Subtyp ústní bakterie byl nalezený v polovině nádorů rakoviny tlustého střeva

- Pixabay

Barbora Nová

  • Určitý podtyp bakterie běžně se vyskytující v ústech se objevil u 50 % nádorů kolorektálního karcinomu vyšetřených vědci.
  • Tento podtyp bakterie byl také nalezen ve 30 % vzorků stolice od lidí s kolorektálním karcinomem.
  • Předchozí výzkum ukázal, že tato bakterie, pokud je přítomna v nádoru, je spojena s horšími výsledky u pacientů s kolorektálním karcinomem.

Specifický podtyp bakterie běžně se vyskytující v ústech může růst v nádorech kolorektálního karcinomu a může tam cestovat střevem, zjistili vědci.

Dřívější výzkum ukázal, že pacienti, jejichž kolorektální nádory mají vysoké množství tohoto typu bakterie, známé jako Fusobacterium nucleatum, mají horší klinické výsledky (1).

Výsledky nové studie, zveřejněné 20. března 2024 v žurnálu Nature, by mohly pomoci vědcům vyvinout nové léčebné postupy nebo způsoby, jak dříve detekovat kolorektální rakovinu (2).

Rakovina tlustého střeva a konečníku je druhou nejčastější příčinou úmrtí na rakovinu u dospělých ve Spojených státech a očekává se, že v roce 2024 podle American Cancer Society způsobí více než 53 000 úmrtí. Tato rakovina, známá také jako rakovina tlustého střeva nebo konečníku, postihuje dolní část střev neboli střevní trakt (3).

Bakterie spojená s kolorektálním karcinomem

V nové studii vědci zkoumali kolorektální nádory od více než 200 pacientů a hledali přítomnost bakterie Fusobacterium nucleatum.

"Tato bakterie je považována za součást normálního mikrobiomu v ústech," uvedla autorka studie Susan Bullmanová, PhD, odborná asistentka z Fred Hutchinson Cancer Center v Seattlu. "Obvykle se však v dolní části střev nevyskytuje."

Mikrobiom je soubor bakterií, virů a dalších mikrobů, které sídlí v našem těle a na něm a přispívají ke zdraví a nemoci.

Asi před deseti lety si bakterie Fusobacterium nucleatum získala pozornost, když vědci zjistili, že  souvisí  s rakovinou tlustého střeva a konečníku (4).

Susan Bullmanová uvedla, že při vzniku kolorektálního karcinomu dominuje v mikrobiomu nádorů některých pacientů bakterie Fusobacterium nucleatum, což ona a její kolegové pozorovali ve své studii.

Zhruba v polovině vzorků tkání, které zkoumali, byl specifický podtyp této bakterie přítomen ve vyšším množství ve srovnání se zdravou tkání.

Tento podtyp byl také nalezen ve vyšších množstvích ve vzorcích stolice od některých pacientů s kolorektálním karcinomem ve srovnání se vzorky stolice od zdravých lidí.

Určení, o které podtypy se jedná

Jedním z cílů nové studie bylo pochopit, které typy bakterie Fusobacterium jsou spojeny s kolorektálním karcinomem.

"Existuje specifická riziková skupina fusobakterií, které se skutečně dostávají do kolorektálního nádoru a vedou k progresi rakoviny?

Nálezy potvrzují, že jde především o určitý podtyp této bakterie, který se stěhuje z úst do kolorektálního nádoru.

Kromě toho vědci zjistili, že hlavní skupina Fusobacterium nucleatum, která se podílí na vzniku kolorektálního karcinomu, není jediným poddruhem, ale ve skutečnosti se jedná o dva odlišné podtypy.

Ačkoli oba podtypy kolonizují ústa, pouze jeden z nich, známý jako Fna C2, byl nalezen ve významně větším množství v kolorektálních nádorech, kde se objevil přibližně v 50 % vzorků tkáně.

"Fna C2 je vysoce rizikový podtyp, který se ve skutečnosti dostává do dolního gastrointestinálního traktu a podporuje růst nádoru, " uvedla Susan Bullmanová.

