Hořčík, jeden z klíčových prvků pro tělo, přičemž až 50% lidí nemá jeho dostatečný příjem

 

 

 

 

 

 

 

- Pixabay

Barbora Nová

Vaše tělo potřebuje hořčík pro více než 300 enzymatických reakcí! Proto jeho nedostatek nebo neoptimální příjem může mít drastický vliv na vaše zdraví. Nízký příjem hořčíku je například spojován s vysokým krevním tlakem, srdečními chorobami, cukrovkou a dokonce i s problémy se spánkem (1).

Přestože se hořčík nachází v celé řadě potravin - zejména v ořechách, luštěninách a celozrnných produktech - mohou být doplňky stravy s hořčíkem přínosem, zejména pro osoby s nízkým příjmem hořčíku.

Co je to hořčík?

Hořčík je čtvrtý nejrozšířenější minerál v těle. Ve skutečnosti bez něj vaše tělo nemůže správně fungovat (2).

Tato živina je nezbytná pro stovky metabolických procesů a mnoho dalších důležitých tělesných funkcí, od výroby energie až po stavbu důležitých bílkovin (3).

Mezi zdroje hořčíku v potravě patří luštěniny, ořechy, semena a zelená listová zelenina. Menší množství se nachází v mase a rybách.

Studie však ukazují, že navzdory jeho významu nemá téměř 50% lidí v Evropě dostatek tohoto nezbytného minerálu (2, 4).

Nízká hladina hořčíku navíc souvisí s řadou zdravotních potíží, jako je cukrovka 2. typu, srdeční choroby a Alzheimerova choroba (2).

Shrnutí:

 • Hořčík je minerál, který vaše tělo potřebuje ke správnému fungování. Mnoho lidí nepřijímá dostatek této základní živiny, která se nachází v potravinách, jako jsou ořechy, listová zelenina, luštěniny a semena.

Zdravotní přínosy doplňků stravy s hořčíkem

Dostatek hořčíku je důležitý pro to, aby vaše tělo fungovalo co nejlépe. Ačkoli je možné získat dostatečné množství tohoto minerálu ze stravy, užívání doplňků stravy může být užitečné, pokud máte potíže s uspokojením potřeby hořčíku prostřednictvím potravy nebo pokud ho máte nedostatek.

Užívání doplňku stravy s hořčíkem k odstranění jeho nedostatku je spojeno s příznivými účinky na zdraví. Patří mezi ně zlepšení krevního tlaku, nálady a hladiny cukru v krvi, jakož i nižší riziko vzniku zdravotních potíží, jako jsou srdeční choroby.

Může pomoci snížit krevní tlak

Užívání doplňků stravy s hořčíkem může pomoci snížit hladinu krevního tlaku (5).

Studie ukazují, že lidé s vysokým krevním tlakem mohou při doplňování tohoto minerálu zaznamenat zlepšení (6, 7).

Z metaanalýzy 34 studií zahrnujících 2028 účastníků totiž vyplynulo, že užívání přibližně 350 mg hořčíku denně po dobu průměrně 3 měsíců snížilo systolický krevní tlak (horní číslo) o 2 mmHg a diastolický krevní tlak (dolní číslo) o 1,78 mmHg (8).

Podobně přehled 7 studií spojoval doplňování dávky 300 mg a více hořčíku denně po dobu nejméně 12 týdnů s poklesem systolického krevního tlaku o 5,78 mmHg a diastolického krevního tlaku o 2,5 mmHg u účastníků s diabetem 2. typu (9).

Může zlepšit spánek

Hořčík hraje důležitou roli ve spánku. U lidí s nízkou hladinou hořčíku se častěji vyskytují problémy se spánkem, například potíže s usínáním nebo udržením se ve spánku, a bylo prokázáno, že doplňky stravy s hořčíkem spánek zlepšují.

Přehled 3 studií mezi seniory zjistil, že doplňování 320-720 mg hořčíku denně po dobu až 8 týdnů zkrátilo dobu potřebnou k usnutí a prodloužilo celkovou dobu spánku ve srovnání s placebem (10).

Podobné výsledky zjistily i další studie, které prokázaly, že doplňování hořčíku může lidem pomoci rychleji usnout a déle spát - zejména seniorům (11, 12).

Může zlepšit náladu

Některé studie spojují nízkou hladinu hořčíku s depresí, což vedlo vědce k úvahám, zda by doplňování tohoto minerálu mohlo pomoci při léčbě tohoto stavu (13).

Šestitýdenní randomizovaná kontrolovaná studie zahrnující účastníky s depresí zjistila, že 500 mg hořčíku denně zmírnilo příznaky deprese a úzkosti již za 2 týdny (14).

V další 6týdenní studii mezi 126 osobami s mírnou nebo středně těžkou depresí bylo pozorováno, že ti, kteří užívali 248 mg hořčíku denně vedle běžné léčby, zaznamenali významné zlepšení příznaků deprese (15).

