Objevení biologického mechanismu ztráty sluchu na základě hluku a jak tomu předcházet

- Pixabay

Barbora Nová

 • Dočasná ztráta sluchu způsobená hlukem je v západní kultuře běžným stavem, který může vést k trvalé ztrátě sluchu.
 • Přestože je velmi rozšířený, mechanismus, který to způsobuje, stále nebyl dobře pochopen.
 • Vědci nyní objevili potenciální základní příčinu na buněčné úrovni – a jak tomu předejít.

Pokud máte rádi živou hudbu, téměř jistě jste zažili ztrátu sluchu způsobenou hlukem (NIHL) – to otravné, tlumené vnímání zvuku nebo zvonění v uších na konci noci (1).

Někdy je to do druhého rána pryč, někdy to trvá déle. Stav může být zpočátku přechodný, ale časem může vést k závažnější a dokonce trvalé ztrátě sluchu.

Přestože se jedná o běžný stav, odhaduje se, že miliony dospělých, až jeden ze čtyř ve Spojených státech, mají nějakou formu (2).

O přesných mechanismech, které způsobují NIHL, je známo jen málo. To následně také ztěžuje prevenci a léčbu tohoto stavu.

K řešení všudypřítomného stavu vědci zkoumají, jak se NIHL vyskytuje na buněčné úrovni v těle. Ve výzkumu zveřejněném 14. února 2024 v časopise PNAS se vědci zdají být dalším krokem blíže k pochopení a možné prevenci NIHL (3).

Co ukázala studie o ztrátě sluchu

Ve studii vědci zjistili, že hlasité zvuky ovlivňují části ucha na molekulární úrovni a narušují sluchové funkce, což má konkrétně co do činění s minerálem zinkem v kochlei, spirálovité dutině ve vnitřním uchu, která přeměňuje zvukové vlny na elektrické impulsy, které mozek interpretuje jako zvukové frekvence (4).

Zinek hraje v těle důležitou roli, včetně podpory imunitního systému a chemické signalizace v mozku (5).

Vědci uvedli, že když byly myši vystaveny hlasitým zvukům, hladina labilního zinku u hlodavců vzrostla. Labilní zinek je zinek, který je „volný“ a není navázán na protein. Tato dysregulace zinku zase vedla k poškození a degeneraci na buněčné úrovni, projevující se ztrátou sluchu.

Tento objev také vedl vědce k objevu potenciálního léku. Pomocí chelatačního činidla, léku, který byl schopen absorbovat přebytečný zinek, vědci uvedli, že mohou snížit ztrátu sluchu.

Řekli, že zjištění by jednoho dne mohla pomoci zabránit NIHL v budoucnu.

„Naše studie je první, která identifikuje přesné umístění labilní zinkové signalizace ve vnitřním uchu. Jsme také první, kdo dokumentuje dysregulaci zinkové signalizace ve vnitřním uchu po expozici silného hluku. A co je nejdůležitější, jsme první, kdo ukazuje, že ztrátu sluchu způsobenou hlukem lze zmírnit podáváním sloučenin, které chelatují nebo zachycují přebytečný volný zinek,“ uvedl Thanos Tzounopoulos, Ph.D., ředitel Pittsburghského střediska pro výzkum sluchu na Universitě v Pittsburghu a hlavní autor zveřejněné studie.

"Je to dobře provedená studie," takto ji ohodnotil dr. Marc Feeley, odborný asistent otolaryngologie a chirurgie hlavy a krku na Vanderbilt University Medical Center v Tennessee, který se studie nezúčastnil.

„Považuji za nejvýznamnější přínos, že nám umožňuje řídit další studie a výzkum týkající se ztráty sluchu způsobené hlukem pomocí chelátů zinku."

Pochopení zinkového odkazu

Zinek se nachází v celém těle, ale je vysoce koncentrovaný ve vnitřním uchu.

Dysregulace zinkové signalizace byla zkoumána u jiných traumatických zážitků, včetně mrtvice a poškození zrakového nervu, kde byla spojena s poškozením tkáně. Nebylo to považováno za mechanismus ztráty sluchu (6).

Studie z roku 2023 zjistila, že u pacientů s mrtvicí po mozkové ischémii „se ukázalo, že intracelulární akumulace zinku je spojena se smrtí neuronů“ (7).

Takže stejně jako je zinek spojován s buněčným poškozením v jiných částech těla, nyní se má za to, že hraje roli při ztrátě sluchu.

„Za normálních podmínek, alespoň v mozku, ale možná i ve vnitřním uchu, funguje ‚volný‘ zinek tím, že dolaďuje synaptickou komunikaci mezi nervovými buňkami a pomáhá smyslovému zpracování. Ale jak ukázala předchozí literatura, dysregulace signalizace volného zinku může způsobit buněčnou degeneraci a smrt,“ uvedl dr. Tzounopoulos.

On a jeho tým doufají, že toto zjištění a následné použití chelátorů zinku k prevenci ztráty sluchu by jednou mohlo sloužit jako doplňková terapie ztráty sluchu. Ve studii byl chelátor zinku aplikován přímo do vnitřního ucha nebo do břicha myši před vystavením silnému hluku.

Skutečnost, že obě možnosti byly účinné při ochraně myší před ztrátou sluchu, naznačuje, že bychom v budoucnu mohli vyvinout pilulku, kterou by si člověk mohl vzít před očekávaným vystavením hlasitému zvuku, aby se ochránil před ztrátou sluchu.

Prevence ztráty sluchu

Ztráta sluchu způsobená hlukem může být způsobena jediným výskytem hlasitého hluku, jako je exploze, nebo postupně vystavením hlasitým zvukům, jako je práce se stroji.

Může to být dokonce způsobeno věcmi, které zažíváte v každodenním životě, jako je doprava nebo poslouchání hlasité hudby.

Americký National Institutes of Health (NIH) odhaduje, že mezi 6% a 24% dospělých ve Spojených státech mladších 70 let má určitý stupeň NIHL. Teenageři jsou ještě náchylnější, protože se odhaduje, že 17 % z nich ve Spojených státech má NIHL v jednom nebo obou uších (8).

Sluchadla jsou „zlatým standardem“ léčby NIHL, ale existují také chirurgické a dokonce i některé léčebné možnosti (9). 

