Poškození DNA je nejnovější teorií, proč cukrovka zvyšuje riziko rakoviny

 
Ing. Zdeněk Rozehnal

Vědci vědí, že lidé s diabetem mají vyšší riziko rakoviny. Zjistit proč, to byla pro ně výzva.

 • Vědci odhalili novou teorii o tom, proč lidé s diabetem mají vyšší míru rakoviny.
 • Vědecký tým konstatuje, že DNA u lidí s diabetem má větší poškození a toto není opravováno tak často, pokud je hladina cukru v krvi vysoká.
 • Jeden odborník na rakovinu však tvrdí, že tato teorie je stále neprokázaná a je třeba dalšího výzkumu.

V roce 2018 vědci opětovně potvrdili, že lidé s diabetem mají výrazně vyšší riziko rakoviny ve srovnání s běžnou populací - ale proč to bylo stále záhadou.

Nedávný výzkum poskytl hlubší pochopení a pevnější teorii o tom, co se děje v těle s diabetem, který zvyšuje pravděpodobnost růstu rakoviny.

       dr. John Termini

"Už dlouho je známo, že lidé s diabetem mají až 2,5krát vyšší riziko pro určité druhy rakoviny," vysvětlil John Termini, PhD, profesor molekulární medicíny v National Hope City of California v Kalifornii a jako vedoucí autor studie ji přednesl na National Chemical Society Fall 2019 National Meeting & Exposition v San Diegu (25.-29.srpen 2019).

V zásadě dr. Termini a jeho tým konstatoval, že DNA u osoby s diabetem trpí větším poškozením a tato není opravována tak často nebo úspěšně, pokud jsou hladiny cukru v krvi vysoké ve srovnání s osobami s normální hladinou cukru v krvi.

Dřívější teorie tvrdily:

 • nadměrné hladiny inzulínu stimulují růst rakovinných buněk
 • nadbytek tělesného tuku, který produkuje vyšší hladiny adipokinů podporuje růst rakoviny. Zdroj
 • nadměrná produkce hormonů, která podporuje chronický zánět, je spojena s rakovinou

Dr. Termini dodal, že ačkoli tyto teorie mohou hrát určitou roli, nicméně dosavadní výzkum nebyl schopen předložit spolehlivé důkazy, které by je podpořily. To ho navedlo k jiné teorii zaměřené na poškození DNA v souvislosti s hladinou cukru v krvi.

Konkrétně výzkumný tým zacílil na typ poškození DNA spojený s "adukty“, které se vyvíjejí častěji u myší s diabetem ve srovnání s myšmi bez diabetu.

Zatímco myš (nebo člověk) bez diabetu by byla obecně úspěšná při opravě tohoto typu poškození DNA, vědci zjistili, že vysoká hladina cukru v krvi přímo negativně ovlivňuje procesy opravy.

Dále byly identifikovány dva specifické proteiny - mTORC1 a HIFla -, které hrají klíčovou roli při opravě DNA, jako látky s nižší aktivitou u lidí s diabetem.

"Zjistili jsme, že pokud stabilizujeme protein HIFla v prostředí s vysokou glukózou, zvýšíme opravu DNA a snížíme poškození DNA," řekl dr. Termini. "A mTORC1 skutečně řídí HIF1α, takže pokud stimulujete mTORC1, stimulujete HIF1α."

Je to stále teorie

Odborník v oblasti rakoviny, dr. Noah Kauff však zdůrazňuje, že tento výzkum je stále teorií.

         dr. Noah Kauff

„Tento výzkum ukazuje, že chronická expozice zvýšenou hladinou glukózy tyto adukty významně zvyšují. Poté hypotetizuji, že je pravděpodobné, že způsobí chyby v DNA, “řekl Healthline Dr. Noah D. Kauff, šéf genetiky pro výzkum rakoviny v Northwell Health Cancer Institute v New Yorku.

"Pokud jde o přesný mechanismus, veškerá rakovina je nakonec výsledkem poškození DNA, protože v zásadě vlastnost, kterou sdílejí všechny rakoviny, je v tom, že se vyvinují díky poškození v kritickém signálu v DNA," řekl dr. Kauff.

"V DNA je chyba, protože DNA by normálně řekla poškozeným buňkám, kdy přestat růst," dodal.

Kauff poznamenal, že každý zažívá poškození DNA ve svém těle.

"Pokaždé, když se naše buňky rozdělí, musí zkopírovat naši DNA." Každá buňka má celou kopii naší DNA, což je 3,1-3,2 miliard chemických vzorců (párů bází), a nevyhnutelně dochází k chybám a poškození, “vysvětlil.

