.

Z přehledu 28 studií vyplynulo, že zvýšení denní dávky celozrnných obilovin o 30 gramů je spojeno s 8% snížením rizika vysokého krevního tlaku (18).

Amarant je celozrnná obilovina, která má obzvláště vysoký obsah hořčíku. Jeden vařený šálek 250 gramů poskytuje 38% denní potřeby hořčíku (19).

8. Pistácie

Pistácie jsou vysoce výživné a jejich konzumace je spojována se zdravou hladinou krevního tlaku. Mají vysoký obsah řady živin nezbytných pro zdraví srdce a regulaci krevního tlaku, včetně draslíku (20).

Přehled 21 studií ukázal, že ze všech ořechů zahrnutých do přehledu měla konzumace pistácií nejsilnější vliv na snížení SBP i DBP (21).

9. Mrkev

Křupavá, sladká a výživná mrkev je základní zeleninou v jídelníčku mnoha lidí. Mrkev má vysoký obsah fenolových sloučenin, jako jsou kyseliny chlorogenová, p-kumarová a kávová, které pomáhají uvolňovat cévy a snižovat zánět, což může přispívat ke snižování hladiny krevního tlaku (22).

Přestože si mrkev můžete dopřát vařenou nebo syrovou, její konzumace v syrovém stavu může být pro snížení vysokého krevního tlaku prospěšnější. Studie, které se zúčastnilo 2195 lidí ve věku 40-59 let, zjistila, že konzumace syrové mrkve byla významně spojena s nižší hladinou krevního tlaku (23).

Jiná malá studie na 17 osobách prokázala, že denní příjem 473 ml čerstvé mrkvové šťávy po dobu 3 měsíců vedl ke snížení SBP, ale nikoliv DBP (22).

10. Celer

Celer je oblíbená zelenina, která může mít pozitivní účinky na krevní tlak. Obsahuje sloučeniny zvané ftalidy, které mohou pomáhat uvolňovat cévy a snižovat hladinu krevního tlaku (24).

Stejná studie, která spojovala konzumaci syrové mrkve se snížením krevního tlaku, zjistila, že z běžně konzumované vařené zeleniny je konzumace vařeného celeru významně spojena se snížením krevního tlaku (23).

11. Rajčata a výrobky z rajčat

Rajčata a výrobky z rajčat jsou bohaté na mnoho živin, včetně draslíku a karotenoidního barviva lykopenu.

Lykopen je významně spojován s příznivými účinky na zdraví srdce a konzumace potravin s vysokým obsahem této živiny, jako jsou například výrobky z rajčat, může přispívat ke snížení rizikových faktorů srdečních onemocnění, jako je vysoký krevní tlak (25).

Přehled 21 studií dospěl k závěru, že konzumace rajčat a výrobků z rajčat zlepšuje krevní tlak a může přispět ke snížení rizika srdečních onemocnění a úmrtí souvisejících se srdečními chorobami (26).

Pozor na kečupy

Test Občanského sdružení spotřebitelů sice již dříve, v dubnu 2012 testoval 22 kečupů od různých výrobců, včetně bioprodukce. Ale všechny testované vzorky byly nadlimitně kontaminovány jedovatými látkami (mykotoxiny a pesticidy). Tedy neunikly dokonce ani bio produkty. Tedy všichni výrobci zpracovávají shnilá, plesnivá rajčata a navíc s pescitidy.

Já osobně si od té doby zpracovávám kečup vlastní, jakož i nekupuji "amarouny" ze skleníků z Holandska a Španělska. Více: Nekupujme kečupy, jsou jedovaté

Prostě platí, pokud chcete být zdraví:

Co nejvíce se vyhýbat průmyslově zpracovaným potravinám a ortodoxním chemickým doktorům

Salvestrol

Rakovinové buňky obsahují jedinečný biomarkerový enzym "CYP1B1" a tento mění chemickou strukturu látky zvané "salvestrol", která se nachází v mnoha druzích ovoce a zeleniny. Chemická reakce v těle převede "salvestrol" do komponentu, který rakovinové buňky zabijí bez poškození těch buněk zdravých.