Pokud však jde o ztrátu sluchu, nejlépe uděláte, když jí v první řadě zabráníte.

„Lidé si neuvědomují, jak škodlivé mohou být hlasité zvuky. Naše experimenty ukazují, že i 100 decibelů – hladina hluku, kterou lze očekávat na fotbalovém zápase – stačí ke spuštění rychlého uvolňování zinku, poškození vnitřního ucha a ztrátě sluchu. Prevence je nejlepší způsob, jak chránit svůj sluch,“ uvedl dr. Tzounopoulos.

Podle NIH může pravidelné vystavování se zvukům nad 85 decibelů způsobit ztrátu sluchu. Abyste lépe porozuměli tomu, co to znamená, zvažte následující příklady zvuků, které můžete zaznamenat s určitou pravidelností (10):

 • Normální konverzace: 60-70 decibelů
 • Kino: 74-104 decibelů
 • Motocykly a terénní motocykly: 80-110 decibelů
 • Hudba se sluchátky na maximální hlasitost nebo živý koncert: 94–110 decibelů
 • Sirény: 110-129 decibelů
 • Ohňostroj: 140-175 decibelů

Prevence znamená pouze opatření zdravého rozumu, jako je používání špuntů do uší, pokud víte, že budete vystaveni hlasitým zvukům.

Závěr

Současné pokyny doporučují, aby pacienti, kteří jsou vystaveni hluku, nadále nosili chrániče sluchu anebo špunty do uší ke zmírnění poškození sluchu.

Vědci nyní objevili potenciální základní příčinu, která se nalézá na buněčné úrovni – a jak tomu předejít.

Proč je zinek jedním z nejdůležitějších stopových prvků pro vaše zdraví?

Ing. Zdeněk Rozehnal

Stopové prvky označují minerály, které jsou v malých množstvích přítomny ve vašich tkáních. Stopové prvky, známé také jako mikrominerály, tvoří méně než 0,01 % tělesné hmotnosti (1). Přesto jsou považovány za důležité živiny, které je třeba tělu pravidelně dodávat, protože jsou potřebné pro mnoho biologických procesů (2).

Například stopové prvky jako měď a zinek slouží jako katalyzátory mnoha enzymatických reakcí. Tyto stopové prvky se také účastní složitých reakcí, které řídí životně důležité tělesné funkce, jako je energetický metabolismus a růst a obnova různých tkání. Protože tělo nedokáže tyto prvky syntetizovat, jsou klasifikovány jako esenciální živiny, což znamená, že je třeba denně získávat určité množství každého z nich ze stravy. [3]

V lidském těle se nachází nejméně 21 stopových prvků, ale ne všechny jsou z hlediska výživy nezbytné. Pouze 8 z nich má významný vliv na vaše zdraví, a to jsou chrom, měď, jód, železo, mangan, molybden, selen a zinek. Jako aktivní centra mnoha enzymů je jejich přítomnost nutná k zajištění optimální činnosti enzymů, a proto je příjem dostatečného množství těchto stopových prvků z potravy pro vaši celkovou pohodu zásadní (4).

Nedávné zprávy však ukazují, že splnit své nutriční požadavky, zejména pokud jde o základní stopové prvky, se pro mnohé stává docela velkým problémem. Na mnoha místech světa je u dětí mladších pěti let diagnostikován nedostatek vitaminů a minerálních látek (5). Zejména nedostatek zinku se stal celosvětově velkým zdravotním problémem. Například ve Spojených státech je podle odhadů 12 % populace ohroženo nedostatkem zinku (6).

Ačkoli má zinek dostatek zdrojů ve stravě, jako je maso, drůbež, mořské plody, luštěniny, ořechy, semena a celozrnné obiloviny, mnoho lidí stále trpí nedostatkem zinku kvůli nezdravé stravě a nízkému obsahu zinku v moderních plodinách (7). Nedostatek zinku může u kojenců a dětí způsobit průjem, zpomalení růstu a ztrátu chuti k jídlu. Může také způsobit reprodukční problémy, vypadávání vlasů, časté infekce, ztrátu chuti a čichu, opožděné normální hojení ran a problémy s myšlením, uvažováním a pamětí (8).

Lidé, kteří nemají dostatek zinku ve stravě, se naštěstí mohou rozhodnout pro užívání doplňků stravy se zinkem, které jim pomohou splnit denní potřebu zinku.

Biologické funkce a zdravotní přínosy zinku

Stopový prvek zinek je po železe druhým nejrozšířenějším stopovým kovem v lidském těle (9). Jednou z jeho dobře zdokumentovaných funkcí je funkce kofaktoru neboli nebílkovinné molekuly, která posiluje enzymy při důležitých biochemických reakcích (10). Příkladem enzymů, které jsou na zinku vysoce závislé, je enzym syntetizující hem, enzym odbourávající alkohol a antioxidační enzym superoxiddismutáza (11, 12).

Dalším zajímavým enzymem, který potřebuje přítomnost zinku, je karboanhydráza, jejíž funkce je rozhodující pro čich a chuť (13). Podle studie publikované v časopise American Journal of Clinical Nutrition je zinek klíčovou součástí tohoto proteinu a jeho odstranění tento enzym zcela deaktivuje (14). Nedostatečný příjem zinku také snižuje aktivitu karboanhydrázy, což může vést ke zhoršení chuti a čichu a ovlivnit funkci dýchacího systému.

Kromě toho, že je zinek kofaktorem pro více než 200 různých enzymů, hraje také důležitou roli v přirozené tvorbě RNA, DNA a bílkovin ve vašem těle. Vaše buňky potřebují zinek k růstu, množení a opravě poškozených tkání (15). Zinek také spolupracuje s různými hormony a je nezbytný pro syntézu, ukládání a uvolňování mnoha důležitých hormonů, jako jsou pohlavní hormony testosteron, estrogen a progesteron a hormony štítné žlázy (16).

Vzhledem k mnoha rozsáhlým funkcím zinku může mít nedostatek tohoto stopového prvku vážné následky. Bohužel příznaky nedostatku zinku jsou nespecifické a často napodobují příznaky nedostatku jiných živin, proto je obtížné jej diagnostikovat (17). Dostatečný příjem však můžete zajistit zařazením výživných potravin do svého jídelníčku a konzultací s odborníkem ohledně vhodného doplňování zinku.

