Proč je šířka manžety přístroje pro měření krevního tlaku tak důležitá pro jeho správnou funkci?

 

 

 

 

 

 

 

- Pixabay

Ing. Zdeněk Rozehnal

Správná velikost manžety tlakoměru je důležitá pro lidi, kteří si měří krevní tlak i doma, protože špatná velikost manžety by mohla vést k falešným hodnotám.

To znamená, že vám lékař může předepsat příliš mnoho nebo příliš málo léků, případně žádné. Mohlo by to také znamenat, že váš vysoký krevní tlak nebude správně léčen.

To je předběžný závěr nové studie zveřejněné 1. března 2022 během konference American Heart Association's Epidemiology, Prevention, Lifestyle & Cardiometabolic Health Conference 2022 v Chicagu (1).

Tato informace by mohla být důležitá pro miliony lidí, zejména pro ty, kteří si měří krevní tlak doma.

Studie z roku 2017 totiž zjistila, že téměř polovina dospělých ve Spojených státech má vysoký krevní tlak (hypertenzi). Ten je definován horní neboli systolickou hodnotou 130 mm Hg nebo vyšší a diastolickou neboli spodní hodnotou 80 mm Hg nebo vyšší (2).

V roce 2019 byla navíc hypertenze primární nebo přispívající příčinou více než půl milionu úmrtí ve Spojených státech.

Vysoký krevní tlak má v ČR zhruba 40% obyvatel ve věku mezi 25–64 lety se zřetelným nárůstem výskytu ve vyšších věkových skupinách (v dekádě od 55 do 64 let má vysoký tlak 72% mužů a 65% žen), přičemž 25% nemocných o své chorobě vůbec neví!

Co tento výzkum odlišuje

Autoři nové studie uvádějí, že odlišnost jejich zjištění spočívá v tom, že výzkumníci použili automatické přístroje na měření krevního tlaku, které často najdete v ordinaci lékaře nebo je používáte doma.

"Má to ještě větší důsledky pro lidi, kteří si chtějí monitorovat krevní tlak doma. Přístroje na měření krevního tlaku, které si zakoupíte v lékárně nebo na internetu, se dodávají s jednou velikostí manžety. A mnoho lidí si neuvědomuje, jak důležité je pořídit si velikost manžety, která je vhodná pro vaši paži," řekla MUDr. Tammy McLoughlin Brady Ph.D., zástupkyně vedoucího oddělení klinického výzkumu na katedře pediatrie na Johns Hopkins University School of Medicine v Marylandu a zároveň odborná ředitelka programu dětské hypertenze v Johns Hopkins Children's Center.

"Pokud potřebujete extra velkou manžetu, museli byste si najít vybrané přístroje, protože se nedodávají s extra velkou manžetou, nebo musíte zaplatit téměř dvojnásobnou částku, abyste dostali extra velkou manžetu, která se vám vejde na ruku," řekla dr. Tammy Brady.

Porovnání výsledků správné a nesprávné manžety

Výzkumníci studie analyzovali hodnoty krevního tlaku 165 dospělých osob v Baltimoru. V jednom prostředí porovnávali průměr tří naměřených hodnot při použití manžety běžné velikosti pro dospělé s hodnotami naměřenými při použití manžety vhodné velikosti pro jejich paže.

Zjistili, že jedinci, kteří potřebovali manžetu extra velké velikosti, měli při použití manžety běžné velikosti naměřenou hodnotu 143/86. Tento údaj spadá do rozmezí diagnózy hypertenze druhého stupně. Při použití manžety vhodné velikosti však byla průměrná hodnota 124/79, což je ve standardním rozmezí.

Pokud by se jednalo o měření  v ordinaci, tak by jim byly chybně nasazeny chemické léky.

"V naší studii nadhodnocení krevního tlaku v důsledku použití příliš malé manžety nesprávně klasifikovalo 39% účastníků jako hypertoniky," uvedla dr. Tammy Brady. "Zatímco podhodnocení krevního tlaku v důsledku použití příliš velké manžety opomnělo 22% účastníků s hypertenzí."

Získání správného údaje

Americká kardiologická asociace doporučuje k získání správného měření používat plátěný metr a měřit obvod kolem bicepsu v polovině paže.

