Standardní verze

8 nejlepších vitaminů, minerálů... pro plíce

Ing. Zdeněk Rozehnal

Vaše plíce, které jsou součástí dýchacího systému, neustále pracují na tom, aby vás udržely při životě tím, že dodávají tělu kyslík a vylučují oxid uhličitý (1).

Poškozené plíce mohou významně ovlivnit váš celkový zdravotní stav, a proto by jejich udržování v dobrém stavu mělo být prioritou. Bohužel zdraví plic může poškodit mnoho faktorů. Ke snížené funkci plic může přispívat například znečištěné ovzduší, kouření, zápal plic a nemoci, jako je astma, COVID-19 a chronická obstrukční plicní nemoc (CHOPN) (2, 3, 4, 5).

Kromě toho mohou funkci plic negativně ovlivnit i volba stravy a nedostatek mikroživin (6, 7).

Některé výzkumy ukazují, že určité doplňky stravy, jako jsou vitaminy a minerály, mohou pomoci lidem se zdravotními potížemi, které ovlivňují funkci plic, i těm, kteří chtějí podpořit zdraví svých plic obecně.

Následuje 8 nejlepších vitamínů, minerálů... pro zdraví plic.

1. Vitamin C

Vitamin C funguje jako silný antioxidant, což znamená, že zabraňuje poškození buněk. Má také protizánětlivé a imunomodulační vlastnosti a studie ukazují, že optimální hladina vitaminu C je pro zdravé plíce nezbytná (8).

Nedostatek vitaminu C může výrazně ovlivnit imunitní systém a může zvýšit riziko infekce dýchacích cest. Naopak udržování optimální hladiny vitaminu C může pomoci zlepšit funkci plic a chránit před onemocněními, která postihují plíce, jako je CHOPN (9, 10).

Studie ukazují, že doplňkové podávání vitaminu C může snížit riziko a délku trvání respiračních infekcí. Může také přispět ke zlepšení funkce plic a zabránit poklesu plicních funkcí u lidí s astmatem (11, 12).

Kromě toho je vitamin C mimořádně důležitý, pokud kouříte. Studie ukazují, že mezi lidmi, kteří kouří, je u těch, kteří mají vyšší hladinu vitaminu C, zjištěna lepší funkce plic než u těch, kteří mají nižší hladinu vitaminu C (13, 14).

Doporučená denní dávka vitaminu C je pro dospělé jedince 75-120 mg (14).

Pokud nezískaváte dostatek vitaminu C prostřednictvím potravin a nápojů nebo potřebujete více vitaminu C, je rozumnou volbou kvalitní doplněk stravy.

Nejlepší volbou je vždy přírodní forma, která má zpravidla nejvyšší biologickou dostupnost. Ideální je vitamín C z plodu Camu Camu (plod z keře Berry Camu z amazonského deštného pralesa, který má nejvěšší množství vitaminu C) a Aceroly (brazilská třešeň). Tento přírodní vitamin C má všechny 4 askorbáty, na rozdíl od chemického jednoaskorbátového vitaminu C (kyselina askorbová) s biologickou účinností pouze 4-20%.

Obsah vitamínu C v bobulích Camu Camu je 50x vyšší než v pomerančích a dokonce 2-3x vyšší než v Acerole.

Biologickou účinnost ovlivňuje i forma. Lipozomální vitamin C je forma vitaminu C, která je uzavřena v malých lipidových kuličkách zvaných lipozomy. Studie ukazují, že lipozomální vitamin C je lépe vstřebatelný než tradiční formy doplňků stravy se syntetickým vitaminem C (15).

C - Max komplex

synergický účinek vitamínu C a quercetinu

2. Vitamin D3

Vitamin D je víc než jen jeden vitamin. Je to skupina živin, která má podobnosti v chemické struktuře. Ve stravě se nachází nejčastěji vitamín D2 a D3. Vitamín D2 je rostlinného, vitamin D3 živočišného původu, přičemž se předpokládá vyšší účinnost vitaminu D3.

Vitamin D je klíčovou živinou pro zdraví plic a jeho nedostatek může zvýšit riziko vzniku infekcí dýchacích cest a onemocnění, která postihují plíce, včetně CHOPN (16, 17).

Bylo prokázáno, že nedostatek vitaminu D je velmi častý u lidí s onemocněními, která postihují plíce, včetně astmatu a CHOPN, a může u těchto lidí zhoršovat příznaky a ovlivňovat funkci plic (18, 19, 20).

Důkazy ukazují, že doplňování vitaminu D může pomoci zlepšit kvalitu života, snížit exacerbaci onemocnění a zlepšit některé příznaky u lidí s respiračními onemocněními, jako je astma a CHOPN (21, 22, 23, 24, 25, 26).

Navíc je vyšší hladina vitaminu D spojena se zlepšením funkce plic u běžné populace (27).

