Nedostatek vlákniny může být spouštěčem zánětlivého onemocnění střev

- Pixabay

Barbora Nová

Porucha dráždivého tračníku (IBD), která se může projevit buď jako ulcerózní kolitida nebo Crohnova choroba, se vyvíjí ze zánětu ve střevě nebo trávicím traktu, což vede k řadě někdy bolestivých problémů se zažíváním. Vědci dosud nebyli schopni identifikovat hlavní příčinu této poruchy, ale nedávná studie naznačuje souvislost mezi genetikou, stravou a střevní mikroflórou, která by mohla vést k rozvoji IBD.

Studie publikovaná 20. března 2024 v Cell Host & Microbe zjistila, že vláknina hraje významnou roli v souhře mezi střevními mikroby a sliznicí trávicího systému (1).

Vláknina podporuje tvorbu zdravého hlenu a potlačuje záněty. U lidí, kteří se narodili bez interleukinu-10, cytokinu souvisejícího s IBD, se IBD obvykle vyvine v raném kojeneckém nebo dětském věku.

Tato studie ukazuje, že u myší, kterým chybí interleukin-10, nedostatek vlákniny přispívá ke zhoršení sliznice tlustého střeva, což vede k letální kolitidě. To naznačuje, že strava bohatá na vlákninu může být cenná pro jedince s IBD.

Jak strava ovlivňuje IBD?

Odhaduje se, že 6 milionů lidí na celém světě má IBD a americké Centrum pro kontrolu a prevenci nemocí (CDC) uvádí, že v USA ji mají asi 3 miliony lidí (2).

Podle nové studie se IBD vyskytuje nejčastěji v průmyslově vyspělých zemích a lidé, kteří se přistěhují do průmyslově vyspělejších společností a začnou konzumovat vysoce průmyslově zpracované potraviny, jsou tímto onemocněním také více ohroženi.

Studie zveřejněná v roce 2023 v Gastroenterology, oficiálním časopise Americké gastroenterologické asociace, naznačila, že určité typy dietní vlákniny mohou ve skutečnosti zhoršit příznaky IBD. V této studii vědci zjistili, že nefermentovaná dietní β-fruktanová vláknina – což je rozpustná vlákna z ovoce a zeleniny – způsobila zánětlivou reakci u lidí s IBD, jejichž tělo ji nedokázalo rozložit (3).

Některým lidem, u kterých se rozvine IBD, zejména dětem, je předepsána dieta s nízkým obsahem vlákniny, která je založena na receptuře, známá jako exkluzivní enterální výživa (EEN), a tímto přístupem se podařilo úspěšně snížit zánět střev.

Strava bez vlákniny škodí dobrým střevním bakteriím

Nová studie použila myši, které také postrádaly interleukin-10, přičemž vědci zjistili, že zánět byl mnohem vyšší při dietě bez vlákniny. Bylo prokázáno, že strava bez vlákniny podporuje růst bakterií degradujících mucin, které konzumují vrstvu hlenu v trávicím systému, čímž snižují bariéru, kterou hlen poskytuje výstelce střeva. Myši, které jedly stravu s vysokým obsahem vlákniny, měly výrazně menší zánět.

Když však vědci krmili myši dietou EEN, některé z nich měly menší zánět než ty, které měly stravu bez vlákniny.

Vědci z toho vyvodili, že tyto myši měly vyšší množství mastné kyseliny zvané isobutyrát, která je produkována fermentací ve střevech „dobrými“ bakteriemi.

Dr. Rudolph Bedford, MD, certifikovaný gastroenterolog v Providence Saint John's Health Center v kalifornské Santa Monice, který nebyl zapojen do studie, uvedl, že strava s nízkým obsahem vlákniny pro lidi s IBD nebyla dostatečně prozkoumána, aby k ní mohli lékaři zaujmout obecný postoj.

"Dietní doporučení pro pacienty s IBD se velmi liší, a to zejména kvůli nedostatku vědeckých údajů, kterými by se mohla řídit klinická praxe."

Proč pacientům s IBD může být řečeno, aby omezili vlákninu

"Nicméně pacienti s IBD jsou často instruováni, aby omezili konzumaci vlákniny během jejího aktivního vzplanutí, aby se minimalizovaly gastrointestinální potíže, zejména při podezření na střevní striktury," uvedl dr. Bedford.

