Je inzulínová rezistence totéž co cukrovka?

- Pixabay

Barbora Nová

Přestože inzulinová rezistence a cukrovka nejsou totéž, souvisejí spolu a jedna může ovlivňovat druhou. Léčba může záviset na tom, co inzulinovou rezistenci způsobuje a zda vám byla diagnostikována cukrovka.

Inzulínová rezistence a cukrovka spolu úzce souvisejí. Ale ne každý, kdo je inzulínově rezistentní, má cukrovku, a ne všichni lidé s cukrovkou jsou inzulínově rezistentní.

Inzulinová rezistence však zvyšuje pravděpodobnost vzniku jak prediabetu, tak zejména diabetu 2. typu.

Následují podobnosti a rozdíly mezi inzulinovou rezistencí a cukrovkou.

Jaké jsou rozdíly mezi inzulinovou rezistencí a cukrovkou?

Ačkoli spolu souvisejí, jsou zcela odlišné.

Obojí souvisí se schopností vašeho těla vytvářet nebo využívat inzulín, klíčový hormon, který umožňuje, aby glukóza vstupovala z krevního oběhu do tělesných buněk a byla využita pro energii. Pokud má někdo prediabetes nebo cukrovku nebo se u něj rozvíjí inzulinová rezistence, jeho tělo nedokáže správně vytvářet nebo používat inzulin tak, jak by to dělalo přirozeně.

Pokud vaše tělo musí vylučovat více inzulínu než obvykle, aby adekvátně regulovalo hladinu cukru v krvi, pak máte inzulinovou rezistenci.

Mnoho lidí je inzulínově rezistentních, ale nemají cukrovku.

Postupem času může inzulínová rezistence vést k prediabetu, a pokud nedojde k jeho zvrácení, může vést k diabetu 2. typu (1).

K rozvoji prediabetu a diabetu 2. typu dochází, když je tělo natolik rezistentní na inzulín, že slinivka břišní již nedokáže vytvářet dostatek inzulínu k udržení obvyklé hladiny cukru v krvi a vaše buňky nereagují na inzulín, který vaše tělo vylučuje.

Lidé s cukrovkou musí regulovat hladinu cukru v krvi pomocí diety, cvičení a někdy i léků na předpis, jako je metformin nebo inzulin.

Inzulínová rezistence nevede k diabetu 1. typu. Při tomto autoimunitním onemocnění imunitní systém těla zničil beta buňky slinivky břišní, které vytvářejí inzulín, a proto se v těle inzulín netvoří. Lidé s T1D se však mohou časem stát inzulínově rezistentními, což ztěžuje řízení hladiny cukru v krvi.

Jaké jsou příznaky inzulinové rezistence?

Příznaky inzulinové rezistence mohou zůstat nepoznány po celé roky a nejsou tak zjevné jako ty, které se projevují, když se u někoho objeví cukrovka.

Inzulínová rezistence se u vás může rozvíjet, pokud se u vás vyskytují následující příznaky:

 • vyšší než normální hladina cukru v krvi (100 mg/dl nebo vyšší, pokud jste několik hodin nejedli) (2)
 • vysoké hladiny triglyceridů nalačno(150 mg/dl nebo vyšší) (3)
 • vysoká hladina LDL cholesterolu (4)
 • máte sedavé zaměstnání
 • obezita

Mezi příznaky inzulínové rezistence však mohou patřit také některé příznaky:

 • muži s obvodem pasu větším než 102 cm a ženy s obvodem pasu větším než 89 cm.
 • kožní znaménka nebo skvrny na kůži, které jsou tmavší a silnější než obvykle (acanthosis nigricans).
 • krevní tlak 130/80 nebo vyšší
 • tříměsíční průměrný glykemický test (A1C) mezi 5,7-6,3 %.
 • hladina HDL cholesterolu nižší než 40 mg/dl u mužů nebo nižší než 50 mg/dl u žen

Jak inzulínová rezistence ovlivňuje vaši cukrovku?

Inzulínová rezistence může značně ztížit řízení hladiny cukru v krvi a udržet ji ve zdravém rozmezí. Může také vést k chronicky vysoké hladině cukru v krvi a A1C, což zvyšuje riziko dlouhodobých komplikací diabetu (5).

Inzulínová rezistence bude vyžadovat, abyste užívali více inzulínu (pokud užíváte exogenní inzulín) nebo aby vaše tělo vylučovalo více inzulínu pro potraviny, které denně jíte.

To může také vést k nárůstu hmotnosti, což komplikuje aspekty léčby diabetu, včetně cvičení a udržování zdravého krevního tlaku a hladiny cholesterolu.

Jaký vliv má obezita na inzulinovou rezistenci?

Nadbytek tělesného tuku v podobě obezity, zejména v oblasti břicha a kolem orgánů (známý také jako viscerální tuk), je hlavní příčinou inzulínové rezistence (6).

