Studie odhaluje, jak vitamín K pomáhá předcházet a léčit cukrovku

Evangelyn Rodriguezová, 9. února 2024, Natural News

Vědci z Montrealské univerzity a Montrealského klinického výzkumného institutu v Kanadě objevili slibný nový způsob léčby nebo prevence cukrovky bez farmaceutického zásahu.

Ve své studii, která se objevila v časopise Cell Reports, vědci uvedli, že zvýšení příjmu vitaminu K by mohlo pomoci snížit riziko cukrovky. Je to proto, že vitamín K hraje klíčovou roli v chemickém procesu zvaném gama (y)-karboxylace, který se vyskytuje v buňkách a ovlivňuje proteiny, které vylučují.

Studie zjistila, že y-karboxylace je důležitá pro beta buňky pankreatu a jejich schopnost produkovat inzulín, hormon, který přiměje buňky, aby přijímaly glukózu z krevního řečiště. Diabetes se obvykle vyvíjí v důsledku nedostatku beta buněk nebo nedostatečné produkce inzulínu beta buňkami.

Souvislost mezi vitaminem K a cukrovkou

Podle statistik se prevalence diabetu v posledních několika desetiletích výrazně zvýšila téměř ve všech zemích. Světová zdravotnická organizace (WHO) dnes považuje cukrovku za globální epidemii, která každoročně způsobuje miliony úmrtí. Varuje také, že cukrovka je hlavní příčinou slepoty, selhání ledvin, infarktu, mrtvice a amputace dolních končetin. (V Česku je ročně amputováno cca 10 000 nohou a 2 000 lidí oslepne).

Vitamin K, živina rozpustná v tucích, která se nachází v různých potravinách rostlinného a živočišného původu, je známá svou rolí koenzymu. Koenzymy jsou důležitými hnacími silami biochemických reakcí kvůli jejich roli katalyzátorů a enzymových aktivátorů. Vitamin K působí jako koenzym karboxylázy, enzymu podílejícího se na syntéze bílkovin nezbytných pro srážení krve (protrombin) a stavbu kostí (osteokalcin). (Související: 8 vědecky podložených zdravotních přínosů vitaminu K.)

Jako poslední krok v biosyntéze proteinů usnadňuje karboxyláza závislá na vitaminu K posttranslační modifikaci (y-karboxylaci) osteokalcinu, což vede k jeho aktivaci. Kromě regulace zrání kostních minerálů bylo také zjištěno, že karboxylovaný osteokalcin reguluje expresi inzulínových genů a markerů proliferace beta buněk. Několik studií prokázalo, že vysoká hladina karboxylovaného osteokalcinu zlepšuje citlivost na inzulín a snižuje riziko diabetu 2. typu.

Y-karboxylace závislá na vitaminu K zlepšuje produkci inzulínu v beta buňkách

Několik zpráv naznačuje, že nízký příjem vitaminu K nebo nedostatek vitaminu K u lidí je spojen se zvýšeným rizikem vzniku metabolického syndromu, což je soubor stavů, které zvyšují riziko ischemické choroby srdeční, mrtvice a cukrovky 2. typu. Vědci také zjistili, že nízké hladiny vitaminu K u morbidně obézních pacientů pozitivně korelují s přítomností diabetu 2. typu, zatímco suplementace vitaminem K má tendenci výrazně snižovat hladinu glukózy v krvi nalačno.

Tato pozorování silně naznačují souvislost mezi nedostatkem vitaminu K a rizikem vzniku cukrovky, ale základní mechanismy v tomto vztahu zůstávají neznámé. Aby to osvětlili, provedli kanadští vědci několik experimentů na beta buňkách izolovaných z myší a lidí. Zjistili, že v podmínkách metabolického stresu beta buňky myší, které postrádaly y-karboxylaci kvůli nedostatku vitaminu K, "nedokázaly přizpůsobit svou sekreci inzulínu".

Na druhou stranu léčba vitaminem K podpořila aktivitu y-karboxylace a chránila beta buňky před škodlivými účinky vysoké hladiny glukózy a metabolického stresu. To ukazuje, že y-karboxylace závislá na vitaminu K hraje důležitou roli v přežití a správné funkci beta buněk pankreatu, zejména v době buněčné zátěže. Schopnost beta buněk přizpůsobit se nepříznivým podmínkám zajišťuje dostatečnou produkci inzulínu v případě potřeby pro kontrolu hladiny cukru v krvi.

U lidských beta buněk vědci pozorovali podobný trend, kdy y-karboxylace závislá na vitaminu K pozitivně korelovala se zlepšenou sekrecí inzulínu v reakci na glukózu. Identifikovali také protein v endoplazmatickém retikulu – buněčné organele, kde dochází k syntéze proteinů – beta buněk nazývaný EGRP, který pomáhá regulovat vazbu vápníku na proteiny.

