7 příznaků předávkování zinkem

- Pixabay

Ing. Zdeněk Rozehnal

Zinek je základní minerál, který se podílí na více než 100 chemických reakcích v těle, přičemž je důležitý, obdobně jako viitamin D v boji s virovými onemocněními.

Je nezbytný pro růst, syntézu DNA a vnímání chuti. Podporuje také hojení ran, imunitní funkce a reprodukční zdraví (1).

Zdravotnické úřady stanovily tolerovatelnou horní hranici příjmu (UL) zinku na 40 miligramů (mg) denně pro zdravé dospělé osoby od 19 let. UL je nejvyšší doporučené denní množství živiny. U většiny lidí toto množství pravděpodobně nezpůsobí negativní vedlejší účinky (1, 2).

Mezi potravinové zdroje s vysokým obsahem zinku patří maso, ryby, mořské plody a některé obohacené obiloviny. Nejvyšší množství obsahují ústřice, v jejichž tříuncové porci je až 291 % denní hodnoty (1).

Přestože některé potraviny mohou poskytovat množství výrazně převyšující UL, nejsou hlášeny žádné případy otravy zinkem, který se přirozeně vyskytuje v potravinách (2).

K otravě zinkem však může dojít z doplňků stravy, včetně multivitaminů, nebo náhodným požitím výrobků pro domácnost obsahujících zinek. Vysoké množství zinku se nachází také v některých krémech na lepení zubních protéz (1).

Toxická množství zinku mohou být absorbována i jinými způsoby, včetně expozice kůže a vdechování. Nebezpečná expozice zinku může být možná při některých průmyslových pracích, například při zpracování kovů.

Otrava zinkem může vypadat různě v závislosti na tom, jaké množství minerálu jste zkonzumovali a zda jste jej zkonzumovali v krátkém časovém úseku nebo v delším období.

Následuje 7 možných příznaků a symptomů předávkování zinkem.

1. Nevolnost a zvracení

Nevolnost a zvracení jsou běžnými vedlejšími účinky otravy zinkem.

Přehled 17 studií o účinnosti doplňků stravy se zinkem při léčbě nachlazení z roku 2012 zjistil, že zinek sice zkrátil dobu trvání nachlazení, ale nežádoucí účinky byly časté. V přehledu se totiž zjistilo, že účastníci studií, kteří dostávali zinek, měli o 64 % vyšší riziko nevolnosti než lidé v kontrolních skupinách (3).

Pokud se domníváte, že jste mohli konzumovat toxické množství zinku, vyhledejte rychlou lékařskou pomoc.

Zvracení neznamená, že se vaše tělo může "zbavit" toxického množství zinku. K léčbě toxicity zinku a prevenci dalších komplikací je stále nutná lékařská péče.

Pokud někdo požil toxické množství zinku, může to také způsobit, že bude mít ve zvratcích krev (4).

Krev ve zvratcích může někdy vypadat jako kávová sedlina. Zvracení krve je závažný stav, který vyžaduje okamžitou lékařskou pomoc.

Shrnutí:

 • Nevolnost a zvracení jsou běžné a často okamžité reakce na požití toxického množství zinku. Toxicita zinku vyžaduje neodkladnou lékařskou péči.

2. Bolest žaludku a průjem

Otrava zinkem může také způsobit bolest žaludku a průjem. U někoho, kdo požil toxické množství zinku, se může objevit také vodnatý průjem (4).

Při požití škodlivého množství zinku může dojít k podráždění střev a krvácení do zažívacího traktu.

Pokud zaznamenáte známky krvácení do střev, jako jsou krvavé zvratky nebo černé a dehtovité výkaly, je důležité okamžitě vyhledat lékařskou pomoc.

Shrnutí:

 • Bolesti žaludku a průjem jsou častými příznaky toxicity zinku. V některých případech může dojít k závažnému poškození trávicího traktu a krvácení.

3. Příznaky podobné chřipce

K expozici zinku může dojít na průmyslových pracovištích, zejména těch, která zahrnují zpracování kovů. Příkladem je svařování, pájení a výroba slitin. Je možné, že pracovníci, kteří vdechují určité kovové výpary, vdechnou toxické množství zinku (4).