Snížení nadváhy a aktivní pohyb jsou nejlepšími způsoby, jak snížit inzulinovou rezistenci a snížit pravděpodobnost vzniku prediabetu a diabetu 2. typu.

Můžete být inzulínově rezistentní, aniž byste měli cukrovku?

Ano, můžete.

V České republice má 30 % nediabetické populace inzulínovou rezistenci. Diabetická populace činí přibližně 1 milion osob, tedy to je celkem cca 40 % dospělých obyvatel.

Obdobná situace je i ve státech, kde mlsají nezdravosti, málo se pohybují stejně jako Češi.

Například studie z roku 2021 zjistila, že 40 % dospělých ve Spojených státech trpí inzulinovou rezistencí. Mnoho z těchto lidí mělo také buď prediabetes, nebo diabetes 2. typu (7).

U mnoha lidí se inzulínová rezistence vyskytuje již několik let před vznikem prediabetu nebo diabetu 2. typu; u některých se tato pozdější onemocnění nemusí nikdy rozvinout.

Inzulínová rezistence je však hlavní příčinou prediabetu a diabetu 2. typu.

Pokud trpíte inzulinovou rezistencí, měli byste se poradit s lékařem o způsobech, jak ji zvrátit, abyste předešli zdravotním komplikacím v pozdějším věku.

Jak se léčí inzulínová rezistence?

Mezi základní způsoby, jak zvrátit inzulinovou rezistenci, patří snížení nadměrné tělesné hmotnosti, stravování podle doporučení lékaře a fyzická aktivita.

Poraďte se se svým lékařem o sestavení stravovacího plánu, který může splnit vaše zdravotní cíle, a o způsobech, jak do něj zařadit více fyzické aktivity.

Americké Centrum pro kontrolu a prevenci nemocí (CDC) doporučuje, aby většina dospělých měla alespoň 150 minut mírné aktivity týdně nebo alespoň 30 minut denně po většinu dní v týdnu spolu s alespoň dvěma dny v týdnu silového cvičení (8).

Kdy vyhledat lékařskou pomoc

Pokud se necítíte dobře, kontaktujte svého lékaře. Pokud pociťujete následující příznaky (příznaky cukrovky), okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc:

 • nadměrná žízeň
 • časté močení
 • dech páchnoucí po ovoci
 • pomalu se hojící rány nebo infekce
 • nevysvětlitelný úbytek hmotnosti
 • rozmazané vidění nebo změny vidění
 • únava nebo letargie

Závěr

Inzulínová rezistence a cukrovka spolu úzce souvisejí, ale není to totéž. Inzulínová rezistence je širší pojem, který znamená, že vaše tělo musí vylučovat více inzulínu než obvykle, aby zvládlo hladinu cukru v krvi.

Diagnóza cukrovky je, když vaše hladina cukru v krvi dosáhne dostatečně vysoké hranice v důsledku neschopnosti těla produkovat dostatek inzulínu. Mnoho lidí je inzulínově rezistentních, ale nemají cukrovku, ale inzulínová rezistence může vést k prediabetu a cukrovce 2. typu.

Pokud se u vás projevují příznaky inzulínové rezistence, můžete se poradit se svým lékařem. Může to být důležité pro pomoc při léčbě před stanovením diagnózy cukrovky.

14 přírodních způsobů, jak zlepšit citlivost na inzulín

- Pixabay

Barbora Nová

Citlivost na inzulín označuje, jak citlivé jsou vaše buňky na inzulín. Její zlepšení vám může pomoci snížit inzulinovou rezistenci a riziko mnoha onemocnění, včetně cukrovky.

Inzulín je základní hormon, který kontroluje hladinu cukru v krvi, přičemž se vytváří ve slinivce břišní a pomáhá přesouvat cukr z krve do buněk, kde se ukládá. Pokud jsou buňky rezistentní na inzulín, nemohou inzulín účinně využívat, což způsobuje, že hladina cukru v krvi je vysoká.

Když slinivka břišní zjistí vysokou hladinu cukru v krvi, vytvoří více inzulínu, aby překonala rezistenci a snížila hladinu cukru v krvi.

Postupem času se tak mohou vyčerpat buňky slinivky břišní produkující inzulín, což je běžné u diabetu 2. typu. Také dlouhodobě vysoká hladina cukru v krvi může poškodit nervy a orgány.

Inzulínovou rezistencí jste nejvíce ohroženi, pokud máte prediabetes nebo diabetes 2. typu v rodinné anamnéze, a také pokud máte nadváhu nebo nebo trpíte obezitou.

Následuje 14 přírodních, vědecky podložených způsobů, jak zvýšit citlivost na inzulín.

1. Dopřejte si více spánku

Kvalitní spánek je důležitý pro vaše zdraví.