Melanie Murphy Richterová, registrovaná dietoložka a ředitelka komunikace společnosti Prolon, která se studie nezúčastnila, uvedla, že zatímco v nejhorších obdobích IBD lze doporučit méně vlákniny, ale je třeba mít na paměti dlouhodobé pozitivní účinky stravy s vysokým obsahem vlákniny.

"Lidem s IBD lze doporučit dietu s nízkým obsahem vlákniny během akutního (aktivního) vzplanutí, kdy se zánět ve střevech zintenzivňuje. Vláknina může být obtížně rozložitelná, a proto může zhoršit stávající podráždění střev nebo střevní sliznice, což může přispět k některým příznakům, jako je průjem, bolest žaludku, krvácení z konečníku, nadýmání nebo dokonce horečka. Během vzplanutí je nejlepší vyhnout se všemu, co by mohlo stávající zánět ve střevech ještě zhoršit."

- Melanie Murphy Richterová

"Dieta s vysokým obsahem vlákniny však vykazuje slibné výsledky v léčbě (a dokonce i ve zvrácení) IBD u pacientů v dlouhodobém horizontu. To znamená, že pokud pacienti nepociťují akutní příznaky nebo vzplanutí, je vhodné podporovat potraviny s vysokým obsahem vlákniny, které pomáhají diverzifikovat složení střeva, což může pozitivně prospět pH střeva, jeho propustnosti a schopnosti produkovat mastné kyseliny s krátkým řetězcem," uvedla Melanie Richterová.

Jak „dobré“ střevní bakterie pomáhají s IBD?

Je známo, že zdravé střevní bakterie hrají významnou roli v našem imunitním systému a také v našem trávicím systému.

Určité prospěšné bakterie v našich střevech pomáhají posilovat integritu naší střevní bariéry. Tato střevní výstelka pomáhá udržet patogenní (škodlivé) látky mimo naše střeva.

Když jsou spoje naší střevní výstelky oslabené v důsledku přítomnosti zánětu nebo jiných škodlivých bakterií, které mohou výstelku narušit, vede to ke střevní propustnosti, jinak známé jako "propustné střevo". Propustné střevo, které se často vyskytuje u pacientů s IBD a IBS, může být buď hlavní příčinou zánětu, nebo příznakem jiné střevní nerovnováhy.

Navíc zdraví střev může být také úzce spojeno s duševním zdravím, protože některé střevní bakterie pomáhají produkovat neurotransmitery, jako je serotonin a dopamin, které jsou potřebné pro správnou funkci mozku, cirkadiánní spánkový režim a snížení úzkosti a deprese. Bez těchto dobrých bakterií je signalizace mezi střevem a mozkem negativně ovlivněna, což může vést k duševním a emočním poruchám.

Nedostatek rozmanitosti ve střevní výstelce může výrazně oslabit imunitní systém.

Střevo je náchylnější k nemocem, když je v dysbióze. Může dojít ke změnám ve střevním mikrobiomu, protože různé organismy ve střevě nejsou na správných úrovních. Když střevní mikrobiom ztratí svou rozmanitost bakterií, může to zvýšit riziko vzniku chronického onemocnění.

Jaké potraviny mohou přispět ke zdravým střevním bakteriím?

Alkohol, průmyslově zpracované potraviny, bonbóny, limonády a produkty s kukuřičným sirupem s vysokým obsahem fruktózy mohou způsobit zánět střev a dysbiózu a zhoršit jakékoli příznaky IBD.

Je velice vhodné jíst kvašené potraviny s probiotiky a bez přidaných cukrů, stejně jako zdravé formy vlákniny v ovoci a zelenině, aby se pokračovalo ve výživě zdravých střevních bakterií.

     Probiotické potraviny pro zdraví střev

    „Potraviny bohaté na probiotika, jako je například kimchi a jogurt, obsahují živé bakterie z kmenů jako Lactobacillus a Bifidobacterium, které jsou velmi prospěšné pro celkové zdraví střev. Konzumací fermentovaných potravin také konzumujete tyto živé bakterie, které se pak mohou naočkovat do našich střev a pomoci diverzifikovat náš mikrobiom a pomoci zmírnit některé příznaky související s IBS a IBD, jako jsou bolesti břicha, nadýmání nebo zácpa."