Tyto studie však nebyly zaslepené, což znamená, že účastníci věděli, že dostávají minerál, což mohlo zkreslit výsledky.

Může mít příznivý vliv na regulaci hladiny cukru v krvi

Hořčík hraje klíčovou roli v metabolismu inzulínu a glukózy. Mnoho lidí s cukrovkou 2. typu - stavem ovlivňujícím hladinu cukru v krvi - má také nedostatek hořčíku (2).

Částečně je to proto, že vysoká hladina cukru v krvi nebo inzulínu může zvýšit množství této živiny, kterou ztrácíte močí (16).

Předpokládá se, že užívání doplňků stravy s hořčíkem může zlepšit inzulinovou rezistenci, metabolický problém, při kterém vaše buňky nereagují správně na inzulin.

Inzulín je důležitý hormon, který pomáhá regulovat hladinu cukru v krvi. Zlepšení inzulinové rezistence tak může podpořit lepší regulaci hladiny cukru v krvi, zejména u lidí s cukrovkou.

V přehledu 25 studií bylo u osob s diabetem 2. typu nebo s rizikem jeho vzniku, které užívaly 250-600 mg hořčíku denně po dobu až 24 týdnů, zjištěno významné snížení hladin cukru v krvi nalačno a po jídle ve srovnání se skupinou užívající placebo (17).

Jiný přehled zjistil, že užívání hořčíku po dobu delší než 4 měsíce mělo příznivý vliv na citlivost na inzulín a regulaci hladiny cukru v krvi (18).

Může snižovat riziko srdečních onemocnění

Nízká hladina hořčíku je spojována se zvýšeným rizikem srdečních onemocnění (19, 20).

To může být způsobeno tím, že nízké hladiny tohoto minerálu negativně ovlivňují rizikové faktory srdečních onemocnění, jako je hladina cukru v krvi a krevní tlak (20).

Nedávný přehled 28 studií zjistil, že doplňky stravy s hořčíkem pozitivně ovlivňují některé rizikové faktory srdečních onemocnění u lidí s diabetem 2. typu tím, že snižují krevní tlak, hladinu cholesterolu a hladinu cukru v krvi nalačno (21).

Užívání doplňků stravy s hořčíkem proto může pomoci snížit rizikové faktory srdečních onemocnění, zejména u lidí, kteří ho mají nedostatek (22).

Může zlepšit migrénu

Nízká hladina hořčíku je spojována s migrénou, což je onemocnění charakterizované intenzivními, opakujícími se bolestmi hlavy (2).

Dvanáctitýdenní studie zjistila, že lidé s migrénou, kteří denně užívali doplněk stravy obsahující 600 mg hořčíku, zažili o 42% méně záchvatů migrény a záchvaty byly méně intenzivní (23).

Další přehled 5 studií ukázal, že léčba migrény 600 mg hořčíku - tedy vysokou dávkou - je bezpečná a účinná (24).

Shrnutí:

 • Užívání doplňků stravy s hořčíkem může zlepšit řadu zdravotních ukazatelů, například krevní tlak a hladinu cukru v krvi. Může také snížit riziko zdravotních potíží, jako jsou onemocnění srdce, migréna a deprese.

Nežádoucí účinky a rizika užívání doplňků hořčíku

Ačkoli jsou doplňky stravy s hořčíkem obecně považovány za bezpečné, měli byste se před jejich užíváním poradit s odborníkem, zejména pokud máte určité zdravotní potíže, protože tento minerální doplněk stravy může být nebezpečný pro osoby, které užívají některá diuretika, léky na srdce nebo antibiotika (1).

Většina lidí, kteří užívají doplňky stravy s hořčíkem, nepociťuje vedlejší účinky, ale hořčík může způsobovat střevní potíže, jako je průjem, nevolnost a zvracení, zejména při užívání velkých dávek (2).

Je důležité si uvědomit, že u lidí s problémy s ledvinami je vyšší riziko výskytu nežádoucích účinků souvisejících s doplňky stravy s hořčíkem (25).

Shrnutí:

 • Doplňky stravy s hořčíkem jsou obecně považovány za bezpečné. Pokud však trpíte nějakým zdravotním problémem nebo užíváte nějaké léky, měli byste se před užíváním těchto doplňků poradit s odborníkem.

Kolik hořčíku byste měli užívat?

Strava s vysokým obsahem hořčíku zahrnuje zdravé celozrnné potraviny, jako jsou celozrnné obiloviny, ořechy, semena a luštěniny.

Ačkoli je možné získat doporučené denní množství tohoto minerálu - 400-420 mg pro muže a 320-360 mg pro ženy - pouze stravou, mnoho moderních jídelníčků má nízký obsah potravin bohatých na hořčík (1).

