Škodí umělá sladidla dobrým střevním bakteriím?

- Pixabay

Barbora Nová

Umělá sladidla jsou syntetické náhražky cukru, které se přidávají do potravin a nápojů, aby jim dodaly sladkou chuť, přičemž sladkost dodávají bez dalších kalorií, což je lákavá volba pro lidi, kteří se snaží zhubnout.

Umělá sladidla obsahují nejrůznější potraviny a výrobky denní potřeby, včetně cukrovinek, limonád, zubních past a žvýkaček.

V posledních letech však umělá sladidla vyvolávají kontroverze. Lidé začínají pochybovat o tom, zda jsou tak bezpečná a zdravá, jak se vědci zprvu domnívali.

Jedním z jejich potenciálních problémů je, že mohou narušit rovnováhu prospěšných bakterií ve střevech.

Následují poznatky současného výzkumu, který zkoumá, zda umělá sladidla mění střevní bakterie a jaký vliv mohou mít tyto změny na vaše zdraví.

Střevní bakterie mohou ovlivňovat vaše zdraví a hmotnost

Bakterie ve střevech hrají významnou roli v mnoha procesech vašeho těla (1, 2).

Je známo, že prospěšné bakterie chrání střeva před infekcemi, produkují důležité vitaminy a živiny a dokonce pomáhají regulovat váš imunitní systém.

Nerovnováha bakterií, kdy vaše střevo obsahuje méně zdravých bakterií než obvykle, se nazývá dysbióza (3, 4).

Dysbióza je spojována s řadou střevních problémů, včetně zánětlivých střevních onemocnění (IBD), syndromu dráždivého tračníku (IBS) a celiakie (5).

Nedávné studie také naznačují, že dysbióza může hrát roli v tom, kolik vážíte (6, 7).

Vědci zkoumající střevní bakterie zjistili, že lidé s normální hmotností mají ve střevech obvykle jiný vzorec bakterií než lidé s nadváhou (4).

Studie dvojčat porovnávající střevní bakterie jednovaječných dvojčat s nadváhou a s normální hmotností zjistily stejný jev, což potvrzuje, že tyto rozdíly v bakteriích nejsou genetické (8).

Navíc když vědci přenesli bakterie ze střev jednovaječných lidských dvojčat do myší, myši, které dostaly bakterie od dvojčat s nadváhou, přibraly na váze, přestože všechny myši byly krmeny stejnou stravou (6).

Může to být způsobeno tím, že typ bakterií ve střevech lidí s nadváhou je účinnější při získávání energie ze stravy, takže lidé s těmito bakteriemi získají z určitého množství potravy více kalorií (4, 9).

Nové výzkumy také potvrzují, že střevní bakterie mohou souviset s celou řadou dalších zdravotních potíží, včetně artritidy, cukrovky 2. typu, srdečních onemocnění a rakoviny (4).

Shrnutí:

  • Rovnováha prospěšných bakterií ve střevech může hrát důležitou roli pro vaše zdraví a hmotnost.

Umělá sladidla mohou změnit rovnováhu střevních bakterií

Většina umělých sladidel prochází trávicím systémem nestrávená a odchází z těla ven v nezměněné podobě (10).

Z tohoto důvodu se vědci dlouho domnívali, že nemají na organismus žádné účinky.

Nedávný výzkum však odhalil, že umělá sladidla mohou ovlivňovat vaše zdraví tím, že mění rovnováhu bakterií ve střevech.

Vědci zjistili, že u zvířat krmených umělými sladidly dochází ke změnám střevních bakterií. Vědci testovali sladidla včetně Splendy, acesulfamu draselného, aspartamu a sacharinu (11, 12, 13, 14).

V jedné studii vědci zjistili, že když myši jedly sladidlo sacharin, změnil se počet a druhy bakterií v jejich střevech, včetně snížení počtu některých prospěšných bakterií (14).

Zajímavé je, že ve stejném experimentu nebyly tyto změny pozorovány u myší krmených cukrovou vodou.

Vědci také poznamenali, že lidé, kteří konzumují umělá sladidla, mají ve střevech jiné profily bakterií než ti, kteří umělá sladidla nejedí. Zatím však není jasné, zda a jak mohou umělá sladidla tyto změny způsobovat (10, 15).

Vliv umělých sladidel na střevní bakterie se však může u jednotlivých osob značně lišit.

První studie na lidech naznačily, že pouze u některých lidí může při konzumaci těchto sladidel dojít ke změnám střevních bakterií a zdravotního stavu (10, 16).

Shrnutí:

  • U myší bylo prokázáno, že umělá sladidla mění rovnováhu bakterií ve střevě. K přesnějšímu určení jejich účinků na člověka je však zapotřebí provést další studie.