Tento podtyp byl také nalezen v asi 30 % vzorků stolice od pacientů s kolorektálním karcinomem a také asi v 5 % vzorků stolice od zdravých lidí.

Roli mohou hrát i další bakterie

V dřívější studii zveřejněné 31. května 2023 v Journal of Clinical Oncology dr. Benjamin Weinberg a jeho kolegové identifikovali rozdíly v typech bakterií nalezených v nádorech lidí s diagnózou kolorektálního karcinomu před dosažením věku 45 let ve srovnání s po 65 letech (5).

Weinbergův výzkum se zaměřuje na mikrobiom uvnitř kolorektálních nádorů se zájmem pochopit, proč v posledních několika desetiletích došlo k nárůstu kolorektálního karcinomu u lidí mladších 50 let (6).

Dr. Weinberg uvedl, že skutečnost, že se Fna C2 neobjevila ve vzorcích tkání a stolice od všech pacientů s kolorektálním karcinomem, naznačuje, že bakterie nemusí hrát roli v progresi jejich rakoviny.

To však neznamená, že nejsou zapojeny další bakterie.

Vede tedy Fna C2 k rozvoji kolorektálního karcinomu nebo se jen přesune do nádoru, jakmile začne růst?

Autoři nové studie se pokusili odpovědět na tuto otázku pomocí experimentů provedených na myších.

Tyto výsledky však "odhalují omezený, pokud vůbec nějaký, rakovinotvorný potenciál druhů Fusobacterium u citlivých myších modelů," napsali autoři předmětné studie 20. března 2024 v časopise Nature, i když naznačují, že to může být způsobeno omezeními tohoto druhu experimentu.

Celkově „je těžké říci, do jaké míry se samotný Fna C2 podílí na karcinogenním procesu,“ uvedl dr. Weinberg. Nicméně se domnívá, že Fna C2 může působit "spíše nepřímo, kdy tyto nádory vznikají a tato bakterie jim pomáhá růst a šířit se."

Na podporu toho studie z roku 2017 v Science od Susan Bullmanové a jejích kolegů zjistila, že bakterie Fusobacterium nucleatum byla přítomna v kolorektálních nádorech, které se rozšířily do jiných částí těla (7).

"Je tedy zřejmé, že tato bakterie je přinejmenším součástí procesu," uved dr. Weinberg.

Bakterie se šíří střevem

Některé dřívější výzkumy ukazovaly, že bakterie Fusobacterium nucleatum by se mohla dostat do krevního řečiště, když si lidé čistili zuby nebo podstoupili zubní zákrok, po kterém by se dostali do kolorektálního nádoru (8).

Také u jiných bakterií se předpokládá, že se touto cestou dostávají do jiných tkání v těle a způsobují různé zdravotní potíže, včetně srdečních nemocí (9).

Susan Bullmanová a její kolegové však našli důkaz, že Fna C2 může cestovat střevem, což vyžaduje, aby přežila vysoce kyselé prostředí žaludku.

Genetická analýza odhalila 195 genetických rozdílů mezi dvěma podtypy bakterie Fusobacterium nucleatum. Tato analýza také ukázala, že podtyp Fna C2 měl odlišné genetické vlastnosti, které by mu umožnily odolat žaludeční kyselině a růst v dolní části střevního traktu.

"Autoři předmětné studie ukazují, že Fna C2 má některé vlastnosti, které by mu mohly umožnit přežít v kyselejším prostředí, " uvedl dr. Weinberg, "zatímco druhý podtyp nemusí."

Dřívější možnosti screeningu rakoviny

K úplnému pochopení role tohoto podtypu bakterie Fusobacterium nucleatum u kolorektálního karcinomu je zapotřebí více výzkumu.

"Na základě naší analýzy vidíme Fna C2 v ústech lidí, které považujeme za pravděpodobně zdravé, " uvedla Susan Bullmanová. "Ale že jsou tito jedinci vystaveni vyššímu riziku kolorektálního karcinomu, zatím nevíme."