     - Melanie Murphy Richterová

Jedna věc je konzumovat skutečné živé bakterie. Druhá věc je podávat jim správné druhy potravy (vlákniny), aby se udržely při životě. Můžete užívat všechny probiotické doplňky a jíst fermentované potraviny, ale strava a životní styl, které si osvojíte, ovlivňují, zda se trvale udrží.

Závěr

Porucha dráždivého tračníku (IBD), která postihuje přibližně 3 miliony lidí jen v USA, je často léčena dietou s nízkým obsahem vlákniny nebo dietou bez vlákniny během vzplanutí symptomů.

Nová studie ukazuje, že vláknina skutečně hraje významnou roli při snižování IBD díky svému vlivu na zdravé střevní bakterie.

Autoři studie hodlají pokračovat v dalším výzkumu zaměřeném na interakci mezi stravou, bakteriemi a genetikou jako cestu ke snížení rozvoje IBD.

Syndrom propustného střeva

Syndrom propustného střeva představuje zdravotní problém, při němž dochází k poškození střevní výstelky, způsobené například užíváním antibiotik, špatnou stravou, parazity nebo infekcí, což má za důsledek zvýšenou prostupnost střevní stěny, takže se toxické látky, mikroby, nestrávená potrava, odpad ... dostává ze střeva do krevního oběhu.

Alternativní medicína uvádí, že syndrom propustného střeva je pravděpodobně startovním bodem a je spojován s mnoha chorobami jako je astma, diabetes, autoimunitní onemocnění jako je lupus, sklerodermie, interní kolitida, s dlouhodobými nemocemi jako je revmatická artritida, roztroušená skleróza, chronický únavový syndrom a Crohnova choroba.

Lékaři, kteří diagnostikují syndrom propustného střeva vysvětlují, že střevní záněty, které mohou mít svůj původ ve střevní nerovnováze mezi zdraví prospěšnými a škodlivými bakteriemi nebo i v jiné příčině podráždění, zvětšují prostor mezi buňkami střevní výstelky a tím umožňují, aby byly endotoxiny a nedostatečně strávené části potravy částečně vstřebávány. Tyto škodliviny jsou potom cílem protilátek vyvolávajících imunitní reakci a vznikne stav částečné infekce, která může být krevním oběhem dopravena na různá místa našeho těla, kde stimuluje uvolňování cytokinů. U některých pacientů se proto následně vyskytují jinak těžce vysvětlitelné příznaky jako je mírně zvýšená tělesná teplota, přechodné bolesti břicha a pocit neschopnosti strávit některé živiny.

Kyselina listová (jiné názvy - folacin, folát, vitamín B9, acidum folicum)

Kyselina listová je ve vodě rozpustný vitamín a je nezbytná pro syntézu nukleových kyselin, při krvetvorbě a zvláštní význam má pro normální růst a vývoj plodu.

Buňky trávicího sytému potřebují k hojení a ke své obnově bezpodmínečně tuto kyselinu. Dlouhodobá studie prováděna na Harvard Medical School prokázala ochranný účinek kyseliny listové proti střevním chorobám.

Kyselina listová je obzvláště důležitá při léčbě střevních zánětů. Doporučená denní dávka je u mužů 200 ug, u žen 180 ug (folát).

Kyselina listová je důležitá právě proto, že mnoho lidí trpí jejím deficitem, přičemž teprve nedávno přišlo na svět i doporučení, aby těhotné ženy užívaly doplňky stravy s kyselinou listovou, 400 - 600 ug denně (folát).

Různé střevní choroby velmi často komplikují vstřebávání kyseliny listové, takže doplnění jejího příjmu potravinovými doplňky je důležité.

Významné zdroje kyseliny listové:

  • Listová zelenina: čínské zelí, hlávkový salát, ledový salát
  • Zelenina: brokolice, červená řepa, dýně, fazolové lusky, kapusta, květák, okurky, rajčata, růžičková kapusta, špenát, zelený hrášek, zelí
  • Obilniny: celá obilná zrna (zejména klíčky), celozrnné výrobky – celozrnný chléb, müsli
  • Ovoce: angrešt, avokádo, banány, jahody, maliny, mango, pomeranče, třešně, višně
  • Ořechy: vlašské, pistáciové
  • Maso: játra, ledviny, hovězí
  • Mléčné výrobky: plísňové sýry, měkké sýry

Dobrým zdrojem jsou i kvasnice. Nevýhodou je, že vařením se jí zničí až 95 %. Odborníci doporučují doplňovat kyselinu listovou doplňky stravy, kdy je vstřebatelnost do organizmu až 100%, přičemž vstřebatelnost kyseliny listové přijímané v potravinách je zhruba 50%.