Poté porovnejte toto číslo s jejich tabulkou a zjistěte, jakou velikost manžety byste měli použít.

Dr. Tammy Brady také doporučuje, aby tlakoměr, které používáte, byl pravidelně testován a schválen z hlediska přesnosti. 

Existují také kroky, které musíte dodržovat před měřením krevního tlaku a během něj.

Už se vám někdy stalo, že jste navštívili lékaře a zjistili jste, že máte vyšší krevní tlak, než jste očekávali? Většina lidí si neuvědomuje, že se jejich krevní tlak neustále mění z minuty na minutu v závislosti na náladě, aktivitě, poloze těla atd. Ve skutečnosti mohou jednoduché změny způsobit kolísání krevního tlaku v rozmezí 5 až 40 mmHg. Následuje seznam 10 faktorů, které mohou dočasně způsobit výrazné odchylky v měření krevního tlaku.

10 tipů, jak dosáhnout přesnějšího měření:

 • Používejte správnou velikost manžety. Studie prokázaly, že použití příliš malé manžety může způsobit zvýšení systolického krevního tlaku pacienta o 10 až 40 mmHg.
 • Manžetu si nenasazujte přes oblečení. Studie prokázaly, že oblečení může ovlivnit systolický krevní tlak o 10 až 50 mmHg.
 • Před měřením hodnoty 3 až 5 minut odpočívejte. Jakékoli činnosti, jako je cvičení nebo jídlo, mohou ovlivnit měření systolického krevního tlaku o 10 až 20 mmHg.
 • Sedněte si na pohodlnou židli. Nevěšte nohy, nezapomeňte si rozkročit nohy a ujistěte se, že máte opřená záda a paže. Bylo prokázáno, že překřížení nohou zvyšuje systolický krevní tlak o 2 až 8 mmHg. Poloha horní části paže pod úrovní srdce rovněž vede k vyššímu naměřenému tlaku, zatímco poloha horní části paže nad úrovní srdce vede k nižšímu naměřenému tlaku. Tyto rozdíly mohou zvýšit/snížit váš systolický krevní tlak o 2 mmHg na každý centimetr nad/pod úrovní srdce.
 • Snažte se nebýt napjatí ani vystresovaní. Pokud si necháváte měřit krevní tlak a přitom myslíte na něco, co ve vás vyvolává napětí nebo stres, může se hladina krevního tlaku výrazně zvýšit.
 • Během měření nemluvte. Pokud během měření krevního tlaku mluvíte se zdravotní sestrou/lékařem, studie prokázaly, že se hodnota vašeho systolického krevního tlaku může zvýšit o 10 až 15 mmHg.
 • Nejméně 30 minut před čtením nekuřte, protože nikotin dočasně zvyšuje krevní tlak.
 • Alespoň 30 minut před měřením se vyhněte alkoholu a kofeinu.
 • Neseďte v chladné místnosti. Pobyt v chladu by mohl zvýšit hodnotu vašeho krevního tlaku. Krevní tlak má tendenci se zvyšovat, když je vám zima.
 • Před měřením si zajděte na toaletu. Plný močový měchýř zvyšuje váš krevní tlak. Studie prokázaly, že při plném močovém měchýři se může váš systolický krevní tlak zvýšit o 10 až 15 mmHg.

Z výše uvedeného výčtu je patrné, že i malé změny ve vašem těle, prostředí a činnostech mají významný vliv na měření vašeho krevního tlaku. Vzhledem k tomu, že existuje několik faktorů, které ovlivňují krevní tlak, je důležité, aby se zdravotníci při měření krevního tlaku řídili pokyny AHA (American Heart Association's), aby nedošlo k nesprávné diagnóze hypertenze a nevhodnému předepisování léků proti vysokému krevnímu tlaku.

Některé poznatky - klíčové je zjištění správných hodnot

Dr. Tammy Brady říká, že tato zjištění pomohou i lékařům. Lékař může pacientovi s diagnózou hypertenze druhého stupně začít podávat dva léky na krevní tlak. Klíčové je tedy zjištění správných hodnot.