Naopak nedostatek spánku může být škodlivý a zvyšuje riziko infekcí, srdečních onemocnění a cukrovky 2. typu (1, 2).

Několik studií také spojuje špatný spánek se sníženou citlivostí na inzulín (3, 4).

Například jedna studie, které se zúčastnilo devět zdravých dobrovolníků, zjistila, že spánek trvající pouhé 4 hodiny během jedné noci snižuje citlivost na inzulin a schopnost regulovat hladinu cukru v krvi ve srovnání s 8 a půl hodinami spánku (4).

Naštěstí dohánění ztraceného spánku může zvrátit účinky špatného spánku na inzulinovou rezistenci (5).

Shrnutí:

 • Nedostatek spánku může poškodit vaše zdraví a může zvýšit inzulinovou rezistenci. Nahrazení ztraceného spánku může pomoci zvrátit jeho účinky.

2. Snižte stres

Stres ovlivňuje schopnost vašeho těla regulovat hladinu cukru v krvi, přičemž podněcuje tělo, aby přešlo do režimu "bojuj nebo uteč", což stimuluje produkci stresových hormonů, jako je kortizol a glukagon.

Tyto hormony rozkládají glykogen, formu uloženého cukru, na glukózu, která se dostává do krevního oběhu a tělo ji využívá jako rychlý zdroj energie.

Bohužel pokračující stres udržuje vysokou hladinu stresových hormonů, které stimulují odbourávání živin a zvyšují hladinu cukru v krvi (6).

Stresové hormony také zvyšují odolnost organismu vůči inzulínu. Ten zabraňuje ukládání živin a zvyšuje jejich dostupnost v krevním řečišti, aby mohly být využity pro energii (6, 7).

Mnohé studie totiž zjistily, že vysoké hladiny stresových hormonů snižují citlivost na inzulín (7, 8).

Tento proces mohl být užitečný pro naše předky, kteří potřebovali dodatečnou energii k provádění životně důležitých činností. Pro dnešní lidi, kteří jsou vystaveni chronickému stresu, však může být snížená citlivost na inzulín škodlivá.

Aktivity jako meditace, cvičení a spánek jsou skvělými způsoby, jak snížit stres, což pomáhá zvýšit citlivost na inzulín (9, 10, 11).

                       

                           Ashwagandha

                    snižuje nejen hladinu kortizolu

 
 
 

Shrnutí:

 • Trvalý stres je spojen s vyšším rizikem inzulinové rezistence. Meditace, cvičení a spánek jsou skvělými způsoby, které pomáhají stres snižovat.

3. Více cvičte

Pravidelné cvičení je jedním z nejlepších způsobů, jak zvýšit citlivost na inzulín.

Pomáhá přesunout cukr do svalů k uložení a podporuje okamžité zvýšení citlivosti na inzulín, které trvá 2-48 hodin v závislosti na druhu cvičení (12).

Jedna studie například zjistila, že 60 minut jízdy na kole na stroji v mírném tempu zvyšuje citlivost na inzulín po dobu 48 hodin u zdravých dobrovolníků (13).

Ke zvýšení citlivosti na inzulín přispívá také odporový trénink, přičemž mnoho studií zjistilo, že zvyšuje citlivost na inzulín u mužů a žen s cukrovkou nebo bez ní (14, 15, 60, 17, 18, 19, 20).

Například studie na mužích s nadváhou a bez diabetu zjistila, že když účastníci prováděli po dobu 3 měsíců odporový trénink, zvýšila se jejich citlivost na inzulín, a to nezávisle na dalších faktorech, jako je snížení hmotnosti (17).

Aerobní i odporový trénink sice zvyšují citlivost na inzulín, ale jako nejúčinnější se jeví kombinace obou tréninků v rámci vaší rutiny (21, 22, 23).

Shrnutí:

 • Aerobní a odporový trénink mohou pomoci zvýšit citlivost na inzulín, ale jejich kombinace v tréninku se zdá být nejúčinnější.

4. Zhubněte několik kilogramů

Nadměrná hmotnost, zejména v oblasti břicha, snižuje citlivost na inzulín a zvyšuje riziko vzniku diabetu 2. typu.

Břišní tuk to může způsobit mnoha způsoby, například tvorbou hormonů, které podporují inzulinovou rezistenci ve svalech a játrech.

Mnoho studií potvrzuje souvislost mezi vyšším množstvím břišního tuku a nižší citlivostí na inzulín (24, 25, 26).

Účinným způsobem, jak ztratit břišní tuk a zvýšit citlivost na inzulín, je naštěstí hubnutí. Může také pomoci snížit riziko vzniku diabetu 2. typu, pokud máte prediabetes.

Například studie na Univerzitě Johnse Hopkinse zjistila, že lidé s prediabetem, kteří během 6 měsíců zhubli 5-7% své celkové hmotnosti, snížili riziko vzniku diabetu 2. typu o 54% na následující 3 roky (27).