Vdechování zinkových výparů může vyvolat příznaky podobné chřipce, jako je horečka, zimnice, kašel, bolest hlavy a únava (4).

Tyto příznaky se vyskytují u mnoha stavů, včetně jiných minerálních toxicit. V důsledku toho může být diagnostika toxicity zinku obtížná (5).

Lékař může potřebovat vaši podrobnou anamnézu a stravovací návyky a krevní testy pro podezření na toxicitu minerálů.

Pokud pracujete na místě, kde byste mohli být vystaveni působení zinku, nezapomeňte o tom informovat svého lékaře.

Shrnutí:

 • Příznaky podobné chřipce se mohou objevit v důsledku toxického vdechování několika minerálů, včetně zinku. Pokud vaše práce zahrnuje zpracování kovů nebo jiné možné expozice zinku, informujte o tom svého lékaře.

4. Nízká hladina "dobrého" cholesterolu

HDL (dobrý) cholesterol snižuje riziko srdečních onemocnění tím, že odstraňuje cholesterol z buněk. Tím zabraňuje hromadění plaku ucpávajícího tepny.

Zdravotnické orgány doporučují u dospělých HDL vyšší než 40 miligramů na decilitr (mg/dl) u mužů a 50 mg/dl u žen. Při nižších hladinách je vyšší riziko srdečních onemocnění (6).

Výzkum ukazuje, že užívání zinku v množství vyšším, než je UL, může mít na organismus účinky, které vedou ke snížení HDL (1).

Některé studie však také naznačují, že doplňky stravy se zinkem mohou zlepšit hladinu cholesterolu u lidí, kteří trpí zdravotními potížemi, jako je obezita nebo cukrovka. Ukázalo se, že užívání zinku v běžném, ne nadměrném množství snižuje hladinu LDL (špatného) cholesterolu a zvyšuje hladinu HDL (dobrého) cholesterolu (7).

Obecně se však uvádí, že vysoké dávky zinku mají negativní vliv na HDL cholesterol.

Přestože hladinu cholesterolu ovlivňuje více faktorů, je třeba tato zjištění vzít v úvahu, pokud pravidelně užíváte doplňky stravy se zinkem.

Shrnutí:

 • Pravidelné užívání zinku nad doporučené množství může způsobit pokles hladiny HDL (dobrého) cholesterolu, což vás může vystavit vyššímu riziku srdečních onemocnění.

5. Změny vaší chuti

Zinek je důležitý pro váš smysl pro chuť. Nedostatek zinku může ve skutečnosti vést k hypogeusii, tedy poruše vaší schopnosti vnímat chuť (8).

Doplňky stravy se zinkem, zejména pastilky a sirupy, mohou způsobit špatnou chuť v ústech. Tento příznak byl zaznamenán ve studiích zkoumajících doplňky zinku při léčbě nachlazení (3).

Některé studie naznačují, že doplňky zinku mohou zkrátit dobu potřebnou k překonání nachlazení. Pokud se však rozhodnete tento přístup vyzkoušet, je třeba opatrnosti. Dávka zinku, kterou získáte z některých přípravků proti nachlazení, může být vyšší než UL 40 mg denně. Navíc jsou běžné nežádoucí účinky (3, 9).

Protože doplňky stravy a prostředky proti nachlazení mohou obsahovat více zinku, než je doporučená UL, je důležité, abyste se před jejich vyzkoušením poradili s odborníkem.

Shrnutí:

 • Zinek hraje roli při vnímání chuti. Doplňky stravy se zinkem mohou způsobovat nepříjemnou chuť v ústech, zejména pokud jsou užívány ve formě pastilky nebo tekutého doplňku stravy.

6. Nedostatek mědi

Dávky zinku nad stanovenou UL mohou narušit schopnost vašeho těla absorbovat měď. To může časem způsobit nedostatek mědi (2).

Měď je esenciální minerál. Pomáhá při vstřebávání a metabolismu železa, takže je nezbytná pro tvorbu červených krvinek. Hraje také roli při tvorbě bílých krvinek (10).

Červené krvinky přenášejí v těle kyslík, zatímco bílé krvinky jsou klíčové pro funkci imunitního systému.