"Myslím, že je to mimořádně důležité pro poskytovatele zdravotní péče, kteří mají velkou populaci pacientů s komorbidní obezitou, protože právě na ně bude mít nesprávné měření největší dopad," řekla.

"Doufám, že to přinese povědomí o tom, jak je to důležité," dodala. "A doufám, že pacienti se cítí oprávněni zeptat se svých lékařů: 'Je to pro mě ta správná manžeta?".

MUDr. Anna Svatik, Ph.D., odborná asistentka preventivní kardiologie na Mayo Clinic v Minnesotě, označuje tento výzkum za důležitý.

"Tato studie přináší veřejnosti povědomí o důležitosti velikosti manžety při měření krevního tlaku doma, ve zdravotnickém zařízení nebo v lékárnách," uvedla.

"Hypertenze je hlavním rizikovým faktorem pro rozvoj srdečních onemocnění a mrtvice. Je celosvětově nejčastější příčinou úmrtí," dodala.

Závěr

Vědci uvádějí, že nesprávná velikost manžety u přístrojů pro měření krevního tlaku může poskytovat nepřesné údaje.

To může mít za následek zbytečné předepisování léků a obráceně i nedostatečnou léčbu.

Problém se může týkat lidí, kteří si nechávají měřit krevní tlak v ordinaci lékaře, stejně jako někoho, kdo si hodnoty měří sám doma.

Pouze 5% lidí s vysokým krevním tlakem se může zcela vyléčit pomocí klasické medicíny

 • Lidé zpravidla užívají chemické léky do konce života, které je trvale zakyselují a tím se dostávají do bludného kruhu

Zjistit příčinu vysokého krevního tlaku a případně ji odstranit dokážou lékaři podle MUDr. Ondřeje Petráka z III. interní kliniky Všeobecné fakultní nemocnice v Praze (VFN) a 1. lékařské fakulty UK asi u 5% pacientů.

Podle epidemiologického šetření postihuje hypertenze asi 40% lidí ve věku mezi 25 a 64 lety. Podle údajů Ústavu zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS) se loni s touto diagnózou léčilo 1,97 milionu lidí. Ve věku od 55 do 64 let jej má 72% mužů a 65% žen.

 

Počet pacientů v ČR s vysokým krevním tlakem v letech 2010 - 2020 (dle ÚZIS)

 rok          počet léčených pacientů

 2010       1,551.974
 2011       1,504.958
 2012       1,577.326
 2013       1,579.826
 2014       1,614.744
 2015       1,812.178
 2016       1,840.634
 2017       1,852.335
 2018       1,852.694
 2019       1,898.464
 2020       1,970.954

Většina z těchto lidí má takzvanou primární hypertenzi, u které lékaři nedokážou zjistit příčinu. Asi u 5% lidí s vysokým krevním tlakem dokážou lékaři zjistit příčinu, toto onemocnění pak označují jako sekundární hypertenzi.

Sekundární hypertenze může být podle Petráka způsobena například nemocí ledvin, ledvinných tepen, poruchou funkce nadledvin, mezi příčinami ale mohou být opakované zástavy dechu během spánku, takzvaná spánková apnoe. V praxi se na tyto případy podle Petráka moc nemyslí a může dlouho trvat, než je u pacienta stanovena správná diagnóza. Nejlepších výsledků léčby dosahují lékaři u forem, které mají hormonální příčinu a které mohou řešit odstraněním postižené nadledviny. V tomto případě je možné pacienty zcela vyléčit.

Mezi příznaky nebo nálezy, které mohou na sekundární vysoký tlak ukazovat, patří například opakovaně nízké hladiny draslíku v krvi. „Nebo pacienti se záchvatovitými obtížemi jako je pocení, bolesti hlavy a bušením srdce spojené se vzestupy krevního tlaku. Dále by měli vzbudit podezření hubení diabetici druhého typu se náhlými vzestupy krevního tlaku,“ tvrdí MUDr. Petrák. V takových případech by měli praktičtí lékaři poslat pacienta na odborné vyšetření. Sekundární hypertenze se podle Petráka často týká mladších lidí. „V čím mladším věku je diagnostikována hypertenze, tím více bychom měli tuto diagnózu zvažovat,“ konstatuje lékař.