Pokud nemůžete získat dostatek hořčíku stravou a pokud je to pro vás bezpečné, můžete do jídelníčku zařadit jeho doplněk stravy.

Jaké množství byste měli užívat?

Doporučené dávky doplňků stravy s hořčíkem jsou 200-400 mg denně v závislosti na typu. To znamená, že doplněk stravy vám může poskytnout 100% nebo více než je jeho referenční hodnota příjmu (RHP)

Rada pro potraviny a výživu Lékařského institutu ve Spojených státech stanovila tolerovatelnou horní hranici pro doplňkový hořčík na 350 mg denně. Pod touto hranicí je nepravděpodobné, že byste pocítili nějaké vedlejší účinky na trávení (1, 25).

Pokud trpíte nedostatkem, můžete potřebovat vyšší dávku, ale před užíváním velkých dávek hořčíku, které překračují RHP, byste se měli poradit s odborníkem.

Který typ byste si měli vybrat?

Doplňky stravy s hořčíkem se dodávají v různých formách, z nichž některé vaše tělo vstřebává snadněji než jiné. Mezi druhy tohoto minerálu, které se lépe vstřebávají, patří (25, 26):

 • bisglycinát hořečnatý
 • citrát hořečnatý
 • laktát hořečnatý
 • aspartát hořečnatý
 • chlorid hořečnatý
 • malát hořečnatý
 • taurát hořečnatý

Vstřebávání však mohou ovlivnit i další faktory - například geny a to, zda máte jeho nedostatek (2).

Doplňky stravy jsou k dispozici v různých systémech užívání, jako jsou tablety, žvýkačky, prášky a tekutiny.

Systém podávání nehraje z hlediska vstřebávání velkou roli - za předpokladu, že si vyberete formu, která se dobře vstřebává, například bisglycinát hořečnatý nebo citrát hořečnatý, takže si vyberte takovou, která vám vyhovuje.

Shrnutí:

 • Tolerovatelná horní hranice doplňkového hořčíku je 350 mg denně. Vaše tělo může některé formy hořčíku vstřebávat lépe než jiné.

Závěr

Minerál hořčík je nezbytný pro to, aby vaše tělo fungovalo co nejlépe. Dostatečný příjem hořčíku je spojován se snížením rizika srdečních onemocnění, cukrovky 2. typu a dalších onemocnění.

Mezi přírodní zdroje hořčíku patří ořechy, listová zelenina, luštěniny a semena.

Užívání doplňků stravy vám může pomoci pokrýt denní potřebu, pokud nemáte dostatek této důležité živiny pouze z potravy. Nežádoucí účinky jsou při dávkách nižších než 350 mg denně nepravděpodobné.

Pokud máte zájem vyzkoušet doplněk stravy, vyberte si produkt, který obsahuje formu hořčíku, která se dobře vstřebává, jako je bisglycinát hořečnatý nebo citrát hořečnatý.

8 příznaků nedostatku hořčíku

Ing. Zdeněk Rozehnal

Nedostatek hořčíku, známý také jako hypomagnezémie, je často přehlíženým zdravotním problémem, přičemž až 75% lidí nemá jeho doporučený příjem (1).

V některých případech může být nedostatek hořčíku poddiagnostikován, protože zjevné příznaky se obvykle neobjeví, dokud se vaše hladina značně nezhorší.

Příčiny nedostatku hořčíku jsou různé. Jedná se o nedostatečný příjem v potravě až po nadměrné ztráty z těla (2).

Mezi zdravotní problémy spojené se ztrátou hořčíku patří cukrovka, chronický průjem, celiakie a syndrom hladové kosti. Lidé s nadměrnou spotřebou alkoholu jsou také vystaveni tomuto riziku (3, 4).

8 příznaků nedostatku hořčíku

1. Svalové záškuby a křeče

Svalové záškuby, třes a svalové křeče mohou být známkami nedostatku hořčíku. V některých případech může docházet až k epileptickým záchvatům (5, 6).

Vědci se domnívají, že tyto příznaky jsou způsobeny větším tokem vápníku do nervových buněk, který nadměrně stimuluje nebo hyperstimuluje svalové nervy (7).

Zatímco doplňky stravy s hořčíkem mohou pomoci zmírnit svalové záškuby a křeče u jedinců s jeho nedostatkem, jedna studie dospěla k závěru, že doplňky stravy s hořčíkem nejsou účinnou léčbou svalových křečí u starších lidí. Proto jsou zapotřebí další studie (8). Každopádně hraje velkou roli jeho vstřebatelnost organismem.

Nicméně nedobrovolné záškuby svalů mohou mít mnoho dalších příčin. Může je například způsobovat stres, příliš mnoho kofeinu nebo neuroborelióza. Mohou být také vedlejším účinkem některých léků nebo příznakem neurologického onemocnění, jako je neuromyotonie nebo poruchy motorických neuronů.