Naštěstí existuje mnoho způsobů, jak zhubnout pomocí diety, cvičení a změny životního stylu.

Shrnutí:

 • Nadměrná hmotnost, zejména v oblasti břicha, snižuje citlivost na inzulín. Úbytek hmotnosti může pomoci zvýšit citlivost na inzulín a je spojen s nižším rizikem cukrovky.

5. Jezte více rozpustné vlákniny

Vlákninu lze rozdělit do dvou širokých kategorií - rozpustnou a nerozpustnou, přičemž nerozpustná vláknina většinou působí jako objemové činidlo, které napomáhá pohybu stolice střevy.

Rozpustná vláknina je mezitím zodpovědná za mnoho výhod spojených s vlákninou, jako je snižování hladiny cholesterolu a snižování chuti k jídlu (28, 29).

Několik studií zjistilo souvislost mezi vysokým příjmem rozpustné vlákniny a zvýšenou citlivostí na inzulín (30, 31, 32, 33).

Například studie zahrnující 264 žen zjistila, že ty, které jedly více rozpustné vlákniny, měly výrazně nižší hladinu inzulinové rezistence (32).

Rozpustná vláknina také pomáhá vyživovat přátelské bakterie ve střevech, které jsou spojovány se zvýšenou citlivostí na inzulín (34, 35, 36).

Mezi potraviny bohaté na rozpustnou vlákninu patří luštěniny, ovesné vločky, lněná semínka, zelenina jako růžičková kapusta a ovoce jako pomeranče.

Shrnutí:

 • Konzumace rozpustné vlákniny má mnoho zdravotních přínosů a je spojována se zvýšenou citlivostí na inzulín. Pomáhá také vyživovat přátelské bakterie ve střevech.

6. Zařaďte do svého jídelníčku více barevného ovoce a zeleniny

Ovoce a zelenina jsou nejen výživné, ale mají také silné zdraví posilující účinky.

Zejména barevné ovoce a zelenina jsou bohaté na rostlinné sloučeniny, které mají antioxidační vlastnosti (37).

Antioxidanty se vážou na molekuly zvané volné radikály, které mohou způsobovat škodlivé záněty v celém těle, a neutralizují je (38).

Mnoho studií zjistilo, že konzumace stravy bohaté na rostlinné sloučeniny je spojena s vyšší citlivostí na inzulín (39, 40, 41, 42).

Pokud do svého jídelníčku zařazujete ovoce, držte se normální velikosti porcí a omezte příjem na jeden kus na posezení a ne více než 2 porce denně.

Shrnutí:

 • Barevné ovoce a zelenina jsou bohaté na rostlinné sloučeniny, které pomáhají zvyšovat citlivost na inzulín. Dávejte si však pozor, abyste nesnědli příliš mnoho ovoce na jedno posezení, protože některé druhy mají vysoký obsah cukru.

7. Omezte sacharidy

Sacharidy jsou hlavním podnětem, který způsobuje zvýšení hladiny inzulínu v krvi.

Když tělo přemění sacharidy na cukr a uvolní ho do krve, slinivka břišní uvolní inzulín, který cukr z krve dopraví do buněk.

Snížení příjmu sacharidů by mohlo pomoci zvýšit citlivost na inzulín. Je to proto, že diety s vysokým obsahem sacharidů obvykle vedou k prudkému zvýšení hladiny cukru v krvi, což zvyšuje tlak na slinivku břišní, aby cukr z krve odstranila (43, 44).

Dalším způsobem, jak zvýšit citlivost na inzulín, je rovnoměrné rozložení příjmu sacharidů během dne.

Pravidelná konzumace menších porcí sacharidů v průběhu dne poskytuje tělu méně cukru při každém jídle, což usnadňuje práci inzulínu. To potvrzují i výzkumy, které ukazují, že pravidelné stravování prospívá citlivosti na inzulín (45).

Důležitý je také typ sacharidů, které si vyberete. Nejlepší jsou sacharidy s nízkým glykemickým indexem (GI), protože zpomalují uvolňování cukru do krve a dávají inzulínu více času na účinnou práci (46).

Mezi zdroje sacharidů s nízkým GI patří sladké brambory, hnědá rýže, quinoa a některé druhy ovesných vloček.

Shrnutí:

 • Jíst méně sacharidů, rozložit příjem sacharidů na celý den a vybírat sacharidy s nízkým GI jsou chytré způsoby, jak zvýšit citlivost na inzulín.

8. Snižte příjem přidaných cukrů

Mezi přidanými a přírodními cukry je velký rozdíl. Přírodní cukry se nacházejí ve zdrojích, jako jsou rostliny a zelenina, které poskytují spoustu dalších živin. Naopak přidané cukry se nacházejí ve více zpracovaných potravinách.