Nedostatek mědi způsobený zinkem je spojen s několika krevními poruchami (11, 12, 13):

 • Anémie z nedostatku železa: nedostatek zdravých červených krvinek v důsledku nedostatečného množství železa v těle.
 • Sideroblastická anémie: nedostatek zdravých červených krvinek v důsledku neschopnosti správně metabolizovat železo.
 • Neutropenie: nedostatek zdravých bílých krvinek v důsledku poruchy jejich tvorby.

Pokud užíváte doplňky stravy s obsahem mědi nebo máte zdravotní potíže spojené s nedostatkem mědi, poraďte se před užíváním zinku se svým lékařem.

Shrnutí:

 • Pravidelné dávky zinku vyšší než 40 mg denně mohou blokovat vstřebávání mědi. To může mít za následek nedostatek mědi, který je spojen s několika krevními poruchami.

7. Časté infekce

Zinek hraje důležitou roli ve funkci imunitního systému a nedostatek zinku může jeho funkci ovlivnit. Příliš mnoho zinku však může potlačit imunitní reakce (14, 15).

Ve studiích nadbytek zinku snížil funkci T-buněk, což je typ bílých krvinek. T-lymfocyty hrají klíčovou roli v imunitní reakci tím, že se vážou na škodlivé patogeny a ničí je (15, 16).

To znamená, že příliš mnoho zinku může snížit schopnost vašeho těla bojovat s infekcemi (14).

Shrnutí:

 • Užívání doplňků stravy se zinkem v dávkách vyšších, než je UL, může potlačit vaši imunitní reakci, takže budete náchylnější k nemocem a infekcím.

Možnosti léčby

Pokud se domníváte, že u vás může dojít k otravě zinkem, neprodleně kontaktujte místní toxikologické středisko, protože otrava zinkem je potenciálně život ohrožující. 

V mnoha případech mohou lékaři otravu zinkem léčit podpůrnou léčbou. Léky mohou pomoci zvládnout příznaky a snížit množství zinku, které tělo absorbuje.

Například k zastavení vstřebávání zinku žaludkem může lékař předepsat H2 blokátory nebo inhibitory protonové pumpy, které snižují produkci žaludeční kyseliny.

V jiných případech může lékař použít kapačku, která dodá lék zvaný edetan disodný vápenatý. Tento lék pomáhá zbavit tělo přebytečného zinku tím, že se na něj váže v krvi. Tělo jej pak vyloučí močí, místo aby se vázal na jiné buňky. Jedná se o tzv. chelatační terapii (4).

Pokud člověk omylem spolkne předměty obsahující zinek, může být nutný chirurgický zákrok k jejich odstranění (4).

Léky se používají také k léčbě fyzických vedlejších účinků otravy zinkem. Lékaři mohou například léčit otravu zinkem při perorálním požití antiemetiky, která zastaví zvracení a nevolnost (4).

Pokud má někdo otravu zinkem způsobenou vdechnutím, mohou mu lékaři podávat léky na zmírnění příznaků podobných chřipce a na udržení otevřených dýchacích cest.

Shrnutí:

 • Otrava zinkem je potenciálně život ohrožující stav. Je důležité okamžitě vyhledat lékařskou pomoc.

Závěr

Přestože některé potraviny obsahují zinek výrazně nad UL 40 mg denně, nejsou hlášeny žádné případy otravy přirozeně se vyskytujícím zinkem.

K předávkování zinkem však může dojít z doplňků stravy nebo náhodným požitím příliš velkého množství zinku. Vysoké dávky zinku je možné absorbovat i jinými způsoby, například kontaktem s kůží nebo vdechováním výparů.

Toxicita zinku může mít akutní (okamžité) i dlouhodobé (chronické) účinky. Závažnost příznaků může záviset na dávce a délce příjmu.

Požití vysokých dávek zinku může způsobit akutní gastrointestinální příznaky, jako je zvracení, průjem a bolesti břicha. V závažných případech může dojít k poleptání trávicího traktu a krvácení.

Dlouhodobé užívání může způsobit méně bezprostřední, ale závažné nežádoucí účinky, jako je nízký HDL (dobrý) cholesterol, nedostatek mědi a potlačení imunitního systému.