Jedině ochranná známka "Superionherbs" garantuje množství účinných látek v níže uvedených extraktech a samozřejmě u každé šarže.

Reishi extrakt, Reishi spór a Reishi Triterpen Max

Reishi extrakt, Reishi spór a Reishi Triterpen Max
Reishi (čínsky Ling Zhi) a její užívání, uvádějí staré čínské spisy z doby už před více než 2 400 lety. Tato vzácná houba je také nazývaná latinsky Ganoderma lucidum, v překladu "božská houba...

Cordyceps sinensis

Cordyceps sinensis
Cordyceps je velice specifická cizopasná houba, která roste od nepaměti pouze v horských oblastech Číny a Tibetu. Pro své specifické účinky je v čínské medicíně především Cordyceps sinensis používán...

Sibiřská Čaga

Sibiřská Čaga
Čaga, dřevokazná houba se živí šťávami stromů, především z břízy, jilmu, jeřabiny, jasanu, ale nejvyšší léčivé účinky má houba Čaga rostoucí na břízách. Ideální sběr je na podzim a na jaře, kdy má...

Hericium erinaceus

Hericium erinaceus
Hericium je poměrně vzácná houba, která svým tvarem připomíná mořský korál. Roste paraziticky především na tvrdém dřevě dubů a buků, přičemž roste zejména v jihovýchodní Asii. Na našem území ji...

Coriolus versicolor (Outkovka pestrá)

Coriolus versicolor (Outkovka pestrá)
- na konci stránky: "Klinické studie s Coriolusem u onkologických pacientů" Coriolus versicolor nebo-li čínsky YunzhiYunzhi je druhem dřevokazné houby, která je již celá staletí využívá v tradiční...

Shiitake

Shiitake
Shiitake (lat. Lentinus edodes), česky Houževnatec jedlý je uznávaný přírodní prostředek jako Reishi, Cordyceps, Hericium a Sibiřská Čaga. Jejími hlavními aktivními komponenty jsou polysacharidy...

Hlíva ústřičná

Hlíva ústřičná
V posledních desetiletích se základní výzkum věnuje daleko podrobněji než kdykoli jindy komlexnějšímu složení a biologickým účinkům hlívy ústřičné a jejím jednotlivým složkám. Na základě výsledků...

Agaricus

Agaricus
Agaricus blazei Murill, česky žampion brazilský Agaricus blazei Murrill je jedlá brazilská houba s nízkým obsahem kalorií a velkým množství živin. Pochází z malé brazilské vesnice jménem Piedade...

BetaGlukan Maxcell (s Resveratrolem a Acerolou)

BetaGlukan Maxcell (s Resveratrolem a Acerolou)
Beta glukany 1,3/1,6D jsou přírodní polysacharidy nacházející se také v buněčných stěnách kvasinek rodu Saccharomyces cerevisiae a všech medicinálních hub. Obsažené beta-glukany jsou získávány...

C-Max komplex (Camu camu s quercetinem)

C-Max komplex (Camu camu s quercetinem)
Synergická kombinace extraktu z plodů ze stromu Camu Camu a quercetinu s maximální vstřebatelností vitamínu C. Camu Camu Camu Camu je nízký malý strom rostoucí divoce podél řek v oblastech...

Ashwagandha

Ashwagandha
(Ashwagandhá – witánie snodárná – witánie uspávající – Withania somnifera) je polokeř, který dorůstá do výšky 1 - 1,5 metru. Původem je ze severozápadní Indie. Roste také v severní Africe a na...

Kurkumin (fytosomální extrakt), italský patent

Kurkumin (fytosomální extrakt), italský patent
10 prokázaných zdravotních přínosů kurkuminu Koření známé jako kurkuma je možná nejúčinnějším existujícím doplňkem stravy. Mnoho kvalitních studií ukazuje, že kurkuma má zásadní přínosy pro vaše...

Rdesno mnohokvěté - He shou wu

Rdesno mnohokvěté - He shou wu
Che-šou-wu (He Shou Wu) je v asijské bylinné medicíně jednou z nejpopulárnějších a nejvíce ceněných posilujících bylin. He-šou-wu je zpracovaná kořenová hlíza rostliny Polygonum multiflorum (rdesno...