Vědci zjistili, že y-karboxylace EGRP závislá na vitaminu K chrání beta buňky před přeplněním vápníkem, zatímco nedostatek y-karboxylace dělá opak a způsobuje hyperinzulinémii (vyšší než normální hladiny inzulínu). Intracelulární vápník hraje obrovskou roli při uvolňování inzulínu z beta buněk, a proto je jeho regulace důležitá pro správnou funkci beta buněk slinivky břišní. Dysregulace vápníku v beta buňkách je společným rysem diabetu 2. typu.

"Naše studie ukazuje, že tento protein hraje důležitou roli při udržování fyziologických hladin vápníku v beta buňkách, aby se zabránilo narušení sekrece inzulínu," řekla Dr. Julie Lacombeová, jedna z autorek studie, o EGRP. "Vitamin K prostřednictvím gama-karboxylace je nezbytný pro to, aby ERGP plnil svou roli."

Vitamin K je důležitá živina, kterou můžete získat z různých potravin a doplňků stravy. Vitamin K se vyskytuje ve dvou formách, a to fylochinon (vitamín K1) a menachinony (vitamín K2). Vitamín K1 se nachází v zelené listové zelenině, jako je kapusta, špenát, brokolice a zelí. Vitamín K2 je naopak přítomen ve velkém množství ve fermentovaných sójových bobech a v menším množství v mase, sýrech a vejcích.

Podle studie publikované v časopise Diabetes Care je vysoký příjem vitaminu K1 i K2 spojen s nižším rizikem vzniku cukrovky 2. typu, i když účinek je výraznější u vitaminu K2.

Na DiabetesCure.news je více doporučení o tom, jak zvládat cukrovku přirozeně.

Podívejte se na následující video, ve kterém se dozvíte více o zdravotních přínosech vitaminu K2.

Vitamin K1 a K2: vše, co potřebujete o nich vědět

 

 

 

 

 

 

 

- Pixabay

Ing. Zdeněk Rozehnal

Většina lidí o vitaminu K nikdy neslyšela. Tento vitamin se v západní stravě vyskytuje jen zřídka a není mu věnována velká pozornost. Tato silná živina však hraje zásadní roli v mnoha aspektech vašeho zdraví. Někteří se dokonce domnívají, že vitamin K2 může být chybějícím článkem mezi stravou a několika chronickými onemocněními.

Co je to vitamin K?

Vitamin K byl objeven v roce 1929 jako základní živina pro srážení krve, což je vědecký termín pro krevní srážlivost. Původní objev byl popsán v německém vědeckém časopise, kde byl nazván "Koagulationsvitamin". Odtud pochází písmeno K ve vitaminu K (1).

Objevil ho také zubař Weston Price, který na počátku 20. století cestoval po světě a studoval vztah mezi stravou a nemocemi u různých populací, přičemž zjistil, že neindustriální strava měla vysoký obsah blíže neidentifikované živiny, která zřejmě poskytovala ochranu před zubním kazem a chronickými onemocněními.

Tuto záhadnou živinu označil jako aktivátor X. Dnes se má za to, že to byl vitamin K2 (1).

Existují dvě hlavní formy vitaminu K:

 • Vitamin K1 (fylochinon): nachází se v rostlinných potravinách, např. v listové zelenině.
 • Vitamin K2 (menachinon): nachází se v živočišných potravinách a fermentovaných potravinách (2).

Vitamin K2 lze dále rozdělit na několik různých podtypů. Nejdůležitější jsou MK-4 a MK-7.

Shrnutí:

 • Vitamin K byl původně objeven jako živina podílející se na srážení krve. Existují dvě jeho formy: K1 (nachází se v rostlinných potravinách) a K2 (nachází se v živočišných a fermentovaných potravinách).

Jak vitaminy K1 a K2 fungují?

Vitamin K aktivuje bílkoviny, které se podílejí na srážení krve, metabolismu vápníku a zdraví srdce, přičemž jednou z jeho nejdůležitějších funkcí je regulace ukládání vápníku. Jinými slovy podporuje zdraví kostí a zabraňuje kalcifikaci cév a ledvin (3).

Někteří vědci naznačují, že role vitaminů K1 a K2 jsou zcela odlišné, a mnozí se domnívají, že by měly být klasifikovány jako zcela samostatné živiny.

V kontrolovaných studiích na lidech vědci také pozorovali, že doplňky vitaminu K2 obecně zlepšují zdraví kostí a srdce, zatímco vitamin K1 nemá žádný významný přínos (4).

Aby však bylo možné plně pochopit funkční rozdíly mezi vitaminy K1 a K2, je třeba provést další studie na lidech.

Shrnutí:

 • Vitamin K hraje zásadní roli při srážení krve, zdraví srdce a kostí.

Může pomáhat předcházet srdečním onemocněním

Hromadění vápníku v tepnách kolem srdce je obrovským rizikovým faktorem pro srdeční onemocnění (5, 6).

Cokoli, co dokáže toto hromadění vápníku snížit, může pomoci předcházet srdečním onemocněním. Předpokládá se, že vitamín K pomáhá tím, že zabraňuje ukládání vápníku v tepnách (3).