Umělá sladidla byla spojena s obezitou a několika nemocemi

Umělá sladidla jsou často doporučována jako náhrada cukru lidem, kteří se snaží zhubnout (17).

Byly však vzneseny otázky ohledně jejich vlivu na hmotnost.

Někteří lidé zejména zaznamenali souvislost mezi konzumací umělých sladidel a zvýšeným rizikem obezity, jakož i dalších onemocnění, jako je mrtvice, demence a cukrovka 2. typu (18, 19).

Obezita

Umělá sladidla často používají lidé, kteří se snaží zhubnout.

Někteří lidé však mají zkušenosti, že umělá sladidla mohou být ve skutečnosti spojena s přibýváním na váze (20, 21).

Studie na lidech zatím zjistily rozporuplné výsledky. Některé observační studie spojují konzumaci umělých sladidel se zvýšením indexu tělesné hmotnosti (BMI), zatímco jiné s mírným snížením BMI (21, 22, 23, 24).

Výsledky experimentálních studií jsou rovněž nejednotné. Celkově se zdá, že nahrazení vysoce kalorických potravin a nápojů slazených cukrem těmi, které obsahují umělá sladidla, má příznivý vliv na BMI a hmotnost (25, 26).

Nedávný přehled však nedokázal najít žádný jednoznačný přínos umělých sladidel na hmotnost, takže je zapotřebí více dlouhodobých studií (23).

Diabetes 2. typu

Umělá sladidla nemají žádné bezprostřední měřitelné účinky na hladinu cukru v krvi, takže jsou považována za bezpečnou alternativu cukru pro osoby s cukrovkou (27).

Objevily se však obavy, že umělá sladidla mohou zvyšovat inzulinovou rezistenci a intoleranci glukózy (19).

Skupina vědců zjistila, že u myší krmených umělým sladidlem se zvýšila intolerance glukózy. To znamená, že myši byly méně schopné stabilizovat hladinu cukru v krvi po konzumaci cukru (14).

Stejná skupina vědců také zjistila, že když byly myším bez zárodků implantovány bakterie myší s glukózovou intolerancí, staly se rovněž glukózově intolerantními.

Některé observační studie u lidí zjistily, že častá dlouhodobá konzumace umělých sladidel je spojena se zvýšeným rizikem cukrovky 2. typu (21, 28, 29).

V současné době je však souvislost mezi cukrovkou 2. typu a umělými sladidly pouze asociační. K určení, zda umělá sladidla způsobují zvýšené riziko, je třeba provést další studie (30).

Mrtvice

Umělá sladidla jsou spojována se zvýšením rizikových faktorů srdečních onemocnění, včetně mrtvice (21, 23, 31, 32).

Studie nedávno zjistila, že u lidí, kteří vypijí jeden uměle slazený nápoj denně, je riziko mrtvice až třikrát vyšší než u lidí, kteří vypijí méně než jeden nápoj týdně (33).

Tato studie však byla pozorovací, takže nelze určit, zda konzumace umělých sladidel skutečně způsobila zvýšené riziko.

Když se navíc vědci zabývali touto souvislostí z dlouhodobého hlediska a vzali v úvahu další faktory související s rizikem mrtvice, zjistili, že souvislost mezi umělými sladidly a mrtvicí není významná (34).

V současné době existuje jen málo důkazů, které by potvrzovaly souvislost mezi umělými sladidly a rizikem mrtvice. K jejímu objasnění je třeba provést další studie.

Demence

O tom, zda existuje souvislost mezi umělými sladidly a demencí, neexistuje mnoho výzkumů.

Nicméně stejná observační studie, která nedávno spojila umělá sladidla s mrtvicí, zjistila také souvislost s demencí (34).

Stejně jako v případě mrtvice byla tato souvislost pozorována pouze před tím, než byla čísla plně upravena tak, aby zohledňovala další faktory, které mohou zvyšovat riziko vzniku demence, jako je například diabetes 2. typu (35).

Shrnutí:

  • Umělá sladidla jsou spojována s řadou zdravotních potíží, včetně obezity, cukrovky 2. typu, mrtvice a demence.

Jsou umělá sladidla méně škodlivá než cukr?

Navzdory obavám z umělých sladidel stojí za zmínku, že konzumace příliš velkého množství přidaného cukru je známá jako škodlivá.

Ve skutečnosti většina vládních směrnic doporučuje omezit příjem přidaného cukru kvůli zdravotním rizikům s ním spojeným.

Konzumace příliš velkého množství přidaného cukru je spojena se zvýšeným rizikem vzniku zubních kazů, obezity, cukrovky 2. typu, horším duševním zdravím a rizikovými ukazateli srdečních onemocnění (36, 37, 3 8 , 39).