Graviola - Annona

Graviola - Annona
Extrakt z listí ze stromu Graviola - přirozený zabiják rakovinových buněk – 10.000 krát silnější než chemoterapie A proč to nevíme? Je to proto, protože určité velké korporace chtějí dostat zpět...

Maca

Maca
Maca, přezdívaná jako peruánský ženšen nebo peruánská viagra roste v jihoamerických Andách, vyskytuje se ve výškách kolem 4000 metrů n.m. a odolává až mrazům -20°C, stejně jako žáru slunce. Vzhledem...

Chitomax

Chitomax
Princip působení Chitomaxu: Je známo, že viskózní vláknina a zejména chitosan působí na metabolismus tuků, snižuje vstřebávání cholesterolu ze stravy a váže se na žlučové kyseliny, a tím snižuje...

Fenuprim

Fenuprim
chitomax + bylinky + kyselina alfalipoová FENUPRIM – jedinečná kombinace pěti přírodních látek, synergicky působících, která vám může pomoci při formování vaší postavy. Pro většinu lidí jsou právě...

Dračí krev

Dračí krev
Dračí krev – Dragons blood Když se v amazonské džungli někdo poraní, škrábne nebo je pokousán hmyzem, někdy můžete vidět jak mačetou sekne do jednoho druhu stromu a temně rudou pryskyřici si kápne do...

Danshen Q10 cardio

Danshen Q10 cardio
Danshen Q10 cardio Synergická kombinace extraktů a mikroživin pro normální funkci srdce. Kombinace extraktu z kořene Danshen, koenzymu Q10, vitamínu E a thiaminu je synergická kombinace – působení...

Šafrán

Šafrán
Saffron – Brain and Neuro balancer Přírodní doplněk stravy určený ke zmírnění stresu, zlepšení nálady a zvýšení pocitu pohody. Obsahuje unikátní synergicky působící kombinaci patentovaného extraktu...

Ostropestřec mariánský (fytosomální extrakt), italský patent

Ostropestřec mariánský (fytosomální extrakt), italský patent
Silybin Phytosome® – silibinin s vysokou vstřebatelností - novinka na ochranu a regeneraci jater Jaterní buňky odstraňují mj. z krve trávicího ústrojí baktérie, viry a jiné patogeny. Zdravá játra do...

Boswellia (fytosomální extrakt), italský patent

Boswellia (fytosomální extrakt), italský patent
Boswellia Phytosome® - novinka s vysokou vstřebatelností, s protizánětlivým a protibolestivým účinkem Boswellia serrata, česky kadidlovník pilovitý je středně velký strom z čeledi březulovitých. Jeho...

S-Acetyl-L-Glutathion

S-Acetyl-L-Glutathion
Glutathion je nejsilnější antioxidant, který vytváří tělo, přičemž S-acetyl-L-Glutathion je nejpokročilejší formou biologicky dostupného glutathionu. Jeho účinnost se rovná nitrožilnímu podávání...

Supík - sirup pro DĚTI na podporu imunity - unikátní složení

Supík - sirup pro DĚTI na podporu imunity - unikátní složení
Unikátní kombinace vysoce kvalitních extraktů z hub a rostlin, doplněná o betaglukan vysoké čistoty (nad 80%) a vitamíny na podporu imunity. Devět složek synergicky spojených v blahodárný komplex na...

4x Instantní káva i s extrakty z hub Čaga, Cordyceps a Hericium

4x Instantní káva i s extrakty z hub Čaga, Cordyceps a Hericium
  KOHI-FOCUS SLOŽENÍ: Instantní káva 76,4 % (100% káva Arabica), Ashwagandha extrakt 10 %, Chaga extrakt 8 %, Tulsi extrakt 5 %, Sibiřský ženšen extrakt 0,5 % 100% Arabika, zklidňující...

Každá nemoc je způsobena narůstající jedovatostí lidského organismu.