I když jsou občasné záškuby normální, měli byste navštívit svého lékaře, pokud vaše příznaky přetrvávají.

Shrnutí:

 • Mezi běžné příznaky nedostatku hořčíku patří záškuby svalů, třes a křeče. Je doporučeno užívat hořčík jako doplněk stravy v dobře vstřebatelné formě, např hořčík chelát.

2. Duševní onemocnění

Dalším možným důsledkem nedostatku hořčíku jsou duševní onemocnění.

Mezi ně patří apatie, která se vyznačuje duševní otupělostí nebo nedostatkem emocí (anhedonie). Jeho závažný nedostatek může dokonce vést k deliriu a kómatu (5).

Navíc pozorovací studie spojily nízkou hladinu hořčíku se zvýšeným rizikem deprese (9).

Vědci také spekulují nad tím, že nedostatek hořčíku může podporovat úzkost, ale zatím chybí přímé důkazy (10).

Shrnutí:

 • Nedostatek hořčíku může způsobit apatii, nedostatek emocí, delirium nebo dokonce kóma. Vědci se domnívají, že jeho nedostatek může také způsobit úzkost.

3. Osteoporóza

Osteoporóza je porucha charakterizovaná slabými kostmi a jejich zvýšeným rizikem zlomenin.

Riziko vzniku osteoporózy ovlivňuje řada faktorů. Tyto zahrnují:

 • stárnutí
 • nedostatek cvičení
 • špatný příjem vitamínů D a K

Nedostatek hořčíku je také rizikovým faktorem pro osteoporózu, protože pevnost kostí zajišťuje především hořčík a ne vápník. Tím může oslabit kosti přímo, ale také snižuje hladinu vápníku v krvi, což je hlavní stavební kámen kostí (11, 12, 13, 14).

Studie na potkanech potvrzují, že nedostatek hořčíku v potravě vede ke snížení kostní hmoty. Ačkoli nebyly provedeny žádné takové experimenty na lidech, studie spojovaly špatný příjem hořčíku s nižší hustotou minerálů v kostech (15, 16).

Shrnutí:

 • Nedostatek hořčíku může zvyšovat riziko osteoporózy a zlomenin kostí, i když toto riziko ovlivňuje mnoho dalších faktorů.

4. Bolest hlavy

Nejčastější typ bolesti hlavy je takový, při kterém se ortodoxní medicínou nezjistí žádné strukturální poškození mozku (pomocí CT MR), ani jiné onemocnění. V tomto případě hovoříme o primární nebo funkční bolesti hlavy, kterou trpí cca 20% populace.

Nejčastěji se jedná o migrénu, na druhém místě je tzv.tenzní bolest hlavy. Příčinou této primární bolesti hlavy je porucha neuroregulačních funkcí, ve kterých sehrává hořčík funkci neuroregulátora.

V této roli hořčík:

 • zabraňuje cévním stahům a zhlukování krevních destiček
 • stabilizuje membrány nervových buněk (povrchové obaly)
 • ovlivňuje mnoho receptorů v mozku
 • ovlivňuje tvorbu a uvolňování cévních a zánětlivých látek v mozku a neurotransmiterů (přenašečů nervových impulzů)

Všechny uvedené mechanismy se uplatňují při vzniku migrény. Je vědecky dokázané, že lidé, trpící migrénami, mají v době akutního ataku nižší hladinu hořčíku v krvi, ale i nižší hodnoty koncentrace vnitrobuněčného hořčíku při porovnání se zdravými jedinci.

Shrnutí:

 • Doplnění hořčíku u těchto postižených, vede k poklesu výskytu a dokonce i intenzity migrén. Některé výzkumy potvrzují účinnost hořčíku i při tenzní bolesti hlavy, když při dlouhodobé léčbě hořčíkem dochází k výraznému poklesu výskytu a intenzity bolesti (užívání minimálně 3 měsíce). A v konečném důsledku to pro pacienta znamená, že nemusí užívat tolik léků proti bolesti.

5. Únava a svalová slabost

Únava je stav charakterizovaný fyzickým nebo psychickým vyčerpáním či slabostí, a může být dalším příznakem nedostatku hořčíku.

Pamatujte, že každý je čas od času unavený, ale značná a přetrvávající únava však může být známkou zdravotního problému.

Protože únava je nespecifickým příznakem, tak její příčinu je velice těžké stanovit, pokud není doprovázena dalšími symptomy.

Dalším konkrétnějším znakem nedostatku hořčíku je svalová slabost, známá také jako myastenie (17).

V tomto případě se vědci domnívají, že slabost je způsobena ztrátou draslíku ve svalových buňkách, což je stav spojený s nedostatkem hořčíku (18, 19).

Shrnutí:

 • Nedostatek hořčíku může způsobit únavu nebo svalovou slabost. Nejedná se však o specifické příznaky nedostatku, pokud nejsou doprovázeny dalšími příznaky.