V jedné studii trvající 7-10 let měli lidé s nejvyšším příjmem vitaminu K2 o 52% nižší pravděpodobnost vzniku vápenatění tepen a o 57% nižší riziko úmrtí na srdeční onemocnění (7).

Jiná studie na 16 057 ženách zjistila, že účastnice s nejvyšším příjmem vitaminu K2 měly mnohem nižší riziko srdečních onemocnění - na každých 10 mcg K2, které denně zkonzumovaly, se riziko srdečních onemocnění snížilo o 9% (8).

Naopak vitamin K1 neměl v žádné z těchto studií vliv.

Mějte však na paměti, že se jednalo o observační studie, které nemohou prokázat příčinu a následek.

V několika málo kontrolovaných studiích, které byly provedeny, byl použit vitamin K1, který se zdá být neúčinný (9).

Je třeba provést dlouhodobé kontrolované studie týkající se vitaminu K2 a srdečních onemocnění.

Přesto existuje velmi věrohodný biologický mechanismus jeho účinnosti a silné pozitivní korelace se zdravím srdce v pozorovacích studiích.

Shrnutí:

 • Vyšší příjem vitaminu K2 je silně spojen se sníženým rizikem srdečních onemocnění. Vitamin K1 se zdá být méně užitečný nebo neúčinný.

Může pomoci zlepšit zdraví kostí a snížit riziko osteoporózy

Osteoporóza - což v překladu znamená "porézní kosti" - je v západních zemích častým problémem, přičemž se vyskytuje zejména u starších žen a silně zvyšuje riziko zlomenin.

Jak bylo uvedeno výše, vitamin K2 hraje ústřední roli v metabolismu vápníku, hlavního minerálu, který se nachází ve vašich kostech a zubech.

Vitamin K2 aktivuje vápník vázající účinky dvou proteinů - matrixového proteinu GLA a osteokalcinu, které pomáhají budovat a udržovat kosti (10).

Zajímavé je, že existují také podstatné důkazy z kontrolovaných studií, že K2 může mít významný přínos pro zdraví kostí.

Tříletá studie na 244 ženách po menopauze zjistila, že u těch, které užívaly doplňky stravy s vitaminem K2, docházelo k mnohem pomalejšímu poklesu hustoty kostních minerálů v souvislosti s věkem (11).

Dlouhodobé studie u japonských žen zaznamenaly podobné přínosy, i když v těchto případech byly použity velmi vysoké dávky. Ze 13 studií pouze jedna neprokázala významné zlepšení.

Sedm z těchto studií, které braly v úvahu zlomeniny, zjistilo, že vitamin K2 snížil počet zlomenin páteře o 60%, zlomenin kyčle o 77% a všech nepáteřních zlomenin o 81% (12).

V souladu s těmito zjištěními jsou v Japonsku oficiálně doporučovány doplňky stravy s vitaminem K pro prevenci a léčbu osteoporózy (13).

Někteří vědci však o tom nejsou přesvědčeni. Dvě rozsáhlé přehledové studie dospěly k závěru, že důkazy pro doporučení doplňků vitaminu K k tomuto účelu nejsou dostatečné (14, 15).

Shrnutí:

 • Vitamin K2 hraje zásadní roli v metabolismu kostí a studie naznačují, že může pomoci předcházet osteoporóze a zlomeninám.

Může zlepšit zdraví zubů

Vědci se domnívají, že vitamin K2 může ovlivňovat zdraví zubů. Žádná studie na lidech to však přímo netestovala.

Na základě studií na zvířatech a úlohy, kterou vitamin K2 hraje v metabolismu kostí, lze předpokládat, že tato živina ovlivňuje i zdraví zubů.

Jednou z hlavních regulačních bílkovin ve zdraví zubů je osteokalcin - stejná bílkovina, která je rozhodující pro metabolismus kostí a je aktivována vitaminem K2 (16).

Osteokalcin spouští mechanismus, který stimuluje růst nové kosti a nového dentinu, což je odvápněná tkáň pod zubní sklovinou (17).

Předpokládá se, že důležitou roli zde hrají také vitaminy A a D, které působí synergicky s vitaminem K2 (18).

Shrnutí:

 • Předpokládá se, že vitamin K2 může hrát zásadní roli ve zdraví zubů, ale studie na lidech, které by prokázaly přínos doplňků stravy v této oblasti, v současné době chybí.

Může pomáhat v boji proti rakovině

Rakovina je v západních zemích častou příčinou úmrtí a nové případy rakoviny stále rychleji přibývají. Proto je nalezení účinných preventivních strategií nesmírně důležité.

Zajímavé je, že bylo provedeno několik studií týkajících se vitaminu K2 a některých typů rakoviny.

Dvě klinické studie naznačují, že vitamin K2 snižuje výskyt recidivy rakoviny jater a prodlužuje dobu přežití (19, 20).

Je však zapotřebí provést více kvalitních studií, než bude možné vyslovit nějaké silné tvrzení.

Shrnutí:

 • Bylo zjištěno, že vitamin K2 zlepšuje přežití pacientů s rakovinou jater. Je však zapotřebí provést další studie.