Pro osoby s diabetem, dr. Kauff uvádí, že tento výzkum odhaluje, že existují další dva faktory, které napomáhají ke vzniku rakoviny.

Prvním je pravděpodobnost chyb v nově rozdělených buňkách a druhým neschopnost tyto chyby správně opravit.

"Ale Matka příroda je pro nás dobrá a nabízí mnoho mechanismů k opravě chyb," řekl dr. Kauff. „Pouhé zvýšení chyb nemusí nutně vést k defektům DNA. Nicméně se předpokládá, že chronicky zvýšené hladiny glukózy jsou důvodem těchto dvou vlivů ke zvýšenému růstu rakoviny. “

Snížení rizika rakoviny

Dr. Termini a jeho výzkumný tým také zjistil, že metformin - jeden z nejvíce předepisovaných léků v první linii obrany při léčbě diabetu 2. typu - ve skutečnosti stimuluje proces opravy poškozené DNA.

"Sledujeme testování metforminu v kombinaci s léky, které specificky stabilizují HIFla nebo zlepšují signalizaci mTORC1 u diabetických zvířecích modelů," vysvětlil dr. Termini.

Kauff však uvedl, že zatím neexistují data, která by podporovala používání metforminu konkrétně k prevenci rakoviny.

"Je to další důvod k užívání metforminu," vysvětlil Kauff. "Ale v tuto chvíli by to rozhodně nemělo být považováno za metodu prevence rakoviny přímo." Místo toho může hrát roli při snižování hladiny cukru v krvi, což zase snižuje riziko rakoviny u pacienta. “

Nejdůležitější kroky, které by mohli lidé s diabetem 2. typu podniknout, aby snížili riziko rakoviny, je zlepšit hladinu cukru v krvi - zhubnutím díky pravidelnému cvičení, zlepšením jejich stravy, odvykáním od kouření a snížením příjmu alkoholu.

"Zní to jako takové snadné řešení, ale pro většinu lidí je velmi obtížné udržet glykemii pod kontrolou," řekl dr. Termini. "Jak stále roste počet nových případů onemocnění diabetem, bude se pravděpodobně zvyšovat i míra rakoviny."

Ale je zde přírodní pomoc, kurkumin.

Zdroj: healthline.com

Proč by měli všichni diabetici poznat tento kořen

   Sayer Ji, 2015

Většina diabetiků zná velice dobře přínosy nízkoglykemické stravy. O čem však většinou neslyšeli, že kořen kurkumy je nejvíce zkoumanou rostlinou proti cukrovce.

V nedávné době byl publikovaný přehled vědecké literatury v Mezinárodním časopise endokrinologie a metabolismu uveřejněný pod názvem "Anti-hyperglykemický efekt a efekt inzulínové citlivosti kurkumy a její složky kurkuminu. Tento přinesl nové poznatky o tom, že toto starověké indické koření představuje ideální prostředek pro cukrovku II. typu, který dokáže účinně kontrolovat chorobné projevy diabetu, jakými jsou zvýšený cukr (hyperglykémie) či inzulínová rezistence.

Devatenáct ze zkoumaných studií  byly prováděny buď na buněčných kulturách (in vitro) nebo na zvířatech (in vivo). Všechny ukázaly pozitivní účinky kurkuminu.

Pět  z těchto studíí byly klinickými testy kurkumy, anebo jejího výtažku kurkuminu provedených na lidech. Tři z nich se uskutečnily přímo na pacientech s cukrovkou nebo v předcukrovkových stádiích.

Jak kurkumin léčí cukrovku II.typu?

K úžasu vědců, studie na buňkách a zvířatech prokázala, že kurkumin dokáže zlepšit cukrovku II. typu a to prostřednictvím 10 různých mechanismů:

 • snížením produkce glukózy v játrech
 • snížením produkce glykogénu v játrech
 • stimulací metabolismu glukózy (zvyšováním exprese GLUT4, GLUT2 a GLUT3)
 • zvýšenou aktivitou AMP kyanázy
 • podporou aktivity vázání PPAR-Y ligandu
 • potlačením zánětů způsobených hyperglykémií
 • stimulací vylučování inzulínu ze slinivky
 • zlepšení funkce pankreatických buněk
 • zvýšením fosforylace AKT
 • zvýšením počtu inzulínových beta receptorů a snížením inzulínové rezistence

Navíc k tomu, studie uskutečněné na pacientech s rozvinutou cukrovkou anebo se stádii, které ji předcházejí, ukázaly na další 3 prospěšné účinky kurkuminu:

 • efekt snižování glukózy v krvi
 • zlepšená činnost beta buněk ve slinivce
 • zlepšení oxidace a využití mastných kyselin

Jaká dávka kurkuminu dokáže zabránit cukrovce?