Referenční hodnota příjmu (RHP) zinku je 5 miligramů pro děti ve věku 4-8 let a 8 mg pro děti ve věku 9-13 let. Pro muže ve věku 14-18 let je RHP pro zinek 11 mg a pro ženy stejného věku 9 mg. RHP pro zinek zůstává stejná pro muže ve věku 19 let a více, ale je nižší (8 mg) pro ženy stejného věku (18).

Protože hladina zinku s věkem přirozeně klesá, je jeho nedostatek u starších lidí velmi častý (19, 20). Proto je pro starší lidi k udržení optimálního fyzického a duševního zdraví nezbytný zdravý životní styl a doplňování doplňky stravy. Doplňování zinku nejen zajišťuje dostatečnou hladinu tohoto důležitého stopového prvku, ale nabízí také spoustu zdravotních výhod.

Nejvýznamnější zdravotní výhody zinku:

 • Chrání buňky před oxidačním stresem - Přestože je zinek potřebný pouze ve stopovém množství, je jedním ze tří minerálů, u nichž je známa antioxidační aktivita (21). Podle studie publikované v časopise Frontiers in Nutrition je zinek přirozeným inhibitorem NADPH oxidázy, enzymu, který se podílí na vzniku volných radikálů zvaných reaktivní formy kyslíku (ROS) (22). Zinek také pomáhá chránit buňky před oxidačním stresem tím, že slouží jako kofaktor superoxiddismutázy, antioxidačního enzymu známého tím, že se vypořádává se superoxidovými radikály (23). Kromě toho bylo zjištěno, že zinek podporuje zdravou hladinu metalothioneinu, silného chelátoru kovů, který rovněž odstraňuje ROS (24, 25). Díky těmto aktivitám může zinek pomáhat v boji proti oxidačnímu stresu a pomáhat vám udržovat zdravý antioxidační obranný systém.
 • Podporuje zdravý imunitní systém - Je dobře známo, že jednou z největších výhod udržování zdravé hladiny zinku je silný imunitní systém. Podle studií je zinek klíčový pro normální fungování a vývoj všech buněk, včetně buněk imunitního systému (26). Proto není překvapivé, že i mírný nebo střední nedostatek zinku může zpomalit činnost bílých krvinek, které slouží jako první obranná linie vašeho těla proti hrozbám (27). Proto je doplňování zinku důležité zejména pro starší lidi, u nichž je nedostatek zinku velmi častý (28). Podpora zdravé hladiny zinku může starším lidem pomoci udržet si optimální zdraví a funkci imunitního systému.
 • Podpora zdravého kardiovaskulárního systému - Kardiovaskulární systém je dalším orgánovým systémem, kterému prospívá dostatečný příjem zinku. Podle studie publikované v časopise Nutrition & Metabolism je doplňování zinku skvělým způsobem, jak podpořit zdravou hladinu cholesterolu a triglyceridů v krvi, která je již v normě (29). Studie zveřejněná v časopise Frontiers in Nutrition také uvádí, že zinek vám může pomoci udržet již zdravé kmenové buňky srdce (30). Stejná studie navíc uvádí, že zinek může podporovat zdravý srdeční rytmus.
 • Podporuje zdravou funkci mozku - četné studie spojují nedostatek zinku s poklesem kognitivních funkcí (31). Tento pokles kognitivních funkcí se obvykle projevuje jako poruchy učení a paměti. Na druhou stranu výzkumy ukazují, že zinek hraje důležitou roli v podpoře zdravé neurogeneze neboli procesu, při kterém se v mozku tvoří nové neurony. Neurogeneze je klíčová pro schopnost učit se a vytvářet si vzpomínky (32). Proto vám podpora zdravé hladiny zinku prostřednictvím doplňků stravy může pomoci udržet optimální výkonnost mozku.
 • Podpora zdravé funkce očí - Všichni víme, že vitamin A je základní živinou pro zdraví očí - pravděpodobně tou nejdůležitější. Není to však jediná živina, kterou vaše oči potřebují. Zinek také plní důležitou funkci, která vám může pomoci udržet zdravý zrak. Podle výzkumu se zinek podílí na přenosu vitaminu A z jater do sítnice, kde se tvoří ochranný pigment zvaný melanin (33). Melanin nejenže dodává očím barvu, ale také je chrání před škodlivým světelným zářením tím, že rozptyluje UV záření a odbourává volné radikály způsobené světlem (34). Nedostatek zinku je spojován se zhoršeným viděním a také se špatným nočním viděním.
 • Podpora zdravého metabolismu - Podle studie publikované v časopise Journal of Physiological Sciences je jednou z důležitých rolí zinku podpora zdravého metabolismu lipidů a glukózy (35). Toho dosahuje tím, že působí jako kofaktor enzymů, které se těchto procesů účastní. Zároveň se zinek podílí na produkci, ukládání a uvolňování inzulinu, hormonu, který umožňuje buňkám využívat glukózu jako energii. Díky své účasti na těchto procesech může zinek podporovat zdravou hladinu cukru v krvi, která je již v normě (36).
 • Podporuje zdravou hladinu energie - Podle studie zveřejněné v časopise Health Science Reports může nedostatek zinku způsobit, že se budete cítit unavení a apatičtí (37). Zinek totiž hraje velkou roli v regulaci energetického metabolismu, takže nízká hladina tohoto stopového prvku vás může připravit o energii. Únava je častým problémem starších lidí právě proto, že mají často nedostatek zinku. Chcete-li si navzdory svému věku udržet zdravou hladinu zinku, dbejte na jeho dostatečný příjem ze stravy a z doplňků stravy.
 • Podporuje zdravou a zářivou pokožku - Kolagen je strukturální bílkovina, jejíž pevná vlákna tvoří lešení, které podpírá vaše tkáně a drží vaše buňky pohromadě (38). Díky této funkci může kolagen také udržovat vaši pokožku přirozeně pevnou. Zinek je shodou okolností kofaktorem enzymů podílejících se na syntéze kolagenu, takže udržování zdravé hladiny zinku je vynikajícím způsobem, jak podpořit přirozenou tvorbu kolagenu ve vašem těle a mladší vzhled pokožky.
 • Podpora silných a zdravých kostí - Zde je další výhoda suplementace zinkem pro starší osoby: Je to vynikající způsob, jak podpořit silné a zdravé kosti. Podle studie publikované v časopise Materials může zinek podporovat zdravou tvorbu-regeneraci kostí tím, že podporuje činnost buněk tvořících kosti, tzv. osteoblastů (39). Senioři toho mohou využít, protože stárnutí nevyhnutelně narušuje rovnováhu mezi odstraňováním starých kostí a tvorbou nových (40). Doplňováním zinku a zajištěním jeho dostatečného příjmu můžete podpořit silné a zdravé kosti.
 • Podporuje optimální výkonnost svalů a regeneraci po cvičení - Stejně jako kostem, i kosterním svalům by prospěla dávka zinku, zejména pokud jste ve zlatém věku. Studie ukazují, že zinek jako součást antioxidační reakce vašeho těla na cvičení přirozeně podporuje zdravý výkon svalů tím, že chrání před volnými radikály a oxidačním stresem (41). To je důležité, protože oxidační stres může způsobit svalovou slabost a únavu (42). Navíc dostatek zinku v těle může také pomoci při zdravé regeneraci svalů po cvičení, protože svaly při poškození zinek přirozeně uvolňují.
 • Podporuje přirozený proces hojení vašeho těla - Zinek je jednou z nejdůležitějších živin, které vaše tělo potřebuje, když je v režimu hojení. Jak vysvětluje studie zveřejněná v časopise Nutrients, zinek slouží jako kofaktor některých metaloenzymů, které jsou potřebné pro opravu buněčných membrán a proliferaci buněk. To jsou klíčové kroky při přirozeném hojení ran (43). Abyste podpořili přirozenou schopnost vašeho těla hojit se, dbejte na to, abyste tělu denně dodávali správné množství zinku.
 • Podporuje rozumné plány na regulaci hmotnosti - Kromě toho, že zinek napomáhá hladkému průběhu různých tělesných procesů, může vám také pomoci dosáhnout vašich cílů v oblasti regulace hmotnosti (44).