Úžasný: MUDr. Henry Bieler

 

 

NEJPOPULÁRNĚJŠÍ ČLÁNKY

 

       NOVĚ PUBLIKOVANÉ ČLÁNKY

           DUBEN 2024 - 31 článků

                KVĚTEN 2024 - 17 článků

 

Nejlepší DIETY pro celkové zdra ví v roce 2024 - středomořská, DASH a MIND - U.S. News & World Report

  

100% REISHI - houba mládí a zdravé dlou h ověkosti - 3 unikátní, bezkonkurenční extrakty

31 důvodů proč se NENECHÁM OČKOVAT - izraelský rabín Chananya Weisman

Dr. Peter  McCullough: Jak přírodně DETOXIKOVAT tělo PO OČKOVÁNÍ mRNA vakcínou (protokol) - video

  Devastující efekt pro zdraví - glutaman sodný, aspartam a další excitotoxiny

Jak se přírodní cestou uzdravit z chronické Boreliózy, Chlamydiózy, EB virózy... únavového syndromu

CORDYCEPS - silná imunita a nárůst energie

Překyselené tělo: začátek vážné nemoci

ZVRÁCENÍ POSTUPU DIABETU 2. typu začíná u ignorování běžných doporučení, MUDr. Sarah Hallbergová - video

Protokol pro prevenci pro uzdravené klienty - Ing. Zdeněk Rozehnal

BOSWELIA serrata (kadidlo) - jeden z nejsilnějších přírodních léků Matky Země

Tibetská houba, tibetské krystaly a kombucha - darování, prodej

Léčte záněty a ne Cholesterol, MUDr. Marc Sircus

100% ČAGA ze Sibiře, nejvyšší množství účinných látek garantující Certifikát 

Mamografie způsobuje rakovinu prsu, MUDr. Ben Johnson, M.D., N.M.D., D.O.

Účinný lék na rakovinu plic na Kubě, proč ho mít nemůžeme? Leif Davenport

Artróza - kmenové buňky - Podvod!

Lékaři se sami uzdravili z Roztroušené sklerózy, prof. George Jelinek, dr. Terry Wahlsová

Jak se skutečně zdravě stravovat...

Proč průběžně a jak detoxikovat tělo

  PROTINÁDOROVÝ účinek extraktů z REISHI a CORIOLUSU na úrovni klinických studií

Žaloba na farmaceutické korporace, MUDr. Matthias Rath

Koloidní stříbro - účinné přírodní antibiotikum, hustoty koloidního stříbra, doporučené dávkování

 

  Odstranění rtuti, hliníku a dalších toxinů z těla, včetně p revence - MUDr. Dietrich Klinghardt

Zblblo již lidstvo natolik, že se nechá obelhat pohádkami o vražedném oxidu uhličitém?

Jak na Parkinsona? Glutathionem, Hericiem a odstraněním neurotoxinů Chlorellou

    Zkušenosti klientů s Úspěšnou léčbou především boreliózy, chlamydiózy, únavového syndromu...

 

Proč my máme potravinové alergie, přičemž je naši prarodiče neměli?

 

OVĚŘENÉ PŘÍRODNÍ PŘÍPRAVKY

Cílem správné medicíny je předcházení nemocí a prodloužení zdravé dlouhověkosti. Ideálem medicíny je odstranit mít potřebu lékaře.

MUDr. William J. Mayo

 

 

TŘI UNIKÁTNÍ EXTRAKTY

Z DUANWOOD RED REISHI

Za  účinné  se  z  Reishi  považují  pouze  kvalitně  provedené  a  čisté  extrakty,  které  mají  dobrou  biologickou  dostupnost  a  jsou  zbavené  nestravitelného  chitinu;  nelze  tedy  použít  pouhý  prášek  z  usušené  houby.

 

          EXTRAKT                 SPÓR

Nejsilnější extrakt z REISHI na českém trhu!!!100% spórový prášek z Duanwood Red Reishi!!!

 

TRITERPEN MAX

Extrakt s vysokým obsahem triterpenoidů. Více než 20 triterpenoidů%!

ZDE ROSTE NEJÚČINNĚJŠÍ REISHI

DUANWOOD RED REISHI

zdroj výše nejúčinnějších extraktů

Video z návštěvy Čechů u pěstitelů Duanwood Red Reishi v Číně, v horské oblasti Jiangshan

 

FAKTA O REISHI,

MYKOLOGIE, HISTORIE, PĚSTOVÁNÍ, ÚČINNÉ LÁTKY, JAK JE TO S JEJÍ KVALITOU?