Toto je vysvětlení proč je tak důležité konzumovat organické ovoce a zeleninu. Zároveň je důležité vědět, že "salvestrol" vzniká v rostlinách, které jsou samy napadené plísňovým onemocněním. Salvestrol je v podstatě produktem imunitního systému těchto rostlin.

Je zjištěno, že čím více je plísňové onemocnění v rostlině rozšířeno, tím masivněji salvestrol vzniká a působí proti danému parazitu. Velmi velké množství této látky obsahují tyto plody těchto rostlin: jahody, borůvky, maliny, hroznové víno, černý rybíz, červený rybíz, ostružiny, brusinky, jablka, broskve, meruňky a dále brokolice, zelí, artyčok, rajčata, červené a žluté papriky, avokádo, chřest a lilek.

Nicméně, pokud použijeme k ochraně rostlin chemické látky, které zabíjejí plísně a houby, tak zabráníme vzniku přirozené ochrany (salvestrolu) v rostlinách v reakci na plísňovou infekci.

Konzumujte proto, co nejvíce organickou zeleninu a ovoce

12. Brokolice

Brokolice je známá pro své četné příznivé účinky na zdraví, včetně zdraví vašeho oběhového systému. Přidání této brukvovité zeleniny do jídelníčku může být například chytrým způsobem, jak snížit krevní tlak.

Brokolice je plná flavonoidních antioxidantů, které mohou přispět ke snížení krevního tlaku tím, že zlepšují funkci cév a zvyšují hladinu oxidu dusnatého v těle (27).

Studie, která zahrnovala údaje od 187 453 lidí, zjistila, že ti, kteří konzumovali 4 a více porcí brokolice týdně, měli nižší riziko vysokého krevního tlaku než ti, kteří brokolici konzumovali jednou měsíčně nebo méně (28).

13. Řecký jogurt

Řecký jogurt je mléčný výrobek s vysokým obsahem živin, který je plný minerálních látek, jež pomáhají regulovat krevní tlak, včetně draslíku a vápníku (29).

Z přehledu 28 studií vyplynulo, že konzumace 3 porcí mléčných výrobků denně je spojena s 13% snížením rizika vysokého krevního tlaku a také že zvýšení denního příjmu mléčných výrobků o 200 gramů je spojeno s 5% snížením rizika hypertenze (18).

14. Bylinky a koření

Některé bylinky a koření obsahují účinné sloučeniny, které mohou pomáhat snižovat krevní tlak tím, že pomáhají uvolňovat cévy (30).

Celerové semínko, koriandr, šafrán, citronová tráva, černý kmín, ženšen, skořice, kardamom, sladká bazalka, kurkumin a zázvor jsou jen některé z bylin a koření, u kterých byl podle výsledků výzkumu na zvířatech a lidech prokázán potenciál snižovat krevní tlak (31, 32).

15. Chia a lněná semínka

Chia a lněná semínka jsou drobná semínka, která jsou plná živin nezbytných pro zdravou regulaci krevního tlaku, včetně draslíku, hořčíku a vlákniny (33).

Malá, 12týdenní studie, které se zúčastnilo 26 osob s vysokým krevním tlakem, zjistila, že doplňování 35 gramů chia mouky denně vedlo ke snížení krevního tlaku u léčených i neléčených osob ve srovnání se skupinou s placebem (34).

Výsledky přehledu 11 studií navíc potvrzují, že konzumace lněných semínek může přispět ke snížení hladiny krevního tlaku, zejména pokud jsou konzumována ve formě celých semínek nejméně po dobu 12 týdnů (35).