6. Vysoký krevní tlak

Studie na zvířatech potvrzují, že nedostatek hořčíku může zvyšovat krevní tlak, který je silným rizikovým faktorem pro kardiovaskulární choroby (20, 21).

I když u lidí nebyl proveden přímý výzkum, tak několik observačních (pozorovacích) studií potvrzuje, že nízká hladina hořčíku může mít vliv na zvýšení krevního tlaku (22, 23, 24)

Několik analýz dospělo k závěru, že doplňky stravy s hořčíkem mohou snížit krevní tlak, zejména u dospělých lidí s vysokým krevním tlakem (25, 26, 27).

Jednoduše řečeno, nedostatek hořčíku může zvýšit krevní tlak, což zase zvyšuje riziko kardiovaskulárních onemocnění. Je však zapotřebí více studií, než bude možné plně pochopit jeho roli.

Shrnutí:

 • Důkazy potvrzují, že nedostatek hořčíku se může podílet na zvýšování krevního tlaku. Užívání doplňků stravy s hořčíkem může být prospěšné u lidí s vysokým krevním tlakem.

7. Astma

Nedostatek hořčíku se někdy zjišťuje u lidí s těžkým astmatem (28).

Navíc hladiny hořčíku bývají nižší u jedinců s astmatem než u lidí, kteří tento stav nemají (29, 30).

Vědci se domnívají, že nedostatek hořčíku může způsobovat hromadění vápníku ve svalech lemujících dýchací cesty v plicích. To způsobí zúžení dýchacích cest, což ztěžuje dýchání (7, 31).

Zajímavé je, že lidem se závažným astmatem se někdy podává inhalátor se síranem hořečnatým, který pomáhá uvolnit a rozšířit dýchací cesty. U osob se život ohrožujícími příznaky se volí jako první volba injekční forma (32, 33).

Důkazy o účinnosti doplňků stravy s hořčíkem u jedinců s astmatem jsou však nekonzistentní (34, 35, 36).

Shrnutí:

 • Nedostatek hořčíku v těle je spojován s těžkým astmatem. Jeho přesná role ve vývoji astmatu však není zcela objasněna.

8. Nepravidelný srdeční rytmus

Srdeční arytmie nebo-li nepravidelný srdeční rytmus patří mezi nejzávažnější příznaky nedostatku hořčíku (37).

Příznaky arytmie jsou však v tomto případě ve většině případů mírné a často je ani nezaznamenáte. U některých lidí však může způsobit bušení srdce.

Mezi další možné příznaky arytmie patří:

 • závratě
 • dušnost
 • bolest na hrudi
 • mdloby

V nejzávažnějších případech může arytmie zvýšit riziko mrtvice nebo srdečního selhání.

Vědci se domnívají, že za to může nerovnováha hladin draslíku uvnitř a vně buněk srdečního svalu, což je stav spojený s nedostatkem hořčíku (38, 39).

Ukázalo se, že někteří lidé s městnavým srdečním selháním a arytmií mají nižší hladinu hořčíku než lidé, kteří tento stav nemají. Léčba injekcemi hořčíku významně zlepšila jejich srdeční funkce (40).

Doplňky stravy s hořčíkem mohou také pomoci zmírnit příznaky u některých lidí s arytmií (41).

Shrnutí:

 • Jedním z příznaků nedostatku hořčíku je srdeční arytmie nebo-li nepravidelný srdeční rytmus, který může zvýšit riziko závažnějších komplikací, jako je mozková mrtvice nebo srdeční selhání.

Jak získat dostatek hořčíku

Nejbohatšími zdroji jsou semena a ořechy, ale relativně bohatými zdroji jsou také celozrnné výrobky, fazole a listová zelenina.

Obsah hořčíku ve 100 gramech (42):

 • mandle: 286 mg
 • dýňová semínka: 535 mg
 • hořká čokoláda: 152 mg
 • arašídy: 168 mg
 • popcorn: 144 mg

Mezi další skvělé zdroje hořčíku patří:

Shrnutí:

 • Semena, ořechy, kakao, fazole a celá zrna jsou skvělým zdrojem hořčíku. Pro optimální zdraví zkuste každý den jíst potraviny bohaté na hořčík.

Závěr

Nedostatek hořčíku je rozšířeným zdravotním problémem.

Některé studie potvrzují, že až 75% lidí nepřijímá dostatečné množství hořčíku. Skutečný nedostatek (hypomagnezémie) je však mnohem méně častý - podle jednoho odhadu (43) méně než 2% z dospělé populace.

Příznaky nedostatku hořčíku jsou obvykle mírné, pokud se vaše hladina nedostane pod kritickou mez.