Abychom to zjistili, bylo by zapotřebí větších a dlouhodobých studií. To by mohlo zahrnovat analýzu mikrobiomu v ústech lidí na přítomnost Fna C2 a poté je sledovat deset let nebo déle, abyste zjistili, u kolika lidí se rozvine kolorektální rakovina.

Rozvoj kolorektálního karcinomu bude pravděpodobně záviset na více než jen na přítomnosti tohoto bakteriálního podtypu.

Jakákoli dlouhodobá studie by tedy také musela vzít v úvahu další faktory, o kterých je známo, že zvyšují riziko kolorektálního karcinomu, jako je strava, kouření nebo pití alkoholu (10).

Nicméně okamžité hledání přítomnosti Fna C2 ve vzorku stolice by mohlo poskytnout neinvazivní způsob screeningu kolorektálního karcinomu.

Tento konkrétní podtyp byl zvýšen ve stolici pacientů s kolorektálním karcinomem ve srovnání s pacienty bez kolorektálního karcinomu. Takže z pohledu screeningu by to mohlo být cenné.

Je zapotřebí více výzkumu, aby se ukázalo, zda je Fna C2 přítomen také ve vzorcích stolice od lidí s dřívějšími stádii kolorektálního karcinomu, jako jsou prekancerózní léze nebo adenomy.

Další možností screeningu by bylo použití krevního testu k hledání Fna C2 nebo případně jiných bakterií spojených s kolorektálním karcinomem.

"Já a moji kolegové se snažíme zkoumat cirkulující mikrobiom," uvedl dr. Weinberg. "V podstatě, můžeme detekovat bakteriální DNA v krevním řečišti."

Pokud krevní test prokáže, že někteří lidé mají mikrobiom, který zvyšuje riziko vzniku kolorektálního karcinomu, mohla by být tato skupina lidí dříve vyšetřena pomocí kolonoskopie.

Zaměření na rakovinu pomocí nových léčebných postupů

Vědět, který konkrétní podtyp bakterie Fusobacterium nucleatum se podílí na kolorektálním karcinomu, by také umožnil vědcům vyvinout nové způsoby léčby.

V dřívější studii publikované v roce 2017 v Science, Susan Bullmanová a její kolegové implantovali nádory tlustého střeva získané od lidských pacientů do myší. Myši, které byly léčeny antibiotikem zaměřeným na bakterii Fusobacterium nucleatum, vykazovaly snížený růst nádoru.

"Takže existují důkazy, že zacílení na tento mikrob může snížit růst nádoru," uvedla Susan Bullmanová. "A to bylo jen antibiotikum."

Cílem bylo eliminovat právě tento specifický podtyp.

"Nechceme eliminovat všechny bakterie Fusobacterium nucleatum, pokud aktivně nepřispívají k onemocnění. Klíčem je udržet mikrobiom v poněkud normální struktuře."

Toho lze dosáhnout pomocí cílených inhibitorů, které by mohly být spojeny se standardní chemoterapií nebo imunoterapií, „abychom zjistili, zda to může zvýšit účinnost rutinních léčebných přístupů."

Dalším možným léčebným přístupem by bylo dobře využít vlastní schopnosti bakterie.

"Protože tento podtyp cestuje do nádoru, přemýšlíme o tom, jak jej můžeme upravit tak, aby dodával léky, které zabijí nádor, " uvedla Susan Bullmanová.

Tento přístup by používal oslabenou verzi bakterie, která nemůže způsobit onemocnění, ale stále se může dostat do kolorektálního nádoru.

Závěr

Vědci identifikovali specifický podtyp bakterie Fusobacterium nucleatum, která se podílí na kolorektálním karcinomu. Tento podtyp byl nalezen v 50 % vzorků nádorů a 30 % vzorků stolice odebraných od lidí s kolorektálním karcinomem.

Genetická analýza ukázala, že tento podtyp má specifické rysy, které mu umožňují přejít z úst do dolní části střeva a tam růst. To zahrnuje schopnost odolat kyselému prostředí žaludku.

Tato zjištění by mohla vést k novým způsobům dřívějšího screeningu rakoviny tlustého střeva a konečníku nebo léčby této rakoviny, která je druhou nejčastější příčinou úmrtí na rakovinu u dospělých lidí.