Dva hlavní typy cukru přidávané během výrobního procesu jsou kukuřičný sirup s vysokým obsahem fruktózy a stolní cukr, známý také jako sacharóza.

Oba obsahují přibližně 50% fruktózy.

Mnohé studie zjistily, že vyšší příjem fruktózy může u lidí s cukrovkou zvyšovat inzulinovou rezistenci (47, 48, 49, 50).

Zdá se, že vliv fruktózy na inzulinovou rezistenci se týká i lidí, kteří nemají cukrovku, jak uvádí analýza 29 studií zahrnující celkem 1005 osob se střední hmotností a nadváhou nebo obezitou.

Výsledky ukázaly, že konzumace velkého množství fruktózy po dobu kratší než 60 dní zvyšuje jaterní inzulinovou rezistenci nezávisle na celkovém příjmu kalorií (51).

Potraviny, které obsahují hodně přidaného cukru, mají také vysoký obsah fruktózy. Patří sem sladkosti, cukrem slazené nápoje, koláče, sušenky a pečivo.

Shrnutí:

 • Vysoký příjem fruktózy je spojen s vyšším rizikem vzniku inzulinové rezistence. Potraviny, které obsahují velké množství přidaného cukru, mají také vysoký obsah fruktózy.

9. Přidávejte do vaření bylinky a koření

Bylinky a koření se používaly pro své léčivé vlastnosti dlouho předtím, než byly zavedeny do vaření. Jejich zdraví prospěšné vlastnosti však začali vědci zkoumat až v posledních několika desetiletích.

Bylinky a koření včetně pískavice řecké seno, kurkumy, zázvoru a česneku prokázaly slibné výsledky pro zvýšení citlivosti na inzulín.

 • Semena pískavice, řecké seno. Mají vysoký obsah rozpustné vlákniny, která pomáhá zvýšit účinnost inzulinu. Jejich konzumace vcelku, ve formě extraktu nebo dokonce zapečená do chleba může pomoci zvýšit hladinu cukru v krvi a citlivost na inzulín (52, 53, 54).
 • Kurkuma. Toto koření obsahuje aktivní složku zvanou kurkumin, která má silné antioxidační a protizánětlivé vlastnosti. Předpokládá se, že zvyšuje citlivost na inzulín tím, že snižuje množství volných mastných kyselin a cukru v krvi (55, 56).
 • Zázvor. Toto oblíbené koření je spojováno se zvýšenou citlivostí na inzulín. Studie zjistily, že jeho účinná složka gingerol zpřístupňuje receptory pro cukr na svalových buňkách, čímž zvyšuje příjem cukru (57).
 • Česnek. Ve studiích na zvířatech se ukázalo, že česnek zlepšuje sekreci inzulinu a má antioxidační vlastnosti, které zvyšují citlivost na inzulin (58, 59, 60, 61).

Shrnutí:

 • Česnek, pískavice řecké seno, kurkuma a zázvor mohou pomáhat zvyšovat citlivost na inzulín.

10. Přidejte špetku skořice

Skořice je chutné koření, které je plné rostlinných sloučenin.

Je také známá pro svou schopnost snižovat hladinu cukru v krvi a zvyšovat citlivost na inzulín (62).

Jedna metaanalýza například zjistila, že konzumace 1/2-3 čajových lžiček (1-6 gramů) skořice denně významně snižuje krátkodobou i dlouhodobou hladinu cukru v krvi (63).

Studie naznačují, že skořice zvyšuje citlivost na inzulín tím, že pomáhá receptorům pro glukózu na svalových buňkách být dostupnější a účinnější při transportu cukru do buněk (64, 65).

Zajímavé je, že některé studie zjistily, že skořice obsahuje sloučeniny, které mohou napodobovat inzulin a působit přímo na buňky (66, 67).

Shrnutí:

 • Skořice by mohla pomoci zvýšit citlivost na inzulín tím, že zvýší transport glukózy do buněk, a dokonce může napodobovat inzulín a zvýšit tak příjem cukru z krevního oběhu.

11. Pijte více zeleného čaje

Zelený čaj je vynikající nápoj pro vaše zdraví.

Je také skvělou volbou pro lidi s cukrovkou 2. typu nebo pro ty, kteří jsou jí ohroženi. Několik studií zjistilo, že pití zeleného čaje může zvýšit citlivost na inzulín a snížit hladinu cukru v krvi (68, 69).

Například analýza 17 studií zkoumala účinky zeleného čaje na hladinu cukru v krvi a citlivost na inzulín, přičemž zjistila, že pití zeleného čaje významně snižuje hladinu cukru v krvi nalačno a zvyšuje citlivost na inzulín (70).

Tyto příznivé účinky zeleného čaje by mohly být způsobeny jeho silným antioxidantem epigalokatechin galátem (EGCG), který podle mnoha studií zvyšuje citlivost na inzulín (71, 72, 73).