Jedna z uvedených studií stojí za zvláštní povšimnutí. Zjistila totiž, že kurkuminový extrakt byl obzvláštně účinný při zastavování progrese cukrovky v předcukrovkových stádiích do plného propuknutí onemocnění.

Tato studie byla publikována ve vlastním žurnálu Americké dietologické společnosti, nazvaným Péče o cukrovku (Diabetes care).

Zjistila, že užívání 6 kapslí po 250 mg kurkuminu denně (tedy 1,5 gramu) po dobu 9 měsíců spolehlivě zabránilo propuknutí cukrovky. Jinými slovy, v kontrolní skupině propukla cukrovka u 16,4%, oproti tomu ve skupině užívající kurkumin, nepropukla u nikoho.

Vážné vedlejší účinky standardních léků

Výsledky jako tento jsou extrémně povzbudivé, když je porovnáme se standardním přístupem ortodoxní medicíny. Například, známé léky cukrovkářů Metformin Mylan nebo Siofor (účinná látka metformin hydrochlorid) jsou známé svými vážnými vedlejšími účinky.

Jde hlavně o vedlejší účinek jako je falešné snižování krevního cukru, který se sice jeví jako v normě, ale ve skutečnosti zvyšuje mortalitu a morbiditu.

Při existenci vážných vedlejších účinků standardních léků o to více potřebujeme alternativy, které jsou bezpečné, cenově výhodné a běžně dostupné.

No a tím kurkumin ve všem je.

Navíc, navzdory dobře známým problémům s inzulínovou rezistencí při diabetu II. typu, se u těchto pacientů často používá inzulín vyrobený za pomoci genetických modifikací. Jde tedy o vysoce nelogický a nezodpovědný přístup, tak typický pro ortodoxní medicínu, která se ani nesnaží hledat příčiny onemocnění.

Totiž nedávno poměrně malá, no nanejvíc znepokojující studie zjistila, že uměle vyrobený a podávaný inzulín zrychluje progresi cukrovky I. i II. typu, tedy vytváří takzvanou "dvojitou cukrovku".

Cukrovka je samozřejmě nemoc vyvolaná hlavně způsobem stravování, které je typické svojí evoluční nekompatibilitou. Jinými slovy, západní typ stravy je přímo letální příčinou onemocnění, protože ani zdaleka nepřipomíná tradiční stravu, kterou lidé konzumovali po celá tisíciletí a která je stále primárním faktorem našeho zdraví.

Pokud byste však chtěli kontrolovat množství přijaté účinné látky kurkuminu, potom je lepší jej konzumovat přímo jako potravinový doplněk.

Na základě výše uvedeného můžeme konstatovat, že kurkumin je úžasná alternativa k tradičním lékům a měla by být považována za plnohodnotnou "přírodní léčbu".


Je jakousi protiváhou, která vyvažuje nezdravé stravování a která zdaleka převyšuje jakýkoliv syntetický lék


Samozřejmě, měla by být součástí širokého spektra  léčebného plánu diabetiků a ten by měl zahrnovat i stravu, cvičení, nevystavování se toxinům, emoční faktory a kontrola stresu.

Zdroj: Why All Diabetics Should Know About Turmeric

Kurkumin ve fytosomální formě jako účinný lék s garancí účinných látek a s ochrannou známkou Meriva®

Kurkumin komplex Meriva®, technologie Phytosome®

Phytosome® technologie zvyšuje využitelnost kurkuminu  29x  oproti standardním extraktům kurkuminu.

KURKUMIN

VYSOCE ÚČINNÝ EXTRAKT

Betaglucan MaxCell

Kurkumin Phytosome® Power Complex je patentovaná forma kurkuminu navázaného na komplex fosfolipidů s klinicky prokázanou zvýšenou vstřebatelností a biologickou dostupnosti. Patentovaná technologie Phytosome® do fosfolipidového přípravku zabuduje všechny 3 základní kurkuminoidy:

 • Kurkumin
 • Demethoxykurkumin
 • Bisdemethoxykurkumin

Složení: 500 mg Meriva® Phytosome® Turmeric Complex patentovaná směs extraktu kořene kurkumy a fosfatidylcholinu - 500 mg - Kurkumin a další kurkuminoidy, min. 20%

Balení: 90 kapslí x 500 mg, čistá hm.extraktu 45 g, 100% čisté extrakty, neobsahuje plnidla ani konzervační látky, použity rostlinné tobolky – vhodné pro vegetariány a vegany

Dávkování:

 • při zdravotních problémech: 2-4 kapsle denně
 • kapsle užívejte nejlépe s jídlem a dostatečně zapijte

Metformin (lék proti cukrovce)

Studie z roku 2009 publikovaná v časopise Biochemitry a and Biophysical Research Community (Vědecká komunita biochemie a biofyziky) objevila, jak by kurkumin mohl být cenný při léčení diabetu, zjistila totiž, že kurkumin aktivuje AMPK (zvyšuje příjem glukózy) a potlačuje expresi glukoneogenních genů (potlačuje produkci glukózy v játrech) v buňkách hepatomu.