Případně stanovenou horní hranici příjmu (UL) byste měli překročit pouze pod dohledem lékaře.

Zinek - jeden z hlavních ochranných prvků imunity

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Pixabay
 

Zinek je minerál, který je nezbytný pro dobré zdraví, protože je nutný pro správné funkce více než 300 enzymů a podílí se na mnoha důležitých procesech ve vašem těle, včetně správné funkce inzulínu (1).

Metabolizuje živiny, udržuje a posiluje váš imunitní systém a podílí se na opravách tkání těla. Je jedním z hlavních ochranných prvků imunitního systému, má vliv na strukturu a funkci buněčných membrán, urychluje hojení ran…

Vaše tělo zinek do zásoby neukládá, takže je třeba jej mít v dostatečném množství pravidelně v potravě (2).

Doporučený denní příjem u mužů je 11 mg, u žen 8 mg. Pokud je žena těhotná, bude potřebovat 11 mg denně a pokud kojí, budete potřebovat 12 mg denně. Pro sportovce může být vhodných až 20 mg.

Někteří lidé jsou ohroženi nedostatkem zinku, včetně malých dětí, dospívajících, starších osob a žen, které jsou těhotné nebo kojí (3).

Zdravá vyvážená strava, která obsahuje potraviny bohaté na zinek, by však měla uspokojit potřeby každého.

10 potravin obsahující zinek

1. Maso

Maso je vynikajícím zdrojem zinku (4). Červené maso je obzvláště velkým zdrojem, ale velké množství lze nalézt ve všech druzích masa, včetně hovězího, jehněčího a vepřového masa.

Ve skutečnosti 100 gramová porce syrového mletého hovězího masa obsahuje 4,8 mg zinku, což je 44% doporučené denní dávky (DDD) pro muže a 60% pro ženy (4).

Toto množství masa také poskytuje 176 kalorií, 20 gramů bílkovin a 10 gramů tuku. Navíc je to skvělý zdroj mnoha dalších důležitých živin, jako je železo, vitaminy B a kreatin.

Je třeba poznamenat, že konzumace velkého množství červeného masa, zejména průmyslově zpracovaného masa, je spojena se zvýšeným rizikem srdečních chorob a některých druhů rakoviny (5, 6). Doporučená roční spotřeba masa je do 30 kg (počítá se v syrovém stavu), především bílého.

Pokud však udržujete příjem průmyslově zpracovaného masa na minimu a konzumujete hlavně průmyslově nezpracované bílé a červené maso jako součást stravy bohaté na zeleninu, ovoce a vlákninu, se popsaných zvýšených zdravotních rizik nebudete muset obávat.

Shrnutí:

 • Maso je vynikajícím zdrojem zinku. Například 100 g porce syrového mletého hovězího masa poskytuje 44% pro muže a 60% pro ženy DDD zinku.

2. Mořské plody

Mořské plody jsou zdravé a nízkokalorické zdroje zinku. Ústřice obsahují zvláště vysoké množství, přičemž 6 ústřic poskytuje 32 mg, tj. 291% DDD pro muže.

Jiné druhy měkkýšů obsahují méně zinku než ústřice, ale stále jsou dobrými zdroji.

Aljašský krab reálně obsahuje 7,6 mg na 100 gramů, což je 69% DDD. Menší měkkýši, jako jsou krevety a mušle, jsou také dobrým zdrojem, oba obsahují 14% DDD na 100 gramů (7, 8, 9).

Zvláště těhotné ženy, by se měli ujistit, že měkkýši jsou před konzumací úplně uvaření, aby se minimalizovalo riziko otravy jídlem.

Shrnutí:

 • Mořské plody, jako jsou ústřice, krab, mušle a krevety, mohou přispět k vašim každodenním potřebám zinku.

3. Luštěniny

Luštěniny, jako cizrna, čočka a fazole, obsahují značné množství zinku. Reálně 100 gramů vařené čočky obsahuje asi 12% DV (10).

Obsahují však také fytáty. Tyto antinutrienty inhibují vstřebávání zinku a jiných minerálů, což znamená, že zinek z luštěnin není stejně dobře absorbován jako zinek ze živočišných produktů (11).