7 příznaků předávkování zinkem

- Pixabay

Ing. Zdeněk Rozehnal

Zinek je základní minerál, který se podílí na více než 100 chemických reakcích v těle, přičemž je důležitý, obdobně jako viitamin D v boji s virovými onemocněními.

Je nezbytný pro růst, syntézu DNA a vnímání chuti. Podporuje také hojení ran, imunitní funkce a reprodukční zdraví (1).

Zdravotnické úřady stanovily tolerovatelnou horní hranici příjmu (UL) zinku na 40 miligramů (mg) denně pro zdravé dospělé osoby od 19 let. UL je nejvyšší doporučené denní množství živiny. U většiny lidí toto množství pravděpodobně nezpůsobí negativní vedlejší účinky (1, 2).

Mezi potravinové zdroje s vysokým obsahem zinku patří maso, ryby, mořské plody a některé obohacené obiloviny. Nejvyšší množství obsahují ústřice, v jejichž tříuncové porci je až 291 % denní hodnoty (1).

Přestože některé potraviny mohou poskytovat množství výrazně převyšující UL, nejsou hlášeny žádné případy otravy zinkem, který se přirozeně vyskytuje v potravinách (2).

K otravě zinkem však může dojít z doplňků stravy, včetně multivitaminů, nebo náhodným požitím výrobků pro domácnost obsahujících zinek. Vysoké množství zinku se nachází také v některých krémech na lepení zubních protéz (1).

Toxická množství zinku mohou být absorbována i jinými způsoby, včetně expozice kůže a vdechování. Nebezpečná expozice zinku může být možná při některých průmyslových pracích, například při zpracování kovů.

Otrava zinkem může vypadat různě v závislosti na tom, jaké množství minerálu jste zkonzumovali a zda jste jej zkonzumovali v krátkém časovém úseku nebo v delším období.

Následuje 7 možných příznaků a symptomů předávkování zinkem.

1. Nevolnost a zvracení

Nevolnost a zvracení jsou běžnými vedlejšími účinky otravy zinkem.

Přehled 17 studií o účinnosti doplňků stravy se zinkem při léčbě nachlazení z roku 2012 zjistil, že zinek sice zkrátil dobu trvání nachlazení, ale nežádoucí účinky byly časté. V přehledu se totiž zjistilo, že účastníci studií, kteří dostávali zinek, měli o 64 % vyšší riziko nevolnosti než lidé v kontrolních skupinách (3).

Pokud se domníváte, že jste mohli konzumovat toxické množství zinku, vyhledejte rychlou lékařskou pomoc.

Zvracení neznamená, že se vaše tělo může "zbavit" toxického množství zinku. K léčbě toxicity zinku a prevenci dalších komplikací je stále nutná lékařská péče.

Pokud někdo požil toxické množství zinku, může to také způsobit, že bude mít ve zvratcích krev (4).

Krev ve zvratcích může někdy vypadat jako kávová sedlina. Zvracení krve je závažný stav, který vyžaduje okamžitou lékařskou pomoc.

Shrnutí:

 • Nevolnost a zvracení jsou běžné a často okamžité reakce na požití toxického množství zinku. Toxicita zinku vyžaduje neodkladnou lékařskou péči.

2. Bolest žaludku a průjem

Otrava zinkem může také způsobit bolest žaludku a průjem. U někoho, kdo požil toxické množství zinku, se může objevit také vodnatý průjem (4).

Při požití škodlivého množství zinku může dojít k podráždění střev a krvácení do zažívacího traktu.

Pokud zaznamenáte známky krvácení do střev, jako jsou krvavé zvratky nebo černé a dehtovité výkaly, je důležité okamžitě vyhledat lékařskou pomoc.

Shrnutí:

 • Bolesti žaludku a průjem jsou častými příznaky toxicity zinku. V některých případech může dojít k závažnému poškození trávicího traktu a krvácení.

3. Příznaky podobné chřipce

K expozici zinku může dojít na průmyslových pracovištích, zejména těch, která zahrnují zpracování kovů. Příkladem je svařování, pájení a výroba slitin. Je možné, že pracovníci, kteří vdechují určité kovové výpary, vdechnou toxické množství zinku (4).