Jedině ochranná známka "Superionherbs" garantuje množství účinných látek v níže uvedených extraktech a samozřejmě u každé šarže.

Reishi extrakt, Reishi spór a Reishi Triterpen Max

Reishi extrakt, Reishi spór a Reishi Triterpen Max
Reishi (čínsky Ling Zhi) a její užívání, uvádějí staré čínské spisy z doby už před více než 2 400 lety. Tato vzácná houba je také nazývaná latinsky Ganoderma lucidum, v překladu "božská houba...

Cordyceps sinensis

Cordyceps sinensis
Cordyceps je velice specifická cizopasná houba, která roste od nepaměti pouze v horských oblastech Číny a Tibetu. Pro své specifické účinky je v čínské medicíně především Cordyceps sinensis používán...

Sibiřská Čaga

Sibiřská Čaga
Čaga, dřevokazná houba se živí šťávami stromů, především z břízy, jilmu, jeřabiny, jasanu, ale nejvyšší léčivé účinky má houba Čaga rostoucí na břízách. Ideální sběr je na podzim a na jaře, kdy má...

Hericium erinaceus

Hericium erinaceus
Hericium je poměrně vzácná houba, která svým tvarem připomíná mořský korál. Roste paraziticky především na tvrdém dřevě dubů a buků, přičemž roste zejména v jihovýchodní Asii. Na našem území ji...

Coriolus versicolor (Outkovka pestrá)

Coriolus versicolor (Outkovka pestrá)
- na konci stránky: "Klinické studie s Coriolusem u onkologických pacientů" Coriolus versicolor nebo-li čínsky YunzhiYunzhi je druhem dřevokazné houby, která je již celá staletí využívá v tradiční...

Shiitake

Shiitake
Shiitake (lat. Lentinus edodes), česky Houževnatec jedlý je uznávaný přírodní prostředek jako Reishi, Cordyceps, Hericium a Sibiřská Čaga. Jejími hlavními aktivními komponenty jsou polysacharidy...

Hlíva ústřičná

Hlíva ústřičná
V posledních desetiletích se základní výzkum věnuje daleko podrobněji než kdykoli jindy komlexnějšímu složení a biologickým účinkům hlívy ústřičné a jejím jednotlivým složkám. Na základě výsledků...

Agaricus

Agaricus
Agaricus blazei Murill, česky žampion brazilský Agaricus blazei Murrill je jedlá brazilská houba s nízkým obsahem kalorií a velkým množství živin. Pochází z malé brazilské vesnice jménem Piedade...

BetaGlukan Maxcell (s Resveratrolem a Acerolou)

BetaGlukan Maxcell (s Resveratrolem a Acerolou)
Beta glukany 1,3/1,6D jsou přírodní polysacharidy nacházející se také v buněčných stěnách kvasinek rodu Saccharomyces cerevisiae a všech medicinálních hub. Obsažené beta-glukany jsou získávány...

C-Max komplex (Camu camu s quercetinem)

C-Max komplex (Camu camu s quercetinem)
Synergická kombinace extraktu z plodů ze stromu Camu Camu a quercetinu s maximální vstřebatelností vitamínu C. Camu Camu Camu Camu je nízký malý strom rostoucí divoce podél řek v oblastech...

Ashwagandha

Ashwagandha
(Ashwagandhá – witánie snodárná – witánie uspávající – Withania somnifera) je polokeř, který dorůstá do výšky 1 - 1,5 metru. Původem je ze severozápadní Indie. Roste také v severní Africe a na...

Kurkumin (fytosomální extrakt), italský patent

Kurkumin (fytosomální extrakt), italský patent
10 prokázaných zdravotních přínosů kurkuminu Koření známé jako kurkuma je možná nejúčinnějším existujícím doplňkem stravy. Mnoho kvalitních studií ukazuje, že kurkuma má zásadní přínosy pro vaše...