16. Červená řepa, zelená řepa a šťáva z červené řepy

Červená řepa a zelená řepa jsou mimořádně výživné a jejich konzumace může přispět k podpoře zdravé hladiny krevního tlaku. Mají vysoký obsah dusičnanů, které pomáhají uvolňovat cévy a mohou snižovat krevní tlak (36, 37).

Některé výzkumy ukázaly, že přidání červené řepy a výrobků z ní do jídelníčku může přispět k podpoře zdravé hladiny krevního tlaku.

Například dvoutýdenní studie u 24 osob s vysokým krevním tlakem zjistila, že konzumace 250 ml šťávy z červené řepy i 250 g vařené červené řepy významně snižuje krevní tlak, i když se ukázalo, že šťáva z červené řepy byla účinnější (38).

Přestože i další studie spojují konzumaci řepy a šťávy z řepy s pozitivním vlivem na krevní tlak, ne všechny studie prokázaly pozitivní výsledky.

Některé studie naznačují, že účinky červené řepy na krevní tlak jsou krátkodobé a nemusí mít podstatný vliv na dlouhodobou kontrolu krevního tlaku (39, 40).

Nicméně řepa, šťáva z řepy a řepná zelenina jsou vysoce výživné a mohou přispět ke zlepšení celkového zdravotního stavu, pokud je přidáte do svého jídelníčku (41).

17. Špenát

Stejně jako řepa má i špenát vysoký obsah dusičnanů. Je také nabitý antioxidanty, draslíkem, vápníkem a hořčíkem, což z něj činí vynikající volbu pro lidi s vysokým krevním tlakem (42).

Ve studii provedené na 27 osobách došlo u těch, kteří denně po dobu 7 dnů konzumovali 500 ml špenátové polévky s vysokým obsahem dusičnanů, ke snížení SBP i DBP ve srovnání s těmi, kteří konzumovali chřestovou polévku s nízkým obsahem dusičnanů (42).

Špenátová polévka také snížila tuhost tepen, což může přispět ke snížení krevního tlaku a zlepšení zdraví srdce (42).

Závěr

Spolu s dalšími úpravami životního stylu může přijetí zdravé stravy významně snížit hladinu krevního tlaku a přispět ke snížení rizika srdečních onemocnění.

Podle výzkumů vám může přidání některých potravin, jako je listová zelenina, bobulovité ovoce, fazole, čočka, semínka, tučné ryby, citrusové plody, kurkumin a mrkev, do jídel a svačin pomoci dosáhnout a udržet optimální hodnoty krevního tlaku.

Pokud máte vysokou hladinu krevního tlaku nebo si chcete udržet zdravý krevní tlak, může vám pomoci přidání několika potravin uvedených v tomto článku do jídelníčku.

Jedině ochranná známka "Superionherbs" garantuje množství účinných látek v níže uvedených extraktech a samozřejmě u každé šarže.

Reishi extrakt, Reishi spór a Reishi Triterpen Max

Reishi extrakt, Reishi spór a Reishi Triterpen Max
Reishi (čínsky Ling Zhi) a její užívání, uvádějí staré čínské spisy z doby už před více než 2 400 lety. Tato vzácná houba je také nazývaná latinsky Ganoderma lucidum, v překladu "božská houba...

Cordyceps sinensis

Cordyceps sinensis
Cordyceps je velice specifická cizopasná houba, která roste od nepaměti pouze v horských oblastech Číny a Tibetu. Pro své specifické účinky je v čínské medicíně především Cordyceps sinensis používán...

Sibiřská Čaga

Sibiřská Čaga
Čaga, dřevokazná houba se živí šťávami stromů, především z břízy, jilmu, jeřabiny, jasanu, ale nejvyšší léčivé účinky má houba Čaga rostoucí na břízách. Ideální sběr je na podzim a na jaře, kdy má...