Víme také, že snížení příjmu přidaného cukru může mít významné zdravotní přínosy a snížit riziko onemocnění (40).

Na druhou stranu jsou umělá sladidla stále považována za relativně bezpečnou variantu pro krátkodobé užívání pro většinu lidí (41).

Mohou také pomoci lidem, kteří se snaží snížit příjem cukru a zhubnout, alespoň krátkodobě.

Existují však určité důkazy, které spojují dlouhodobý vysoký příjem umělých sladidel se zvýšeným rizikem cukrovky 2. typu (21, 28, 29).

Pokud máte obavy, nejzdravější možností je snížit spotřebu cukru i umělých sladidel, nejlépe vyřadit ze stravy úplně.

Shrnutí:

  • Výměna přidaného cukru za umělá sladidla může pomoci lidem, kteří se snaží zhubnout a zlepšit zdraví svých zubů.

Závěr

Nebylo prokázáno, že by krátkodobé užívání umělých sladidel bylo škodlivé, přičemž vám mohou pomoci snížit příjem kalorií a chránit vaše zuby, zejména pokud konzumujete hodně cukru.

Důkazy o jejich dlouhodobé bezpečnosti se však různí a mohou narušit rovnováhu vašich střevních bakterií.

Celkově lze říci, že umělá sladidla mají svá pro a proti a to, zda byste je měli konzumovat, záleží na individuálním rozhodnutí.

Nicméně pokud máte obavy z nesnášenlivosti glukózy nebo se obáváte o jejich dlouhodobou bezpečnost, možná budete chtít sladidla ze svého jídelníčku vyřadit nebo zkusit přejít na přírodní sladidla, jako je například léčivá stévie.

Studie ukazuje, že aspartam vylučuje neurotransmitery z mozku, což způsobuje, že mozek je vystaven zvýšenému chemickému poškození z potravin a vakcín

- Pixabay

Mike Adams, editor Natural News

Bombová vědecká studie odhaluje, že aspartam (E951) může být jednou ze zásadních, nejvíce škodlivých látek pro lidstvo.                            

V rámci této studie byly krysy krmeny potravou, do které byl přidáván aspartam po dobu 10-40 dní. Následně byla provedena biochemická analýza jejich mozkové tkáně, která zahrnovala neurotransmitery (acetylcholin, epinefrin, norepinefrin, a-aminobutyrovou kyselinu a serotonin). Ze séra byla zjišťována peroxidace lipidů (MDA), redukovaného glutathionu a superoxiddismutázy (SOD). "

Šokující výsledky ukázaly, že aspartam vylučoval mozkové neurotransmitery

Výsledky studie zjistily vztah závislý na dávce mezi spotřebou aspartamu a destrukcí neurotransmiterů - mozkových chemikálií nezbytných pro funkci neuronů.

"Úrovně neurotransmiterů v mozcích zatížených Aspartamem (serotonin, GABA a dopamin) byly významně sníženy ve srovnání s mozky bez vlivu Aspartamu," uvádí studie.

Navíc hladiny mozkových antioxidantů, které chrání mozkovou tkáň před oxidačním poškozením - často způsobené chemickou expozicí - byly značně vyčerpány. "Získané výsledky ukázaly, že antioxidační aktivity (SOD a GSH) byly výrazně sníženy," uvádí studie.

Závěr studie konstatoval, že "konzumace [aspartamu] po dlouhou dobu zvyšuje oxidační stres v mozkové tkáni a narušuje funkci neurotransmiterů, které ovlivňují fyziologické funkce."

Obrovské snížení serotoninu a prudké zvýšení epinefrinu mohou vysvětlovat chemické změny v mozku

Studie zjistila, že hladiny serotoninu byly sníženy o téměř 74% u krys, které konzumovaly 125 mg aspartamu než u krys, kterým nebyl podán žádný aspartam. Současně se hladiny epinefrinu podstatně zvýšily téměř o 500%. Epinefrin je chemická látka, která je obvykle spojena se strachem, nejistotou a nebezpečím.

Co tyto výsledky ukazují, je naprosto ohromující: Aspartam značně snižuje množství neurotransmiterů v mozku, zatímco na druhé straně agresivně zvyšuje chemické látky spojené se strachem a nebezpečím.

Navíc, aspartam činí mozek zranitelnějším oxidačním poškozením, což znamená, že mozkové buňky jsou náchylnější k poškození přísadami z vakcíny (Thimerosal), toxickými potravinovými chemikáliemi, pesticidy nebo dokonce potenciálně 5G bezdrátovými sítěmi, které způsobují elektromagnetickou změnu mozkových buněk.