Jak získat potřebný vitamin K2

Bohatým zdrojem vitaminu K1 je několik běžně dostupných potravin, ale vitamin K2 je méně častý.

Vaše tělo může částečně přeměnit vitamin K1 na K2. To je užitečné, protože množství vitaminu K1 v běžné stravě je desetkrát vyšší než množství vitaminu K2.

Současné poznatky však naznačují, že proces přeměny je neúčinný. V důsledku toho vám může mnohem více prospět přímá konzumace vitaminu K2.

Střevní bakterie v tlustém střevě také produkují vitamin K2. Některé důkazy ukazují, že širokospektrá antibiotika přispívají k nedostatku K2 (21).

Přesto je průměrný příjem této důležité živiny v moderní stravě neuvěřitelně nízký.

Vitamin K2 se nachází hlavně v některých živočišných a fermentovaných potravinách, kterých většina lidí moc nejí.

Mezi bohaté živočišné zdroje patří mléčné výrobky s vysokým obsahem tuku od krav krmených trávou a vaječné žloutky, stejně jako játra a další vnitřnosti (22).

Vitamin K je rozpustný v tucích, což znamená, že nízkotučné a libové živočišné produkty ho neobsahují mnoho.

Živočišné potraviny obsahují podtyp MK-4, zatímco fermentované potraviny jako kysané zelí, natto a miso obsahují více delších podtypů MK-5 až MK-14 (23).

Pokud jsou pro vás tyto potraviny nedostupné, je vhodnou alternativou užívání doplňků stravy. 

Přínosy doplňování K2 se mohou ještě zvýšit v kombinaci s doplňkem stravy s vitaminem D. Tyto dva vitaminy mají synergické účinky, což znamená, že mohou působit společně (24).

Ačkoli je to třeba podrobněji prozkoumat, současný výzkum vitaminu K2 a zdraví je slibný. Ve skutečnosti může mít potenciálně pro mnoho lidí životně důležité důsledky.

Shrnutí:

 • Vitamin K2 můžete získat z mléčných výrobků s vysokým obsahem tuku, vaječného žloutku, jater a fermentovaných potravin, jako je například kysané zelí.

Závěr

Vitamin K je skupina živin rozdělená na vitaminy K1 a K2.

Vitamin K1 se podílí na srážení krve a vitamin K2 prospívá zdraví kostí a srdce. Je však třeba provést další studie o úloze jednotlivých podtypů vitaminu K.

Někteří vědci jsou přesvědčeni, že lidé ohrožení srdečním onemocněním by měli pravidelně užívat doplňky stravy s vitaminem K2. Jiní poukazují na to, že je třeba provést další studie, než bude možné vydat nějaké pevné doporučení.

Je však zřejmé, že vitamin K hraje v tělesných funkcích zásadní roli.

Chcete-li si udržet dobré zdraví, dbejte na to, abyste dostatečné množství vitaminů K1 a K2 přijímali stravou.

Kurkumin, další alternativa k tradičním lékům a měla by být považována za plnohodnotnou "přírodní léčbu"

Je jakousi protiváhou, která vyvažuje nezdravé stravování a která zdaleka převyšuje jakýkoliv syntetický lék. Měla by být součástí širokého spektra  léčebného plánu diabetiků a ten by měl zahrnovat i stravu, cvičení, nevystavování se toxinům, emoční faktory a kontrola stresu.

Jak kurkumin léčí cukrovku II. typu?

K úžasu vědců, studie na buňkách a zvířatech prokázala, že kurkumin dokáže zlepšit cukrovku II. typu a to prostřednictvím 10 různých mechanismů:

 • snížením produkce glukózy v játrech
 • snížením produkce glykogénu v játrech
 • stimulací metabolismu glukózy (zvyšováním exprese GLUT4, GLUT2 a GLUT3)
 • zvýšenou aktivitou AMP kyanázy
 • podporou aktivity vázání PPAR-Y ligandu
 • potlačením zánětů způsobených hyperglykémií
 • stimulací vylučování inzulínu ze slinivky
 • zlepšení funkce pankreatických buněk
 • zvýšením fosforylace AKT
 • zvýšením počtu inzulínových beta receptorů a snížením inzulínové rezistence

Navíc k tomu, studie uskutečněné na pacientech s rozvinutou cukrovkou anebo se stádii, které ji předcházejí, ukázaly na další 3 prospěšné účinky kurkuminu:

 • efekt snižování glukózy v krvi
 • zlepšená činnost beta buněk ve slinivce
 • zlepšení oxidace a využití mastných kyselin
Jsou možné dvě formy užívání. První je kurkumin (extrakt z kurkumy) společně s piperinem, který zvyšuje jeho využitelnost 20x, ale nevýhodou je zvyšování propustnosti střeva, viz syndrom propustného střeva. Druhá možnost je použití fytosomálmího kurkuminu, který zvyšuje využitelnost kurkuminu 29x a nemá negativní účinek na propustnost střeva.
 