Rdesno mnohokvěté - He shou wu

Rdesno mnohokvěté - He shou wu
Che-šou-wu (He Shou Wu) je v asijské bylinné medicíně jednou z nejpopulárnějších a nejvíce ceněných posilujících bylin. He-šou-wu je zpracovaná kořenová hlíza rostliny Polygonum multiflorum (rdesno...

Graviola - Annona

Graviola - Annona
Extrakt z listí ze stromu Graviola - přirozený zabiják rakovinových buněk – 10.000 krát silnější než chemoterapie A proč to nevíme? Je to proto, protože určité velké korporace chtějí dostat zpět...

Maca

Maca
Maca, přezdívaná jako peruánský ženšen nebo peruánská viagra roste v jihoamerických Andách, vyskytuje se ve výškách kolem 4000 metrů n.m. a odolává až mrazům -20°C, stejně jako žáru slunce. Vzhledem...

Chitomax

Chitomax
Princip působení Chitomaxu: Je známo, že viskózní vláknina a zejména chitosan působí na metabolismus tuků, snižuje vstřebávání cholesterolu ze stravy a váže se na žlučové kyseliny, a tím snižuje...

Fenuprim

Fenuprim
chitomax + bylinky + kyselina alfalipoová FENUPRIM – jedinečná kombinace pěti přírodních látek, synergicky působících, která vám může pomoci při formování vaší postavy. Pro většinu lidí jsou právě...

Dračí krev

Dračí krev
Dračí krev – Dragons blood Když se v amazonské džungli někdo poraní, škrábne nebo je pokousán hmyzem, někdy můžete vidět jak mačetou sekne do jednoho druhu stromu a temně rudou pryskyřici si kápne do...

Danshen Q10 cardio

Danshen Q10 cardio
Danshen Q10 cardio Synergická kombinace extraktů a mikroživin pro normální funkci srdce. Kombinace extraktu z kořene Danshen, koenzymu Q10, vitamínu E a thiaminu je synergická kombinace – působení...

Šafrán

Šafrán
Saffron – Brain and Neuro balancer Přírodní doplněk stravy určený ke zmírnění stresu, zlepšení nálady a zvýšení pocitu pohody. Obsahuje unikátní synergicky působící kombinaci patentovaného extraktu...

Ostropestřec mariánský (fytosomální extrakt), italský patent

Ostropestřec mariánský (fytosomální extrakt), italský patent
Silybin Phytosome® – silibinin s vysokou vstřebatelností - novinka na ochranu a regeneraci jater Jaterní buňky odstraňují mj. z krve trávicího ústrojí baktérie, viry a jiné patogeny. Zdravá játra do...

Boswellia (fytosomální extrakt), italský patent

Boswellia (fytosomální extrakt), italský patent
Boswellia Phytosome® - novinka s vysokou vstřebatelností, s protizánětlivým a protibolestivým účinkem Boswellia serrata, česky kadidlovník pilovitý je středně velký strom z čeledi březulovitých. Jeho...

S-Acetyl-L-Glutathion

S-Acetyl-L-Glutathion
Glutathion je nejsilnější antioxidant, který vytváří tělo, přičemž S-acetyl-L-Glutathion je nejpokročilejší formou biologicky dostupného glutathionu. Jeho účinnost se rovná nitrožilnímu podávání...

Supík - sirup pro DĚTI na podporu imunity - unikátní složení

Supík - sirup pro DĚTI na podporu imunity - unikátní složení
Unikátní kombinace vysoce kvalitních extraktů z hub a rostlin, doplněná o betaglukan vysoké čistoty (nad 80%) a vitamíny na podporu imunity. Devět složek synergicky spojených v blahodárný komplex na...

4x Instantní káva i s extrakty z hub Čaga, Cordyceps a Hericium

4x Instantní káva i s extrakty z hub Čaga, Cordyceps a Hericium
  KOHI-FOCUS SLOŽENÍ: Instantní káva 76,4 % (100% káva Arabica), Ashwagandha extrakt 10 %, Chaga extrakt 8 %, Tulsi extrakt 5 %, Sibiřský ženšen extrakt 0,5 % 100% Arabika, zklidňující...

Každá nemoc je způsobena narůstající jedovatostí lidského organismu.