Přesto mohou být důležitým zdrojem zinku pro lidi, kteří upřednostňují veganskou nebo vegetariánskou stravu. Jsou také vynikajícím zdrojem bílkovin a vlákniny a lze je snadno přidat do polévek, dušených pokrmů a salátů.

Biologickou dostupnost tohoto minerálu zvyšuje vaření, klíčení, namáčení nebo kvašení rostlinných zdrojů zinku, jako jsou luštěniny (12).

Shrnutí:

 • Luštěniny obsahují velké množství zinku. Obsahují však také fytáty, které snižují jeho absorpci. Metody zpracování, jako je vaření, klíčení, máčení nebo kvašení, zlepšují jeho biologickou dostupnost.

4. Semena

Semena jsou zdravým doplněním vaší stravy a mohou pomoci zvýšit příjem zinku. Některá semena jsou však lepší volbou než jiná. Například 3 polévkové lžíce (30 gramů) semen konopí obsahují 31% a 43% doporučené denní dávky pro muže a ženy.

Další semena obsahující významné množství zinku zahrnují tykev, dýně a sezamová semínka (13, 14).

Kromě zvýšení příjmu zinku semena obsahují vlákninu, zdravé tuky, vitamíny a minerály, což z nich činí vynikající doplnění vaší stravy.

Jejich zahrnutí do zdravé výživy také souvisí s některými zdravotními přínosy, včetně dobrého cholesterolu a krevního tlaku (15, 16).

Chcete-li do své stravy přidat konopná, lněná, dýňová nebo tykvová semínka, můžete je zkusit přidat do salátů, polévek, jogurtů nebo jiných potravin.

Shrnutí:

 • Některá semena jako konopí, dýně, tykev a sezamová semínka obsahují značné množství zinku. Jsou také dobrým zdrojem vlákniny, zdravých tuků a vitamínů, díky čemuž jsou velice přínosným doplněním vaší stravy.

5. Ořechy

Jíst ořechy, jako jsou piniové oříšky, arašídy, kešu a mandle, pomůže zvýšit příjem zinku. Ořechy také obsahují další zdravé živiny, včetně zdravých tuků a vlákniny, jakož i řadu dalších vitamínů a minerálů.

Pokud hledáte ořech s vysokým obsahem zinku, jsou kešu dobrou volbou. 28 g porce obsahuje 15% DDD (17).

Ořechy jsou také rychlé a pohodlné občerstvení a byly spojeny se snížením rizikových faktorů u některých nemocí, jako jsou srdeční choroby, rakovina a cukrovka (18, 19, 20).

A co víc, lidé, kteří jedí pravidelně ořechy, mají tendenci žít déle než ti, kteří je nekonzumují, takže ořechy jsou velmi zdravým doplněním vaší stravy (21, 22, 23, 24).

Shrnutí:

 • Ořechy jsou zdravé a rychlé občerstvení, které zvýšuje příjem zinku a mnoha dalších zdravých živin.

6. Mléčné výrobky

Mléčné potraviny, jako je sýr a mléko, poskytují řadu živin, včetně zinku.

Mléko a sýr jsou dva významné zdroje, protože obsahují velká množství biologicky dostupného zinku, což znamená, že většina zinku v těchto potravinách může vaše tělo absorbovat (3).

Například 100 gramů sýru čedar obsahuje přibližně 28% DDD, zatímco jeden šálek plnotučného mléka obsahuje přibližně 9% (25, 26)

Tyto potraviny mají také řadou dalších živin považovaných za důležité pro zdraví kostí, včetně bílkovin, vápníku a vitamínu D.

Shrnutí:

 • Mléčné výrobky jsou dobrým zdrojem zinku. Obsahují také bílkoviny, vápník a vitamín D, živiny, které jsou důležité pro zdraví kostí společně s hořčíkem.

7. Vejce

Vejce obsahují mírné množství zinku a mohou vám pomoci dosáhnout doporučené denní spotřeby. 1 velké vejce obsahuje přibližně 5% DDD (27).