Jedině ochranná známka "Superionherbs" garantuje množství účinných látek v níže uvedených extraktech a samozřejmě u každé šarže.

Reishi extrakt, Reishi spór a Reishi Triterpen Max

Reishi extrakt, Reishi spór a Reishi Triterpen Max
Reishi (čínsky Ling Zhi) a její užívání, uvádějí staré čínské spisy z doby už před více než 2 400 lety. Tato vzácná houba je také nazývaná latinsky Ganoderma lucidum, v překladu "božská houba...

Cordyceps sinensis

Cordyceps sinensis
Cordyceps je velice specifická cizopasná houba, která roste od nepaměti pouze v horských oblastech Číny a Tibetu. Pro své specifické účinky je v čínské medicíně především Cordyceps sinensis používán...

Sibiřská Čaga

Sibiřská Čaga
Čaga, dřevokazná houba se živí šťávami stromů, především z břízy, jilmu, jeřabiny, jasanu, ale nejvyšší léčivé účinky má houba Čaga rostoucí na břízách. Ideální sběr je na podzim a na jaře, kdy má...

Hericium erinaceus

Hericium erinaceus
Hericium je poměrně vzácná houba, která svým tvarem připomíná mořský korál. Roste paraziticky především na tvrdém dřevě dubů a buků, přičemž roste zejména v jihovýchodní Asii. Na našem území ji...

Coriolus versicolor (Outkovka pestrá)

Coriolus versicolor (Outkovka pestrá)
- na konci stránky: "Klinické studie s Coriolusem u onkologických pacientů" Coriolus versicolor nebo-li čínsky YunzhiYunzhi je druhem dřevokazné houby, která je již celá staletí využívá v tradiční...

Shiitake

Shiitake
Shiitake (lat. Lentinus edodes), česky Houževnatec jedlý je uznávaný přírodní prostředek jako Reishi, Cordyceps, Hericium a Sibiřská Čaga. Jejími hlavními aktivními komponenty jsou polysacharidy...

Hlíva ústřičná

Hlíva ústřičná
V posledních desetiletích se základní výzkum věnuje daleko podrobněji než kdykoli jindy komlexnějšímu složení a biologickým účinkům hlívy ústřičné a jejím jednotlivým složkám. Na základě výsledků...

Agaricus

Agaricus
Agaricus blazei Murill, česky žampion brazilský Agaricus blazei Murrill je jedlá brazilská houba s nízkým obsahem kalorií a velkým množství živin. Pochází z malé brazilské vesnice jménem Piedade...

BetaGlukan Maxcell (s Resveratrolem a Acerolou)

BetaGlukan Maxcell (s Resveratrolem a Acerolou)
Beta glukany 1,3/1,6D jsou přírodní polysacharidy nacházející se také v buněčných stěnách kvasinek rodu Saccharomyces cerevisiae a všech medicinálních hub. Obsažené beta-glukany jsou získávány...

C-Max komplex (Camu camu s quercetinem)

C-Max komplex (Camu camu s quercetinem)
Synergická kombinace extraktu z plodů ze stromu Camu Camu a quercetinu s maximální vstřebatelností vitamínu C. Camu Camu Camu Camu je nízký malý strom rostoucí divoce podél řek v oblastech...

Ashwagandha

Ashwagandha
(Ashwagandhá – witánie snodárná – witánie uspávající – Withania somnifera) je polokeř, který dorůstá do výšky 1 - 1,5 metru. Původem je ze severozápadní Indie. Roste také v severní Africe a na...

Kurkumin (fytosomální extrakt), italský patent

Kurkumin (fytosomální extrakt), italský patent
10 prokázaných zdravotních přínosů kurkuminu Koření známé jako kurkuma je možná nejúčinnějším existujícím doplňkem stravy. Mnoho kvalitních studií ukazuje, že kurkuma má zásadní přínosy pro vaše...