Americká veřejnost, která spotřebovává obrovské množství aspartamu, je stále více označována jako "vyčerpaná" a plná strachu, nenávisti a násilí

Jejich mozky jsou pozměňovány chemikáliemi, které přeměňují lidi na úroveň zvířecích organismů, které nemají vyšší kognitivní funkce

Jak ukazuje tato studie, aspartam může přispívat k pádu lidské civilizace změnou mozku lidských bytostí, přeměnou je na kognitivně zhoršené, chemicky změněné organismy neschopné racionálního chování. Také nám připomíná, že pokud jde o složky potravin, lidé jsou laboratorní krysy, kteří jsou běžně vystavováni nebezpečným toxickým chemikáliím, které mají neznámé dlouhodobé účinky.

Ale všechny jsou "schváleny" FDA, často založené na falešných vědeckých studiích poskytovaných samotnými výrobci chemikálií.

Originál: https://www.naturalnews.com/2018-12-17-bombshell-study-shows-as partame-depletes-neurotransmitters-in-the-brain-5g-pesticides.html

Úřad pro kontrolu potravin a léčiv (anglicky: Food and Drug Administration, FDA) je vládní agentura Spojených států amerických, resortu zdraví a služeb (United States Department of Health and Human Services), která je zodpovědná za kontrolu a regulaci potravin, doplňků stravy, léčiv (pro lidi i zvířata), kosmetických přípravků, lékařských přístrojů a biofarmaceutických a krevních produktů v USA.

E 951 Aspartam

Charakteristika

Jedná se o uměle vyrobené sladidlo, které je přibližně 200x sladší než cukr, zvýrazňující aroma. Používá se odhadem ve více než 6000 potravinách po celém světě. Látka není stabilní při zahřívání, protože ztrácí svou sladkost. Po požití se v těle rozkládá na fenylalanin, kyselinu asparagovou a methanol, přičemž zvyšuje chuť k jídlu. Má i schopnost zvýrazňovat sladivost dalších syntetických sladidel. Většinou je nevýhodou, že zvyšuje chuť k jídlu.

Použití

Aspartam se používá jako náhražka cukru, protože je levnější, k běžnému slazení, k výrobě sypkých nápojů, čajů, žvýkaček, některých jogurtů, některých dezertů, pudinků, snídaňových cereálií, mražených krémů, majonézy, hořčice, nakládané zeleniny a ovoce, vitamínových potravinových doplňků a další. Logicky se většinou nepoužívá v pokrmech, které je doporučené zahřívat, tepelně upravovat.

CO ZAZNĚLO DŘÍVE O ASPARTAMU

Nebezpečný aspartam

Cukr je v posledních desetiletích nahrazován ve stovkách druhů potravin umělým sladidlem aspartamem, který přišel na trh v roce 1965. Do té doby se používal hlavně sacharin. Zatímco oficiální statistiky uvádějí, že konzumace aspartamu způsobila v USA smrt pouhých 300 lidí, a proto je stále považován za bezpečný, jiní vědci i lékaři přesvědčivě dokazují, že aspartam je sladidlo, které poškozuje zdraví a zabíjí.

Molekula aspartamu má velice temnou a spletitou historii, která vrhá světlo na praktiky v zákulisí americké společnosti. Nejrůznější intervence a zájmy politiků, armády a tajných služeb, farmaceutických společností a velkých potravinářských koncernů po dvě desítky let soupeřily o to, zda tato látka zůstane v arzenálu bojových chemických látek, které zcela nepozorovaně dokáží ovlivnit nervovou činnost člověka, vyvolat ztrátu paměti a navodit stav známý jako AN, nebo zda se stane levným sladidlem, které zvýší zisky mnoha potravinářských koncernů.

Po zahřátí aspartamu na 30 °C vzniká metanol. Metanol se v těle oxiduje na kyselinu mravenčí a neurotoxin formaldehyd. Množství metanolu vznikajícího z aspartamu není malé: jeden litr perlivého nápoje oslazeného aspartamem obsahuje asi 56 mg metanolu. Náruživí konzumenti takových nápojů mohou denně pozřít až 250 mg metanolu, což 32x přesahuje bezpečný limit pro metanol. Je všeobecně známo, že metanol poškozuje oční nervy a může vyvolat slepotu. Například nezralá nervová tkáň plodů a kojenců metanol nedokáže tolerovat.

Profesor John Olney ve svých studiích prokázal, že aspartam poškozuje mozek, jak laboratorním zvířatům, tak dětem. Aspartam působí na spojeních nervových buněk v mozku a vyvolává jejich nadměrné dráždění, vedoucí až k odumření neuronů. U laboratorních potkanů vyvolávalo podávání aspartamu vznik nádorů v mozku. Tyto nežádoucí účinky zpočátku zbrzdily prvotní nadšení pro využití aspartamu v potravinářském průmyslu, vedly však k jinému nápadu: byl předložen v seznamu nových bojových chemických látek. Vědělo se, že aspartam způsobuje bolesti hlavy, změny nálady, závratě, zejména deprese, nespavost, může vyvolat slepotu a narušuje inteligenci a krátkodobou paměť.