Hericium erinaceus

Hericium erinaceus
Hericium je poměrně vzácná houba, která svým tvarem připomíná mořský korál. Roste paraziticky především na tvrdém dřevě dubů a buků, přičemž roste zejména v jihovýchodní Asii. Na našem území ji...

Coriolus versicolor (Outkovka pestrá)

Coriolus versicolor (Outkovka pestrá)
- na konci stránky: "Klinické studie s Coriolusem u onkologických pacientů" Coriolus versicolor nebo-li čínsky YunzhiYunzhi je druhem dřevokazné houby, která je již celá staletí využívá v tradiční...

Shiitake

Shiitake
Shiitake (lat. Lentinus edodes), česky Houževnatec jedlý je uznávaný přírodní prostředek jako Reishi, Cordyceps, Hericium a Sibiřská Čaga. Jejími hlavními aktivními komponenty jsou polysacharidy...

Hlíva ústřičná

Hlíva ústřičná
V posledních desetiletích se základní výzkum věnuje daleko podrobněji než kdykoli jindy komlexnějšímu složení a biologickým účinkům hlívy ústřičné a jejím jednotlivým složkám. Na základě výsledků...

Agaricus

Agaricus
Agaricus blazei Murill, česky žampion brazilský Agaricus blazei Murrill je jedlá brazilská houba s nízkým obsahem kalorií a velkým množství živin. Pochází z malé brazilské vesnice jménem Piedade...

BetaGlukan Maxcell (s Resveratrolem a Acerolou)

BetaGlukan Maxcell (s Resveratrolem a Acerolou)
Beta glukany 1,3/1,6D jsou přírodní polysacharidy nacházející se také v buněčných stěnách kvasinek rodu Saccharomyces cerevisiae a všech medicinálních hub. Obsažené beta-glukany jsou získávány...

C-Max komplex (Camu camu s quercetinem)

C-Max komplex (Camu camu s quercetinem)
Synergická kombinace extraktu z plodů ze stromu Camu Camu a quercetinu s maximální vstřebatelností vitamínu C. Camu Camu Camu Camu je nízký malý strom rostoucí divoce podél řek v oblastech...

Ashwagandha

Ashwagandha
(Ashwagandhá – witánie snodárná – witánie uspávající – Withania somnifera) je polokeř, který dorůstá do výšky 1 - 1,5 metru. Původem je ze severozápadní Indie. Roste také v severní Africe a na...

Kurkumin (fytosomální extrakt), italský patent

Kurkumin (fytosomální extrakt), italský patent
10 prokázaných zdravotních přínosů kurkuminu Koření známé jako kurkuma je možná nejúčinnějším existujícím doplňkem stravy. Mnoho kvalitních studií ukazuje, že kurkuma má zásadní přínosy pro vaše...

Rdesno mnohokvěté - He shou wu

Rdesno mnohokvěté - He shou wu
Che-šou-wu (He Shou Wu) je v asijské bylinné medicíně jednou z nejpopulárnějších a nejvíce ceněných posilujících bylin. He-šou-wu je zpracovaná kořenová hlíza rostliny Polygonum multiflorum (rdesno...

Graviola - Annona

Graviola - Annona
Extrakt z listí ze stromu Graviola - přirozený zabiják rakovinových buněk – 10.000 krát silnější než chemoterapie A proč to nevíme? Je to proto, protože určité velké korporace chtějí dostat zpět...

Maca

Maca
Maca, přezdívaná jako peruánský ženšen nebo peruánská viagra roste v jihoamerických Andách, vyskytuje se ve výškách kolem 4000 metrů n.m. a odolává až mrazům -20°C, stejně jako žáru slunce. Vzhledem...

Chitomax

Chitomax
Princip působení Chitomaxu: Je známo, že viskózní vláknina a zejména chitosan působí na metabolismus tuků, snižuje vstřebávání cholesterolu ze stravy a váže se na žlučové kyseliny, a tím snižuje...