Vědci také zjistili, že nedostatek vitaminu D je spojen s těžším postižením plic, delším trváním onemocnění a vyšším rizikem úmrtí u osob hospitalizovaných pro COVID-19 a že nedostatek vitaminu D může zvyšovat riziko ve spojitosti s COVID-19 (28, 29, 30).

Nedostatek vitaminu D je celosvětově rozšířený a mnoha lidem by prospělo jeho doplňování, zejména těm, kteří jsou jeho nedostatkem nejvíce ohroženi, včetně Afroameričanů (čím tmavší kůže, tím menší absorbce slunečního záření...), lidí s obezitou nebo cukrovkou a lidí, kteří kouří nebo jsou starší 65 let (31).

Před užíváním doplňku stravy s vitaminem D je důležité nechat si zkontrolovat hladinu vitaminu D. Doporučené rozpětí je 30-60 ng/ml (75-150 mmol/l) v krvi.

V závislosti na výsledcích vám odborník doporučí vhodné dávkování. Pokud máte vitaminu D nedostatek, možná budete muset užívat vysokodávkované doplňky stravy nebo si nechat aplikovat vysokodávkované injekce vitaminu D.

Většinou se doporučuje užívat každoročně v období září-duben 70 IU/kg hmotnosti denně.

Doplňky stravy s vyššími dávkami vitaminu D, například ty, které poskytují 6 000-10 000 IU, jsou obecně lepší volbou pro osoby, které mají nedostatek vitaminu D (32).

Více:

3. Hořčík

Hořčík je minerál, který hraje řadu kritických rolí v těle, včetně podpory funkce plic. Hořčík pomáhá uvolnit buňky hladkého svalstva průdušek a snižuje zánět plic, což může pomoci těm, kteří mají plicní onemocnění (33).

U lidí s některými onemocněními dýchacích cest je navíc vyšší pravděpodobnost nedostatku hořčíku, což může ovlivnit funkci plic. Například studie provedená u 50 osob s chronickým astmatem zjistila, že 10% osob s astmatem mělo nedostatek hořčíku. Také funkce plic byla u osob s nedostatkem hořčíku výrazně nižší než u osob s astmatem s normální hladinou hořčíku (34).

Podobně studie na 120 lidech zjistila, že nedostatek hořčíku je mezi účastníky s astmatem velmi rozšířený a nižší hladina hořčíku je spojena se závažnějšími příznaky astmatu a častějšími astmatickými záchvaty (35).

Studie také ukázaly, že suplementace hořčíkem může pomoci chránit před ztrátou plicních funkcí u lidí s CHOPN a rakovinou plic (36, 37).

Užívání hořčíkových doplňků stravy může pomoci podpořit zdravé hladiny hořčíku. Některé formy hořčíku jsou lépe vstřebatelné než jiné. Například glycinát hořečnatý se zdá být lépe vstřebatelný než oxid hořečnatý (38).

Více:

4. Kurkumin

Kurkumin je hlavní účinnou látkou kurkumy a bylo prokázáno, že má silné protizánětlivé a antioxidační vlastnosti. Některé výzkumy ukazují, že kurkumin může chránit plíce před znečištěním ovzduší, snižovat zánět plic a zlepšovat některé příznaky související s astmatem (39, 40, 41, 42).

Nejlépe vstřebatelná forma kurkuminu (nejvyšší biologická dostupnost) je jeho fytosomální varianta pod značkou Meriva®  - italský patent. 

KURKUMIN KOMPLEX MERIVA®

Betaglucan MaxCell

5. Omega-3 nenasycené mastné kyseliny

Omega-3 nenasycené mastné tuky mají silné protizánětlivé vlastnosti, které mohou mít příznivý vliv na zánětlivé plicní onemocnění, jako je astma (43).

Strava s nízkým obsahem omega-3 tuků, včetně kyseliny eikosapentaenové (EPA) a kyseliny dokosahexaenové (DHA), je spojena se zvýšeným rizikem astmatu u dětí i dospělých (44, 45, 46).

Kromě toho je vyšší obsah omega-3 v krvi spojen s lepší kontrolou astmatu a menší závislostí na inhalačních kortikosteroidech (ICS) (47).

Strava bohatá na omega-3 může také snižovat riziko vzniku CHOPN (48).

Výsledky některých studií ukazují, že užívání vysokých dávek - mezi 3-6 gramy denně - omega-3 může pomoci zlepšit příznaky některých plicních onemocnění, jako je astma. Ne všechny studie však zaznamenaly jejich přínos (49, 50).

Jedna 12týdenní studie u 60 osob s rakovinou plic zjistila, že ti, kteří užívali doplněk stravy s rybím olejem s 1,6 gramy EPA a 0,8 gramy DHA denně, měli významně snížené zánětlivé markery a zlepšený stav výživy ve srovnání se skupinou, která užívala placebo (51).