Shrnutí:

 • Pití většího množství zeleného čaje by mohlo pomoci zvýšit vaši citlivost na inzulín a celkové zdraví. Zvýšení citlivosti na inzulín spojené se zeleným čajem by mohlo být způsobeno antioxidantem epigalokatechin galátem.

12. Vyzkoušejte jablečný ocet

Ocet je všestranná tekutina. Kromě mnoha dalších využití s ním můžete čistit nebo ho používat jako přísadu do potravin.

Je také klíčovou složkou jablečného octa, mimořádně oblíbeného nápoje v komunitě přírodního zdraví.

Ocet by mohl pomoci zvýšit citlivost na inzulín tím, že snižuje hladinu cukru v krvi a zlepšuje účinnost inzulínu (74, 75).

Zdá se, že také zpomaluje uvolňování potravy žaludkem do střev, čímž dává tělu více času na vstřebání cukru do krevního oběhu (76).

Jedna studie zjistila, že konzumace jablečného octa zvýšila citlivost na inzulín během jídla s vysokým obsahem sacharidů o 34% u lidí, kteří byli rezistentní na inzulín, a o 19% u lidí s cukrovkou 2. typu (77).

Shrnutí:

 • Ocet by mohl pomoci zvýšit citlivost na inzulín tím, že zlepší účinnost inzulínu a oddálí uvolňování potravy ze žaludku, aby měl inzulín více času na působení.

13. Vyhýbejte se transmastným tukům

Jestli něco stojí za úplné odstranění z vašeho jídelníčku, pak jsou to umělé transmastné tuky.

Na rozdíl od ostatních tuků nepřinášejí žádné zdravotní výhody a zvyšují riziko mnoha onemocnění (78, 79).

Důkazy o vlivu vysokého příjmu transmastných tuků na inzulinovou rezistenci se zdají být nejednoznačné. Některé studie na lidech je shledaly škodlivými, zatímco jiné nikoli (80).

Studie na zvířatech však poskytly přesvědčivé důkazy, které spojují vysoký příjem transmastných kyselin se špatnou regulací hladiny cukru v krvi a inzulinovou rezistencí (81, 82, 83).

Vzhledem k tomu, že výsledky studií na lidech jsou nejednotné, nemohou vědci jednoznačně říci, že konzumace umělých transmastných tuků zvyšuje inzulinovou rezistenci. Jsou však rizikovým faktorem mnoha dalších onemocnění včetně cukrovky, takže je vhodné se jim vyhýbat.

Mezi potraviny, které obvykle obsahují umělé transmastné kyseliny, patří koláče, koblihy a smažená jídla z rychlého občerstvení. Umělé transmastné kyseliny se obvykle nacházejí ve více zpracovaných potravinách.

Shrnutí:

 • Souvislost mezi umělými transmastnými kyselinami a inzulinovou rezistencí je silnější ve studiích na zvířatech než ve studiích na lidech. Přesto je lepší se jim vyhýbat, protože zvyšují riziko mnoha dalších onemocnění.

14. Vyzkoušejte doplňky stravy

Myšlenka užívání přírodních doplňků stravy ke zvýšení citlivosti na inzulin je poměrně nová.

Citlivost na inzulin může zvyšovat mnoho různých doplňků, ale nejvíce konzistentních důkazů je podloženo užíváním chromu, berberinu, hořčíku a resveratrolu.

 • Chrom je minerál, který se podílí na metabolismu sacharidů a tuků. Studie zjistily, že užívání doplňků stravy s pikolinátem chromu v dávkách 200-1000 mcg může zlepšit schopnost inzulínových receptorů snižovat hladinu cukru v krvi (84, 85, 86, 87).
 • Hořčík je minerál, který spolupracuje s inzulinovými receptory při ukládání krevního cukru. Studie zjistily, že nízká hladina hořčíku v krvi souvisí s inzulinovou rezistencí. Užívání hořčíku může pomoci zvýšit citlivost na inzulín (88, 89, 90, 91).
 • Berberin je rostlinná molekula získávaná z různých bylin včetně rostliny Berberis. Jeho účinky na inzulín nejsou přesně známy, ale některé studie zjistily, že zvyšuje citlivost na inzulín a snižuje hladinu cukru v krvi (92, 93, 94, 95).
 • Resveratrol je polyfenol, který se nachází ve slupkách červených hroznů a dalších bobulovin. Může zvyšovat citlivost na inzulín, zejména u osob s diabetem 2. typu (96, 97).

Stejně jako u všech doplňků stravy existuje riziko, že se mohou vzájemně ovlivňovat s vašimi současnými léky. Než je začnete užívat, je vždy nejlepší poradit se s lékařem.