Přesto v roce 1996 bylo povoleno používat aspartam ve všech druzích potravin.

Publikace vědců, které uváděly nepříznivé vedlejší účinky aspartamu, byly ve vědeckých časopisech odmítány, mnohé výsledky byly zfalšovány, nebo se ztratily, někteří badatelé zemřeli a na trh bylo uvedeno sladidlo BEZPEČNÉ JAKO MATEŘSKÉ MLÉKO

Již v původních experimentech profesor Olney pozoroval, že podávání aspartamu vyvolává u pokusných zvířat také obezitu a cukrovku. To bylo potvrzeno v řadě jiných laboratořích. A přesto je aspartam dodáván do „dietních“ nápojů a potravin pro diabetiky, přesto je doporučován v redukčních dietách. Aspartam vyvolává nadměrné přejídání.

V klinických pozorováních u lidí bylo prokázáno, že kromě uvedených problémů vyvolává dlouhodobá konzumace aspartamu poškození trávicího ústrojí, zažívací problémy, nevolnost, poškození jater a ledvin, bolesti hlavy, zvýšený příjem jídla, rozostřené vidění, nespavost, hyperaktivitu, poruchy nálady, deprese a zvýšený sklon k sebevražednosti, ztrátu energie a únavu, bolesti svalů a kloubů, poruchy sluchu a riziko vzniku rakoviny.

Italští vědci z Evropské nadace pro onkologii a ekologické vědy v roce 2010 zveřejnili studii uskutečněnou na osmnácti stech laboratorních krysách. Tvrdí v ní, že aspartam je rakovinotvorný. Zpráva agentury AFP říká: "Sladidlo je schopno vyvolat lymfomy a leukémie u krysích samiček, a to i tehdy, je-li podáváno v dávkách velmi podobných denní dávce schválené pro člověka".

Aspartam - hořká pravda o tomto toxickém sladidle

Cukr je v posledních desetiletích nahrazován ve stovkách druhů potravin umělým sladidlem aspartamem, který přišel na trh v roce 1965. Do té doby se používal hlavně sacharin. Zatímco oficiální statistiky uvádějí, že konzumace aspartamu způsobila v USA smrt pouhých 300 lidí, a proto je stále považován za bezpečný, jiní vědci i lékaři přesvědčivě dokazují, že aspartam je sladidlo, které poškozuje zdraví a zabíjí.

Molekula aspartamu má velice temnou a spletitou historii, která vrhá světlo na praktiky v zákulisí americké společnosti. Nejrůznější intervence a zájmy politiků, armády a tajných služeb, farmaceutických společností a velkých potravinářských koncernů po dvě desítky let soupeřily o to, zda tato látka zůstane v arzenálu bojových chemických látek, které zcela nepozorovaně dokáží ovlivnit nervovou činnost člověka, vyvolat ztrátu paměti a navodit stav známý jako AN, nebo zda se stane levným sladidlem, které zvýší zisky mnoha potravinářských koncernů.

Po zahřátí aspartamu na 30 °C vzniká metanol. Metanol se v těle oxiduje na kyselinu mravenčí a neurotoxin formaldehyd. Množství metanolu vznikajícího z aspartamu není malé: jeden litr perlivého nápoje oslazeného aspartamem obsahuje asi 56 mg metanolu. Náruživí konzumenti takových nápojů mohou denně pozřít až 250 mg metanolu, což 32x přesahuje bezpečný limit pro metanol. Je všeobecně známo, že metanol poškozuje oční nervy a může vyvolat slepotu. Například nezralá nervová tkáň plodů a kojenců metanol nedokáže tolerovat.

Profesor John Olney ve svých studiích prokázal, že aspartam poškozuje mozek, jak laboratorním zvířatům, tak dětem

Aspartam působí na spojeních nervových buněk v mozku a vyvolává jejich nadměrné dráždění, vedoucí až k odumření neuronů. U laboratorních potkanů vyvolávalo podávání aspartamu vznik nádorů v mozku. Tyto nežádoucí účinky zpočátku zbrzdily prvotní nadšení pro využití aspartamu v potravinářském průmyslu, vedly však k jinému nápadu: byl předložen v seznamu nových bojových chemických látek. Vědělo se, že aspartam způsobuje bolesti hlavy, změny nálady, závratě, zejména deprese, nespavost, může vyvolat slepotu a narušuje inteligenci a krátkodobou paměť.