Vdechování zinkových výparů může vyvolat příznaky podobné chřipce, jako je horečka, zimnice, kašel, bolest hlavy a únava (4).

Tyto příznaky se vyskytují u mnoha stavů, včetně jiných minerálních toxicit. V důsledku toho může být diagnostika toxicity zinku obtížná (5).

Lékař může potřebovat vaši podrobnou anamnézu a stravovací návyky a krevní testy pro podezření na toxicitu minerálů.

Pokud pracujete na místě, kde byste mohli být vystaveni působení zinku, nezapomeňte o tom informovat svého lékaře.

Shrnutí:

 • Příznaky podobné chřipce se mohou objevit v důsledku toxického vdechování několika minerálů, včetně zinku. Pokud vaše práce zahrnuje zpracování kovů nebo jiné možné expozice zinku, informujte o tom svého lékaře.

4. Nízká hladina "dobrého" cholesterolu

HDL (dobrý) cholesterol snižuje riziko srdečních onemocnění tím, že odstraňuje cholesterol z buněk. Tím zabraňuje hromadění plaku ucpávajícího tepny.

Zdravotnické orgány doporučují u dospělých HDL vyšší než 40 miligramů na decilitr (mg/dl) u mužů a 50 mg/dl u žen. Při nižších hladinách je vyšší riziko srdečních onemocnění (6).

Výzkum ukazuje, že užívání zinku v množství vyšším, než je UL, může mít na organismus účinky, které vedou ke snížení HDL (1).

Některé studie však také naznačují, že doplňky stravy se zinkem mohou zlepšit hladinu cholesterolu u lidí, kteří trpí zdravotními potížemi, jako je obezita nebo cukrovka. Ukázalo se, že užívání zinku v běžném, ne nadměrném množství snižuje hladinu LDL (špatného) cholesterolu a zvyšuje hladinu HDL (dobrého) cholesterolu (7).

Obecně se však uvádí, že vysoké dávky zinku mají negativní vliv na HDL cholesterol.

Přestože hladinu cholesterolu ovlivňuje více faktorů, je třeba tato zjištění vzít v úvahu, pokud pravidelně užíváte doplňky stravy se zinkem.

Shrnutí:

 • Pravidelné užívání zinku nad doporučené množství může způsobit pokles hladiny HDL (dobrého) cholesterolu, což vás může vystavit vyššímu riziku srdečních onemocnění.

5. Změny vaší chuti

Zinek je důležitý pro váš smysl pro chuť. Nedostatek zinku může ve skutečnosti vést k hypogeusii, tedy poruše vaší schopnosti vnímat chuť (8).

Doplňky stravy se zinkem, zejména pastilky a sirupy, mohou způsobit špatnou chuť v ústech. Tento příznak byl zaznamenán ve studiích zkoumajících doplňky zinku při léčbě nachlazení (3).

Některé studie naznačují, že doplňky zinku mohou zkrátit dobu potřebnou k překonání nachlazení. Pokud se však rozhodnete tento přístup vyzkoušet, je třeba opatrnosti. Dávka zinku, kterou získáte z některých přípravků proti nachlazení, může být vyšší než UL 40 mg denně. Navíc jsou běžné nežádoucí účinky (3, 9).

Protože doplňky stravy a prostředky proti nachlazení mohou obsahovat více zinku, než je doporučená UL, je důležité, abyste se před jejich vyzkoušením poradili s odborníkem.

Shrnutí:

 • Zinek hraje roli při vnímání chuti. Doplňky stravy se zinkem mohou způsobovat nepříjemnou chuť v ústech, zejména pokud jsou užívány ve formě pastilky nebo tekutého doplňku stravy.

6. Nedostatek mědi

Dávky zinku nad stanovenou UL mohou narušit schopnost vašeho těla absorbovat měď. To může časem způsobit nedostatek mědi (2).

Měď je esenciální minerál. Pomáhá při vstřebávání a metabolismu železa, takže je nezbytná pro tvorbu červených krvinek. Hraje také roli při tvorbě bílých krvinek (10).

Červené krvinky přenášejí v těle kyslík, zatímco bílé krvinky jsou klíčové pro funkci imunitního systému.

Nedostatek mědi způsobený zinkem je spojen s několika krevními poruchami (11, 12, 13):

 • Anémie z nedostatku železa: nedostatek zdravých červených krvinek v důsledku nedostatečného množství železa v těle.
 • Sideroblastická anémie: nedostatek zdravých červených krvinek v důsledku neschopnosti správně metabolizovat železo.
 • Neutropenie: nedostatek zdravých bílých krvinek v důsledku poruchy jejich tvorby.

Pokud užíváte doplňky stravy s obsahem mědi nebo máte zdravotní potíže spojené s nedostatkem mědi, poraďte se před užíváním zinku se svým lékařem.

Shrnutí:

 • Pravidelné dávky zinku vyšší než 40 mg denně mohou blokovat vstřebávání mědi. To může mít za následek nedostatek mědi, který je spojen s několika krevními poruchami.

7. Časté infekce

Zinek hraje důležitou roli ve funkci imunitního systému a nedostatek zinku může jeho funkci ovlivnit. Příliš mnoho zinku však může potlačit imunitní reakce (14, 15).

Ve studiích nadbytek zinku snížil funkci T-buněk, což je typ bílých krvinek. T-lymfocyty hrají klíčovou roli v imunitní reakci tím, že se vážou na škodlivé patogeny a ničí je (15, 16).

To znamená, že příliš mnoho zinku může snížit schopnost vašeho těla bojovat s infekcemi (14).

Shrnutí:

 • Užívání doplňků stravy se zinkem v dávkách vyšších, než je UL, může potlačit vaši imunitní reakci, takže budete náchylnější k nemocem a infekcím.

Možnosti léčby

Pokud se domníváte, že u vás může dojít k otravě zinkem, neprodleně kontaktujte místní toxikologické středisko, protože otrava zinkem je potenciálně život ohrožující. 

V mnoha případech mohou lékaři otravu zinkem léčit podpůrnou léčbou. Léky mohou pomoci zvládnout příznaky a snížit množství zinku, které tělo absorbuje.

Například k zastavení vstřebávání zinku žaludkem může lékař předepsat H2 blokátory nebo inhibitory protonové pumpy, které snižují produkci žaludeční kyseliny.