Úžasný: MUDr. Henry Bieler

 

 

NEJPOPULÁRNĚJŠÍ ČLÁNKY

 

       NOVĚ PUBLIKOVANÉ ČLÁNKY

           DUBEN 2024 - 31 článků

                KVĚTEN 2024 - 17 článků

 

Nejlepší DIETY pro celkové zdra ví v roce 2024 - středomořská, DASH a MIND - U.S. News & World Report

  

100% REISHI - houba mládí a zdravé dlou h ověkosti - 3 unikátní, bezkonkurenční extrakty

31 důvodů proč se NENECHÁM OČKOVAT - izraelský rabín Chananya Weisman

Dr. Peter  McCullough: Jak přírodně DETOXIKOVAT tělo PO OČKOVÁNÍ mRNA vakcínou (protokol) - video

  Devastující efekt pro zdraví - glutaman sodný, aspartam a další excitotoxiny

Jak se přírodní cestou uzdravit z chronické Boreliózy, Chlamydiózy, EB virózy... únavového syndromu

CORDYCEPS - silná imunita a nárůst energie

Překyselené tělo: začátek vážné nemoci

ZVRÁCENÍ POSTUPU DIABETU 2. typu začíná u ignorování běžných doporučení, MUDr. Sarah Hallbergová - video

Protokol pro prevenci pro uzdravené klienty - Ing. Zdeněk Rozehnal

BOSWELIA serrata (kadidlo) - jeden z nejsilnějších přírodních léků Matky Země

Tibetská houba, tibetské krystaly a kombucha - darování, prodej

Léčte záněty a ne Cholesterol, MUDr. Marc Sircus

100% ČAGA ze Sibiře, nejvyšší množství účinných látek garantující Certifikát 

Mamografie způsobuje rakovinu prsu, MUDr. Ben Johnson, M.D., N.M.D., D.O.

Účinný lék na rakovinu plic na Kubě, proč ho mít nemůžeme? Leif Davenport

Artróza - kmenové buňky - Podvod!

Lékaři se sami uzdravili z Roztroušené sklerózy, prof. George Jelinek, dr. Terry Wahlsová

Jak se skutečně zdravě stravovat...

Proč průběžně a jak detoxikovat tělo

  PROTINÁDOROVÝ účinek extraktů z REISHI a CORIOLUSU na úrovni klinických studií

Žaloba na farmaceutické korporace, MUDr. Matthias Rath

Koloidní stříbro - účinné přírodní antibiotikum, hustoty koloidního stříbra, doporučené dávkování

 

  Odstranění rtuti, hliníku a dalších toxinů z těla, včetně p revence - MUDr. Dietrich Klinghardt

Zblblo již lidstvo natolik, že se nechá obelhat pohádkami o vražedném oxidu uhličitém?

Jak na Parkinsona? Glutathionem, Hericiem a odstraněním neurotoxinů Chlorellou

    Zkušenosti klientů s Úspěšnou léčbou především boreliózy, chlamydiózy, únavového syndromu...

 

Proč my máme potravinové alergie, přičemž je naši prarodiče neměli?

 

OVĚŘENÉ PŘÍRODNÍ PŘÍPRAVKY

Cílem správné medicíny je předcházení nemocí a prodloužení zdravé dlouhověkosti. Ideálem medicíny je odstranit mít potřebu lékaře.

MUDr. William J. Mayo

 

 

TŘI UNIKÁTNÍ EXTRAKTY

Z DUANWOOD RED REISHI

Za  účinné  se  z  Reishi  považují  pouze  kvalitně  provedené  a  čisté  extrakty,  které  mají  dobrou  biologickou  dostupnost  a  jsou  zbavené  nestravitelného  chitinu;  nelze  tedy  použít  pouhý  prášek  z  usušené  houby.

 

          EXTRAKT                 SPÓR

Nejsilnější extrakt z REISHI na českém trhu!!!100% spórový prášek z Duanwood Red Reishi!!!

 

TRITERPEN MAX

Extrakt s vysokým obsahem triterpenoidů. Více než 20 triterpenoidů%!

ZDE ROSTE NEJÚČINNĚJŠÍ REISHI

DUANWOOD RED REISHI

zdroj výše nejúčinnějších extraktů

Video z návštěvy Čechů u pěstitelů Duanwood Red Reishi v Číně, v horské oblasti Jiangshan

 

FAKTA O REISHI,

MYKOLOGIE, HISTORIE, PĚSTOVÁNÍ, ÚČINNÉ LÁTKY, JAK JE TO S JEJÍ KVALITOU?