Varianta kurkumy a černého pepře je velice málo účinná, protože kurkuminu (barvivo) je v kurkumě hodně málo a musí se extrahovat. Nicméně přidávat kurkumu do jídel je velice vhodné.
 

Více:

Diabetes 2.typu lze odvrátit už v průběhu tří měsíců nárazovou dietou

Tracey Watson, 29. prosince 2017

Diabetes 2.typu je v dnešní moderní společnosti jednou z nejrozsáhlejších zdravotních pohrom. Americká asociace pro diabetes uvádí, že v současnosti se s touto nemocí potýká kolem 30 miliónů Američanů, což představuje téměř 10% populace. Diabetes také patří k hlavním příčinám úmrtí a ročně způsobuje finanční náklady ve výši asi 245 miliard dolarů (přímé náklady za léčbu plus ztráty produktivity).

Po dlouhá léta lékaři tvrdili, že diabetes je neléčitelná nemoc, kterou lze pouze brzdit pomocí nebezpečných chemických léků na snižování hladiny cukru. Proti nim ale již dlouho vystupují zastánci přírodní medicíny (k nimž patří i Mike Adams - zakladatel serveru Natural News), kteří tvrdí, že nemoc lze vyléčit prostou změnou životního stylu.

Tvrzení Mikeho Adamse bylo nyní konečně doloženo i vědeckou studií, kterou prováděli angličtí výzkumníci na univerzitách v Glasgow a Newcastle. Tato byla nedávno publikována v magazínu The Lancet a plně potvrzuje to, co M. Adams celou dobu říkal: dokonce i pokročilé stadium diabetu 2.typu lze úplně odvrátit pomocí zhubnutí.

Studie, která sledovala 298 pacientů s diabetem 2.typu, byla prezentována i na kongresu Mezinárodní federace pro diabetes, který proběhl v Abu Dhabi koncem roku 2017.

Polovina sledované skupiny pacientů obdržela návrhy, jak mají hubnout a nadále užívala své léky, zatímco druhá polovina úplně vysadila svou léčbu a přešla na přísnou nárazovou dietu s denním příjmem 853 kalorií po dobu tří měsíců.

Ještě jeden rok po ukončení této studie byly celé tři čtvrtiny pacientů po nárazové dietě stále bez léků a 46% z nich bylo lékaři označeno za vyléčené.

Pokud se ale podíváme na výsledky trochu podrobněji, výsledky se stanou ještě působivější:

 • mezi těmi, kteří se dietou zbavili 15 a více kilogramů své váhy, se jich z diabetu vyléčilo 86%, u těch, kteří zhubli o 10 kg to bylo 57% a při zhubnutí o 5 kg byl stejný výsledek u 34% nemocných!

Hlavní autor studie - profesor Roy Taylor z the Newcastle University o tom říká: „Tyto výsledky jsou velmi vzrušující, neboť úspěchy, doložené v našem programu jsou dosažitelné i u mnoha dalších lidí.“

Diabetes 2.typu vzniká tehdy, když se v okolí slinivky a jater uloží příliš mnoho tuku, což pak omezuje produkci inzulinu a způsobuje zvyšování hladiny cukru v krvi. Vědci už začali věřit tomu, že pokud se pacient s diabetem zbaví významné části své váhy, sníží se současně i množství tuku kolem těchto důležitých orgánů a to tělu dovolí, aby opět začalo normálně fungovat.

Hlavní příčinou vzniku diabetu u lidí s nadváhou je tedy to, že mají příliš mnoho tzv. viscerálního tuku (to je tuk, který se akumuluje kolem břicha)

„Když se zbaví takového tuku, pak dosáhne většina lidí původních hodnot cukru v krvi i bez medikace“, vysvětluje pan profesor Taylor.

I když byla účastníkům studie předepsána tato velmi přísná dieta, nejedná se nutně o jedinou „zázračnou metodu“, která by vedla k odvrácení diabetu. Vědci se prostě jen přesvědčili, že rychlá ztráta nadváhy vzbuzuje u pacientů méně obav, než hubnout pomalu a delší dobu.

„Pomalé hubnutí je pro nemocné větším utrpením“, říká profesor Michael Lean z the Glasgow University. „V kontrastu s přesvědčením mnoha dietářů navíc bývají lidé, kteří zhubnou rychle a důrazněji, dlouhodobě úspěšnější v udržování své váhy. Lékaři si dostatečně neuvědomují, jak lidé s diabetem 2.typu nenávidí svou nemoc. Podle mých zkušeností lidé na dietu přechází bez váhání, pokud se dozví, jak velkou mají šanci na vyléčení.“

Také Mike Adams čelil už před více lety diabetu 2.typu, ale podařilo se mu zvládnout tuto situaci s pomocí následujících základních změn v životním stylu:

 • Vyřazení veškerého rafinovaného cukru: k tomu patří i všechny skryté cukry a průmyslově zpracované sacharidy.
 • Každodenní cvičení: podstatná je právě každodennost - je mnohem důležitější si dát denně 30-minutovou procházku, než se sporadicky věnovat náročnějším cvičením v posilovně.
 • Pobyt na slunci: většina Američanů (70% bělochů, 80% asiatů a hispánců a až 97% černochů) má deficit vitamínu D. Zdravotní autority konstatují: „Je dokázáno, že vitamín D pomáhá snižovat rezistenci na inzulín a naopak zvyšuje citlivost na něj a tím činně působí na regulaci hladiny cukru v krvi“.