Rdesno mnohokvěté - He shou wu

Rdesno mnohokvěté - He shou wu
Che-šou-wu (He Shou Wu) je v asijské bylinné medicíně jednou z nejpopulárnějších a nejvíce ceněných posilujících bylin. He-šou-wu je zpracovaná kořenová hlíza rostliny Polygonum multiflorum (rdesno...

Graviola - Annona

Graviola - Annona
Extrakt z listí ze stromu Graviola - přirozený zabiják rakovinových buněk – 10.000 krát silnější než chemoterapie A proč to nevíme? Je to proto, protože určité velké korporace chtějí dostat zpět...

Maca

Maca
Maca, přezdívaná jako peruánský ženšen nebo peruánská viagra roste v jihoamerických Andách, vyskytuje se ve výškách kolem 4000 metrů n.m. a odolává až mrazům -20°C, stejně jako žáru slunce. Vzhledem...

Chitomax

Chitomax
Princip působení Chitomaxu: Je známo, že viskózní vláknina a zejména chitosan působí na metabolismus tuků, snižuje vstřebávání cholesterolu ze stravy a váže se na žlučové kyseliny, a tím snižuje...

Fenuprim

Fenuprim
chitomax + bylinky + kyselina alfalipoová FENUPRIM – jedinečná kombinace pěti přírodních látek, synergicky působících, která vám může pomoci při formování vaší postavy. Pro většinu lidí jsou právě...

Dračí krev

Dračí krev
Dračí krev – Dragons blood Když se v amazonské džungli někdo poraní, škrábne nebo je pokousán hmyzem, někdy můžete vidět jak mačetou sekne do jednoho druhu stromu a temně rudou pryskyřici si kápne do...

Danshen Q10 cardio

Danshen Q10 cardio
Danshen Q10 cardio Synergická kombinace extraktů a mikroživin pro normální funkci srdce. Kombinace extraktu z kořene Danshen, koenzymu Q10, vitamínu E a thiaminu je synergická kombinace – působení...

Šafrán

Šafrán
Saffron – Brain and Neuro balancer Přírodní doplněk stravy určený ke zmírnění stresu, zlepšení nálady a zvýšení pocitu pohody. Obsahuje unikátní synergicky působící kombinaci patentovaného extraktu...

Ostropestřec mariánský (fytosomální extrakt), italský patent

Ostropestřec mariánský (fytosomální extrakt), italský patent
Silybin Phytosome® – silibinin s vysokou vstřebatelností - novinka na ochranu a regeneraci jater Jaterní buňky odstraňují mj. z krve trávicího ústrojí baktérie, viry a jiné patogeny. Zdravá játra do...

Boswellia (fytosomální extrakt), italský patent

Boswellia (fytosomální extrakt), italský patent
Boswellia Phytosome® - novinka s vysokou vstřebatelností, s protizánětlivým a protibolestivým účinkem Boswellia serrata, česky kadidlovník pilovitý je středně velký strom z čeledi březulovitých. Jeho...

S-Acetyl-L-Glutathion

S-Acetyl-L-Glutathion
Glutathion je nejsilnější antioxidant, který vytváří tělo, přičemž S-acetyl-L-Glutathion je nejpokročilejší formou biologicky dostupného glutathionu. Jeho účinnost se rovná nitrožilnímu podávání...

Supík - sirup pro DĚTI na podporu imunity - unikátní složení

Supík - sirup pro DĚTI na podporu imunity - unikátní složení
NOVINKA  Unikátní kombinace vysoce kvalitních extraktů z hub a rostlin, doplněná o betaglukan vysoké čistoty (nad 80%) a vitamíny na podporu imunity. Devět složek synergicky spojených v...

Každá nemoc je způsobena narůstající jedovatostí lidského organismu.