 

 

 

 CORDYCEPS, EXTRA SILNÝ

NEJVYŠŠÍ GARANTOVANÉ MNOŽSTVÍ ÚČINNÝCH LÁTEK - CERTIFIKÁT COA

Nejsilnější Cordyceps na českém trhu!!!

CORDYCEPS - video

100% Sibiřská Čaga

ČAGA - video

HERICIUM - video

 

  BETAGLUKAN           HLÍVA

        extrakt               extrakt

Betaglucan MaxCellHlíva ústřičná

BETAGLUKAN - video

 

    KURKUMIN            AŠVAGANDA

        extrakt                    extrakt

Betaglucan MaxCellNejsilnější Ašvaganda na Českém trhu

ASHWAGANDHA - video

 

RDESNO             ANNONA

extrakt                  extrakt

Vysoce účinný extrakt z listů

 

ČAGA - video

Z ověřených dat vyplývá, že člověk, který covid prodělal, je třináckrát lépe chráněn, než člověk, který má dvě dávky vakcíny.

prof. Jiří Beran, 13.11.2021

prof. Jiří Beran, 15.11.2021

 

TEČKOVANÝ PŘÍBĚH

"NEVĚŘÍM UŽ BÍLÝM PLÁŠŤŮM, ALE LIDEM"

medicinský inženýr

JURAJ Orság


 

TEČKOVANÉ PŘÍBĚHY

dokument z 31. srpna 2022

Nadační fond Svědomí Národa

 

KUBEK 2009

 

DOKUMENT ČT 2

BYZNYS V BÍLÝCH PLÁŠTÍCH

DOKUMENT ČT 2

ŠKODLIVOST MOBILNÍCH SÍTÍ

             TEST

BARVOSLEPOSTI

 

 

ROK SI NIČÍME IMUNITU,

možná i proto je tolik nemocných, říká česká vědkyně, vedoucí týmu Centra buněčného a tkáňového inženýrství FN u sv. Anny...

doc. RNDr. Irena Koutná, Ph.D.

Aktualizovaný jmenný seznam s portovců zemřelých od 1.1.2021 do 31.12.2023 v souvislosti s "vakcinací" na covid

Ú MRTÍ - 1480

SRDEČNÍ ZÁSTAVY - 2107

   PATOLOG dr. Ryan Cole oprávněně VAROVAL

 

RENOMOVANÝ PATOLOG   dr. RYAN COLE - přednáška

ALARMUJÍCÍ EFEKT  covid (spike) injekcí (mRNA) na mozek, srdce, ledviny a ostatní orgány

  • Spousta lidí postrádá enzym, který rozkládá RNA
  • Naprosto porušujeme Norimberský kodex z roku 1947...

český dabing - 17:08

Lékařský summit, San Antonio, Texas, USA - 27.7.2021

 

AMERICA´S FRONTLINE DOCTORS

POSTAVIT SE NA ODPOR

 

FRONTLINE NEWS

 

 

ZAČNĚTE U SEBE

ZÁKLADEM ZDRAVÍ JE PREVENCE S NÁVRATEM K PŘÍRODĚ

Doporučuji:

každé ráno cca 30 minut před snídaní

vypít cca 4 dcl vlažné čisté pramenité vody s citrónem (můžete přidat až půl lžičky jedlé sody) a pro posílení imunity a energie můžete použít dvojitý extrakt (1-2 kapsle) z

  a nejdříve po 15 minutách:

případně nejen pro psychiku:

pro střevo kvalitní probiotika:

  • kysané zelí, které si sami jednoduše vyrobíte POUZE VY! Pozor na "BRUSELSKÉ" kysané zelí! S éčkama
 

 

VÁLEK U MORAVCE V OVM

10. dubna 2022

NEHORÁZNĚ LŽE

 

 

Fakta nepřestávají existovat tím, že se o nich nesmí hovořit. Pravda je dcerou času

 

SVĚT SE ZBLÁZNIL

Toto je novodobá reklama na co?

MUDr. Anastasia Maria Loupis: Tento model je v ohrožení života