 

 

 

 CORDYCEPS, EXTRA SILNÝ

NEJVYŠŠÍ GARANTOVANÉ MNOŽSTVÍ ÚČINNÝCH LÁTEK - CERTIFIKÁT COA

Nejsilnější Cordyceps na českém trhu!!!

CORDYCEPS - video

100% Sibiřská Čaga

ČAGA - video

HERICIUM - video

 

  BETAGLUKAN           HLÍVA

        extrakt               extrakt

Betaglucan MaxCellHlíva ústřičná

BETAGLUKAN - video

 

    KURKUMIN            AŠVAGANDA

        extrakt                    extrakt

Betaglucan MaxCellNejsilnější Ašvaganda na Českém trhu

ASHWAGANDHA - video

 

RDESNO             ANNONA

extrakt                  extrakt

Vysoce účinný extrakt z listů

 

ČAGA - video

Z ověřených dat vyplývá, že člověk, který covid prodělal, je třináckrát lépe chráněn, než člověk, který má dvě dávky vakcíny.

prof. Jiří Beran, 13.11.2021

prof. Jiří Beran, 15.11.2021

 

TEČKOVANÝ PŘÍBĚH

"NEVĚŘÍM UŽ BÍLÝM PLÁŠŤŮM, ALE LIDEM"

medicinský inženýr

JURAJ Orság


 

TEČKOVANÉ PŘÍBĚHY

dokument z 31. srpna 2022

Nadační fond Svědomí Národa

 

KUBEK 2009

 

DOKUMENT ČT 2

BYZNYS V BÍLÝCH PLÁŠTÍCH

DOKUMENT ČT 2

ŠKODLIVOST MOBILNÍCH SÍTÍ

             TEST

BARVOSLEPOSTI

 

 

ROK SI NIČÍME IMUNITU,

možná i proto je tolik nemocných, říká česká vědkyně, vedoucí týmu Centra buněčného a tkáňového inženýrství FN u sv. Anny...

doc. RNDr. Irena Koutná, Ph.D.

Aktualizovaný jmenný seznam s portovců zemřelých od 1.1.2021 do 31.12.2023 v souvislosti s "vakcinací" na covid

Ú MRTÍ - 1480

SRDEČNÍ ZÁSTAVY - 2107

   PATOLOG dr. Ryan Cole oprávněně VAROVAL

 

RENOMOVANÝ PATOLOG   dr. RYAN COLE - přednáška

ALARMUJÍCÍ EFEKT  covid (spike) injekcí (mRNA) na mozek, srdce, ledviny a ostatní orgány

 • Spousta lidí postrádá enzym, který rozkládá RNA
 • Naprosto porušujeme Norimberský kodex z roku 1947...

český dabing - 17:08

Lékařský summit, San Antonio, Texas, USA - 27.7.2021

 

AMERICA´S FRONTLINE DOCTORS

POSTAVIT SE NA ODPOR

 

FRONTLINE NEWS

 

 

ZAČNĚTE U SEBE

ZÁKLADEM ZDRAVÍ JE PREVENCE S NÁVRATEM K PŘÍRODĚ

Doporučuji:

každé ráno cca 30 minut před snídaní

vypít cca 4 dcl vlažné čisté pramenité vody s citrónem (můžete přidat až půl lžičky jedlé sody) a pro posílení imunity a energie můžete použít dvojitý extrakt (1-2 kapsle) z

  a nejdříve po 15 minutách:

případně nejen pro psychiku:

pro střevo kvalitní probiotika:

 • kysané zelí, které si sami jednoduše vyrobíte POUZE VY! Pozor na "BRUSELSKÉ" kysané zelí! S éčkama
 

 

VÁLEK U MORAVCE V OVM

10. dubna 2022

NEHORÁZNĚ LŽE

 

 

Fakta nepřestávají existovat tím, že se o nich nesmí hovořit. Pravda je dcerou času

 

SVĚT SE ZBLÁZNIL

Toto je novodobá reklama na co?

MUDr. Anastasia Maria Loupis: Tento model je v ohrožení života