Fenuprim

Fenuprim
chitomax + bylinky + kyselina alfalipoová FENUPRIM – jedinečná kombinace pěti přírodních látek, synergicky působících, která vám může pomoci při formování vaší postavy. Pro většinu lidí jsou právě...

Dračí krev

Dračí krev
Dračí krev – Dragons blood Když se v amazonské džungli někdo poraní, škrábne nebo je pokousán hmyzem, někdy můžete vidět jak mačetou sekne do jednoho druhu stromu a temně rudou pryskyřici si kápne do...

Danshen Q10 cardio

Danshen Q10 cardio
Danshen Q10 cardio Synergická kombinace extraktů a mikroživin pro normální funkci srdce. Kombinace extraktu z kořene Danshen, koenzymu Q10, vitamínu E a thiaminu je synergická kombinace – působení...

Šafrán

Šafrán
Saffron – Brain and Neuro balancer Přírodní doplněk stravy určený ke zmírnění stresu, zlepšení nálady a zvýšení pocitu pohody. Obsahuje unikátní synergicky působící kombinaci patentovaného extraktu...

Ostropestřec mariánský (fytosomální extrakt), italský patent

Ostropestřec mariánský (fytosomální extrakt), italský patent
Silybin Phytosome® – silibinin s vysokou vstřebatelností - novinka na ochranu a regeneraci jater Jaterní buňky odstraňují mj. z krve trávicího ústrojí baktérie, viry a jiné patogeny. Zdravá játra do...

Boswellia (fytosomální extrakt), italský patent

Boswellia (fytosomální extrakt), italský patent
Boswellia Phytosome® - novinka s vysokou vstřebatelností, s protizánětlivým a protibolestivým účinkem Boswellia serrata, česky kadidlovník pilovitý je středně velký strom z čeledi březulovitých. Jeho...

S-Acetyl-L-Glutathion

S-Acetyl-L-Glutathion
Glutathion je nejsilnější antioxidant, který vytváří tělo, přičemž S-acetyl-L-Glutathion je nejpokročilejší formou biologicky dostupného glutathionu. Jeho účinnost se rovná nitrožilnímu podávání...

Supík - sirup pro DĚTI na podporu imunity - unikátní složení

Supík - sirup pro DĚTI na podporu imunity - unikátní složení
Unikátní kombinace vysoce kvalitních extraktů z hub a rostlin, doplněná o betaglukan vysoké čistoty (nad 80%) a vitamíny na podporu imunity. Devět složek synergicky spojených v blahodárný komplex na...

4x Instantní káva i s extrakty z hub Čaga, Cordyceps a Hericium

4x Instantní káva i s extrakty z hub Čaga, Cordyceps a Hericium
  KOHI-FOCUS SLOŽENÍ: Instantní káva 76,4 % (100% káva Arabica), Ashwagandha extrakt 10 %, Chaga extrakt 8 %, Tulsi extrakt 5 %, Sibiřský ženšen extrakt 0,5 % 100% Arabika, zklidňující...

Každá nemoc je způsobena narůstající jedovatostí lidského organismu.

Úžasný: MUDr. Henry Bieler

 

 

NEJPOPULÁRNĚJŠÍ ČLÁNKY

 

       NOVĚ PUBLIKOVANÉ ČLÁNKY

           ČERVEN 2024 - 13 článků

 

Nejlepší DIETY pro celkové zdra ví v roce 2024 - středomořská, DASH a MIND - U.S. News & World Report

  

100% REISHI - houba mládí a zdravé dlou h ověkosti - 3 unikátní, bezkonkurenční extrakty

31 důvodů proč se NENECHÁM OČKOVAT - izraelský rabín Chananya Weisman

Dr. Peter  McCullough: Jak přírodně DETOXIKOVAT tělo PO OČKOVÁNÍ mRNA vakcínou (protokol) - video