Shrnutí:

 • Doplňky stravy obsahující chrom, berberin a hořčík jsou spojovány se zvýšenou citlivostí na inzulín. Předpokládá se, že resveratrol zvyšuje citlivost na inzulin, zejména u lidí s diabetem 2. typu.

Závěr

Inzulín je důležitý hormon, který má v těle mnoho rolí.

Když je vaše citlivost na inzulín nízká, je to tlak na slinivku břišní, aby zvýšila produkci inzulínu a odstranila cukr z krve.

Nízká citlivost na inzulín může mít za následek také chronicky vysokou hladinu cukru v krvi, která zvyšuje riziko mnoha onemocnění, včetně cukrovky a srdečních chorob.

Naštěstí existuje mnoho věcí, které můžete udělat pro přirozené zvýšení citlivosti na inzulín.

Zvažte možnost vyzkoušet některé z návrhů uvedených v tomto článku, které vám pomohou zvýšit citlivost na inzulín a snížit riziko onemocnění, ale před přidáním doplňků stravy do svého léčebného režimu, pokud nemáte dostatek informací, se nejprve poraďte s odborníkem.

Každá nemoc je způsobena narůstající jedovatostí lidského organismu.

Úžasný: MUDr. Henry Bieler

 

 

NEJPOPULÁRNĚJŠÍ STRÁNKY

 

       NOVĚ PUBLIKOVANÉ ČLÁNKY

         ČERVENEC 2024 - 16 článků

 

Zkušenosti klientů s Úspěšnou léčbou především boreliózy, chlamydiózy, únavového syndromu...

 

Nejlepší DIETY pro celkové zdra ví v roce 2024 - středomořská, DASH a MIND - U.S. News & World Report

  

100% REISHI - houba mládí a zdravé dlou h ověkosti - 3 unikátní, bezkonkurenční extrakty

31 důvodů proč se NENECHÁM OČKOVAT - izraelský rabín Chananya Weisman

Dr. Peter  McCullough: Jak přírodně DETOXIKOVAT tělo PO OČKOVÁNÍ mRNA vakcínou (protokol) - video

  Devastující efekt pro zdraví - glutaman sodný, aspartam a další excitotoxiny

Jak se přírodní cestou uzdravit z chronické Boreliózy, Chlamydiózy, EB virózy... únavového syndromu

CORDYCEPS - silná imunita a nárůst energie

Překyselené tělo: začátek vážné nemoci

ZVRÁCENÍ POSTUPU DIABETU 2. typu začíná u ignorování běžných doporučení, MUDr. Sarah Hallbergová - video

Protokol pro prevenci pro uzdravené klienty - Ing. Zdeněk Rozehnal

BOSWELIA serrata (kadidlo) - jeden z nejsilnějších přírodních léků Matky Země

Tibetská houba, tibetské krystaly a kombucha - darování, prodej

Léčte záněty a ne Cholesterol, MUDr. Marc Sircus

100% ČAGA ze Sibiře, nejvyšší množství účinných látek garantující Certifikát 

Mamografie způsobuje rakovinu prsu, MUDr. Ben Johnson, M.D., N.M.D., D.O.

Účinný lék na rakovinu plic na Kubě, proč ho mít nemůžeme? Leif Davenport

Artróza - kmenové buňky - Podvod!

Lékaři se sami uzdravili z Roztroušené sklerózy, prof. George Jelinek, dr. Terry Wahlsová

Jak se skutečně zdravě stravovat...

Proč průběžně a jak detoxikovat tělo

  PROTINÁDOROVÝ účinek extraktů z REISHI a CORIOLUSU na úrovni klinických studií

Žaloba na farmaceutické korporace, MUDr. Matthias Rath

Koloidní stříbro - účinné přírodní antibiotikum, hustoty koloidního stříbra, doporučené dávkování

 

  Odstranění rtuti, hliníku a dalších toxinů z těla, včetně p revence - MUDr. Dietrich Klinghardt

Zblblo již lidstvo natolik, že se nechá obelhat pohádkami o vražedném oxidu uhličitém?

Jak na Parkinsona? Glutathionem, Hericiem a odstraněním neurotoxinů Chlorellou

Proč my máme potravinové alergie, přičemž je naši prarodiče neměli?

 

OVĚŘENÉ PŘÍRODNÍ PŘÍPRAVKY

Cílem správné medicíny je předcházení nemocí a prodloužení zdravé dlouhověkosti. Ideálem medicíny je odstranit mít potřebu lékaře.

MUDr. William J. Mayo

 

 

TŘI UNIKÁTNÍ EXTRAKTY

Z DUANWOOD RED REISHI

Za  účinné  se  z  Reishi  považují  pouze  kvalitně  provedené  a  čisté  extrakty,  které  mají  dobrou  biologickou  dostupnost  a  jsou  zbavené  nestravitelného  chitinu;  nelze  tedy  použít  pouhý  prášek  z  usušené  houby.