Překvapením je, že kurkumin je 500 až 100 000krát účinnější než metformin při aktivaci AMPK.

Více:

 

Každá nemoc je způsobena narůstající jedovatostí lidského organismu.

Více úžasný:

MUDr. Henry Bieler

Cílem správné medicíny je předcházení nemocí a prodloužení zdravé dlouhověkosti. Ideálem medicíny je odstranit mít potřebu lékaře.

MUDr. William J. Mayo

 

ROZHOVOR S MUDr. SOŇOU PEKOVOU, Ph.D. - 8. červenec 2021

Globalisty cenzurované video nově na svobodném kanálu

 

KLINICKÉ TESTY LÉKŮ - PODVOD

DOKUMENT ČT 2

BYZNYS V BÍLÝCH PLÁŠTÍCH

 

 

TŘI UNIKÁTNÍ EXTRAKTY

Z DUANWOOD RED REISHI

          EXTRAKT                 SPÓR

Nejsilnější extrakt z REISHI na českém trhu!!!100% spórový prášek z Duanwood Red Reishi!!!

 

TRITERPEN MAX

Extrakt s vysokým obsahem triterpenoidů. Více než 20 triterpenoidů%!

ZDE ROSTE NEJÚČINNĚJŠÍ REISHI

DUANWOOD RED REISHI

zdroj výše nejúčinnějších extraktů

Video z návštěvy Čechů u pěstitelů Duanwood Red Reishi v Číně, v horské oblasti Jiangshan

 

FAKTA O REISHI,

MYKOLOGIE, HISTORIE, PĚSTOVÁNÍ, ÚČINNÉ LÁTKY, JAK JE TO S JEJÍ KVALITOU?

 

 

 

 CORDYCEPS, EXTRA SILNÝ

NEJVYŠŠÍ MNOŽSTVÍ ÚČINNÝCH LÁTEK

Nejsilnější Cordyceps na českém trhu!!!

100% Sibiřská Čaga
Betaglucan MaxCellHlíva ústřičná

 

 

MUDr. Ludmila Eleková: Vakcíny brzdí vývoj. Dříve děti mluvily souvisle od 2 let a dnes? Katastrofa! (1:58:35)

DOKUMENT ČT 2

ŠKODLIVOST MOBILNÍCH SÍTÍ

ZAČNĚTE U SEBE

ZÁKLADEM ZDRAVÍ JE PREVENCE S NÁVRATEM K PŘÍRODĚ

Doporučuji:

každé ráno cca 30 minut před snídaní

vypít cca 4 dcl vlažné čisté pramenité vody s citrónem (můžete přidat až půl lžičky jedlé sody) a pro posílení imunity a energie můžete použít dvojitý extrakt (1-2 kapsle) z

  a nejdříve po 15 minutách:

případně nejen pro psychiku:

pro střevo kvalitní probiotika:

 • kysané zelí, které si sami jednoduše vyrobíte POUZE VY! Pozor na "BRUSELSKÉ" kysané zelí! S éčkama

___________________________________________________

Předpokládané trendy v užívání vitamínů a dalších doplňků stravy v roce 2021 ZDE

 

 

KNIHA

NACISTICKÉ KOŘENY "BRUSELSKÉ EU"

 MUDr. Matthias Rath, Paul Anthony Taylor, Aleksandra Niedzwiecki a August Kowalczyk

v češtině je možno knihu přečíst online zde

Co jste už vždycky chtěli vědět o ‘bruselské EU’ - Ale nikdo se neodvážil vám o tom říci!

 

             TEST

BARVOSLEPOSTI

 

JAREK NOHAVICA

ZADEK JAK ŽOK

A přece nakonec - ÚSPĚŠNÁ LÉČBA

 

 

ROK SI NIČÍME IMUNITU,

možná i proto je tolik nemocných, říká česká vědkyně, vedoucí týmu Centra buněčného a tkáňového inženýrství FN u sv. Anny...

doc. RNDr. Irena Koutná, Ph.D.

 

Jak platné v roce 2020 - 2021

 

PROTESTSONG

V DLOUHÉM ZATMĚNÍ

Ilona Czáková, Roman Horký a KAMELOT

(Oficiální videoklip - Premiéra: 1. 12. 2020)

Do této písně jsme vložili naše srdce a nevymyté mozky