Použité zdroje:

Originál: www.naturalnews.com/2017-12-29-crash-diet-found-to-reverse-type-2-diabetes-in-three-months.htm

Deset let staré tvrzení Health Rangera se náhle stalo průlomem v medicíně: diabetes 2. typu lze vyléčit pouhou změnou jídelníčku

J. D. Heyes, 4. dubna 2016

Jeden z posledních výzkumů „objevil“ metodu léčby, kterou doporučoval Mike Adams - editor serveru NaturalNews už před deseti lety: vhodně sestavený jídelníček působí proti diabetu 2. typu a dokonce jej může i vyléčit.

Deník the UK's Daily Mail nyní přišel s tímto poznatkem jako s "novým objevem", který přinesli výzkumníci z univerzity v Newcastlu.

Vědci došli k závěru, že speciální nárazová dieta trvající pouhých 8 týdnů může vyléčit tuto chorobu

A co víc, i lidé, kteří mají diabetes více než deset let, mohli po této dvouměsíční dietě zaznamenávat její ústup.

Další dobrou zprávou je to, že ještě po šesti měsících od skončení této diety nevykazovali účastníci tohoto klinického experimentu žádné příznaky diabetu. To naznačuje, že jejich nemoc byla kompletně vyléčena.

Zjištění, vědci popisované jako „zásadní změna“ by mohlo vést k mnohem levnější léčbě problému, kterým je postiženo 3,6 miliónu pacientů ve Velké Británii a více než 20 miliónů v USA.

(V Česku je postiženo cukrovkou cca 850 000 obyvatel (přes 200 000 o tom neví), což znamená 8% populace. V USA 6,3% a ve Velké Británii 5,7%. Otázkou je, jestli nemáme další světové prvenství)

The Daily Mail napsal v článku toto:

„Diabetes 2. typu nastává tehdy, když tělo pacienta neprodukuje dostatek inzulínu, potřebného k udržování optimální hladiny cukru v krvi nebo také v případě, kdy se tělo stane rezistentní na inzulín. Choroba bývá velmi často doprovázena obezitou a objevuje se obvykle ve středním věku. Pacientovi později může hrozit amputace dolních končetin, srdečních infarktů nebo ztráta zraku.

Vědci se obvykle domnívají, že jakmile tato choroba nastane, je už neléčitelná. Stále více nových poznatků ale dokládá, že zhubnutí by mohlo být řešením.“

'Epidemické rozměry'

Výzkumníci a vědci se domnívají, že při hubnutí dochází k odstraňování tuku ze slinivky a tím je umožněna lepší produkce inzulínu, vedoucí k normálu. Dojde tak k odstranění základní příčiny nemoci.

Výsledky posledního Britského experimentu nejenže potvrzují to, co Health Ranger hlásal už před mnoha lety, ale rovněž dokládají, že nemoc lze vyléčit a že kompletní uzdravení přichází již po několika týdnech.

„Došli jsme k poznání, že pokud se nemocný chce skutečně vyléčit ze svého diabetu 2. typu, pak  stačí zbavit se nadváhy, udržet si tento stav  a dojde k návratu k normálu,“ sdělil v tiskovém prohlášení pro the Daily Mail vedoucí studie, Prof. Roy Taylor.

V rámci experimentu diabetici konzumovali

pouze 700 kalorií denně v podobě tří dietních koktailů a zeleniny, průměrně za osm týdnů shodili 14 kg

Ze 30 účastníků jich 12 zaznamenalo úplné vyléčení

V následujícím čase přešly sledované osoby na zdravé stravování a pokud se jim začala vracet váha, znovu přecházeli na dietu. Po šesti měsících bylo provedeno další vyhodnocení výsledků a žádná ze sledovaných osob nepřibrala na váze a vyléčeným se již diabetes nevrátil.

U většiny subjektů sice dál přetrvávala nadváha, ale jejich úbytky na váze byly dostačující k tomu, aby jejich slinivka mohla zase normálně produkovat inzulín.

Autoři studie publikovali své výsledky v magazínu the Diabetes Care medical journal a ve svých závěrech uvedli: „výskyt diabetu 2. typu již dosahuje epidemických rozměrů. Osobní ztráty nemocných bývají enormní a projevují se ztrátami zraku, amputacemi končetin a předčasnými srdečními chorobami. O progresivní povaze této nemoci se dosud nepochybovalo. Při stanovení této diagnózy bývají pacienti informováni o tom, že mají doživotní chorobu.“

Mike Adams přinesl svou metodu léčby diabetu v 5 krocích podle své osobní zkušenosti

Vědecký tým konstatoval, že výsledky jejich studie prokázaly nesprávnost dosavadního přístupu k diabetu. Prof. Roy Taylor konstatoval toto:

„Diabetes 2. typu by nyní měl být chápán jako metabolický syndrom, který je léčitelný dostatečnou ztrátou nadváhy,

jež sebou přináší významnou změnu. Dokázali jsme, že je možné diabetes vyléčit, a to i v případech, že touto nemocí pacient trpí již dlouho - třeba i kolem 10 let. I pokud byste měli tuto diagnózu ještě delší dobu, nevzdávejte se své naděje - je možné i tak dosáhnout významného zlepšení hladiny cukru v krvi.