Přesto v r. 1996 bylo povoleno používat aspartam ve všech druzích potravin. Publikace vědců, které uváděly nepříznivé vedlejší účinky aspartamu, byly ve vědeckých časopisech odmítány, mnohé výsledky byly zfalšovány, nebo se ztratily, někteří badatelé zemřeli a na trh bylo uvedeno sladidlo BEZPEČNÉ JAKO MATEŘSKÉ MLÉKO.

Již v původních experimentech profesor Olney pozoroval, že podávání aspartamu vyvolává u pokusných zvířat také obezitu a cukrovku. To bylo potvrzeno v řadě jiných laboratořích. A přesto je aspartam dodáván do „dietních“ nápojů a potravin pro diabetiky, přesto je doporučován v redukčních dietách. Aspartam vyvolává nadměrné přejídání.

V klinických pozorováních u lidí bylo prokázáno, že kromě uvedených problémů vyvolává dlouhodobá konzumace aspartamu poškození trávicího ústrojí, zažívací problémy, nevolnost, poškození jater a ledvin, bolesti hlavy, zvýšený příjem jídla, rozostřené vidění, nespavost, hyperaktivitu, poruchy nálady, deprese a zvýšený sklon k sebevražednosti, ztrátu energie a únavu, bolesti svalů a kloubů, poruchy sluchu a riziko vzniku rakoviny.

Italští vědci z Evropské nadace pro onkologii a ekologické vědy v roce 2010 zveřejnili studii uskutečněnou na osmnácti stech laboratorních krysách. Tvrdí v ní, že aspartam je rakovinotvorný. Zpráva agentury AFP říká: "Sladidlo je schopno vyvolat lymfomy a leukémie u krysích samiček, a to i tehdy, je-li podáváno v dávkách velmi podobných denní dávce schválené pro člověka".

Více:

Mike Adams, editor Natural News

Mike Adams je zakládající redaktor NaturalNews.com a ředitel mezinárodně akreditované laboratoře (ISO 17025) analytické laboratoře známé jako CWC Labs. Byl mu udělen Certifikát za dosažení mimořádně vysoké přesnosti analýzy toxických prvků v neznámých vzorcích vody pomocí přístrojů ICP-MS. Mike Adams je také velmi schopný v oblasti kapalinové chromatografie, iontové chromatografie a analytické instrumentace s časovou analýzou hmotnostní spektrometrie. Rovněž dosáhl řady laboratorních průlomů v programování automatizovaných robotů pro manipulaci s kapalinou pro přípravu vzorků a přípravu externích standardů.

Patentový úřad USA udělil patent Mike Adamsovi NO. US 9526751 B2 za vynález „Cesium Eliminator“, vynález zachraňující život, který odstraňuje až 95% radioaktivního cesia z trávicího traktu člověka. Adams se zavázal poskytnout úplná patentová práva na patenty každému státu nebo národní vládě, která potřebuje tento produkt vyrobit, aby zachraňovala lidské životy v důsledku jaderné nehody, katastrofy, válečného aktu nebo teroristického činu. Rovněž skladoval 10 tun suroviny na výrobu Cesium Eliminator ve skladu v Texasu a plánuje věnovat hotový produkt na záchranu životů v Texasu, když dojde k další jaderné události. Žádný nezávislý vědec na světě neprovedl více výzkumu v odstraňování radioaktivních prvků z trávicího traktu člověka.

Mike Adams je člověk barvy pleti, jejíž předci zahrnují Afričany a Američany. Má také indiánské předky, díky čemuž se mu připisuje inspirace pro vášeň „Strážce zdraví“ pro ochranu života a přírody před ničením způsobeným chemikáliemi, těžkými kovy a jinými formami znečištění.

Mike Adams je autorem první knihy na světě, která zveřejnila výsledky analýzy těžkých kovů ICP-MS pro potraviny, doplňky stravy, domácí zvířata, koření a rychlé občerstvení. Kniha má název Food Forensics a vydává ji BenBella Books.

Ve svém laboratorním výzkumu Adams učinil řadu průlomů v bezpečnosti potravin, jako je odhalení rýžových bílkovin dovážených z Asie, které jsou kontaminovány toxickými těžkými kovy, jako je olovo, kadmium a wolfram. Adams byl prvním vědcem, který zdokumentoval vysoké hladiny wolframu v superpotravinách. Objevil také více než 11 ppm olova v dováženém prášku mangostanu a vedl jednání s cílem uzavřít dobrovolnou dohodu v celém odvětví o omezení těžkých kovů v rýžových bílkovinových produktech.