Jeho nedostatek může způsobit:

Pokud si myslíte, že máte nedostatek hořčíku, vaše podezření lze potvrdit jednoduchým krevním testem. Nicméně přesnou hladinu hořčíku v těle je obtížné zjistit. Je tomu tak proto, že pokud se ho v krvi nachází málo, tělo ho začne odbourávat z kostí. Z uvedeného důvodu pak krevní test nemusí ukázat jeho nedostatek. Jeho odbouráváním se však kosti stávají křehké.

Ať už bude výsledek jakýkoli, zkuste pravidelně jíst hodně celých potravin bohatých na hořčík, jako jsou ořechy, semena, celozrné potraviny nebo fazole. To zajistí, že vaše kosti zůstanou zdravé a silné.

Tyto potraviny mají také vysoký obsah dalších zdravých živin. Jejich zahrnutí do vaší stravy nejen snižuje riziko nedostatku hořčíku, ale také podporuje vaše zdraví jako celek.

Denní dávka

Ideální denní dávka u dospělých mužů by měla být 400-420 mg a u žen 310-320 mg. U dětí se používá váhový koeficient. Doplňky stravy s hořčíkem můžete užívat buď s jídlem nebo i na prázdný žaludek. Těhotným a kojícím ženám se doporučuje vyšší denní dávka, tj. až 450 mg. Bohužel konzumace rafinovaných potravin (kupříkladu bílá mouka, loupaná rýže) vede k relativnímu nedostatku hořčíku v těle. Ke ztrátám tohoto minerálu dochází také výrazným pocením. Nedoporučuje se užívat hořčík po jídle, protože snižuje aciditu žaludku.

Můžete také využít povrchově Epsomskou sůl, například do koupele. Nejlepší je však hořčík užívat vnitřně.

Překvapivý objev vědců: Klíčem ke zdravým kostem není vápník, ale hořčík

Dosud se věřilo, že základem zdravých kostí je minerál vápník. Proto se lidem ve vyšším věku nebo se sklony k osteoporóze doporučilo konzumovat potraviny s vysokým obsahem vápníku, případně jeho doplňování ve formě doplňků stravy.

Nicméně současné studie potvrzují, že vápník nemusí být tím nejdůležitějším minerálem, když dojde na zdravé a silné kosti.

Minerálem, který udržuje kosti v dobré kondici je ve skutečnosti hořčík. Kosti sice obsahují více vápníku než hořčíku, ale hořčík je tím minerálem, který zajišťuje jejich pevnost

Obrazně řečeno, je to podobné jako se stavbou domu. V domě se sice nachází mnohem více cihel než cementu, ale právě cement je zde látkou, která celý dům drží pohromadě.

Vedlejší účinky vysoké hladiny vápníku v těle

Když se v těle vyskytuje vysoká hladina vápníku, zvyšuje se riziko srdečního infarktu a to hlavně u žen. Jak uvádí Národní nadace pro osteoporózu (National Osteoporosis Foundation), doplňky stravy s obsahem vápníku nejsou totéž jako vápník v potravinách.

Pokud budete přijímat příliš mnoho vápníku, výrazně tím kromě rizika srdečního infarktu zvyšujete i riziko vzniku ledvinových kamenů a dalších zdravotních komplikací

Pasterizované mléko, podobně jako kalciové (vápníkové) doplňky stravy, je plné uhličitanu vápenatého. Tato sloučenina vápníku se velmi těžko absorbuje do těla v případě, že se s ní současně nenachází i chelátová látka, jako například kyselina citronová.

Další studie z roku 2007 potvrdila, že vápník ze stravy má na tělo mnohem lepší účinky než vápník z doplňků a to převážně u žen po přechodu.

Studie ohledně hořčíku, ortodoxní chemická medicína stále klame!

Výzkumník Abrams a Baylorova fakulta medicíny provedli studii, která sledovala příjem a absorpci hořčíku během dětství. Výsledek ukázal, že hořčík byl oproti vápníku mnohem efektivnější při udržování zdravé struktury kostí.

Jak uvádí vědec Abrams:

 • Hořčík ze stravy může být velmi důležitým, ale zatím relativně neuznaným faktorem při mineralizaci kostí u dětí
 • Pro zdravý rozvoj dětských kostí je potřebné množství živin a jednou z nich je hořčík. Vápník je sice důležitý, nicméně pro děti, jejichž příjem vápníku není velmi nízký, je méně důležitý než hořčík

Od chvíle, kdy byly zjištěny tyto skutečnosti, panují obavy, že vápník se zbytečně silně propaguje jako důležitá látka pro kosti, přičemž hořčík se ani jen nezmiňuje.

Doporučení rodičům i seniorům

Z uvedeného důvodu se rodičům doporučuje, aby zajistili svým dětem během dětství dostatečný příjem hořčíku a tím podpořili zdravý růst a vývoj jejich kostí. Kromě důležitosti u dětí, je hořčík nezbytný i pro zabránění vzniku zvýšené lámavosti kostí u dospělých, především u seniorů.