  Devastující efekt pro zdraví - glutaman sodný, aspartam a další excitotoxiny

Jak se přírodní cestou uzdravit z chronické Boreliózy, Chlamydiózy, EB virózy... únavového syndromu

CORDYCEPS - silná imunita a nárůst energie

Překyselené tělo: začátek vážné nemoci

ZVRÁCENÍ POSTUPU DIABETU 2. typu začíná u ignorování běžných doporučení, MUDr. Sarah Hallbergová - video

Protokol pro prevenci pro uzdravené klienty - Ing. Zdeněk Rozehnal

BOSWELIA serrata (kadidlo) - jeden z nejsilnějších přírodních léků Matky Země

Tibetská houba, tibetské krystaly a kombucha - darování, prodej

Léčte záněty a ne Cholesterol, MUDr. Marc Sircus

100% ČAGA ze Sibiře, nejvyšší množství účinných látek garantující Certifikát 

Mamografie způsobuje rakovinu prsu, MUDr. Ben Johnson, M.D., N.M.D., D.O.

Účinný lék na rakovinu plic na Kubě, proč ho mít nemůžeme? Leif Davenport

Artróza - kmenové buňky - Podvod!

Lékaři se sami uzdravili z Roztroušené sklerózy, prof. George Jelinek, dr. Terry Wahlsová

Jak se skutečně zdravě stravovat...

Proč průběžně a jak detoxikovat tělo

  PROTINÁDOROVÝ účinek extraktů z REISHI a CORIOLUSU na úrovni klinických studií

Žaloba na farmaceutické korporace, MUDr. Matthias Rath

Koloidní stříbro - účinné přírodní antibiotikum, hustoty koloidního stříbra, doporučené dávkování

 

  Odstranění rtuti, hliníku a dalších toxinů z těla, včetně p revence - MUDr. Dietrich Klinghardt

Zblblo již lidstvo natolik, že se nechá obelhat pohádkami o vražedném oxidu uhličitém?

Jak na Parkinsona? Glutathionem, Hericiem a odstraněním neurotoxinů Chlorellou

    Zkušenosti klientů s Úspěšnou léčbou především boreliózy, chlamydiózy, únavového syndromu...

 

Proč my máme potravinové alergie, přičemž je naši prarodiče neměli?

 

OVĚŘENÉ PŘÍRODNÍ PŘÍPRAVKY

Cílem správné medicíny je předcházení nemocí a prodloužení zdravé dlouhověkosti. Ideálem medicíny je odstranit mít potřebu lékaře.

MUDr. William J. Mayo

 

 

TŘI UNIKÁTNÍ EXTRAKTY

Z DUANWOOD RED REISHI

Za  účinné  se  z  Reishi  považují  pouze  kvalitně  provedené  a  čisté  extrakty,  které  mají  dobrou  biologickou  dostupnost  a  jsou  zbavené  nestravitelného  chitinu;  nelze  tedy  použít  pouhý  prášek  z  usušené  houby.

 

          EXTRAKT                 SPÓR

Nejsilnější extrakt z REISHI na českém trhu!!!100% spórový prášek z Duanwood Red Reishi!!!

 

TRITERPEN MAX

Extrakt s vysokým obsahem triterpenoidů. Více než 20 triterpenoidů%!

ZDE ROSTE NEJÚČINNĚJŠÍ REISHI

DUANWOOD RED REISHI

zdroj výše nejúčinnějších extraktů

Video z návštěvy Čechů u pěstitelů Duanwood Red Reishi v Číně, v horské oblasti Jiangshan

 

FAKTA O REISHI,

MYKOLOGIE, HISTORIE, PĚSTOVÁNÍ, ÚČINNÉ LÁTKY, JAK JE TO S JEJÍ KVALITOU?

 

 

 

 CORDYCEPS, EXTRA SILNÝ

NEJVYŠŠÍ GARANTOVANÉ MNOŽSTVÍ ÚČINNÝCH LÁTEK - CERTIFIKÁT COA

Nejsilnější Cordyceps na českém trhu!!!