Kromě své laboratorní práce je Adams také (neplaceným) výkonným ředitelem neziskového spotřebitelského wellness centra (CWC), organizace, která přesměrovává 100% svých darů na granty na programy, které učí děti a ženy, jak pěstovat vlastní jídlo nebo výrazně zlepšit jejich nutriřní hodnotu. Prostřednictvím neziskové CWC zahájil Adams také program Nutrition Rescue, program, který věnuje nezbytné vitamíny lidem v nouzi.

Na pozadí vědecké a softwarové technologie je Adams původním zakladatelem technologické společnosti e-mailových zpravodajů známých jako Arial Software. Díky svým technickým zkušenostem spojeným s láskou k přirozenému zdraví vyvinul Adams a nasadil systém pro správu obsahu, který v současné době řídí NaturalNews.com. Také vytvořil statistické algoritmy na vysoké úrovni, které slouží SCIENCE.naturalnews.com, což je obrovský výzkumný zdroj, který obsahuje více než 10 milionů vědeckých studií.

Každá nemoc je způsobena narůstající jedovatostí lidského organismu.

Úžasný: MUDr. Henry Bieler

 

 

NEJPOPULÁRNĚJŠÍ STRÁNKY

 

       NOVĚ PUBLIKOVANÉ ČLÁNKY

         ČERVENEC 2024 - 16 článků

 

Zkušenosti klientů s Úspěšnou léčbou především boreliózy, chlamydiózy, únavového syndromu...

 

Nejlepší DIETY pro celkové zdra ví v roce 2024 - středomořská, DASH a MIND - U.S. News & World Report

  

100% REISHI - houba mládí a zdravé dlou h ověkosti - 3 unikátní, bezkonkurenční extrakty

31 důvodů proč se NENECHÁM OČKOVAT - izraelský rabín Chananya Weisman

Dr. Peter  McCullough: Jak přírodně DETOXIKOVAT tělo PO OČKOVÁNÍ mRNA vakcínou (protokol) - video

  Devastující efekt pro zdraví - glutaman sodný, aspartam a další excitotoxiny

Jak se přírodní cestou uzdravit z chronické Boreliózy, Chlamydiózy, EB virózy... únavového syndromu

CORDYCEPS - silná imunita a nárůst energie

Překyselené tělo: začátek vážné nemoci

ZVRÁCENÍ POSTUPU DIABETU 2. typu začíná u ignorování běžných doporučení, MUDr. Sarah Hallbergová - video

Protokol pro prevenci pro uzdravené klienty - Ing. Zdeněk Rozehnal

BOSWELIA serrata (kadidlo) - jeden z nejsilnějších přírodních léků Matky Země

Tibetská houba, tibetské krystaly a kombucha - darování, prodej

Léčte záněty a ne Cholesterol, MUDr. Marc Sircus

100% ČAGA ze Sibiře, nejvyšší množství účinných látek garantující Certifikát 

Mamografie způsobuje rakovinu prsu, MUDr. Ben Johnson, M.D., N.M.D., D.O.

Účinný lék na rakovinu plic na Kubě, proč ho mít nemůžeme? Leif Davenport

Artróza - kmenové buňky - Podvod!

Lékaři se sami uzdravili z Roztroušené sklerózy, prof. George Jelinek, dr. Terry Wahlsová

Jak se skutečně zdravě stravovat...

Proč průběžně a jak detoxikovat tělo

  PROTINÁDOROVÝ účinek extraktů z REISHI a CORIOLUSU na úrovni klinických studií

Žaloba na farmaceutické korporace, MUDr. Matthias Rath

Koloidní stříbro - účinné přírodní antibiotikum, hustoty koloidního stříbra, doporučené dávkování

 

  Odstranění rtuti, hliníku a dalších toxinů z těla, včetně p revence - MUDr. Dietrich Klinghardt

Zblblo již lidstvo natolik, že se nechá obelhat pohádkami o vražedném oxidu uhličitém?

Jak na Parkinsona? Glutathionem, Hericiem a odstraněním neurotoxinů Chlorellou

Proč my máme potravinové alergie, přičemž je naši prarodiče neměli?

 

OVĚŘENÉ PŘÍRODNÍ PŘÍPRAVKY

Cílem správné medicíny je předcházení nemocí a prodloužení zdravé dlouhověkosti. Ideálem medicíny je odstranit mít potřebu lékaře.

MUDr. William J. Mayo

 

 

TŘI UNIKÁTNÍ EXTRAKTY

Z DUANWOOD RED REISHI

Za  účinné  se  z  Reishi  považují  pouze  kvalitně  provedené  a  čisté  extrakty,  které  mají  dobrou  biologickou  dostupnost  a  jsou  zbavené  nestravitelného  chitinu;  nelze  tedy  použít  pouhý  prášek  z  usušené  houby.

 

          EXTRAKT                 SPÓR

Nejsilnější extrakt z REISHI na českém trhu!!!100% spórový prášek z Duanwood Red Reishi!!!