Jedna ze zpráv od Kathryn M. Rideové a jejích kolegů z Univerzity v Memphisu říká, že starší lidé by se měli snažit cíleně konzumovat více hořčíku. Ideální poměr hořčíku a vápníku ve stravě by měl být 1:1. Akceptovatelný je i poměr 1: 2 (1 díl hořčíku ke 2 dílům vápníku). Bohužel, dnes není neobvyklý poměr 10: 1 v neprospěch hořčíku.

To znamená, že zatímco vápník se v těle nachází v hojném množství, hořčík často chybí.

Závěr

Přesnou hladinu hořčíku v těle je obtížné zjistit. Je tomu tak proto, že pokud se ho v krvi nachází málo, tělo ho začne odbourávat z kostí.

Z uvedeného důvodu pak krevní test nemusí ukázat jeho nedostatek. Jeho odbouráváním se však kosti stávají křehké.

Proto sledujte svou stravu a ujistěte se, že pravidelně konzumujete potraviny bohaté na hořčík, případně také dobře vstřebatelné doplňky stravy s hořčíkem. To zajistí nejenom, že vaše kosti zůstanou zdravé a silné.

Každá nemoc je způsobena narůstající jedovatostí lidského organismu.

Úžasný: MUDr. Henry Bieler

 

 

NEJPOPULÁRNĚJŠÍ ČLÁNKY

PROTOKOL PRO PREVENCI

  

100% REISHI - houba mládí a zdravé dlou h ověkosti - 3 UNIKÁTNÍ, BEZKONKURENČNÍ EXTRAKTY

31 důvodů proč se NENECHÁM OČKOVAT - izraelský rabín Chananya Weisman

  Devastující efekt pro zdraví - glutaman sodný, aspartam a další excitotoxiny

Jak se přírodní cestou uzdravit z chronické Boreliózy, Chlamydiózy, EB virózy... únavového syndromu

CORDYCEPS - silná imunita a nárůst energie

Překyselené tělo: začátek vážné nemoci

ZVRÁCENÍ POSTUPU DIABETU 2. typu začíná u ignorování běžných doporučení, MUDr. Sarah Hallbergová - video

Tibetská houba, tibetské krystaly a kombucha - darování, prodej

Léčte záněty a ne Cholesterol, MUDr. Sircus

100% ČAGA ze Sibiře, nejvyšší množství účinných látek garantující Certifikát 

Mamografie způsobuje rakovinu prsu, MUDr. Ben Johnson, M.D., N.M.D., D.O.

Účinný lék na rakovinu plic na Kubě, proč ho mít nemůžeme? Leif Davenport

Artróza - kmenové buňky - Podvod!

Lékaři se sami uzdravili z Roztroušené sklerózy, prof. Jelinek, dr. Wahls

Jak se skutečně zdravě stravovat...

Nejúčinnější kloubní výživa, MUDr. Ladislav Šafránek

Proč průběžně a jak detoxikovat tělo

  PROTINÁDOROVÝ účinek extraktů z REISHI a CORIOLUSU na úrovni klinických studií

Žaloba na farmaceutické korporace, MUDr. Matthias Rath

Koloidní stříbro - účinné přírodní antibiotikum, hustoty koloidního stříbra, doporučené dávkování

 

Porovnání AMERICKÉ a RUSKÉ vakcíny na Covid -19, mechanismy účinků všech i připravovaných vakcín

 

  Odstranění rtuti, hliníku a dalších toxinů z těla, včetně p revence - MUDr. Dietrich Klinghardt

 

Zblblo již lidstvo natolik, že se nechá obelhat pohádkami o vražedném oxidu uhličitém?

Jak na Parkinsona? Glutathionem, Hericiem a odstraněním neurotoxinů Chlorellou

    Zkušenosti klientů s Úspěšnou léčbou především boreliózy, chlamydiózy, únavového syndromu...

 

Proč my máme potravinové alergie, přičemž je naši prarodiče neměli?

 

OVĚŘENÉ PŘÍRODNÍ PŘÍPRAVKY

 

NEJNOVĚJŠÍ ČLÁNKY

ZDE

Cílem správné medicíny je předcházení nemocí a prodloužení zdravé dlouhověkosti. Ideálem medicíny je odstranit mít potřebu lékaře.

MUDr. William J. Mayo

 

 

TŘI UNIKÁTNÍ EXTRAKTY

Z DUANWOOD RED REISHI

Za  účinné  se  z  Reishi  považují  pouze  kvalitně  provedené  a  čisté  extrakty,  které  mají  dobrou  biologickou  dostupnost  a  jsou  zbavené  nestravitelného  chitinu;  nelze  tedy  použít  pouhý  prášek  z  usušené  houby.