Naše studie dala rovněž i odpověď na otázku, kterou mi lidé často kladou: 

 

když shodím na váze a udržím si tento stav, zbavím se tak diabetu?

Na to je jednoduchá odpověď:   Ano!


Na TruthWiki se Mike Adams dělí se svou vlastní zkušeností s diabetem 2. typu. Porazil svou nemoc poté, co si nastudoval informace o výživě a dietách. Své vlastní zkušenosti denně předává ve svých příspěvcích na serveru NaturalNews, který založil.

V říjnu 2010 Mike Adams popsal, jak pěti snadnými kroky porazit diabetes (český překlad je publikován níže) prostřednictvím každodenní konzumace superpotravin a vyhýbáním se zpracovaným potravinám.

Zdroje:

Originál: https://www.naturalnews.com/053540_reversing_diabetes_healing_foods_Health_Ranger.html

Každá nemoc je způsobena narůstající jedovatostí lidského organismu.

Úžasný: MUDr. Henry Bieler

 

 

NEJPOPULÁRNĚJŠÍ ČLÁNKY

 

       NOVĚ PUBLIKOVANÉ ČLÁNKY

           BŘEZEN 2024 -31 článků

           DUBEN 2024 - 15 článků

 

Nejlepší DIETY pro celkové zdra ví v roce 2024 - středomořská, DASH a MIND - U.S. News & World Report

  

100% REISHI - houba mládí a zdravé dlou h ověkosti - 3 unikátní, bezkonkurenční extrakty

31 důvodů proč se NENECHÁM OČKOVAT - izraelský rabín Chananya Weisman

Dr. Peter  McCullough: Jak přírodně DETOXIKOVAT tělo PO OČKOVÁNÍ mRNA vakcínou (protokol) - video

  Devastující efekt pro zdraví - glutaman sodný, aspartam a další excitotoxiny

Jak se přírodní cestou uzdravit z chronické Boreliózy, Chlamydiózy, EB virózy... únavového syndromu

CORDYCEPS - silná imunita a nárůst energie

Překyselené tělo: začátek vážné nemoci

ZVRÁCENÍ POSTUPU DIABETU 2. typu začíná u ignorování běžných doporučení, MUDr. Sarah Hallbergová - video

Protokol pro prevenci pro uzdravené klienty - Ing. Zdeněk Rozehnal

BOSWELIA serrata (kadidlo) - jeden z nejsilnějších přírodních léků Matky Země

Tibetská houba, tibetské krystaly a kombucha - darování, prodej

Léčte záněty a ne Cholesterol, MUDr. Marc Sircus

100% ČAGA ze Sibiře, nejvyšší množství účinných látek garantující Certifikát 

Mamografie způsobuje rakovinu prsu, MUDr. Ben Johnson, M.D., N.M.D., D.O.

Účinný lék na rakovinu plic na Kubě, proč ho mít nemůžeme? Leif Davenport

Artróza - kmenové buňky - Podvod!

Lékaři se sami uzdravili z Roztroušené sklerózy, prof. George Jelinek, dr. Terry Wahlsová

Jak se skutečně zdravě stravovat...

Proč průběžně a jak detoxikovat tělo

  PROTINÁDOROVÝ účinek extraktů z REISHI a CORIOLUSU na úrovni klinických studií

Žaloba na farmaceutické korporace, MUDr. Matthias Rath

Koloidní stříbro - účinné přírodní antibiotikum, hustoty koloidního stříbra, doporučené dávkování

 

  Odstranění rtuti, hliníku a dalších toxinů z těla, včetně p revence - MUDr. Dietrich Klinghardt

Zblblo již lidstvo natolik, že se nechá obelhat pohádkami o vražedném oxidu uhličitém?

Jak na Parkinsona? Glutathionem, Hericiem a odstraněním neurotoxinů Chlorellou

    Zkušenosti klientů s Úspěšnou léčbou především boreliózy, chlamydiózy, únavového syndromu...

 

Proč my máme potravinové alergie, přičemž je naši prarodiče neměli?

 

OVĚŘENÉ PŘÍRODNÍ PŘÍPRAVKY

Cílem správné medicíny je předcházení nemocí a prodloužení zdravé dlouhověkosti. Ideálem medicíny je odstranit mít potřebu lékaře.

MUDr. William J. Mayo

 

 

TŘI UNIKÁTNÍ EXTRAKTY

Z DUANWOOD RED REISHI

Za  účinné  se  z  Reishi  považují  pouze  kvalitně  provedené  a  čisté  extrakty,  které  mají  dobrou  biologickou  dostupnost  a  jsou  zbavené  nestravitelného  chitinu;  nelze  tedy  použít  pouhý  prášek  z  usušené  houby.