V jiných případech může lékař použít kapačku, která dodá lék zvaný edetan disodný vápenatý. Tento lék pomáhá zbavit tělo přebytečného zinku tím, že se na něj váže v krvi. Tělo jej pak vyloučí močí, místo aby se vázal na jiné buňky. Jedná se o tzv. chelatační terapii (4).

Pokud člověk omylem spolkne předměty obsahující zinek, může být nutný chirurgický zákrok k jejich odstranění (4).

Léky se používají také k léčbě fyzických vedlejších účinků otravy zinkem. Lékaři mohou například léčit otravu zinkem při perorálním požití antiemetiky, která zastaví zvracení a nevolnost (4).

Pokud má někdo otravu zinkem způsobenou vdechnutím, mohou mu lékaři podávat léky na zmírnění příznaků podobných chřipce a na udržení otevřených dýchacích cest.

Shrnutí:

 • Otrava zinkem je potenciálně život ohrožující stav. Je důležité okamžitě vyhledat lékařskou pomoc.

Závěr

Přestože některé potraviny obsahují zinek výrazně nad UL 40 mg denně, nejsou hlášeny žádné případy otravy přirozeně se vyskytujícím zinkem.

K předávkování zinkem však může dojít z doplňků stravy nebo náhodným požitím příliš velkého množství zinku. Vysoké dávky zinku je možné absorbovat i jinými způsoby, například kontaktem s kůží nebo vdechováním výparů.

Toxicita zinku může mít akutní (okamžité) i dlouhodobé (chronické) účinky. Závažnost příznaků může záviset na dávce a délce příjmu.

Požití vysokých dávek zinku může způsobit akutní gastrointestinální příznaky, jako je zvracení, průjem a bolesti břicha. V závažných případech může dojít k poleptání trávicího traktu a krvácení.

Dlouhodobé užívání může způsobit méně bezprostřední, ale závažné nežádoucí účinky, jako je nízký HDL (dobrý) cholesterol, nedostatek mědi a potlačení imunitního systému.

Případně stanovenou horní hranici příjmu (UL) byste měli překročit pouze pod dohledem lékaře.

Jedině ochranná známka "Superionherbs" garantuje množství účinných látek v níže uvedených extraktech a samozřejmě u každé šarže.

Reishi extrakt, Reishi spór a Reishi Triterpen Max

Reishi extrakt, Reishi spór a Reishi Triterpen Max
Reishi (čínsky Ling Zhi) a její užívání, uvádějí staré čínské spisy z doby už před více než 2 400 lety. Tato vzácná houba je také nazývaná latinsky Ganoderma lucidum, v překladu "božská houba...

Cordyceps sinensis

Cordyceps sinensis
Cordyceps je velice specifická cizopasná houba, která roste od nepaměti pouze v horských oblastech Číny a Tibetu. Pro své specifické účinky je v čínské medicíně především Cordyceps sinensis používán...

Sibiřská Čaga

Sibiřská Čaga
Čaga, dřevokazná houba se živí šťávami stromů, především z břízy, jilmu, jeřabiny, jasanu, ale nejvyšší léčivé účinky má houba Čaga rostoucí na břízách. Ideální sběr je na podzim a na jaře, kdy má...

Hericium erinaceus

Hericium erinaceus
Hericium je poměrně vzácná houba, která svým tvarem připomíná mořský korál. Roste paraziticky především na tvrdém dřevě dubů a buků, přičemž roste zejména v jihovýchodní Asii. Na našem území ji...

Coriolus versicolor (Outkovka pestrá)

Coriolus versicolor (Outkovka pestrá)
- na konci stránky: "Klinické studie s Coriolusem u onkologických pacientů" Coriolus versicolor nebo-li čínsky YunzhiYunzhi je druhem dřevokazné houby, která je již celá staletí využívá v tradiční...

Shiitake

Shiitake
Shiitake (lat. Lentinus edodes), česky Houževnatec jedlý je uznávaný přírodní prostředek jako Reishi, Cordyceps, Hericium a Sibiřská Čaga. Jejími hlavními aktivními komponenty jsou polysacharidy...

Hlíva ústřičná

Hlíva ústřičná
V posledních desetiletích se základní výzkum věnuje daleko podrobněji než kdykoli jindy komlexnějšímu složení a biologickým účinkům hlívy ústřičné a jejím jednotlivým složkám. Na základě výsledků...

Agaricus

Agaricus
Agaricus blazei Murill, česky žampion brazilský Agaricus blazei Murrill je jedlá brazilská houba s nízkým obsahem kalorií a velkým množství živin. Pochází z malé brazilské vesnice jménem Piedade...

BetaGlukan Maxcell (s Resveratrolem a Acerolou)

BetaGlukan Maxcell (s Resveratrolem a Acerolou)
Beta glukany 1,3/1,6D jsou přírodní polysacharidy nacházející se také v buněčných stěnách kvasinek rodu Saccharomyces cerevisiae a všech medicinálních hub. Obsažené beta-glukany jsou získávány...

C-Max komplex (Camu camu s quercetinem)

C-Max komplex (Camu camu s quercetinem)
Synergická kombinace extraktu z plodů ze stromu Camu Camu a quercetinu s maximální vstřebatelností vitamínu C. Camu Camu Camu Camu je nízký malý strom rostoucí divoce podél řek v oblastech...

Ashwagandha

Ashwagandha
(Ashwagandhá – witánie snodárná – witánie uspávající – Withania somnifera) je polokeř, který dorůstá do výšky 1 - 1,5 metru. Původem je ze severozápadní Indie. Roste také v severní Africe a na...

Kurkumin (fytosomální extrakt), italský patent

Kurkumin (fytosomální extrakt), italský patent
10 prokázaných zdravotních přínosů kurkuminu Koření známé jako kurkuma je možná nejúčinnějším existujícím doplňkem stravy. Mnoho kvalitních studií ukazuje, že kurkuma má zásadní přínosy pro vaše...

Rdesno mnohokvěté - He shou wu

Rdesno mnohokvěté - He shou wu
Che-šou-wu (He Shou Wu) je v asijské bylinné medicíně jednou z nejpopulárnějších a nejvíce ceněných posilujících bylin. He-šou-wu je zpracovaná kořenová hlíza rostliny Polygonum multiflorum (rdesno...