Úžasný: MUDr. Henry Bieler

 

 

NEJPOPULÁRNĚJŠÍ ČLÁNKY

 

       NOVĚ PUBLIKOVANÉ ČLÁNKY

           BŘEZEN 2024 -31 článků

           DUBEN 2024 - 15 článků

 

Nejlepší DIETY pro celkové zdra ví v roce 2024 - středomořská, DASH a MIND - U.S. News & World Report

  

100% REISHI - houba mládí a zdravé dlou h ověkosti - 3 unikátní, bezkonkurenční extrakty

31 důvodů proč se NENECHÁM OČKOVAT - izraelský rabín Chananya Weisman

Dr. Peter  McCullough: Jak přírodně DETOXIKOVAT tělo PO OČKOVÁNÍ mRNA vakcínou (protokol) - video

  Devastující efekt pro zdraví - glutaman sodný, aspartam a další excitotoxiny

Jak se přírodní cestou uzdravit z chronické Boreliózy, Chlamydiózy, EB virózy... únavového syndromu

CORDYCEPS - silná imunita a nárůst energie

Překyselené tělo: začátek vážné nemoci

ZVRÁCENÍ POSTUPU DIABETU 2. typu začíná u ignorování běžných doporučení, MUDr. Sarah Hallbergová - video

Protokol pro prevenci pro uzdravené klienty - Ing. Zdeněk Rozehnal

BOSWELIA serrata (kadidlo) - jeden z nejsilnějších přírodních léků Matky Země

Tibetská houba, tibetské krystaly a kombucha - darování, prodej

Léčte záněty a ne Cholesterol, MUDr. Marc Sircus

100% ČAGA ze Sibiře, nejvyšší množství účinných látek garantující Certifikát 

Mamografie způsobuje rakovinu prsu, MUDr. Ben Johnson, M.D., N.M.D., D.O.

Účinný lék na rakovinu plic na Kubě, proč ho mít nemůžeme? Leif Davenport

Artróza - kmenové buňky - Podvod!

Lékaři se sami uzdravili z Roztroušené sklerózy, prof. George Jelinek, dr. Terry Wahlsová

Jak se skutečně zdravě stravovat...

Proč průběžně a jak detoxikovat tělo

  PROTINÁDOROVÝ účinek extraktů z REISHI a CORIOLUSU na úrovni klinických studií

Žaloba na farmaceutické korporace, MUDr. Matthias Rath

Koloidní stříbro - účinné přírodní antibiotikum, hustoty koloidního stříbra, doporučené dávkování

 

  Odstranění rtuti, hliníku a dalších toxinů z těla, včetně p revence - MUDr. Dietrich Klinghardt

Zblblo již lidstvo natolik, že se nechá obelhat pohádkami o vražedném oxidu uhličitém?

Jak na Parkinsona? Glutathionem, Hericiem a odstraněním neurotoxinů Chlorellou

    Zkušenosti klientů s Úspěšnou léčbou především boreliózy, chlamydiózy, únavového syndromu...

 

Proč my máme potravinové alergie, přičemž je naši prarodiče neměli?

 

OVĚŘENÉ PŘÍRODNÍ PŘÍPRAVKY

Cílem správné medicíny je předcházení nemocí a prodloužení zdravé dlouhověkosti. Ideálem medicíny je odstranit mít potřebu lékaře.

MUDr. William J. Mayo

 

 

TŘI UNIKÁTNÍ EXTRAKTY

Z DUANWOOD RED REISHI

Za  účinné  se  z  Reishi  považují  pouze  kvalitně  provedené  a  čisté  extrakty,  které  mají  dobrou  biologickou  dostupnost  a  jsou  zbavené  nestravitelného  chitinu;  nelze  tedy  použít  pouhý  prášek  z  usušené  houby.

 

          EXTRAKT                 SPÓR

Nejsilnější extrakt z REISHI na českém trhu!!!100% spórový prášek z Duanwood Red Reishi!!!

 

TRITERPEN MAX

Extrakt s vysokým obsahem triterpenoidů. Více než 20 triterpenoidů%!

ZDE ROSTE NEJÚČINNĚJŠÍ REISHI

DUANWOOD RED REISHI

zdroj výše nejúčinnějších extraktů

Video z návštěvy Čechů u pěstitelů Duanwood Red Reishi v Číně, v horské oblasti Jiangshan

 

FAKTA O REISHI,

MYKOLOGIE, HISTORIE, PĚSTOVÁNÍ, ÚČINNÉ LÁTKY, JAK JE TO S JEJÍ KVALITOU?