Obsahuje 77 kalorií, 6 gramů bílkovin, 5 gramů zdravých tuků a řadu dalších vitamínů a minerálů, včetně vitamínů skupiny B a selenu.

Celá vejce jsou také důležitým zdrojem cholinu, živiny, která je u většiny lidí v deficitu (28).

Shrnutí:

 • Jedno velké vejce obsahuje 5% DDD pro zinek, stejně jako řadu dalších živin, včetně bílkovin, zdravých tuků, vitamínů skupiny B, selenu a cholinu.

8. Celé zrniny

Celé zrniny jako pšenice, quinoa, rýže a oves obsahují malé množství zinku. Stejně jako luštěniny však zrna obsahují fytáty, které se vážou na zinek a snižují jeho absorpci (29).

Celé zrniny obsahují více fytátů než rafinované produkty a z toho důvodu poskytují méně zinku.

Jsou však výrazně lepší pro vaše zdraví a jsou dobrým zdrojem mnoha důležitých živin, jako je vláknina, vitamíny skupiny B, hořčík, železo, fosfor, mangan a selen.

Ve skutečnosti je konzumace celých zrn spojena s delším dožitím a řadou dalších zdravotních výhod, včetně sníženého rizika obezity, cukrovky typu 2 a srdečních chorob (30, 31, 32).

Shrnutí:

 • Celé zrniny mohou být zdrojem zinku ve vaší stravě. Zinek, které poskytují, však nemusí být absorbován stejně jako z jiných zdrojů v důsledku přítomnosti fytátů.

9. Různá zelenina

Ovoce a zelenina jsou obecně špatnými zdroji zinku. Některá zelenina však obsahuje nezanedbatelné množství a může přispět k vašim každodenním potřebám, zejména pokud nejíte maso.

Brambory, běžné i sladké, obsahují přibližně 1 mg na velký brambor, což je 9% DDD (33, 34).

Ostatní zelenina, jako jsou zelené fazolky a kapusta, obsahují méně, přibližně 3% DDD na 100 gramů (35, 36). Ačkoli neobsahují mnoho zinku, konzumace stravy bohaté na zeleninu je spojeno se sníženým rizikem chronických onemocnění, jako jsou srdeční choroby a rakovina (37, 38).

Shrnutí:

 • Většina zeleniny je špatným zdrojem zinku, ale některé druhy obsahují jeho mírná množství a mohou přispět k vašim každodenním potřebám, zejména pokud nejíte maso.

10. Hořká čokoláda

Možná je to překvapivě, ale hořká čokoláda obsahuje dobré množství zinku. Ve skutečnosti obsahuje 100 gramů výrobku, obsahující 70–85% tmavé čokolády 3,3 mg zinku nebo 30% DDD (39).

100 gramů hořké čokolády však také obsahuje 600 kalorií. Takže i když poskytuje některé zdravé živiny, jedná se o vysoce kalorické jídlo.

I když s léčbou můžete získat nějaké přidané živiny, není to jídlo, na které byste se měli spoléhat jako na svůj hlavní zdroj zinku.

Shrnutí:

 • Hořká čokoláda může být zdrojem zinku. Má však také vysoký obsah kalorií a cukru, takže by měla být konzumována s mírou a nikoli jako primární zdroj zinku.

Závěr

Zinek je nezbytný minerál a pro udržení dobrého zdraví je důležité jej mít v potravě v dostatečném množství.

Nejlepší způsob, jak zajistit, že máte dostatečný příjem, je jíst rozmanitou stravu s dobrými zdroji zinku, jako je maso, mořské plody, ořechy, semena, luštěniny a mléčné výrobky.

Nicméně pokud se obáváte, že ve stravě nemáte dostatek zinku, zvažte možnost užívání kvalitního doplňku stravy.

Koloidní zinek díky své tekuté formě a vitamínu C je velmi dobře vstřebatelný až z 98 % tj. cca ve 20x větší dávce než zinek ve formě tablet.

Každá nemoc je způsobena narůstající jedovatostí lidského organismu.