Graviola - Annona

Graviola - Annona
Extrakt z listí ze stromu Graviola - přirozený zabiják rakovinových buněk – 10.000 krát silnější než chemoterapie A proč to nevíme? Je to proto, protože určité velké korporace chtějí dostat zpět...

Maca

Maca
Maca, přezdívaná jako peruánský ženšen nebo peruánská viagra roste v jihoamerických Andách, vyskytuje se ve výškách kolem 4000 metrů n.m. a odolává až mrazům -20°C, stejně jako žáru slunce. Vzhledem...

Chitomax

Chitomax
Princip působení Chitomaxu: Je známo, že viskózní vláknina a zejména chitosan působí na metabolismus tuků, snižuje vstřebávání cholesterolu ze stravy a váže se na žlučové kyseliny, a tím snižuje...

Fenuprim

Fenuprim
chitomax + bylinky + kyselina alfalipoová FENUPRIM – jedinečná kombinace pěti přírodních látek, synergicky působících, která vám může pomoci při formování vaší postavy. Pro většinu lidí jsou právě...

Dračí krev

Dračí krev
Dračí krev – Dragons blood Když se v amazonské džungli někdo poraní, škrábne nebo je pokousán hmyzem, někdy můžete vidět jak mačetou sekne do jednoho druhu stromu a temně rudou pryskyřici si kápne do...

Danshen Q10 cardio

Danshen Q10 cardio
Danshen Q10 cardio Synergická kombinace extraktů a mikroživin pro normální funkci srdce. Kombinace extraktu z kořene Danshen, koenzymu Q10, vitamínu E a thiaminu je synergická kombinace – působení...

Šafrán

Šafrán
Saffron – Brain and Neuro balancer Přírodní doplněk stravy určený ke zmírnění stresu, zlepšení nálady a zvýšení pocitu pohody. Obsahuje unikátní synergicky působící kombinaci patentovaného extraktu...

Ostropestřec mariánský (fytosomální extrakt), italský patent

Ostropestřec mariánský (fytosomální extrakt), italský patent
Silybin Phytosome® – silibinin s vysokou vstřebatelností - novinka na ochranu a regeneraci jater Jaterní buňky odstraňují mj. z krve trávicího ústrojí baktérie, viry a jiné patogeny. Zdravá játra do...

Boswellia (fytosomální extrakt), italský patent

Boswellia (fytosomální extrakt), italský patent
Boswellia Phytosome® - novinka s vysokou vstřebatelností, s protizánětlivým a protibolestivým účinkem Boswellia serrata, česky kadidlovník pilovitý je středně velký strom z čeledi březulovitých. Jeho...

S-Acetyl-L-Glutathion

S-Acetyl-L-Glutathion
Glutathion je nejsilnější antioxidant, který vytváří tělo, přičemž S-acetyl-L-Glutathion je nejpokročilejší formou biologicky dostupného glutathionu. Jeho účinnost se rovná nitrožilnímu podávání...

Supík - sirup pro DĚTI na podporu imunity - unikátní složení

Supík - sirup pro DĚTI na podporu imunity - unikátní složení
Unikátní kombinace vysoce kvalitních extraktů z hub a rostlin, doplněná o betaglukan vysoké čistoty (nad 80%) a vitamíny na podporu imunity. Devět složek synergicky spojených v blahodárný komplex na...

4x Instantní káva i s extrakty z hub Čaga, Cordyceps a Hericium

4x Instantní káva i s extrakty z hub Čaga, Cordyceps a Hericium
  KOHI-FOCUS SLOŽENÍ: Instantní káva 76,4 % (100% káva Arabica), Ashwagandha extrakt 10 %, Chaga extrakt 8 %, Tulsi extrakt 5 %, Sibiřský ženšen extrakt 0,5 % 100% Arabika, zklidňující...

Každá nemoc je způsobena narůstající jedovatostí lidského organismu.

Úžasný: MUDr. Henry Bieler

 

 

NEJPOPULÁRNĚJŠÍ ČLÁNKY

 

       NOVĚ PUBLIKOVANÉ ČLÁNKY

           ČERVEN 2024 - 14 článků

 

Nejlepší DIETY pro celkové zdra ví v roce 2024 - středomořská, DASH a MIND - U.S. News & World Report

  

100% REISHI - houba mládí a zdravé dlou h ověkosti - 3 unikátní, bezkonkurenční extrakty

31 důvodů proč se NENECHÁM OČKOVAT - izraelský rabín Chananya Weisman

Dr. Peter  McCullough: Jak přírodně DETOXIKOVAT tělo PO OČKOVÁNÍ mRNA vakcínou (protokol) - video

  Devastující efekt pro zdraví - glutaman sodný, aspartam a další excitotoxiny

Jak se přírodní cestou uzdravit z chronické Boreliózy, Chlamydiózy, EB virózy... únavového syndromu

CORDYCEPS - silná imunita a nárůst energie

Překyselené tělo: začátek vážné nemoci

ZVRÁCENÍ POSTUPU DIABETU 2. typu začíná u ignorování běžných doporučení, MUDr. Sarah Hallbergová - video

Protokol pro prevenci pro uzdravené klienty - Ing. Zdeněk Rozehnal

BOSWELIA serrata (kadidlo) - jeden z nejsilnějších přírodních léků Matky Země

Tibetská houba, tibetské krystaly a kombucha - darování, prodej

Léčte záněty a ne Cholesterol, MUDr. Marc Sircus

100% ČAGA ze Sibiře, nejvyšší množství účinných látek garantující Certifikát 

Mamografie způsobuje rakovinu prsu, MUDr. Ben Johnson, M.D., N.M.D., D.O.

Účinný lék na rakovinu plic na Kubě, proč ho mít nemůžeme? Leif Davenport

Artróza - kmenové buňky - Podvod!

Lékaři se sami uzdravili z Roztroušené sklerózy, prof. George Jelinek, dr. Terry Wahlsová

Jak se skutečně zdravě stravovat...