 

TRITERPEN MAX

Extrakt s vysokým obsahem triterpenoidů. Více než 20 triterpenoidů%!

ZDE ROSTE NEJÚČINNĚJŠÍ REISHI

DUANWOOD RED REISHI

zdroj výše nejúčinnějších extraktů

Video z návštěvy Čechů u pěstitelů Duanwood Red Reishi v Číně, v horské oblasti Jiangshan

 

FAKTA O REISHI,

MYKOLOGIE, HISTORIE, PĚSTOVÁNÍ, ÚČINNÉ LÁTKY, JAK JE TO S JEJÍ KVALITOU?

 

 

 

 CORDYCEPS, EXTRA SILNÝ

NEJVYŠŠÍ GARANTOVANÉ MNOŽSTVÍ ÚČINNÝCH LÁTEK - CERTIFIKÁT COA

Nejsilnější Cordyceps na českém trhu!!!

CORDYCEPS - video

100% Sibiřská Čaga

ČAGA - video

HERICIUM - video

 

  BETAGLUKAN           HLÍVA

        extrakt               extrakt

Betaglucan MaxCellHlíva ústřičná

BETAGLUKAN - video

 

    KURKUMIN            AŠVAGANDA

        extrakt                    extrakt

Betaglucan MaxCellNejsilnější Ašvaganda na Českém trhu

ASHWAGANDHA - video

 

RDESNO             ANNONA

extrakt                  extrakt

Vysoce účinný extrakt z listů

 

ČAGA - video

Z ověřených dat vyplývá, že člověk, který covid prodělal, je třináckrát lépe chráněn, než člověk, který má dvě dávky vakcíny.

prof. Jiří Beran, 13.11.2021

prof. Jiří Beran, 15.11.2021

 

TEČKOVANÝ PŘÍBĚH

"NEVĚŘÍM UŽ BÍLÝM PLÁŠŤŮM, ALE LIDEM"

medicinský inženýr

JURAJ Orság


 

TEČKOVANÉ PŘÍBĚHY

dokument z 31. srpna 2022

Nadační fond Svědomí Národa

 

KUBEK 2009

 

DOKUMENT ČT 2

BYZNYS V BÍLÝCH PLÁŠTÍCH

DOKUMENT ČT 2

ŠKODLIVOST MOBILNÍCH SÍTÍ

             TEST

BARVOSLEPOSTI

 

 

ROK SI NIČÍME IMUNITU,

možná i proto je tolik nemocných, říká česká vědkyně, vedoucí týmu Centra buněčného a tkáňového inženýrství FN u sv. Anny...

doc. RNDr. Irena Koutná, Ph.D.

Aktualizovaný jmenný seznam s portovců zemřelých od 1.1.2021 do 31.12.2023 v souvislosti s "vakcinací" na covid

Ú MRTÍ - 1480

SRDEČNÍ ZÁSTAVY - 2107

   PATOLOG dr. Ryan Cole oprávněně VAROVAL

 

RENOMOVANÝ PATOLOG   dr. RYAN COLE - přednáška

ALARMUJÍCÍ EFEKT  covid (spike) injekcí (mRNA) na mozek, srdce, ledviny a ostatní orgány

  • Spousta lidí postrádá enzym, který rozkládá RNA
  • Naprosto porušujeme Norimberský kodex z roku 1947...

český dabing - 17:08

Lékařský summit, San Antonio, Texas, USA - 27.7.2021

 

AMERICA´S FRONTLINE DOCTORS

POSTAVIT SE NA ODPOR

 

FRONTLINE NEWS

 

 

ZAČNĚTE U SEBE

ZÁKLADEM ZDRAVÍ JE PREVENCE S NÁVRATEM K PŘÍRODĚ

Doporučuji:

každé ráno cca 30 minut před snídaní

vypít cca 4 dcl vlažné čisté pramenité vody s citrónem (můžete přidat až půl lžičky jedlé sody) a pro posílení imunity a energie můžete použít dvojitý extrakt (1-2 kapsle) z

  a nejdříve po 15 minutách:

případně nejen pro psychiku:

pro střevo kvalitní probiotika:

  • kysané zelí, které si sami jednoduše vyrobíte POUZE VY! Pozor na "BRUSELSKÉ" kysané zelí! S éčkama
 

 

VÁLEK U MORAVCE V OVM

10. dubna 2022

NEHORÁZNĚ LŽE

 

 

Fakta nepřestávají existovat tím, že se o nich nesmí hovořit. Pravda je dcerou času

 

SVĚT SE ZBLÁZNIL

Toto je novodobá reklama na co?

MUDr. Anastasia Maria Loupis: Tento model je v ohrožení života