 

          EXTRAKT                 SPÓR

Nejsilnější extrakt z REISHI na českém trhu!!!100% spórový prášek z Duanwood Red Reishi!!!

 

TRITERPEN MAX

Extrakt s vysokým obsahem triterpenoidů. Více než 20 triterpenoidů%!

ZDE ROSTE NEJÚČINNĚJŠÍ REISHI

DUANWOOD RED REISHI

zdroj výše nejúčinnějších extraktů

Video z návštěvy Čechů u pěstitelů Duanwood Red Reishi v Číně, v horské oblasti Jiangshan

 

FAKTA O REISHI,

MYKOLOGIE, HISTORIE, PĚSTOVÁNÍ, ÚČINNÉ LÁTKY, JAK JE TO S JEJÍ KVALITOU?

 

 

 

 CORDYCEPS, EXTRA SILNÝ

NEJVYŠŠÍ GARANTOVANÉ MNOŽSTVÍ ÚČINNÝCH LÁTEK - CERTIFIKÁT COA

Nejsilnější Cordyceps na českém trhu!!!

CORDYCEPS - video

100% Sibiřská Čaga

ČAGA - video

HERICIUM - video

 

  BETAGLUKAN           HLÍVA

        extrakt               extrakt

Betaglucan MaxCellHlíva ústřičná

BETAGLUKAN - video

 

    KURKUMIN            AŠVAGANDA

        extrakt                    extrakt

Betaglucan MaxCellNejsilnější Ašvaganda na Českém trhu

ASHWAGANDHA - video

 

RDESNO             ANNONA

extrakt                  extrakt

Vysoce účinný extrakt z listů

 

ČAGA - video

Z ověřených dat vyplývá, že člověk, který covid prodělal, je třináckrát lépe chráněn, než člověk, který má dvě dávky vakcíny.

prof. Jiří Beran, 13.11.2021

prof. Jiří Beran, 15.11.2021

 

TEČKOVANÝ PŘÍBĚH

"NEVĚŘÍM UŽ BÍLÝM PLÁŠŤŮM, ALE LIDEM"

medicinský inženýr

JURAJ Orság


 

TEČKOVANÉ PŘÍBĚHY

dokument z 31. srpna 2022

Nadační fond Svědomí Národa

 

KUBEK 2009

 

DOKUMENT ČT 2

BYZNYS V BÍLÝCH PLÁŠTÍCH

DOKUMENT ČT 2

ŠKODLIVOST MOBILNÍCH SÍTÍ

             TEST

BARVOSLEPOSTI

 

 

ROK SI NIČÍME IMUNITU,

možná i proto je tolik nemocných, říká česká vědkyně, vedoucí týmu Centra buněčného a tkáňového inženýrství FN u sv. Anny...

doc. RNDr. Irena Koutná, Ph.D.

Aktualizovaný jmenný seznam s portovců zemřelých od 1.1.2021 do 31.12.2023 v souvislosti s "vakcinací" na covid

Ú MRTÍ - 1480

SRDEČNÍ ZÁSTAVY - 2107

   PATOLOG dr. Ryan Cole oprávněně VAROVAL

 

RENOMOVANÝ PATOLOG   dr. RYAN COLE - přednáška

ALARMUJÍCÍ EFEKT  covid (spike) injekcí (mRNA) na mozek, srdce, ledviny a ostatní orgány

 • Spousta lidí postrádá enzym, který rozkládá RNA
 • Naprosto porušujeme Norimberský kodex z roku 1947...

český dabing - 17:08

Lékařský summit, San Antonio, Texas, USA - 27.7.2021

 

AMERICA´S FRONTLINE DOCTORS

POSTAVIT SE NA ODPOR

 

FRONTLINE NEWS

 

 

ZAČNĚTE U SEBE

ZÁKLADEM ZDRAVÍ JE PREVENCE S NÁVRATEM K PŘÍRODĚ

Doporučuji:

každé ráno cca 30 minut před snídaní

vypít cca 4 dcl vlažné čisté pramenité vody s citrónem (můžete přidat až půl lžičky jedlé sody) a pro posílení imunity a energie můžete použít dvojitý extrakt (1-2 kapsle) z

  a nejdříve po 15 minutách:

případně nejen pro psychiku:

pro střevo kvalitní probiotika:

 • kysané zelí, které si sami jednoduše vyrobíte POUZE VY! Pozor na "BRUSELSKÉ" kysané zelí! S éčkama
 

 

VÁLEK U MORAVCE V OVM

10. dubna 2022

NEHORÁZNĚ LŽE

 

 

Fakta nepřestávají existovat tím, že se o nich nesmí hovořit. Pravda je dcerou času

 

SVĚT SE ZBLÁZNIL

Toto je novodobá reklama na co?

MUDr. Anastasia Maria Loupis: Tento model je v ohrožení života