Úžasný: MUDr. Henry Bieler

 

 

NEJPOPULÁRNĚJŠÍ ČLÁNKY

 

       NOVĚ PUBLIKOVANÉ ČLÁNKY

           ČERVEN 2024 - 24 článků

 

Nejlepší DIETY pro celkové zdra ví v roce 2024 - středomořská, DASH a MIND - U.S. News & World Report

  

100% REISHI - houba mládí a zdravé dlou h ověkosti - 3 unikátní, bezkonkurenční extrakty

31 důvodů proč se NENECHÁM OČKOVAT - izraelský rabín Chananya Weisman

Dr. Peter  McCullough: Jak přírodně DETOXIKOVAT tělo PO OČKOVÁNÍ mRNA vakcínou (protokol) - video

  Devastující efekt pro zdraví - glutaman sodný, aspartam a další excitotoxiny

Jak se přírodní cestou uzdravit z chronické Boreliózy, Chlamydiózy, EB virózy... únavového syndromu

CORDYCEPS - silná imunita a nárůst energie

Překyselené tělo: začátek vážné nemoci

ZVRÁCENÍ POSTUPU DIABETU 2. typu začíná u ignorování běžných doporučení, MUDr. Sarah Hallbergová - video

Protokol pro prevenci pro uzdravené klienty - Ing. Zdeněk Rozehnal

BOSWELIA serrata (kadidlo) - jeden z nejsilnějších přírodních léků Matky Země

Tibetská houba, tibetské krystaly a kombucha - darování, prodej

Léčte záněty a ne Cholesterol, MUDr. Marc Sircus

100% ČAGA ze Sibiře, nejvyšší množství účinných látek garantující Certifikát 

Mamografie způsobuje rakovinu prsu, MUDr. Ben Johnson, M.D., N.M.D., D.O.

Účinný lék na rakovinu plic na Kubě, proč ho mít nemůžeme? Leif Davenport

Artróza - kmenové buňky - Podvod!

Lékaři se sami uzdravili z Roztroušené sklerózy, prof. George Jelinek, dr. Terry Wahlsová

Jak se skutečně zdravě stravovat...

Proč průběžně a jak detoxikovat tělo

  PROTINÁDOROVÝ účinek extraktů z REISHI a CORIOLUSU na úrovni klinických studií

Žaloba na farmaceutické korporace, MUDr. Matthias Rath

Koloidní stříbro - účinné přírodní antibiotikum, hustoty koloidního stříbra, doporučené dávkování

 

  Odstranění rtuti, hliníku a dalších toxinů z těla, včetně p revence - MUDr. Dietrich Klinghardt

Zblblo již lidstvo natolik, že se nechá obelhat pohádkami o vražedném oxidu uhličitém?

Jak na Parkinsona? Glutathionem, Hericiem a odstraněním neurotoxinů Chlorellou

    Zkušenosti klientů s Úspěšnou léčbou především boreliózy, chlamydiózy, únavového syndromu...

 

Proč my máme potravinové alergie, přičemž je naši prarodiče neměli?

 

OVĚŘENÉ PŘÍRODNÍ PŘÍPRAVKY

Cílem správné medicíny je předcházení nemocí a prodloužení zdravé dlouhověkosti. Ideálem medicíny je odstranit mít potřebu lékaře.

MUDr. William J. Mayo

 

 

TŘI UNIKÁTNÍ EXTRAKTY

Z DUANWOOD RED REISHI

Za  účinné  se  z  Reishi  považují  pouze  kvalitně  provedené  a  čisté  extrakty,  které  mají  dobrou  biologickou  dostupnost  a  jsou  zbavené  nestravitelného  chitinu;  nelze  tedy  použít  pouhý  prášek  z  usušené  houby.

 

          EXTRAKT                 SPÓR

Nejsilnější extrakt z REISHI na českém trhu!!!100% spórový prášek z Duanwood Red Reishi!!!

 

TRITERPEN MAX

Extrakt s vysokým obsahem triterpenoidů. Více než 20 triterpenoidů%!

ZDE ROSTE NEJÚČINNĚJŠÍ REISHI

DUANWOOD RED REISHI

zdroj výše nejúčinnějších extraktů

Video z návštěvy Čechů u pěstitelů Duanwood Red Reishi v Číně, v horské oblasti Jiangshan

 

FAKTA O REISHI,

MYKOLOGIE, HISTORIE, PĚSTOVÁNÍ, ÚČINNÉ LÁTKY, JAK JE TO S JEJÍ KVALITOU?