 

          EXTRAKT                 SPÓR

Nejsilnější extrakt z REISHI na českém trhu!!!100% spórový prášek z Duanwood Red Reishi!!!

 

TRITERPEN MAX

Extrakt s vysokým obsahem triterpenoidů. Více než 20 triterpenoidů%!

ZDE ROSTE NEJÚČINNĚJŠÍ REISHI

DUANWOOD RED REISHI

zdroj výše nejúčinnějších extraktů

Video z návštěvy Čechů u pěstitelů Duanwood Red Reishi v Číně, v horské oblasti Jiangshan

 

FAKTA O REISHI,

MYKOLOGIE, HISTORIE, PĚSTOVÁNÍ, ÚČINNÉ LÁTKY, JAK JE TO S JEJÍ KVALITOU?

 

 

 

 CORDYCEPS, EXTRA SILNÝ

NEJVYŠŠÍ GARANTOVANÉ MNOŽSTVÍ ÚČINNÝCH LÁTEK - CERTIFIKÁT COA

Nejsilnější Cordyceps na českém trhu!!!

CORDYCEPS - video

100% Sibiřská Čaga

ČAGA - video

HERICIUM - video

 

  BETAGLUKAN           HLÍVA

        extrakt               extrakt

Betaglucan MaxCellHlíva ústřičná

BETAGLUKAN - video

 

    KURKUMIN            AŠVAGANDA

        extrakt                    extrakt

Betaglucan MaxCellNejsilnější Ašvaganda na Českém trhu

ASHWAGANDHA - video

 

RDESNO             ANNONA

extrakt                  extrakt

Vysoce účinný extrakt z listů

 

ČAGA - video

Z ověřených dat vyplývá, že člověk, který covid prodělal, je třináckrát lépe chráněn, než člověk, který má dvě dávky vakcíny.

prof. Jiří Beran, 13.11.2021

prof. Jiří Beran, 15.11.2021

 

TEČKOVANÝ PŘÍBĚH

"NEVĚŘÍM UŽ BÍLÝM PLÁŠŤŮM, ALE LIDEM"

medicinský inženýr

JURAJ Orság


 

TEČKOVANÉ PŘÍBĚHY

dokument z 31. srpna 2022

Nadační fond Svědomí Národa

 

KUBEK 2009

 

DOKUMENT ČT 2

BYZNYS V BÍLÝCH PLÁŠTÍCH

DOKUMENT ČT 2

ŠKODLIVOST MOBILNÍCH SÍTÍ

             TEST

BARVOSLEPOSTI

 

 

ROK SI NIČÍME IMUNITU,

možná i proto je tolik nemocných, říká česká vědkyně, vedoucí týmu Centra buněčného a tkáňového inženýrství FN u sv. Anny...

doc. RNDr. Irena Koutná, Ph.D.

Aktualizovaný jmenný seznam s portovců zemřelých od 1.1.2021 do 31.12.2023 v souvislosti s "vakcinací" na covid

Ú MRTÍ - 1480

SRDEČNÍ ZÁSTAVY - 2107

   PATOLOG dr. Ryan Cole oprávněně VAROVAL

 

RENOMOVANÝ PATOLOG   dr. RYAN COLE - přednáška

ALARMUJÍCÍ EFEKT  covid (spike) injekcí (mRNA) na mozek, srdce, ledviny a ostatní orgány

 • Spousta lidí postrádá enzym, který rozkládá RNA
 • Naprosto porušujeme Norimberský kodex z roku 1947...

český dabing - 17:08

Lékařský summit, San Antonio, Texas, USA - 27.7.2021

 

AMERICA´S FRONTLINE DOCTORS

POSTAVIT SE NA ODPOR

 

FRONTLINE NEWS

 

 

ZAČNĚTE U SEBE

ZÁKLADEM ZDRAVÍ JE PREVENCE S NÁVRATEM K PŘÍRODĚ

Doporučuji:

každé ráno cca 30 minut před snídaní

vypít cca 4 dcl vlažné čisté pramenité vody s citrónem (můžete přidat až půl lžičky jedlé sody) a pro posílení imunity a energie můžete použít dvojitý extrakt (1-2 kapsle) z

  a nejdříve po 15 minutách:

případně nejen pro psychiku:

pro střevo kvalitní probiotika:

 • kysané zelí, které si sami jednoduše vyrobíte POUZE VY! Pozor na "BRUSELSKÉ" kysané zelí! S éčkama
 

 

VÁLEK U MORAVCE V OVM

10. dubna 2022

NEHORÁZNĚ LŽE

 

 

Fakta nepřestávají existovat tím, že se o nich nesmí hovořit. Pravda je dcerou času

 

SVĚT SE ZBLÁZNIL

Toto je novodobá reklama na co?

MUDr. Anastasia Maria Loupis: Tento model je v ohrožení života