Proč průběžně a jak detoxikovat tělo

  PROTINÁDOROVÝ účinek extraktů z REISHI a CORIOLUSU na úrovni klinických studií

Žaloba na farmaceutické korporace, MUDr. Matthias Rath

Koloidní stříbro - účinné přírodní antibiotikum, hustoty koloidního stříbra, doporučené dávkování

 

  Odstranění rtuti, hliníku a dalších toxinů z těla, včetně p revence - MUDr. Dietrich Klinghardt

Zblblo již lidstvo natolik, že se nechá obelhat pohádkami o vražedném oxidu uhličitém?

Jak na Parkinsona? Glutathionem, Hericiem a odstraněním neurotoxinů Chlorellou

    Zkušenosti klientů s Úspěšnou léčbou především boreliózy, chlamydiózy, únavového syndromu...

 

Proč my máme potravinové alergie, přičemž je naši prarodiče neměli?

 

OVĚŘENÉ PŘÍRODNÍ PŘÍPRAVKY

Cílem správné medicíny je předcházení nemocí a prodloužení zdravé dlouhověkosti. Ideálem medicíny je odstranit mít potřebu lékaře.

MUDr. William J. Mayo

 

 

TŘI UNIKÁTNÍ EXTRAKTY

Z DUANWOOD RED REISHI

Za  účinné  se  z  Reishi  považují  pouze  kvalitně  provedené  a  čisté  extrakty,  které  mají  dobrou  biologickou  dostupnost  a  jsou  zbavené  nestravitelného  chitinu;  nelze  tedy  použít  pouhý  prášek  z  usušené  houby.

 

          EXTRAKT                 SPÓR

Nejsilnější extrakt z REISHI na českém trhu!!!100% spórový prášek z Duanwood Red Reishi!!!

 

TRITERPEN MAX

Extrakt s vysokým obsahem triterpenoidů. Více než 20 triterpenoidů%!

ZDE ROSTE NEJÚČINNĚJŠÍ REISHI

DUANWOOD RED REISHI

zdroj výše nejúčinnějších extraktů

Video z návštěvy Čechů u pěstitelů Duanwood Red Reishi v Číně, v horské oblasti Jiangshan

 

FAKTA O REISHI,

MYKOLOGIE, HISTORIE, PĚSTOVÁNÍ, ÚČINNÉ LÁTKY, JAK JE TO S JEJÍ KVALITOU?

 

 

 

 CORDYCEPS, EXTRA SILNÝ

NEJVYŠŠÍ GARANTOVANÉ MNOŽSTVÍ ÚČINNÝCH LÁTEK - CERTIFIKÁT COA

Nejsilnější Cordyceps na českém trhu!!!

CORDYCEPS - video

100% Sibiřská Čaga

ČAGA - video

HERICIUM - video

 

  BETAGLUKAN           HLÍVA

        extrakt               extrakt

Betaglucan MaxCellHlíva ústřičná

BETAGLUKAN - video

 

    KURKUMIN            AŠVAGANDA

        extrakt                    extrakt

Betaglucan MaxCellNejsilnější Ašvaganda na Českém trhu

ASHWAGANDHA - video

 

RDESNO             ANNONA

extrakt                  extrakt

Vysoce účinný extrakt z listů

 

ČAGA - video

Z ověřených dat vyplývá, že člověk, který covid prodělal, je třináckrát lépe chráněn, než člověk, který má dvě dávky vakcíny.

prof. Jiří Beran, 13.11.2021

prof. Jiří Beran, 15.11.2021

 

TEČKOVANÝ PŘÍBĚH

"NEVĚŘÍM UŽ BÍLÝM PLÁŠŤŮM, ALE LIDEM"

medicinský inženýr

JURAJ Orság


 

TEČKOVANÉ PŘÍBĚHY

dokument z 31. srpna 2022

Nadační fond Svědomí Národa

 

KUBEK 2009

 

DOKUMENT ČT 2

BYZNYS V BÍLÝCH PLÁŠTÍCH

DOKUMENT ČT 2

ŠKODLIVOST MOBILNÍCH SÍTÍ

             TEST

BARVOSLEPOSTI

 

 

ROK SI NIČÍME IMUNITU,

možná i proto je tolik nemocných, říká česká vědkyně, vedoucí týmu Centra buněčného a tkáňového inženýrství FN u sv. Anny...

doc. RNDr. Irena Koutná, Ph.D.

Aktualizovaný jmenný seznam s portovců zemřelých od 1.1.2021 do 31.12.2023 v souvislosti s "vakcinací" na covid

Ú MRTÍ - 1480

SRDEČNÍ ZÁSTAVY - 2107

   PATOLOG dr. Ryan Cole oprávněně VAROVAL

 

RENOMOVANÝ PATOLOG   dr. RYAN COLE - přednáška

ALARMUJÍCÍ EFEKT  covid (spike) injekcí (mRNA) na mozek, srdce, ledviny a ostatní orgány

 • Spousta lidí postrádá enzym, který rozkládá RNA
 • Naprosto porušujeme Norimberský kodex z roku 1947...

český dabing - 17:08

Lékařský summit, San Antonio, Texas, USA - 27.7.2021

 

AMERICA´S FRONTLINE DOCTORS

POSTAVIT SE NA ODPOR

 

FRONTLINE NEWS

 

 

ZAČNĚTE U SEBE

ZÁKLADEM ZDRAVÍ JE PREVENCE S NÁVRATEM K PŘÍRODĚ

Doporučuji:

každé ráno cca 30 minut před snídaní

vypít cca 4 dcl vlažné čisté pramenité vody s citrónem (můžete přidat až půl lžičky jedlé sody) a pro posílení imunity a energie můžete použít dvojitý extrakt (1-2 kapsle) z

  a nejdříve po 15 minutách:

případně nejen pro psychiku:

pro střevo kvalitní probiotika:

 • kysané zelí, které si sami jednoduše vyrobíte POUZE VY! Pozor na "BRUSELSKÉ" kysané zelí! S éčkama
 

 

VÁLEK U MORAVCE V OVM

10. dubna 2022

NEHORÁZNĚ LŽE

 

 

Fakta nepřestávají existovat tím, že se o nich nesmí hovořit. Pravda je dcerou času

 

SVĚT SE ZBLÁZNIL

Toto je novodobá reklama na co?

MUDr. Anastasia Maria Loupis: Tento model je v ohrožení života