CORDYCEPS - video

100% Sibiřská Čaga

ČAGA - video

HERICIUM - video

 

  BETAGLUKAN           HLÍVA

        extrakt               extrakt

Betaglucan MaxCellHlíva ústřičná

BETAGLUKAN - video

 

    KURKUMIN            AŠVAGANDA

        extrakt                    extrakt

Betaglucan MaxCellNejsilnější Ašvaganda na Českém trhu

ASHWAGANDHA - video

 

RDESNO             ANNONA

extrakt                  extrakt

Vysoce účinný extrakt z listů

 

ČAGA - video

Z ověřených dat vyplývá, že člověk, který covid prodělal, je třináckrát lépe chráněn, než člověk, který má dvě dávky vakcíny.

prof. Jiří Beran, 13.11.2021

prof. Jiří Beran, 15.11.2021

 

TEČKOVANÝ PŘÍBĚH

"NEVĚŘÍM UŽ BÍLÝM PLÁŠŤŮM, ALE LIDEM"

medicinský inženýr

JURAJ Orság


 

TEČKOVANÉ PŘÍBĚHY

dokument z 31. srpna 2022

Nadační fond Svědomí Národa

 

KUBEK 2009

 

DOKUMENT ČT 2

BYZNYS V BÍLÝCH PLÁŠTÍCH

DOKUMENT ČT 2

ŠKODLIVOST MOBILNÍCH SÍTÍ

             TEST

BARVOSLEPOSTI

 

 

ROK SI NIČÍME IMUNITU,

možná i proto je tolik nemocných, říká česká vědkyně, vedoucí týmu Centra buněčného a tkáňového inženýrství FN u sv. Anny...

doc. RNDr. Irena Koutná, Ph.D.

Aktualizovaný jmenný seznam s portovců zemřelých od 1.1.2021 do 31.12.2023 v souvislosti s "vakcinací" na covid

Ú MRTÍ - 1480

SRDEČNÍ ZÁSTAVY - 2107

   PATOLOG dr. Ryan Cole oprávněně VAROVAL

 

RENOMOVANÝ PATOLOG   dr. RYAN COLE - přednáška

ALARMUJÍCÍ EFEKT  covid (spike) injekcí (mRNA) na mozek, srdce, ledviny a ostatní orgány

  • Spousta lidí postrádá enzym, který rozkládá RNA
  • Naprosto porušujeme Norimberský kodex z roku 1947...

český dabing - 17:08

Lékařský summit, San Antonio, Texas, USA - 27.7.2021

 

AMERICA´S FRONTLINE DOCTORS

POSTAVIT SE NA ODPOR

 

FRONTLINE NEWS

 

 

ZAČNĚTE U SEBE

ZÁKLADEM ZDRAVÍ JE PREVENCE S NÁVRATEM K PŘÍRODĚ

Doporučuji:

každé ráno cca 30 minut před snídaní

vypít cca 4 dcl vlažné čisté pramenité vody s citrónem (můžete přidat až půl lžičky jedlé sody) a pro posílení imunity a energie můžete použít dvojitý extrakt (1-2 kapsle) z

  a nejdříve po 15 minutách:

případně nejen pro psychiku:

pro střevo kvalitní probiotika:

  • kysané zelí, které si sami jednoduše vyrobíte POUZE VY! Pozor na "BRUSELSKÉ" kysané zelí! S éčkama
 

 

VÁLEK U MORAVCE V OVM

10. dubna 2022

NEHORÁZNĚ LŽE

 

 

Fakta nepřestávají existovat tím, že se o nich nesmí hovořit. Pravda je dcerou času

 

SVĚT SE ZBLÁZNIL

Toto je novodobá reklama na co?

MUDr. Anastasia Maria Loupis: Tento model je v ohrožení života