          EXTRAKT                 SPÓR

Nejsilnější extrakt z REISHI na českém trhu!!!100% spórový prášek z Duanwood Red Reishi!!!

 

TRITERPEN MAX

Extrakt s vysokým obsahem triterpenoidů. Více než 20 triterpenoidů%!

ZDE ROSTE NEJÚČINNĚJŠÍ REISHI

DUANWOOD RED REISHI

zdroj výše nejúčinnějších extraktů

Video z návštěvy Čechů u pěstitelů Duanwood Red Reishi v Číně, v horské oblasti Jiangshan

 

FAKTA O REISHI,

MYKOLOGIE, HISTORIE, PĚSTOVÁNÍ, ÚČINNÉ LÁTKY, JAK JE TO S JEJÍ KVALITOU?

 

 

 

 CORDYCEPS, EXTRA SILNÝ

NEJVYŠŠÍ GARANTOVANÉ MNOŽSTVÍ ÚČINNÝCH LÁTEK - CERTIFIKÁT COA

Nejsilnější Cordyceps na českém trhu!!!

CORDYCEPS - video

100% Sibiřská Čaga

ČAGA - video

HERICIUM - video

 

  BETAGLUKAN           HLÍVA

        extrakt               extrakt

Betaglucan MaxCellHlíva ústřičná

BETAGLUKAN - video

 

    KURKUMIN            AŠVAGANDA

        extrakt                    extrakt

Betaglucan MaxCellNejsilnější Ašvaganda na Českém trhu

ASHWAGANDHA - video

 

RDESNO             ANNONA

extrakt                  extrakt

Vysoce účinný extrakt z listů

 

ČAGA - video

Z ověřených dat vyplývá, že člověk, který covid prodělal, je třináckrát lépe chráněn, než člověk, který má dvě dávky vakcíny.

prof. Jiří Beran, 13.11.2021

prof. Jiří Beran, 15.11.2021

 

TEČKOVANÝ PŘÍBĚH

"NEVĚŘÍM UŽ BÍLÝM PLÁŠŤŮM, ALE LIDEM"

medicinský inženýr

JURAJ Orság


 

TEČKOVANÉ PŘÍBĚHY

dokument z 31. srpna 2022

Nadační fond Svědomí Národa

 

KUBEK 2009

 

DOKUMENT ČT 2

BYZNYS V BÍLÝCH PLÁŠTÍCH

DOKUMENT ČT 2

ŠKODLIVOST MOBILNÍCH SÍTÍ

             TEST

BARVOSLEPOSTI

 

JAREK NOHAVICA

ZADEK JAK ŽOK

A přece nakonec - ÚSPĚŠNÁ LÉČBA

 

 

ROK SI NIČÍME IMUNITU,

možná i proto je tolik nemocných, říká česká vědkyně, vedoucí týmu Centra buněčného a tkáňového inženýrství FN u sv. Anny...

doc. RNDr. Irena Koutná, Ph.D.

Aktualizovaný jmenný seznam s portovců zemřelých od 1.1.2021 do 29.4.2023 v souvislosti s "vakcinací"

Ú MRTÍ - 1291

SRDEČNÍ ZÁSTAVY - 1863

   PATOLOG dr. Ryan Cole oprávněně VAROVAL

 

Stav k 23.11.2022

RENOMOVANÝ PATOLOG   dr. RYAN COLE - přednáška

ALARMUJÍCÍ EFEKT  covid (spike) injekcí (mRNA) na mozek, srdce, ledviny a ostatní orgány

 • Spousta lidí postrádá enzym, který rozkládá RNA
 • Naprosto porušujeme Norimberský kodex z roku 1947...

český dabing - 17:08

Lékařský summit, San Antonio, Texas, USA - 27.7.2021

 

AMERICA´S FRONTLINE DOCTORS

POSTAVIT SE NA ODPOR

 

FRONTLINE NEWS

 

 

ZAČNĚTE U SEBE

ZÁKLADEM ZDRAVÍ JE PREVENCE S NÁVRATEM K PŘÍRODĚ

Doporučuji:

každé ráno cca 30 minut před snídaní

vypít cca 4 dcl vlažné čisté pramenité vody s citrónem (můžete přidat až půl lžičky jedlé sody) a pro posílení imunity a energie můžete použít dvojitý extrakt (1-2 kapsle) z

  a nejdříve po 15 minutách:

případně nejen pro psychiku:

pro střevo kvalitní probiotika:

 • kysané zelí, které si sami jednoduše vyrobíte POUZE VY! Pozor na "BRUSELSKÉ" kysané zelí! S éčkama
 

 

VÁLEK U MORAVCE V OVM

10. dubna 2022

NEHORÁZNĚ LŽE

 

 

Fakta nepřestávají existovat tím, že se o nich nesmí hovořit. Pravda je dcerou času

 

 

 

Standardní verze