 

 

 

 CORDYCEPS, EXTRA SILNÝ

NEJVYŠŠÍ GARANTOVANÉ MNOŽSTVÍ ÚČINNÝCH LÁTEK - CERTIFIKÁT COA

Nejsilnější Cordyceps na českém trhu!!!

CORDYCEPS - video

100% Sibiřská Čaga

ČAGA - video

HERICIUM - video

 

  BETAGLUKAN           HLÍVA

        extrakt               extrakt

Betaglucan MaxCellHlíva ústřičná

BETAGLUKAN - video

 

    KURKUMIN            AŠVAGANDA

        extrakt                    extrakt

Betaglucan MaxCellNejsilnější Ašvaganda na Českém trhu

ASHWAGANDHA - video

 

RDESNO             ANNONA

extrakt                  extrakt

Vysoce účinný extrakt z listů

 

ČAGA - video

Z ověřených dat vyplývá, že člověk, který covid prodělal, je třináckrát lépe chráněn, než člověk, který má dvě dávky vakcíny.

prof. Jiří Beran, 13.11.2021

prof. Jiří Beran, 15.11.2021

 

TEČKOVANÝ PŘÍBĚH

"NEVĚŘÍM UŽ BÍLÝM PLÁŠŤŮM, ALE LIDEM"

medicinský inženýr

JURAJ Orság


 

TEČKOVANÉ PŘÍBĚHY

dokument z 31. srpna 2022

Nadační fond Svědomí Národa

 

KUBEK 2009

 

DOKUMENT ČT 2

BYZNYS V BÍLÝCH PLÁŠTÍCH

DOKUMENT ČT 2

ŠKODLIVOST MOBILNÍCH SÍTÍ

             TEST

BARVOSLEPOSTI

 

 

ROK SI NIČÍME IMUNITU,

možná i proto je tolik nemocných, říká česká vědkyně, vedoucí týmu Centra buněčného a tkáňového inženýrství FN u sv. Anny...

doc. RNDr. Irena Koutná, Ph.D.

Aktualizovaný jmenný seznam s portovců zemřelých od 1.1.2021 do 31.12.2023 v souvislosti s "vakcinací" na covid

Ú MRTÍ - 1480

SRDEČNÍ ZÁSTAVY - 2107

   PATOLOG dr. Ryan Cole oprávněně VAROVAL

 

RENOMOVANÝ PATOLOG   dr. RYAN COLE - přednáška

ALARMUJÍCÍ EFEKT  covid (spike) injekcí (mRNA) na mozek, srdce, ledviny a ostatní orgány

 • Spousta lidí postrádá enzym, který rozkládá RNA
 • Naprosto porušujeme Norimberský kodex z roku 1947...

český dabing - 17:08

Lékařský summit, San Antonio, Texas, USA - 27.7.2021

 

AMERICA´S FRONTLINE DOCTORS

POSTAVIT SE NA ODPOR

 

FRONTLINE NEWS

 

 

ZAČNĚTE U SEBE

ZÁKLADEM ZDRAVÍ JE PREVENCE S NÁVRATEM K PŘÍRODĚ

Doporučuji:

každé ráno cca 30 minut před snídaní

vypít cca 4 dcl vlažné čisté pramenité vody s citrónem (můžete přidat až půl lžičky jedlé sody) a pro posílení imunity a energie můžete použít dvojitý extrakt (1-2 kapsle) z

  a nejdříve po 15 minutách:

případně nejen pro psychiku:

pro střevo kvalitní probiotika:

 • kysané zelí, které si sami jednoduše vyrobíte POUZE VY! Pozor na "BRUSELSKÉ" kysané zelí! S éčkama
 

 

VÁLEK U MORAVCE V OVM

10. dubna 2022

NEHORÁZNĚ LŽE

 

 

Fakta nepřestávají existovat tím, že se o nich nesmí hovořit. Pravda je dcerou času

 

SVĚT SE ZBLÁZNIL

Toto je novodobá reklama na co?

MUDr. Anastasia Maria Loupis: Tento model je v ohrožení života