 

 

 

 CORDYCEPS, EXTRA SILNÝ

NEJVYŠŠÍ GARANTOVANÉ MNOŽSTVÍ ÚČINNÝCH LÁTEK - CERTIFIKÁT COA

Nejsilnější Cordyceps na českém trhu!!!

CORDYCEPS - video

100% Sibiřská Čaga

ČAGA - video

HERICIUM - video

 

  BETAGLUKAN           HLÍVA

        extrakt               extrakt

Betaglucan MaxCellHlíva ústřičná

BETAGLUKAN - video

 

    KURKUMIN            AŠVAGANDA

        extrakt                    extrakt

Betaglucan MaxCellNejsilnější Ašvaganda na Českém trhu

ASHWAGANDHA - video

 

RDESNO             ANNONA

extrakt                  extrakt

Vysoce účinný extrakt z listů

 

ČAGA - video

Z ověřených dat vyplývá, že člověk, který covid prodělal, je třináckrát lépe chráněn, než člověk, který má dvě dávky vakcíny.

prof. Jiří Beran, 13.11.2021

prof. Jiří Beran, 15.11.2021

 

TEČKOVANÝ PŘÍBĚH

"NEVĚŘÍM UŽ BÍLÝM PLÁŠŤŮM, ALE LIDEM"

medicinský inženýr

JURAJ Orság


 

TEČKOVANÉ PŘÍBĚHY

dokument z 31. srpna 2022

Nadační fond Svědomí Národa

 

KUBEK 2009

 

DOKUMENT ČT 2

BYZNYS V BÍLÝCH PLÁŠTÍCH

DOKUMENT ČT 2

ŠKODLIVOST MOBILNÍCH SÍTÍ

             TEST

BARVOSLEPOSTI

 

 

ROK SI NIČÍME IMUNITU,

možná i proto je tolik nemocných, říká česká vědkyně, vedoucí týmu Centra buněčného a tkáňového inženýrství FN u sv. Anny...

doc. RNDr. Irena Koutná, Ph.D.

Aktualizovaný jmenný seznam s portovců zemřelých od 1.1.2021 do 31.12.2023 v souvislosti s "vakcinací" na covid

Ú MRTÍ - 1480

SRDEČNÍ ZÁSTAVY - 2107

   PATOLOG dr. Ryan Cole oprávněně VAROVAL

 

RENOMOVANÝ PATOLOG   dr. RYAN COLE - přednáška

ALARMUJÍCÍ EFEKT  covid (spike) injekcí (mRNA) na mozek, srdce, ledviny a ostatní orgány

  • Spousta lidí postrádá enzym, který rozkládá RNA
  • Naprosto porušujeme Norimberský kodex z roku 1947...

český dabing - 17:08

Lékařský summit, San Antonio, Texas, USA - 27.7.2021

 

AMERICA´S FRONTLINE DOCTORS

POSTAVIT SE NA ODPOR

 

FRONTLINE NEWS

 

 

ZAČNĚTE U SEBE

ZÁKLADEM ZDRAVÍ JE PREVENCE S NÁVRATEM K PŘÍRODĚ

Doporučuji:

každé ráno cca 30 minut před snídaní

vypít cca 4 dcl vlažné čisté pramenité vody s citrónem (můžete přidat až půl lžičky jedlé sody) a pro posílení imunity a energie můžete použít dvojitý extrakt (1-2 kapsle) z

  a nejdříve po 15 minutách:

případně nejen pro psychiku:

pro střevo kvalitní probiotika:

  • kysané zelí, které si sami jednoduše vyrobíte POUZE VY! Pozor na "BRUSELSKÉ" kysané zelí! S éčkama
 

 

VÁLEK U MORAVCE V OVM

10. dubna 2022

NEHORÁZNĚ LŽE

 

 

Fakta nepřestávají existovat tím, že se o nich nesmí hovořit. Pravda je dcerou času

 

SVĚT SE ZBLÁZNIL

Toto je novodobá reklama na co?

MUDr. Anastasia Maria Loupis: Tento model je v ohrožení života