Omezené důkazy také ukazují, že doplňky stravy s omega-3 mohou zlepšit funkci plic a kvalitu života u osob s cystickou fibrózou, ale současné důkazy jsou slabé a nedostatečné pro vyvození jednoznačných závěrů (52).

Pokud trpíte plicním onemocněním, poraďte se před zařazením doplňků stravy s omegou-3 s odborníkem. Mějte na paměti, že potenciálně účinné dávky jsou obvykle mnohem vyšší než ty, které jsou doporučené na obalech doplňků stravy.

Více:

6. Zinek a selen

Kromě hořčíku jsou pro zdravé plíce nezbytné také zinek a selen. Oba minerály působí v těle jako antioxidanty a mohou mít ochranné účinky u osob s plicními chorobami. Studie ukazují, že lidé s plicními onemocněními, jako je astma a CHOPN, mají obvykle nižší hladinu zinku a selenu než lidé, kteří těmito onemocněními netrpí (52, 53, 54).

Nedostatek selenu a zinku může také zvyšovat riziko respiračních infekcí, stejně jako riziko závažných příznaků a úmrtí u osob s COVID-19 (55, 56, 57, 58, 59).

Zinek zabraňuje replikaci viru covid-19 v buňkách.

Navíc nízká hladina selenu a zinku může zvyšovat riziko rakoviny plic (60, 61).

Studie, která analyzovala údaje o 5 435 osobách, zjistila, že vyšší příjem zinku byl spojen s 42% snížením rizika vzniku rakoviny plic (62).

Nejdůležitější je zajistit si dostatečný příjem selenu a zinku ze stravy. Někteří lidé však mohou potřebovat také multiminerální doplněk stravy.

Více:

7. Vitamin E

Vitamin E byl studován pro svůj potenciál zlepšit respirační onemocnění, jako je astma a CHOPN.

Při užívání ve formě doplňku stravy se ukázalo, že vitamin E pomáhá zlepšovat funkci plic a některé příznaky astmatu u dětí a dospělých (63, 64).

A co víc, v jedné studii zahrnující 580 mužů byly doplňky stravy s vitaminem E spojeny se zlepšením funkce plic (65).

Studie však zjistily, že užívání doplňků stravy s vitaminem E může u zdravých mužů zvyšovat riziko rakoviny prostaty, proto je důležité se před zařazením vitaminu E do svého doplňkového režimu poradit s odborníkem (66).

8. N-acetyl cystein

N-acetyl cystein (NAC) je prekurzorem glutathionu, antioxidantu, který se přirozeně vytváří v těle. Studie ukazují, že suplementace vysokými dávkami NAC (1 200 mg denně) může pomoci při léčbě CHOPN (67, 68).

Studie na hlodavcích také ukazují, že může pomáhat snižovat zánět související s astmatem, ačkoli je zapotřebí provést výzkum u lidí (69).

Více:

Doporučení před užíváním vitaminů, minerálů... pro zdraví plic

I když užívání některých vitaminů může přispět k podpoře zdraví plic, je důležité před užíváním doplňků stravy zvážit své zdravotní potřeby, užívání syntetických léků a další skutečnosti.

Pokud máte zdravotní potíže, například rakovinu nebo CHOPN, mohou vám odborníci doporučit užívání určitých doplňků stravy v závislosti na faktorech, jako je nedostatek živin a příjem potravy.

Některé doplňky stravy navíc mohou interagovat s některými léky, včetně těch, které se používají k léčbě rakoviny. Z tohoto důvodu je důležité, abyste před zařazením doplňků stravy do svého léčebného režimu tyto doplňky stravy prodiskutovali s odborníkem (70).

Můžete tak předejít komplikacím a zajistit, že užíváte pouze doplňky stravy v dávkách, které jsou bezpečné, nezbytné a účinné.

Závěr

Strava bohatá na živiny, dostatek fyzické aktivity a vyhýbání se kouření jsou jedny z nejlepších způsobů, jak pečovat o své plíce a udržet je zdravé po celý život.

Užívání určitých doplňků stravy, včetně vitaminu C, vitaminu D, hořčíku, kurkuminu, omegy-3, zinku a selenu, může také pomoci podpořit zdraví plic, zejména u osob s onemocněním, které postihuje plíce, jako je CHOPN, astma a některé formy rakoviny.

Pokud máte zájem vyzkoušet jeden nebo více výše uvedených doplňků stravy, poraďte se nejprve s odborníkem. Ten vám pomůže určit, zda jsou doplňky stravy vhodnou volbou pro vaše konkrétní potřeby a jaké dávkování je nejvhodnější.

Každá nemoc je způsobena narůstající jedovatostí lidského organismu.

MUDr. Henry Bieler

Z ověřených dat vyplývá, že člověk, který covid prodělal, JE TŘINÁCTKRÁT LÉPE CHRÁNĚN, než člověk, který má dvě dávky vakcíny.

prof. Jiří Beran, 13.11.2021

prof. Jiří Beran, 15.11.2021

DEFUMOXAN

volně prodejný lék pro kuřáky

Cílem správné medicíny je předcházení nemocí a prodloužení zdravé dlouhověkosti. Ideálem medicíny je odstranit mít potřebu lékaře.

MUDr. William J. Mayo

 

ROZHOVOR S MUDr. SOŇOU PEKOVOU - 8. červenec 2021

Globalisty cenzurované video na svobodném kanálu

+

Soňa Peková ODPOVÍDÁ na dotazy posluchačů - 27. října 2021

 

MUDr. MONIKA WAKSMUNDSKÁ

Rozbor krve očkovaných a neočkovaných - 3. listopad 2021

 

KLINICKÉ TESTY LÉKŮ - PODVOD

DOKUMENT ČT 2

BYZNYS V BÍLÝCH PLÁŠTÍCH

 

 

TŘI UNIKÁTNÍ EXTRAKTY

Z DUANWOOD RED REISHI

          EXTRAKT                 SPÓR

Nejsilnější extrakt z REISHI na českém trhu!!!100% spórový prášek z Duanwood Red Reishi!!!

 

TRITERPEN MAX

Extrakt s vysokým obsahem triterpenoidů. Více než 20 triterpenoidů%!

ZDE ROSTE NEJÚČINNĚJŠÍ REISHI

DUANWOOD RED REISHI

zdroj výše nejúčinnějších extraktů

Video z návštěvy Čechů u pěstitelů Duanwood Red Reishi v Číně, v horské oblasti Jiangshan

 

FAKTA O REISHI,

MYKOLOGIE, HISTORIE, PĚSTOVÁNÍ, ÚČINNÉ LÁTKY, JAK JE TO S JEJÍ KVALITOU?

 

 

 

 CORDYCEPS, EXTRA SILNÝ

NEJVYŠŠÍ MNOŽSTVÍ ÚČINNÝCH LÁTEK

Nejsilnější Cordyceps na českém trhu!!!

100% Sibiřská Čaga
Betaglucan MaxCellHlíva ústřičná

 

 

MUDr. Ludmila Eleková: Vakcíny brzdí vývoj. Dříve děti mluvily souvisle od 2 let a dnes? Katastrofa! (1:58:35)

DOKUMENT ČT 2

ŠKODLIVOST MOBILNÍCH SÍTÍ

ZAČNĚTE U SEBE

ZÁKLADEM ZDRAVÍ JE PREVENCE S NÁVRATEM K PŘÍRODĚ

Doporučuji:

každé ráno cca 30 minut před snídaní

vypít cca 4 dcl vlažné čisté pramenité vody s citrónem (můžete přidat až půl lžičky jedlé sody) a pro posílení imunity a energie můžete použít dvojitý extrakt (1-2 kapsle) z

  a nejdříve po 15 minutách:

případně nejen pro psychiku:

pro střevo kvalitní probiotika:

  • kysané zelí, které si sami jednoduše vyrobíte POUZE VY! Pozor na "BRUSELSKÉ" kysané zelí! S éčkama

___________________________________________________

Předpokládané trendy v užívání vitamínů a dalších doplňků stravy v roce 2021 ZDE

 

 

KNIHA

NACISTICKÉ KOŘENY "BRUSELSKÉ EU"

 MUDr. Matthias Rath, Paul Anthony Taylor, Aleksandra Niedzwiecki a August Kowalczyk

v češtině je možno knihu přečíst online zde

Co jste už vždycky chtěli vědět o ‘bruselské EU’ - Ale nikdo se neodvážil vám o tom říci!

 

             TEST

BARVOSLEPOSTI

 

JAREK NOHAVICA

ZADEK JAK ŽOK

A přece nakonec - ÚSPĚŠNÁ LÉČBA

 

 

ROK SI NIČÍME IMUNITU,

možná i proto je tolik nemocných, říká česká vědkyně, vedoucí týmu Centra buněčného a tkáňového inženýrství FN u sv. Anny...

doc. RNDr. Irena Koutná, Ph.D.

 

Jak platné v roce 2020 - 2021

 

PROTESTSONG

V DLOUHÉM ZATMĚNÍ

Ilona Czáková, Roman Horký a KAMELOT

(Oficiální videoklip - Premiéra: 1. 12. 2020)

Do této písně jsme vložili naše srdce a nevymyté mozky

FLÉGR PO DRUHÉM PFIZERU A PO POSILOVACÍ INJEKCI

REAKCE PRÁVNÍKA ZDE, JAK ZAREAGUJE POLICIE...?